K URS K ursoversikt / K ursplakater. A D K Midt- Norge

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "K URS 2014. K ursoversikt / K ursplakater. A D K Midt- Norge"

Transkript

1 Sist oppdatert K URS 2014 K ursoversikt / K ursplakater A D K Midt- Norge Fylke/område Side Nord-T røndelag 2 Sør-T røndelag 8 Møre og Romsdal 12 Felleskurs 19 M O T O 27 Sentrale kurs 28 Toppskolering * 29 * Måteleg klok kvar mann vere Ovklok vere han ikkje For sjeldan er hugnad i hjarta å finne hjå honom som ovklok er (Håvamål)

2 Faglig G runnkurs Ny som tillitsvalgt Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter innenfor Nord-Trøndelag. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset tar deg med gjennom viktige deler av Arbeidsmiljøloven, Ferieloven og Hovedavtalen Påmeldingsfrist Ansvarlig avdeling Foredragsholdere februar Stjørdal, Quality Airport Hotel 20. desember (grunnet juleferien) 16 timer Avd 28 Stjørdal og Omegn Fagforening Johan Susegg / Vegard G ranaune 2

3 Faglig G runnkurs Ny som tillitsvalgt Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter innenfor Nord-Trøndelag. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset tar deg med gjennom viktige deler av Hovedavtalen og de aktuelle tariffavtalene Påmeldingsfrist Ansvarlig avdeling Foredragsholdere mars Verdal, Rica Stiklestad Hotel 17. januar 16 timer Avd 108 Innherred Fagforening Vegard G ranaune 3

4 Faglig G runnkurs Ny som tillitsvalgt Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter innenfor Nord-Trøndelag. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset tar deg med gjennom viktige deler av Hovedavtalen og de aktuelle tariffavtalene Påmeldingsfrist Ansvarlig avdeling Foredragsholdere mars Rørvik K ysthotellet 31. januar 16 timer Avd 146 Namdal Fagforening K nut Skåle 4

5 Omstillinger/markedsutfordringer Den tillitsvalgtes rolle Tillitsvalgte i alle konkurranseutsatte bedrifter innenfor Nord-Trøndelag. Tillitsvalgte fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset tar deg med gjennom de deler av Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen som omtaler slike situasjoner. Samt deling av erfaringer fra lokale bedrifter september Inderøy - Jægtvolden F jord Hotel Påmeldingsfrist 1. august 16 timer Ansvarlig avdeling Avd 461 Foredragsholdere Tillitsvalgte med erfaring fra prosesser og Nav Rep 5

6 Faglig G runnkurs Forhandlinger - Forhandlingsteknikk Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter innenfor Nord-Trøndelag. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset gir deg kunnskap om hvordan en planlegger og gjennomfører forhandlinger i egen bedrift april Steinkjer, Tingvold Park Hotell Påmeldingsfrist 21. februar 16 timer Ansvarlig avdeling Avd 576 Foredragsholdere Johan Susegg 6

7 O rganisasjonsbygging Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter innenfor Nord-Trøndelag. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset tar deg med gjennom forbundets vedtekter. Du får også innsikt i de prioriterte oppgavene til forbundet for inneværende år og hvordan disse styrer arbeidet i alle ledd i organisasjonen, og hvordan du kan påvirke organisasjonens oppbygning. Påmeldingsfrist Ansvarlig avdeling Foredragsholdere september Verdal Hotell 15. august 16 timer Avd 108 Innherred Fagforening Sentrale og lokale tillitsvalgte 7

8 B ASK URS 1 Medlemmer i avdeling 764 som vi mener har praktisert bas-rollen i noe grad, men som Kurset tar for seg gjennomføring av akkordarbeid på byggeplassen med fokus på planlegging/tilrettelegging, gjennomføring/drifting og avslutning/evaluering, akkordlønnssystemet, samhandling/relasjonsbygging. Kurset tar deg med gjennom viktige deler av Fellesoverenskomsten for byggfagene februar 2014 Stjørdal, Rica Hell Hotel Påmeldingsfrist 13.desember timer Ansvarlig avdeling Avd 764 Malernes Forening Foredragsholdere Marius Tønnessen og Jan Rune Brovold v/marius Tønnessen Epost: For spørsmål så ta kontakt pr epost eller mobil

9 Den tillitsvalgte som konfliktløser Tillitsvalgte innen alle bedrifter i Sør-Trøndelag. Tillitsvalgte i tilgrensende områder i nord og sør kan delta. Kurset gir deg som tillitsvalgt en innføring i hvordan du skal håndtere ulike konflikter medlemmene imellom, mellom ansatte og ledelsen og mellom klubben og ledelsen. Du vil også få en innsikt i hvordan en arbeider for å forbedre de psykososiale arbeidsforholdene i bedriften. Påmeldingsfrist Ansvarlig avdeling Foredragsholdere Utsatt til høsten. Ny dato kommer senere T rondheim Nova Hotell- K urs- og Konferanse 12 timer Avd 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv Per Syversen, Representant fra bedriftshelsetjenesten, Børge Ånesen 9

10 Forhandlingsteknikk Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet Avd 12 Kurset gir deg innføring i kommunikasjon, forhandlingsteknikk, protokollskriving og utprøving. Du vil få grunnleggende kjennskap til forberedelser, gjennomføring av forhandlinger og etterarbeid etter forhandlingene. Etter endt kurs skal du ha grunnleggende kjennskap til de bestemmelser som regulerer forhandlingsarbeidet og du vil ha trening i å gjennomføre forhandlinger april Quality Airport Hotel Værnes Påmeldingsfrist 21. februar 14 timer Ansvarlig avdeling Avd 12 Foredragsholdere Svein Søreng 10

11 Basiskurs Riksavtalen Medlemmer og tillitsvalgte i hotell- og restaurant-bransjen i Sør-Trøndelag. Kurset tar deg med gjennom Riksavtalen, Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen, samt litt om tillitsvalgtes roller og plikter og rettigheter i arbeidslivet. Påmeldingsfrist Ansvarlig avdeling Foredragsholdere september F røya Hotell 1. september T re dager Avd 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv Børge Ånesen og Eirik Odden Til 11

12 Dagskonferanse Steinindustrien Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter som arbeider innenfor steinindustrien i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag. Konferansen vil legge vekt på å få opp interessen for å ivareta sin egen tariffavtale ved å inspirere til å øke oppslutningen om Fellesforbundet i hver bedrift. Det vil videre bli erfaringsutveksling og mulighet til å knytte kontakter til tillitsvalgte i de andre bedriftene. 15. januar K ristiansund, Thon Hotel Påmeldingsfrist 2. januar 1 dag Ansvarlig avdeling Avd 65 Foredragsholdere Terje Johansen, Cecilie Søllesvik og Rolf Geir Hillestad 12

13 Innleie og Sosial dumping Tillitsvalgte i alle bedrifter innenfor Møre og Romsdal. Tillitsvalgte fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset gir deg en gjennomgang av det regelverket som ligger til grunn for å drive innleie og utleie. Du får nærmere kunnskap om de viktigste problemstillingene du som tillitsvalgt vil komme ut for. Det blir satt av tid til erfaringsutveksling på temaet. Påmeldingsfrist Ansvarlig avdeling Foredragsholdere februar Ulsteinvik, Quality Hotel Ulstein 7. januar 12 timer Avd 29 Søre Sunnmøre Fagforening Jørn Eggum 13

14 Ungdomskurs - F Y K O Ungdom under 30 år som vil noe. Kurset er en ypperlig inspirasjonskilde for deg som er en samfunnsengasjert ungdom. Det har en fin miks av faglig påfyll og sosiale aktiviteter som gjør tiltaket til et av de mest populære kursene vi har. Du får samtidig anledning til å knytte nye kontakter, bygge nettverk, som du vil ha glede av senere. Fore nærmere info: Søk opp FYKO på Facebook Påmeldingsfrist Ansvarlig Foredragsholdere februar Geiranger, Union Hotell 12. januar 15 timer L O D K Møre og Romsdal Gerd Liv Valla, Wegard Harsvik, Lars Berge 14

15 Faglig G runnkurs (Engelsk språklig) Engelsktalende tillitsvalgte og medlemmer i Møre og Romsdal. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset er spesielt rette mot fremmedspråklige, men også norskspråklige tillitsvalgte kan søke. Kurset tar deg med gjennom viktige deler av arbeiderbevegelsens historie og ideologi samt lover og avtaler som har betydning for deg som ansatt. I tillegg vil en komme inn på hvordan en fører forhandlinger i egen bedrift mars Molde, Quality Hotel Alexandra Påmeldingsfrist 15. februar 12 timer Ansvarlig avdeling Avd 65 K ursansvarlig/innleder Rose Maiken Flatmo/Jonas Bals 15

16 Faglig G runnkurs Riksavtalen Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter innen hotell- og restaurantbransjen innenfor Møre og Romsdal. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset tar for seg de tillitsvalgtes rolle og oppgaver. I tillegg får du en god gjennomgang av tariffavtalen, riksavtalen, samt de viktigste delene av Hovedavtalen og Arbeidsmiljøloven som de tillitsvalgte kommer i befatning med september Molde, Quality Hotel Alexandra Påmeldingsfrist 11. august 12 timer Ansvarlig avdeling Avd 65 Foredragsholdere Clas Delp, Cecilie Søllesvik 16

17 Faglig G runnkurs F O B Fellesoverenskomsten for byggfag Medlemmer og tillitsvalgte i alle byggebedrifter innenfor Møre og Romsdal. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset tar deg med gjennom viktige deler av Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Fellesoverenskomsten for byggfagene Påmeldingsfrist Ansvarlig avdeling Foredragsholdere September Ålesund 18. august 12 timer Avd 31 Sunnmøre Fagforening K ristoffer Domaas og Jan Ø rnevik 17

18 Faglig G runnkurs Medlemmer og tillitsvalgte i alle bedrifter innenfor Møre og Romsdal. Medlemmer fra tilgrensende områder i Sør-Trøndelag kan også søke. Kurset tar deg med gjennom viktige deler av Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og de aktuelle tariffavtalene Påmeldingsfrist Ansvarlig avdeling Foredragsholdere 30. september 1. oktober Hotell Ivar Aasen, Ø rsta 19. august 12 timer Avd 29 Søre Sunnmøre Fagforening Olav Høydalsvik 18

19 Regional ungdomskonferanse Medlemmer i Trøndelag og Møre og Romsdal, alder under 30 år Kurset tar deg med gjennom en økt med tale og debatt teknikk, ungdomsarbeid, forslag til det rådgivende dokument. Under samlingen skal det velges delegater til den nasjonale ungdomskonferansen som er i april januar Molde, Rica Seilet Påmeldingsfrist 10.desember timer Ansvarlig avdeling Ungdomsutvalget til Fellesforbundet og Avd 250 Foredragsholdere, det er satt opp buss som skal gå fra Namsos og ned til Molde. Deltagere fra Møre ordner med transport selv. 19

20 Ungdomskurs Medlemmer under 30 år, i alle bedrifter i Trøndelag. Dette kurset gir deg mulighet til å knytte kontakter til ungdommer i andre bedrifter og i andre forbund. Du vil få mye kunnskap om hvordan dere som ungdommer kan ha innflytelse på det LO og forbundet arbeider med. Kurset gir deg også grunnleggende innsikt i hvordan forbundet bygd opp og hvordan forbundets forskjellige deler arbeider. I tillegg får du informasjon om LO Favør Påmeldingsfrist Ansvarlig avdeling K ursansvarlig 31.oktober 2. november Stjørdal, Rica Hell 15. september 12 timer Avd 250 i samarbeid med Ungdomsutvalget i Sør- T røndelag 20

21 Basiskurs Riksavtalen Medlemmer og tillitsvalgte i hotell- restaurant og reiseliv-bransjen i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal. Kurset tar deg med gjennom Riksavtalen, Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen. Du får en innføring i de tillitsvalgtes roller, plikter og rettigheter i arbeidslivet januar 2014 Stjørdal, Rica Hell Påmeldingsfrist 13. desember T re dager Ansvarlig avdeling Avd 250 Hotell, Restaurant og Reiseliv Foredragsholdere Børge Ånesen og Eirik Odden 21

22 G runnkurs Biloverenskomsten Medlemmer og tillitsvalgte i bilbransjebedrifter innenfor Sør-Trøndelag, Nord- Trøndelag og Møre og Romsdal Bli kjent med Biloverenskomsten juni Quality Airport Hotel Værnes Påmeldingsfrist 30. april 13 timer Ansvarlig avdeling Avd 12 Foredragsholdere Lars E rik Lilleødegård 22

23 F T O 4 Faglig Tillitsvalgtopplæring Medlemmer og tillitsvalgte i bedrifter i Møre og Romsdal Det forutsettes at en har gjennomført FTO 1 og FTO 2 eller har basiskunnskap fra tidligere grunnkurs med tilsvarende innhold Kurset gir deg kunnskap om arbeidsrett, bedriftsøkonomi, regnskapsforståelse og saksgang ved omstillingsprosesser i arbeidslivet. I tillegg settes det fokus på hvordan man arbeider med det psykososiale arbeidsmiljøet i bedriftene februar Stjørdal, Rica Hotel Hell Påmeldingsfrist 9. januar 21 timer Ansvarlig avdeling Avd 765 Foredragsholdere Geir Ståle Johansen / Cecilie Søllesvik 23

24 F T O 1 Faglig Tillitsvalgtopplæring Åpent for alle medlemmer, men tillitsvalgte prioriteres. Det er en fordel om du har grunnkurs i Fellesforbundet eller erfaring fra tillitsvalgtarbeid, men ikke noe krav. Du får en grunnleggende innføring i de lover og avtaler som har direkte innflytelse på deg som arbeidstaker, Du får lære om de tillitsvalgtes rolle og om tariffavtalens betydning; og du får kunnskap om din egen organisasjon februar 2014 Quality Airport Hotel Stjørdal Påmeldingsfrist 10. januar 21timer Ansvarlig avdeling Avd 12 Foredragsholdere John Anders T roset / Ivar Dahlen 24

25 F T O 2 Faglig Tillitsvalgtopplæring Medlemmer og tillitsvalgte i bedrifter i Midt-Norge Det forutsettes at en har basiskunnskap fra tidligere grunnkurs og/eller har deltatt på FTO 1. Du får en grundig innføring i regelverket som skal benyttes ved ansettelser, oppsigelser og permitteringer. Du vil få en innføring i forhandlingsteknikk og møteledelse samt at en setter fokus på rollen som forhandler for et felleskap juni Stjørdal Påmeldingsfrist 28. april 21timer Ansvarlig avdeling Avd 12 Foredragsholdere John Anders T roset / Ivar Dahlen 25

26 F T O 3 Faglig Tillitsvalgtopplæring Medlemmer og tillitsvalgte i bedrifter i Midt-Norge Det forutsettes at en har gjennomført FTO 1 eller FTO 2 eller har tilsvarende basiskunnskap fra andre kurs. Kurset gir det trening i å skrive innlegg, å stå på en talerstol og å ta ordet i forsamlingen. Videre får du et innblikk i hvordan en møter eller bruker media for å få fram sitt budskap. Du får en innføring i fagbevegelsens historie og ideologi hvor også grunnlaget for fagbevegelsens politiske engasjement blir belyst oktober Stjørdal, Rica Hell Hotel Påmeldingsfrist 8. september 21 timer Ansvarlig avdeling Avd 765 Foredragsholdere Geir Ståle Johansen / Cecilie Søllesvik 26

27 A O F sine kurstilbud M O T O MOTO er en serie med fellestiltak hvor medlemmer fra alle forbund i LO kan delta. Disse tiltakene er en del av medlems- og tillitsvalgtopplæringen i LOfamilien. AOF sender fortløpende ut informasjon om sine kurs og de har egen nettportal hvor man kan søke på disse. I den utstrekning avdelingene er informert om tilbudene, vil de også sende dem til de aktuelle bedriftsklubbene. Fellesforbundet har som prinsipp at alle kurssøknader skal sendes til de respektive fagforeninger, avdelinger, altså ikke direkte til AOF. Dette er bestemt for at avdelingene skal vite hvem som søker. De skal deretter bekrefte at medlemskapet er i orden, og de skal eventuelt sette opp søkerne i prioritert rekkefølge. I tillegg tilbyr AOF et vidt spekter av kurs beregnet på videreutdanning og spesialisering. Disse tilbudene varierer fra landsdel til landsdel og bekjentgjøres på forskjellig vis. Disse tiltakene er ikke stønadsberettiget på samme måte som MOTO- tiltakene men det vil i de fleste tilfellene være mulig å søke om stipend fra LOs utdanningsfond. Nærmere info om dette får du på AOF sine hjemmesider, eller ved å benytte nedenforstående kontaktinformasjon. De økonomiske betingelsene for å delta på tiltakene er de samme som for tiltakene nevnt tidligere i heftet. Adresser: A O F Midt-Norge A O F Møre og Romsdal Trekanten, Vestre Rosten 81 Kanalvegen 18, Sundegården 7075 TILLER 6010 ÅLESUND Telefon: Telefon: E-post: E-post: 27

28 Sentrale kurs og konferanser Sentrale kurs Type Sted Søknadsfrist Tariffkurs Asfalt Febr./Mars Faglig ungdomskurs mai Sørmarka 14. april Lagbas i byggfagene juni Thorbjørnrud 14. april Tariffkurs Nexans september Thorbjørnrud 28. juli Tariffkurs Teko september Thorbjørnrud 4. august Tariffkurs Glass-/Byggind sept Thorbjørnrud 5. august Tariffkurs Riksavtalen oktober Thorbjørnrud 18. august Tariffkurs AMB oktober Thorbjørnrud 31. august Sentrale konferanser Type Sted Søknadsfrist Organisasjonskonferanse Primo september Ungdomskonferanse april Hurdalsjøen hotell 11. februar Lærlingkonferanse oktober Sørmarka 15. september ASVL - konferanse oktober Thorbjørnrud 9. september Veilederkonferanse november Thorbjørnrud 15. september Faglig politisk konferanse Tjenestepensjoner De økonomiske betingelsene for å delta på tiltakene er de samme som for tiltakene nevnt tidligere i heftet. Det kommer til å bli utarbeidet rundskriv for hvert enkelt tiltak, som sendes ut til avdelingene og legges tilgjengelig på medlemssidene i god tid før søknadsfristen (fem uker før). Quest-back benyttes for elektronisk påmelding. Det jobbes med å få lagt ut sentrale kurs og konferanser på forbundets hjemmesider. Avdelingene oppfordres til å bekjentgjøre lokale kurs og konferanser på avdelingens hjemmeside. 28

29 29

30 SØ K N A DSSK JE M A F O R K URS SØKNADEN GJELDER Kurskode: Kursets navn: : Personnr.: Navn (etternavn, fornavn): Adresse: Postnr.: Sted: PERSONLIGE OPPLYS- NINGER: Fylke: Yrke: Tlf.: Forbund: E-postadresse: Mobiltlf: Abeidsgiver: Tlf.: Adresse: E-post: TILLITSVERV Andre kurs: TIDLIGERE KURS NB! Vær nøye med å få med alt som kan kvalifisere for opptak! LØNN / STIPEND PERMISJON FYLLES UT AV AVDELING/ KLUBB NB! Må fylles ut om søkeren skal komme i betraktning FYLLES UT AV FORBUNDET Sted og dato: Beholder du lønn fra arbeidsgiver under kurset? Søkerens underskrift: Husk å søke arbeidsgiver om permisjon for å delta på tiltaket (Hovedavtalen 6.9) Kontingent i orden: Ja: Nei: Søknaden i orden: Ja: Nei: Bevilget stipend: Ja: Nei: Ja Begrunnelse/kommentarer: Søkeren prioriteres som nr av Begrunnelse/kommentarer: Nei Jeg har søkt om permisjon (Sett kryss) Avdelingen/klubbens stempel og underskrift: Forbundets stempel og underskrift: / Skriv tydelig, bruk BLOKKBOKSTAVER! 2. Søknaden sendes til din avdeling/klubb! Dersom du ikke får lønn fra arbeidsgiver under kurset, kan du få et skattefritt stipend som for tiden er kr 130/t, forutsatt at du har bekreftelse på tapt arbeidsfortjeneste fra arbeidsgiver 30

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge Sist oppdatert utkast KURS 2015 Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema ADK Midt- Norge Fylke/område Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Felleskurs Sentrale kurs MOTO Toppskolering * Søknadsskjema

Detaljer

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag

KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag 1. utgave Kunnskapens stige har mange trinn... I Fellesforbundets prinsipprogram står det: Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet skal ha

Detaljer

Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER

Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER Kurskatalog 2015 ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER VÅR 2015 Permitteringer og oppsigelser Nedbemanning, oppsigelser og permitteringer er saker som ofte behandles lokalt i klubb og fagforening. Forbundet ønsker

Detaljer

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO.

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO. KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2012 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2012. Denne brosjyren kan henges på oppslagstavlene, puttes i baklommen eller ligge

Detaljer

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG

KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG KURSKATALOG 2013 NORD - TRØNDELAG GRUNNKURS ARBEIDSMILJØLOV, HOVEDAVTALE OG FERIELOV. Grunnkurs. Rica Stiklestad, 11. - 12. februar 21. januar Avdeling 28 Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Ferieloven.

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2014 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012 Avd. 576 www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE Avd. 576 2011 15. Mars 2012 Dagsorden Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering o valg av møteleder/dirigent o valg av sekretær o protokollsignaturer

Detaljer

Velkommen til gratis kurs

Velkommen til gratis kurs NTL KURS 2015 1. halvår 2015 UKEKURS 19. 23. januar 16. 20 mars Søknadsfrist: 6. februar 2015 1. 5. juni Søknadsfrist: 24. april 2015 KORTKURS 12. 14. januar Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 21. 22.

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere

God Jul. Østfold fagforening Nr - 3 2009. Vi ønsker våre medlemmer og samarbeidspartnere Medlemsblad for Østfold fagforening Nr - 3 2009 Ungdomskonferansen Tariffoppgjøret Regionale verneombud AOF din kompetansepartner Kryssord Statistikk, Østfold oppmålongskontor Vi ønsker våre medlemmer

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

Årsberetning 2011. Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening

Årsberetning 2011. Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening Årsberetning 2011 Fellesforbundet avd. 108 Innherred Fagforening - 1 - Følgende medlemmer har gått bort i 2011 Bergstad Reidar Født 08.05.18 Eriksen Egil Født 17.02.13 Gausen Jostein Født 02.03.44 Grøtting

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN

HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN HÅNDBOK FOR TILLITSVALGTE PÅ ARBEIDSPLASSEN w w w. t r a n s p o r t a r b e i d e r. n o INNHOLD: 1. Å VÆRE TILLITSVALGT 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3.

Detaljer

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass.

ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. !"#$%#$$& '()*!) +##&$$$$ ÅRSMØTE NFF avd. Sør-Trøndelag 09.04.03. KL. 19.00-20.00 Sted: Lilletorget konferansesenter, Cicignonsplass. Sak 1/2003 Godkjenning av innkalling og saksliste Årsmøtet godkjenner

Detaljer

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2012 / 2013 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2008 Årgang 13 Bilde nederst viser et moderne kjøkken etter dagens målestokk, mens det øverste viser et moderne kjøkken for 30 år siden.

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer