Hvordan monitorere awareness?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvordan monitorere awareness?"

Transkript

1 Hvordan monitorere awareness? Johan Ræder Anestesiavd. (Ullevål Sykehus) Omniasykehuset / Røde Kors Klinikk) mail:

2 FENTANYL: 1) ACB, kv, 41 år, 56 kg: fentanyl 5,0 mg + kurare (Anesthesiology 1981:54:341-3) 2) ACB, kv, 45 år, 66 kg: fentanyl 4,8 mg + kurare ( Anesth Analg 1980:59:948-9)

3 - 56 curariserte pasienter (m/ cuff på arm,dvs uten curare) - BIS mellom m/propofol TCI i 20 min, ingen kirurgi - Kommando hvert min: Klem hånden min to ganger - Kerssens C et al. Anesthesiology 2003:99: pasienter (66%) utførte kommandoen Hadde sign høyere BIS (67 vs 63) og sign høyere BT (MAP;86 vs 83) 9 pasienter (13%) husket dette etterpå ( recall ) 8 hadde utført kommando, 1 hørte navn ingen kommando utført 5 var OK, 4 hadde lett ubehag (vanskelig å svare, usikker på forløp videre, beroliget av tiltale) Jmf. m/ ingen recall pas: høyere hjertefrekvens (73 vs. 67) flere utførte kommandoer ( 30% av alle kommandoer, versus 10%) samme BIS verdier

4 Awareness = oppmerksom dvs: kroppen oppmerksom på ytre stimulus Stimulus inn mot kroppen Stimulering av sanseorgan Stimulering av sentralnervesystemet

5 Awareness = oppmerksom dvs: kroppen oppmerksom på ytre stimulus Stimulus inn mot kroppen Stimulering av sanseorgan Stimulering av sentralnervesystemet Ingen respons Autonom respons Bevisst respons

6 Awareness = oppmerksom dvs: kroppen oppmerksom på ytre stimulus Stimulus inn mot kroppen Stimulering av sanseorgan Stimulering av sentralnervesystemet Ingen respons Autonom respons Bevisst respons ingen lagring lagring ubevisst lagring m/ hukommelse

7 Awareness = oppmerksom dvs: kroppen oppmerksom på ytre stimulus Stimulus inn mot kroppen Stimulering av sanseorgan Stimulering av sentralnervesystemet Ingen respons Autonom respons Bevisst respons ingen lagring lagring ubevisst lagring m/ hukommelse

8 Klinisk Awereness = Bevisst erindring av per. op. inntrykk Ca. 0,2 % forekomst v/ generell anestesi m/ muskelrelaksantia 50% debut innenfor 6-12 timer, 50% senere (opptil 1 uke!!) Forekomst knyttet til styrke på stimulus, varighet av stimulering Alvor knyttet til smerte, angst, forsinket bearbeidelse Mindre enn 0,1% forekomst hos ikke-curariserte ( ubehag)

9 Hvordan monitorere awareness? - Per-operativ våkenhet kan ikke foutsies! - Ingen monitor kan gjette hva en kirurg vil finne på! Men. - Dyp søvn minker sjansen for at plutselig stimulering skal resultere i våkenhet. - Rask erkjennelse av våkenhet kan hindre awareness

10 Hvordan monitorere awareness? Sørge for sikker medikamentbruk: Unngå (evt. Lavdosert) curare Endetidal registrering av potente inhal. an. (>0.5 MAC) TCI dosering av propofol (serum nivå > 2,0 3,0 mikrog/ml?)

11 Serum propofol (microg/ml) - elective cholecystectomy (n= 19) Target 8 measured propofol, microg/ml before intub start of surgery stable surgery end of surgery verbal orient Høymork SC, Raeder J et al, 1999, submitted

12 halogenated inhal. agents, propofol, benzodiazepines 100% of patients Un-aware Asleep No incision reaction Concentration JR-02

13 Hvordan monitorere awareness? Observere pasient bevegelse: sensitiv, men uspesifikt OK (BT, hjertefrekvens, pulsoksymeter): meget uspesifikt, varierende sensitivitet Elektronisk monitorering: Hjertefrekvens variabilitet (Anemon ) Hudledningsevne? Muskeltonus? EEG rå EEG Enkel bearbeidelse (spektral edge, median frekvens etc.) A-line AEP (auditory evoked potential) BIS (bispectral index) Andre: Entopy, Narcotrend.

14 JR-02

15 Bispectral indeks - BIS: Singlel, frontal EEG indeks på søvndybde Score 0-100, < 60 = pålitelig søvn (medik. forskjeller?) Kan brukes ved de fleste typer anestesi, untatt ketamin Lystgass/ høydose opioid kan gi høyere indeks Ingen kalibrering nødvendig God elektrodeplassering viktig Forsinket respons (15-45 sec) Signal kan forstyrres av pannemuskler (EMG) Godt dokumentert, mer enn 1000 vitenskapelige studier

16 BIS og awareness - Studier: Sebel P et al: Anesthesiology 2003:99:A pasienter, 7 sykehus 0,12% awareness, 6,1% drømmer m/ BIS: 0,11% Uten BIS: 0,14%

17 BIS og awareness - Studier: Myles PS et al: Anesthesiology 2003:99:A curariserte, høyrisk pasienter Awreness: Uten BIS: 0,89% Med BIS: 0,14% 80% reduksjon (P<0,05) BIS reduserte tid til oppvåkning (P<0,01)

18 BIS og awareness - Studier: Lennmarken C al: Anesthesiology 2003:99:A303 +? 4945 curariserte pasienter, vs matchet kontroll: Uten BIS: 0,16% Med BIS: 0,04% (P<0.01), 75% reduksjon Lavere BIS assosiert med høyere 1 års mortalitet P<0,01) (??) Pas med BIS og awareness: Hadde ligget med BIS > 60 i mer enn 4 min 8% hadde BIS > 60 i mer enn 4 min uten awareness

19 Konklusjoner: BIS kan brukes til å monitorere søvn og minke sjansen for awareness Unngå BIS > 60 for lengre perioeder (> 4 min) Usikkert om vi samtidig kan spare medikamenter (BIS mellom 50 og 60) og redusere BIS faren (BIS mellom 40-50) For dyp søvn (BIS < 40) er muligens uheldig

20 8. Vintermøte, Soria Moria, januar 2004

21

22 Varierer med samtidig smerte terskel VÅKEN AWARE SOVER UNAWARE?? input lagring reproduksjon anestesi type?

23 touch, sound, awakening light,+++ AROUSAL surgical trauma, intubation,++ PAIN movement, muscular tension autonomic response (BT, hr) JR-02

24 sectio AWARENESS HØY - RISIKO SITUASJONER: cardiopulmonal bypass bronkoskopi multitraume sirkulasjonsvikt respirasjonsvikt

25 AWARENESS TIVA* vs INHALASJON: teoretiske overveininger kasuistikker nasjonale/regionale surveys åpne studier sammenlignende studier *TIVA = TOTAL INTRAVENØS ANESTESI

26 AWARENESS nasjonale oversikter: FINLAND (1): pasientklager over 5 år (totalt ): klager vedr. anestesi - 4 klager vedr. awareness: (N2O+iso, N2O+enfl, N20+prop, iso) AUSTRALIA (2): anonym rapport av incidents m/sikkerhetsrisiko - av 2000 rapporter var 16 (0,8%) om awareness -6 stk. feildose av kurare før innledning -3 stk. med for lav kons. inhalasjonsmiddel -7stk. upåfallende anestesi gjennomføring 1) Acta An Scand 1997:41: ) Anesth Int Care 1993:21:653-4

27 AWARENESS - kliniske data MOERMAN N et al; Anesthesiol 1993:79:454-64: 26 henviste pasienter - kun 12 vedlagt anestesijourn (!) - 6 pas m/inhalasjon + iv - 6 pas m/tiva (propofol) - 1 pas m/epidural + TIVA

28 AWARENESS - prospektive studier SANDIN R et al: Br. J. Anaesth 1993:71:782-7: - 5 awareness tilfelle på 2500 pas, TIVA (Bristol skjema) 4 stk for lav instilt dose 1 stk venflon revet ut under snuing av pas NORDSTRØM O et al: Acta An Scand 1997:41:978-84: - 2 awareness tilfelle på 1000 pas, TIVA (Bristol skjema) Begge tilfelle redusert dose p.gr. av overvekt LIU W et al: Anesthesia 1991:46:435-7: - 2 awareness tilfelle på 1000 pas, Begge for liten innledningsdose iv JORDENING H et al: Anesth 1991:75:A awareness tilfelle (alle fent+droperidol+n2o) på 3415 pas

29 AWARENESS VED TIVA OG INHALASJONSANESTESI KONKLUSJONER: 0,2% awareness i gode kliniske materialer på kurariserte pasienter utstyr/brukerfeil vanligste årsaker prisipielle forskjeller mellom TIVA og ihnalasjonsan. gir ikke sikre utslag på forekomsthyppighet bedre/ny monitorering, godt kjennskap til utstyr og medikamenter gir potensiale for forbedring

30 AWARENESS KLINISK MONITORERING I: Intravenøs anestesi BT og/eller hjertefrekvens kan være stabilt med samtidig våkenhet under smertestimulering. Bevegelse inntrer før våkenhet ved for lite anestesi (forutsatt ingen/moderat kurarisering) LØSNINGER: Begrense bruk av muskelrelaksantia Bruke trygge doser (+ midler som gir amnesi?) individuelle variasjoner utstyr/metode svikt

31 AWARENESS STUDIER Metodeproblemer: Lav forekomst - krever store pasientmaterialer standardiseringsproblemer endringer over tid prospektive blindede studier vanskelig Retrospektive studier - underrapportering Prospektive studier - alle skjerper seg Tidpunkt for pasient intervju per.op, recovery, dag etter, en uke etter Type intervju/spørsmål

32 AWARENESS - TILTAK: GENERELT: regional bedøvelse unngå/redusere muskelrelaksantia bruk gode rutiner: utstyr sjekk, oppsett, alarmer bruke trygge konsentrasjoner, kombinasjoner (barb/prop+opioid+ midaz)? bispektral indeks (BIS) monitorering rutiner for å oppdage/håndtere awareness INHALASJONSMIDLER: monitorere endetidal konsentrasjon INTRAVENØSE MIDLER: target control systemer

33 AWARENESS - ÅRSAKER INHALASJONS MIDLER: stoler på lystgass alene lav lystgass % - over-reaksjon på redusert O2 metn fordamper problem (selectatec, tom ) for hurtig/ukontrollert over på lav-flow INTRAVENØSE MIDLER: venflon svikt (ekstravasalt, okklusjon) luft/dødrom i infusjonslanger medikament feil vei gjennom treveiskran feil ved pumpebruk (stempel, dødrom, utregnet dose) sen start/utilstrekkelig infusjon etter bolus

34 Johan C. Ræder, Dept. of Anaesthesia, Ullevaal University Hospital, N-0407 Oslo, Norway

35 AWARENESS KLINISK MONITORERING I: Inhalasjonsanestesi BT og/eller hjertefrekvens stign. før pasienten våkner under smertestimulering. POTENSIELLE PROBLEMER: pasienten aware før man rekker å reagere maskering av smerterespons m/andre midler opioide analgetika epidural, (lokal infiltrasjon) faser med ingen/lite smertestimulering etter innledning Løsning (?): Bruke trygge konsentrasjoner av inhal.midler

36 Bakgrunn Stanski DR (In Miller RD 1990): Stoelting RK: Anesthesiology 1970 de Jong RH: Anesthesiology 1975 Yakitis RW: Anesthesiology 1977 Roizen MF: Anesthesiology 1981

37 Bakgrunn Ausems ME: Anesthesiology 1986

38 Bakgrunn Ausems ME Anesthesiology 1986

39 Metodikk BIS Index (AEP Index) som indikator søvndybde Registrering av BIS-reaksjon på to veldefinerte stimuli: trakeal intubasjon og kirurgisk hudinsisjon 2 grupper pasienter: 20 (intubasjon) + 20 (hudinsisjon) Fentanyl 1 mikrogr /kg før innledning Propofol infusjon til stabil BIS 55 Muskelrelaksans

40 Metodikk Registrering: BIS-respons registreres i 2 min etter stimulering Anestesidybde økes deretter hvis BIS > 60 Mean respons for gruppene sammenlignes: Parametrisk eller nonparametrisk statistikk

41 Vanskeligheter Finne adekvat anestesidybde Pilotstudie (Johanna) BIS Etablere stabil BIS Ca 20 min Samarbeid med kirurg / op.personalet Intubasjon: nevrokir: kjeve/rygg Hudinsisjon: dagkir (mammaop)

42 Why monitor sleep? Avoid awareness (=recall of intraop. events) (incidence 2 : 1000 ) Titrate hypnotic agents: empiric dose: enough to keep all patients asleep some patients get to much hypnotic agents delayed recovery, higher costs JR-02

43 ANAESTHETIC EFFECT: -measurement Clinical endpoints (sleep, BP, heart rate, movement, respiration) Muscular twitch (neuromuscular blockade) Muscular tension Skin conductance * (Prototype) Heart rate variability * (Anemon) EEG methods: raw EEG spectral edge median frequency AEP (auditory evoked potentials) (A-line)* BIS (bispectral index) * Entropy * * Tested Ullevaal Narcotrend University Hospital

44 BIS and propofol anaesthesia: Gan TJ et al. Anesthesiology 1997:87: Propofol consumption: Clinical group BIS-group Total consumption (mg) (-22%,P<0.001) Normalized consumption microg/kg/min (-14%,P<0.001) mg/kg/h Haemodynamics: similar Alfentanil (microg/kg/min): similar (0.67, 0.66)

45 BIS-module (Space-lab) JR-02

46 halogenated inhal. agents, propofol, benzodiazepines 100% of patients No incision reaction Concentration JR-02

47 halogenated inhal. agents, propofol, benzodiazepines 100% of patients Un-aware Asleep No incision reaction Concentration JR % isoflurane

48 Nitrous oxide: 100% of patients Un-aware Asleep No incision reaction Concentration 65% 105% JR-02

49 Opioid 100% of patients No incision reaction Unaware Asleep Concentration JR-02

50 BIS problems: Do not work with all drugs: high dose opioid ketamine nitrous oxide xenon Do not differentiate drug-sleep vs. normal sleep Delay in response (15-45 sec) JR-02

51 BIS and inhalational anaesthesia: Song D et al. Anesthesiology 1997:87: patients, lap.scopic steril., midaz+fent+prop induction Maintenance: nitrous oxide + mivacurium ( + fentanyl) + I: desflurane from entidal/clinical data (BIS hidden) II: desflurane titrated to BIS = 60 III: sevoflurane from entidal/clinical data (BIS hidden) IV: sevoflurane titrated to BIS = consumption of anaesthetics per-operative haemodynamics recovery

52 BIS Better individualisation of hypnotic dose Lower drug consumption for many patients More rapid emergence/fast-track* inhalational agents** propofol*** *Song D, White PF, Anesth Analg 1998:87: ** Song D et al. Anesthesiology 1997:87:842-8 *** Gan TJ et al. Anesthesiology 1997:87:808-15

53 Conclusions: TCI and outpatient anaesthesia: Dosing aid, less work with the pump More rapid reduction in effect level during anaesthesia Most beneficial with slow drugs (propofol vs.remifentanil)? Increased investments costs Possibly decreased drug consumption? In-accurate algorithme in many patients Does not incorporate pharmacodynamic variability

54 Conclusions: BIS and outpatient anaesthesia: Provides, to some extent, effect (sleep) monitoring Interferes with normal sleep, no guarantee against awakening(?) Delay in response, do not predict rapid awakening during anaesthesia ( muscle relax? minimum time awake for recall?) May provide individualized dosing of hypnotics (eg: pick out those patients who need less than standard dose) Increased equipment costs, potential of drug & recovery savings

55 Conclusions: BIS and TCI combined for outpatient anaesthesia: Suitable for intermediate/prolonged procedure: more easy and safe individualized propofol dosing faster recovery reduced costs prevention of awareness? Supplement in teaching situations Potential of closed loop administration

56 Is BIS cost-effective? Yli-Hankala,et al. Acta Anaesthesiologica Scand. 1999:43: Gynaecol.surg, gen.an. (midaz.pre, fent., prop.induction, rocur): I) 40 patients: propofol or sevoflurane (BIS hidden) II) 40 patients: propofol or sevoflurane, BIS displayed (50-60) Drug costs + electrodes (13 ECU) + Monitor (2.9 ECU, 6000 pat.) II vs I: propofol: - reduced propofol consumpt (-23%) - faster eye opening (3.7 vs. 9.8 min), orient. (6.4 vs. 15) - more fentanyl (+40%) - more expensive (break even at 704 min) II vs I: sevofl. : - reduced sevoflurane consumption (-38%) - similar emergence (eye op: min, orient: ) - more expensive (break even at 282 min, 3 l/min flow)

57 100% Induction Emergence BIS A-line Score W-Jensen et al. ASA 2000, A-1370 JR-02

58 100% Induction Emergence BIS Score W-Jensen et al. ASA 2000, A-1370 JR-02

59 100% Induction Emergence A-line Score W-Jensen et al. ASA 2000, A-1370 JR-02

60 BIS AND HIGH-DOSE OPIOID ANAESTHESIA: -Jacobsson et al, Acta An. Scand, 2000,in press: 10 µg/kg +/- propofol 0.5 mg/kg induction (14 ACBpatients: Mean BIS (range): Fentanyl Fentanyl+propofol Last BIS before LOR: 79 (43-98) 93 (76-98) * BIS at LOR: 79 (45-94) 90 (78-98) * BIS 1 min after LOR: 75 (51-98) 84 (61-98) * LOR (min after ind.) 6.7 (4-9) 2.5 (1-5) * P<0.01 between groups JR-02

61 BIS OG INHALASJONSANESTESI: (gassforbruk, recovery) 60 pas., lap.skopisk sterilisering; midazolam,fentanyl,propofol start Des Des+BIS Sevo Sevo+BIS MACxh 1.2 ± ± 0.3 * 1.5 ± ± 0.4 * Mivacuri.(mg) 7.6 ± ± 4.9 * 8.5 ± ± 6.9 * Verbal resp. 6.0 ± ± 1.2 * 7.6 ± ± 2.0 * Orientation 10 ± ± ± ± 2.8 * (min) Home ready 147 ± ± ± ± 59 Song D et al. Anesthes 1997:87:842-8 * P<0.05

62 BIS OG INHALASJONSANESTESI: (gassforbruk, recovery) 60 pas., lap.skopisk sterilisering; midazolam,fentanyl,propofol start Des Des+BIS Sevo Sevo+BIS MACxh 1.2 ± ± 0.3 * 1.5 ± ± 0.4 * Mivacuri.(mg) 7.6 ± ± 4.9 * 8.5 ± ± 6.9 * Verbal resp. 6.0 ± ± 1.2 * 7.6 ± ± 2.0 * Orientation 10 ± ± ± ± 2.8 * (min) Home ready 147 ± ± ± ± 59 Song D et al. Anesthes 1997:87:842-8 * P<0.05

63 BIS OG PROPOFOL ANESTESI: (medikamentforbruk, recovery) 302 pas, kir>1 time, midazolam, alfentanil, propofol start (+ev. curare), N2O I: propofol + alfentanil infusjon etter klinikk (BIS skjult) II: propofol etter BIS=45-60 (60-75 siste 15 min) + alfentanil infusjon - medikamentforbruk - hemodynamikk - recovery Gan TJ et al. Anesthesiol 1997:87:

64 JR-02

65 Bispectral index - BIS: Single, frontal EEG derived index of sleep (influence of stress?) Score 0-100, < 60 = reliable sleep (drug variations?) Use with most anaesthetic combinations, except ketamine No calibration, sensitive electrode function needed Delay in response (30-60 sec) Interference from EMG signals Cost of equipment: monitor = $, electrodes = 15 $ Alternatives: Anemon monitor: ECG-variability, stress (not sleep?) monitor Non-commercial: auditory evoked potential (AEP) power spectrum EEG median frequency EEG

66 BIS and inhalational anaesthesia: Song D et al. Anesthesiology 1997:87: patients, lap.scopic steril., midaz+fent+prop induction Maintenance: nitrous oxide + mivacurium ( + fentanyl) + I: desflurane from entidal/clinical data (BIS hidden) II: desflurane titrated to BIS = 60 III: sevoflurane from entidal/clinical data (BIS hidden) IV: sevoflurane titrated to BIS = consumption of anaesthetics per-operative haemodynamics recovery

67 BIS and propofol anaesthesia: Gan TJ et al. Anesthesiology 1997:87: patients, surgery > 1h, midaz+alfent+propofol start, nitrous ox. Maintenance: nitrous oxide + alfentanil infusion + I: propofol infusion after empirical+clinical criteria (BIS hidden) II: propofol adjusted to BIS=45-60 (60-75 last 15 min) consumption of anaesthetics per-operative haemodynamics recovery

68 BIS and propofol anaesthesia: Gan TJ et al. Anesthesiology 1997:87: Propofol consumption: Clinical group BIS-group Total consumption (mg) (-22%,P<0.001) Normalized consumption microg/kg/min (-14%,P<0.001) mg/kg/h Haemodynamics: similar Alfentanil (microg/kg/min): similar (0.67, 0.66)

69 Conclusions: TCI and outpatient anaesthesia: Dosing aid, less work with the pump More rapid reduction in effect level during anaesthesia Most beneficial with slow drugs (propofol vs.remifentanil)? Increased investments costs Possibly decreased drug consumption? In-accurate algorithme in many patients Does not incorporate pharmacodynamic variability

70 Conclusions: BIS and outpatient anaesthesia: Provides, to some extent, effect (sleep) monitoring Interferes with normal sleep, no guarantee against awakening(?) Delay in response, do not predict rapid awakening during anaesthesia ( muscle relax? minimum time awake for recall?) May provide individualized dosing of hypnotics (eg: pick out those patients who need less than standard dose) Increased equipment costs, potential of drug & recovery savings

71 Conclusions: BIS and TCI combined for outpatient anaesthesia: Suitable for intermediate/prolonged procedure: more easy and safe individualized propofol dosing faster recovery reduced costs prevention of awareness? Supplement in teaching situations Potential of closed loop administration

72 Is BIS cost-effective? Yli-Hankala,et al. Acta Anaesthesiologica Scand. 1999:43: Gynaecol.surg, gen.an. (midaz.pre, fent., prop.induction, rocur): I) 40 patients: propofol or sevoflurane (BIS hidden) II) 40 patients: propofol or sevoflurane, BIS displayed (50-60) Drug costs + electrodes (13 ECU) + Monitor (2.9 ECU, 6000 pat.) II vs I: propofol: - reduced propofol consumpt (-23%) - faster eye opening (3.7 vs. 9.8 min), orient. (6.4 vs. 15) - more fentanyl (+40%) - more expensive (break even at 704 min) II vs I: sevofl. : - reduced sevoflurane consumption (-38%) - similar emergence (eye op: min, orient: ) - more expensive (break even at 282 min, 3 l/min flow)

73 TCI with propofol; induction and LMA insertion: Taylor IN, Kenny GNC, Anaesthesia 1998:53: patients, minor surgery, temazepam premed. Induction: time from target achieved to loss of contact (LOC) LMA insertion attempted at 30,60,90,120,150,180 s after LOC Target (microg/ml) LOC (sec) LMA (30 sec) 8/15 10/15 12/15 14/15 LMA (60 sec) 8/15 12/15 12/15 14/15 LMA (90 sec) 10/15 12/15 14/15 15/15 LMA (120 sec) 11/15 12/15 14/15 15/15 LMA (150 sec) 11/15 13/15 14/15 15/15 LMA (180 sec) 11/15 14/15 15/15 15/15 Failure:

74 TCI, predicted versus measured values: 21 pat., major abdominal surg: +/- 30% median error Fechner J et al. Anaesthesist:1998:47: pat., prebypass,cor.surg: under-estimation, - 23% Barvais L et al. J Cardioth & Vasc An 1996:10: pat., major surgery: +/- 22% median error Swinhoe CF et al. Anaesthesia 1998:53:sup1, pat., gyn. Orthop. Surg: +/- 24% mean error (Marsh) Coetzee JF et al. Anesthesiology 1995:82: pat., gen.surg.: over-estimation, + 13% Schuttler J et al. Anaesthesia 1998:43 (suppl):2-7

75 ANAESTHETIC EFFECT: -measurement Clinical endpoints (sleep, BP, heart rate, movement, respiration) Muscular twitch (neuromuscular blockade) Muscular tension Skin conductance Heart rate variability EEG methods: raw EEG spectral edge median frequency AEP (auditory evoked potentials) BIS (bispectral index)

76 BIS AND HIGH-DOSE OPIOID ANAESTHESIA: -Jacobsson et al, Acta An. Scand, 2000,in press: 10 µg/kg +/- propofol 0.5 mg/kg induction (14 ACBpatients: Mean BIS (range): Fentanyl Fentanyl+propofol Last BIS before LOR: 79 (43-98) 93 (76-98) * BIS at LOR: 79 (45-94) 90 (78-98) * BIS 1 min after LOR: 75 (51-98) 84 (61-98) * LOR (min after ind.) 6.7 (4-9) 2.5 (1-5) * P<0.01 between groups

77 BIS FOR CLOSED-LOOP ANAESTHESIA: - White PF et al: Acta An. Scand. 2000, in press BIS every 10 sec: If > ± 5% of preset target change propofol rate Patient with general anaesthesia, mastectomy (BIS 60-70): (+fentanyl, nitrous oxide, rocuronium) Patient with TIVA, hysterectomy (BIS 55-75): (+sufentanil, cis-atracurium) Patient with local an. + sedation (BIS = 80): (+fentanyl)

Den problematiske pasienten. Den adipøse pasienten: Kirurgiske og anestesiologiske utfordringer. mail: johan.rader@medisin.uio.no.

Den problematiske pasienten. Den adipøse pasienten: Kirurgiske og anestesiologiske utfordringer. mail: johan.rader@medisin.uio.no. Den problematiske pasienten Den adipøse pasienten: Kirurgiske og anestesiologiske utfordringer Johan Ræder Dept of Anaesthesia Oslo University Hospital, Ullevål Oslo - Norway mail: johan.rader@medisin.uio.no

Detaljer

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep:

Det Odontologiske Fakultet. Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin. Universitetet i Bergen. Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: Det Odontologiske Fakultet Avdeling for Oral kirurgi og Oral medisin Universitetet i Bergen Våken intravenøs sedasjon ved oralkirurgiske inngrep: et supplement til moderne behandling. En litteraturstudie

Detaljer

Prophylactic oral ibuprofen or ibuprofen-codeine versus placebo for postoperative pain after primary hip arthroplasty.

Prophylactic oral ibuprofen or ibuprofen-codeine versus placebo for postoperative pain after primary hip arthroplasty. Prophylactic oral ibuprofen or ibuprofen-codeine versus placebo for postoperative pain after primary hip arthroplasty. Dahl V, Raeder J, Drøsdal S, Wathne O, Brynildsrud J. Acta Anaesthesiol Scand. 1995

Detaljer

Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse,

Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse, FAGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2002: 112: 160 70. Per Løkken og Kari Gravem Kvakestad Medikamentell kontroll av tannbehandlingsangst Til tross for mer avansert teknisk utstyr og bedre tannhelse, viser

Detaljer

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring?

Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Ble den dagkirurgiske verdenskongressen i Amsterdam 15-18. april like fargerik som tulipanene i full blomstring? Nei, men så må det også sies at tulipanprakten var voldsom! Det vil være urettferdig å si

Detaljer

TCI TIVA til barn. Voss sjukehus. Barneanestesikurs Tromsø januar 2010 Olav Lødemel. Nytt i 1963 Helse Bergen HF 2002 Akuttfunksjon.

TCI TIVA til barn. Voss sjukehus. Barneanestesikurs Tromsø januar 2010 Olav Lødemel. Nytt i 1963 Helse Bergen HF 2002 Akuttfunksjon. TCI TIVA til barn Barneanestesikurs Tromsø januar 2010 Olav Lødemel Voss sjukehus Nytt i 1963 Helse Bergen HF 2002 Akuttfunksjon Medisin, kirurgi, gynekologi Operativt 2400 inngrep TCI TIVA frå 2004 Bariatri

Detaljer

Stevnemøtet med verden i Sevilla ble forventningene innfridd?

Stevnemøtet med verden i Sevilla ble forventningene innfridd? Stevnemøtet med verden i Sevilla ble forventningene innfridd? Den 6. Internasjonale kongressen om dagkirurgi er nylig avviklet i Sevilla. En stor del av dette nyhetsbrevet er viet kongressen med rapporter,

Detaljer

Fre r d e H ols l t s en U B Ber e g r en e Sø S vnse S n e ter

Fre r d e H ols l t s en U B Ber e g r en e Sø S vnse S n e ter Pasienten som ikke får sove: Diagnostikk og behandling av søvnproblemer Fred Holsten UiB BergenSøvnSenter Nasjonalt Kompetansesenter for søvnsykdommer - SOVno Formålet med kurset: 1. Kjenne igjen alle

Detaljer

Sedasjon av barn under tannbehandling

Sedasjon av barn under tannbehandling Sedasjon av barn under tannbehandling Prosjektoppgave for 10. semester H-02 S. Solhaug, K. Stokstad, M.T. Østenstad Foto K.G.Kvakestad Veileder: Førsteamanuensis Anne Skaare UNIVERSITETET I OSLO 11.05.2007

Detaljer

1) Fra Redaksjonen 2) Konsensus for Bilirubinbehanding i Norge 3) Orientering om etablering av Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister

1) Fra Redaksjonen 2) Konsensus for Bilirubinbehanding i Norge 3) Orientering om etablering av Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Nummer 2 2006 (PDF) I denne filen finner du hele NeoNytt samlet i ett dokument. Klikk på en av lenkene under Bookmarks i venstre marg av PDF-leseren eller klikk på lenkene i innholdsfortegnelsen nedenfor

Detaljer

Lite liv observasjon og

Lite liv observasjon og Lite liv observasjon og oppfølging Ahus, 24. januar 2012 Jordmor Eli Saastad Normal fosteraktivitet hva er det? Observasjon av fosteraktivitet Oppfølging av gravide med lite liv Faktorer som kan påvirke

Detaljer

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate)

HELSE BERGEN HF. Bergen 28. desember 2004. Report to the Health and Social Affairs (Google translate) HELSE BERGEN HF Bergen 28. desember 2004 Report to the Health and Social Affairs (Google translate) Further need for health studies in terms of long-term effects of diving, treatment and follow-up. Prepared

Detaljer

Hemodynamiske forandringer hos friske kvinner under normal fødsel

Hemodynamiske forandringer hos friske kvinner under normal fødsel Hemodynamiske forandringer hos friske kvinner under normal fødsel 5. års studentoppgave. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Skrevet av: Elisabeth K. Hallem - mk05 Gyri Hagen - mk06 Veiledere: Ganesh

Detaljer

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening

nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 norsk nevropsykologisk Forening NORSK NEVROPSYKOLOGISK FORENING norsk nevropsykologisk Forening nevropsykologi tidsskrift for norsk nevropsykologisk Forening desember 2009 Årgang 11 nr. 2 leder Tid for endring? Da initiativet til å stifte

Detaljer

KVANTIfISerINg AV PLeIeTYNgde. og UTSKrIVNINgSKrITerIer HoS PASIeNTer I oppvåkningsenhet

KVANTIfISerINg AV PLeIeTYNgde. og UTSKrIVNINgSKrITerIer HoS PASIeNTer I oppvåkningsenhet forskning nr 2, 2008; 3: 72 83 ORIGINALARTIKKEL > Kvantifisering av pleietyngde og utskrivningskriterier hos pasienter i oppvåkningsenhet KVANTIfISerINg AV PLeIeTYNgde og UTSKrIVNINgSKrITerIer HoS PASIeNTer

Detaljer

Bacheloroppgave i sykepleie, 3. år, 7BSP32. Kull 2011

Bacheloroppgave i sykepleie, 3. år, 7BSP32. Kull 2011 Program for sykepleierutdanning Bacheloroppgave i sykepleie, 3. år, 7BSP32 Kull 2011 Eksamensdato: Innlevering 28.05.2014 Tittel: Etterlevelse av Sjekklisten for Trygg Kirurgi i Fremtidens Operasjonsrom

Detaljer

Abstrakter for postere Tema: Mental helse forskning i helseregion nord

Abstrakter for postere Tema: Mental helse forskning i helseregion nord Abstrakter for postere Tema: Mental helse forskning i helseregion nord Posterpresentasjon onsdag 25. mars: Electroencephalografi og event-related potentials i studiet av smerte Flaten, M.A. Aslaksen, P.M.,

Detaljer

En fjær i hatten til norsk dagkirurgi!

En fjær i hatten til norsk dagkirurgi! Vintermøte 16 og 17 jan.-2004 Møtet hadde enda en gang en fantastisk oppslutning med over 340 deltagere i salen. Dessverre var det også over 100stykker som ikke kom med. Dette har vi vært nødt til å gjøre

Detaljer

hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding og program ingen grunn til å vente. (Av og til er det vinter i Bergen også: )

hotell, Gardermoen 8. og 9. januar 2010.www.nordaf.no for påmelding og program ingen grunn til å vente. (Av og til er det vinter i Bergen også: ) Etter en begivenhetsrik sommer med IAAS verdenskongress i Brisbane som høydepunkt, er høsten over oss. Både faglige og helsepolitiske utfordringer står og venter, begge deler vil være i fokus på kommende

Detaljer

LONG-TERM RESULTS WITH SEPTAL OCCLUDERS AS TREATMENT FOR CHRONIC AORTIC OCCLUSIONS

LONG-TERM RESULTS WITH SEPTAL OCCLUDERS AS TREATMENT FOR CHRONIC AORTIC OCCLUSIONS 21-25 oktober 2013 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 172 LONG-TERM RESULTS WITH SEPTAL OCCLUDERS AS TREATMENT FOR CHRONIC AORTIC OCCLUSIONS Mattsson EJR*, Söderberg B 1, Henriksson O 1 1 Sahlgrenska

Detaljer

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter.

VITENSKAPELIG ARTIKKEL. Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter. fag VITENSKAPELIG ARTIKKEL Familiesentrert målsetting og evaluering: Bruk av standardiserte og individualiserte instrumenter Bjørg Fallang, MPT, Dr. Philos, førsteamanuensis Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Høstnummer 2011. Bildet viser inngangsportalen til det første dagkirurgiske senter, sykestuen i Efesos, bygget rundt 100 f.kr

Høstnummer 2011. Bildet viser inngangsportalen til det første dagkirurgiske senter, sykestuen i Efesos, bygget rundt 100 f.kr Høstnummer 2011 Bildet viser inngangsportalen til det første dagkirurgiske senter, sykestuen i Efesos, bygget rundt 100 f.kr Innhold: s2: Leder (Jørgen Nordentoft), s 4 Rapport IAAS verdenskongress (Tone

Detaljer

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING

KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING KANSELLERING AV PLANLAGTE KIRURGISKE INGREP KLINISK AUDIT SOM METODE FOR KVALITETSFORBEDRING Ida Mykkeltveit Master i kunnskapsbasert praksis Senter for kunnskpapsbasert praksis Avdeling for helse og sosisalfag

Detaljer

Risikovurdering knyttet til bruk av gass, slag mot hode og strøm til bedøving av fisk

Risikovurdering knyttet til bruk av gass, slag mot hode og strøm til bedøving av fisk Risikovurdering knyttet til bruk av gass, slag mot hode og strøm til bedøving av fisk Uttalelse fra Faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd i Vitenskapskomiteen for mattrygghet 15.09.10 ISBN: 978-82-8082-427-1

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at vi også i år vil lodde ut en tur til dagkirurgisk verdenskongress i Boston. Mer om møtet s 18 nordaf.no

Vi gjør oppmerksom på at vi også i år vil lodde ut en tur til dagkirurgisk verdenskongress i Boston. Mer om møtet s 18 nordaf.no Nye medlemmer Nordaf er basert på personlig medlemskap. Medlemskontingenten er kr 100,- Nye medlemmer kan henvende seg til Team Congress. E-mail:post@teamcongress.no Tlf: 61247070 fax: 61247071 Reisestipend

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

Eloverfølsomme i Norge

Eloverfølsomme i Norge Eloverfølsomme i Norge Rapport fra spørreundersøkelse 2007-2008 Strålingskilder - Symptomer Tiltak Behandling Livskvalitet FORENINGEN FOR EL-OVERFØLSOMME Foreningen for el-overfølsomme (FELO) ble etablert

Detaljer

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ...

Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003. Terapianbefaling: Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling ... Statens legemiddelverk, publikasjon 2003:03 OKTOBER 2003 Terapianbefaling:...... Benzodiazepiner for kontroll av angst og vegring ved tannbehandling Terapianbefaling Benzodiazepiner for kontroll av angst

Detaljer

UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE.

UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE. 18-22 oktober 2004 Vitenskapelige forhandlinger Abstrakt nr: 53 UTVIDET REGISTRERING AV PROSTATAKREFT I NORGE. Wahlqvist R., Kvåle R., Kyrdalen A.E., Halvorsen O.J, Norstein J., Fosså S. for Nasjonalt

Detaljer