Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER"

Transkript

1 Kurskatalog 2015 ROGALAND, AUST- OG VEST-AGDER

2 VÅR 2015 Permitteringer og oppsigelser Nedbemanning, oppsigelser og permitteringer er saker som ofte behandles lokalt i klubb og fagforening. Forbundet ønsker å tilby tillitsvalgte som har behov dette, kompetanse på området : Kunnskap gir oss troverdighet og styrke Ungdomskurs Gjennomgang av Fellesforbundets ungdomsarbeid og utarbeiding av forslag til den nasjonale ungdoms konferansen. Debatteknikk og møteledelse. Valg av representanter til Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse Rica Dyreparken Hotell, : Fellesforbundet setter av mye tid og ressurser for å gi kompetanse og kunnskap til våre medlemmer og tillitsvalgte. Kurskatalogen inneholder lokale kurs, sentrale kurs og toppskoleringen som tilbys alle våre medlemmer. Lokale kurs er først og fremst kurs som skal gi medlemmer og tillitsvalgte et innblikk i de lover og avtaler som gjelder i arbeids livet, det er det vi kaller grunnopplæringen. Det vil også lokalt bli satt opp temakurs som går litt mer i dybden på områder. For 2015 er det blant annet satt opp «Organisasjonsbygging og Rekruttering» som er veldig bra å ha for tillitsvalgte. For tillitsvalgte som har tatt mye av denne skoleringen tidligere vil det i år bli tilbudt 3 fordypningskurs som avholdes i Oslo området til høsten. Dette er kurs som tillitsvalgte i hele landet kan søke på og vi i ADK Sørvest har 4 plasser pr.kurs. Kriterier for å bli tatt opp er at man må ha gjennomgått grunnopplæringen eller ha vært tillitsvalgt lenge. Det vil bli sendt ut egne plakater om disse kursene. I heftet er det også tatt med sentrale kurs som arrangeres av Fellesforbundet, som alle kan søke på. Videre har vi tatt med toppskoleringen til fagbevegelsen, hvor man også har mulighet til å ta eksamen hvis man ønsker det. Våre veiledere og forelesere har lang erfaring som tillitsvalgte i fagbevegelsen, og de er flinke til å føre denne kunnskapen videre til deltakerne på kursene. Gode tillitsvalgte har mye kunnskap om det de snakker om. Husk at denne kunnskapen må opparbeides, snakk med din klubb eller avdeling og meld deg på kurs hos oss. Morten Larsen, leder ADK Sørvest Arbeidsrett Vi tar for oss de lover og avtaler som påvirker oss i hverdagen som tillitsvalgte. Hvordan forholder vi oss til bedriftenes ledelse når det oppstår uenighet, og hvordan gjennomføre et forhandlingsmøte på beste måte? Hvordan forbereder vi oss for å oppnå tillit og troverdighet hos arbeidsgiver, og hvilket verktøy og rådgivning har vi til disposisjon. Vi går gjennom både kollektiv og individuell arbeids rett, lover og avtaler, forarbeider, andre rettskilder som aktuelle dommer og tolkningstvister. Kurset er beregnet for tillitsvalgte både i klubbene og avdelingene. På hvert kurs vil det være ekstern foreleser om aktuelle tema. I løpet av kurset vil kurs deltakerne bli inndelt i grupper hvor de vil få en praktisk oppgave som de skal løse i fellesskap. Psykososialt arbeidsmiljø Konflikt og konfliktløsninger Hva er mellommenneskelig arbeids miljø? Hvem er ansvarlig for at du trives på jobben? Hvordan påvirker vi hverandre? Motivasjon og motivasjonsfaktorer Kommunikasjon, kroppsspråk og holdninger Stress og stress mestring Energi og overskudd på jobb og privat Arbeidsglede og entusiasme, hva og hvordan? : :

3 VTA Organisasjon Medlemsfordeler Forsikringer VTA-overenskomsten Rettigheter og plikter Riksavtalen Målgruppe: Klubbledere og tillitsvalgte i bedrifter bundet av Riksavtalen (NHO) eller Lands overenskomsten for hotell- og restaurant virksomheter mv. (Virke). Mål: Hva kan vi få til av lokale avtaler om lønns- og arbeidsvilkår med Riksavtalen som verktøy? Riksavtalen inneholder mange bestemmelser som både kan og må forhandles lokalt for å få en verdi for medlemmene. Målet med kurset er at flere klubber skal ta i bruk de mulighetene som ligger i Riksavtalen. Introduksjonskurs nye tillitsvalgte Velkommen som ny tillitsvalgt. Med dette kurset får du inn føring i rollen din som tillitsvalgt. Tillitsvalgtrollen Informasjon om Fellesforbundet organisering Lokale forhandlinger med litt bedriftsøkonomi Kurset tar for seg forskjellige typer forhandlinger, for eksempel forhandlinger etter Hovedavtalen og lønnsforhandlinger inkl. en bolk om regnskapsforståelse. Kurset vil også legge vekt på argumentasjon og forhandlingsteknikk : Sosial Dumping Lover og avtaler som omhandler innleie og utsetting av arbeid til underleverandører. Reglene i arbeidsmiljø loven, vikarbyrådirektivet, likebehandling, overenskomstene og hovedavtalen er kompendiet. Målet med kurset er at du som tillitsvalgt skal vite hvilke krav og regler som gjelder for bruk av innleie og underleverandører og hvordan forebygge sosial dumping. Grunnkurs modul 1 Kurset går over 3 dager og er for tillitsvalgte og medlemmer. Lov- og avtaleverket (Hovedavtalen, Arbeidsmiljø loven, overenskomst) Møteledelse, sekretærfunksjon, møteinnkalling, styre møter, medlems møter (klubb og avdeling) Grunnkurs modul 2 Kurset går over 3 dager og er for tillitsvalgte og medlemmer. Forhandlinger (lønnsforhandlinger, tviste protokoller, nedskjæringer og organisasjonsendringer) Organisasjonskunnskap, årsmøter, landsmøter/kongress og LOs og forbundenes oppbygging Faglig/politisk arbeid og fagbevegelsens rolle i samfunnet

4 Det er meg det kommer an på Bli sikrere på deg selv og tillitsvalgt rollen Oppfriskning av hva ligger i tillitsvalgt rollen Bli sterkere som person få mer selvinnsikt HØST : Psykososialt arbeidsmiljø Konflikt og konfliktløsninger Hva er mellommenneskelig arbeids miljø? Hvem er ansvarlig for at du trives på jobben? Hvordan påvirker vi hverandre? Motivasjon og motivasjonsfaktorer Kommunikasjon, kroppsspråk og holdninger Stress og stress mestring Energi og overskudd på jobb og privat Arbeidsglede og entusiasme, hva og hvordan? : Introduksjonskurs nye tillitsvalgte Velkommen som ny tillitsvalgt. Med dette kurset får du inn føring i rollen din som tillitsvalgt. Tillitsvalgtrollen Informasjon om Fellesforbundet organisering Grunnkurs modul 1 Kurset går over 3 dager og er for tillitsvalgte og medlemmer. Lov- og avtaleverket (Hovedavtalen, Arbeidsmiljø loven, overenskomst) Møteledelse, sekretærfunksjon, møteinnkalling, styre møter, medlems møter (klubb og avdeling) Rekruttering og Organisering Kurset vil utvikle deltagernes evne til: å legge til rette for utvikling av egen organisasjon selv å kunne lede rekrutterings-prosjekter (f.eks utvikle nye rutiner for rekruttering av nye medlemmer, motivere nye bedrifter til tegne tariff/trekk avtaler, arrangere medlemsmøter, engasjere med aktuelle temaer etc.) Dette går rett på forbundets prioriterte oppgaver Tillitsvalgt og Arbeidsmiljø Mål med IA avtalen Forventninger til virksomhetene Få innsikt i utfordringene på avtalens 3 delområder: Syke fravær, inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne og seniorer Arbeidsformer i IA-arbeidet: fra fastsetting av mål til praktiske tiltak Oppfølging av enkeltpersoners sykefravær, rettigheter og plikter Forebyggende arbeid og arbeidsmiljøtiltak Avtaler og lovverk på området AKAN

5 Arbeidsrett Vi tar for oss de lover og avtaler som påvirker oss i hver dagen som tillitsvalgte. Hvordan forholder vi oss til bedriftenes ledelse når det oppstår uenighet, og hvordan gjennomføre et forhandlings møte på beste måte? Hvordan forbereder vi oss for å oppnå tillit og troverdighet hos arbeidsgiver, og hvilket verktøy og rådgivning har vi til disposisjon. Vi går gjennom både kollektiv og individuell arbeids rett, lover og avtaler, forarbeider, andre rettskilder som aktuelle dommer og tolkningstvister. Kurset er beregnet for tillitsvalgte både i klubbene og avdelingene. På hvert kurs vil det være ekstern foreleser om aktuelle tema. I løpet av kurset vil kurs deltakerne bli inndelt i grupper hvor de vil få en praktisk oppgave som de skal løse i fellesskap. Grunnkurs modul 2 Kurset går over 3 dager og er for tillitsvalgte og medlemmer. Forhandlinger (lønnsforhandlinger, tviste protokoller, nedskjæringer og organisasjonsendringer) Organisasjonskunnskap, årsmøter, landsmøter/kongress og LOs og forbundenes oppbygging. Faglig/politisk arbeid og fagbevegelsens rolle i samfunnet : MoTo-kurs Prosjektarbeid - medvirkning: mars Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte som deltar eller kommer til å delta i prosjektarbeid arrangert av en virksomhet, eller som planlegge å bruke prosjektarbeidsformen i egen organisasjon. Tidspunkt og varighet: mars 2015, kl * * Kan settes opp på kveldstid om det er ønskelig, ta kontakt. Økonomiforståelse: april Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i fagbevegelsen. Kurset forutsetter ingen spesielle forkunnskaper, bare ønsket og lysten til å få en bedre forståelse av økonomi i bedrift, begreper og sammenhenger! Tidspunkt og varighet: april 2015, kl * * Kan settes opp på kveldstid om det er ønskelig, ta kontakt. Speaking Out! Bli bedre i fagforeningsengelsk: Oppstart 05. mars, hver torsdag Målgruppe: Tillitsvalgte som opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk. Det kan være: Tillitsvalgte i internasjonale konsern, tillitsvalgte på en fler språklig arbeidsplass, tillitsvalgte på en arbeidsplass hvor engelsk er arbeids språk, tillitsvalgte som er engasjert i internasjonalt arbeid, tillitsvalgte med en alminnelig interesse for globalisering og fagbevegelsens muligheter framover Forkunnskaper: Det kreves at deltakerne har grunnleggende engelsk kunnskaper og skal kunne delta i samtaler om dagligdagse emner. Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til skriftlig formuleringsevne på engelsk. Tidspunkt og varighet: Hver torsdag i mars 2015, oppstart 05. mars, kl Totalt 16 timer. Les mer om kursene på: haugaland.aof.no

6 MoTo-kurs Agder Påvirkning og kommunikasjon på arbeidsplassen: mars ( 01. februar) En del av den tillitsvalgtes hverdag er å ha et løpende forhold til sin arbeidsgiver. Har du som tillitsvalgt lyst til å lære mer om samarbeid, påvirkning og innflytelse, da er dette kurset for deg. Praktisk styrearbeid: april ( 08. mars) Styrearbeid, tillitsvalgtrollen, relevante lover og avtaler, plikter som må overholdes, bedriftscase Flerkulturell på arbeidsplassen velkommen i fellesskapet: mai ( 31. mars) Integrering på arbeidsplassen Trenger du flere aktive medlemmer i fagforeningen din? Innvandrere kan bidra til å løse problemet i hundrevis av fagforeninger. Men de trenger en invitasjon til å være med. Modulen tar seg av hva fagforeningen bør tenke gjennom når det blir tilsatt ikke-etnisk norske i bedriften. Hvordan tar vi imot dem den første arbeids dagen? Trenger de en spesiell introduksjon? Blir de diskriminert blant fagforeningens egne medlemmer eller blant ansatte i bedriften? Modulen peker også på forskjellige løsninger og reiser spørsmål man kanskje ikke tenker på dere og da. På lag med media bli hørt: oktober ( 8. september) Hvordan få gjennomslag hos media. Hva er en god mediesak? Hva skal til for at media skal kaste et blikk på deg og ditt budskap? Bli kjent med hvordan mediene arbeider, og hvordan du og din organisasjon kan bruke dem offensivt som et middel til å spre organisasjonens budskap og holdninger. Lær om behovet for et godt nettverk, og hvordan du selv kan bygge og utvikle et slik nettverk. Kompetansetillitsvalgt: november ( 6. oktober) Kompetansetillitsvalgte har tidligere gått under navnet «studie - / opplæringstillitsvalgt», men den nye benevnelsen betegner også en utvida rolle. Den kompetansetillitsvalgte skal bistå medlemmene i å finne fram mellom de mange muligheter som finnes for etter- og videreutdanning. Han/ hun skal også jobbe med rekruttering/ motivasjonsarbeid og tilrettelegging for BKA - kurs og annen opplæring. Det skal også samarbeides med ledelse i egen bedrift og instanser som Karriere sentre, Opplæringskontor, Voksenopplæringstilbydere etc. Dette er en oppgave som åpner nye muligheter for medlemmenes muligheter i arbeidslivet! Les mer om kursene på: agder.aof.no Fellesforbundets sentrale kurs og konferanser i 2015: Vår 2015 TILTAK STED DATO PÅMELD.FRIST FOB/Private anlegg Radisson, Gardermoen feb 8. jan Tariffkurs Grafisk Quality, Gardermoen mars 5. jan Innleie Verftsektor Clarion hotell, Bergen mars 15. des Org. Bygging/Konsernkurs Scandic/Rica, Hurdalsjøen mars Ungdomskonferanse Hurdalsjøen mars Tariffkurs Teko Quality, Gardermoen mars 12. jan Temakonferanse: Solidaritet i et faglig perspektiv (ungdom) Sørmarka hotell april 12. mars Bilkonferanse Scandic, Gardermoen april 10. mars Tariffkurs Riksavtalen Thorbjørnrud hotell april 2. mars Faglig ungdomskurs Sørmarka hotell mai 20. april Lagbas i byggfagene Thorbjørnrud hotell juni 15. april Organisasjonskonferanse Quality Gardermoen juni 7. april Høst 2015 TILTAK STED DATO PÅMELD.FRIST Tariffkurs Glass-/Byggind. Thorbjørnrud hotell sept 15. juli Tariffkurs AMB Thorbjørnrud hotell okt 28. aug Lærlingkonferanse Sørmarka hotell okt 14. sept ASVL-konferanse Thorbjørnrud hotell okt 8. sept Studielederkonferanse Quality, Gardermoen nov 8. sept Les mer om sentrale kurs på: Lokale-kurs-og-konferanser/

7 AOF Toppskolering 2015 KURSNAVN DATO PÅMELDINGSFRIST KURSSTED Arbeidsmiljøskolen Trinn Sørmarka Trinn LO-skolen Modul Arbeidsliv Modul Arbeidsliv Modul Organisasjon Modul Samfunn Arbeidsrett Medbestemmelse/bedriftsdemokrati Stillingsvern Kollektiv arbeidsrett Arbeidsrettens rettskilder (startmodul) Individuell arbeidsrett Medbestemmelse/bedriftsdemokrati Globaliseringskolen Ålesund Genèveskolen april + juni Genève Yorkshireskolen York / Bradford York / Bradford Historie Den politiske arbeiderbevegelsen Pedagogisk Forum Internasjonale emner Den europeiske utfordring Arbeidsmiljø i endring Arbeidsmiljø i endring forkurs Arbeidsmiljø i endring Les mer om AOF Toppskolering på:

8 Alle kurs i katalogen er åpne for Fellesforbundets medlemmer i Rogaland, Aust- og Vest-Agder Alle som søker vil bli satt opp på det kurs som er nærmest mulig hjemsted. Det skal brukes billigste kommunikasjonsmiddel. Målet er å få flest mulig deltakere på kursene for de midlene ADK har tilgjengelig. Påmelding: Kurssøknaden sendes inn til avdelingen for godkjenning. Husk å søke permisjon hos arbeidsgiver før søknaden sendes. Søknaden må inneholde: kurs, navn, adresse, fødselsdato, hvilken avdeling du til hører. Dersom du må ha overnatting skal dette påføres søknaden. Dersom du ikke kan møte på kurset, må du gi beskjed til AOF snarest mulig. Dersom kurs blir avlyst på ett sted, kan de påmeldte bli overflyttet til andre steder i ADK et der samme kurs avholdes. Avdelingene sender søknadene til: Gjelder kurs i Rogaland, utenom det som er oppsatt i : AOF Sandnes og Jæren Gjesdalveien 34, 4306 Sandnes Telefon: Telefaks: Gjelder kurs i begge Agder-fylkene: AOF Agder Tollbodgaten 5, 4611 Telefon: Gjelder kurs i : Postboks 24, 5501 Telefon: Telefaks: Rogaland Fellesforbundet avdeling 176 Dalane Fagforening Telefon: / Fellesforbundet avdeling 44 Sandnes & Omegn Telefon: Fellesforbundet avdeling 730 Telefon: Fellesforbundet avdeling 91 Jæren Telefon: Fellesforbundet avdeling 25 Telefon: Fellesforbundet avdeling 57 Nord-Rogaland Telefon: Fellesforbundet avdeling 854 Sørvestlandet Grafiske Fagforening Telefon: Aust-Agder Fellesforbundet avdeling 727 Nidarå Sagarbeiderforening Telefon: Fellesforbundet Avdeling 9 Østre Agder Telefon: Vest-Agder Fellesforbundet avdeling 106 Flekkefjord og Kvinesdal Telefon: Fellesforbundet avdeling 724 Wallboard Fagforening Telefon: Fellesforbundet avdeling 855 Sør-Øst Grafiske Fagforening Telefon: Fellesforbundet avdeling 194 Lister Fagforening Telefon: Fellesforbundet avdeling 3 Agder Fagforening Telefon: Fellesforbundet avdeling 58 Mandal Fagforening Telefon: Fellesforbundet avdeling 82 Søgne Jern og Metall Telefon:

9 SØKNADSSKJEMA KURS Bruk blokkbokstaver! Kursinfo Kursnavn Startdato Kurssted Personalia Fødselsdato Fornavn Etternavn Gateadresse Postnr./sted Arbeidssted Fagforbund Lokalavd. Kjønn Tlf. mob./arb. Mann Kvinne Overnatting Ja Nei Diverse / 2015 Underskrift Sendes til avdelingen din for godkjenning.

Kursoversikt 2013. Rogaland,

Kursoversikt 2013. Rogaland, Kursoversikt 2013 Rogaland, AUST- og VEST-AGDER Ansattes rettigheter i bedriftsstyrer Overenskomster Riksatalen/VOB/Industri/Bil Psykososialt arbeidsmiljø trinn 2 Regnskapsføring/-forståelse VTA bedriftene

Detaljer

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3

Tillitsvalgt 1. Tillitsvalgt 1 for polske arbeidere. Tillitsvalgt 2. Tillitsvalgt 3 Tillitsvalgt 1 En grunnleggende innføring i tillitsvalgsrollen og hvordan lov og avtaleverket er bygget opp. Tema: Organisasjonshistorie Hovedavtalen Arbeidsmiljøloven forhandlinger protokoller og forskjellen

Detaljer

Fellesforbundet ADK Sør-Øst

Fellesforbundet ADK Sør-Øst Kurs 2015 Fellesforbundet ADK Sør-Øst PÅMELDING VIA SMS Du kan melde deg på kurs ved hjelp av sms. Her er eksemplet på hvordan du gjør det. Send Adk mellomrom kursnummeret til 26001 Kursnummeret finner

Detaljer

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO.

Disse kursene går på tvers av forbundene og er gratis for deltakere som er medlem av et forbund i LO. KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2012 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2012. Denne brosjyren kan henges på oppslagstavlene, puttes i baklommen eller ligge

Detaljer

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane

Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane Har du vært på kurs i år? Jeg var i fjor. Anbefales! KURSKATALOG Hordaland Sogn og Fjordane 2011 KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2011. Denne brosjyren kan henges

Detaljer

KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag

KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag KURSKATALOG for medlemmer og tillitsvalgte i Sør-Trøndelag 1. utgave Kunnskapens stige har mange trinn... I Fellesforbundets prinsipprogram står det: Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet skal ha

Detaljer

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane

Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane 2010 Kurskatalog Hordaland Sogn og Fjordane KURSTILBUD Fellesforbundet ADK Vest Kurskatalogen gjelder for vår og høst 2010. Denne skal henge på oppslagstavlene, ha i baklommen eller ligge fremme på spiserom

Detaljer

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE

1 27.03-08.04.11 15.01.11 1 20.11-02.12.11 31.08.11 2 11.09-30.09 + 07.11-11.11.11 03.06.11-07.03-18.03.11 15.12.10 AOF NORGE Toppskolering AOF NORGE AOF er LOs felles utdanningsarena og har utdannet tillitsvalgte i 80 år. Vi tilbyr gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur. Vår skolering fremmer et læringsmiljø

Detaljer

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge

KURS 2015. Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema. ADK Midt- Norge Sist oppdatert utkast KURS 2015 Kursoversikt / Kursplakater / Søknadsskjema ADK Midt- Norge Fylke/område Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Møre og Romsdal Felleskurs Sentrale kurs MOTO Toppskolering * Søknadsskjema

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Velkommen til gratis kurs

Velkommen til gratis kurs NTL KURS 2015 1. halvår 2015 UKEKURS 19. 23. januar 16. 20 mars Søknadsfrist: 6. februar 2015 1. 5. juni Søknadsfrist: 24. april 2015 KORTKURS 12. 14. januar Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 21. 22.

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Håndbok for. tillitsvalgte

Håndbok for. tillitsvalgte Håndbok for tillitsvalgte N o r s k A r b e i d s m a n d s f o r b u n d Innhold Forord side 3 1. Å være tillitsvalgt 1.1. Hva forventes av deg som tillitsvalgt? 1.2. Tid til tillitsvalgtarbeid 1.3. Skriftlige

Detaljer

«Førstehjelpskrinet»

«Førstehjelpskrinet» «Førstehjelpskrinet» -en håndbok for tillitsvalgte i Spekter Innhold Forord...4 Hva betyr det å være tillitsvalgt...5 Den tillitsvalgtes viktigste oppgaver...6 Ovenfor arbeidsgiver...6 Ovenfor medlemmene...6

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

Eller sammen med andre?

Eller sammen med andre? Helt alene? Eller sammen med andre? I gode tider, og når det butter i mot Jobben er en stor del av livet ditt. Jobben gir deg lønna du lever av. Jobben gir trygghet i hverdagen og sosial tilhørighet. I

Detaljer

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs

Arbeidsliv. Levanger kommune. Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram. Arbeidslivskurs Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Metodesamling Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram Rune Kvam - Rune Leirset Levanger, 2003 1 Forord et er en del av forprosjektet

Detaljer

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet

Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Hva kan JEG gjøre? Om tillitsvalgtes rolle i IA-arbeidet Noe av det flotteste med IA-avtalen er at den inkluderer alle i arbeidet med å nå målene. Fra topp til bunn. Erfaringene viser at der partene på

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

MANGFOLD AV LEDERE 2009

MANGFOLD AV LEDERE 2009 MANGFOLD AV LEDERE 2009 Mobiliserer og videreutvikler talenter for styreverv og lederoppgaver Et prosjekt i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge i Buskerud Hva er mangfold av ledere?

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer