PEDVERKET KOMPETANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PEDVERKET KOMPETANSE"

Transkript

1 PEDVERKET KOMPETANSE Fag- og studieplaner/oppstart 2010/Etter- og videreutdanninger VIDEREUTDANNING I PEDAGOGISK PSYKOLOGISK PRAKSIS 30 studiepoeng Studiested: Voss Undervisningsspråk: norsk Innhold: 1. Innledning Formål Målgruppe Opptakskrav Andre opplysninger Organisering av studiet Studiebeskrivelse... 3 Innhold... 3 Arbeidsformer... 4 Arbeidskrav... 4 Vurdering... 5 Litteratur... 5 Vedlegg... 5 Dokument ID: D00559 Versjon: 1.00 Gyldig fra: Side: 1 av 5 Godkjent av: Studieutvalget

2 1. Innledning Studieplanen er utarbeidet med grunnlag i PP-tjenestens behov for kartleggings- og testkompetanse i forhold til lærevansker med ulik etiologi. Ansatte i PP-tjenesten bør være i stand til å gi råd for mer presise pedagogiske tiltak både på system- og individnivå, og vite når de bør henvise til 2. linjetjenestene. Kompetanse på dette området omfatter ferdigheter i kartlegging, testing og tiltak/systemarbeid. 2. Formål Studentene skal etter fullført studie ha tilegnet seg følgende kvalifikasjoner Kunnskaper kunnskap om forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning, samt veiledning om tiltak i skole og barnehage kunnskap om ulike nevropsykologiske testverktøy (WISC Wechslers Inteligence Scale for Children og CAS Cognitive Assessment System) som blir brukt i PPT kunnskap om veiledning og tiltak i skole og barnehage Ferdigheter har grunnleggende ferdigheter i å gjennomføre en profesjonell saksbehandling i møte med barn og unge som er tilvist til PP-tjenesten kan bruke et dynamisk kartleggingsverktøy (ACFS Application of Cognitive Functions Scale) for grunnleggende kognitive ferdigheter i barnehagen, og knytte det til basisfagene i skolen kan bruke et psykososialt kartleggingsverktøy (CBCL Children Behavior Check list) Generell kompetanse mestrer administrative rutiner knyttet til lovgrunnlag, vurderinger, fagrapporter og sakkyndige uttalelser kan legge til rette og følge opp tiltak for elever i en inkluderende skole 3. Målgruppe Målgruppe for studiet er: ansatte i PP-tjenesten som skal arbeide med sakkyndige utredninger og som trenger klinisk orientert utdanning personer med hovedfag/master eller profesjonsutdanning i psykologi, pedagogikk og spesialpedagogikk som ønsker mer kunnskap innen pedagogisk-psykologisk praksis Side: 2 av 5

3 4. Opptakskrav Krav til opptak er: minimum 3-årig høyere utdanning(180 studiepoeng) innenfor helse- og sosialfag og/eller pedagogisk utdanning, og ett års utdanning(60 studiepoeng) i spesialpedagogikk, sosialpedagogikk eller tilsvarende, og minst 3 års relevant yrkespraksis. Relevant yrkeserfaring defineres som erfaring fra skole eller PP-tjeneste. Eller realkompetanse etter gjeldende regelverk. 5. Andre opplysninger Studenter som har hovedfag/master/2. avd. spes.ped. vil kunne oppnå CASsertifisering fra Pedverket Kompetanse etter bestått CAS-fagrapport. 6. Organisering av studiet Utdanningen vil bli gjennomført som deltidsstudium over tre semestre med fem dagers oppstartsamling og 6 to-dagers samlinger i løpet av studieperioden. Studentene skal også gjennomføre 5 kollokviegruppemøter. Det forutsettes at studenter som ikke er ansatt ved et PPT-kontor selv må skaffe praksisplass på et PPT-kontor i minst 8 uker i løpet av studietiden. Studentene oppfordres til å ta med seg praksisfeltets problemstillinger inn i kollokviegrupper, og til å bruke test- og kartleggingsverktøy i praksis og få dette vurdert sammen med lærerne ved studiet. 7. Studiebeskrivelse Innhold Studiet er delt inn i følgende hovedtema Læring, spesialpedagogikk og diagnostikk hvordan lærer vi og ulike typer læreprosesser i individet inkludering i norsk skolehistorie vitenskapelige og kliniske diagnoser i DSM-IV, ICD-10 og ICF spesialpedagogiske kategorier og praksis Dynamisk/nevropsykologisk kartlegging tester og vurderingsverktøy for dynamisk/nevropsykologisk kartlegging/undervisning CAS- Cognitive Assessment System WISC IV Wechslers Inteligence Scale for Children CBCL Children Behavior Check list ACFS Application of Cognitive Functions Scale kunnskap om og forståelse av dynamisk kartlegging Side: 3 av 5

4 Sakkyndighet og jus lovgrunnlaget: opplæringsloven, retningslinjer, rundskriv og fortolkning saksbehandlingsrutiner etter loven i PP-tjenesten rundskriv fra departementet som regulerer saksbehandling CAS-testen (Cognitive Assessment System) testetikk testens grunnlag Lurias nevropsykologi og PASS teorien testøving tolkning og tiltak etter CAS Kartlegging av utviklingsrelaterte vansker forståelse av utviklingsrelaterte vansker der eleven er utredet med WISC-IV Tiltak og systemarbeid i en inkluderende skole læring og tilrettelegging av lærebetingelser for barn med barrierer for å lære begrepslæring og ferdighetslæring individuelt læreplanarbeid kommunale planer for opplæring, Balsfjordplanen kurs og kompetanseformidling til oppvekstsektoren Psykososial kartlegging kartlegging og tiltak ved psykososiale vansker Children Behaviour Check List (CBCL) og tilsvarende kartleggingsverktøy evidensbaserte systemorienterte program for endring av negative skole og klassemiljø Arbeidsformer Undervisningsformene vil være forelesninger i hovedemnene (totalt 112 timer lærerledet undervisning) og gruppearbeid (kollokviegrupper) mellom samlingene. Studentene har selv ansvar for å bruke egen lesing, forelesninger, arbeid med oppgaver, kollokviegrupper og praksis for å nå målsetningen for studiet. Kollokviegruppene skal arbeide med tema i praksis, skal fungere som responsgruppe på den individuelle praksisoppgaven og med rollespill på praksisfeltet. Samarbeid, konfliktløsning og personlige forhold kan tas opp som et ledd i å trygge studentene i sin framtidige yrkesrolle. Arbeidet i kollokviegrupper og praksisveiledning utgjør 50 timer studentledet undervisning. Arbeidskrav Studentene bør gjennom studiet være tilknyttet et pedagogisk-psykologisk tjenestekontor hvor de kan utføre praksis i kartlegging, diagnostisering, rapportering og sakkyndige uttaler. Studenter som ikke er ansatt ved et PPT-kontor må selv skaffe praksisplass på et PPT-kontor i minst 8 uker i løpet av studietiden. Side: 4 av 5

5 Arbeidskrav/vilkår for å gå opp til eksamen: minst 80% frammøte til obligatorisk undervisning og kollokviegrupper (annen dokumentasjon på gjennomgang av tema en har uteblitt fra kan godkjennes) for studenter som ikke er i jobb ved PP-tjenesten under studiet: 8 ukers praksis i PPT individuelle fagrapporter etter hver samling (med nyttiggjøring av tema fra samlingen), samtlige skal godkjennes av veileder godkjent fagrapport og sakkyndig uttale* *For å få CAS-sertifisering må studentene ha gjennomført minst 3 CAS protokoller med fagrapport, en skal innleveres. Den innleverte CAS fagrapporten er en del av arbeidskravet for andre semester for dem dette gjelder. Vurdering Individuell skriftlig 6 timers skoleeksamen. Gis vurdering med bokstavkarakter med A som beste karakter og E som dårligste karakter for bestått eksamen. Litteratur Pensum består av ca 1600 sider basislitteratur og sider selvvalgt litteratur innenfor et eller flere av hovedtemaene. Litteraturliste for selvvalgt pensum skal godkjennes av faglærer. NB! Endringer i pensumlitteratur kan skje fram til 15. juni. Vedlegg Litteraturliste Side: 5 av 5

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst

Studieplan studieår 2014 2015. Videreutdanning Psykodynamisk arbeid innen psykisk helse og rus. 15 studiepoeng. kull 2014 høst Side 1/6 Studieplan studieår 2014 2015 Videreutdanning innen psykisk helse og 15 studiepoeng kull 2014 høst HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, campus Drammen Postboks 7053,

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Programplan for spesialpedagogikk 1 Postgraduate Program in Special Needs Education 1 Videreutdanning 30 studiepoeng / ECTS Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus 25.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING

RETNINGSLINJER FOR UTDANNING RETNINGSLINJER FOR UTDANNING 2009 RETNINGSLINJER FOR UTDANNING rev. 1 2009 Det må ikke kopieres fra dette dokument i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med KOPINOR,

Detaljer

Fra vegring til mestring

Fra vegring til mestring Fra vegring til mestring Pedagogisk tilrettelegging for voksne med lese- og skrivevansker i utdanning og arbeid - et høgskolekurs for alle som jobber med voksnes læring 15 studiepoeng Fra vegring til mestring

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng

Studieplan 2014-2015. Videreutdanning i sår. 30 studiepoeng Side 1/7 Studieplan 2014-2015 Kull 2014 høst Forebygging, behandling og lindring 30 studiepoeng HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Campus Drammen Grønland 58 3044 Drammen

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Studieplan Studieår 2014-2015

Studieplan Studieår 2014-2015 Side 1/6 Studieplan Studieår 2014-2015 Kull 2014 høst (STAKRI) HBV Fakultet for helsevitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campus Drammen Postboks 7053, 3007 Drammen tlf. 32 20 64 00 Side 2/6 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov

NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov NOKUTs tilsynsrapporter Barn med særskilte behov Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter Juli 2014 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter /

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark

Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Veileder til utarbeidelse av fag- og studieplaner ved Høgskolen i Hedmark Høgskolens studieplaner bygges opp etter NOKUTs Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I ENGELSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Godkjenning Godkjent av dekan 19.01.2012. Det tas forbehold

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS

STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS STUDIEPLAN VIDEREUTDANNING FOR NORDIC COMPUTER FORENSIC INVESTIGATORS COMPUTER ENGINEERS 25 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 6. juni 2012 Godkjent av rektor 8. mai 2015 1. Innledning Etterforsking

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn

Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn PROGRAMPLAN for Kull 2012 med EMNEPLANER for første til tredje studieår Bachelornivå 240 stp HiBu Høgskolen i Buskerud Postboks 235 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013

Helse, miljø og sikkerhet. AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Helse, miljø og sikkerhet AOF Telemark og Vestfold Februar 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: [Utdanningssted] Helse, miljø og sikkerhet Dato for vedtak: 14.02.2013 Utdanningslengde: Sakkyndige: Ettårig

Detaljer

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka

Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Veileder for utfylling av studieplaner og emnebeskrivelser i Studiehåndboka Høgskolen i Molde April 2012 Studiesjefens kontor 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Prosess for godkjenning av studieplaner/fagplaner...

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng

NTNU- HIST. Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i. Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng NTNU- HIST Fagplan for 3-årig yrkesfaglærerutdanning i Bygg- og anleggsteknikk 180 studiepoeng Planen bygger på Rammeplan og forskrift for yrkesfaglærerutdanning, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 10.

Detaljer