Hvordan monitorere awareness?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan monitorere awareness?"

Transkript

1 Hvordan monitorere awareness? Johan Ræder Anestesiavd. (Ullevål Sykehus) Omniasykehuset / Røde Kors Klinikk) mail:

2 FENTANYL: 1) ACB, kv, 41 år, 56 kg: fentanyl 5,0 mg + kurare (Anesthesiology 1981:54:341-3) 2) ACB, kv, 45 år, 66 kg: fentanyl 4,8 mg + kurare ( Anesth Analg 1980:59:948-9)

3 - 56 curariserte pasienter (m/ cuff på arm,dvs uten curare) - BIS mellom m/propofol TCI i 20 min, ingen kirurgi - Kommando hvert min: Klem hånden min to ganger - Kerssens C et al. Anesthesiology 2003:99: pasienter (66%) utførte kommandoen Hadde sign høyere BIS (67 vs 63) og sign høyere BT (MAP;86 vs 83) 9 pasienter (13%) husket dette etterpå ( recall ) 8 hadde utført kommando, 1 hørte navn ingen kommando utført 5 var OK, 4 hadde lett ubehag (vanskelig å svare, usikker på forløp videre, beroliget av tiltale) Jmf. m/ ingen recall pas: høyere hjertefrekvens (73 vs. 67) flere utførte kommandoer ( 30% av alle kommandoer, versus 10%) samme BIS verdier

4 Awareness = oppmerksom dvs: kroppen oppmerksom på ytre stimulus Stimulus inn mot kroppen Stimulering av sanseorgan Stimulering av sentralnervesystemet

5 Awareness = oppmerksom dvs: kroppen oppmerksom på ytre stimulus Stimulus inn mot kroppen Stimulering av sanseorgan Stimulering av sentralnervesystemet Ingen respons Autonom respons Bevisst respons

6 Awareness = oppmerksom dvs: kroppen oppmerksom på ytre stimulus Stimulus inn mot kroppen Stimulering av sanseorgan Stimulering av sentralnervesystemet Ingen respons Autonom respons Bevisst respons ingen lagring lagring ubevisst lagring m/ hukommelse

7 Awareness = oppmerksom dvs: kroppen oppmerksom på ytre stimulus Stimulus inn mot kroppen Stimulering av sanseorgan Stimulering av sentralnervesystemet Ingen respons Autonom respons Bevisst respons ingen lagring lagring ubevisst lagring m/ hukommelse

8 Klinisk Awereness = Bevisst erindring av per. op. inntrykk Ca. 0,2 % forekomst v/ generell anestesi m/ muskelrelaksantia 50% debut innenfor 6-12 timer, 50% senere (opptil 1 uke!!) Forekomst knyttet til styrke på stimulus, varighet av stimulering Alvor knyttet til smerte, angst, forsinket bearbeidelse Mindre enn 0,1% forekomst hos ikke-curariserte ( ubehag)

9 Hvordan monitorere awareness? - Per-operativ våkenhet kan ikke foutsies! - Ingen monitor kan gjette hva en kirurg vil finne på! Men. - Dyp søvn minker sjansen for at plutselig stimulering skal resultere i våkenhet. - Rask erkjennelse av våkenhet kan hindre awareness

10 Hvordan monitorere awareness? Sørge for sikker medikamentbruk: Unngå (evt. Lavdosert) curare Endetidal registrering av potente inhal. an. (>0.5 MAC) TCI dosering av propofol (serum nivå > 2,0 3,0 mikrog/ml?)

11 Serum propofol (microg/ml) - elective cholecystectomy (n= 19) Target 8 measured propofol, microg/ml before intub start of surgery stable surgery end of surgery verbal orient Høymork SC, Raeder J et al, 1999, submitted

12 halogenated inhal. agents, propofol, benzodiazepines 100% of patients Un-aware Asleep No incision reaction Concentration JR-02

13 Hvordan monitorere awareness? Observere pasient bevegelse: sensitiv, men uspesifikt OK (BT, hjertefrekvens, pulsoksymeter): meget uspesifikt, varierende sensitivitet Elektronisk monitorering: Hjertefrekvens variabilitet (Anemon ) Hudledningsevne? Muskeltonus? EEG rå EEG Enkel bearbeidelse (spektral edge, median frekvens etc.) A-line AEP (auditory evoked potential) BIS (bispectral index) Andre: Entopy, Narcotrend.

14 JR-02

15 Bispectral indeks - BIS: Singlel, frontal EEG indeks på søvndybde Score 0-100, < 60 = pålitelig søvn (medik. forskjeller?) Kan brukes ved de fleste typer anestesi, untatt ketamin Lystgass/ høydose opioid kan gi høyere indeks Ingen kalibrering nødvendig God elektrodeplassering viktig Forsinket respons (15-45 sec) Signal kan forstyrres av pannemuskler (EMG) Godt dokumentert, mer enn 1000 vitenskapelige studier

16 BIS og awareness - Studier: Sebel P et al: Anesthesiology 2003:99:A pasienter, 7 sykehus 0,12% awareness, 6,1% drømmer m/ BIS: 0,11% Uten BIS: 0,14%

17 BIS og awareness - Studier: Myles PS et al: Anesthesiology 2003:99:A curariserte, høyrisk pasienter Awreness: Uten BIS: 0,89% Med BIS: 0,14% 80% reduksjon (P<0,05) BIS reduserte tid til oppvåkning (P<0,01)

18 BIS og awareness - Studier: Lennmarken C al: Anesthesiology 2003:99:A303 +? 4945 curariserte pasienter, vs matchet kontroll: Uten BIS: 0,16% Med BIS: 0,04% (P<0.01), 75% reduksjon Lavere BIS assosiert med høyere 1 års mortalitet P<0,01) (??) Pas med BIS og awareness: Hadde ligget med BIS > 60 i mer enn 4 min 8% hadde BIS > 60 i mer enn 4 min uten awareness

19 Konklusjoner: BIS kan brukes til å monitorere søvn og minke sjansen for awareness Unngå BIS > 60 for lengre perioeder (> 4 min) Usikkert om vi samtidig kan spare medikamenter (BIS mellom 50 og 60) og redusere BIS faren (BIS mellom 40-50) For dyp søvn (BIS < 40) er muligens uheldig

20 8. Vintermøte, Soria Moria, januar 2004

21

22 Varierer med samtidig smerte terskel VÅKEN AWARE SOVER UNAWARE?? input lagring reproduksjon anestesi type?

23 touch, sound, awakening light,+++ AROUSAL surgical trauma, intubation,++ PAIN movement, muscular tension autonomic response (BT, hr) JR-02

24 sectio AWARENESS HØY - RISIKO SITUASJONER: cardiopulmonal bypass bronkoskopi multitraume sirkulasjonsvikt respirasjonsvikt

25 AWARENESS TIVA* vs INHALASJON: teoretiske overveininger kasuistikker nasjonale/regionale surveys åpne studier sammenlignende studier *TIVA = TOTAL INTRAVENØS ANESTESI

26 AWARENESS nasjonale oversikter: FINLAND (1): pasientklager over 5 år (totalt ): klager vedr. anestesi - 4 klager vedr. awareness: (N2O+iso, N2O+enfl, N20+prop, iso) AUSTRALIA (2): anonym rapport av incidents m/sikkerhetsrisiko - av 2000 rapporter var 16 (0,8%) om awareness -6 stk. feildose av kurare før innledning -3 stk. med for lav kons. inhalasjonsmiddel -7stk. upåfallende anestesi gjennomføring 1) Acta An Scand 1997:41: ) Anesth Int Care 1993:21:653-4

27 AWARENESS - kliniske data MOERMAN N et al; Anesthesiol 1993:79:454-64: 26 henviste pasienter - kun 12 vedlagt anestesijourn (!) - 6 pas m/inhalasjon + iv - 6 pas m/tiva (propofol) - 1 pas m/epidural + TIVA

28 AWARENESS - prospektive studier SANDIN R et al: Br. J. Anaesth 1993:71:782-7: - 5 awareness tilfelle på 2500 pas, TIVA (Bristol skjema) 4 stk for lav instilt dose 1 stk venflon revet ut under snuing av pas NORDSTRØM O et al: Acta An Scand 1997:41:978-84: - 2 awareness tilfelle på 1000 pas, TIVA (Bristol skjema) Begge tilfelle redusert dose p.gr. av overvekt LIU W et al: Anesthesia 1991:46:435-7: - 2 awareness tilfelle på 1000 pas, Begge for liten innledningsdose iv JORDENING H et al: Anesth 1991:75:A awareness tilfelle (alle fent+droperidol+n2o) på 3415 pas

29 AWARENESS VED TIVA OG INHALASJONSANESTESI KONKLUSJONER: 0,2% awareness i gode kliniske materialer på kurariserte pasienter utstyr/brukerfeil vanligste årsaker prisipielle forskjeller mellom TIVA og ihnalasjonsan. gir ikke sikre utslag på forekomsthyppighet bedre/ny monitorering, godt kjennskap til utstyr og medikamenter gir potensiale for forbedring

30 AWARENESS KLINISK MONITORERING I: Intravenøs anestesi BT og/eller hjertefrekvens kan være stabilt med samtidig våkenhet under smertestimulering. Bevegelse inntrer før våkenhet ved for lite anestesi (forutsatt ingen/moderat kurarisering) LØSNINGER: Begrense bruk av muskelrelaksantia Bruke trygge doser (+ midler som gir amnesi?) individuelle variasjoner utstyr/metode svikt

31 AWARENESS STUDIER Metodeproblemer: Lav forekomst - krever store pasientmaterialer standardiseringsproblemer endringer over tid prospektive blindede studier vanskelig Retrospektive studier - underrapportering Prospektive studier - alle skjerper seg Tidpunkt for pasient intervju per.op, recovery, dag etter, en uke etter Type intervju/spørsmål

32 AWARENESS - TILTAK: GENERELT: regional bedøvelse unngå/redusere muskelrelaksantia bruk gode rutiner: utstyr sjekk, oppsett, alarmer bruke trygge konsentrasjoner, kombinasjoner (barb/prop+opioid+ midaz)? bispektral indeks (BIS) monitorering rutiner for å oppdage/håndtere awareness INHALASJONSMIDLER: monitorere endetidal konsentrasjon INTRAVENØSE MIDLER: target control systemer

33 AWARENESS - ÅRSAKER INHALASJONS MIDLER: stoler på lystgass alene lav lystgass % - over-reaksjon på redusert O2 metn fordamper problem (selectatec, tom ) for hurtig/ukontrollert over på lav-flow INTRAVENØSE MIDLER: venflon svikt (ekstravasalt, okklusjon) luft/dødrom i infusjonslanger medikament feil vei gjennom treveiskran feil ved pumpebruk (stempel, dødrom, utregnet dose) sen start/utilstrekkelig infusjon etter bolus

34 Johan C. Ræder, Dept. of Anaesthesia, Ullevaal University Hospital, N-0407 Oslo, Norway

35 AWARENESS KLINISK MONITORERING I: Inhalasjonsanestesi BT og/eller hjertefrekvens stign. før pasienten våkner under smertestimulering. POTENSIELLE PROBLEMER: pasienten aware før man rekker å reagere maskering av smerterespons m/andre midler opioide analgetika epidural, (lokal infiltrasjon) faser med ingen/lite smertestimulering etter innledning Løsning (?): Bruke trygge konsentrasjoner av inhal.midler

36 Bakgrunn Stanski DR (In Miller RD 1990): Stoelting RK: Anesthesiology 1970 de Jong RH: Anesthesiology 1975 Yakitis RW: Anesthesiology 1977 Roizen MF: Anesthesiology 1981

37 Bakgrunn Ausems ME: Anesthesiology 1986

38 Bakgrunn Ausems ME Anesthesiology 1986

39 Metodikk BIS Index (AEP Index) som indikator søvndybde Registrering av BIS-reaksjon på to veldefinerte stimuli: trakeal intubasjon og kirurgisk hudinsisjon 2 grupper pasienter: 20 (intubasjon) + 20 (hudinsisjon) Fentanyl 1 mikrogr /kg før innledning Propofol infusjon til stabil BIS 55 Muskelrelaksans

40 Metodikk Registrering: BIS-respons registreres i 2 min etter stimulering Anestesidybde økes deretter hvis BIS > 60 Mean respons for gruppene sammenlignes: Parametrisk eller nonparametrisk statistikk

41 Vanskeligheter Finne adekvat anestesidybde Pilotstudie (Johanna) BIS Etablere stabil BIS Ca 20 min Samarbeid med kirurg / op.personalet Intubasjon: nevrokir: kjeve/rygg Hudinsisjon: dagkir (mammaop)

42 Why monitor sleep? Avoid awareness (=recall of intraop. events) (incidence 2 : 1000 ) Titrate hypnotic agents: empiric dose: enough to keep all patients asleep some patients get to much hypnotic agents delayed recovery, higher costs JR-02

43 ANAESTHETIC EFFECT: -measurement Clinical endpoints (sleep, BP, heart rate, movement, respiration) Muscular twitch (neuromuscular blockade) Muscular tension Skin conductance * (Prototype) Heart rate variability * (Anemon) EEG methods: raw EEG spectral edge median frequency AEP (auditory evoked potentials) (A-line)* BIS (bispectral index) * Entropy * * Tested Ullevaal Narcotrend University Hospital

44 BIS and propofol anaesthesia: Gan TJ et al. Anesthesiology 1997:87: Propofol consumption: Clinical group BIS-group Total consumption (mg) (-22%,P<0.001) Normalized consumption microg/kg/min (-14%,P<0.001) mg/kg/h Haemodynamics: similar Alfentanil (microg/kg/min): similar (0.67, 0.66)

45 BIS-module (Space-lab) JR-02

46 halogenated inhal. agents, propofol, benzodiazepines 100% of patients No incision reaction Concentration JR-02

47 halogenated inhal. agents, propofol, benzodiazepines 100% of patients Un-aware Asleep No incision reaction Concentration JR % isoflurane

48 Nitrous oxide: 100% of patients Un-aware Asleep No incision reaction Concentration 65% 105% JR-02

49 Opioid 100% of patients No incision reaction Unaware Asleep Concentration JR-02

50 BIS problems: Do not work with all drugs: high dose opioid ketamine nitrous oxide xenon Do not differentiate drug-sleep vs. normal sleep Delay in response (15-45 sec) JR-02

51 BIS and inhalational anaesthesia: Song D et al. Anesthesiology 1997:87: patients, lap.scopic steril., midaz+fent+prop induction Maintenance: nitrous oxide + mivacurium ( + fentanyl) + I: desflurane from entidal/clinical data (BIS hidden) II: desflurane titrated to BIS = 60 III: sevoflurane from entidal/clinical data (BIS hidden) IV: sevoflurane titrated to BIS = consumption of anaesthetics per-operative haemodynamics recovery

52 BIS Better individualisation of hypnotic dose Lower drug consumption for many patients More rapid emergence/fast-track* inhalational agents** propofol*** *Song D, White PF, Anesth Analg 1998:87: ** Song D et al. Anesthesiology 1997:87:842-8 *** Gan TJ et al. Anesthesiology 1997:87:808-15

53 Conclusions: TCI and outpatient anaesthesia: Dosing aid, less work with the pump More rapid reduction in effect level during anaesthesia Most beneficial with slow drugs (propofol vs.remifentanil)? Increased investments costs Possibly decreased drug consumption? In-accurate algorithme in many patients Does not incorporate pharmacodynamic variability

54 Conclusions: BIS and outpatient anaesthesia: Provides, to some extent, effect (sleep) monitoring Interferes with normal sleep, no guarantee against awakening(?) Delay in response, do not predict rapid awakening during anaesthesia ( muscle relax? minimum time awake for recall?) May provide individualized dosing of hypnotics (eg: pick out those patients who need less than standard dose) Increased equipment costs, potential of drug & recovery savings

55 Conclusions: BIS and TCI combined for outpatient anaesthesia: Suitable for intermediate/prolonged procedure: more easy and safe individualized propofol dosing faster recovery reduced costs prevention of awareness? Supplement in teaching situations Potential of closed loop administration

56 Is BIS cost-effective? Yli-Hankala,et al. Acta Anaesthesiologica Scand. 1999:43: Gynaecol.surg, gen.an. (midaz.pre, fent., prop.induction, rocur): I) 40 patients: propofol or sevoflurane (BIS hidden) II) 40 patients: propofol or sevoflurane, BIS displayed (50-60) Drug costs + electrodes (13 ECU) + Monitor (2.9 ECU, 6000 pat.) II vs I: propofol: - reduced propofol consumpt (-23%) - faster eye opening (3.7 vs. 9.8 min), orient. (6.4 vs. 15) - more fentanyl (+40%) - more expensive (break even at 704 min) II vs I: sevofl. : - reduced sevoflurane consumption (-38%) - similar emergence (eye op: min, orient: ) - more expensive (break even at 282 min, 3 l/min flow)

57 100% Induction Emergence BIS A-line Score W-Jensen et al. ASA 2000, A-1370 JR-02

58 100% Induction Emergence BIS Score W-Jensen et al. ASA 2000, A-1370 JR-02

59 100% Induction Emergence A-line Score W-Jensen et al. ASA 2000, A-1370 JR-02

60 BIS AND HIGH-DOSE OPIOID ANAESTHESIA: -Jacobsson et al, Acta An. Scand, 2000,in press: 10 µg/kg +/- propofol 0.5 mg/kg induction (14 ACBpatients: Mean BIS (range): Fentanyl Fentanyl+propofol Last BIS before LOR: 79 (43-98) 93 (76-98) * BIS at LOR: 79 (45-94) 90 (78-98) * BIS 1 min after LOR: 75 (51-98) 84 (61-98) * LOR (min after ind.) 6.7 (4-9) 2.5 (1-5) * P<0.01 between groups JR-02

61 BIS OG INHALASJONSANESTESI: (gassforbruk, recovery) 60 pas., lap.skopisk sterilisering; midazolam,fentanyl,propofol start Des Des+BIS Sevo Sevo+BIS MACxh 1.2 ± ± 0.3 * 1.5 ± ± 0.4 * Mivacuri.(mg) 7.6 ± ± 4.9 * 8.5 ± ± 6.9 * Verbal resp. 6.0 ± ± 1.2 * 7.6 ± ± 2.0 * Orientation 10 ± ± ± ± 2.8 * (min) Home ready 147 ± ± ± ± 59 Song D et al. Anesthes 1997:87:842-8 * P<0.05

62 BIS OG INHALASJONSANESTESI: (gassforbruk, recovery) 60 pas., lap.skopisk sterilisering; midazolam,fentanyl,propofol start Des Des+BIS Sevo Sevo+BIS MACxh 1.2 ± ± 0.3 * 1.5 ± ± 0.4 * Mivacuri.(mg) 7.6 ± ± 4.9 * 8.5 ± ± 6.9 * Verbal resp. 6.0 ± ± 1.2 * 7.6 ± ± 2.0 * Orientation 10 ± ± ± ± 2.8 * (min) Home ready 147 ± ± ± ± 59 Song D et al. Anesthes 1997:87:842-8 * P<0.05

63 BIS OG PROPOFOL ANESTESI: (medikamentforbruk, recovery) 302 pas, kir>1 time, midazolam, alfentanil, propofol start (+ev. curare), N2O I: propofol + alfentanil infusjon etter klinikk (BIS skjult) II: propofol etter BIS=45-60 (60-75 siste 15 min) + alfentanil infusjon - medikamentforbruk - hemodynamikk - recovery Gan TJ et al. Anesthesiol 1997:87:

64 JR-02

65 Bispectral index - BIS: Single, frontal EEG derived index of sleep (influence of stress?) Score 0-100, < 60 = reliable sleep (drug variations?) Use with most anaesthetic combinations, except ketamine No calibration, sensitive electrode function needed Delay in response (30-60 sec) Interference from EMG signals Cost of equipment: monitor = $, electrodes = 15 $ Alternatives: Anemon monitor: ECG-variability, stress (not sleep?) monitor Non-commercial: auditory evoked potential (AEP) power spectrum EEG median frequency EEG

66 BIS and inhalational anaesthesia: Song D et al. Anesthesiology 1997:87: patients, lap.scopic steril., midaz+fent+prop induction Maintenance: nitrous oxide + mivacurium ( + fentanyl) + I: desflurane from entidal/clinical data (BIS hidden) II: desflurane titrated to BIS = 60 III: sevoflurane from entidal/clinical data (BIS hidden) IV: sevoflurane titrated to BIS = consumption of anaesthetics per-operative haemodynamics recovery

67 BIS and propofol anaesthesia: Gan TJ et al. Anesthesiology 1997:87: patients, surgery > 1h, midaz+alfent+propofol start, nitrous ox. Maintenance: nitrous oxide + alfentanil infusion + I: propofol infusion after empirical+clinical criteria (BIS hidden) II: propofol adjusted to BIS=45-60 (60-75 last 15 min) consumption of anaesthetics per-operative haemodynamics recovery

68 BIS and propofol anaesthesia: Gan TJ et al. Anesthesiology 1997:87: Propofol consumption: Clinical group BIS-group Total consumption (mg) (-22%,P<0.001) Normalized consumption microg/kg/min (-14%,P<0.001) mg/kg/h Haemodynamics: similar Alfentanil (microg/kg/min): similar (0.67, 0.66)

69 Conclusions: TCI and outpatient anaesthesia: Dosing aid, less work with the pump More rapid reduction in effect level during anaesthesia Most beneficial with slow drugs (propofol vs.remifentanil)? Increased investments costs Possibly decreased drug consumption? In-accurate algorithme in many patients Does not incorporate pharmacodynamic variability

70 Conclusions: BIS and outpatient anaesthesia: Provides, to some extent, effect (sleep) monitoring Interferes with normal sleep, no guarantee against awakening(?) Delay in response, do not predict rapid awakening during anaesthesia ( muscle relax? minimum time awake for recall?) May provide individualized dosing of hypnotics (eg: pick out those patients who need less than standard dose) Increased equipment costs, potential of drug & recovery savings

71 Conclusions: BIS and TCI combined for outpatient anaesthesia: Suitable for intermediate/prolonged procedure: more easy and safe individualized propofol dosing faster recovery reduced costs prevention of awareness? Supplement in teaching situations Potential of closed loop administration

72 Is BIS cost-effective? Yli-Hankala,et al. Acta Anaesthesiologica Scand. 1999:43: Gynaecol.surg, gen.an. (midaz.pre, fent., prop.induction, rocur): I) 40 patients: propofol or sevoflurane (BIS hidden) II) 40 patients: propofol or sevoflurane, BIS displayed (50-60) Drug costs + electrodes (13 ECU) + Monitor (2.9 ECU, 6000 pat.) II vs I: propofol: - reduced propofol consumpt (-23%) - faster eye opening (3.7 vs. 9.8 min), orient. (6.4 vs. 15) - more fentanyl (+40%) - more expensive (break even at 704 min) II vs I: sevofl. : - reduced sevoflurane consumption (-38%) - similar emergence (eye op: min, orient: ) - more expensive (break even at 282 min, 3 l/min flow)

73 TCI with propofol; induction and LMA insertion: Taylor IN, Kenny GNC, Anaesthesia 1998:53: patients, minor surgery, temazepam premed. Induction: time from target achieved to loss of contact (LOC) LMA insertion attempted at 30,60,90,120,150,180 s after LOC Target (microg/ml) LOC (sec) LMA (30 sec) 8/15 10/15 12/15 14/15 LMA (60 sec) 8/15 12/15 12/15 14/15 LMA (90 sec) 10/15 12/15 14/15 15/15 LMA (120 sec) 11/15 12/15 14/15 15/15 LMA (150 sec) 11/15 13/15 14/15 15/15 LMA (180 sec) 11/15 14/15 15/15 15/15 Failure:

74 TCI, predicted versus measured values: 21 pat., major abdominal surg: +/- 30% median error Fechner J et al. Anaesthesist:1998:47: pat., prebypass,cor.surg: under-estimation, - 23% Barvais L et al. J Cardioth & Vasc An 1996:10: pat., major surgery: +/- 22% median error Swinhoe CF et al. Anaesthesia 1998:53:sup1, pat., gyn. Orthop. Surg: +/- 24% mean error (Marsh) Coetzee JF et al. Anesthesiology 1995:82: pat., gen.surg.: over-estimation, + 13% Schuttler J et al. Anaesthesia 1998:43 (suppl):2-7

75 ANAESTHETIC EFFECT: -measurement Clinical endpoints (sleep, BP, heart rate, movement, respiration) Muscular twitch (neuromuscular blockade) Muscular tension Skin conductance Heart rate variability EEG methods: raw EEG spectral edge median frequency AEP (auditory evoked potentials) BIS (bispectral index)

76 BIS AND HIGH-DOSE OPIOID ANAESTHESIA: -Jacobsson et al, Acta An. Scand, 2000,in press: 10 µg/kg +/- propofol 0.5 mg/kg induction (14 ACBpatients: Mean BIS (range): Fentanyl Fentanyl+propofol Last BIS before LOR: 79 (43-98) 93 (76-98) * BIS at LOR: 79 (45-94) 90 (78-98) * BIS 1 min after LOR: 75 (51-98) 84 (61-98) * LOR (min after ind.) 6.7 (4-9) 2.5 (1-5) * P<0.01 between groups

77 BIS FOR CLOSED-LOOP ANAESTHESIA: - White PF et al: Acta An. Scand. 2000, in press BIS every 10 sec: If > ± 5% of preset target change propofol rate Patient with general anaesthesia, mastectomy (BIS 60-70): (+fentanyl, nitrous oxide, rocuronium) Patient with TIVA, hysterectomy (BIS 55-75): (+sufentanil, cis-atracurium) Patient with local an. + sedation (BIS = 80): (+fentanyl)

New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS)

New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS) New score for monitoring and analysis efficacy and safety (side effects) postoperative pain treatment (ESS) Vladimir Kuklin, dr med, overlege, anestesiavd, Ahus, Oslo NSFLIS Fagkongress 2014 24.- 26. september

Detaljer

Måling av narkosedybde633 7

Måling av narkosedybde633 7 Måling av narkosedybde633 7 Sammendrag Bakgrunn. De siste 10 20 år har det skjedd gjennombrudd i forståelsen av anestesimedikamentenes effekter, og det har kommet metoder for å kvantifisere disse. Materiale

Detaljer

«Vondt, eller bare litt ubehagelig» Anestesisykepleie ved sedasjon før og nå

«Vondt, eller bare litt ubehagelig» Anestesisykepleie ved sedasjon før og nå «Vondt, eller bare litt ubehagelig» Anestesisykepleie ved sedasjon før og nå Ellen Lunde, Thomas Lie, og Egil Bekkhus* Sykehuset Østfold HF Anestesiavdelingen Høgskolen i Østfold AAIO* 2007 I mine øyne

Detaljer

Gassanestesi fremdeles aktuelt? 11.09.2011 Gassanestesi - fremdeles aktuelt? Tobiassen T., Jacobsen, O. 1

Gassanestesi fremdeles aktuelt? 11.09.2011 Gassanestesi - fremdeles aktuelt? Tobiassen T., Jacobsen, O. 1 Gassanestesi fremdeles aktuelt? 11.09.2011 Gassanestesi - fremdeles aktuelt? Tobiassen T., Jacobsen, O. 1 Nesten alle som driver barneanestesi bruker også inhalasjon. 11.09.2011 Gassanestesi - fremdeles

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger

Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Lavkarbo-effekterog - bivirkninger Mange går pådiett -lavkarboer populært 17 % har gått (siste år) eller går pådiett 640 000 nordmenn 280 000 går eller har gått pålavkarbo, 100 000 følger myndighetenes

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

2) Regionale teknikker og infiltrasjon 3) PCA 4) Kombinasjonsbehandling. G: Respirasjonsfysiologi

2) Regionale teknikker og infiltrasjon 3) PCA 4) Kombinasjonsbehandling. G: Respirasjonsfysiologi Grunnkurs I, læringsmål ny kurspakke (innført 2009) A: Etter endt kurs skal utdanningskandidaten ha kjennskap til Anestesifaget med hensyn til: 1) Historie, de 4 søyler, NAF, spesialiteten, kursene, SSAI.

Detaljer

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig?

Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Dagkirurgi og anestesi til adipøse. Er det farlig? Johan Ræder Avd for Anestesiologi Oslo Universitets sykehus, Ullevål Oslo mail: johan.rader@medisin.uio.no «Vi har fått henvist en pasient til dagkirurgi

Detaljer

Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases

Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases Luftveis problemer under operasjon. 2 Cases Case 1 Skulder operasjon Beach-leie. TIVA laryngs maske Ca. midt under operasjonen begynte det at bli vanskeligere at ventilere pasienten. Operasjonen ble avbrutt

Detaljer

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE

SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE SYNERGIES BETWEEN MEASURES FOR ADAPTATION, EMISSIONS TO AIR AND WATER QUALITY IN AGRICULTURE Marianne Bechmann and Lillian Øygarden NIBIO Trondheim, EVALUATION OF SYNERGIES AND CONFLICTS Environmental

Detaljer

SUGAMMADEXforskningsprosjekt

SUGAMMADEXforskningsprosjekt SUGAMMADEXforskningsprosjekt Sugammadex, nytt reverseringsmedikament Forskningsprosjekt for industrien Elisabet Andersson, forskningssykepleier SABHF SUGAMMADEX - BRIDION Fremtidens reverseringsmiddel?

Detaljer

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS

SiS GO ELECTROLYTE POWDERS VOSS BERGEN-VOSS Energibehov til Bergen-Voss er et regnestykke. For å gjøre opplevelsen best mulig, må kroppen opprettholde væskebalansen og få energitilskudd for å unngå kramper og holde kraften oppe.

Detaljer

Analgesi og sedasjon til barn i respirator. Torleiv Haugen Barneintensiv Avdeling og Avd for Anestesiologi OUS Rikshospitalet 2016

Analgesi og sedasjon til barn i respirator. Torleiv Haugen Barneintensiv Avdeling og Avd for Anestesiologi OUS Rikshospitalet 2016 Analgesi og sedasjon til barn i respirator Torleiv Haugen Barneintensiv Avdeling og Avd for Anestesiologi OUS Rikshospitalet 2016 Analgesi og sedasjon til barn i respirator Barn på intensiv, hvor mange,

Detaljer

Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand. BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK

Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand. BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK Dette skal jeg snakke om: Kort om slag Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt

Detaljer

Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi

Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi Fast-track metoder ved hofteprotesekirurgi Samhandlingskonferanse om hofteopererte 12. mars 2012 Klinikksjef Daniel Bastian Kirurgisk og ortopedisk klinikk Bakgrunn Kirurgi er forbundet med Smerter Stress-induserte

Detaljer

Fødeanalgesi. Behandling av smerter under fødsel. The American College ofobstetriciansand Gynegologists

Fødeanalgesi. Behandling av smerter under fødsel. The American College ofobstetriciansand Gynegologists Behandling av smerter under fødsel Leiv Arne Rosseland Oktober 2011 Skal smerter under fødsel behandles? Skal den fødende fåinformasjon om fordeler og ulemper? Hvem skal avgjøre hvilke invasivemetoder

Detaljer

Anestesi til overvektige gravide 26.

Anestesi til overvektige gravide 26. Anestesi til overvektige gravide 26. november 2015 BRITT IREN SKEIDE SEKSJONSOVERLEGE ANESTESI, KK/ØYE Gravid + overvektig = alvorlig nedsatt fysiologisk reserve Graviditet og overvekt Fysiologiske forandringer

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

1964- TOTAL PAIN. «Well doctor, the pain began in my back, but now it seems that all of me is wrong»

1964- TOTAL PAIN. «Well doctor, the pain began in my back, but now it seems that all of me is wrong» SMERTELINDRING Anne Watne Størkson Kreftsykepleier/ fagsykepleier Palliativt team. Seksjon smertebehandling og palliasjon, HUS og Kompetansesenter i lindrande behandling helseregion Vest Okt.2013 DEFINISJON

Detaljer

Institutt for biovitenskap

Institutt for biovitenskap Institutt for biovitenskap Oppslag for alle avtrekksskap: Alle avtrekksskap skal ha forklaring på alarmsystem på det enkelte skap. Dette varier fra skap til skap. e.g. på IBV finnes det minst 3 ulike typer.

Detaljer

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus

10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus 10 års erfaring med akselerert forløp ved gynekologisk avdeling Akershus universitetssykehus Marie Ellström Engh Professor, overlege,kvinneklinikken Akershus universitetssykehus Bakgrunn Fra lang til kort

Detaljer

reversering 26.10.2009 Rasjonell bruk av muskelrelaksantia Tilgjenglige muskelrelaksantia i Norge

reversering 26.10.2009 Rasjonell bruk av muskelrelaksantia Tilgjenglige muskelrelaksantia i Norge Jeg kommer vel ikke til å være våken og lammet??? Nevromuskulære blokkere og reversering Nevromuskulære blokkere: Suxamethonium Mivacurium Vecuronium Rocuronium Pancuronium Atracurium Cis-atracurium Reversering:

Detaljer

Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital

Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital Oslo, Norway Tore Henriksen 2003 Pregnancy and epilepsia

Detaljer

PASIENTERS BRUK OG EVALUERING AV ANALGESI FØR F OG ETTER DAGKIRURGI. Jon A Gjerløw Anestesiavdelingen, Sørlandet S Sykehus Arendal

PASIENTERS BRUK OG EVALUERING AV ANALGESI FØR F OG ETTER DAGKIRURGI. Jon A Gjerløw Anestesiavdelingen, Sørlandet S Sykehus Arendal PASIENTERS BRUK OG EVALUERING AV ANALGESI FØR F OG ETTER DAGKIRURGI Jon A Gjerløw Anestesiavdelingen, Sørlandet S Sykehus Arendal Det ble høsten h 7 gjort en undersøkelse av hvor godt en lindret smerte

Detaljer

Vurdering av ekstremitetsskader akutt prehospital håndtering. Helge Asbjørnsen Anestesilege AMS Solstrand 08.11.2012

Vurdering av ekstremitetsskader akutt prehospital håndtering. Helge Asbjørnsen Anestesilege AMS Solstrand 08.11.2012 Vurdering av ekstremitetsskader akutt prehospital håndtering Helge Asbjørnsen Anestesilege AMS Solstrand 08.11.2012 Se på: Isolerte ortopediske skader på LA Kasuistikk bekkenskade Amputasjoner Isolerte

Detaljer

Smerte + kreft = Er dette sant? Disposisjon. Ikke-malign smerte hos den palliative pasienten

Smerte + kreft = Er dette sant? Disposisjon. Ikke-malign smerte hos den palliative pasienten Ikke-malign smerte hos den palliative pasienten Olav Magnus S. Fredheim Professor i anestesiologi/smertemedisin Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte symptomlidelser, St. Olavs Hospital og Faggruppe

Detaljer

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin Fysisk trening som medisin Clinical treatment of patients with substance use disorder: The role of physical

Detaljer

Hva vet vi om offentlig oppfølging av privatfinansierte helsetjenester

Hva vet vi om offentlig oppfølging av privatfinansierte helsetjenester Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Hva vet vi om offentlig oppfølging av privatfinansierte

Detaljer

Bedøvelse av fisk. Inger Hilde Zahl (PhD)

Bedøvelse av fisk. Inger Hilde Zahl (PhD) Bedøvelse av fisk Inger Hilde Zahl (PhD) Bedøvelse av fisk Bedøvelse komponenter Stress og smerte Faktorer viktige for effekt Store variasjoner mellom arter Store variasjoner innen arter Bedøvelsesmidler

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Postoperativ hypotermi ved plastikkirurgi i en dagkirugisk enhet. Hypotermi frekvens og effekt av varmetepper: Easywarm og Bairhugger.

Postoperativ hypotermi ved plastikkirurgi i en dagkirugisk enhet. Hypotermi frekvens og effekt av varmetepper: Easywarm og Bairhugger. Postoperativ hypotermi ved plastikkirurgi i en dagkirugisk enhet. Hypotermi frekvens og effekt av varmetepper: Easywarm og Bairhugger. Anestesilege Stig S. Tyvold MD PhD NORDAF 2017 Temperatur grader

Detaljer

Forekomst, varighet og intensitet.

Forekomst, varighet og intensitet. Forekomst, varighet og intensitet. Tore Kr. Schjølberg Høgskolen i Oslo, Videreutdanning i kreftsykepleie. 1 Bakgrunn Kreftpasienter er stort sett godt orienterte. Kunnskaper om fatigue er annerledes enn

Detaljer

Den adipøse intensivpasient. Ole Fredrik Lund Overlege anestesi- / intensiv avd Sykehuset Østfold

Den adipøse intensivpasient. Ole Fredrik Lund Overlege anestesi- / intensiv avd Sykehuset Østfold Den adipøse intensivpasient Ole Fredrik Lund Overlege anestesi- / intensiv avd Sykehuset Østfold Definisjoner og epidemiologi Normal vektig - overvektig; En person ansees overvektig når mengden fettvev

Detaljer

Ultiva remifentanil. Fleksibel og lett styrbar smerte - behandling og sedasjon i intensivbehandlingen.

Ultiva remifentanil. Fleksibel og lett styrbar smerte - behandling og sedasjon i intensivbehandlingen. Ultiva remifentanil. Fleksibel og lett styrbar smerte - behandling og sedasjon i intensivbehandlingen. medfører kortere respiratortid medfører raskere avvenning gjør det enklere å vurdere og involvere

Detaljer

Fedmekirurgi anestesiologiske utfordringer. Overlege Christopher McTiernan Anestesiseksjon - Klinikk for kirurgi og akuttmedisin - Haugesund sjukehus

Fedmekirurgi anestesiologiske utfordringer. Overlege Christopher McTiernan Anestesiseksjon - Klinikk for kirurgi og akuttmedisin - Haugesund sjukehus Fedmekirurgi anestesiologiske utfordringer Overlege Christopher McTiernan Anestesiseksjon - Klinikk for kirurgi og akuttmedisin - Haugesund sjukehus Preoperativ vurdering komorbiditet Luftveien evaluering

Detaljer

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut?

Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Rød respons Hvem er pasientene, hvem varsles og hvem rykker ut? Erik Zakariassen Institutt for samfunnsmedisinske fag, UiB Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Stiftelsen norsk luftambulanse

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

Hemostatisk nødkirurgi

Hemostatisk nødkirurgi Hemostatisk nødkirurgi «Damage control surgery» Siri Lereim Storli Anestesisykepleier, St Olavs Hospital Massiv blødning Alvorlig skadde pasienter som står i fare for å dø Massiv blødning Fortsatt fremste

Detaljer

Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle?

Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle? Evidensbasert medisin tvangstrøye eller hjelpemiddel ved forskrivning til gamle? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling Lysbildene er tilgjengelige på http://folk.uio.no/tbwyller/undervisning.htm

Detaljer

Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012

Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes. John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012 Prinsipper ved insulinbehandling ved type 1- og type 2-diabetes John Cooper Diabetesforum 30. okt 2012 Insulintyper: Virkningstider Start Maks Ingen effekt Hurtig virkende: Actrapid 30 min 1-3 timer 4-8

Detaljer

UNIT LOG (For local use)

UNIT LOG (For local use) (EUROpean Pain Audit In Neonates) European survey of sedation and analgesia practices for ventilated newborn infants UNIT LOG (For local use) MONITORING OF INCLUSIONS/ EXCLUSIONS Principal Investigators

Detaljer

Kalkskulder. UL veiledet aspirasjon og lavage

Kalkskulder. UL veiledet aspirasjon og lavage Kalkskulder UL veiledet aspirasjon og lavage Stefan Moosmayer 2015 Sykdomsforløpet Syklisk forløp 1/3 tidlig resorpsjon 1/3 sen resorpsjon 1/3 vedvarende Fra: Uhthoff HK, J Am Acad Orthop Surg, 1997 Sykdomsforløpet

Detaljer

Dexmedetomidine som premedikasjon til barn Erfaringer fra Vestfold. Bjørn Løvland seksjonsoverlege avd for anestesiologi, SiV - Tønsberg

Dexmedetomidine som premedikasjon til barn Erfaringer fra Vestfold. Bjørn Løvland seksjonsoverlege avd for anestesiologi, SiV - Tønsberg Dexmedetomidine som premedikasjon til barn Erfaringer fra Vestfold Bjørn Løvland seksjonsoverlege avd for anestesiologi, SiV - Tønsberg SiV 3H Dagkirurgisk avd - 5 operasjonsstuer ØNH, øye, gyn, mamma,

Detaljer

Anestesi ved enkeltinngrep Sist oppdatert fredag 15. januar 2010

Anestesi ved enkeltinngrep Sist oppdatert fredag 15. januar 2010 Anestesi ved enkeltinngrep Sist oppdatert fredag 15. januar 2010 Kneartroskopi Pasienten ligger i ryggleie. Generell anestesi i form av TIVA ved hjelp av remifentanil og propofol. Alternativt kan spinalanestesi

Detaljer

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng

Søvnapnoe og hjertesvikt. Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Tobias Herrscher Bjørkeng Søvnapnoe og hjertesvikt Patofysiologi søvnapnoe Forekomst blant hjertesviktpasienter Betydning i en hjertesviktpopulasjon Utredning Søvnapnoe Obstruktiv

Detaljer

Forekomsten av delirium i to norske intensivavdelinger. GF2010 Hilde Wøien

Forekomsten av delirium i to norske intensivavdelinger. GF2010 Hilde Wøien Forekomsten av delirium i to norske intensivavdelinger Hvordan defineres delirium Delirium: En bevissthetsforstyrrelse karakterisert ved akutt debut og fluktuerende forløp av sviktende kognitiv funksjon,

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

ANESTESI TIL DEN SITTENDE PASIENT

ANESTESI TIL DEN SITTENDE PASIENT ANESTESI TIL DEN SITTENDE PASIENT EIVIND HUSTAD VINJEVOLL ALNSF fagkongress 5.september 2015 Ålesund HEMODYNAMIKK KASUISTIKK KASUISTIKK Mann, 50 år. Tidligere frisk. Preoperativt BT 110/75 (MAP 87) Planlagt

Detaljer

Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Utpostseksjonen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus Solstrand 28.10.14

Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Utpostseksjonen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus Solstrand 28.10.14 PROSEDYRESMERTER Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Utpostseksjonen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus Solstrand 28.10.14 Emner Forberedelse til prosedyren Ulike barn/ulike foreldre

Detaljer

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen,

Kjersti Oterhals. Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, Kjersti Oterhals Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus, Bergen, UNITE Research Group; Christi Deaton, Sabina De Geest, Tiny Jaarsma, Mattie Lenzen, Philip Moons, Jan Mårtensson, Karen Smith,

Detaljer

Den problematiske pasienten. Den adipøse pasienten: Kirurgiske og anestesiologiske utfordringer. mail: johan.rader@medisin.uio.no.

Den problematiske pasienten. Den adipøse pasienten: Kirurgiske og anestesiologiske utfordringer. mail: johan.rader@medisin.uio.no. Den problematiske pasienten Den adipøse pasienten: Kirurgiske og anestesiologiske utfordringer Johan Ræder Dept of Anaesthesia Oslo University Hospital, Ullevål Oslo - Norway mail: johan.rader@medisin.uio.no

Detaljer

Prehospital smertebehandling i Sør- Trøndelag. Karin Elvenes Bakkelund

Prehospital smertebehandling i Sør- Trøndelag. Karin Elvenes Bakkelund Prehospital smertebehandling i Sør- Trøndelag Karin Elvenes Bakkelund Bakgrunn 50 % av pasienter som transporteres i ambulanse har smerter God smertebehandling er viktig, av medisinske og etiske grunner

Detaljer

Hvordan vurderer og håndterer vi risiko? Frank Weber Dr.

Hvordan vurderer og håndterer vi risiko? Frank Weber Dr. Hvordan vurderer og håndterer vi risiko? Frank Weber Dr. Sikkerhetskulturer i andre land er ikke like! Frank Weber Dr. Frank Weber Dr. Det skal ikke skje hos oss siviliserte. Frank Weber Dr. er du sikker

Detaljer

The work of breathing in preterm infants

The work of breathing in preterm infants The work of breathing in preterm infants Is there a difference in the electrical activity in the diaphragm and cardio-respiratory parameters during heated humidified high flow nasal cannula vs. nasal continuous

Detaljer

Primær- vs sekundærinnleggelser - dør traumepasientene på vei til endelig behandling? Thomas Kristiansen Forskningsstipendiat

Primær- vs sekundærinnleggelser - dør traumepasientene på vei til endelig behandling? Thomas Kristiansen Forskningsstipendiat Primær- vs sekundærinnleggelser - dør traumepasientene på vei til endelig behandling? Thomas Kristiansen Forskningsstipendiat Primær- vs sekundærinnleggelser - dør traumepasientene på vei til endelig behandling?

Detaljer

Larynxmaske eller endotracheal tube for adenotosillectomi?

Larynxmaske eller endotracheal tube for adenotosillectomi? Larynxmaske eller endotracheal tube for adenotosillectomi? Samarbeidsprosjekt: - Anestesi - Intensiv / oppvåkning - ØNH Hensikt: - Sikker luftveishåndtering - Bedre smerte- og kvalmebehandling - Effektiv

Detaljer

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase

De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase De 4 viktigste medikamenter for lindring i livets sluttfase Indikasjon Medikament Dosering Maksimal døgndose Smerte, Morfin dyspné (opioidanalgetikum) Angst, uro, panikk, muskelrykn., kramper Kvalme Uro,

Detaljer

Robot assistert kirurgi i gynekologi. Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital

Robot assistert kirurgi i gynekologi. Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital Robot assistert kirurgi i gynekologi Gynekologisk avdeling St Olavs Hospital FOR seminar 04.11.2011 Robot assistert laparoskopisk kirurgi da Vinci Utviklet for å forbedre konvensjonell laparoskopi Brukes

Detaljer

Anestesimidler. Stein Nordsveen anestesisykepleier OUS/Ullevål

Anestesimidler. Stein Nordsveen anestesisykepleier OUS/Ullevål Anestesimidler Stein Nordsveen anestesisykepleier OUS/Ullevål Anestesimidler Diagnose, tilstand, alder, og type kirurgisk inngrep vil avgjøre valg av anestesimiddel. Kort om anestesi Anestesi= uten smerte

Detaljer

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens?

Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? University of Bergen Resistent lakselus - kvifor er det eit problem og korleis diagnostisere resistens? Frank Nilsen Sea Lice Research Centre Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen Norwegian School

Detaljer

Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt?

Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt? Blodsukker ved diabetes type 2 hvor lavt? Budskap Blodsukkerkontroll er viktig intervensjon ved type 2 Men moderat forebyggende effekt på hjertekarsykdom Annen intervensjon desto viktigere Røykeslutt

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G

Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Oversikt over SMS kommandoer for Holars 2020G Det er to ulike menyer for å programmere / styre sentralen. 1. Bruker SMS Her kan brukeren styre alarmen Av/På samt styre utgangsmoduler og Waveman moduler.

Detaljer

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Historien om KOLS Heim erfaringer så langt Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 2005: 560 innleggelser pga forverring av KOLS (av ca 2700 innleggelser) 1,6 innleggelse

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

CPAP ved respirasjonssvikt

CPAP ved respirasjonssvikt CPAP ved respirasjonssvikt Luftveiene omfatter Øvre luftvei omfatter: nese, munn og svelg. Har som oppgave årense luften for partikler større enn 5my. Nedre luftveier omfatter: luftrøret Trachea, bronkiene

Detaljer

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep:

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: Det Odontologiske Fakultet Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin Universitetet i Bergen Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: et supplement til moderne behandling. En litteraturstudie

Detaljer

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS

Nye medisinke aspekter ved Down syndrom. Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Nye medisinke aspekter ved Down syndrom Petra Aden Overlege PhD Seksjon for nevrohab-barn OUS Vekst Søvn/Søvnapne Hørsel Syn Atlantoaksial instabilitet Barn med Down syndrom (DS) 140 120 100 80 60 alle

Detaljer

Nye antidiabetika 2013

Nye antidiabetika 2013 Nye antidiabetika 2013 Kåre I. Birkeland Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Nye antidiabtika 2013

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Osteoporotiske brudd i ryggsøylen. Ivar Rossvoll Ortopedisk avdeling

Osteoporotiske brudd i ryggsøylen. Ivar Rossvoll Ortopedisk avdeling Osteoporotiske brudd i ryggsøylen Ivar Rossvoll Ortopedisk avdeling Osteoporose Fra ca 30 års alder reduseres beintettheten Reduksjon av antall, tykkelse og sammenbinding mellom trabeklene Bone density

Detaljer

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister?

Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Hva bør komme ut av Norsk hjertestansregister? Trondheim 16 mars 2015 Pe3er Andreas Steen Prof. emeritus, Univ i Oslo 1. Flere overlevere som lever lenger med god hjerne e3er hjertestans 2. Flere overlevere

Detaljer

Torben Wisborg NACA-skåre, luftambulansedagene 4.2.2014

Torben Wisborg NACA-skåre, luftambulansedagene 4.2.2014 NACA-scores evne til å forutsi dødelighet og behov for avansert sykehusbehandling Alvorlighetsgradering Beskriver alvorlighet med en amerikansk alvorlighetsgradering NACA Lasse Raatiniemi, Kim Mikkelsen,

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog?

Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Registerdata versus RCT: Kjerrevei kontra høyhastighetstog? Vinjar Fønnebø Professor, forebyggende medisin Direktør, NAFKAM UiT Norges arktiske universitet Seniorrådgiver, SKDE Klinisk forskning i det

Detaljer

Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling

Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling Håndholdt ultralyd i medisinsk avdeling Indremedisinsk høstmøte 2012 Ole Christian Mjølstad Overlege Klinikk for hjertemedisin St. Olavs hospital Phd student MI-lab-ISB/NTNU 1 Bør indremedisinere beherske

Detaljer

Tor Halmrast Sjefingeniør, akustiker: Musikkrom

Tor Halmrast Sjefingeniør, akustiker: Musikkrom Tor Halmrast Sjefingeniør, akustiker: Musikkrom STORE ROM EN-BRUK Bach skrev musikk for samme kirke i 16 år I dag: FLERBRUK «Skal brukes til alt- Kan ikke brukes til noenting» Byggherre Akustikk/Teater/Forestillings-kompetanse?

Detaljer

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl

Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser. Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Aseptiske årsaker til revisjoner av kneproteser Ove Furnes www.haukeland.no/nrl Reasons for revision in knee replacement in Norway 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% pain deep infection loose distal instability

Detaljer

Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene?

Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene? Sykehusorganisering hva betyr det for fastlegene? NSH konferanse, Clarion Hotel Royal Christiania, Oslo, Torsdag 17. mars 2011 Lars Erik Kjekshus Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for

Detaljer

Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Utpostseksjonen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus 23.05.14

Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Utpostseksjonen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus 23.05.14 GENERELL ANESTESI TIL PROSEDYRER Per Anders Hunderi Seksjonsoverlege Utpostseksjonen Kirurgisk serviceklinikk Haukeland Universitetssykehus 23.05.14 Litt om Utpostseksjonen Bemanning: 12 an.s.pl., 8.5

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital

Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital Utredning og diagnostikk av lungekreft ved St. Olavs Hospital - en kvantitativ studie Overlege / Post-doktor Bjørn H. Grønberg Kreftklinikken, St. Olavs Hospital / Institutt for Kreftforskning og Molekylær

Detaljer

Når EPJ består av flere systemer - påvirker det utøvelsen av sykepleie? Bente Christensen prosjektleder pasientforløp

Når EPJ består av flere systemer - påvirker det utøvelsen av sykepleie? Bente Christensen prosjektleder pasientforløp Når EPJ består av flere systemer - påvirker det utøvelsen av sykepleie? Bente Christensen prosjektleder pasientforløp NSFs ehelse konferanse 16-17 februar 2017 Mangelfull kommunikasjon og manglende informasjon

Detaljer

Forebyggende behandling

Forebyggende behandling Forebyggende behandling Odd Mørkve Senter for internasjonal helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose 24. mars 2011 Latent tuberkulose (LTBI) Hva er LTBI? Hva er gevinsten ved å behandle

Detaljer

Hvordan jobbe for forbedring? Jo-Inge Myhre, Martin Paulson. 22.01.14

Hvordan jobbe for forbedring? Jo-Inge Myhre, Martin Paulson. 22.01.14 Na Hvordan jobbe for forbedring? Jo-Inge Myhre, Martin Paulson. 22.01.14 Agenda Undervisning og gruppearbeid, med fiktiv kasuistikk og relatert til egen virksomhet. Effektiv implementering av tiltakspakken

Detaljer

Antikoagulasjon ved atrieflimmer - hva bør vi tenke på før oppstart?

Antikoagulasjon ved atrieflimmer - hva bør vi tenke på før oppstart? Antikoagulasjon ved atrieflimmer - hva bør vi tenke på før oppstart? Torstein Jensen Overlege, PhD, 1. amanuensis UIO Hjerteseksjonen, Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 2 Hva skjer med hjertet under Atrieflimmer?

Detaljer

Å snu døgnet hva gjør vi?

Å snu døgnet hva gjør vi? Å snu døgnet hva gjør vi? info Generelt om søvn + CFS/ME Registrering Søvnhygiene Case Søvn - generelt Hva påvirker søvn? - Cirkadian faktor (døgnrytme) -> 25 timer, justeres gjennom dagslys -> følger

Detaljer

SØVNFYSIOLOGI NÅR BLIR MENNNESKET EN BEGRENSNING?

SØVNFYSIOLOGI NÅR BLIR MENNNESKET EN BEGRENSNING? SØVNFYSIOLOGI NÅR BLIR MENNNESKET EN BEGRENSNING? Sjøsikkerhetskonferansen Haugesund, 26. september 2013 Ståle Pallesen, professor, dr. psychol Det psykologiske fakultet, UiB Nasjonalt Kompetansetjeneste

Detaljer

Inadvertent perioperative hypothermia: Guidelines and implementation process in. Oslo University Hospital

Inadvertent perioperative hypothermia: Guidelines and implementation process in. Oslo University Hospital Inadvertent perioperative hypothermia: Guidelines and implementation process in February 2013 Department of Infection Prevention Oslo, Norway Inadvertent perioperative hypothermia Implementing NICE guidance

Detaljer

Pasientforløp sett fra en teoretisk og vitenskapelig synsvinkel

Pasientforløp sett fra en teoretisk og vitenskapelig synsvinkel Vårmøte 2012, Oslo Pasientforløp sett fra en teoretisk og vitenskapelig synsvinkel PhD-stipendiat Miriam Hartveit Nettverk for forsking på behandlingsliner og samhandling, Helse Fonna HF Institutt for

Detaljer

Hva er et kvalitetsregister?

Hva er et kvalitetsregister? Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som kilder til helsetjenesteforskning Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Ahus18. mars 2015 Trine Magnus Leder av SKDE Hva er et kvalitetsregister? En prospektiv

Detaljer

Prehospital håndtering av alvorlige hodeskader. Snorre Sollid Overlege Øye- /Nevrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset Nord Norge HF

Prehospital håndtering av alvorlige hodeskader. Snorre Sollid Overlege Øye- /Nevrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset Nord Norge HF Prehospital håndtering av alvorlige hodeskader Snorre Sollid Overlege Øye- /Nevrokirurgisk avdeling Universitetssykehuset Nord Norge HF 2000 2007 2008 Behandling av alvorlige hodeskader Prehospital Guideline

Detaljer

Forskning om voldtekt; Min (korte) vei igjennom feltet

Forskning om voldtekt; Min (korte) vei igjennom feltet Forskning om voldtekt; Min (korte) vei igjennom feltet Hilde Pape, Statens institt for rusmiddelforkning Pape, H. (2003) Vold og krenkelser i unge menneskers parforhold. Tidsskrift for Den norske legeforening

Detaljer

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE

ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE ANESTESI TIL OVERVEKTIGE GRAVIDE Eldrid Langesæter Overlege, Anestesiavdelingen Akuttklinikken OUS Rikshospitalet AGENDA Fysiologiske forandringer Anestesitilsyn Keisersnitt Regional anestesi Narkose Postoperativ

Detaljer

Tilsyn på kardiologisk intervensjon

Tilsyn på kardiologisk intervensjon Tilsyn på kardiologisk intervensjon Gjør de det bra i strålevern? A. Widmark 1,2, R.D. Silkoset 1,3 1 Norwegian Radiation Protection Authority 2 Gjøvik University College 3 Oslo and Akershus University

Detaljer

Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III

Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III Behandling av traumatiske lidelser EMDR 18 november 2014 Marianne Jakobsen Psykiater/forsker III Psychological treatments for chronic posttraumatic disorder Systematic review and meta-analysis Traume fokusert

Detaljer

Anestesi til traumepasienten. Nils Oddvar Skaga Avdeling for anestesiologi Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Anestesi til traumepasienten. Nils Oddvar Skaga Avdeling for anestesiologi Oslo Universitetssykehus, Ullevål Anestesi til traumepasienten Nils Oddvar Skaga Avdeling for anestesiologi Oslo Universitetssykehus, Ullevål Innhold sentrale punkter i oksygenkaskaden indikasjon for intubasjon anestesigjennomføring ved

Detaljer

Effekter av borreslam: Metaller fra borreslam:

Effekter av borreslam: Metaller fra borreslam: Effekter av borreslam: Er ilmenitt mindre skadelig enn barytt? Metaller fra borreslam: Utlekking fra partikler & opptak i dyr Input til ERMS IRIS-Biomiljø v/renée Katrin Bechmann Exposure system Stirrer

Detaljer

Forventninger til farmasøyter i tverrfaglige team. Trine Marie Gundem Overlege kirurgisk intensiv Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Forventninger til farmasøyter i tverrfaglige team. Trine Marie Gundem Overlege kirurgisk intensiv Oslo Universitetssykehus, Ullevål Forventninger til farmasøyter i tverrfaglige team Trine Marie Gundem Overlege kirurgisk intensiv Oslo Universitetssykehus, Ullevål Intensiv pasienten, også farmasøytiske utfordringer Sykehistorie med

Detaljer