Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3"

Transkript

1

2 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen mellom lov og avtale. Gruppeoppgaver. Veiledere: Arne Jæger/Frode Skagen Tid: Fredag Søndag februar Sted: Thon Bergen Airport Hotell, Kokstad Veiledere: Arne Jæger/Frode Skagen Tid: Fredag Søndag mars Sted: Quality Edvard Grieg, Sandsli Veiledere: Arne Jæger/Frode Skagen Tid: Fredag Søndag september Sted: Hardangerfjord Hotell, Øystese Tillitsvalgt 2 Vi gir en mer case-orientert vinkling til tillitsvalgtarbeidet. Her tar vi for oss bruken av Hovedavtalen, Arbeidsmiljøloven i en case som er basert på nedbemanning. Vi bruker rollespill og gruppeoppgaver som sentrale læringsverktøy. Vi går også gjennom møteledelse og taleteknikk. Dette kurset bygger på tillitsvalgt 1. Veiledere: Arne Jæger/Frode Skagen Tid: Fredag Søndag oktober Sted: Thon Bergen Airport Hotell, Kokstad Tillitsvalgt 3 Dette er også case-orientert vinkling til tillitsvalgarbeidet. Vi benytter oss av Hovedavtalen, Arbeidsmiljøloven i en case som er basert på innleieproblematikk. Vi bruker rollespill og gruppeoppgaver som sentrale læringsverktøy. Vi går og i gjennom klubbarbeid og organisasjonsarbeid. Dette kurset bygger på tillitsvalgt 1. Veiledere: Arne Jæger/Frode Skagen Tid: Fredag Søndag november Sted: Park Hotell, Voss 2

3 Ungdomskurs Tema for kurset vil være viktige lover og avtaler og historien bak disse. Viktigheten av å være organisert og hvordan drive ungdomsarbeidet lokalt i bedriftsklubben. Fordeler ved å være organisert blir gjennomgått. Hvordan man blir en dyktig ungdomsleder. Hvordan engasjere de andre kollegaene på jobben, hvilke aktiviteter kan man drive med og hvordan ta steget inn mot avdelingen om man ønsker å bidra der. Kurset vil også gå dypere inn i aktuelle lover og avtaler, etter gruppens ønske. Det legges opp til diskusjoner i plenum og i grupper, forelesing og gruppearbeid. Veiledere: Glenn Andre Vik/Ståle Strømsheim Tid: Fredag søndag april Sted: Hotell Terminus, Bergen Veileere: Glenn Andre Vik/Ståle Strømsheim Tid: Fredag søndag november Sted: Hotell Terminus, Bergen Grunnleggende arbeidsratt for tillitsvalgte Vi tar for oss de lover og avtaler som påvirker oss i hverdagen som tillitsvalgte. Hvordan forholder vi oss til bedriftenes ledelse når det oppstår uenighet, og hvordan gjennomføre et forhandlingsmøte på beste måte? Hvordan forbereder vi oss for å oppnå tillit og troverdighet hos arbeidsgiver, og hvilket verktøy og rådgivning har vi til disposisjon. Vi går gjennom både kollektive og individuell arbeidsrett, lover og avtaler, forarbeider, andre rettskilder som aktuelle dommer og tolkningstvister. Kurset er beregnet for tillitsvalgte både i klubbene og avdelingene. På hvert kurs vil det være ekstern foreleser om aktuelle tema. I løpet av kurset vil kursdeltakerne bli inndelt i grupper hvor de vil få en praktikimoppgave som de skal løse i fellesskap. Veiledere: Arild Hamre/Reidar Stormark Tid: Mandag onsdag september Sted: Thon Hotel, Kokstad Betong/maler/tak/mur /tømrer tariffen Fellesoverenskomsten for byggfag Gjennomgang av 2 og 4 ifob, samt innføring i akkordtariffen med noe praktisk utregning. Veiledere: Kjetil Dahle/Johnny Helland/Kjell Olav Rømo/Einar Salbu Tid: Fredag søndag mars Sted: Brakanes Hotel, Ulvik Betong/maler/tak/mur /tømrer tariffen Fellesoverenskomsten for byggfag Gjennomgang av 2 og 4 i FOB, samt innføring i akkordtariffen med noe praktisk utregning. Veiledere: Kjetil Dahle/Johnny Helland/Kjell Olav Rømo/Einar Salbu Tid: Fredag søndag november Sted: Thon Bergen Airport Hotell, Kokstad 3

4 HMS og verneombudsrollen For medlemmer og tillitsvalgte, med fokus på rollen til verneombudet og mulighetene som ligger i AML. Gjennomgang av vernerollen i Arbeidsmiljøloven og Arbeidstilsynet sin rolle. Veiledere: Rune Eng/Gunnar Iversen Tid: Fredag søndag oktober Sted: Thon Hotell Bergen Airport, Kokstad Riksavtalen Kurset gir en innsikt i hvordan avdelingen fungerer i forhold til Fellesforbundet og LO. Vi går også gjennom de mest viktige bestemmelsene i Riksavtalen. Spesielt i forhold til lønn, vaktlister, deltid og ekstrahjelpproblematikken. Videre er en gjennomgang av Hovedavtalens bestemmelser om drøftelsesplikt og tillitsvalgtes rettigheter en viktig del av kurset. Veileder: Djevat Hisenaj Tid: Mandag tirsdag februar Sted: Clarion Airport, Flesland Veileder: Djevat Hisenaj Tid: Mandag tirsdag oktober Sted: Myrkdalen Hotell as, Voss Rørleggertariffen Veileder: Jorge Dahl Tid: Torsdag - lørdag februar Sted: Hardangerfjord Hotell, Øystese Lov og rettigheter på engelsk Vi avholder kurs i grunnleggende rettigheter for arbeidstakere. Vi vil ta utgangspunkt i relevante lover og avtaleverk. Kursets formål er å øke bevisstheten rundt grunnleggende rettigheter knyttet til arbeidstid, ansettelse, oppsigelse mm. Kurset vil holdes på engelsk. This is a course in basic rights for employees. We will refer to relevant laws and agreements. The purpose of this course is to increase the awareness around basic rights connected to working hours, hiring, termination and more. The course will be held in English. Veiledere: Arne Jæger/Jan Kårvatn Tid: fredag søndag april Sted: Thon Hotel, Kokstad 4

5 Organisasjonsbygging for Hotell og restaurant Veiledere: Djevat Hisenaj Tid: mandag tirsdag mai Sted: Hotell Terminus, Bergen Klubben i arbeid Kurset vil ta for seg styrearbeid, medlemsmøter, arbeidsprosesser, rutiner. Kurset vil bruke elementer som gruppeoppgaver, diskusjon og erfaringsutveksling som læremidler. Kurset er myntet på deg som er tillitsvalgt, er tilknyttet klubbstyret eller interessert i organisasjonsarbeid. Veiledere: Arne Jæger/Frode Skagen Tid: fredag- søndag juni Sted: Hotell Terminus, Bergen Organisasjonsbygging Industrioverenskomsten Veiledere: Roar Abrahamsen/Øyvind Straumsnes Tid: fredag søndag september Sted: Hotel Neptun Industrioverenskomsten ISO fagene Overenskomstens historie, oppbygning og betydningen av at VO er en minsteoverenskomst. Vi legger opp til debatt vedr. minsteoverenskomst, horisontale avtaler kontra vertikale avtaler. Vi tar også en gjennomgang av overenskomstens sentrale bestemmelser, derunder arbeidstid og skiftordninger Veiledere: Roar Abrahamsen/Øyvind Straumsnes Tid: fredag- søndag mars Sted: Hotel Neptun Industrioverenskomsten Veiledere: Roar Abrahamsen/Øyvind Straumsnes Tid: fredag- søndag november Sted: Hotell Terminus, Bergen Arbeidstid og arbeidstidsordninger Normalarbeid, gjennomsnittsberegning og rotasjonsordninger m.m. Veiledere: Roar Abrahamsen/Øyvind Straumsnes Tid: fredag- søndag mai Sted: Brakanes Hotell, Ulvik 5

6 Ungdomskonferanse Veiledere: Glenn Andre Vik/Ståle Strømsheim Tid: fredag søndag februar Sted: Quality Edvard Grieg. Sandsli Avdelingslederkonferanse Konferanse for avdelingsledere og ansatte i avdelingene. Samlingene skal legge vekt på informasjon, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling med bl.a. temaer som prioriterte oppgaver, ungdomsarbeid, tillitsvalgsopplæring, rekruttering, næringspolitikk, faglig og politisk arbeid og HMS Veileder: Mads Kleven Tid: mandag tirsdag desember Sted: Radisson Blu, Hotel Norge Bergen Faglig- politisk: Kombinert konferanse og arbeidsseminar med fokus på stortingsvalgkampen Spesielt fokus på arbeidslivsspørsmålet og synliggjøring av de politiske forskjellene. Veileder: Mads Kleven Tid: onsdag torsdag april Sted: Radisson Royal, Bryggen 6

7 Forbundets dag: Fellesforbundet fyller 25 år den 8. mai Dette skal markeres i uke 24 (10-14 juni). Markeringen avsluttes med en konferanse hvor det settes fokus på Fellesforbundets rolle for et organisert og seriøst arbeidsliv. Veileder: Mads Kleven Tid: torsdag 13. juni Sted: Hotel Neptun AFP/IA konferanse Veiledere: Inger Karin Hagerup/Tove Rita Melgård Tid: onsdag 13. februar Sted: Scandic Hotel, Bergen Tariffkonferanse Informasjonskonferanse angående tariffoppgjøret 2014 Veileder: Geir Olsen Tid: November/desember Sted: Radisson Blu, Hotel Norge 7

8 TOPPSKOLERING 2013 Kurs: Kursdato: Søkn.frist: Arbeidsmiljøskolen Trinn * Trinn LO-skolen Modul Læring * Modul Solidaritet Modul Arbeidsliv Modul Organisasjon Modul Samfunn Arbeidsrett Arbeidsrettens rettskilder (startmodul) * Medbestemmelse/bedriftsdemokrati * Stillingsvern Kollektiv arbeidsrett Individuell arbeidsrett Arbeidsrettens rettskilder (startmodul) Medbestemmelse/bedriftsdemokrati Stillingsvern European Works Councils * Globaliseringskolen Yorkshireskolen Genèveskolen Historie Likestillingsperspektiv på historien Internasjonale emner Den europeiske utfordring Internasjonalt Forum Pedagogikk Miljø Modul 2 - Miljø og samfunn - eksamen Fullt Modul 3 Innemiljø/arbeidsmiljø Fullt Modul 3 Innemiljø/arbeidsmiljø - eksamen Fullt Arbeidsmiljø i endring Arbeidsmiljø i endring - forkurs * - Kurs i 2013 med søknadsfrist i

9 Kurstilbud fra AOF Hordaland Sogn og Fjordane Tre nye kurs innen MoTo 1. Den tillitsvalgtes samtale med egen organisasjon. Tema: Møtet er satt, Fagforeningen i arbeid, medlemsverving og organisering, medlem og tillitsvalgtsrollen, Velkommen til fellesskapet. 2. Den tillitsvalgtes samtale med arbeidsgiver Tema: IA-avtalen, forhandlinger, lover og avtaler, HMS for tillitsvalgte, grunn leggende arbeidsrett, tillitsvalgte i bedriftsstyret, ansettelser og oppsigelser. 3. Den tillitsvalgtes samtale med samfunnet Tema: Media 1 og 2, Felles løft, Arbeidsmiljøloven politikk og praksis AOF søker det enkelte forbund om godkjenning. Deltakerne får dekket reiseutgifter og stipend for tapt arbeidsfortjeneste. Den tillitsvalgte i samtale med egen organisasjon febr. 13 Den tillitsvalgte i samtale med egen organisasjon febr. 13 Den tillitsvalgte i samtale med arbeidsgiver april 13 Den tillitsvalgte i samtale med samfunnet juni 13 Scandic hotel Bergen Airport, Kokstad Skei hotell, Jølster Park hotell, Vossevangen Edv. Grieg Suitell, Sandsli 40 timers grunnkurs i HMS Kurset dekker kravet til HMS-opplæring som arbeidsmiljøloven stiller for verneombud. Kursmateriellet er godkjent av LO og NHO. Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer og førstelinjeledere Gjennomføring: kursene gjennomføres torsdag og fredag over 4 samlinger + 1 dag med individuell oppgave som skal utføres på egen arbeidsplass. Kursavgift kr ,- pr. deltaker. Materiell og lunsj er inkludert. Kurs 1: og kl Kurssted: Teatergaten 34 Kurs 2: og kl Kurssted: Teatergaten 34 Kurs 3: og kl Kurssted: Teatergaten 34 Kurs 4: og kl Kurssted. Teatergaten 34 9

10 Teori til fagprøven for praksiskandidater AOF kan tilby teorikurs til fagprøven i de fleste yrkesfag. Vi setter opp åpne kurs i Bergen hvert halvår. Vi har god erfaring med å tilby bedriftsintern opplæring og setter opp kurs på etterspørsel. Ønsker du fagbrev er det bare å kontakte AOF Hordaland Sogn og Fjordane for et nærmere samarbeid. Med fagbrev har du flere muligheter, kan få mer ansvar og høyere lønn. Opplæringen er på videregående skoles nivå, og er tilpasset voksne. Kurset har undervisning en kveld i uken og 2 semestre og avsluttes med offentlig eksamen. Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis i faget kan du avlegge fagprøven. Finansiering: Organiserte i LO med rettigheter iutdanningsfondet kan søke stipend. Stipendet utgjør p.t. kr ,- og man må ha vært medlem i ett år for å ha rettigheter i fondet. Lederskolen AOF tilbyr lederutdanning for arbeidsledere, formenn og mellomledere! Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Dette er en praktisk utdanning for deg som vil bli en bedre leder. Etter å ha gjennomført lederskolen vil du sitte igjen med en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederadferd. Studiet består av 4 moduler og kan gjennomføres på dagtid eller kveldstid. Hver modul består av samlinger, praktiske oppgaver og prosjektoppgave. Modul 1 Grunnleggende lederforståelse 21 timer Modul 2 Ledelse i et HMS-perspektiv 15 timer Modul 3 Ledelse i endring 21 timer Modul 4 Ledelse og Økonomi 15 timer Kurspris: kr ,- (inkl. materiell) 10

11 Kurs for LO medlemmer Engelsk kurs for LO medlemmer Ønsker du å bli tryggere når du praktiserer engelsk på arbeidsplassen, på reise eller i arbeidsliv? Kurset gir opplæring i arbeidslivsengelsk og engelsk dagligtale. Målet med kurset er å: - Utvikle engelsk uttale og ordforråd - Utvikle evnen til å forme og stille spørsmål på engelsk - Bli trygg i en samtale Kurset går over en kveld i uken over 10 uker og 30 timer. Kursavgift kr ,-. Kurset er gratis for LO-medlemmer som har 3 års medlemskap på søknadstidspunktet. Datakurs for LO-medlemmer Trenger du mer datakunnskap for å kunne gjøre en bedre jobb på arbeidsplassen eller ønsker du økt datakompetanse for å kunne arbeide effektivt. Kurset gir deg økt grunnleggende datakompetanse. Kursinnhold: - Filbehandling, tekstbehandling, excel, power point, internett og E-post og bildebehandling. Kurset går over en kveld pr. uke, over 8 uker og 32 timer. Kursavgift kr ,-. Kurset er gratis for LO-medlemmer som har 3 års medlemskap på søknadstidspunktet. Bransjenorsk/arbeidsnorsk Norskkurs tilknyttet bransjen du arbeider i! Undervisningen har som mål å øke din leseforståelse, skriveferdighet, muntlig kommunikasjon og datakunnskap. I undervisningen vil det legges vekt på bedriftsrelaterte skjemaer, rutinebeskrivelser knyttet til arbeidsoppgaver og sikkerhetsinstrukser, notatteknikk, digital informasjon, SMS og e-post. Kurset går over en kveld pr. uke, over 8 uker og 32 timer. Kursavgift kr ,-. Kurset er gratis for LO-medlemmer som har 3 års medlemskap på søknadstidspunktet. Kursnavn startdato Dag Tid Sted pris Bransjenorsk/ Arbeidsnorsk Onsdag Teatergt. Gratis for LO medlemmer med rettigheter Bransjenorsk/ Arbeidsnorsk Mandag Teatergt. Gratis for LO medlemmer med rettigheter Engelsk Mandag Teatergt. Gratis for LO medlemmer med rettigheter Engelsk Mandag Teatergt. Gratis for LO medlemmer med rettigheter Datakurs tirsdag Teatergt. Gratis for LO medlemmer med rettigheter Datakurs Mandag Teatergt. Gratis for LO medlemmer med rettigheter 11

12 Lyst til å gå på kurs, men ennå ikke medlem? BLI MEDLEM Les om fordelene du kan dra nytte av på Fellesforbundet sin hjemmeside. ADK Vest Håkonsgaten Bergen Telefon Kurskontakt: AOF Teatergaten Bergen Telefon: /50

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO.

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO. KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2012 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2012. Denne brosjyren kan henges på oppslagstavlene, puttes i baklommen eller ligge

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER

Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER Kurskatalog 2015 ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER VÅR 2015 Permitteringer og oppsigelser Nedbemanning, oppsigelser og permitteringer er saker som ofte behandles lokalt i klubb og fagforening. Forbundet ønsker

Detaljer

KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag

KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag 1. utgave Kunnskapens stige har mange trinn... I Fellesforbundets prinsipprogram står det: Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet skal ha

Detaljer

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge Sist oppdatert utkast KURS 2015 Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema ADK Midt- Norge Fylke/område Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Felleskurs Sentrale kurs MOTO Toppskolering * Søknadsskjema

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE Toppskolering AOF NORGE AOF er LOs felles utdanningsarena og har utdannet tillitsvalgte i 80 år. Vi tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur. Vår skolering fremmer et læringsmiljø

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2014 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

Velkommen til gratis kurs

Velkommen til gratis kurs NTL KURS 2015 1. halvår 2015 UKEKURS 19. 23. januar 16. 20 mars Søknadsfrist: 6. februar 2015 1. 5. juni Søknadsfrist: 24. april 2015 KORTKURS 12. 14. januar Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 21. 22.

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere Medlemsblad for Østfold fagforening Nr - 3 2009 Ungdomskonferansen Tariffoppgjøret Regionale verneombud AOF din kompetansepartner Kryssord Statistikk, Østfold oppmålongskontor Vi ønsker våre medlemmer

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL www.aof-haugaland.no Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder sigmund.fosse@aof.no Tlf.: 52 70 90 06 Mob.: 901 66 730 Besøksadresse: DreierGaarden,

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Tekna Realistene har igjen gleden av å invitere medlemmer til årsmøte, invitasjonen er sendt allerede på mail til alle medlemmer. Den faglige delen av Tekna

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 FAGFORENINGS STYRET fra 25.02.2013 19.03.2013 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer:

Detaljer