Vesuv - Varsling og utbruddsovervåking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vesuv - Varsling og utbruddsovervåking"

Transkript

1 Vesuv - Varsling og utbruddsovervåking Smitteverndagene 7-8. juni 2012 Karin Nygård Seniorrådgiver Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Bilde fra Outbreak (Wolfgang Petersen, 1995)

2 Innhold Bakgrunn varsling og utbruddsovervåking Vesuv hva er det? Hva er varslet i Vesuv De største utbruddene Et eksempel-utbrudd Oppsummering & utfordringer

3 Hvorfor varsle? Hensikt: Gi beskjed til alle som har ansvar etablere samarbeid komme fort i gang Kommuneoverlegen, helseinstitusjon og evt Mattilsynets DK har ansvar lokalt og kan se utbruddet i lokalt perspektiv FHI kan gi tilbud om bistand, råd, veiledning og informasjon og kan se utbruddet i nasjonalt og internasjonalt perspektiv KL: Har flere leger meldt om det samme? MT: Har flere DK meldt om det samme? Utbruddet kan være større enn du tror: FHI: Er flere kommuner rammet? FHI: Har utbruddet internasjonale forgreninger? MT: Kontaminerte matvarer? Andre hendelser?

4 Hvilke utbrudd skal varsles? MSIS- og tuberkuloseregisterforskriften 3-3 og 3-4 Mistanke om Utbrudd som er næringsmiddelbårne Utbrudd av andre meldepliktige sykdommer Utbrudd av særlig alvorlige sykdommer Særlig omfattende utbrudd Utbrudd i helseinstitusjoner

5 Hvordan varsle? Et varsel er en beskjed som formidles straks Telefon Varsle straks over telefon hvis utbruddet er alvorlig og det er behov for øyeblikkelig kontakt Vesuv Andre utbrudd varsles via Vesuv

6 Varsling av utbrudd Utenfor helseinstitusjon I helseinstitusjon Publikum Enhver lege Kommuneoverlege Kommunale helseinst Sykehus Kompetansesenter for sykehushygiene Fylkesmannen ved alvorlige utbrudd Helsedirektoratet

7 Varsling av utbrudd Utenfor helseinstitusjon I helseinstitusjon Publikum Enhver lege Kommuneoverlege Kommunale helseinst Sykehus Vesuv Kompetansesenter for sykehushygiene Fylkesmannen ved alvorlige utbrudd Helsedirektoratet

8 Hva er Vesuv? Vevsbasert System for UtbruddsVarsling Kom i drift i juni 2005 Nasjonalt register over alle varslede utbrudd ved FHI Ivaretar varslingsplikt for helsesektoren og Mattilsynets rapporteringsordning Skjema fylles ut på Internett All informasjon om utbruddene samles i én database

9 Bruk av Vesuv lokalt nivå Ivareta varsling til FHI og andre etater Felles tilgang for involverte etater til fortløpende oppdatering om samme utbrudd Arkiv over utbrudd Raskt sjekke tidligere utbrudd knyttet til samme sted Sjekke om det er lignende utbrudd andre steder Mer??

10 Bruk av Vesuv FHI Sjekkes daglig av mottaksansvarlig (også i helgene av smittevernvakt) Varsler vurderes av fagpersoner Er det flere som kan ha sammenheng? Behov for viderevarsling? Rådgivning? Tema i ukentlig utbruddsmøte Månedsrapporter Årsrapporter Rapporteres inn til EU (og WHO) EUs zoonoserapport

11 Hva finnes i vesuv?

12 Vesuv Totalt 1123 varsler~ syke 50% utbrudd i helseinstitusjoner (~15000 syke) 35% smitte via næringsmidler (min 7500 syke) Resten andre typer utbrudd Årlig utbrudd

13 Utbrudd varslet i Vesuv (utbruddsdef: to eller flere syke) Type utbrudd Antall utbrudd % Antall syke Helseinstitusjon* % % Sykehjem Sykehus Næringsmiddelassosiert % % Meldingspliktig sykdom** 69 6 % % Omfattende*** 12 1 % % Andre (barnehage,skoler,hotell,ferje etc) 56 5 % % Totalt % * 16 utbrudd i helseinstitusjoner var oppgitt næringsmiddelassosiert ** ca 10% av utbrudd i helseinst og 25% av n.m assosierte utbrudd var meldingspliktige sykd *** Utbrudd som ikke komemr inn under de tre første og som inkluderer > 50 syke

14 Vesuv Annet Omfattende Meldingspliktig sykdom Næringsmiddelassosiert Helseinstitusjon

15 Hvor store er utbruddene som varsles i vesuv? Antall registrert syke i varslene (n=1086) Ant. utbrudd % av utbruddene <10 syke Annet Omfattende Meldingspliktig sykdom Næringsmiddelassosiert Helseinstitusjon % av utbruddene >100 syke 0 Ant. registrert syke i utbruddene

16 Geografisk fordeling av utbrudd varslet i Vesuv Antall utbrudd per fylke Helseinstitusjon Næringsmiddelassosiert

17 Geografisk fordeling av varsler i Vesuv? Antall reg utbrudd per 100,000 innbyggere per fylke HI-utbr/100,000 pop NM-utbr/100,000 pop

18 600 Hvilke smittestoff?( : 1086 utbrudd) Ukjent SOI Toksin/kjemisk stoff Parasitter Legionella Influensa Andre virus Andre bakt tarminfeksjoner Campylobacter Salmonella Andre bakterier Trad. Matforgiftn. MRSA Norovirus

19 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Smittestoff ved n.m.bårne utbrudd Norge vs EU 365 utbrudd (Vesuv ) 5262 utbrudd (2010) Ukjent Annet Parasitter Andre bakt inf Yersinia Patogene E. coli infeksjoner Campylobacter Salmonella Bakt intoksikasjoner 0 % Norge EU* Virus * EU summary report on zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks 2010

20 Årsaksforhold ved n.m.bårne utbrudd? (Vesuv n=159) Annet Svikt i vannbeh./ distrib Utilstr. varmebeh./ nedkjøling Smitteførende personale Krysskontami nering Ubehandlet kontaminert råvare/råvann Årsaksforhold er ukjent i over halvparten av utbruddene (er ikke med i figuren)

21 År Større utbrudd i vesuv (>200 syke) Beskrivelse Antall syke/smittet Smittekilde/ smittemåte 2006 Norovirusutbrudd ved leirskole 211 Kontaktsmitte 2008 Norovirusutbrudd på hotell 200 Kontaktsmitte 2009 Norovirusutbrudd på sykehus 230 Kontaktsmitte 2010 Norovirusutbrudd på cruiseskip 500 Dråpesmitte 2007 Utbrudd av campylobacteriose, Røros 2000 Drikkevann 2009 Diare etter Birkebeinerrittet Dyr (gjørme) 2010 Diare etter Birkebeinerrittet Dyr (gjørme) 2010 Utbrudd av VRE i helseinstitusjon 320 Kontaktsmitte

22 Eksempel: Norovirus og lollosalat jan : pressemelding FVS Danmark Flere udbrud av Roskildesyge knyttet til lollosalat 23.jan: DK Midt-Rogaland mottatt tre meldte mistenkte matbårne utbrudd mulig knyttet til lollo Distribusjon i Norge: Sørlandet, vestlandet, østlandet I vesuv ~ 10 utbrudd m ca 150 syke

23 Hva skjedde før 22.januar? Norovirus-utbrudd i Vesuv perioden før Dato Beskrivelse Kommune Smittekilde Årsaksforhold Mistanke om matbåren sykdom - isbergsalat Drammen (30) Cæsar salat med skinke og annen salat med isberg Ukjent Utbruddvia mat fra catering Bedrift - utbrudd av mavesyke Haugesund (40) Kristiansund (25) Smørbrød fra catering Stavanger (10) Norovirus i grønn lollosalat Flere kommuner Buffet: Koldtbord og smørbrød Smørbrød Grønn lollosalat Smitteførende personale Ukjent Smitteførende personale Ubehandlet kontaminert råvare

24 Oppsummering Vesuv Godt varslingsverktøy Gir god informasjon om utbrudd i Norge Basert på varsler med oppdatering fra kommunehelsetjenesten, helseinstitusjoner og lokale Mattilsyn Gode data Mulighet for å oppdage felleskildeutbrudd Godt bilde av situasjonen, historikk og trender på utbrudd i Norge Grunnlag for prioritering..?

25 Oppsummering Forbedringspotensiale Fortsatt mangelfull varsling Og oppdatering etter at utbruddet er over: omfang, årsak, tiltak etc Datakvalitet Behov for bedre datatilgang for kommuneoverlegene? Bedre veiledning? Bedre rapporter? Erfaringer? Andre forslag?

26 Hvordan finne VESUV?

27

28 Registrere utbrudd

29 Bekreftelse av varsel Varsler får bekreftelse på e-post Varsler kan legge inn e-post-adresse til andre (f eks kommuneoverlege) Automatisk kopi sendes til Fylkesmannen Evt også Mattilsynets regionkontor

30 Oppdatering av info Påminnelse etter 3 uker Formål: omfang, årsaksforhold, tiltak Gjøre registreringene tilgjengelig for andre For å gå til skjema kan du benytte følgende lenke: uid=40&get=344&ticket= Med hilsen Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Tel:

31 Vis utbrudd

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud

Akutte hendelser innen smittevernet. Oppdage, varsle og oppklare. Systemer for å: Georg Kapperud Akutte hendelser innen smittevernet Systemer for å: Oppdage, varsle og oppklare Georg Kapperud Hva er en akutt hendelse? Sykdomsutbrudd eller et enkelttilfeller av alvorlig, smittsom sykdom Utbrudd Flere

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

Utbrudd av alvorlig E.coli infeksjon erfaringer fra oppklaringen

Utbrudd av alvorlig E.coli infeksjon erfaringer fra oppklaringen Utbrudd av alvorlig E.coli infeksjon erfaringer fra oppklaringen Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Nordisk helseberedskapskonferanse 2006 Seks barn rammet av akutt nyre-svikt Folkehelsa

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER.

Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER. VEDLEGG C. PANDEMI/EPIDEMI OG ALVORLIGE SYKEHUSINFEKSJONER Helse Midt-Norge RHF ROS- og beredskapsanalyse innen helse Endelig Rapport Mars 2006 Dok. nr. ST-25728-RA-3-Rev01 RAPPORT Rapporttittel: Vedlegg

Detaljer

Zoonoserapporten 2004

Zoonoserapporten 2004 Zoonoserapporten 2004 En rapport om sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker Norges situasjon 2004 Innhold Introduksjon Informasjonskilder Salmonellose Campylobacteriose Yersiniose Listeriose Infeksjon

Detaljer

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE - SMITTEVERNPLAN for ØSTRE TOTEN KOMMUNE Siste endringer av enkeltdokument:13.02.15 Dokumentansvarlig: Kommuneoverlegen/smittevernlegen 01 0VERORDNET SMITTEVERNPLAN 01.01. INNLEDNING Navn: 01.01.01. INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Relaterte / relevante dokumenter: Plan for kriseledelse (Lyngdal kommune ) Infeksjonskontrollprogram

Detaljer

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Utbruddsrapport Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samarbeidspartnere... 3 Sammendrag... 3 Introduksjon...

Detaljer

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan

Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007 Beredskapsplan Overordnet nasjonal helseog sosialberedskapsplan Versjon 1.0 fastsatt 31. januar 2007

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HARSTAD KOMMUNE Harstad kommune / Helse- og miljøkontoret / Smittevernplan Side: 1 Smittevernplanen ble utarbeidet: Høsten 2000 av: Ass. Kommuneoverlege/helsesjef/smittevernlege/spesialist

Detaljer

EHEC-situasjonen i Norge smitteverntiltak ved enkelttilfeller og under utbrudd

EHEC-situasjonen i Norge smitteverntiltak ved enkelttilfeller og under utbrudd EHEC-situasjonen i Norge smitteverntiltak ved enkelttilfeller og under utbrudd Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåkning Nasjonalt folkehelseinstitutt November 2013 Overvåkning av EHEC og HUS EHEC:

Detaljer

Introduksjon. Forfattere Merete Hofshagen, veterinær, Dr.scient., Veterinærinstituttet. Karin Nygård, veterinær, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Introduksjon. Forfattere Merete Hofshagen, veterinær, Dr.scient., Veterinærinstituttet. Karin Nygård, veterinær, Nasjonalt folkehelseinstitutt Innhold Introduksjon Informasjonskilder Salmonellose Campylobacteriose Yersiniose Listeriose Infeksjon med E. coli O157 og lignende bakterier Tuberkulose Brucellose Trikinose Ekinokokkose Toksoplasmose

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE (Plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer)

SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE (Plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer) 05/00025 SMITTEVERNPLAN FOR VERDAL KOMMUNE (Plan for helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer) Smittevernplan for Verdal kommune er godkjent Driftskomiteen: Verdal kommunestyre:... VERSJON

Detaljer

Rapport. Utbrudd av gastroenteritt ved en kantine i Oslo,

Rapport. Utbrudd av gastroenteritt ved en kantine i Oslo, Rapport Utbrudd av gastroenteritt ved en kantine i Oslo, juni 2011 Introduksjon... 2 Utbruddsutredning... 2 Epidemiologiske undersøkelser... 2 Mikrobiologiske undersøkelser... 3 Miljøundersøkelser... 3

Detaljer

Fagdag 16.april 2015. Marit Skrudland. Mattilsynet

Fagdag 16.april 2015. Marit Skrudland. Mattilsynet Fagdag 16.april 2015 Marit Skrudland Mattilsynet Campylobacter - Vanlig i tarm hos pattedyr og fugler. - Kjente årsaker til sykdom/ utbrudd - Bruk av udesinfisert drikkevann - Konsum / tilberedning av

Detaljer

Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge

Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge Smittevernplan for Moss Lufthavn Rygge 0. Innhold 0. Innhold... 1 1. Formål... 2 2. Lovgrunnlag... 2 2.1 Smittevernloven... 2 2.2 Sosial- og helseberedskapsloven... 4 2.3 Kommunehelsetjenesteloven... 4

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN

Verdal Kommune GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Verdal Kommune SMITTEVERNPLAN GODKJENNING AV VERDAL KOMMUNES SMITTEVERNPLAN Denne Smittevernplanen er gjennomgått og godkjent første gang av Plan og utviklingskomiteen 270105 Smittevernplanen er revidert

Detaljer

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger... Page 1 of 30 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling

Detaljer

Smittevernplan for Torsken kommune

Smittevernplan for Torsken kommune Smittevernplan for Torsken kommune Pesta farer landet rundt Theodor Kittelsen 1904 Godkjent av kommunestyret 23.09.2008/vedtak K-SAK 62/08 Sist oppdatert: 19.06.09 Av: Aslak Hovda Lien Neste oppdatering:

Detaljer

Giardia-utbruddet i Bergen høsten 2004. Rapport fra det eksterne evalueringsutvalget

Giardia-utbruddet i Bergen høsten 2004. Rapport fra det eksterne evalueringsutvalget Giardia-utbruddet i Bergen høsten 2004 Rapport fra det eksterne evalueringsutvalget Mai 2006 Forsidebilde: Svartediket Foto: Bergen kommune / Seksjon informasjon Til Byrådet i Bergen Eksternt utvalg for

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER

VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER VELKOMMEN SOM AMMEHJELPER Ammehjelpen PB 19, 2832 Biri Telefon 99269726 E- post: ammehjelpen@ammehjelpen.no www.ammehjelpen.no Innhold Velkommen som ammehjelper!... 3 Ammehjelpens vedtekter (link)... 3

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens. Sophie Berg Charlotte R. Ulstad Morten Lindbæk Astrid L. Wester Ulf R.

Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens. Sophie Berg Charlotte R. Ulstad Morten Lindbæk Astrid L. Wester Ulf R. 2015 Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens Sophie Berg Charlotte R. Ulstad Morten Lindbæk Astrid L. Wester Ulf R. Dahle Rapport fra nettbasert spørreundersøkelse om antibiotikaresistens

Detaljer

Mattilsynets rutiner ved matbårne utbrudd erfaringer fra DK Trondheim

Mattilsynets rutiner ved matbårne utbrudd erfaringer fra DK Trondheim Mattilsynets rutiner ved matbårne utbrudd erfaringer fra DK Trondheim Erik Wahl Mattilsynet, Distriktskontoret for Trondheim Foredrag på smittevernseminar, Oslo, 28.10.2005 Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Detaljer