Fra vegring til mestring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra vegring til mestring"

Transkript

1 Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng

2 Fra vegring til mestring Det har de siste årene vært mye oppmerksomhet rundt de språklige ferdighetene hos barn, ungdom og voksne. Undersøkelser viser at store grupper av den voksne befolkningen i Norge sliter med basisfagene lesing, skriving og matematikk. Ca 30 % skårer under det nivået i lesing og tallforståelse som anses som et minimum for å fungere tilfredsstillende i arbeids- og samfunnsliv. For å sikre at flere voksne skal få en mulighet til utvikle sine basisferdigheter og få lyst til å ta mer utdanning, tilbys nå et høgskolekurs i hvordan en kan og bør tilrettelegge for voksne med denne type problemer. Læringsutbytte Ved endt utdanning skal studentene ha tilegnet seg kompetanse i: Pedagogisk oppfølging og tilrettelegging teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter på hvordan de kan tilrettelegge for voksne som sliter med lese-, skrive- og matematikkvansker Informasjons- og motivasjonsarbeid å veilede voksne med svake basisferdigheter på individ- og systemnivå Samarbeid og nettverksbygging å spre pedagogisk kunnskap til kollegaer, andre samarbeidspartnere og samfunnet Målgrupper og opptakskrav Studiet retter seg mot lærere, veiledere, PP-rådgivere, ansatte i voksenopplæringen (både den kommunale og den fylkeskommunale), oppfølgingstjenesten, fengselsvesenet, NAV og de som arbeider med kompetanseutvikling i bedrifter (både offentlige og private). Opptakskrav er generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering. Organisering Avdeling for helse, omsorg og sykepleie ved Høgskolen i Gjøvik har ansvaret for studiet. Faglig ansvarlig er seksjonsleder og høgskolelektor Bjarne W. Strøm. Eva Engenes, spesialpedagogisk rådgiver ved Øverby Kompetansesenter, har ansvaret for å planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningen. OPUS Gjøvik ved prosjektansvarlig Tore Pettersen har ansvar for markedsføring, rekruttering av deltakere og tilrettelegge samlingene.

3 Forelesere på samlingene Vigdis Refsahl, rådgiver ved Bredtvet Kompetansesenter Hun er utdannet cand. paed. med spesialisering innenfor pedagogisk-psykologisk rådgivning. Vigdis har lang erfaring fra PP-tjenesten, der hun har arbeidet med utredninger og rådgivning i forhold til elever med ulike lærevansker. De siste syv årene har hun arbeidet ved Bredtvet Kompetansesenter, med særlig fokus på språk-, lese- og skrivevansker hos barn, unge og voksne. I den sammenheng har hun både arbeidet med systemrettet arbeid i forhold til elever med leseog skrivevansker og med leseopplæring der fokus har vært leseflyt, leseforståelse og læringsstrategier. Eva Engenes, spesialpedagogisk rådgiver ved Øverby Kompetansesenter Hun er utdannet cand. polit. med hovedfag i pedagogikk og fordypning i språklige minoriteter. I tillegg har hun videreutdanning innenfor veiledningspedagogikk og lesevitenskap. Eva har lang erfaring fra undervisning og pp-rådgivning i videregående skole, der hun blant annet har undervist i fagene engelsk, norsk og psykologi. Hun har de siste 10 årene jobbet aktivt i forhold til lese-, skrive- og matematikkvansker hos ungdom og voksne. Eva er engasjert av Fagskolen i Gjøvik og Høgskolen i Gjøvik til å følge opp studenter med lese- og skrivevansker. Eva har utviklet pedagogiske veiledninger og læremidler, samt skrevet flere fagartikler om temaet språkbaserte lærevansker.

4 Svein Larsen, konsulent ved AOF Sarpsborg Han er utdannet leksolog. Svein har tidligere arbeidet i mange år med ungdom med adferdsvansker. De siste årene har han vært med å bygge opp og lede Lese- og stavebutikken i Sarpsborg. Han har blant annet undervist voksne med lese- og skrivevansker, både i Lese- og stavebutikken og ute i bedrifter. I tillegg har han brukt mye tid på informasjonsarbeid og på utvikling av undervisningsmateriell. Marianne Akselsdotter, spesialpedagogisk rådgiver ved Øverby Kompetansesenter Hun er utdannet cand. polit. med hovedfag i pedagogikk og har i tillegg tatt videreutdanning innenfor pedagogisk rådgivning (NOPED). Marianne har erfaring fra videregående skole. Hun har vært tilsatt ved Øverby Kompetansesenter siden Her har hun jobbet med testing og kartlegging av kognitive forutsetninger og faglige ferdigheter. Hun har kompetanse på å vurdere og konvertere ulike test- og kartleggingresultater til pedagogiske tiltak i skolen. De siste årene har Marianne jobbet spesielt med matematikk, både spesifikke og generelle matematikkvansker. Hun er medforfatter på heftet Elever med vansker i matematikk, Øverby Kompetansesenter 2008.

5 Faglig innhold Innholdet i studiet er: språkrelaterte vansker ulike kartleggingsmetoder og kartleggingsverktøy hvordan de best kan bistå voksne med lese-, skrive- og matematikkvansker hvordan de kan bruke ikt i lese- og skriveprosessen lovverket som gjelder voksnes rettigheter i tilknytning til opplæring og utdanning Arbeids- og undervisningsformer Studiet vil kombinere ulike arbeidsformer, som fysiske samlinger, individuell oppgave, prosjektarbeid og nettbasert læring. Skolen bruker den elektroniske plattformen Fronter. Nettbasert læring Det nettbaserte læringsmiljøet vil bli tilrettelagt slik at studentene kan kommunisere med hverandre og med de fagpersonene som er tilknyttet dette høgskolekurset. Samlinger Det vil bli arrangert to obligatoriske samlinger, begge med et omfang på to og en halv dag. Den første samlingen er fra lunsj onsdag 17. til og med fredag 19. september 2008, og den andre samlingen er fra lunsj onsdag 14. til og med fredag 16. januar Samlingene foregår ved Høgskolen i Gjøvik. Individuell oppgave Alle deltakerne skal i løpet av høsten levere en individuell teorioppgave. Studentene vil få en skriftlig vurdering på oppgaven. Denne må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen. Prosjektarbeid Studentene skal planlegge, gjennomføre og presentere et utviklingsarbeid knyttet opp mot egen eller en av de andre gruppemedlemmenes arbeidsplass. Studentene vil bli organisert i basisgrupper på 2 til 4 deltakere. Hver gruppe kan benytte en veileder i inntil 3 timer. I tillegg til prosjektoppgaven, skal alle studentene skrive et refleksjonsnotat. Eksamen og evaluering Fredag 24. april 2009 arrangeres det en avsluttende muntlig eksamen. Her skal alle gruppene presentere sine prosjekter. En ekstern sensor vil vurdere både det deltakerne gjør på den muntlige prosjektpresentasjonen og det de har prestert i den individuelle teorioppgaven. Det gis karakteren bestått/ikke bestått.

6 Søknadsfrist er 1. september 2008 Mer informasjon og søknadsskjema finner dere på hjemmesiden til Høgskolen i Gjøvik og Øverby Kompetansesenter Det taes opp maks 30 studenter og de første som søker får plass. For nærmere informasjon om studiet, ta kontakt med Tore Pettersen på tlf / eller e-post: Pris Studieavgiften er kr 9 500,- pr. deltaker. Dersom det deltar flere fra samme arbeidsplass (noe vi sterkt anbefaler), betaler de andre deltagerne fra samme bedrift kr ,-. I tillegg må hver student selv betale kostnadene i tilknytning til samlingene og en semesteravgift til høgskolen. Litteraturutgiftene er anslått til ca kr 2 000,- per deltaker. Overnatting Studentene må selv ordne med overnatting. Aktuelle steder: Gjøvik Vandrerhjem Hovdetun tlf Thon Hotel Gjøvik tlf Quality Hotel Grand - Gjøvik tlf Et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Gjøvik, Øverby Kompetansesenter og Oppland fylkeskommune Mariendal Offsettrykkeri as, Gjøvik

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15

Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Tilbud om etter- og videreutdanning 2014-15 Etter- og videreutdanninger 2014-2015 Skolen er i stadig utvikling. Tilbudene om etter- og videreutdanning for TFK s pedagogiske personale speiler et mangfold

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker

Grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Grunnleggende ferdigheter i kommunen Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker Opplæring i grunnleggende ferdigheter i kommunen. Erfaringer fra Øvre og Nedre Eiker. Kaja Winsnes og Randi Husemoen ISBN 978-82-7724-176-0

Detaljer

Elever med vansker i matematikk

Elever med vansker i matematikk Elever med vansker i matematikk En veileder i utredning og tiltak 1 Elever med vansker i matematikk EN VEILEDER i utredning og tiltak Marianne Akselsdotter Britt Wenche Grimstad Eva Margareta Engenes

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER SKOLER ÅS KOMMUNE TILSTANDSRAPPORT FOR KOMMUNALE BARNEHAGER OG SKOLER I ÅS KOMMUNE 2012 Innholdsfortegnelse 1 Tilstandsrapport 2012 for Ås kommune, kvalitet i barnehage og skole... 4 1.1 Innledning barnehage... 4 1.2 Innledning

Detaljer

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever

Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Språk- og begrepsforståelse hos minoritetselever Denne artikkelen handler om hvorfor begrepsundervisning er nødvendig for minoritetselever, pluss en del om hvilke tiltak som kan iverksettes. I tillegg

Detaljer

Strategi- og samarbeidslæring: utprøving og spredning

Strategi- og samarbeidslæring: utprøving og spredning Strategi- og samarbeidslæring: utprøving og spredning Evaluering av samarbeidsprosjekt rettet mot læringsstrategier og leseforståelse i tilknytning til arbeidslivet Notatnr 02/06 Forfatter Ivar Solheim

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen

Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanningen Grunnskolelærerutdanningen skal utdanne autonome lærere som har kunnskap om barn og unges læring og utvikling.

Detaljer

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune.

Økt kunnskap - nye muligheter. Kurs og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Økt kunnskap - nye muligheter og kompetansehevingstiltak i regi av Familiesenterpsykologene og PP-tjenesten i Larvik kommune. Skoleåret 2014-15 Forord En av PP-tjenestens oppgaver er å bistå skole og barnehage

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015

Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Utdanningssektoren Plan for kompetanseutvikling i Skedsmo 2014-2015 Etterutdanning og videreutdanning for pedagogisk personale Kompetanse for kvalitet 1. Nasjonale prioriteringer Fra statlig hold har det

Detaljer

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011

Eksperimentell formgivning med plantemateriale. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Eksperimentell formgivning med plantemateriale Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører desember 2011 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole Tilstandsrapport 2010 Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Tilstandsrapport 2010 for Bærum kommune, kvalitet i barnehage og skole

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag.

Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. HØGSKOLEN I BERGEN Høgskolestudiet i Barne- og ungdomsarbeid Modul 3 Språk, tekst, kommunikasjon og estetiske fag. 15 studiepoeng Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning tilbyr dette studiet på

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012

Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Onsdag 12. september, 2012 Tilstandsrapport for grunnskolen i Trøgstad kommune 2011-2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015

UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13. Kristiansand 2014-2015 UNIVERSITETET I AGDER PRAKSISHEFTE PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING FOR YRKESFAG FOR TRINN 8-13 Kristiansand 2014-2015 Gjelder fra 1. august 2014 1 Forord Læreryrket er det mest utfordrende og det mest interessante

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

UTREDNING OM TJENESTEORGANISERINGEN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT( BPA)

UTREDNING OM TJENESTEORGANISERINGEN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT( BPA) Budsjettmerknad 1 UTREDNING OM TJENESTEORGANISERINGEN BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTENT( BPA) Hva er BPA? Ordningen kom til Norge på 90-tallet, og har endret profil flere ganger siden. Brukerstyrt personlig

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet.

Kurstilbud våren 2015. For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. www.utdanningsforbundet. Kurstilbud våren 2015 For medlemmer av Utdanningsforbundets spesialiseringsutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning www.utdanningsforbundet.no Vårens program Dette er vårens program for Utdanningsforbundets

Detaljer

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn

Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn Kompetansehjulet i Follo er et samarbeidsorgan om kompetanseutvikling for kommunalt ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Enebakk kommune, Frogn kommune, Oppegård kommune, Ski kommune og Ås kommune.

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer