VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum"

Transkript

1 VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver. VTF skal arbeide for å styrke fagområdet vassdragsmiljø og sikkerhet i vassdrag og være et rådgivende organ for EBL Kompetanse AS.

2 VTF Vedtekter forts. VTF er primært et medlemsorgan for offentlig godkjente VTAer. Også andre personer som har relevant tilknytning, kan bli medlemmer av VTF.

3 VTF Vedtekter forts. 2. Organisering VTFs medlemmer organiseres i fem regioner: Region Øst, Region Sør, Region Vest, Region Midt og Region Nord. Det er den enkelte medlems postadresse i medlemsregisteret som danner grunnlaget for regionstilhørigheten. Hvert personlig medlem har en stemme på VTFs årsforum.

4 VTF Vedtekter forts. Regionsoppdelingen er basert på følgende: Region Øst (Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Oslo, Buskerud) Region Sør (Vestfold, Telemark, Vest-Agder, Aust-Agder, Rogaland) Region Vest (Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal) Region Midt (Sør Trøndelag, Nord-Trøndelag) Region Nord (Nordland, Troms, Finnmark)

5 3. Årsforum VTF Vedtekter forts. Årsforumet velger representant og vararepresentant fra hver region til VTFs styringsgruppe. Styringsgruppens formann velges på samme årsforumet. Årsforumet velger også en valgkomité bestående av to personer. Valgkomiteen fremmer sine forslag for årsforumet. Øvrige saker som ønskes tatt opp på årsforumet, skal først fremmes for styringsgruppen. Alle vedtak fattes med minst ½ av de stemmer som er til stede.

6 VTF Vedtekter forts. 4. Styringsgruppen Styringsgruppens medlemmer skal være offentlig VTA-godkjente i klasse 3 eller 2 og inneha VTAansvar i en av de nevnte klasser. Minst 3 av styringsgruppens 5 valgte medlemmer fra regionene skal rekrutteres fra bedrifter som er ordinære medlemmer av EBL og ha direkte VTA- Ansvar.

7 VTF Vedtekter forts. Øvrige 2 medlemmer av styringsgruppen kan velges fra kommuner eller andre relevante virksomheter. Dersom de ikke innehar VTAansvar, må de oppfylle kravene til VTAkompetanse, jf. NVEs forskrift om sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg 2.2 og 5.2. De samme krav og de samme begrensninger i kvotering gjelder også for varamedlemmene til styringsgruppen.

8 VTF Vedtekter forts. Innvalgsperioden for VTAs styringsgruppe er 2 år. Gjenvalg kan finne sted, dog ikke for mer enn to perioder sammenhengende. Styringsgruppen har fast sekretær fra EBL Kompetanses administrasjon. Sekretæren er sidestilt med styringsgruppens valgte medlemmer. For å få best mulig kontinuitet, rullerer vararepresentantene mellom regionene (skifte hvert år på VTFs årsforum). Styringsgruppen fastsetter VTFs mål og virkemidler innenfor hovedrammen som er gitt i mandatet.

9 VTF Vedtekter forts. 5. Medlemsavgift Personer ansatt hos medlemmer eller assosierte medlemmer av EBL, betaler ingen årsavgift. EBL Kompetanse AS fastsetter årsavgift for VTFs øvrige medlemmer etter innstilling fra VTFs styringsgruppe. For tiden er et slikt medlemskap gratis. Innmelding skjer til VTFs sekretær.

10 VTF Handlingsplan 2007 HOVEDMÅL 1 Opprettholde/videreutvikle vassdragsteknisk kompetanse i Norge

11 VTF Handlingsplan 2007 Strategi: Gjennom ulike arrangementer og FoU-prosjekter vedlikeholde, oppdatere og videreutvikle den faglige kompetanse innen vassdragsteknikk.

12 Tiltak: Arrangere regionsmøter Arrangere VTFs vårmøte VTF Handlingsplan 2007 forts. Delta i planleggingen og gjennomføringen av VTF Oppmuntre medlemmer til personlig innsats i komiteer, prosjekter, arbeidsgrupper og lignende Oppfordre til at hovedtilsyn i den grad det er hensiktsmessig gjennomføres med bruk av egen kompetanse eller i samarbeid med andre selskap Arbeide for å ivareta og øke VTAs rolle innen beredskapsarbeid Arbeide for at VTA har et større ansvar i miljøfaglige spørsmål

13 VTF Handlingsplan 2007 Være rådgivende organ for EBL/EBL Kompetanse AS, herunder gi innspill til høringsuttalelser om forskrifter og retningslinjer vedr. vassdragsteknikk Gi faglig støtte til FoU-prosjekter Avholde årlige møter med NVE, Konsesjons- og tilsynsavdelingen

14 VTF Handlingsplan 2007 forts. HOVEDMÅL 2 Arbeide for høy deltakelse på regionmøtene. (75 % av medlemmene i regionen) Strategi: Styrke det samlede fagmiljø, den enkeltes tilhørighet til dette og utvikle de kollegiale forbindelsene i fagmiljøet.

15 VTF Handlingsplan 2007 forts. Tiltak: Arrangere regionsmøter Oppmuntre og motivere VTAer til å delta og holde foredrag Delta i og markedsføre VTFs arbeid på PTK, VTF temadager og VTF regionmøter Bruke e-postlistene aktivt til informasjon og motivasjon for å holde oppe lagånden i regionen gjennom året, og på den måten invitere til dialog og markedsføre VTFaktiviteter, jf. kulepunktene over

16 VTF Handlingsplan 2007 forts. HOVEDMÅL 3 Arbeide for å gi VTAen varierte og meningsfylte oppgaver. Strategi: Synliggjøre for overordnede og bedriften VTAen sitt ansvar og arbeidsoppgaver.

17 VTF Handlingsplan 2007 forts. Tiltak: Gjennom ulike kanaler (EBLforum, web, Damsikkerhet III osv.) informere arbeidsgiverne om VTAens ansvar og myndighetspålagte oppgaver Synliggjøre for arbeidsgiver framtidig mangel på rekruttering til bransjen/vta Synliggjøre for bedriften/arbeidsgiver nødvendigheten av å holde seg oppdatert Synliggjøre for arbeidsgiver at VTA-arbeidet ikke er et venstrehåndsarbeid, men at det er et viktig pålagt sikkerhetsarbeid. VTA er en viktig resurs for bedriften!

18 VTF Handlingsplan 2007 forts. HOVEDMÅL 4 Få økt gjennomslag for aktiviteter knyttet til sikkerhet med vassdragsanlegg og annen vassdragsrelatert virksomhet i egen organisasjon. Strategi: Bli mer synlig i egen organisasjon gjennom større tverrfaglig engasjement som stabsarbeid, miljørelaterte- og beredskapsmessige oppgaver.

19 VTF Handlingsplan 2007 forts. Tiltak: Markedsføre kostnadseffektive løsninger ved å vektlegge resultater fra FoU-prosjekter og presentere talleksempler. Riktig tiltak til riktig tid er her sentralt Ha innlegg på temadager/diskutere erfaringer på VTFs vårmøte/regionmøte

20 VTF Handlingsplan 2007 forts. HOVEDMÅL 5 Arbeide for å øke rekruttering til vassdragsteknisk sektor og VTA-funksjonen spesielt. Strategi: Gjennom alle våre arrangementer og i det daglige VTA-arbeidet, bidra til at rekrutteringsarbeidet står i fokus.

21 Tiltak: VTF Handlingsplan 2007 forts. Oppfordre til å opprette trainee-stillinger Bruke seniorene aktivt til kompetanseoverføring og oppfordre til overlapping når personer slutter eller går av med pensjon Oppfordre til å gi studenter muligheter for interessante sommerjobber/prosjektoppgaver. Bidra til at bransjen er godt synlig ved å invitere skoleklasser til våre anlegg, legge opp til ekskursjoner for studenter, drive oppsøkende virksomhet mot høyskoler og universitet

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011. Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR VEDTEKTER vedtatt på Landsmøtet i Sarpsborg 18. august 2011 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen

Detaljer

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense.

Landsstyret kan i spesielle tilfeller dispensere fra den foran angitte grense. LVKs vedtekter - vedtatt på landsmøtet 22. august 2013 1. Navn, medlemskap: Organisasjonens navn er Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar. Organisasjonen består av primærkommuner som innenfor sine grenser

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsmøte 20.-21. august 2015 Vedlegg 5 26. juni 2015 Til landsmøtet Fra landsstyret Forslag til nye vedtekter for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar Landsstyret fremmer med dette forslag til landsmøte

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra:

NOTAT. Rapport fra Konferanseutvalget. Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581. Til: Fra: NOTAT Til: Fra: Landsstyret Konferanseutvalget Dato: 11.05.2012 Saksnummer: 11-581 Rapport fra Konferanseutvalget 1. Innledning Landsmøtet 2011 vedtok at NJ skal prioritere journalistfaglige konferanser

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012)

Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter. -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Gáisi Giellaguovddáš/ Språksenter -Vedtekter -Virksomhetsplan (2010-2012) Vedtekter for Gaisi Språksenter 1 FORMÅL Gaisi Språksenter har som hovedmål å være et lokalt- og regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014

Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 Vedtekter Sist oppdatert på forbundets landsmøte 17.-19. november 2014 1. Organisasjon 1.1 Forbundets navn er Norsk Ergoterapeutforbund. 1.2 Forbundet er tilsluttet Unio. 1.3 Forbundet er medlem av World

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING

NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING 29.01.2015 NASJONALT PROGRAM FOR LEVERANDØRUTVIKLING Økt innovasjonskraft gjennom offentlige anskaffelser Programbeskrivelse 2015-2019 1 1. Nasjonale utfordringer krever et høyere tempo i omstillingen

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi)

VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) VEDTEKTER FOR Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi) Fastsatt av Generalforsamlingen 28 april 2009 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er: Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foreningen

Detaljer

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo

Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Møtereferat Representantskapsmøte i Faglig Forum Tid: 14.-15. november 2007. Sted: Scandic Byporten Hotell, Oslo Representanter tilstede: Hans Georg Nesjø (Sør-Trøndelag FF), Hans Georg Slettvold (Finnmark

Detaljer

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND

LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND LOVER FOR DET NORSKE MISJONSFORBUND Lovene ble vedtatt på DNMs generalforsamling (årskonferanse) i Drammen 9.-12. mai 2002. Med endringer: Generalforsamlingen i Ålesund 20.-23. mai 2004, Generalforsamlingen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013

VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN. Gjeldende fra 21. mai 2013 VEDTEKTER FOR SPAREBANKSTIFTELSEN SMN Gjeldende fra 21. mai 2013 1. Alminnelige bestemmelser 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen SMN. Stiftelsens forretningskontor

Detaljer

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016

Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 Juristenes Hus Kristian Augusts gate 9 0164 Oslo T: 40 00 24 25 E: juristforbundet-post@jus.no W: www.juristforbundet.no Sak 3 Handlingsplan for 2014-2016 1 JF-Privat JF-Privat er en seksjon i Norges Juristforbund

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning

VEDTEKTSENDRINGER. 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål LM-SAK 4.2/15. Saksutredning 1 2 3 4 5 6 7 LM-SAK 4.2/15 VEDTEKTSENDRINGER Saksutredning 4.2.1 Tema 1: Utdanningsforbundets formål Det foreligger forslag til endringer i formålsparagrafen fra fylkesårsmøter og fra sentralstyret. Forslagene

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak.

UNG I MÅSØY. Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. UNG I MÅSØY Plan for ungdomsarbeidets organisering, innsatsområder og tiltak. Godkjent i lokal styringsgruppe 08.11.02 Vedtatt av kommunestyret 16.12.02 -sak 47/02 1 BAKGRUNN FOR UNGDOMSPLANEN.... 3 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Organisasjon og vedtekter

Organisasjon og vedtekter LANDSMØTE EL & IT Forbundet 9. 12. mars Forslag til dagsordens punkt 4: Organisasjon og vedtekter #organisertarbeidsliv Innhold NOTATER: Forslag nr.: 04-250 EL & IT Forbundet Distrikt Oslo/Akershus...

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer