Ebola i Vestafrika Karin Rønning Avdeling for infeksjonsovervåking PMU 22. Oktober 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ebola i Vestafrika 2014. Karin Rønning Avdeling for infeksjonsovervåking PMU 22. Oktober 2014"

Transkript

1 Ebola i Vestafrika 2014 Karin Rønning Avdeling for infeksjonsovervåking PMU 22. Oktober 2014

2 Innhold Ebolavirussykdom Historikk Utbredelse Symptomer Smittsomhet Pågående utbrudd Status for Vest-Afrika Norges beredskap Risiko for spredning internasjonalt FHIs bistand til kommunene Planer for håndtering av ebola i Norge

3 2012 Democratic Republic of Congo Bundibugyo 57 51% 2012 Uganda Sudan 7 57% 2012 Uganda Sudan 24 71% 2011 Uganda Sudan 1 100% 2008 Democratic Republic of Congo Zaire 32 44% 2007 Uganda Bundibugyo % 2007 Democratic Republic of Congo Zaire % 2005 Congo Zaire 12 83% 2004 Sudan Sudan 17 41% 2003 (Nov-Dec) Congo Zaire 35 83% 2003 (Jan-Apr) Congo Zaire % Congo Zaire 59 75% Gabon Zaire 65 82% 2000 Uganda Sudan % 1996 South Africa (ex- Gabon) Zaire 1 100% 1996 (Jul-Dec) Gabon Zaire 60 75% 1996 (Jan-Apr) Gabon Zaire 31 68% 1995 Democratic Republic of Congo Zaire % 1994 Cote d'ivoire Taï Forest 1 0% 1994 Gabon Zaire 52 60% 1979 Sudan Sudan 34 65% 1977 Democratic Republic of Congo Zaire 1 100% 1976 Sudan Sudan % 1976 Democratic Republic of Congo Zaire %

4

5 Hemorragiske febre Arenaviridae Lassafeber Bunyaviridae Rift Valley feber, krimkongofeber Filoviridae Ebola, Marburg Flaviviridae Dengue, gulfeber

6 Ebola Ebola identifisert i 1976 i Kongo av den belgisk legen Peter Piot Ebola er en zoonose som sporadisk smitter over til menneskene Tre subtyper av ebolavirus som forårsaker sykdom hos mennesker (Zaire, Côte d Ivoire og Sudan)

7 Sykdommen ebola Inkubasjonstid 2-21 dager, vanligst 8-10 Typiske ebolasymptomer: høy feber sterk hodepine muskelsmerter, tretthet diare oppkast Blødning fra kroppsåpninger, sent, særlig i alvorlige tilfeller Multiorgansvikt og død

8 Smittereservoir Reservoir av virus antas å være flaggermus av typen flyvehunder (fruit bats) Smitter til mennesker via avføring eller smittede, ville dyr som spises (bushmeat)

9 Smitte Person-til-personsmitte (kontaktsmitte, dråpesmitte) Smitter ved direkte kontakt med kroppsvæsker fra syk person Smitter ikke i inkubasjonstiden Mest smittsom i slutten av sykdomsforløpet Smittsomhet etter tilfriskning (sæd, morsmelk) Sannsynligvis lav smittedose (?) Virusene dør ved oppvarming og sollys (60 C, 30 min) men kan overleve lengre i blod ved romtemperatur eller lavere

10 Sykdommen ebola Høy dødelighet (40-90%) Alle aldersgrupper er mottakelige for sykdommen Usikkert hvorfor noen dør mens andre overlever Adekvat immunrespons? Immunitet?

11 Forebygging, diagnose og behandling Ingen godkjent vaksine tilgjengelig To kandidater er utpekt for vurdering og testing Ingen godkjente spesifikke medikament Eksperimentelle behandlinger i utviklede land Diagnose stilles ved PCR evt. basert på kliniske symptomer i kombinasjon med epidemiologisk link til ebolapasient Behandling er symptomatisk støttebehandling

12 Hvorfor oppstår utbrudd av ebola? Ebolautbrudd oppstår i ressurssvake områder Kunnskap om smittevei og sykdommen lav, både hos helsepersonell og befolkningen Svake helsesystemer (lite tilgjengelig helsepersonell, ikke isolasjonsmuligheter, ikke beskyttelsesutstyr m.m.) Manglende tillit til myndighetene Gravferdsritualer som opprettholder smittekjeden Økt mobilitet i befolkningen Tilstedeværelse av virusreservoir

13 Tiltak som er gjort/gjøres/skal gjøres i berørte områder Finansiell støtte til hjelpeorganisasjoner Behandlingssentre for ebolapasienter UNMEER opprettet Koordinering av respons Utsending av helsepersonell og andre nødvendige personellgrupper Stenging av grenser til naboland Stans av flyvninger- Gjenoppta flygninger! Stenging av skoler og forbud mot større forsamlinger Portforbud Reiseråd Unngå unødvendige reiser til berørte områder Oppsporing av nærkontakter Sosial mobilisering Trygge begravelsesriter Bygge tiltro til myndigheter og bistandsarbeidere

14 Risiko for spredning Liten risiko for utbrudd av ebola utenfor risikobeltet i Afrika Liten risiko for å bli smittet av ebola også ved innreise til Vest-Afrika Svært lav risiko for at ebola skal spre seg i Norge, men risiko for flere enkelttilfeller Men: Risiko for spredning til andre afrikanske land i området ikke neglisjerbar

15 Beredskap i Norge Risiko for importsmitte tilstede All mistanke om hemorragiske febre er varslingspliktige i henhold til forskrift Rutiner for varsling og transport på plass Isolering av mistenkte tilfeller på sykehus Nivå 3, 4 eller 4+ (CBRNe senteret)? Nærkontakter vil bli sport opp og overvåket

16 Beredskap i Norge Testkapasitet på FHI, planer om 24/7 Behandling på isolat CBRNe-senteret nasjonalt kompetansesenter Rutiner for medisinsk evakuering hjem til Norge er under utarbeidelse Avtale med et amerikansk firma (2 fly)- 36 t respons Hercules med ambulanse i fra Arbeides med fransk avtale Rutiner for trygg transport i Norge utarbeides

17 Oppsummering Største ebolautbruddet noen sinne registrert Massiv innsats må til for å stanse utbruddet Risiko for Norge er minimal Et område av verden med mange andre helseutfordringer men ebolakrisen må håndteres for å ha kapasitet til noe annet

18

19 Epidemiologi

20 Starten Startet i desember 2013 i Guinea Varslet internasjonalt i mars 2014 fra Guinea 49 tilfeller hvorav 29 døde Siden spredd seg til Sierra Leone og Liberia, samt noen tilfeller i Nigeria og ett tilfelle i Senegal Nigeria og Senegal erklært smittefrie siste dager- 42 dager siden siste tilfelle Randstatene sårbare, men ingen meldte tilfeller

21 Registrerte EVD-pasienter per uke Guinea, Sierra Leone, Liberia, og Nigeria (per 28 /9/2014) Hastemøte i FNs sikekrhetsråd: FN erklærer utbruddet en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet WHO erklærer en PHEIC Guinea varsler WHO

22

23

24

25

26

27

28 Hvorfor ble det så stort? Helsepersonell i området kjente ikke til ebola Mange andre feber-sykdommer Svakt helsesystem pga fattigdom og mange år med uroligheter Lite tiltro til myndighetene Stor mobilitet i befolkningen mellom landsbyer og byer i området og i grensetraktene Begravelsesritualer

29 Hvordan stanse ebolautbrudd? Smittemottaker Inngangsport Smittestoff Smittemåte Bryte smittekjeden: Raskt identifisere nye smittede både i affiserte og nærliggende land. Isolasjon og behandling av alle smittede i dedikerte behandlingssentre Nitidig sporing og oppfølging av nærkontakter av pasientene Sikker håndtering av lik og begravelser, Støttet opp av sosial mobilisering og god risikokommunikasjon folkeopplysning! Smittekilde Utgangsport

30 Beredskap i Norge Risiko for importsmitte tilstede All mistanke om hemorragiske febre er varslingspliktige i henhold til forskrift Rutiner for varsling og transport på plass Isolering av mistenkte tilfeller på sykehus på luftsmitteisolat CBRNe-senteret nasjonalt kompetansesenter Testkapasitet på FHI Nærkontakter vil bli sporet opp og overvåket i 21 dager Rutiner for medisinsk evakuering hjem til Norge

31 Risikovurdering ut fra eksponering. Eksponering Smitterisiko - Ingen kjent kontakt med mistenkte eller bekreftede syke med EVD Meget lav - Tilfeldig nær kontakt (<1 meter) med oppegående, febril EVD-pasient (eksempel: sittet i nærheten på venterom eller under offentlig transport, resepsjonist-arbeid) - Arbeid med EVD under organiserte forhold, med adekvat beskyttelsesutstyr og korrekt bruk - Nær kontakt (<1 meter) uten tilstrekkelig/adekvat beskyttelsesutstyr (inkludert øyebeskyttelse) med person med mistenkt eller bekreftet EVD som kaster opp, hoster, har blødninger eller diare (kontakt med kroppsvæsker) - Husstandsmedlemmer som har bodd sammen med EVD-syk person mens denne hadde symptomer - Seksuell kontakt med en EVD-syk opp til 3 måneder etter tilfriskning - Nålestikk, hud- eller slimhinne-eksponering med blod, kroppsvæsker, vev eller prøvemateriale fra EVD-pasienter - Deltakelse i begravelsesriter eller annen direkte kontakt med avdød i berørte områder, uten tilstrekkelig beskyttelsesutstyr - Direkte, ubeskyttet kontakt med "bush meat", flaggermus, gnagere eller aper (primater) i berørte områder Lav Høy

32 Vurdering av pasient med relevante symptomer Dersom personen har vært i berørt område uten kjent eksponering, vurderes risiko for smitte som meget lav. Personen skal likevel vurderes av lege i samråd med infeksjonsmedisiner. Ved vurdering på legekontor/-vakt tas pasienten direkte inn på eget rom. Dersom mistanke om EVD opprettholdes skal pasienten legges i isolat på sykehus for nærmere vurdering. Dersom risikoen for smitte vurderes som lav, bør legges i isolat på sykehus for nærmere vurdering. skal testes for EVD dersom det ikke finnes annen god forklaring på sykdomsbildet (f.eks. malaria). Dersom risikoen for smitte vurderes som høy umiddelbart innleggelse i (luftsmitte)isolat på sykehus. Konferer med vakthavende infeksjonsmedisiner ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus om direkte innleggelse på isolatposten for høyrisikosmitte er nødvendig. Personen skal testes for EVD. Om EVD bekreftes, bør pasienten etter avtale med vakthavende infeksjonsmedisiner overføres til isolatposten for høyrisikosmitte ved Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus.

33 Rådgivning fra FHI Råd til helsepersonell og beredskapsansvarlige Kommuner og spesialisthelsetjeneste I samarbeid med CBRNe- senteret Råd til befolkningen og utsatte grupper Spørsmål og svar Fakta om Ebola Råd til bistandsarbeidere Råd til andre yrkesgrupper og ambassader Råd til flyplasser Råd om kontaktoppsporing Fagseminar Lager E-bok, veileder, ferdig i løpet av uken

34 Anbefaling for prøvetaking Tas kun når pasient fyller kriteriene for mistenkt ebola tilfelle eller for oppfølging av bekreftet tilfelle (dvs pasienter som skal isoleres) Erfarent og spesielt trenet personell bør ta prøvene Bruk personlig beskyttelsesutstyr (se for prøvetaking PCR- screening flere sykehus, må bekreftes av PCR ved FHI og evt i Stockholm Håndtering av prøver fra personer uten symptomer liten risiko for smittespredning. håndteres på vanlig måte vanlige forholdsregler mot blodsmitte følges

35 Spørsmål vedrørende tiltak ved mistenkt EVD Spørsmål om håndtering av EVD kan rettes til sykehusets smittevernlege, infeksjonsmedisinsk bakvakt ved Oslo universitetssykehus Ullevål (tlf.: ) eller Smittevernvakta ved Folkehelseinstituttet (tlf.: ). Spørsmål vedrørende verneutstyr og beredskapsrutiner kan også rettes til Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin (CBRNesenteret) ved OUS Ullevål (tlf )

36 Bistand fra FHI Telefonrådgiving til helsepersonell Utbruddsteam reiser ut til kommunen ved et tilfelle Hjemmeside- oppdateres fortløpende E-bok (Veileder) klar i løpet av en uke For helsepersonell Lettere å finne frem i enn hjemmesiden Støtte til 800Helse (publikumstjeneste)

37

38 Kommunenes ansvar Risiko og sårbarhetsanalyse basert på lokale forhold Holde seg oppdatert Nødvendig kompetanse tilgjengelig Evt interkommunalt Varsle FHI og Fylkesmann Søke råd Planlegge for kontaktsporing, alternativt bosted, rengjøring av sykes oppholdssted

39 Oppsummering Største ebolautbruddet noen sinne registrert Massiv innsats må til for å stanse utbruddet Overdrevne tiltak kan gjøre vondt verre Landene i Vest-Afrika har mange andre viktige helseutfordringer ebolakrisen må håndteres for å ha kapasitet til disse Risiko for Norge er lav - men enkelttilfeller kan forekomme

Ebola og Nytt fra Folkehelseinstituttet. Hans Blystad Smittevernkonferanse Møre og Romsdal november 2014

Ebola og Nytt fra Folkehelseinstituttet. Hans Blystad Smittevernkonferanse Møre og Romsdal november 2014 Ebola og Nytt fra Folkehelseinstituttet Hans Blystad Smittevernkonferanse Møre og Romsdal november 2014 Ebola Meningokokksykdom MSIS Tuberkulose Hepatitt C Distribusjon av ebolatilfeller Vest-Afrika de

Detaljer

Smittevern ved ebolavirussykdom (EVD)

Smittevern ved ebolavirussykdom (EVD) Smittevern ved ebolavirussykdom (EVD) Ebolavirus tilhører virusfamilien Filoviridae som forårsaker alvorlig hemorragisk feber hos mennesker og non-humane primater. Så langt er det bare påvist to medlemmer

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Smittevern ved ebolavirussykdom

Smittevern ved ebolavirussykdom Smittevern ved ebolavirussykdom Ebolavirus tilhører virusfamilien Filoviridae som forårsaker alvorlig hemorragisk feber hos mennesker og non-humane primater. Så langt er det bare påvist to medlemmer av

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold. Postboks 325 1502 MOSS

Fylkesmannen i Østfold. Postboks 325 1502 MOSS v3.1-16.05.2014 Østfold Postboks 325 1502 MOSS Deres ref.: Vår ref.: 14/8856-1 Saksbehandler: Sverre Harbo Dato: 23.09.2014 Ebola - Faglige råd om prehospital håndtering i Norge Det vises til den aktuelle

Detaljer

Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge

Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge 0. Innhold 0. Innhold... 1 1. Formål... 2 2. Lovgrunnlag... 2 2.1 Smittevernloven... 2 2.2 Sosial- og helseberedskapsloven... 4 2.3 Kommunehelsetjenesteloven... 4

Detaljer

Humanist Maren Sæbø Ebola-panikk

Humanist Maren Sæbø Ebola-panikk Fra 4/14. Årets ebolautbrudd i Vest-Afrika er historiens verste. Men våre forestillinger om sykdommen kan bidra til å gjøre situasjonen verre. I begynnelsen av august ble jeg for første gang testet for

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

SLUTTRAPPORT. OPPDRAG TIL HELSE VEST RHF Om mobilisering av norsk helsepersonell for humanitær bistand i Sierra Leone under ebolaepidemien

SLUTTRAPPORT. OPPDRAG TIL HELSE VEST RHF Om mobilisering av norsk helsepersonell for humanitær bistand i Sierra Leone under ebolaepidemien SLUTTRAPPORT OPPDRAG TIL HELSE VEST RHF Om mobilisering av norsk helsepersonell for humanitær bistand i Sierra Leone under ebolaepidemien 2014 2015 2 INNHOLD Innhold INNHOLD... 2 FORORD... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

CBRNe-senteret Akuttmed.avd., Med. klin. Oslo universitetssykehus HF PB 4956 Nydalen, 0424 Oslo, Norge +47 22 11 91 01 (kontortid)

CBRNe-senteret Akuttmed.avd., Med. klin. Oslo universitetssykehus HF PB 4956 Nydalen, 0424 Oslo, Norge +47 22 11 91 01 (kontortid) CBRNe-senteret Akuttmed.avd., Med. klin. Oslo universitetssykehus HF PB 4956 Nydalen, 0424 Oslo, Norge +47 22 11 91 01 (kontortid) +47 22 11 73 50 (døgnvakt) cbrne@ous-hf.no Faglige råd for prehospital

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

Revidert 01.07.2006-1 -

Revidert 01.07.2006-1 - Revidert 01.07.2006-1 - INNLEDNING 5 1. LOVGRUNNLAG...5 2. OPPDATERING AV SMITTEVERNPLAN...5 3. PLASSERING AV SMITTEVERNPLANEN...5 4. SMITTEVERNLOVEN...5 5. DEFINISJONER...5 6 ADMINISTRATIVE OPPGAVER OG

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009

Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Statusrapport om influensa A(H1N1) 4. mai 2009 Rapport Tid Mandag 4.5.2009 kl. 07.00 Niende statusrapport, som oppdaterer tidligere rapporter pluss oppsummerer litt fra rapport 6, 7 og 8 fra helga. Sendt

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Verdal Kommune SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Denne Smittevernplanen er gjennomgått og godkjent første gang av Plan og utviklingskomiteen 270105 Smittevernplanen er revidert

Detaljer

NØDHJELPSGIVER. Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola

NØDHJELPSGIVER. Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola S NØDHJELPSGIVER 32014 Sør-Sudan og Haiti: Kolera tar barna først VEST-AFRIKA: Lang og krevende kamp mot ebola RØDE KORS NØDHJELPSGIVER 3 2014 EBOLA Smitteverndraktene desinfiseres ofte. Draktene er helt

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte

Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Isolering som tiltak mot luftbåren smitte Rapport fra Kunnskapssenteret Nr 1 2006 Om rapporten: Mikroorganismer kan overføres på mange forskjellige måter, og én og samme mikrobe kan overføres på mer enn

Detaljer

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon

Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Mikrobiologisk diagnostikk ved ebolainfeksjon Susanne G. Dudman, overlege dr. med. Avdeling for virologi, FHI Ebola seminar, Oslo kongress senter 10. desember 2014 Filovirus Marburg (1967) Ebola (1976)

Detaljer

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 29.11. og 30.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE - SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Siste endringer av enkeltdokument:13.02.15 Dokumentansvarlig: Kommuneoverlegen/smittevernlegen 01 0VERORDNET SMITTEVERNPLAN 01.01. INNLEDNING Navn: 01.01.01. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

Smittevernplan for Torsken kommune

Smittevernplan for Torsken kommune Smittevernplan for Torsken kommune Pesta farer landet rundt Theodor Kittelsen 1904 Godkjent av kommunestyret 23.09.2008/vedtak K-SAK 62/08 Sist oppdatert: 19.06.09 Av: Aslak Hovda Lien Neste oppdatering:

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa)

INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) INFLUENSA A H1N1 (Svineinfluensa) Her er en del informasjon i forbindelse med influensa A (H1N1) svineinfluensa og om pandemi. Informasjonen baserer seg på informasjon fra Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet

Detaljer

HÅNDBOK I NBC MEDISIN

HÅNDBOK I NBC MEDISIN HÅNDBOK I NBC MEDISIN (Versjon 2 kun elektronisk utgave) Nuclear (Nukleær - stråling) Biological (Biologisk mikroorganismer/toksiner) Chemical (Kjemisk giftige/skadelige agens) Utgitt av Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer