KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag"

Transkript

1 KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag 1. utgave

2 Kunnskapens stige har mange trinn... I Fellesforbundets prinsipprogram står det: Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet skal ha tilbud om skolering, og at forbundets ideologi og verdi grunnlag skal være et sentralt element i kursvirksomheten. Forbundet både sentralt og lokalt bruker mye ressurser på skolering av medlemmer og tillitsvalgte, men det er fortsatt mange i forbundet som ikke får tilbud om skolering. Vi arbeider hele tiden med å forbedre kurstilbudene og informasjon om skolering. Aktive og kunnskapsrike medlemmer er et fortrinn for forbundet. Fellesforbundet med ca medlemmer er en viktig aktør i å påvirke samfunnsutviklingen, og dagen samfunn er i stadig utvikling, noe som krever godt forberedte tillitsvalgte til å takle endringene i arbeidslivet. Det er derfor viktig at du som tillitsvalgt får skolering i det verv du er valgt til. Den skolering og erfaring du får gjennom kurs i forbundet vil styrke deg både i organisasjonen, på arbeid og i samfunnslivet. Lykke til! Stener Lium Distriktssekretær 2

3 Generell informasjon om påmelding Du vil nå ha flere alternativer for påmelding til kurs. På våre hjemmesider Fellesforbundet.no Avdelinger pr.fylke øverst til venstre Sør-Trøndelag på venstre stolpe Til Distriktskontoret midt i bildet øverst Kurs i Sør-Trøndelag på venstre stolpe vil det være søknadsskjema som du kan fylle ut og sende elektronisk. Her vil det bli lagt ut kurs fortløpende når tid, sted, påmeldingsfrister o.l. er klart. Husk å skrive kursnummer i tillegg til kursnavn på skjemaet. Påmelding via SMS Kursnummeret vil du finne på våre hjemmesider. Send ff kursnummer til Eks: ff 01 til Husk mellomrom mellom ff og kursnummer. Alle våre kurs har ff (fellesforbundet) som felles kodeord, type kurs har sitt eget kursnummer og alt sendes til telefonnummer Du vil umiddelbart få en bekreftelse tilbake på at vi har mottatt din påmelding. NB!!! Telefon med skjult nummer kan ikke brukes ved påmelding. Du kan fortsatt ta kontakt med din lokale avdeling for påmelding. 3

4 Felles-arrangerte kurs Medlemsopplæring 1 Ny som tillitsvalgt, lover og avtaler og forhandlingskunnskap. Kurset tar for seg de oppgaver og plikter som en tillitsvalgt har på en bedrift. Lover og avtaler: Tar for seg de viktigste lover og avtaler og hva som er forskjellen på lov og avtale. Forhandlingskunnskap: Tar for seg det grunnleggende innen en forhandling og etterarbeidet. Kunne sette opp en protokoll og kjenne betydningen av en protokoll. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset. Varighet: Helgekurs Målgruppe: Medlemmer og nye tillitsvalgte. Medlemsopplæring 2 Hovedavtalen LO/NHO og arbeidsmiljøloven. Kurset tar for seg hovedavtalen og arbeidsmiljøloven som ett arbeidsverktøy. Etter ent kurs skal deltakerne kjenne til de viktigste bestemmelsene i avtaleverket og kjenne til hva en særavtale er og kjenne til rettighetene og pliktene vi har. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset. Varighet: Helgekurs Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte. Medlemsopplæring 3 Møteledelse, sekretær, og leder. Den tillitsvalgte i avdelingen. Arbeiderbevegelsen og samfunnet. Målet med kurset er at deltakerne skal få en grunnleggende opplæring i å kunne holde ett medlemsmøte, årsmøte ol. Hvilke oppgaver hver enkelt i ett styre har. Historien til fagbevegelsen og samfunnet. Etter endt kurs skal deltakerne kunne lede et møte og kjenne til arbeidsoppgavene til en klubb og avdeling og arbeiderbevegelsens historie. Varighet: Helgekurs Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer. Forhandlingsteknikk Kurset tar for seg forskjellige momenter ved en forhandlingssituasjon. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha fått en forståelse for hvordan en forhandlingssituasjon kan foregå og hva som er viktig å vektlegge. Varighet: 2 dager, dagtid Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i forhandlingsutvalget. 4

5 Økonomiforståelse Regnskapsloven, aksjeloven, regnskapsoppbygning, regnskapsanalyse og trendanalyse. Etter endt kurs skal deltakeren: Ha en grunnleggende forståelse for betydningen av noen sentrale økonomiske begreper. Ha drøftet og reflektert over økonomiske planprosesser (budsjettering) og betydningen av at medlemmer og tillitsvalgte deltar i dette arbeidet. Ha arbeidet med tolkning av faresignaler i et regnskap. Ha forståelse av begrepet humankapital og ha reflektert over betydningen av menneskets kunnskaper og erfaringer som økonomisk verdi i budsjett- og regnskapssammenheng. Ha diskutert og reflektert over sammenhengen mellom bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset. Veileder: Kristian Kristiansen Varighet: Helgekurs Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer Den tillitsvalgte på arbeidsplassen Kurset er for nye tillitsvalgte på arbeidsplassen. Den tar for seg en del grunnleggende forhold i avtalen som i ettertid vil være verdifullt å kjenne til. Målet for kurset er at deltakerne skal kjenne til sin plass i organisasjonen, hvilke oppgaver en vil stå ovenfor og gi noen eksempler på hvordan en kan løse dem. Samtidig er det viktig å få vite at hovedavtalen og overenskomsten er et verktøy som skal brukes til å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for medlemmene våre i bedriftene. Varighet: 8 timer Målgruppe: Alle medlemmer Jus på arbeidsplassen Kurset tar for seg lovverket som angår den daglige drift, som for eksempel ansvar for ansatte og bedrift. Målgruppe: Alle medlemmer Opplæring i HA, FOB og AML Grunnleggende kurs for nye medlemmer innen Hovedavtalen (HA), Fellesoverenskomsten for byggfag (FOB) og Arbeidsmiljøloven (AML) Kurset tar sikte på å gi medlemmet grunnleggende opplæring i lover og avtaler. Max antall deltakere er 25. Varighet: Helgekurs Målgruppe: Alle medlemmer under Fellesoverenskomsten for byggfag 5

6 Pensjonistkurs Infokurs for medlemmer fra 60 år og oppover, som tar for seg spørsmål og svar rundt AFP (avtale festet pensjon), OTP (obligatorisk tjenestepensjon) og NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen). Varighet: 3-4 timer (kveldskurs) Målgruppe: Medlemmer fra 60 år og oppover Tillitsvalgt i bedriftsstyret Etter endt modul skal deltakerne: Ha oversikt over bakgrunnen for loven av 1965 om ansattes representasjon i A/S styrer Kjenne til og ha drøftet fagbevegelsens vurderinger av representasjonsretten både historisk og i dag Ha satt seg inn i regelverket for valg av ansattes representanter Ha kjennskap til aksjelovens bestemmelser om styret og bedriftsforsamlingens oppgaver og arbeidsformer med særlig henblikk på de ansattes representanters tillitsvalgtrolle. Ha en grunnleggende forståelse for sentrale sider og hovedtrekk i et bedriftsregnskap. Varighet: 12 timer (3 kvelder) Målgruppe: Alle medlemmer Veiledersamling Samling for studieveiledere i alle avdelinger i Fellesforbundet Sør-Trøndelag. Kursinnholdet vil bli tilpasset årlig. Varighet: Dagskonferanse. Målgruppe: Alle studieveiledere og veiledere i Fellesforbundet Sør Trøndelag. Kick-off, lansering av ny kurskatalog Presentasjon av Fellesforbundet Sør-Trøndelags kurstilbud for Her vil vår helt nye studiepakke for kommende år bli presentert. Det vil bli presentasjon av både kurs og veiledere. Møt opp denne dagen, bli inspirert til å skolere deg selv og medlemmene rundt oss. Målgruppe: Alle studieveiledere og veiledere, ledere, AOF og ADK i Fellesforbundet Sør Trøndelag (maks 60 plasser). Faglig/politisk Kurset vil ta for seg forbundets oppbygning og ideologi, og hvorfor Fellesforbundet skal drive med fagligpolitisk samarbeid. Deltakerne får en innføring i å skrive/svare på leserinnlegg og de vil få møte lokale politikere til utspørring/debatt. Varighet: 2 dager. Målgruppe: Medlemmer med interesse for fagligpolitikk/lokalpolitikk 6

7 Forbundsskolen Grunnleggende tillitsvalgtopplæring som tar for seg Fellesforbundets oppbygging og ideologi. Deltakerne vil gå gjennom momenter som: Lov og avtaleverk, fagligpolitisk samarbeid, forhandlingsteknikk, tale og debatteknikk (den tillitsvalgte på talerstolen), oppsett av protokoll og møteledelse. Dette er et 40 timers kurs som vil gå over to samlinger, den første er mandag til onsdag deretter er det to ukers opphold før kurset avsluttes med en helgesamling, fredag til søndag. Målgruppe: Medlemmer som er eller vil bli tillitsvalgt i klubb eller avdeling Forhandlingskurs Deltakerne skal i løpet av kurset settes i stand til å planlegge og gjennomføre en forhandling, samt utføre nødvendig etterarbeid. De skal ha trening i å lese en forhandlingsituasjon og de skal kunne reflektere over egen rolle som forhandler på vegne av et fellesskap. Varighet: 2 dager Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte Baskurs Ledelse av akkordlag, drift av byggeplass. Kurset er basert på teorien Trimmet bygging (Lean Construction) og tar for seg basens oppgaver på en byggeplass med særlig vekt på drift og tilrettelegging. Andre aktuelle momenter er: Samarbeid mellom fagene, produksjonslinjer, tariff/akkord og basen som leder. Varighet: 3 dager Målgruppe: Medlemmer innenfor byggfag, fortrinnsvis baser. Den tillitsvalgtes utfordringer i lokale lønnsforhandlinger Hva skal vi som tillitsvalgte argumentere med Hvor finner vi opplysningene vi trenger Hvordan skal vi forberede oss Hvem skal si hva i forhandlingen Hvordan informerer vi medlemmene underveis i forhandlingene Når er vi fornøyd med resultatet av lønnsforhandlingene Målgruppe: Tillitsvalgte/medlemmer som deltar i lokale lønnsforhandlinger 7

8 Psykososiale arbeidsmiljø Mellommenneskelig arbeidsmiljø, informasjon, kommunikasjon og samarbeid Kurset gir kunnskap om det psykososiale arbeidsmiljøet, og gir et grunnlag for hvordan en kan nærme seg denne delen av arbeidslivet. Hovedtemaer Trivsel på arbeidsplassen, motivasjonens betydning og utfordringer Kommunikasjonens betydning Teamet og felles målforståelse - at vi er forskjellige er en utfordring HMS-arbeid, mellommenneskelige forhold og forståelse Hvilke verktøy har vi? Medarbeidersamtalen og bedriftshelsetjenesten er eksempler Hva kan den enkelte bidra med? Kurset går over 2 dager Målgruppe: Alle medlemmer og tillitsvalgte. Tillitsvalgte i omstillingsprosesser Forhandlinger og drøftinger utfordringer for tillitsvalgte Målet med kurset er at du skal få trening i protokollformulering og protokollskriving. Få kunnskap om forskjellen mellom forhandlinger og drøftinger, og avtaleverkets bestemmelse om dette. Vi vil komme innpå forhold som ligger i omstillingsprosesser og de særlige utfordringene dette stiller de tillitsvalgte overfor. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte Helse- miljø og sikkerhetskurs Kurset skal gi deltakeren innsikt og forståelse for HMS-arbeid, med spesiell fokus på Arbeidsmiljøloven Deltakerne vil lære mye om regelverk, formaliteter og ansvarsfordeling. Det legges opp til mye gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Veileder: Øyvind Jenssen Varighet: Helgekurs Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte 40-Timers grunnopplæring Arbeidsmiljø Byggfag Ny erfaring, store endringer i arbeidsforholdene, økt medbestemmelse og internkontrollens strenge krav til kvalitetssikring av arbeidsmiljøet krever nye ferdigheter. Det anbefales at linjeledere og arbeidstakere deltar på samme kurs. Målgruppe: Verneombud 8

9 Innvendig asbestsaneringskurs Dette kurset er beregnet for arbeidstakere som skal arbeide med asbestholdige materialer innvendig. Dette kan være i forbindelse med riving, omgjøringsarbeid, rehabilitering og reparasjonsarbeid. Kursdeltakerne vil få innføring/opplæring i lover og forskrifter, behandling av maskinelt utstyr, måleprosedyrer - helsemessige konsekvenser - bruken av verneutstyr, og i tillegg gjennomføre praktiske øvelser. Varighet: 3 dager Målgruppe: Arbeidstakere som skal arbeide med asbestholdige materialer innvendig. 9

10 Avdelingsvise kurs Sør-Trøndelag Hotell- og Rest.arb.forening Avd 247 Basiskurs Hotell og Restaurant Kurset gir et innblikk i lover og avtaler i arbeidslivet. Kurset gjennomgår blant annet: Ny i Fellesforbundet, forbundets vedtekter, Hovedavtalen, Riksavtalen, Arbeidsmiljøloven og Ferieloven. Kursets mål er å få deltakerne til å bli kjent med lov- og avtaleverk gjennom forelesninger og gruppeoppgaver. Varighet: 2 dager Målgruppe: Alle tillitsvalgte og medlemmer i avdeling 247 og 250 Rørleggernes Forening Trondheim Avd 762 Akkordtariffen Kurset tar sikte på å gi deltagerne grunnleggende innføring i akkordtariffen, og hvordan en arbeider akkord. Avholdes ved bedriften eller i Fellesforbundets felleslandskap, alt etter hva som passer deltakerne. Varighet: Ca 4 timer (I eller etter arbeidstid) Målgruppe: Medlemmer i avdeling Fellesforbundet avd. 766 Snekker- og Tømmer Tariffkurs Kurset tar for seg tid-tariffen og dens generelle bestemmelser, og bestemmelsene i Fellesoverenskomsten for Byggfag som omhandler akkordarbeid. Deltakerne skal etter endt kurs være i stand til å sette opp akkordseddel og være kjent med retningslinjene for timeføring i en akkord. Målgruppe: Medlemmer i avdeling 766 Fortrinnsvis alle som jobber/skal jobbe akkord. Baskurs Ledelse av akkordlag, drift av byggeplass. Kurset er basert på teorien Trimmet bygging (Lean Construction) og tar for seg basens oppgaver på en byggeplass med særlig vekt på drift og tilrettelegging. Andre aktuelle momenter er: Samarbeid mellom fagene, produksjonslinjer, tariff/akkord og basen som leder. Varighet: 3 dager Målgruppe: Medlemmer i avdeling 766. Fortrinnsvis baser. 10

11 Malernes Forening Avd 764 Tariffkurs Kurset er i stor grad rettet mot malertariffen og byggtapertariffen. Sentrale elementer er mengdeberegning og kalkulasjon. I tillegg vil vi berøre NS 3420-T, kvalitetssikringssystemer, Fellesoverenskomsten for byggfag og div. rekvisisjonslister/skjemaer og lignende. Kurset er på 15 timer. Målgruppe: Medlemmer i avdeling 764. Baskurs 1 Kurset vil i utgangspunktet ta for seg gjennomføring av akkordarbeid på byggeplassen med fokus på planlegging/tilrettelegging, gjennomføring/drifting og avslutning/evaluering, akkordlønnssystemet, konflikt håndtering og kommunikasjon. Dette er et 40-timers kurs som i stor grad er rettet mot innholdet i Fellesoverenskomsten for byggfag. Kurset går over 2 moduler. Målgruppe: Medlemmer i avdeling 764. De som har praktisert basrollen i noe grad, men som tilhører fremtidens storbaser. Baskurs 2 Dette kurset er en videreføring av Baskurs 1. Kurset vil i utgangspunktet ta for seg gjennomføring av akkordarbeid på byggeplassen med fokus på planlegg ing/tilrettelegging, gjennomføring/drifting og avslutning/evaluering, akkordlønnssystemet, konflikthåndtering og kommunikasjon. Dette er et 40-timers kurs som i stor grad er rettet mot innholdet i Fellesoverenskomsten for byggfag. Kurset går over 2 moduler. Det legges opp til mye gruppearbeid og diskusjoner i plenum. Målgruppe: Medlemmer i avdeling 764. De som vil motta dette tilbudet er de som vi mener har praktisert basrollen i stor grad. Murersvennenes Fagforening Avd 765 Tariff/baskurs Fellesoverenskomst og akkordtariffen for murerfaget. Kurset vil gi grunnleggende innblikk i Fellesoverenskomsten for byggfag og avtaleverk. Akkordtariffen for murerfaget vil bli gitt en grundig gjennomgang, om bruk og forståelse. Målgruppe: Medlemmer i avdeling

12 Sentrale kurs Faglig Ungdomskurs Tariffkurs grønnsektor Useriøse aktører Lagbas, plasstillitsvalgte Veilederkonferanse Tariffkurs HRAF Tariffkurs grafisk AMB-kurs Fagligpolitisk kurs LO-skolen Sørmarka Kurs- og konferansesenter Thorbjørnrud Thorbjørnrud Thorbjørnrud Thorbjørnrud Thorbjørnrud Thorbjørnrud Thorbjørnrud Thorbjørnrud Sørmarka Kurs- og konferansesenter Opplysninger om de sentrale kursene se side

13 Fellesforbundets grunnopplæring NY I FELLES FORBUNDET (Introduksjonskurs for nye medlemmer) Ny som valgte TILLITSVALGT Den tillitsvalgte som FORHANDLER Den tillitsvalgte i AVDELING Den tillits valgte, ARBEIDER BEVEGELSEN og SAMFUNNET 2 timer 6 timer 4 timer 4 timer Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy : OVERENSKOMSTEN Den tillitsvalgte som SEKRETÆR Den tillitsvalgte som MØTELEDER 8 timer 6 timer 4 timer 6 timer Den tillitsvalgte og STUDIEARBEIDET Den tillitsvalgtes arbeidsverktøy : HOVEDAVTALEN Den tillitsvalgte som LEDER UNG I FELLES- FORBUNDET Den tillitsvalgte på TALERSTOLEN 4 timer 4 timer 4 timer 4 timer 4 timer Øvrige moduler Den tillitsvalgte og Rekruttering Akkordarbeid i byggfagene Økonomihåndtering på klubbnivå Kurs for polske medlemmer 6 timer 12 timer 12 timer 40 timer Fellesforbundets grunnopplæring består av 13 korte moduler med 2-8 timers varighet. Modulene skal du kunne gjennomføre lokalt, når du har behov for det, alene eller sammen med andre. Denne gjennomføringsformen med korte moduler, er ment å gi deg en innføring i forskjellige emner slik at du blir i stand til å ivareta et eventuelt tillitsverv på en best mulig måte. Du behøver ikke gjennomføre alle modulene i grunnopplæringa, men velge de modulene du har størst behov for. 13

14 Kursoversikt Medlemsopplæring 1 Ny som tillitsvalgt, lover og avtaler og forhandlingskunnskap. Medlemsopplæring 2 Hovedavtalen LO/NHO og arbeidsmiljøloven. Medlemsopplæring 3 Møteledelse, sekretær og leder. Den tillitsvalgte i avdeling. Arbeiderbevegelsen og samfunnet. Forhandlingsteknikk Økonomiforståelse Den tillitsvalgte på arbeidsplassen Jus på arbeidsplassen Opplæring i Hovedavtalen, Fellesoverenskomsten for Byggfag og Arbeidsmiljøloven Pensjonistkurs Tillitsvalgt i bedriftsstyret Veiledersamling Kick-off, lansering av ny kurskatalog Faglig/politisk Forbundsskolen Forhandlingskurs Baskurs Den tillitsvalgtes utfordringer i lokale lønnsforhandlinger. Psykososiale arbeidsmiljø Tillitsvalgte i omstillingsprosesser Helse- miljø og sikkerhetskurs 40-timers grunnopplæring Arbeidsmiljø Byggfag Innvendig asbestsaneringskurs 14

15 Informasjon om kursene på hjemmesiden For opplysninger om kursene følg anvisningen nedenfor: Gå inn på Fellesforbundet.no Klikk på Avdelinger pr.fylke øverst til venstre i bilde Klikk deretter på Sør-Trøndelag på venstre stolpe. Midt i bildet finner du Til Distriktskontoret Under Til Distriktskontoret vil Kurs i Sør-Trøndelag vise seg på venstre stolpe. Her vi det være søknadsskjema, skjema for tapt arbeidsfortjeneste som du kan fylle ut og sende elektronisk. Her vil også informasjon om alle typer felles/avdeling/sentrale kurs bli lagt ut fortløpende når tid, sted, påmeldingsfrister o.l. er klart. Husk å skrive kursnummer i tillegg til kursnavn på skjemaet. 15

16 AVDELINGER I FELLESFORBUNDET SØR-TRØNDELAG Fellesforbundet avdeling 12 Folkets Hus 7011 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Rørleggernes Forening Trondheim Avd 762 Postboks TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Røros og Holtålen Fagforening Avd 080 Postboks RØROS Telefon: Telefaks: Epost: Malernes Forening Avd 764 Folkets Hus 7011 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Ørland Jern og Metall Avd 207 Ørland Hovedflystasjon 7129 BREKSTAD Telefon: Telefaks: Sør-Trøndelag Hotell- og Rest.arb.forening Avd 247 Postboks 905 Sentrum 7409 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Trondhjems Kelnerforening Avd 250 Boks 905 Sentrum 7409 TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Ranheim Arbeidsmannsforening Avd 446 Postboks 8677, Ranheim 7452 TRONDHEIM Telefon: Epost: Murersvennenes Fagforening Avd 765 Olav Tryggvasonsgt TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Fellesforbundet avd. 766 Snekker- og Tømmer Postboks TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Fellesforbundet Trondheim Bygning Avd 768 Olav Tryggvasonsgt TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: FF avd. 857 Grafisk Fagforening Midt-Norge Innherredsveien TRONDHEIM Telefon: Telefaks: Epost: Fellesforbundet Fosen Avd 571 Postboks RISSA Telefon: Telefaks: Epost: Distriktskontoret Sør-Trøndelag Olav Tryggvasonsgt. 5, 7004 Trondheim Telefon: Trykk: Trykkpartner Lade AS

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2012 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Ny Rica Hell, Stjørdal 16. 17. februar 16. januar Avdeling 28 som tillitsvalgt, Hovedavtalen og tariffavtaler

Detaljer

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Rica Stiklestad, 11. - 12. februar 21. januar Avdeling 28 Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Ferieloven.

Detaljer

KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2008 NORD - TRØNDELAG FELLESFORBUNDETS VEILEDERE: Geir Ottesen, Johan Susegg, Kåre Heggdal. GK 1 - GRUNNKURS Ny i Fellesforbundet, ny som tillitsvalgt, vedtektene Hovedavtalen - Overenskomstene.

Detaljer

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2010. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2010 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt hovedavtalen - overenskomsten

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Kurs 2011. Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Kurs 2011. Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2011 Fellesforbundet ADK Sør-Øst KURSTILBUD FELLESFORBUNDET ADK SØR - ØST DEN SYSTEMATISKE TILLITSVALGTSOPPLÆRINGEN Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) 1 uke Ny som tillitsvalgt Hovedavtalen - Overenskomsten

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2012 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send adk kursnummeret til 26001 Adk mellomrom kursnummeret til

Detaljer

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge Sist oppdatert utkast KURS 2015 Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema ADK Midt- Norge Fylke/område Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Felleskurs Sentrale kurs MOTO Toppskolering * Søknadsskjema

Detaljer

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge Sist oppdatert 13. januar 2015 KURS 2015 Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema ADK Midt- Norge Fylke/område Side Nord-Trøndelag 2 Sør-Trøndelag 6 Møre og Romsdal 10 Felleskurs 15 Sentrale kurs 27

Detaljer

AUST- og VEST-AGDER. Kurskatalog for ADK Sørvest

AUST- og VEST-AGDER. Kurskatalog for ADK Sørvest Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Kurskatalog for ADK Sørvest 2014 Kunnskap er makt Fellesforbundet setter av mye tid og ressurser for å gi kunnskap til våre medlemmer og tillitsvalgte. Her holder du i hånden

Detaljer

Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER

Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER Kurskatalog 2015 ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER VÅR 2015 Permitteringer og oppsigelser Nedbemanning, oppsigelser og permitteringer er saker som ofte behandles lokalt i klubb og fagforening. Forbundet ønsker

Detaljer

Kursoversikt 2013. Rogaland,

Kursoversikt 2013. Rogaland, Kursoversikt 2013 Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Ansattes rettigheter i bedriftsstyrer Overenskomster Riksatalen/VOB/Industri/Bil Psykososialt arbeidsmiljø trinn 2 Regnskapsføring/-forståelse VTA bedriftene

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS

Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS Veiledningshefte for NNNs HELGEKURS 1 Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Forord NNN har utarbeidet denne veiledningsbrosjyren med retningslinjer for alle klubber, avdelinger og fylker som

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2016 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

K URS 2014. K ursoversikt / K ursplakater. A D K Midt- Norge

K URS 2014. K ursoversikt / K ursplakater. A D K Midt- Norge Sist oppdatert 17.03.2014 K URS 2014 K ursoversikt / K ursplakater A D K Midt- Norge Fylke/område Side Nord-T røndelag 2 Sør-T røndelag 8 Møre og Romsdal 12 Felleskurs 19 M O T O 27 Sentrale kurs 28 Toppskolering

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO.

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO. KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2012 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2012. Denne brosjyren kan henges på oppslagstavlene, puttes i baklommen eller ligge

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2014 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan

Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan Praktisk organisasjonsarbeid Læreplan 1. Innledning Hensikten med kurset Praktisk organisasjonsarbeid er at tillitsvalgte skal få kunnskap om betydningen tradisjonelt organisasjonsarbeid. Kurset skal også

Detaljer

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo

Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo Kjære tillitsvalgt i Fagforbundet Oslo Årets kurskatalog fra Fagforbundet Oslo inneholder et variert og omfattende kurstilbud, og vi både ønsker og tror at du finner ett eller flere kurs som du kan tenke

Detaljer

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning

TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning Et ungt og moderne fagforbund med nærhet til våre medlemmer... Forbundet for Ledelse og Teknikk sammen er JEG sterkere! TEMA: Foilsett for bruk ved Permittering, Nedbemanning 1 OVERSIKT OVER REGELVERKET

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms!

Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Tromsø Bygningsarbeiderforening søker arbeidere i byggfagene, glassfaget og byggeindustrien i Tromsø og Nord-Troms! Vi trenger DEG som medlem! Annonsen utløper: ALDRI!!!!!!! -Hvordan er vår organisasjon

Detaljer

Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene

Vår dato 31.05.2011. Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Vår saksbehandler Birgitte Reiersen, tlf. 23 06 31 25 Sirkulære nr. 11 Vår dato Til Alle avdelinger Fellesforbundet 6. ordinære landsmøte - Fordeling av landsmøterepresentanter til avdelingene Forbundsstyret

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015

Utdanningsprogram BFO-skolen. Utdanningstilbudet første halvår 2015 Utdanningsprogram BFO-skolen Utdanningstilbudet første halvår 2015 BFO-skolen en skole for befal og tillitsvalgte BFO-skolen har ansvaret for BFOs utdanningsprogram. Alle utdanninger er spesielt rettet

Detaljer

NTL-kurs 2009 9. Norsk Tjenestemannslag

NTL-kurs 2009 9. Norsk Tjenestemannslag NTL-kurs 2009 9 Norsk Tjenestemannslag 1. halvår 2009 Ukekurs 19. - 23. januar Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I) Søknadsfrist: 5. desember 2008 23. 27. mars Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa

Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Notat om den nye tillitsvalgtopplæringa Dette er saken: Tilværet som tillitsvalgt endres. Motpartene endres. Strukturen i mediebransjen endres vi har nye typer medier og nye eierstrukturer og dermed ny

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia

10.02.2010 09:58 QuestBack eksport - Overenskomstområdet NTL - Abelia Overenskomstområdet NTL - Abelia Publisert fra 28.01.2010 til 29.03.2010 19 respondenter (19 unike) 1. Har dere bedriftens pensjonsordning i særavtalen? 15 Pensjon 1 Ja 78,9 % 15 2 Nei 10,5 % 2 3 Vet ikke

Detaljer

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg!

Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! 1 Tømrer og Byggfagforeningen; I arbeid for medlemmene siden 1885. Velkommen som medlem - foreningen er til for deg! Våre formål: å organisere alle som arbeider innenfor foreningens virkeområde, - uavhengig

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i ledelse for mellomledere 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Trondheim Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse av avdelingsstyret 14/05-2009 1 1.

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017

HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 HANDLINGSPLAN 1.8.2015-31.7.2017 Handlingsplan 1. Lønns- og arbeidsvilkår Lønnspolitikk Arbeide for at kompetanse og utdanning skal gi lønnsmessig uttelling Følge opp organisasjonens politikk ved lokale

Detaljer

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert!

Til deg som er. Lærling. - det lønner seg å være organisert! Til deg som er Lærling - det lønner seg å være organisert! Litt om oss selv Fellesforbundet er det største LO-forbundet i privat sektor, med over 140.000 medlemmer over hele landet. En av våre viktigste

Detaljer

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Hovedavtalen Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Innhold i denne presentasjonen 1: Internasjonal forankring i partforholdet 2: Hva er en hovedavtale? 3:

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2008 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2008 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

KURSKATALOGEN 2 2 01 01 6 6 V VÅR FELL ÅR FELL ES ST ES ST YRKE YRKE - DIN TR - DIN TRY YGGHET GGHET

KURSKATALOGEN 2 2 01 01 6 6 V VÅR FELL ÅR FELL ES ST ES ST YRKE YRKE - DIN TR - DIN TRY YGGHET GGHET KURSKATALOGEN 2016 2016 VÅR VÅR FELLES FELLES STYRKE STYRKE - DIN - DIN TRYGGHET TRYGGHET 1. halvår 2016 UKEKURS 11. 15. januar Organisasjonskunnskap, NTL-skolen trinn I. Søknadsfrist: 4. desember 2015

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Velkommen til gratis kurs

Velkommen til gratis kurs Velkommen til gratis kurs Kunnskap er makt heter det. Dette er et ordtak vi i NTL tror på. Hos NTL får du kunnskapen gratis. Både reise og opphold dekkes av oss. Vi vil at våre medlemmer skal være aktivt

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold

Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013. Innhold Teknas Interesseforening ved skoleverket ARBEIDSPLAN 2013 Innhold FORORD... 2 Dagens situasjon... 3 Generelle løpende oppgaver... 3 1. Medlemmene... 4 1.1 Avtaleforhold i arbeidslivet... 4 1.2 Lønns- og

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet

HANDLINGSPLAN. FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet HANDLINGSPLAN FOR UNGDOMSARBEIDET I EL & IT Forbundet INNHOLD Innledning... 3 Hovedmålsetning... 4 Satsingsområder... 4 Organisatorisk... 4 Politisk... 4 Faglig... 4 Målsetning for den organisatoriske

Detaljer

Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Evaluering 21. juni 2012 1.1 Økt aktivitet innen påvirkningsarbeid på samfunnsnivå.

Delmål Tiltak Tidsfrist Ansvarlig Evaluering 21. juni 2012 1.1 Økt aktivitet innen påvirkningsarbeid på samfunnsnivå. Norsk ergoterapeutforbund avd. Sør- Trøndelag Handlingsplan Revidert juli Norsk ergoterapeutforbunds visjon for landsmøteperioden: Aktivitet og deltagelse for alle. Satsningsområde for : Hverdagsrehabilitering.

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012

Overenskomsten for Jordbruks- og gartnerinæringene 2010-2012 Sirkulære nr. 39 1 av 6 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Arvid Eikeland, tlf. +47 23063131 Til Fra: Distriktskontorene, avdelinger, klubber (sendt via avdelingen) enkeltstående virksomheter

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE

UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE UTVIKLINGSPROGRAM FOR REGNSKAPS- OG ØKONOMIRÅDGIVERE NORWEGIAN SCHOOL OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION NYTTEVERDI NARF mener at studiet og samarbeidet med NHH kan være en viktig bidragsyter til

Detaljer

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon BFO-SKOLEN Kurskatalog 2013 Befalets Fellesorganisasjon KURS OG KOMPETANSE Utdanning og kompetanseutvikling for tillitsvalgte og medlemmer har alltid vært et viktig satsingsområde for BFO. BFO-skolens

Detaljer

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006

Lokalt organisasjonsarbeid. Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 Lokalt organisasjonsarbeid Egil Kristiansen, LO Notodden Sørmarka 11. desember 2006 LO Notodden 31 fagforeninger Over 90 års erfaring som politisk og faglig kraftsenter Aktiviteter Verve- og organisasjonsprosjekter

Detaljer

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012

OMSTILLINGER. Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 OMSTILLINGER Tillitsvalgtopplæring modul II 31. januar - 2. februar 2012 Liv Marit Fagerli og Hanne Gillebo-Blom Avdeling for Jus og Arbeidsliv, DNLF Disposisjon Hva er omstilling? Regelverk vedr tillitsvalgtes

Detaljer

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF

på flyteriggene www.nopef.no Faktafolder fra NOPEF N O P E F på flyteriggene Faktafolder fra NOPEF NOPEF - fagforbundet for ansatte i oljeindustrien Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund er det desidert største og mest innflytelsesrike fagforbundet for

Detaljer

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT

31) JUN2010 MOTTATT. Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo ARBEIDSDEPARTEMFNTFT YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Arbeidsdepartementet Arbeids- og sikkerhetsavdelingen Boks 8019 Dep. 0030 Oslo MOTTATT 31) JUN2010 ARBEIDSDEPARTEMFNTFT Deres ref.: 201001331 - BOS Vår ref: Dato: FBH

Detaljer

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg!

Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Troms Idrettskrets VELKOMMEN TIL NYE MULIGHETER! Vi tilbyr en rekke spennende kurs. Uansett om du er trener, instruktør, leder, forelder eller aktiv, så finnes det kurs for deg! Gjelder det kurs innen

Detaljer

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold

Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold Det psykososiale arbeidsmiljøet. Viktigheten av systematisk HMS-arbeid for å sikre trygge og gode psykososiale arbeidsforhold v/generalsekretær Geir Riise Side 1 Disposisjon Noen sammenhenger - innledningsvis

Detaljer

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 1. Innledning. 2. Opplæring for hvem? 3. En tabell. 4. Noen utfordringer. Innledning Arbeidsmiljølovens formål er å: A. Å sikre

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2007 i Trondheim Felles opplæring Vår dato: 07.08.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004

Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 Handlingsplan Landsoverenskomsten for Elektrofagene 2003-2004 1 Forord På bakgrunn av utviklingen innen tariffområdet Landsoverenskomsten for elektrofagene tok installasjonsutvalget initiativet til en

Detaljer

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng

Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning. Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi. 6 studiepoeng Studieplan for IKT- støttet mellomlederutdanning Arbeidsmiljø og organisasjonspsykologi 6 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag 2005 Godkjent avdelingsstyret AHS 09.04.03

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer.

Info nr.: 4/2014 11.november 2014. OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. Fagforeningsnytt Info nr.: 4/2014 11.november 2014 OKTOBER 2014 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag til alle våre medlemmer. 36 øre! I tariffoppgjøret i år ble det enighet om at 3 kroner

Detaljer

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til

Forord. Veiledningen er utarbeidet i fellesskap av Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening. Formålet er å gi en hjelp til Innhold Forord...2 Del I Overenskomstens bestemmelse...4 2-6.3...4 3.1 Lokalt avtalt lønnssystem uten organisasjonsmessig godkjenning...4 3.2 Definisjoner og avgrensninger...5 3.3 Fagforeningens rolle...6

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15

Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15 Vedtatt i HAMU 20.2.2015, sak 3/15 1. Forankring og formål Plan for ansattes rett til medbestemmelse er forankret i Molde Kommunestyre, sak 036/02 og Molde Formannskap, sak 093/02. Planen må også ses i

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Du er viktigst! Veiledning for medlemsrekruttering i NNN 1 Du er selv det beste argumentet! Du kjenner arbeidsplassen. Du kjenner kolleger og arbeidskamerater.

Detaljer

Grunnkurs i arbeidsmiljø

Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnkurs i arbeidsmiljø Grunnopplæring i arbeidsmiljø er grunnsteinen i HMS opplæringen som ledere, representanter i arbeidsmiljøutvalg, verneombud og andre trenger for å kunne være aktive aktører for

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

NTL-kurs 2008. Norsk Tjenestemannslag

NTL-kurs 2008. Norsk Tjenestemannslag NTL-kurs 2008 Norsk Tjenestemannslag Velkommen til gratis kurs Kunnskap er makt heter det. Dette er et ordtak vi i NTL tror på. Hos NTL får du kunnskapen gratis. Både reise og opphold dekkes av oss. Vi

Detaljer