Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3"

Transkript

1

2 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen mellom lov og avtale. Gruppeoppgaver. Veiledere: Frode Skagen/Øyvind Straumsnes Tid: Fredag Søndag januar Sted: Rica Sunnfjord, Førde Veiledere: Frode Skagen/Øyvind Straumsnes Tid: Fredag Søndag mars Veiledere: Frode Skagen/Øyvind Straumsnes Tid: Fredag Søndag september Tillitsvalgt 2 Vi gir en mer case-orientert vinkling til tillitsvalgtarbeidet. Her tar vi for oss bruken av Hovedavtalen, Arbeidsmiljøloven i en case som er basert på nedbemanning. Vi bruker rollespill og gruppeoppgaver som sentrale læringsverktøy. Vi går også gjennom møteledelse og taleteknikk. Dette kurset bygger på tillitsvalgt 1. Veiledere: Frode Skagen Tid: Fredag Søndag oktober Sted: Haradangerfjord Tillitsvalgt 3 Dette er også case-orientert vinkling til tillitsvalgarbeidet. Vi benytter oss av Hovedavtalen, Arbeidsmiljøloven i en case som er basert på innleieproblematikk. Vi bruker rollespill og gruppeoppgaver som sentrale læringsverktøy. Vi går og i gjennom klubbarbeid og organisasjonsarbeid. Dette kurset bygger på tillitsvalgt 1. Veiledere: Frode Skagen Tid: Fredag Søndag november Sted: Park Hotell, Voss 2

3 Kurs for oss under 30 år Tema for kurset vil være viktige lover og avtaler og historien bak disse. Viktigheten av å være organisert og hvordan drive ungdomsarbeidet lokalt i bedriftsklubben. Fordeler ved å være organisert blir gjennomgått. Hvordan man blir en dyktig ungdomsleder. Hvordan engasjere de andre kollegaene på jobben, hvilke aktiviteter kan man drive med og hvordan ta steget inn mot avdelingen om man ønsker å bidra der. Kurset vil også gå dypere inn i aktuelle lover og avtaler, etter gruppens ønske. Det legges opp til diskusjoner i plenum og i grupper, forelesing og gruppearbeid. Veiledere: Richard Storevik m.fl Tid: Fredag søndag mars Sted: Myrkdalen Hotell Veiledere: Richard Storevik m.fl Tid: Fredag søndag november Grunnleggende arbeidsratt for tillitsvalgte Vi tar for oss de lover og avtaler som påvirker oss i hverdagen som tillitsvalgte. Hvordan forholder vi oss til bedriftenes ledelse når det oppstår uenighet, og hvordan gjennomføre et forhandlingsmøte på beste måte? Hvordan forbereder vi oss for å oppnå tillit og troverdighet hos arbeidsgiver, og hvilket verktøy og rådgivning har vi til disposisjon. Vi går gjennom både kollektive og individuell arbeidsrett, lover og avtaler, forarbeider, andre rettskilder som aktuelle dommer og tolkningstvister. Kurset er beregnet for tillitsvalgte både i klubbene og avdelingene. På hvert kurs vil det være ekstern foreleser om aktuelle tema. I løpet av kurset vil kursdeltakerne bli inndelt i grupper hvor de vil få en praktisk oppgave som de skal løse i fellesskap. Veiledere: Arild Hamre/Reidar Stormark m/lo juridiske og NHO Tid: Mandag onsdag september Veiledere: Arild Hamre/Reidar Stormark m/lo juridiske og NHO Tid: Mandag onsdag mai Sted: Quality Hotell Sogndal Betong/maler/tak/mur /tømrer tariffen Fellesoverenskomsten for byggfag Gjennomgang av 2 og 4 ifob, samt innføring i akkordtariffen med noe praktisk utregning. Veiledere: Kjetil Dahle/Johnny Helland/Kjell Olav Rømo/Einar Salbu Tid: Fredag søndag mars 3

4 Betong/maler/tak/mur /tømrer tariffen Fellesoverenskomsten for byggfag Gjennomgang av 2 og 4 i FOB, samt innføring i akkordtariffen med noe praktisk utregning. Veiledere: Kjetil Dahle/Johnny Helland/Kjell Olav Rømo/Einar Salbu Tid: Fredag søndag november Rørleggertariffen Veileder: Jorge Dahl Tid: Torsdag - lørdag november Sted: Solstrand Hotell Riksavtalen Kurset gir en innsikt i hvordan avdelingen fungerer i forhold til Fellesforbundet og LO. Vi går også gjennom de mest viktige bestemmelsene i Riksavtalen. Spesielt i forhold til lønn, vaktlister, deltid og ekstrahjelpproblematikken. Videre er en gjennomgang av Hovedavtalens bestemmelser om drøftelsesplikt og tillitsvalgtes rettigheter en viktig del av kurset. Veileder: Djevat Hisenaj Tid: Mandag tirsdag mars Veileder: Arild Hamre Tid: Mandag tirsdag februar Sted: Quality Hotell Florø Veileder: Djevat Hisenaj Tid: Mandag tirsdag oktober Hvordan lese et bedriftsregnskap Veiledere: Torstein Dahle Tid: fredag søndag mars 4

5 Organisasjonsbygging for Hotell og restaurant Veiledere: Djevat Hisenaj Tid: Mandag tirsdag mai Industrioverenskomsten Overenskomstens historie, oppbygning og betydningen av at VO er en minsteoverenskomst. Vi legger opp til debatt vedr. minsteoverenskomst, horisontale avtaler kontra vertikale avtaler. Vi tar også en gjennomgang av overenskomstens sentrale bestemmelser, derunder arbeidstid og skiftordninger Veiledere: Roar Abrahamsen/Øyvind Straumsnes Tid: fredag- søndag november Sted: Westland Hotell, Mongstad Industrioverenskomsten - Reisepersonell Veiledere: Roar Abrahamsen/Øyvind Straumsnes Tid: fredag- søndag mai Sted: Brakanes Hotell, Ulvik 5

6 Ungdomskonferanse Veiledere: Richard Storevik m.fl Tid: Fredag søndag februar Sted: Park Hotell, Voss Avdelingslederkonferanse Konferanse for avdelingsledere og ansatte i avdelingene. Samlingene skal legge vekt på informasjon, erfaringsutveksling og kompetanseutvikling med bl.a. temaer som prioriterte oppgaver, ungdomsarbeid, tillitsvalgsopplæring, rekruttering, næringspolitikk, faglig og politisk arbeid og HMS Veileder: Mads Kleven Tid: Mandag - tirsdag desember Sted: Radisson Blu, Hotel Norge Bergen AFP/Innleie konferanse Veiledere: Inger Karin Hagerup Tid: Tirsdag 2. juni Sted: Scandic Hotel, Bergen Arbeidslivskonferanse Tema: Frå mjuke verdiar til harde realitetar. Industrien i Sunnhordland konkurrerer i ein hard marknad over heile verda. Innan offentleg sektor er også utmaningane store. For at verksemdene, både private og offentlege, skal nå dei måla ein sett seg må det arbeidast hardt. Det viktigaste verkemeidellet er partsamarbeidet lokalt. Partsamarbeidet har i seg verdiar som vert utmana av dei harde realitetar når resultata skal målast. Bak konferansen står alle sentrale aktør i arbeidlivet både frå privat og offentleg sektor. Målet med konferansen er å gje medlemar og tillitsvalde fagleg påfyll og å gje deltakarane ein møteplass der ein kan drøfta felles mål og framtid. Veileder: Mads Kleven Tid: onsdag torsdag mai Sted: Bømlo Folkehøgskule Tariffkonferanse Informasjonskonferanse angående tariffoppgjøret 2014 Veileder: Geir Olsen Tid: Vår 2014 Sted: Radisson Blu, Hotel Norge 6

7 KURS: Type Tidsrom Sted Søkn.frist Tariffkurs Asfalt Febr./Mars Faglig ungdomskurs mai Sørmarka 14. april Lagbas i byggfagene juni Thorbjørnrud 14. april Tariffkurs Nexans september Thorbjørnrud 28. juli Tariffkurs Teko september Thorbjørnrud 4. august Tariffkurs Glass-/Byggind sept Thorbjørnrud 5. august Tariffkurs Riksavtalen oktober Thorbjørnrud 18. august Tariffkurs AMB oktober Thorbjørnrud 31. august KONFERANSER: Organisasjonskonferanse Mars Ungdomskonferanse april Hurdalsjøen hotell 11. februar Lærlingkonferanse oktober Sørmarka 15.september ASVL - konferanse oktober Thorbjørnrud 9. september Veilederkonferanse november Thorbjørnrud 15. september Det kommer til å bli utarbeidet rundskriv for hvert enkelt tiltak, som sendes ut til avdelingene og legges tilgjengelig på medlemssidene i god tid før søknadsfristen (fem ukerfør). Quest-back benyttes for elektronisk påmelding. Det jobbes det med å få lagt ut sentrale kurs og konferanser på forbundets hjemmesider. Avdelingene oppfordres til å bekjentgjøre lokale kurs og konferanser på avdelingens hjemmeside. 7

8 TOPPSKOLERING 2014 Kurs: Kursdato: Søkn.frist: Arbeidsmiljøskolen Trinn * Trinn LO-skolen Modul Læring Modul Solidaritet * Modul Arbeidsliv Modul Organisasjon Modul Samfunn Arbeidsrett Arbeidsrettens rettskilder (startmodul) * Kollektiv arbeidsrett Individuell arbeidsrett Medbestemmelse/bedriftsdemokrati Arbeidsrettens rettskilder (startmodul) Stillingsvern Kollektiv arbeidsrett * European Works Councils * Globaliseringskolen Yorkshireskolen Historie Den politiske arbeiderbevegelsen Internasjonale emner Den europeiske utfordring Internasjonalt Forum Perspektiver på Midtøsten Miljø Modul 4 - Næringsliv og miljø * Modul 4 Næringsliv og miljø-eksamen Modul 4 Næringsliv og miljø-eksamen Arbeidsmiljø i endring Arbeidsmiljø i endring - forkurs * - Kurs i 2014 med søknadsfrist i

9 Kurstilbud fra AOF Hordaland Sogn og Fjordane AOF Hordaland Sogn og Fjordane tilbyr 4 ulike MoTo- kurs i Kursene er åpne for alle LO- organiserte uansett hvilket forbund man tilhører. Organisasjonskunnskap 2: Møtet er satt Dette kurset gir deg hjelp til å planlegge, gjennomføre og følge opp møter i foreningen/ laget. Kurset gir en innføring i grunnleggende møteregler, innkalling, dagsorden, saksfremstilling, møteledelse, forslag og grunnleggende avstemmingsregler. Videre ser vi på forskjellen på et referat og en protokoll samt grunnleggende regler innenfor begge. Start: Fredag 21.- søndag 23. februar 2014, Søknadsfrist: 20. januar 2014 Sted: Westland hotell, Lindås Hva gjør du når mediene tar kontakt? Er du tillitsvalgt, må du alltid være forberedt på møter med media. Dersom bedriftsledelsen planlegger oppsigelser, er det ledelsen i den lokale klubb/ fagforening journalistene vil snakke med. Da må du være klar til å gi dem et svar. Start: Fredag mai 2014, Søknadsfrist: 23. april 2014 Sted: Park hotell, Vossevangen HMS og den tillitsvalgte Kurset er for tillitsvalgte som ønsker å engasjere seg aktivt i arbeidsmiljø- og HMSspørsmål. Målet er å stimulere til engasjement og gi tillitsvalgte en grunnleggende innføring i deres rolle. Start: Fredag september 2014, Søknadsfrist: 5. august 2014 Sted: Thon Bergen Airport hotell, Kokstad Felles løft: Arbeiderbevegelsen og samfunnet Begreper som klasse og demokrati er viktige tema gjennom hele kurset, og det inviteres til samtale om viktige veivalg. Dette kurset er velegnet for alle som ønsker å drøfte arbeiderbevegelsens verdiforankring historisk og i dagens samfunn. Start: Fredag 31. oktober- 2. november 2014, Søknadsfrist: 30. september 2014 Sted: Hardangerfjord hotell, Øystese AOF søker det enkelte forbund om godkjenning av deltakerne. Deltakerne får dekket reiseutgifter og stipend for tapt arbeidsfortjeneste. 9

10 40-timers grunnkurs i HMS Kurset dekker kravet til HMS- opplæring som Arbeidsmiljøloven stiller for verneombud, og gjennomføres med fire samlinger pluss én dag med individuell oppgave som skal utføres på egen arbeidsplass. Kursmateriell er godkjent av LO og NHO. Pris kr. 7600,- inkludert materiell og lunsj. Oppstart vår: 17. februar og 5. mai Oppstart høst: 15. september og 10. november Teori til fagprøven for praksiskandidater Med fagbrev har du flere muligheter, du kan få mer ansvar og høyere lønn. AOF tilbyr teorikurs til fagprøven i mange yrkesfag, har bedriftsintern opplæring og setter opp kurs på etterspørsel. Opplæringen er tilpasset voksne med undervisning én kveld i uken over to semestre og avsluttes med en offentlig eksamen. Ved bestått eksamen og fem års praksis, kan du avlegge fagprøven. Finansiering: Medlemmer i LO som har rettigheter i LO s utdanningsforbund, kan søke om stipend. Stipendet utgjør pr. nå kr ,-. Rettigheter har du når du har vært medlem i ett år og ikke tidligere har mottatt stipend for skoleåret Lederskolen Mange utdanninger gir mye kunnskap om ledelse. Lederskolen lærer deg å lede. Dette er en praktisk utdanning for alle typer mellomledere. Når du har gjennomført, vil du sitte igjen med en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederatferd. Kurset har fire moduler med totalt 72 timer som består av samlinger, praktisk arbeid og oppgaver knyttet til egen virksomhet. Oppstart dagtid: 3. februar Oppstart kveldstid: 4. februar Kurspris: kr ,- (inkl. materiell) Kurspris: kr ,- (inkl. materiell) 10

11 Relasjonsledelse for tillitsvalgte Dette tilbudet er for tillitsvalgte på alle nivåer hvor målsettingen er å forbedre sin relasjonskompetanse og samhandling i møte med mennesker på individ- og organisasjonsnivå. Kurset har tre moduler med totalt fem dager i løpet av våren. Modulene består av samlinger, utstrakt bruk av dialog med og mellom deltakerne og praktiske trening. Oppstart: 4. februar Pris kr ,- inkludert materiell Kurs for LO medlemmer Engelsk kurs for LO medlemmer Dette 40- timers kurset med én kveld i uken over ti uker, gir mye muntlig trening som vil gjøre deg tryggere og bedre i stand til å snakke engelsk i arbeid og på fritid. Kurs i Excel og PowerPoint Excel er ett av verdens mest brukte kontorstøtteprogrammer. På kurset lærer du hvordan du kan gjøre mange ulike regneoperasjoner i et regneark til mer avanserte matematiske beregninger. PowerPoint gir en innføring i hvordan man kan lage flotte presentasjoner som kommuniserer med deltakerne. Vi legger vekt på målet med presentasjonen, utformingen, fremføringen og lesbarheten. Målet er at publikum får et godt utbytte av presentasjonen. Gjennom kurset vil en også lære å benytte bilder, lyder og videoer. Tabeller og organisasjonskart vil også ha en viktig plass i kurset. Vi arrangerer både kurs for nybegynnere og for mer avansert bruk av Excel og PowerPoint. Medlemmer i LO som har rettigheter i LO s utdanningsfond, kan søke om stipend. Rettigheter har du når du har vært medlem i tre år og ikke tidligere har mottatt stipend for skoleåret 2013 For flere opplysninger om våre kurstilbud - se vår hjemmeside: 11

12 Lyst til å gå på kurs, men ennå ikke medlem? BLI MEDLEM Les om fordelene du kan dra nytte av på Fellesforbundet sin hjemmeside. ADK Vest Håkonsgaten Bergen Telefon Kurskontakt: AOF Teatergaten Bergen Telefon: /50 TARIFFAVTALE bekreftelse på ordnede arbeidsforhold. Vi er alle forbrukere. Når vi ser tariffmerket der vi handler varer eller tjenester er vi med på å støtte et ryddig, trygt og rettferdig arbeidsliv. Bruk forbrukermakten, se etter

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO.

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO. KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2012 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2012. Denne brosjyren kan henges på oppslagstavlene, puttes i baklommen eller ligge

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER

Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER Kurskatalog 2015 ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER VÅR 2015 Permitteringer og oppsigelser Nedbemanning, oppsigelser og permitteringer er saker som ofte behandles lokalt i klubb og fagforening. Forbundet ønsker

Detaljer

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge Sist oppdatert utkast KURS 2015 Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema ADK Midt- Norge Fylke/område Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Felleskurs Sentrale kurs MOTO Toppskolering * Søknadsskjema

Detaljer

KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag

KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag 1. utgave Kunnskapens stige har mange trinn... I Fellesforbundets prinsipprogram står det: Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet skal ha

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2014 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE Toppskolering AOF NORGE AOF er LOs felles utdanningsarena og har utdannet tillitsvalgte i 80 år. Vi tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur. Vår skolering fremmer et læringsmiljø

Detaljer

Velkommen til gratis kurs

Velkommen til gratis kurs NTL KURS 2015 1. halvår 2015 UKEKURS 19. 23. januar 16. 20 mars Søknadsfrist: 6. februar 2015 1. 5. juni Søknadsfrist: 24. april 2015 KORTKURS 12. 14. januar Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 21. 22.

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere Medlemsblad for Østfold fagforening Nr - 3 2009 Ungdomskonferansen Tariffoppgjøret Regionale verneombud AOF din kompetansepartner Kryssord Statistikk, Østfold oppmålongskontor Vi ønsker våre medlemmer

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Tekna Realistene har igjen gleden av å invitere medlemmer til årsmøte, invitasjonen er sendt allerede på mail til alle medlemmer. Den faglige delen av Tekna

Detaljer

NYTT FRA FO NORDLAND

NYTT FRA FO NORDLAND NYTT FRA FO NORDLAND 1.utgave 2012 Fo Nordland deler ut sosialarbeiderpris Av Mona Nilsen Representantskapet i FO Nordland har vedtatt den 28.03.2012 at det skal opprettes en sosialarbeiderpris i FO Nordland,

Detaljer

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Samleskinnen. Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot. de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav Samleskinnen Nr. 3/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Alle medlemmer er tatt ut i politisk streik 4. november mot de foreslåtte endringene av FKE (forskrift om kvalifikasjonskrav

Detaljer

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren.

Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Gode bedrifter, godt for Norge Som medlem i Norsk Industri har du mange fordeler. Les om dem i denne brosjyren. Ta fagbrev, lederkurs og ingeniørutdanning gjennom Norsk Industri. Se s. 12. 2 Bredt spekter

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL www.aof-haugaland.no Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder sigmund.fosse@aof.no Tlf.: 52 70 90 06 Mob.: 901 66 730 Besøksadresse: DreierGaarden,

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt!

EFMD. EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! EFMD EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Oppdaterer deg raskt og effektivt! VÅR 2013 Handelshøyskolen BI Næringslivet skaper verdier gjennom kompetente medarbeidere Kontinuerlig kompetanseutvikling er et viktig

Detaljer