KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag 1. utgave

2 Kunnskapens stige har mange trinn... I Fellesforbundets prinsipprogram står det: Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet skal ha tilbud om skolering, og at forbundets ideologi og verdi grunnlag skal være et sentralt element i kursvirksomheten. Forbundet både sentralt og lokalt bruker mye ressurser på skolering av medlemmer og tillitsvalgte, men det er fortsatt mange i forbundet som ikke får tilbud om skolering. Vi arbeider hele tiden med å forbedre kurstilbudene og informasjon om skolering. Aktive og kunnskapsrike medlemmer er et fortrinn for forbundet. Fellesforbundet med ca medlemmer er en viktig aktør i å påvirke samfunnsutviklingen, og dagen samfunn er i stadig utvikling, noe som krever godt forberedte tillitsvalgte til å takle endringene i arbeidslivet. Det er derfor viktig at du som tillitsvalgt får skolering i det verv du er valgt til. Den skolering og erfaring du får gjennom kurs i forbundet vil styrke deg både i organisasjonen, på arbeid og i samfunnslivet. Lykke til! Stener Lium Distriktssekretær 2

3 Generell informasjon om påmelding Du vil nå ha flere alternativer for påmelding til kurs. På våre hjemmesider Fellesforbundet.no Avdelinger pr.fylke øverst til venstre Sør-Trøndelag på venstre stolpe Til Distriktskontoret midt i bildet øverst Kurs i Sør-Trøndelag på venstre stolpe vil det være søknadsskjema som du kan fylle ut og sende elektronisk. Her vil det bli lagt ut kurs fortløpende når tid, sted, påmeldingsfrister o.l. er klart. Husk å skrive kursnummer i tillegg til kursnavn på skjemaet. Påmelding via SMS Kursnummeret vil du finne på våre hjemmesider. Send ff kursnummer til Eks: ff 01 til Husk mellomrom mellom ff og kursnummer. Alle våre kurs har ff (fellesforbundet) som felles kodeord, type kurs har sitt eget kursnummer og alt sendes til telefonnummer Du vil umiddelbart få en bekreftelse tilbake på at vi har mottatt din påmelding. NB!!! Telefon med skjult nummer kan ikke brukes ved påmelding. Du kan fortsatt ta kontakt med din lokale avdeling for påmelding. 3

4 Felles-arrangerte kurs Medlemsopplæring 1 Ny som tillitsvalgt, lover og avtaler og forhandlingskunnskap. Kurset tar for seg de oppgaver og plikter som en tillitsvalgt har på en bedrift. Lover og avtaler: Tar for seg de viktigste lover og avtaler og hva som er forskjellen på lov og avtale. Forhandlingskunnskap: Tar for seg det grunnleggende innen en forhandling og etterarbeidet. Kunne sette opp en protokoll og kjenne betydningen av en protokoll. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset. Varighet: Helgekurs Målgruppe: Medlemmer og nye tillitsvalgte. Medlemsopplæring 2 Hovedavtalen LO/NHO og arbeidsmiljøloven. Kurset tar for seg hovedavtalen og arbeidsmiljøloven som ett arbeidsverktøy. Etter ent kurs skal deltakerne kjenne til de viktigste bestemmelsene i avtaleverket og kjenne til hva en særavtale er og kjenne til rettighetene og pliktene vi har. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset. Varighet: Helgekurs Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte. Medlemsopplæring 3 Møteledelse, sekretær, og leder. Den tillitsvalgte i avdelingen. Arbeiderbevegelsen og samfunnet. Målet med kurset er at deltakerne skal få en grunnleggende opplæring i å kunne holde ett medlemsmøte, årsmøte ol. Hvilke oppgaver hver enkelt i ett styre har. Historien til fagbevegelsen og samfunnet. Etter endt kurs skal deltakerne kunne lede et møte og kjenne til arbeidsoppgavene til en klubb og avdeling og arbeiderbevegelsens historie. Varighet: Helgekurs Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer. Forhandlingsteknikk Kurset tar for seg forskjellige momenter ved en forhandlingssituasjon. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en forståelse for hvordan en forhandlingssituasjon kan foregå og hva som er viktig å vektlegge. Varighet: 2 dager, dagtid Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i forhandlingsutvalget. 4

5 Økonomiforståelse Regnskapsloven, aksjeloven, regnskapsoppbygning, regnskapsanalyse og trendanalyse. Etter endt kurs skal deltakeren: Ha en grunnleggende forståelse for betydningen av noen sentrale økonomiske begreper. Ha drøftet og reflektert over økonomiske planprosesser (budsjettering) og betydningen av at medlemmer og tillitsvalgte deltar i dette arbeidet. Ha arbeidet med tolkning av faresignaler i et regnskap. Ha forståelse av begrepet humankapital og ha reflektert over betydningen av menneskets kunnskaper og erfaringer som økonomisk verdi i budsjett- og regnskapssammenheng. Ha diskutert og reflektert over sammenhengen mellom bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset. Veileder: Kristian Kristiansen Varighet: Helgekurs Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer Den tillitsvalgte på arbeidsplassen Kurset er for nye tillitsvalgte på arbeidsplassen. Den tar for seg en del grunnleggende forhold i avtalen som i ettertid vil være verdifullt å kjenne til. Målet for kurset er at deltakerne skal kjenne til sin plass i organisasjonen, hvilke oppgaver en vil stå ovenfor og gi noen eksempler på hvordan en kan løse dem. Samtidig er det viktig å få vite at hovedavtalen og overenskomsten er et verktøy som skal brukes til å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for medlemmene våre i bedriftene. Varighet: 8 timer Målgruppe: Alle medlemmer Jus på arbeidsplassen Kurset tar for seg lovverket som angår den daglige drift, som for eksempel ansvar for ansatte og bedrift. Målgruppe: Alle medlemmer Opplæring i HA, FOB og AML Grunnleggende kurs for nye medlemmer innen Hovedavtalen (HA), Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) og Arbeidsmiljøloven (AML) Kurset tar sikte på å gi medlemmet grunnleggende opplæring i lover og avtaler. Max antall deltakere er 25. Varighet: Helgekurs Målgruppe: Alle medlemmer under Fellesoverenskomsten for byggfag 5

6 Pensjonistkurs Infokurs for medlemmer fra 60 år og oppover, som tar for seg spørsmål og svar rundt AFP (avtale festet pensjon), OTP (obligatorisk tjenestepensjon) og NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen). Varighet: 3-4 timer (kveldskurs) Målgruppe: Medlemmer fra 60 år og oppover Tillitsvalgt i bedriftsstyret Etter endt modul skal deltakerne: Ha oversikt over bakgrunnen for loven av 1965 om ansattes representasjon i A/S styrer Kjenne til og ha drøftet fagbevegelsens vurderinger av representasjonsretten både historisk og i dag Ha satt seg inn i regelverket for valg av ansattes representanter Ha kjennskap til aksjelovens bestemmelser om styret og bedriftsforsamlingens oppgaver og arbeidsformer med særlig henblikk på de ansattes representanters tillitsvalgtrolle. Ha en grunnleggende forståelse for sentrale sider og hovedtrekk i et bedriftsregnskap. Varighet: 12 timer (3 kvelder) Målgruppe: Alle medlemmer Veiledersamling Samling for studieveiledere i alle avdelinger i Fellesforbundet Sør-Trøndelag. Kursinnholdet vil bli tilpasset årlig. Varighet: Dagskonferanse. Målgruppe: Alle studieveiledere og veiledere i Fellesforbundet Sør Trøndelag. Kick-off, lansering av ny kurskatalog Presentasjon av Fellesforbundet Sør-Trøndelags kurstilbud for Her vil vår helt nye studiepakke for kommende år bli presentert. Det vil bli presentasjon av både kurs og veiledere. Møt opp denne dagen, bli inspirert til å skolere deg selv og medlemmene rundt oss. Målgruppe: Alle studieveiledere og veiledere, ledere, AOF og ADK i Fellesforbundet Sør Trøndelag (maks 60 plasser). Faglig/politisk Kurset vil ta for seg forbundets oppbygning og ideologi, og hvorfor Fellesforbundet skal drive med fagligpolitisk samarbeid. Deltakerne får en innføring i å skrive/svare på leserinnlegg og de vil få møte lokale politikere til utspørring/debatt. Varighet: 2 dager. Målgruppe: Medlemmer med interesse for fagligpolitikk/lokalpolitikk 6

7 Forbundsskolen Grunnleggende tillitsvalgtopplæring som tar for seg Fellesforbundets oppbygging og ideologi. Deltakerne vil gå gjennom momenter som: Lov og avtaleverk, fagligpolitisk samarbeid, forhandlingsteknikk, tale og debatteknikk (den tillitsvalgte på talerstolen), oppsett av protokoll og møteledelse. Dette er et 40 timers kurs som vil gå over to samlinger, den første er mandag til onsdag deretter er det to ukers opphold før kurset avsluttes med en helgesamling, fredag til søndag. Målgruppe: Medlemmer som er eller vil bli tillitsvalgt i klubb eller avdeling Forhandlingskurs Deltakerne skal i løpet av kurset settes i stand til å planlegge og gjennomføre en forhandling, samt utføre nødvendig etterarbeid. De skal ha trening i å lese en forhandlingsituasjon og de skal kunne reflektere over egen rolle som forhandler på vegne av et fellesskap. Varighet: 2 dager Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte Baskurs Ledelse av akkordlag, drift av byggeplass. Kurset er basert på teorien Trimmet bygging (Lean Construction) og tar for seg basens oppgaver på en byggeplass med særlig vekt på drift og tilrettelegging. Andre aktuelle momenter er: Samarbeid mellom fagene, produksjonslinjer, tariff/akkord og basen som leder. Varighet: 3 dager Målgruppe: Medlemmer innenfor byggfag, fortrinnsvis baser. Den tillitsvalgtes utfordringer i lokale lønnsforhandlinger Hva skal vi som tillitsvalgte argumentere med Hvor finner vi opplysningene vi trenger Hvordan skal vi forberede oss Hvem skal si hva i forhandlingen Hvordan informerer vi medlemmene underveis i forhandlingene Når er vi fornøyd med resultatet av lønnsforhandlingene Målgruppe: Tillitsvalgte/medlemmer som deltar i lokale lønnsforhandlinger 7

8 Psykososiale arbeidsmiljø Mellommenneskelig arbeidsmiljø, informasjon, kommunikasjon og samarbeid Kurset gir kunnskap om det psykososiale arbeidsmiljøet, og gir et grunnlag for hvordan en kan nærme seg denne delen av arbeidslivet. Hovedtemaer Trivsel på arbeidsplassen, motivasjonens betydning og utfordringer Kommunikasjonens betydning Teamet og felles målforståelse - at vi er forskjellige er en utfordring HMS-arbeid, mellommenneskelige forhold og forståelse Hvilke verktøy har vi? Medarbeidersamtalen og bedriftshelsetjenesten er eksempler Hva kan den enkelte bidra med? Kurset går over 2 dager Målgruppe: Alle medlemmer og tillitsvalgte. Tillitsvalgte i omstillingsprosesser Forhandlinger og drøftinger utfordringer for tillitsvalgte Målet med kurset er at du skal få trening i protokollformulering og protokollskriving. Få kunnskap om forskjellen mellom forhandlinger og drøftinger, og avtaleverkets bestemmelse om dette. Vi vil komme innpå forhold som ligger i omstillingsprosesser og de særlige utfordringene dette stiller de tillitsvalgte overfor. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte Helse- miljø og sikkerhetskurs Kurset skal gi deltakeren innsikt og forståelse for HMS-arbeid, med spesiell fokus på Arbeidsmiljøloven Deltakerne vil lære mye om regelverk, formaliteter og ansvarsfordeling. Det legges opp til mye gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Veileder: Øyvind Jenssen Varighet: Helgekurs Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte 40-Timers grunnopplæring Arbeidsmiljø Byggfag Ny erfaring, store endringer i arbeidsforholdene, økt medbestemmelse og internkontrollens strenge krav til kvalitetssikring av arbeidsmiljøet krever nye ferdigheter. Det anbefales at linjeledere og arbeidstakere deltar på samme kurs. Målgruppe: Verneombud 8

9 Innvendig asbestsaneringskurs Dette kurset er beregnet for arbeidstakere som skal arbeide med asbestholdige materialer innvendig. Dette kan være i forbindelse med riving, omgjøringsarbeid, rehabilitering og reparasjonsarbeid. Kursdeltakerne vil få innføring/opplæring i lover og forskrifter, behandling av maskinelt utstyr, måleprosedyrer - helsemessige konsekvenser - bruken av verneutstyr, og i tillegg gjennomføre praktiske øvelser. Varighet: 3 dager Målgruppe: Arbeidstakere som skal arbeide med asbestholdige materialer innvendig. 9

10 Avdelingsvise kurs Sør-Trøndelag Hotell- og Rest.arb.forening Avd 247 Basiskurs Hotell og Restaurant Kurset gir et innblikk i lover og avtaler i arbeidslivet. Kurset gjennomgår blant annet: Ny i Fellesforbundet, forbundets vedtekter, Hovedavtalen, Riksavtalen, Arbeidsmiljøloven og Ferieloven. Kursets mål er å få deltakerne til å bli kjent med lov- og avtaleverk gjennom forelesninger og gruppeoppgaver. Varighet: 2 dager Målgruppe: Alle tillitsvalgte og medlemmer i avdeling 247 og 250 Rørleggernes Forening Trondheim Avd 762 Akkordtariffen Kurset tar sikte på å gi deltagerne grunnleggende innføring i akkordtariffen, og hvordan en arbeider akkord. Avholdes ved bedriften eller i Fellesforbundets felleslandskap, alt etter hva som passer deltakerne. Varighet: Ca 4 timer (I eller etter arbeidstid) Målgruppe: Medlemmer i avdeling 762 Fellesforbundet avd. 766 Snekker- og Tømmer Tariffkurs Kurset tar for seg tid-tariffen og dens generelle bestemmelser, og bestemmelsene i Fellesoverenskomsten for Byggfag som omhandler akkordarbeid. Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å sette opp akkordseddel og være kjent med retningslinjene for timeføring i en akkord. Målgruppe: Medlemmer i avdeling 766 Fortrinnsvis alle som jobber/skal jobbe akkord. Baskurs Ledelse av akkordlag, drift av byggeplass. Kurset er basert på teorien Trimmet bygging (Lean Construction) og tar for seg basens oppgaver på en byggeplass med særlig vekt på drift og tilrettelegging. Andre aktuelle momenter er: Samarbeid mellom fagene, produksjonslinjer, tariff/akkord og basen som leder. Varighet: 3 dager Målgruppe: Medlemmer i avdeling 766. Fortrinnsvis baser. 10

11 Malernes Forening Avd 764 Tariffkurs Kurset er i stor grad rettet mot malertariffen og byggtapertariffen. Sentrale elementer er mengdeberegning og kalkulasjon. I tillegg vil vi berøre NS 3420-T, kvalitetssikringssystemer, Fellesoverenskomsten for byggfag og div. rekvisisjonslister/skjemaer og lignende. Kurset er på 15 timer. Målgruppe: Medlemmer i avdeling 764. Baskurs 1 Kurset vil i utgangspunktet ta for seg gjennomføring av akkordarbeid på byggeplassen med fokus på planlegging/tilrettelegging, gjennomføring/drifting og avslutning/evaluering, akkordlønnssystemet, konflikt håndtering og kommunikasjon. Dette er et 40-timers kurs som i stor grad er rettet mot innholdet i Fellesoverenskomsten for byggfag. Kurset går over 2 moduler. Målgruppe: Medlemmer i avdeling 764. De som har praktisert basrollen i noe grad, men som tilhører fremtidens storbaser. Baskurs 2 Dette kurset er en videreføring av Baskurs 1. Kurset vil i utgangspunktet ta for seg gjennomføring av akkordarbeid på byggeplassen med fokus på planlegg ing/tilrettelegging, gjennomføring/drifting og avslutning/evaluering, akkordlønnssystemet, konflikthåndtering og kommunikasjon. Dette er et 40-timers kurs som i stor grad er rettet mot innholdet i Fellesoverenskomsten for byggfag. Kurset går over 2 moduler. Det legges opp til mye gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Målgruppe: Medlemmer i avdeling 764. De som vil motta dette tilbudet er de som vi mener har praktisert basrollen i stor grad. Murersvennenes Fagforening Avd 765 Tariff/baskurs Fellesoverenskomst og akkordtariffen for murerfaget. Kurset vil gi grunnleggende innblikk i Fellesoverenskomsten for byggfag og avtaleverk. Akkordtariffen for murerfaget vil bli gitt en grundig gjennomgang, om bruk og forståelse. Målgruppe: Medlemmer i avdeling

12 Sentrale kurs Faglig Ungdomskurs Tariffkurs grønnsektor Useriøse aktører Lagbas, plasstillitsvalgte Veilederkonferanse Tariffkurs HRAF Tariffkurs grafisk AMB-kurs Fagligpolitisk kurs LO-skolen Sørmarka Kurs- og konferansesenter Thorbjørnrud Thorbjørnrud Thorbjørnrud Thorbjørnrud Thorbjørnrud Thorbjørnrud Thorbjørnrud Thorbjørnrud Sørmarka Kurs- og konferansesenter Opplysninger om de sentrale kursene se side

13 Fellesforbundets grunnopplæring NY I FELLES FORBUNDET (Introduksjonskurs for nye medlemmer) Ny som valgte TILLITSVALGT Den tillitsvalgte som FORHANDLER Den tillitsvalgte i AVDELING Den tillits valgte, ARBEIDER BEVEGELSEN og SAMFUNNET 2 timer 6 timer 4 timer 4 timer Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy : OVERENSKOMSTEN Den tillitsvalgte som SEKRETÆR Den tillitsvalgte som MØTELEDER 8 timer 6 timer 4 timer 6 timer Den tillitsvalgte og STUDIEARBEIDET Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy : HOVEDAVTALEN Den tillitsvalgte som LEDER UNG I FELLES- FORBUNDET Den tillitsvalgte på TALERSTOLEN 4 timer 4 timer 4 timer 4 timer 4 timer Øvrige moduler Den tillitsvalgte og Rekruttering Akkordarbeid i byggfagene Økonomihåndtering på klubbnivå Kurs for polske medlemmer 6 timer 12 timer 12 timer 40 timer Fellesforbundets grunnopplæring består av 13 korte moduler med 2-8 timers varighet. Modulene skal du kunne gjennomføre lokalt, når du har behov for det, alene eller sammen med andre. Denne gjennomføringsformen med korte moduler, er ment å gi deg en innføring i forskjellige emner slik at du blir i stand til å ivareta et eventuelt tillitsverv på en best mulig måte. Du behøver ikke gjennomføre alle modulene i grunnopplæringa, men velge de modulene du har størst behov for. 13

14 Kursoversikt Medlemsopplæring 1 Ny som tillitsvalgt, lover og avtaler og forhandlingskunnskap. Medlemsopplæring 2 Hovedavtalen LO/NHO og arbeidsmiljøloven. Medlemsopplæring 3 Møteledelse, sekretær og leder. Den tillitsvalgte i avdeling. Arbeiderbevegelsen og samfunnet. Forhandlingsteknikk Økonomiforståelse Den tillitsvalgte på arbeidsplassen Jus på arbeidsplassen Opplæring i Hovedavtalen, Fellesoverenskomsten for Byggfag og Arbeidsmiljøloven Pensjonistkurs Tillitsvalgt i bedriftsstyret Veiledersamling Kick-off, lansering av ny kurskatalog Faglig/politisk Forbundsskolen Forhandlingskurs Baskurs Den tillitsvalgtes utfordringer i lokale lønnsforhandlinger. Psykososiale arbeidsmiljø Tillitsvalgte i omstillingsprosesser Helse- miljø og sikkerhetskurs 40-timers grunnopplæring Arbeidsmiljø Byggfag Innvendig asbestsaneringskurs 14

15 Informasjon om kursene på hjemmesiden For opplysninger om kursene følg anvisningen nedenfor: Gå inn på Fellesforbundet.no Klikk på Avdelinger pr.fylke øverst til venstre i bilde Klikk deretter på Sør-Trøndelag på venstre stolpe. Midt i bildet finner du Til Distriktskontoret Under Til Distriktskontoret vil Kurs i Sør-Trøndelag vise seg på venstre stolpe. Her vi det være søknadsskjema, skjema for tapt arbeidsfortjeneste som du kan fylle ut og sende elektronisk. Her vil også informasjon om alle typer felles/avdeling/sentrale kurs bli lagt ut fortløpende når tid, sted, påmeldingsfrister o.l. er klart. Husk å skrive kursnummer i tillegg til kursnavn på skjemaet. 15

16 AVDELINGER I FELLESFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Fellesforbundet avdeling 12 Folkets Hus 7011 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Rørleggernes Forening Trondheim Avd 762 Postboks TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Røros og Holtålen Fagforening Avd 080 Postboks RØROS Telefon: Telefaks: Epost: Malernes Forening Avd 764 Folkets Hus 7011 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Ørland Jern og Metall Avd 207 Ørland Hovedflystasjon 7129 BREKSTAD Telefon: Telefaks: Sør-Trøndelag Hotell- og Rest.arb.forening Avd 247 Postboks 905 Sentrum 7409 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Trondhjems Kelnerforening Avd 250 Boks 905 Sentrum 7409 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Ranheim Arbeidsmannsforening Avd 446 Postboks 8677, Ranheim 7452 TRONDHEIM Telefon: Epost: Murersvennenes Fagforening Avd 765 Olav Tryggvasonsgt TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Fellesforbundet avd. 766 Snekker- og Tømmer Postboks TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Fellesforbundet Trondheim Bygning Avd 768 Olav Tryggvasonsgt TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: FF avd. 857 Grafisk Fagforening Midt-Norge Innherredsveien TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Fellesforbundet Fosen Avd 571 Postboks RISSA Telefon: Telefaks: Epost: Distriktskontoret Sør-Trøndelag Olav Tryggvasonsgt. 5, 7004 Trondheim Telefon: Trykk: Trykkpartner Lade AS

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO.

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO. KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2012 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2012. Denne brosjyren kan henges på oppslagstavlene, puttes i baklommen eller ligge

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE Toppskolering AOF NORGE AOF er LOs felles utdanningsarena og har utdannet tillitsvalgte i 80 år. Vi tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur. Vår skolering fremmer et læringsmiljø

Detaljer

Velkommen til gratis kurs

Velkommen til gratis kurs NTL KURS 2015 1. halvår 2015 UKEKURS 19. 23. januar 16. 20 mars Søknadsfrist: 6. februar 2015 1. 5. juni Søknadsfrist: 24. april 2015 KORTKURS 12. 14. januar Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 21. 22.

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap

Kurskatalog. Møt. fremtiden. med. ny kunnskap Kurskatalog 2015 Møt fremtiden med ny kunnskap 2 Kalkuler med Kalk2010 4 Byggeregler 5 Dokumentasjonkrav mot NS 3600 6 Uavhengig kontroll 7 Håndverkerens Våtroms Veileder (HVV) Fagarbeider 9 Håndverkerens

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

BRENSELSUTSALGET Kirkenes

BRENSELSUTSALGET Kirkenes PERSONALHÅNDBOK FOR BRENSELSUTSALGET Kirkenes 1 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Bedriftens rolle i arbeidsmarkedspolitikken... 3 Kapittel 2 Bedriften som aksjeselskap... 4 Kapittel 3 Daglig leders ansvar...

Detaljer

Trenger du. påfyll? 10 år

Trenger du. påfyll? 10 år Trenger du påfyll? 10 år Informasjon om Byggmesterskolen 3 Bygg og Bolig Styringssystem 4 Kalk2010 Grunnkurs 5 Kalk2010 Videregående kurs 6 Endringer i plan- og bygningsloven 7 Byggsøk med utgangspunkt

Detaljer

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10.

2.10 Et større fellesskap... 43 2.10.1 Fellesklubb... 43 2.10.2 Samarbeid i LO-familien... 43 2.10.3 Konsernutvalg og konsernklubber... 44 2.10. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 UTGAVE JANUAR 2009 KAN FRITT KOPIERES NÅR KILDEN OPPGIS.Forord... 4 Forord... 5 1 Å ha tillitsverv... 6 1.1 Til deg som har påtatt deg tillitsverv... 6 1.2

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer