Vår dato Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene"

Transkript

1 Vår saksbehandler Birgitte Reiersen, tlf Sirkulære nr. 11 Vår dato Til Alle avdelinger Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Forbundsstyret fattet vedtak om fordeling av representanter til landsmøtet i sitt møte 14. juni 2011 i henhold til vedtektenes punkt 3. Forbundsstyret har lagt følgende prinsipper til grunn ved fordelingen: 1. Tildeling av landsmøterepresentanter til avdelingene gjøres på grunnlag av avdelingenes antall yrkesaktive medlemmer per 1. mai Yrkesaktive medlemmer som skylder kontingent for mer enn 2 måneder skal ikke inngå i grunnlaget for tildeling av representanter. 2. Avdelinger som slår seg sammen etter 1. mai 2011 beholder det antall representanter som den enkelte sammensluttede avdeling er tildelt yrkesaktive medlemmer per 1. mai 2011 dannet grunnlaget for fordelingen av de 400 landsmøterepresentantene som avdelingene skal velge. Nevnte fordeling medfører at: 94 avdelinger med til sammen medlemmer blir representert på landsmøtet. 21 avdelinger med til sammen medlemmer blir ikke representert på landsmøtet. VALG AV LANDSMØTEREPRESENTANTER Avdelingene foretar valg av representanter i henhold til vedtektene hvor det heter: 4. Avdelingene velger sine representanter og vararepresentanter til landsmøtet på medlemsmøter. Valgene skal foregå på samme møte som landsmøtets dagsorden behandles. Ved valgene skal det tas hensyn til bransje, kjønn, alder, etnisk bakgrunn og geografiske forhold. 5. Valgbar til landsmøtet er yrkesaktive medlemmer som er valgbare etter vedtektenes 3.2.7, og som har vært organisert i forbund tilsluttet LO i minst ni måneder før landsmøtet. 6. De valgte representanter skal ha frie mandat. Hvilke avdelinger som er tildelt landsmøterepresentant(er) av forbundsstyret framkommer til slutt i dette sirkulæret. Det gjøres spesielt oppmerksom på at avdelinger som er tildelt flere enn en representant spesielt skal ta hensyn til bransje, kjønn, alder, etnisk bagrunn og geografiske forhold ved valg av representanter, jf. vedtektenes pkt Det vises for øvrig til landsmøtets dagsorden som sendes ut i eget sirkulære. Postmottak Telefon Besøksadresse Foretaksregisteret Fellesforbundet Fellesforbundet Postboks 9199 Grønland Telefaks Lilletorget 1 Bankkonto 0134 Oslo Oslo

2 2 av 5 FULLMAKTER Forbundets vedtekter har følgende bestemmelse i pkt om fullmakter: Skjemaer for fullmakter sendes fra forbundsstyret. De må være fylt ut og sendt til forbundet innen den frist som er satt av forbundsstyret. Fullmaktene skal være underskrevet av to av avdelingsstyrets medlemmer. Fullmaktene kontrolleres av en fullmaktskomité valgt av forbundsstyret. På forbundsstyremøte 14. juni 2011 fattet forbundsstyret følgende vedtak: Frist for å sende inn fullmakter for de enkelte avdelingers landsmøterepresentanter settes til fredag 2. september 2011 kl Landsmøterepresentantenes fullmakter til å representere avdelingen på forbundets landsmøte skal sendes på fastsatt fullmaktsskjema så snart medlemsmøtet er avholdt og være forbundet i hende senest fredag 2. september 2011 klokken Det kan ikke brukes telefaks eller e-post ved innsending av fullmaktsskjemaer. Fullmaktsskjemaet finnes i to utgaver ett rosa og ett grønt. Det skal fylles ut ett 1 rosa skjema for hver representant avdelingen har fått tildelt. Det vedlegges fullmaktsskjemaer i forhold til det antall representanter den enkelte avdeling har fått tildelt. Disse returneres i vedlagte svarkonvolutt. Det står avdelingen fritt hvorvidt den velger personlige vararepresentanter eller vararepresentanter i rekkefølge. Dersom en velger personlige vararepresentanter skal samme fullmaktskjema benyttes for både representanten og vararepresentanten. Dersom det velges vararepresentanter i rekkefølge skal en benytte det grønne fullmaktsskjemaet for vararepresentantene. Fullmaktene skal være underskrevet av to av avdelingsstyrets medlemmer. Kun fullmaktsskjemaer med originale underskrifter vil bli godkjent og vi gjør oppmerksom på at ingen kan underskrive eget fullmaktsskjema. Dersom for eksempel avdelingsleder velges, må to andre i styret underskrive fullmakten. ANNET For landsmøterepresentanter som har behov for det, kan forbundet yte tilskudd til barnepass, etter de samme reglene som benyttes ved medlems- og tillitsvalgtopplæringen. Eventuelle spørsmål kan rettes til medlemsavdelingen i forbundet, enten Monika Djordjevic eller Birgitte Reiersen. Med vennlig hilsen Fellesforbundet Birgitte Reiersen

3 3 av 5 Forbundsstyrets vedtak av 14. juni 2011 om fordeling av representanter Fellesforbundet avdeling 1 Oslo - Akershus Fellesforbundet avdeling 2 Fredrikstad Fagforening Fellesforbundet avdeling 3 Agder Fagforening Fellesforbundet avdeling 5 Fellesforbundet avdeling 7 Vestfold Fellesforbundet avdeling 8 Telemark Fellesforbundet avdeling 9 Østre Agder Fellesforbundet avdeling 12 Fellesforbundet avdeling 19 Sogn&Fjordane Fagfor. Fellesforbundet avdeling 23 Raufoss Jern og Metall Fellesforbundet avdeling 25 Fellesforbundet avdeling 26 Østfold Fagforening Fellesforbundet avdeling 28 Stjørdal og Omegn Fellesforbundet avdeling 29 Søre Sunnmøre Fellesforbundet avdeling 30 Drammen og Omegn Fellesforbundet avdeling 31 Ålesund og Omegn Fellesforbundet avdeling 34 Søndre Vestfold Fagfor Fellesforbundet avdeling 39 Industri & Service Fellesforbundet avdeling 43 Øvre Buskerud Fagfor. Fellesforbundet avdeling 44 Sandnes & Omegn Fellesforbundet avdeling 50 Vestfold Nord Fellesforbundet avdeling 52 Fellesforbundet avdeling 53 N-Nordland og S-Troms Fellesforbundet avdeling 54 Gjøvik Jern og Metall Fellesforbundet avdeling 55 Kragerø og Omegn Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland Fellesforbundet avdeling 58 Mandal Fagforening Fellesforbundet avdeling 61 Elverum Jern og Metall Fellesforbundet avdeling 64 Folgefonn Fagforening Fellesforbundet avdeling 65 Fellesforbundet Nord-Hålogaland avd 74 Fellesforbundet avdeling 75 Halden Fagforening Fellesforbundet avdeling 80 Røros og Holtålen Fagf Fellesforbundet avdeling 82 Søgne Jern og Metall Fellesforbundet avdeling 87 Kjeller Jern og Metall Fellesforbundet avdeling 89 Salten Fagforening Fellesforbundet avdeling 91 Jæren Fellesforbundet avdeling 95 Fellesforbundet avdeling 100 Marinestasjonens Fagf Fellesforbundet avdeling 103 Ringsaker Fellesforbundet avdeling 106 Flekkefj. og Kvinesd. Fellesforbundet avdeling 108 Innherred Fagforening Fellesforbundet avdeling 111 Holmestrand Jern-Met. Fellesforbundet avdeling 117 Bømlo Fellesforbundet avdeling 118 Sunnhordland Fellesforbundet avdeling 142 Sykkylven Fagforein. Fellesforbundet avdeling 143 Helgeland Fellesforbundet avdeling 146 Namsos og Omegn Fagf. 12 Representanter 6 Representanter 15 Representanter 11 Representanter 12 Representanter 8 representanter 1

4 4 av 5 Fellesforbundet avdeling 176 Dalane Fagforening Fellesforbundet avdeling 180 Florø Fellesforbundet avdeling 185 Flyarbeidernes For. Fellesforbundet avdeling 194 Lister Fagforening Fellesforbundet avdeling 197 Fellesforbundet avdeling 218 Ytre Namdal Fagf. Fellesforbundet avdeling 224 Kristiansand Støperi Fellesforbundet avdeling 246 Hot & Rest Oslo/A.hus Fellesforbundet avdeling 249 Oslo Servitørforening Fellesforbundet avdeling 250 Hotell,Rest.,Reiseliv Fellesforbundet avdeling 252 Tromsø Hotell og Rest Fellesforbundet avdeling 266 Hordaland Hotell-Rest Fellesforbundet avdeling 426 Tofte og Hurum Fellesforbundet avdeling 436 Papirarbeidernes For. Fellesforbundet avdeling 446 Ranheim Arb.mannsfor. Fellesforbundet avdeling 453 Moss Cellulose-Papir Fellesforbundet avdeling 461 Fellesforbundet avdeling 468 Follum Bruks Arb.for. Fellesforbundet avdeling 482 Glomma Papp Fellesforbundet avdeling 483 Borregaard Fagfor. Fellesforbundet avdeling 488 Håndverksarb. For. Fellesforbundet avdeling 576 Fellesforbundet avdeling 601 Tømrer og Byggfagfor. Fellesforbundet avdeling 603 Oslo Bygningsarb.for. Fellesforbundet avdeling 605 Rørleggernes Fagfor. Fellesforbundet avdeling 614 Byggfag Drammen-Bærum Fellesforbundet avdeling 617 Nedre Romerike-Follo Fellesforbundet avdeling 638 Moss Bygningsarb.for. Fellesforbundet avdeling 644 Glavaarb. Fagfor. Fellesforbundet avdeling 647 Glåmdal Fagforening Fellesforbundet avdeling 650 Fellesforbundet avdeling 670 Fellesforbundet avdeling 730 Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening Fellesforbundet avdeling 750 Rørleggersvennenes F. Fellesforbundet avdeling 751 Tømrernes Fagforening Fellesforbundet avdeling 762 Rørleggernes forening Fellesforbundet avdeling 764 Malernes Forening Fellesforbundet avdeling 765 Trondheim Fellesforbundet avdeling 768 Trondheim Bygning Fellesforbundet avdeling 850 Oslo Grafiske Fagfor. Fellesforbundet avdeling 851 Østfold Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafisk Fellesforbundet avdeling 855 Sør-Øst Grafiske Fagf Fellesforbundet avdeling 856 Vestnorsk Grafiske F. Fellesforbundet avdeling 857 Midt-Norge Grafiske F 8 representanter

5 5 av 5 Følgende av forbundets avdelinger har ikke nok yrkesaktive medlemmer til bli representert på landsmøtet: Fellesforbundet avdeling 71 Stange Fagforening Fellesforbundet avdeling 99 Fellesforbundet avdeling 121 Brusveen Jern-Metall Fellesforbundet avdeling 144 Rakkestad Fagforening Fellesforbundet avdeling 156 Midt-Gudbrandsdal Fellesforbundet avdeling 162 Ørje Fagforening Fellesforbundet avdeling 189 Trandum Jern og Met. Fellesforbundet avdeling 207 Ørland Jern og Metall Fellesforbundet avdeling 290 Dale Tekstilarb.for. Fellesforbundet avdeling 331 Lillehammer Bekled. Fellesforbundet avdeling 437 Greåker Arbeiderfor. Fellesforbundet avdeling 441Sunland Papirarb.for. Fellesforbundet avdeling 470 Hunsfos Arbeiderfor. Fellesforbundet avdeling 530 Oslo Omegn Skog-Land Fellesforbundet avdeling 581 Namskogan Skog & Land Fellesforbundet avdeling 633 Leca Fagforening Fellesforbundet avdeling 678 Hunton Arbeiderfor. Fellesforbundet avdeling 724 Wallboard Fagforening Fellesforbundet avdeling 727 Nidarå Sagarb.for. Fellesforbundet avdeling 741 Odda Bygningsarb.for. Fellesforbundet avdeling 792 Bindal

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014

INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 INNKALLING TIL NTLs 18. LANDSMØTE, 3. - 7. NOVEMBER 2014 28. januar 2014, Oslo Til ledere og kasserere i NTLs organisasjonsledd Tid og sted Landsmøtet avholdes i Oslo i uke 45, i tiden 3. 7. november 2014

Detaljer

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013.

Oppland Arbeiderpartis årsmøte 2013 avholdes på Quality Hotel Strand, Gjøvik, lørdag 9. og søndag 10. mars 2013. Til Kommunepartiene OPPLAND ARBEIDERPARTI Folkets Hus Postboks 611 2809 Gjøvik Telefon: 61 18 79 75 Telefaks: 61 18 79 79 Mail: oppland@arbeiderpartiet.no Web: oppland.arbeiderparti.no Vår dato: Referanse

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Forslag om vedtekter og organisasjon

Forslag om vedtekter og organisasjon 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 5 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_5.indd 1 LO Media 2011 Forslag om vedtekter og organisasjon Organisering for velferd og verdiskaping 28.06.11 08.31

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk

Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk 6. ordinære landsmøte 7.-12. oktober 2011 6 www.fellesforbundet.no Landsmøtehefter_omsl_6.indd 1 LO Media 2011 Forslag om arbeidsliv og næringspolitikk Organisering for velferd og verdiskaping 30.06.11

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 5. mai 2015, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Innkalling til Ordinær Generalforsamling

Innkalling til Ordinær Generalforsamling Innkalling til Ordinær Generalforsamling i Moelven Industrier ASA torsdag 29.april 1999 kl.17.30 Moelven Industrier ASA Ordinær generalforsamling i Moelven Industrier ASA avholdes torsdag 29. april 1999

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 6. mai 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Torsdag 28. mai

Detaljer

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter

Innhold. Tillitsvalgte - Forbundskontoret...5 - Distriktskontorer...9 - Forbundsstyret...12. EL & IT Forbundets vedtekter HÅNDBOK 2007 2010 INNHOLD Innhold Tillitsvalgte - Forbundskontoret....................................5 - Distriktskontorer.....................................9 - Forbundsstyret.....................................12

Detaljer

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter

UTKAST TIL VEDTEKTER. Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 1 UTKAST TIL VEDTEKTER 2015 2019 Vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter 2 Innhold KAP. I FELLESBESTEMMELSER... 4 1 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE... 4 1.1 FORMÅL... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Fellesforbundets vedtekter

Fellesforbundets vedtekter - 1 - Fellesforbundets vedtekter 2011 2015 Vedtatt på Fellesforbundets 6. ordinære landsmøte 7. 12. oktober 2011 - 2-1 VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL... 5 1.1 VIRKEOMRÅDE... 5 1.2 FORMÅL... 5 1.3 VEDTEKTENES IKRAFTTREDEN,

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 26. april 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Onsdag 22. mai

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET Til medlemmer i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter INNKALLING TIL MØTE I RÅDET Møte i rådet i Stiftelsen Norsk Sjømatsenter ( Stiftelsen ) holdes på Stiftelsens kontor: i 2. etg i Torghallen i Bergen, 27. mai

Detaljer

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo

Ordinær generalforsamling i NorgesGruppen ASA avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Til aksjonærene i Ordinær generalforsamling i avholdes i selskapets lokaler i Karenslyst Allè 12-14, Skøyen i Oslo Tirsdag den 6. mai 2014, klokken 14.00 Til behandling foreligger: 1. Åpning av generalforsamlingen

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714. Kommunestyret 22.10.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 &15 Arkivsaksnr.: 15/3714 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 22.10.2015 VALG AV UTSENDINGER OG REPRESENTANTER FOR PERIODEN 2015-2019 Forslag til vedtak:

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet )

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Trondheim, 2. mai 2014 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Norway Royal Salmon ASA ( Selskapet ) Tirsdag 27. mai

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Vår referanse: 13/00321-11 Kommuner og fylkeskommuner Arkivkode: 035-0 Saksbehandler: Tor Magne Fredriksen Deres

Detaljer

Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket.

Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. Vedtekter Forslag til endringer er innarbeidet i gjeldende vedtekter. Ny tekst er markert med rød fet skrift. Tekst som skal bort er gjennomstreket. 1 Forbundets navn Forbundets navn er Norsk Post- og

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014

Innkalling til Fremskrittspartiets landsmøte 2014 Landsmøtedelegasjonene - FrPs Landsstyremedlemmer - FrPs Stortingsrepresentanter - FpUs Sentralstyre - Regjeringsmedlemmer - Observatører - Gjester Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer