Småkraftforeningen Ålesund 18. Mars 2015 Kraft- og sertifikatpriser fremover. Sikring og tilpasning for uregulert småkraft

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Småkraftforeningen Ålesund 18. Mars 2015 Kraft- og sertifikatpriser fremover. Sikring og tilpasning for uregulert småkraft"

Transkript

1 Småkraftforeningen Ålesund 18. Mars 2015 Kraft- og sertifikatpriser fremover. Sikring og tilpasning for uregulert småkraft Tor Reier Lilleholt Head of Nordic Analysis

2 Vurderinger av kraftpriser de neste 20 år Interessert i MK langsiktig markedsvurderinger og prisprognose 2015 til 2040? Kontakt:

3 Verktøy: Samkjøringsmodell -Samkjøringsmodell (EMPS) er et Sintef produkt som beskriver kraftsystemet slik det ser ut i dag i detalj (produksjonskapasiteter, kabelforbindelser etc.) -Over 1300 enheter modellert i Norge/Sverige -Beste hydrologiske modelleringsverktøy for sesongplanlegging av vannkraft i markedet. -Basert på kraftsystem og tilsigsstatistikk vil Samkjøringsmodellen gi prognoser på produksjon, magasiner, utveksling og priser etter en optimaliseringsprosess. Det brukes 45 år med forskjellig hydrologi som prisscenarioer ( ). -Utfallsrom på årspris i fra Øre/kWh som følge av hydrologiske svingninger

4 Hydrologi er ikke alt! SRMC kull (marginalkost) også viktig! - Kull har falt, CO2 steget og euro er svekket mot dollar - Stabilt siste år - Legg merke til NP pris i tørre år. Intruduction of CO2 market. 5-7 Euros. Increase to 30 Euros during first half of 06 CO2 shift Phase Financial crisis. Fuel collaps. Coal prices doubled CO2 collaps during Down to zero in 2007 SRMC lost 25% in a year SRMC rather stable Coal doubled once more. Relatively stable fuel prises CO2 price nearly half during 6 months period Coal prices doubled

5 Nordic power balance (in TWh/y) Table 6.5: Development of the Nordic power balance, all figures in TWh/year Year Hydropower* 199,5 200,3 201,9 203,6 207,1 208,2 209,7 210,6 211,1 212,5 214,4 215,7 217,1 217,4 217,7 218,1 218,4 218,7 219,0 219,3 219,7 220,0 220,3 220,6 220,9 221,3 221,6 221,9 221,9 221,9 221,9 221,9 221,9 Nuclear 83,0 72,2 77,2 79,8 82,9 84,7 85,6 84,3 91,8 93,1 93,0 105,9 106,0 106,0 102,2 102,2 102,2 111,8 105,4 98,7 94,7 90,7 90,7 90,7 90,7 90,7 86,2 86,2 86,2 86,2 79,2 69,0 56,8 Wind power* 10,0 10,4 12,2 17,3 19,4 23,6 28,3 31,1 33,0 37,3 41,9 45,1 47,7 49,0 50,4 51,7 53,0 54,4 55,2 55,9 56,4 56,9 57,4 57,9 58,2 58,5 58,8 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 59,1 CH P bio elcert 7,3 9,0 11,7 9,1 8,2 7,9 9,0 9,7 10,3 10,8 11,1 11,4 11,4 11,5 11,6 11,8 12,0 12,3 12,6 13,0 13,4 13,9 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4 CH P others 49,4 46,5 52,4 47,2 41,9 41,5 37,3 45,9 46,5 48,0 48,8 49,3 49,8 50,6 51,1 51,8 52,3 52,8 53,5 54,5 55,0 55,5 56,0 56,3 56,6 56,9 57,2 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5 Therm al Consum ption* Balance 20,9 23,9 28,2 21,0 13,3 21,3 17,7 13,8 13,2 11,4 9,4 7,5 6,7 6,4 6,1 5,8 5,3 5,0 3,8 4,7 4,5 4,3 4,2 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 408,4 379,6 393,6 389,5 392,1 389,6 388,6 389,3 391,0 392,9 394,8 395,9 396,5 397,8 398,9 400,3 401,6 402,3 402,8 403,4 403,9 404,4 405,0 405,4 405,7 406,2 406,5 406,8 407,2 407,5 407,9 408,3 408,6-38,2-17,3-10,1-11,5-19,2-2,4-1,0 6,0 15,0 20,2 23,8 39,0 42,2 43,1 40,3 41,0 41,6 52,7 46,7 42,8 39,8 36,9 38,0 38,5 39,0 39,5 35,7 36,2 35,9 35,5 28,1 17,6 5,0 *) Average for reference period: All figures in TWh/y *) Average for reference period:

6 Infrastructure main Nordic grid Year Internal links SouthWes t-link Swe Norwa y-jutla nd Ørskog-Fa rda l Finla nd-sweden Jutland-Zealand Capacity (MW) / Year Cable links external Sweden-Lithua nia Jutla nd-germa ny Norway-Germa ny Jutla nd-netherlands Norwa y-uk Norwa y-uk Sweden-Germany Zeala nd-germa ny Jutland-UK Capacity (MW)

7 Nordisk Kraftpris scenario : Markedskraft s 3 pris scenario fra Mars

8 Simulated Nordic Area prices. Base scenario Area Prices in the base scenario [2014 /MWh]. March 2015 edition Year Year System 28,0 28,4 27,0 26,6 27,9 29,0 29,4 29,4 30,0 31,2 31,0 31,8 32,6 32,7 Oslo 26,8 27,5 26,8 26,3 28,7 29,8 30,5 30,7 31,1 32,9 33,6 34,1 34,6 34,6 Germany 32,5 32,2 30,8 31,3 30,5 30,9 31,4 31,4 31,7 32,0 31,9 32,3 32,5 32,5 Holland 43,0 41,0 40,4 38,5 35,9 36,2 36,3 36,7 36,7 36,8 36,8 37,0 37,0 37, Krsand 26,7 27,2 26,5 26,1 28,4 29,9 30,6 30,8 31,2 33,0 33,7 34,2 34,7 34,7 UK 61,0 61,0 60,0 56,5 54,4 53,4 52,9 54,2 54,0 52,4 53,0 52,8 52,4 52,2 Bergen 26,7 27,3 26,6 26,1 28,4 29,9 30,6 30,8 31,2 33,0 33,7 34,2 34,7 34,7 Tr.heim 28,7 28,6 27,1 26,3 28,1 29,9 30,6 30,8 31,2 32,9 33,6 34,2 34,7 34,6 Russia 35,0 36,1 35,9 36,1 36,9 37,2 37,6 37,9 38,1 38,3 38,4 38,9 38,9 38,9 Tromso 28,4 28,0 26,2 25,3 26,5 27,8 28,1 28,2 28,7 29,6 29,7 29,9 30,9 31,2 Estonia 40,3 38,3 35,8 35,5 34,9 35,5 35,8 36,0 36,1 36,3 36,2 36,6 36,8 36,8 Latvia 41,1 38,7 36,1 35,8 37,6 36,2 36,4 36,6 36,7 36,9 36,9 37,3 37,4 37,4 SE1 28,5 28,1 26,5 26,0 27,2 28,1 28,3 28,4 29,0 29,8 29,3 30,0 31,1 31,3 Lithuania 40,9 38,5 35,7 35,5 38,2 37,0 37,2 37,4 37,6 37,7 37,6 38,1 38,2 38,2 SE2 28,6 28,3 26,6 26,2 27,2 28,1 28,3 28,4 29,0 29,8 29,3 30,0 31,2 31,4 SE3 29,1 29,2 27,2 26,8 27,7 28,1 28,4 28,4 29,0 29,9 29,3 30,1 31,2 31,4 SE4 29,5 29,8 28,0 27,7 27,3 28,1 28,4 28,4 29,0 29,9 29,4 30,1 31,2 31,4 Finland 33,2 32,0 30,1 29,9 27,5 28,4 28,6 28,6 29,2 30,0 29,3 30,0 31,1 31,3 Jutland 28,8 29,6 28,2 28,6 30,0 30,9 31,4 31,4 31,7 32,1 32,0 32,3 32,6 32,6 Zealand 30,5 31,1 29,7 30,0 29,4 30,4 30,5 30,4 30,7 31,1 30,6 31,7 32,2 32,2 Land utenfor Norden med viktige kabelforbindelser. 8

9 Svensk - Norsk sertifikatmarked Hva er hot akkurat nå? Kraftig overskudd av sertifikater og vesentlige bidrag over forventning som følge av mye vind og lavt forbruk siste 6 måneder. (Presser sertifikat pris) Energiministerne i Norge og Sverige enige om utjevning av skattelette for vindkraft fra April-16. (Kan slå ulikt ut på kort og lang sikt) Mest sannsynlig økt mål i Sverige på 2 TWh. Kan påvirke kraftpris indirekte med mer fornybar produksjon. Kvotekurven blir endelig fastsatt i starten av mai. Vesentlig oppjusterte krav til Svensk forbruk som følge av vesentlig forbruksreduksjon siden markedet ble satt opp i Sverige i 2010.

10 Svensk - Norsk sertifikatmarked Kort sikt. Pris er styrt av værdrevne endringer og balansen mellom tilbud og etterspørsel. Prisen er ventet på et lavt nivå, Mars-16 < 18 (< 170 SEK). På mellom lang sikt, regulatoriske justeringer på ordningens rammeverk og endringer på forventet produksjons kapasitet er viktige prisdrivere. Prisen er forventet til å stige vesentlig i løpet av Mars-17 på 24.5 og Mars-18 på 30 (~275SEK) På lang sikt er investeringskostnaden på det marginale anlegget som skal til for å oppnå målsetningen den vesentlige for prisforventningen. Lav kraftpris > høyere sertifikat pris. LCoE - Levelized Cost of Electricity for den marginale MWh (landbasert vind) beregnet til ca. 55 /MWh. (61-62 /MWh første 15 år og 35 /MWh de siste 5 år.)

11 Tilpasninger for uregulert småkraft Markedskraft har modeller og statistisk materiale til å vurdere pris- og volumusikkerhet i fremtidig kraftmarked. I tillegg har vi verktøy for å optimalisere inntekten av uregulert produksjon ved fysisk håndtering og finansiell sikring.

12 Husk! -veldig få anlegg er like!! Selv uregulert produksjon har vesentlig forskjeller i tilsigsprofil/produksjonsprofil Nær kysten Innlandet Høy vintertemp. Mye regn Lav vintertemp. Mye snø.

13 Profilkostnader, eksempel: Stor andel sommerproduksjon kan gi stor profilkostnad... Så lenge sommer prisen er lavere enn vinterpris vil dette gi lavere gjennomsnittspris. Markedskraft har vurdert 4 typiske tilsigsprofiler for uregulert produksjon i de ulike prisområder i Norge. Dette viste fra 1 til 7 øre profilkostnad på de ulike verk. De fleste ligger på 1-3 øre. Store variasjoner fra år til år

14 Volatilitet i pris og volum. Er den kjent? Mange glemmer at volumusikkerhet er like viktig som prisusikkerheten! Husk: Om man mister 1 kwh produksjon mister man hele prisforskjellen mellom spotpris og null. - Prisrisiko er bare avvik mellom sikret pris og spotpris, men da på hele volumet. Pris og volum vil ikke alltid være motsatt korrelert. Hydrologi er ikke eneste prisdriver. Ut i fra kjent ressurssituasjon kan man redusere volumrisiko ved å bruke markedet.

15 Volatilitet i pris og volum GWh 12 Brutto inntekt volatilitet: Min: -52% Maks: +39% 10%: -24% 90%: +22% Brutto inntekt Volatilitet i volum er den mest dominerende. -De fleste uregulert verk må forvente at årlige inntektene kan svinge med +-40 til 50% av gjennomsnittsinntekten. -I 80% av tiden er avviket mellom 20-25% i dette eksemplet.

16 Fysisk handel Hvordan får produsenterbeskrivelse betalt? Kraftleverandør kjøper av småkraftprodusent og selger på børs. Alle må ha prognose, lage selv eller sette bort til kraftleverandør. Oppgjøret er sum av *Elspot *Regulerkraft/ubalanse Ofte er alle regulert samme vei! (nedbør kommer til en annen tid enn planlagt etc.)

17 Intra dag market: Elbas Markedskraft utnytter det fysiske markedet også etter at spot pris er satt Ingen grunn til å være fornøyd etter at anmeldingen er sendt NP Det er mulig å redusere balansekostnadene og optimalisere nærmere leveringstimen. Vertøy: Endre bud om vi oppdager avvik utfall av produksjon. Bruke Elbas markedet til å få kjent pris for å redusere kostnadene på kjente volum avvik til ordinær anmelding Bruke MK intra day volum prognose for å estimere sannsynlig retning på pris og volum i regulerkraftmarkedet. Har erfaring til å vurdere hvilken market man bør bruke hver time Elbas dekker et mye større intra dag marked enn det lokale regulerkraftmarkedet. Likviditet er relativt lav, men voksende. Deltakere har tilgang til potesielle handler over en mengde grenser over hele Europa.

18 Hvordan få bedre produksjonsprognoser? Vurdere om man kan redusere kostnadene ved å øke kompetansen? - Lokalt vær: Kjenne anlegget, tilsigsprofil Målinger og automatikk for omanmelding - Kombinere erfaring og kunnskap med lokalt vær - Vurdere ressursbruk opp mot kostnadsreduksjon.

19 Rådata Reading, London Markedskraft lokalt vær Lokalt Vær Absoluttavvik observasjon Finsevatn YR MK 6,30 1,89 Absoluttavvik observasjon Tågdalen Tågdalen YR 1,87 MK 0,73 -Markedskraft unike muligheter for å lage lokalt værvarsel med bedre kvalitet målt opp mot kjente observasjoner -Mulig å finne sammenhenger mellom temperatur og nedbør mot produksjon som igjen kan brukes i prognoseringen.

20 Kjenne anlegget og dets profil. Erfaring fra ulike driftssituasjoner viktig.

21 Hvordan få høyere inntekt på fysisk håndtering? Utfordingen Løsningen Bedre verktøy for å lage produksjonsprognos er ifht virkelig produksjon Bruk en kraftleverandør som handler elbas. <3 MW:

22 Hvordan få høyere inntekt på fysisk håndtering? - Bedre verktøy for å lage produksjonsprognoser ifht virkelig produksjon - Bruk en kraftleverandør som optimaliserer produksjonen. - Bruk en kraftleverandør som handler Elbas. <3 MW: Fortjenestepotensialet: inntil 1 øre, 5 GWh = merinntekt med liten egeninnsats. Automatisk omanmelding 2 timer forsinkelse

23 Produksjonsoptimalisering: Markedskraft kombinerer simuleringer av pris, volum og evnt. grunnrenteskatt for å si noe om et dynamisk optimal nivå på hedging av produksjon og forventninger til fremtidige inntekter til selskapet.

24 Optimalisering Tester ut modell med ulike trinn av sikringsgrad Andel sikres (10% trinn) til markedspris og resten, det usikrede volumet, blir eksponert for simulert pris og volum Optimalt punkt Man finner optimal sikring per kvartal basert på summen av ukentlig resultat innenfor det gitte kvartal. Dynamisk optimalisering Det er viktig at dette er en dynamisk optimalisering siden volum og pris gir nye sammenhenger over tid. 45 ulike scenario år brukes. Hver annen uke får man konkret beregning på hvor mye av forventet produksjon i et kvartal som bør sikres i markedet. Relativt kostbart Dette gjøres for noe større verk, men mulig å få til også for sammenslåtte enheter i en region. Min 30-50GWh årlig produksjon.

25 Resultat som funksjon av sikringsgrad Eksempel på utfallsrom på resultat. Husk! 100 % sikring er IKKE et låst resultat. Hva gjør vi her? Eiers absolutte krav til utbytte

26 You have watched a presentation from MKonline Thank you for your attention Tor Reier Lilleholt Head of Nordic Analysis

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel

Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Analyserapport Kabler til Tyskland og Storbritannia analyse av samf.øk. nytte ved spothandel Underlag til konsesjonssøknad 2013 I Desember 2012 II III FORORD Statnett planlegger å bygge nye kabelforbindelser

Detaljer

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2

N O T A T. Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet. Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 N O T A T Tittel/heading: System- eller områdepris i energileddet Sakstype: Beslutningssak Betydning (skala 1-5) Verdiskapning: 4 Forsyningssikkerhet: 2 Miljø: 2 Ansvarlig/Adm. enhet Kommersiell utvikling

Detaljer

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll

Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Økonomiske analyser 4/26 Tilsigssvikt konsekvenser for produksjon og priser Torstein Bye og Annegrete Bruvoll Det nordiske kraftmarkedet er utsatt for

Detaljer

Investering i småkraftverk i Norge

Investering i småkraftverk i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 20.06.2012 Investering i småkraftverk i Norge En analyse av mulighetene til en grunneier med fallretter Hilde Holden Veileder: Professor Øystein Gjerde Masteroppgave i finansiell

Detaljer

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping

Økt handel og bedre nettutnyttelse. Bidrag til norsk verdiskaping Økt handel og bedre nettutnyttelse Bidrag til norsk verdiskaping Informasjon om rapporten Utgitt av Statnett SF 13. juni 213 Ansvarlig: Bente Hagem Konserndirektør Kommersiell Utvikling Redaktør: Nils

Detaljer

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak

SAKS 2014. Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak SAKS Gjennomgang av og behov for SAKS-tiltak Rapport Sak: SAKS Dokumentet sendes til: NVE Saksbehandlere: Ivar Husevåg Døskeland Matthias Hofmann Anders Kringstad Carl Petter Haugland Ole Bengt Eliassen

Detaljer

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? *

Betyr egentlig kvotemarkedet noe for kraftprisene? * Økonomiske analyser 5/25 * Torstein Bye og Knut Einar Rosendahl Fra nyttår 25 innførte EU og Norge kvotemarked for utslipp av klimagasser. I utgangspunktet skulle en tro, slik mange påstår, at kvoteprisen

Detaljer

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia

Konsesjonssøknad. Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Konsesjonssøknad Søknad om konsesjon for tilrettelegging av kraftutveksling med Tyskland og Storbritannia Mai 2013 I SØKNAD OM KONSESJONER FOR TILRETTELEGGING AV KRAFTUTVEKSLING MED TYSKLAND OG STORBRITANNIA

Detaljer

Forord. Jeg tar ansvar for alle eventuelle feil og mangler. Ås, 15. desember 2013. Ingrid Johnsen

Forord. Jeg tar ansvar for alle eventuelle feil og mangler. Ås, 15. desember 2013. Ingrid Johnsen Temperaturderivater: en forsikring mot volumrisiko i det nordiske elektrisitetesmarkedet Temperature derivatives: how to hedge against volume risk in the Nordic power market Ingrid Johnsen Handelshøyskolen

Detaljer

Usikkerhet i Elsertifikatmarkedet Utarbeidet for Energi Norge

Usikkerhet i Elsertifikatmarkedet Utarbeidet for Energi Norge Offentlig Usikkerhet i Elsertifikatmarkedet Utarbeidet for Energi Norge 2013 THEMA Consulting Group AS Om prosjektet Om notatet: Prosjektnummer: ENO-2013-13 Notatnummer: N-2013-14 Oppdragsgiver: Energi

Detaljer

Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi

Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi Lønnsomhet i produksjon i et system med en stor andel fornybar energi Ingri Marie Hyldbakk Master i energi og miljø Innlevert: februar 2014 Hovedveileder: Gerard Doorman, ELKRAFT Medveileder: Magnus Korpås,

Detaljer

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes

Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes Tid for ny markedsdesign? Finn Erik Ljåstad Pettersen Anne Sofie Ravndal Risnes 36 2012 R A P P O R T Tid for ny markedsdesign? Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 Rapport nr 36 Tid for ny markedsdesign?

Detaljer

Subsidier til vindkraft og fleksibiliteten av kraftsystemet: Vindkraft er ikke gratis når møllen er bygd! 1

Subsidier til vindkraft og fleksibiliteten av kraftsystemet: Vindkraft er ikke gratis når møllen er bygd! 1 Subsidier til vindkraft og fleksibiliteten av kraftsystemet: Vindkraft er ikke gratis når møllen er bygd! 1 ORVIKA ROSNES Econ Pöyry, Postboks 5, 0051 Oslo E-mail: Orvika.Rosnes@poyry.com og BERIT TENNBAKK

Detaljer

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser

Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser N O T A T Nye utenlandsforbindelser og lønnsomhet ved effektutvidelser og pumpekraft Ansvarlig/Adm. enhet Torkel Bugten / UE Saksbehandler/Adm. enhet Jan Bråten / UE Dato; 6.04.00. Problemstillinger Dette

Detaljer

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010

Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet. Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 Håndtering av energi og effektknapphet i det norske kraftsystemet Rapport fra en arbeidsgruppe i Energi Norge Desember 2010 1 Sammendrag Energi Norge har over tid arbeidet med ulike problemstillinger i

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Kraftsituasjonen 1. kvartal 2015 1. Sammendrag (3) 2. Vær og hydrologi (4-8) 3. Magasinfylling (9-13) 4. Produksjon og forbruk (14-20) 5. Kraftutveksling (21-24) 6.

Detaljer

PRODUKSJONSPLANLEGGING, VANNKRAFT

PRODUKSJONSPLANLEGGING, VANNKRAFT TIØ 4700 Investering, finans og økonomistyring PRODUKSJONSPLANLEGGING, VANNKRAFT NTNU Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse Desember 2003 Rune Bruøygard Cato Larsen Forord Denne prosjektoppgaven

Detaljer

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk

Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Våren 2010 Prisprognoser og produksjonsplanlegging for et vannkraftverk av Sigbjørn Nome Veileder: Professor Mikael Rønnqvist Masterutreding i fordypningsområdet: Økonomisk

Detaljer

Rapport. Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010

Rapport. Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010 Rapport Leverandører og knapphetsprising av elektrisitet i Norge vinteren 2009/2010 15. februar 2011 Innhold 1 BAKGRUNN OG MANDAT... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 EKSTREMPRISER VINTEREN 2009/2010... 5 4 KRAFTMARKEDET...

Detaljer

Konkurransetifsynet Norwegian CanpnW Auhorhoty. Overvåkning av markedsmakt. i kraftmarkedet. Utarbeidet av ECON analyse for Konkurransetilsynet og NVE

Konkurransetifsynet Norwegian CanpnW Auhorhoty. Overvåkning av markedsmakt. i kraftmarkedet. Utarbeidet av ECON analyse for Konkurransetilsynet og NVE Konkurransetifsynet Norwegian CanpnW Auhorhoty Overvåkning av markedsmakt i kraftmarkedet Utarbeidet av ECON analyse for Konkurransetilsynet og NVE ECON-rapport nr. 2003-117, Prosjekt nr. 40290 ISSN: 0803-5113

Detaljer

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de

Hvordan kraftmarkedet fungerer. Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet. Bakgrunnen for krafthandelen mellom de Foto: NordPool ASA Kraftmarkedet 7 Hvordan kraftmarkedet fungerer Utenlandsforbindelsene Omsetning av kraft Prisdannelsen i det nordiske kraftmarkedet Bakgrunnen for krafthandelen mellom de nordiske landene

Detaljer

Strømmarkedet i Midt- Norge

Strømmarkedet i Midt- Norge Strømmarkedet i Midt- Norge av Trine Linn Rage Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi Juni 2007 Forord Forord

Detaljer

Timing av investeringer i småkraftverk en realopsjonstilnærming

Timing av investeringer i småkraftverk en realopsjonstilnærming Hans Petter Wenngren Hans Petter Wenngren Timing av investeringer i småkraftverk en realopsjonstilnærming Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Torgeir Ericson, Bente Halvorsen og Petter Vegard Hansen Hvordan påvirkes strømprisene i alminnelig forsyning av endret spotpris?

Torgeir Ericson, Bente Halvorsen og Petter Vegard Hansen Hvordan påvirkes strømprisene i alminnelig forsyning av endret spotpris? Rapporter 08/54 Torgeir Ericson, Bente Halvorsen og Petter Vegard Hansen Hvordan påvirkes strømprisene i alminnelig forsyning av endret spotpris? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

IFE/KR/E-2001/004 19.12.01 Kjeller. Leif Kristian Alm Eva Rosenberg Per Finden

IFE/KR/E-2001/004 19.12.01 Kjeller. Leif Kristian Alm Eva Rosenberg Per Finden Utgiver Dokument nr.: Dato Institutt for energiteknikk IFE/KR/E-2001/004 19.12.01 Kjeller Prosjekt/Kontrakt nr. og navn Energihandel og klimatiltak i Nord-Europa Prosjektnr 145720/730 Oppdragsgiver/Oppdragsgivers

Detaljer

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO

Norsk energi. Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål. Utarbeidet for NHO Norsk energi Et diskusjonsnotat om handlingsrommet for verdiskaping i skjæringspunktet mellom marked, klima og politiske mål Utarbeidet for NHO 23. april 2013 1 Innhold Sammendrag... 3 1. Verdiskaping

Detaljer

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013

EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 EMA/BTE onsdag, 4. september 2013 Innledning Da det felles elsertifikatmarkedet mellom Norge og Sverige ble etablert fra 1. januar 2012, var norske småkraftverk 1 bygget mellom 2004 og 2009 ikke inkludert.

Detaljer

Europas behov for fleksibilitet

Europas behov for fleksibilitet Europas behov for fleksibilitet DELRAPPORT TIL PROSJEKTET NORGE SOM LEVERANDØR AV FORNYBAR FLEKSIBILITET Kunde: Energi Norge Kontakt: Hans Olav Ween Dato: 10/8-11 Sider: 30 Ansvarlig: Jørgen Bjørndalen

Detaljer

Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen?

Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen? Fornybardirektivet Hva betyr det for energibransjen? Ann Christin Bøeng, Statistisk sentralbyrå 1 1 Rapporten er skrevet for, og finansiert av Energi Norge 1 Sammendrag I juli 2011 sendte regjeringen inn

Detaljer