Velkommen til gratis kurs

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til gratis kurs"

Transkript

1 NTL KURS 2015

2 1. halvår 2015 UKEKURS januar mars Søknadsfrist: 6. februar juni Søknadsfrist: 24. april 2015 KORTKURS januar Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) januar Nettverkssamling for ledere av landsforeninger og foreninger januar Kurs for ansatte valgte styrerepresentanter februar Bli hørt februar Praktisk IA-arbeid Søknadsfrist: 2. januar februar Kurs i arbeidstid, avtaler, skift og turnus i staten Søknadsfrist: 2. januar februar Offentlig sektor; demokrati og arbeidsplass Søknadsfrist: 2. januar mars Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (kun for medlemmer som ikke jobber i staten) Søknadsfrist: 23. januar mars Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist: 23. januar mars NTL- konferansen - Produktivitet og kvalitet i staten Søknadsfrist: 30. januar april, juni og september Personal- og lederutvikling modul I, II og III Søknadsfrist: 6. mars april Kurs for medlemmer av innstillings- og tilsettingsråd Søknadsfrist: 13. mars april Fra sceneskrekk til karisma Søknadsfrist: 13. mars april Kassereropplæring Søknadsfrist: 20. mars mai Sosial dumping Søknadsfrist: 27. mars mai Tillitsvalgtes rolle under omstilling Søknadsfrist: 27. mars mai. UFO - unge fagorganiserte Søknadsfrist: 27. mars mai Styrearbeid Søknadsfrist: 10. april mai Kurs for verneombud Søknadsfrist: 17. april juni Personkonflikter og trakassering; jus og saksbehandling Søknadsfrist: 24. april juni Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist: 8. mai 2015 Kunnskap er makt heter det. Dette er et ordtak vi i NTL tror på. Hos NTL får du kunnskapen gratis, dvs. NTL dekker kurs-, reise- og oppholdsutgifter. Vi vil at våre medlemmer skal være aktivt med å forme framtidas arbeidsliv ut fra NTLs idégrunnlag. Derfor tilbyr vi en rekke landsdekkende kurs både for tillitsvalgte og medlemmer. Om du lider av sceneskrekk, eller om du vil løse konflikter, så har vi kurs for deg. Du er forsikret på reisen til og fra kursstedet og under oppholdet gjennom LOs samleforsikring. Velkommen til gratis kurs Alle ukekurs og kortkurs er landsdekkende, og blir holdt på Sørmarka utenfor Oslo. Her kan vi tilby læring på et moderne kurs- og konferansesenter, omgitt av idyllisk natur. Vel møtt til NTL kurs på I tillegg arrangeres det også flere kurs for medlemmer og tillitsvalgte i Spekter. Tidspunktene er ikke fastsatt, men kursene vil bli annonsert i god tid før de finner sted. NTL er tilsluttet studieforbundet AOF. 2

3 2. halvår 2015 UKEKURS august oktober Søknadsfrist: 4. september november Søknadsfrist: 16. oktober 2015 KORTKURS august Kommunikasjon Den vanskelige samtalen august Retorikk og formidling august Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) september Strategikurs for ledere av lokale forhandlinger september del A, oktober del B trinn I del A og B) Søknadsfrist: 7. august september Nettverkssamling for ledere av landsforeninger og foreninger Søknadsfrist: 7. august september Tillitsvalgtes rolle i konfliktsaker Søknadsfrist: 7. august oktober Kurs for medlemmer av innstillingsog tilsettingsråd Søknadsfrist: 28. august oktober Arbeidsrett for ledere med personalansvar Søknadsfrist: 4. september oktober Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) Søknadsfrist: 11. september november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist: 2. oktober november Bli hørt (kun for medlemmer som ikke jobber i staten) Søknadsfrist: 16. oktober november Fagforeninger, velferdskutt og omstillingspress Søknadsfrist: 16. oktober november 1. desember Regnskap, budsjett og økonomiforståelse Søknadsfrist: 23. oktober november 2. desember Sammen er vi sterke kurs for verveansvarlig Søknadsfrist: 23. oktober desember Personkonflikter og trakassering; jus og saksbehandling Søknadsfrist: 23. oktober desember Møteledelse Søknadsfrist: 30. oktober 2015 Kursene BLI SMARTERE ENN SJEFEN! NTL-SKOLEN, TRINN I, II OG III La det gå sport i å lære! Bli bedre kjent med forbundet ditt. Gjennom NTL-skolen blir du kjent med forbundet ditt og lov- og avtaleverket som angår oss alle. Du lærer også om lokale avtaler og forhandlinger. Når du har tatt disse kursene kan du antakelig mer enn sjefen. Kursene er delt inn i tre trinn, og undervisningen foregår gjennom forelesninger og gruppearbeid. Les mer på BLI KJENT MED NTL ORGANISASJONSKUNNSKAP (NTL-SKOLEN TRINN I) Visste du at NTL er femte største forbund i LO, og at medbestemmelse faktisk betyr å få være med å bestemme? På trinn 1. møter du andre NTLere, og får basiskunnskap om forbundet ditt og de viktigste rettighetene vi har som arbeidstakere. Du får også et innblikk i fagbevegelsens historie og ikke minst god oversikt over medlemsfordeler. Velg om du vil ta det som ukekurs eller dele det opp i to kortkurs. 3

4 EI LØNN Å LEVE AV FORHANDLINGSKUNNSKAP (NTL-SKOLEN TRINN II) FOR MEDLEMMER I STATEN Gode avtaler kommer ikke av seg selv. Lær mer om: hovedtariffavtalen lokale lønnsforhandlinger lønnspolitikk Kurset er tilpasset alle NTLs medlemsgrupper i staten. Målgruppe: Tillitsvalgte, men søkere som har fullført NTLskolen trinn I vil bli foretrukket. EI LØNN Å LEVE AV FORHANDLINGSKUNNSKAP (NTL-SKOLEN TRINN II) FOR MEDLEMMER SOM IKKE JOBBER I STATEN Gode avtaler kommer ikke av seg selv. Lær mer om: fra forberedelse til gjennomføring av forhandlinger overenskomstsektorens avtaleområder erfaringsdeling Kurset er tilpasset alle NTLs medlemsgrupper som ikke er i staten. Målgruppe: Tillitsvalgte, men søkere som har fullført NTLskolen trinn I vil bli foretrukket. LOV OG RETT MED NTL ARBEIDSRETT (NTL-SKOLEN TRINN III) Bli bedre kjent med arbeidslivets lover og avtaler. Lær mer om: rettssystemet arbeidsmiljøloven tjenestemannsloven forvaltningsloven offentlighetsloven ferieloven Målgruppe: Alle NTLere, men søkere som har fullført NTL-skolen trinn I og II vil bli foretrukket. PÅ VAKT FOR ARBEIDSMILJØET KURS FOR VERNEOMBUD Bli kjent med din rolle som verneombud. Lær om: dine rettigheter og plikter som verneombud arbeidsmiljøloven med vernetjenestens rolle psykososialt arbeidsmiljø/konflikter Målgruppe: Verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg, men kan også søkes av andre NTLere. MOT SAMME MÅL STYREARBEID Kurs for hele styret. Aktuelle temaer på kurset vil være: kommunikasjon og samhandling arbeidsdeling i styret kurstilbud økonomiske støtteordninger økonomiansvar Målgruppe: NTL-styret eller andre som kan tenke å påta seg styreverv. ER DU KASSERER ELLER REVISOR? KASSEREROPPLÆRING Regnskapsføring og bilagsbehandling er en viktig del av organisasjonsleddenes økonomiforvaltning. Ikke alle som blir valgt til kasserer eller revisor har regnskapsfaglig bakgrunn. Viktige temaer på kurset vil være: hvilke krav stilles til god økonomiforvaltning? regnskapsføring årsavslutning Målgruppe: NTLs kasserere, revisorer og ledere. FÅR VI RETT MEDARBEIDER? KURS FOR MEDLEMMER AV INNSTILLINGS- OG TILSETTINGSRÅD Bli tryggere på lov og rett i forbindelse med tilsettinger, oppsigelser og avskjed. Kurset tar i korthet for seg sider ved: tjenestemannsloven forvaltningsloven likestillingsloven offentlighetsloven Målgruppe: Kurset retter seg mot medlemmer og varamedlemmer av innstillings- og tilsettingsråd som følger statens prinsipper, men kan også søkes av andre NTLere. NTL-KONFERANSEN 2015 PRODUKTIVITET OG KVALITET I STATEN Viktige temaer: hva er en effektiv sektor? er det motsetninger mellom en effektiv sektor og velferdsstaten? er effektivisering det samme som modernisering? hvordan måles kvalitet i forvaltning og velferdstjenester? Målgruppe: Tillitsvalgte i NTL. Deltakelse på kurs i NTL er gratis. SCENESKREKK? FRA SCENESKREKK TIL KARISMA (Nivå: nybegynnere) For deg som vil bli bedre til å fremføre et budskap i større forsamlinger: foredrag presentasjoner forelesninger taler i fagforeningen, på jobben eller privat i mindre grupper styrer og arbeidsgrupper en til en HAR DU OVERSKUDD TIL Å LEDE ANDRE? PERSONAL- OG LEDERUTVIKLING FOR MELLOMLEDERE Kurset er spesielt og trolig ulikt tidligere kurs du har deltatt på. Du vil lære å sette egne grenser og skape ditt 4

5 eget handlingsrom, samt hvordan ta vare på deg selv og dine medarbeidere i tider med omstillinger og uro. - Det ble en reise innover, hvor man fikk anledning til å bli bedre kjent med seg selv, som det ble sagt av en tidligere kursdeltaker. Kurset er delt opp i tre moduler, og deltakerne binder seg til å fullføre alle tre modulene. Målgruppe: Alle NTLere som har personalansvar, ikke først og fremst tillitsvalgte som er leder i kraft av sitt tillitsverv. ET ARBEIDSLIV FOR ALLE PRAKTISK IA-ARBEID Hva er en IA-virksomhet? Hva er arbeidstakers plikter? Hva er arbeidsgivers plikter? Som tillitsvalgt er det viktig at du er med i arbeidsplassens IA- arbeid. Det kan dreie seg å tilrettelegging for sykemeldte kollegaer, inkludering av nye kollegaer med nedsatt funksjonsevne og å finne tiltak som gjør at flere velger å stå lengre i jobb. Du vil lære mer om: IA-avtalen, arbeidslivssentrets rolle, virkemidler og resultat inkludering IA-utfordringer lov- og avtaleverket sykefraværsutfordringer IKKE 9-16 JOBB? KURS I ARBEIDSTID, AVTALER, SKIFT OG TURNUS FOR ARBEIDSTAKERE I STATEN På kurset vil vi gjennomgå: arbeidsmiljølovens kap. 10 forholdet lovlig tid/avtalt tid arbeidstid og ferieavvikling grensen for arbeidsgivers styringsrett planer som krever avtale med tillitsvalgte planer som krever dispensasjon fra Arbeidstilsynet tariffavtalens regler oppsetting av arbeidsplaner Målgruppe: Alle NTLere som jobber i staten og er berørt av temaene. BLI HØRT Da må du lære mer om: kommunikasjon hersketeknikker kroppsspråk konfliktmestring ER DU ANSATTES REPRESENTANT I STYRET? KURS FOR ANSATTEVALGTE STYREREPRESENTANTER Viktige temaer på kurset vil være: rettigheter og plikter praktisk styrearbeid motstandere eller samarbeidspartnere? Målgruppe: NTLs ansattevalgte representanter i styrer. GJØRE GULL AV GRÅSTEIN? RETORIKK OG FORMIDLING Har du lyst til å bli bedre til å formidle? Som tillitsvalgt kommer du opp i mange situasjoner der du skal formidle budskap, både skriftlig og muntlig; f. eks gjennom foredrag og presentasjoner, innlegg og artikler, oppsummering av møter, redegjørelser for saker og faglige tema. Kurset gir innføring i emnet retorikk, og praktiske øvelser som kan hjelpe oss i å bli bedre formidlere. Du får redskap til å holde foredrag og til å skrive klarere. Målgruppe: Tillitsvalgte i NTL. PERSONKONFLIKTER OG TRAKASSERING; JUS OG SAKSBEHANDLING Viktige temaer på kurset vil bl.a. være: sentrale koblinger; jus og psykologi, arbeidsmiljø og kontraktsvern konfliktskalering og konfliktbasert trakassering rettslig gjennomgang av begrepene «konflikt» og trakassering» - arbeidsmiljølovens krav arbeidsgivers omsorgsplikt og styringsrett juridiske prinsipper for saksbehandling utarbeidelse av prosedyrer/retningslinjer for håndtering av konflikter og trakassering helsemessige, økonomiske og juridiske konsekvenser når saken ikke lar seg løse internt KOMMUNIKASJON DEN VANSKELIGE SAMTALEN Viktige temaer på kurset: kommunikasjon konfliktforståelse arbeidsmiljølovens krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø den vanskelige samtalen Kurset er basert på forelesninger og praktiske øvelser. ARBEIDSRETT FOR LEDERE MED PERSONALANSVAR Viktige lover som vi kommer nærmere inn på: rettssystemet arbeidsmiljøloven tjenestemannsloven forvaltningsloven offentlighetsloven ferieloven Målgruppe: NTLere med personalansvar. KURS I MØTELEDELSE Skal du lede et årsmøte eller representantskapsmøte for første gang, eller trenger du å friske opp kunnskapene? På dette kurset vil vi gjennom en kombinasjon av teori og praktiske øvelser ta for oss møteleders oppgaver 5

6 NB! Alle ukekurs og kortkurs går på Sørmarka kurs- og konferansesenter utenfor Oslo. forberedelser rammer avstemninger personvalg Kurset er spesielt beregnet på deg som er aktuell som møteleder for et representantskapsmøte eller større årsmøte i NTL. OFFENTLIG SEKTOR: DEMOKRATI OG ARBEIDSPLASS Viktige temaer på kurset: hvordan preger offentlig sektor samfunnet? hvordan bør arbeidsgiverpolitikken være i offentlig sektor? hvordan får endringer på arbeidsplassene våre konsekvenser for hele samfunnet? På dette kurset vil du få dypere innsikt i offentlig sektors rolle og egenart. Vi vil blant annet ta opp: hvorfor har vi en offentlig sektor? markedsstyring i offentlig sektor medbestemmelse offentlig sektors arbeidsgiverpolitikk Vi vil få bidrag fra forskning, politikk, fagbevegelse og staten. SOSIAL DUMPING På kurset vil vi komme nærmer inn på: hva er problemet med sosial dumping, og hvorfor må vi bekjempe det? angår dette oss i staten? hvordan skal tillitsvalgte angripe sosial dumping på arbeidsplassen? hva er arbeidsgivers ansvar, og hva gjør offentlig sektor selv for å stanse sosial dumping? Alt dette og mer til vil du få kunnskap om på kurset. TILLITSVALGTES ROLLE UNDER OMSTILLING Det har vært mange, og det kommer flere omstillinger i staten. Som tillitsvalgt må det arbeides både politisk og i medbestemmelsesapparatet med omstilling. Medlemmenes rettigheter må ivaretas. Organisasjonsarbeid og organisasjonsbygging er en utfordring i omstillingstider. Dette er viktige temaer på kurset. Målgruppe: Alle NTLere som arbeider i staten. FORDELING ELLER BELØNNING? STRATEGIKURS FOR LEDERE AV LOKALE LØNNSFORHANDLINGER NTL kan ikke som enkelte andre tjenestemannsorganisasjoner prioritere spesielle grupper statstilsatte. Flere steder har vi samme problemstilling som arbeidsgiver. Vi skal ivareta hele spektret av ansatte, samtidig som vi skal ivareta egne prioriteringer. På kurset vil vi komme nærmere inn på: lønnspolitikk ideologi organisasjon strategi Målgruppe: Ledere av lokale lønnsforhandlinger. FAGFORENINGER, VELFERDSKUTT OG OMSTILLINGSPRESS På dette kurset skal vi lære mer om fagforeningers plass i den norske modellen. Hvordan vil velferdskutt og omstillingspress påvirke hverdagen for tillitsvalgte? Hvordan fungerer sammenhengene i økonomien, og hvordan påvirker politiske valg den økonomiske utviklingen. Mange land har høy arbeidsløshet og økende sosiale forskjeller. Norge har så langt klart seg bedre enn de fleste andre, men vil dette vedvare? Viktige temaer på kurset: hva bestemmer utviklingen i verdensøkonomien og i norsk økonomi? hvordan påvirker økonomikriser i utlandet norsk økonomi? hva er den norske modellen? hva er rollen til LO og NTL framover, sett i lys av den norske modellen? hvilke veivalg vil være viktig for oss? hva styrer og påvirker prioriteringene i statsbudsjettet? hvordan skal NTL jobbe for å få gjennomslag for våre saker på lokalt og sentralt nivå? PÅ HELSA LØS? TILLITSVALGTES ROLLE I KONFLIKTSAKER Hvordan tar du tak i en personalsak? Klarer du å holde deg objektiv og ikke la deg rive med? Hva kan medlemmet forvente av deg som tillitsvalgt? Viktige temaer : forstå tillitsvalgtes rolle saksgangen i en personalsak ulike typer konflikter og hvordan de utvikler seg megling mellom arbeidsgiver og medlem med tillitsvalgt i midten avgrensning mellom vernetjeneste og tillitsvalgte Målet er at DU skal være tryggere og bedre rustet når medlemmet ber om hjelp i en personalsak. Målgruppe: Tillitsvalgte i NTL. REGNSKAP, BUDSJETT OG ØKONOMIFORSTÅELSE NÅR TALLENE GJEMMES OG TALLENES TALE ER UKLAR hvordan leser vi tallene? hvor finner vi tallene? når tallene gjemmes bort i spissfindig regnskapsførsel. hvilke tall trenger vi for å skjønne virksomhetens 6

7 økonomiske situasjon, og kunne komme med fornuftige innspill? hva har vi krav på av tall? Kurset går over to hele dager, og det forventes aktiv deltakelse under hele kurset. Det vil i hovedsak være eksterne forelesere. Målgruppe: Tillitsvalgte, ansattevalgte styrerepresentanter og medlemmer i virksomheter utenfor staten, som trenger mer kunnskap om regnskap og generell økonomiforståelse. SAMMEN ER VI STERKE (KURS FOR VERVEANSVARLIGE) Medlemstallet gir oss gjennomslagskraft, og vi vil gjerne ha med enda flere i vårt fellesskap. Her vil du få mulighet til å utveksle ideer og erfaringer med andre NTL ere. Viktige temaer på dette kurset vil være: fagbevegelsens rolle i samfunnet (klassekamp, solidaritet, sosial dumping, etc.) kjennskap til egen organisasjon ungdomsarbeid og andre satsingsområder Målgruppe: Verveansvarlige i organisasjonsleddenes styrer, arbeidsplasstillitsvalgte og medlemmer med erfaring fra vervearbeid ute i organisasjonen. NETTVERKSSAMLING FOR LEDERE AV LANDSFORENINGER OG FORENINGER Målet med samlingene er å få bedre samhandling mellom landsforening, forening og forbundskontoret, samt å bygge nettverk. Målgruppe: NTLs ledere av landsforeninger og foreninger. UFO - UNGE FAGORGANISERTE 2015 UFO Unge fagorganiserte, mai, er et kurs for yrkesaktive medlemmer under 35 år som er nysgjerrige på NTL og LO, og ønsker å være med i NTLs ungdomsarbeid. På kurset får du en kort innføring i lov- og avtaleverk, NTLs organisasjon og smakebiter fra aktuelle politiske problemstillinger. Konferansen foregår delvis i Oslo og delvis på vei til og i København. Vi oppfordrer særlig ungdomstillitsvalgte og medlemmer som enda ikke har verv til å søke. Søknadsfrist: 27. mars. Mer informasjon vil du finne på når kurset nærmer seg. Målgruppe: NTLs tillitsvalgte som arbeider i staten eller i virksomheter som er omfattet av Statens pensjonskasse. Slik søker du på kurs Gå inn på under kurs. Du må være innlogget for å kunne søke elektronisk. Brukernavnet er medlemsnummeret på ditt medlemskort/lofavørkort. Passord er din fødselsdato (ikke personnummer) - skrives slik: ddmmåå Du kan også søke ved å sende inn søknadsskjemaet bakerst i heftet. PERMISJON I KURSTIDEN Du må selv søke permisjon hos arbeidsgiver. Vis til hovedavtalen i staten, 34, Statens Personalhåndbok, pkt , 34, eller tilsvarende bestemmelser innen andre avtaleområder. DEKNING AV UTGIFTENE Reiseutgifter refunderes etter billigste reisemåte. Opphold på kursstedet samt kursmateriell dekkes av NTL. BARNEPASS Støtten kan gis til barnepass for: a) Aleneforeldre. b) Familier i en spesiell vanskelig livssituasjon hvor ektefelle/samboer har spesielle omsorgsforpliktelser. c) Kursdeltakere med funksjonshemmede barn. (Satsene blir normalt justert hvert år, og ovennevnte satser er gjeldende for 2014) TILSKUDD TIL DE MED SPESIELLE BEHOV Det er mulig å få dekket eventuelle ekstraomkostninger for handikappede barn eller for andre sosialt utsatte grupper når man går på kurs i fagbevegelsen. Spørsmål om dekning av ovennevnte utgifter må tas opp med forbundet før kurset starter. Dagtilsyn inntil: Døgntilsyn inntil: 1 barn kr. 600,- per dag kr. 750,- per døgn 2 barn kr. 750,- per dag kr. 950,- per døgn 3 barn kr. 950,- per dag kr ,- per døgn 7

8 Søknaden gjelder Møllergt Oslo - Tlf.: Faks: Søknad til kurs Kurssted Tidsrom Bostedsfylke Produksjon: Illustrasjon: colourbox Personlige opplysninger Navn Fødselsdato Privatadresse Yrke Postnr./sted Tlf.privat Arbeidsplass Tlf.arbeidsplass E-post Medlemskap Forening/avd. Tillitsverv (nåværende) Tidligere kurs o.l. Begrunnelse/ kommentar Søkerens underskrift... den / Søkerens underskrift

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014

Verktøykasse for tillitsvalgte. Versjon 1 1.1.2014 Verktøykasse for tillitsvalgte Versjon 1 1.1.2014 1 Innledning Dette dokumentet er ment å være en enkel innføring i hva det vil si å være tillitsvalgt og hvordan man håndterer utfordringer som dukker opp.

Detaljer

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008

Håndbok. Statens personalhåndbok 2008 Håndbok Statens personalhåndbok 2008 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 4 Statens personalhåndbok 2008 Forord 5 Statens personalhåndbok 2008-utgaven Til mottakere av Statens personalhåndbok Personalhåndboka

Detaljer

Håndbok. for. lokalforeningene

Håndbok. for. lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene Håndbok for lokalforeningene INNHOLD: FORORD 1 ORGANISASJONEN 1.1 OM AFASIFORBUNDET 1.2 AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER 1.3 LOKALFORENINGEN 1.3.1 Lokalforeningens arbeid 1.3.2 Lokalforeningens

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio

Hovedavtalen mellom Spekter og Unio Hovedavtalen mellom Spekter og Unio og avtale om forhandlingssystem i overenskomstområde Helseforetak Avtalene gjelder fra 01.01.2013 til 31.12.2016 1 2 FORORD Unio inngikk ny hovedavtale med Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 Veiledning og retningslinjer Personalpolitikk ved omstillingsprosesser Revidert 2014 2 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

Hvor ble det av medbestemmelsen?

Hvor ble det av medbestemmelsen? norsk tjenestemannslag Hvor ble det av medbestemmelsen? Paragraf 1 i Hovedavtalen sier: «Forutsetningen for å nå Hovedavtalens mål er at arbeidstakerne og arbeidsgiverne i statens virksomheter møter som

Detaljer

Utdanningsforbundet Troms

Utdanningsforbundet Troms Utdanningsforbundet Troms Fylkesårsmøte 6.-8. mai 2015 SAK 8 LANDSMØTESAKER 8.1 Profesjonsutvikling og kvalitet 8.2 Styring, ledelse og medbestemmelse 8.3 Lønns- og arbeidsvilkår 8.4 Organisasjonen i utvikling

Detaljer

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv

Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv Om rollen i IA-avtalen og den norske modellen VEILEDER Tillitsvalgte i et inkluderende arbeidsliv - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 3.opplag 2012 Illustrasjoner

Detaljer

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering

Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG. Veileder. Inkluderende rekruttering Steinar Olsen Daglig leder og Stormberggründer STORMBeRG 1 Veileder Inkluderende rekruttering 2 3 00 Sitter du på mulighetene? Arbeidskraften er vår aller viktigste ressurs. Uansett konjunktursvingninger

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer