Hendelsesbasert overvåking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hendelsesbasert overvåking"

Transkript

1 Hendelsesbasert overvåking Katrine Borgen Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Smitteverndagene mai 2011

2 Hendelse? 300 ungdommer fra Sverige, Danmark og Norge er samlet på et lite tettsted i Norge. De deltar på korfestival og overnatter i telt. Fredag kveld blir en ung kvinne innlagt på sykehus med symptomer på meningitt Legevaktslegen ringer og forteller at han har hatt over 20 pasienter med diarésykdom på kontoret i løpet av helgen...

3 Epidemietterretning Definisjon: Aktiviteter for tidlig oppdaging av potensielle helsetrusler og verifisering, bedømming og etterforskning av dem for å kunne anbefale folkehelsetiltak for å kontrollere truslene. Altså: Oppdage og bedømme signaler tidlig varsling og respons

4 Overvåking av smittsomme sykdommer Indikatorbasert MSIS Måle fordeling av sykdomstilfeller i tid, sted og person Endringer over tid Uvanlige mønstre Eks: fordobling av antall tularemitilfeller i MSIS sammenlignet med samme periode foregående år Hendelsesbasert Vesuv Oppdage uvanlige hendelser Plutselige endringer i antall tilfeller Uvanlig sykdomsbilde Syndromer Eks: Varsel til Vesuv om utbrudd av gastroenteritt etter restaurantbesøk

5 Hendelsesbasert overvåking Vesuv Smittevernvakta Mulig hendelse Mulig uvanlig Nasjonalt filtrering mønster MSIS, gruppe A- og B-sykdommer verifisering analyse tolkning Indikatorbasert overvåking MSIS MSIS, gruppe C-sykdommer NOIS Signal bedømming Reseptregisteret Dødsårsaksregisteret Folkehelsevarsel Rekvirerte prøver Etterforskning Varsling Smitterverntiltak Nasjonalt Internasjonalt HOD, Shdir, UD WHO/EWRS

6 IHR 2005 WHOs Internasjonale Helsereglement Varsle WHO om hendelser som kan representere en folkehelsetrussel Annex 2: vurdering av mulige hendelser, nasjonalt nivå Annex 1: krav til lokal kapasitet for å Oppdage Rapportere Sette i verk smitteverntiltak Implementeres innen 15. juni 2012!

7 Annex 2 IHR kategorier Sykdommen rapporteres alltid Sykdommen leder alltid til bruk av algoritmen Annen hendelse leder alltid til bruk av algoritmen 1. Alvorlig folkehelsemessig betydning? 2. Uvanlig eller uventet? 3. Risiko for internasjonal spredning? 4. Risiko for internasjonale handels- og reiserestriksjoner

8 Helsetjenesten - klinikere - laboratorier IHR-overvåkingen i Norge Fhi v/smao WHO vurdere, avgjøre Hdir varsle Vurdere Annex 2 varsle, informere, konsultere iverksette tiltak

9 EU-prosjektet REACT FHI: lage en verktøykasse som kan hjelpe land med implementering av IHR (2005) Tette gapet mellom lokalt og nasjonalt nivå Bidra til felles forståelse av hendelsesbasert overvåking i Europa Hvordan sørge for at mulige hendelser rundt i landet når nasjonalt nivå for vurdering?

10 Helsetjenestens rolle Klinikerne Oppdager! Klinisk vurdering basert på erfaring Hva er uvanlig i den enkeltes praksis? Første ledd i rapporteringskjeden Laboratoriene Oppdager! Identifiserer og karakteriserer mikrober Uvanlige funn? Sammenhenger som ikke ses klinisk Ikke ansvarlig for å vurdere om hendelsen er av betydning for IHR, men å varsle uvanlige hendelser!

11 Hva kan være en uvanlig hendelse? Definisjonen er vag med vilje En klynge av tilfeller Et utbrudd Et enkelttilfelle Kontaminert matvare Kjemisk, kjernefysisk eller radiologisk utslipp Annet

12 Hendelser som kan oppdages av klinikere Utbrudd Uvanlig smittsom sykdom med mulig alvorlig konsekvens for folkehelsen Infeksiøse og ikke-infeksiøst syndrom som kliniker vurderer som unormalt, basert på: Antall: plutselig og uforklarlig økning utenom sesong Forekomst: pasienter m sammenfallende tid, sted, aktivitet Klinisk bilde: uventet rask forverring i forhold til diagnose Alvorlighet: pasienter der indisert behandling mislykkes

13 Hendelser som kan oppdages ved laboratoriet Enhver unormal situasjon basert på: Mottatte prøver Antall Omstendigheter (tid, sted, person) Klinisk bilde/beskrivelse Testresultater Uventet antall av samme Species/subspecies, type/subtype, resistensmønster Problemer med å stille en diagnose Uvanlig resultat av antibiotkaresistenundersøkelse

14 Hovedbudskapet i REACT verktøykassen Hva er en uvanlig hendelse? Hvorfor rapportere uvanlige hendelser? Hvordan rapportere en uvanlig hendelse? Hva skjer etter at du har rapportert en uvanlig hendelse? Eksempler på hendelsesrapportering

15 Innhold i REACT verktøykassen Maler som må tilpasses av det enkelte land Opplysningskampanjemateriell for klinikere og laboratorier Brosjyrer, plakater, kredittkort Undervisningsmateriell Implementeringsplan Bakgrunnsdokument

16 Brosjyre for laboratorier og klinikere

17 Plakater for laboratorier og klinikere

18 Kredittkort til laboratorier og klinikere

19 Utfordringer Hendelsesbasert overvåking nytt begrep Hva er en uvanlig hendelse? Sensitivitet versus spesifisitet? Hvordan identifisere hendelser utenfor tradisjonell overvåking? Motivasjonsfaktorer og hindringer for å rapportere mulige hendelser? Å kommunisere tydelig om forventninger til helsetjenesten og deres rolle

20 Veien videre REACT materialet tilpasses norske forhold Implementering av IHR (2005) lokalt i samarbeid med fagmedisinske foreninger Infeksjonsmedisin Samfunnsmedisin Allmennmedisin Medisinske mikrobiologer Flere Kurs, opplæring, økt fokus og forståelse

21 Takk! Preben Aavitsland og Emily MacDonald, FHI REACT samarbeidspartnere: Robert Koch Institute (RKI), Tyskland Health Protection Agency (HPA), England & Wales National Institute of Public Health (PZH), Polen Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Diverse euroepiske folkehelseeksperter, klinkere og mikrobiologer fra ulike land og WHO REACT er materialet tilgjengelig:

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø

2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør. DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø 2008-09-23 Camilla Stoltenberg Lege, dr med Assisterende direktør DAGENS HELSETALL Kvalitetsregisterkonferansen Tromsø Hva skal vi med helseregistre? Det store bildet VERDEN 40 prosent av alle fødsler

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger... Page 1 of 30 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu

ECDC CORPORATE. Oversikt over viktige publikasjoner. www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 www.ecdc.europa.eu ECDC CORPORATE Oversikt over viktige publikasjoner 2010 Forslag til henvisning: Det europeiske senter for forebygging av og kontroll

Detaljer

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser

Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser Småskrift nr 49 Nye muligheter for behandling ved sjeldne diagnoser ISBN 1501-973X Forord Målet med dette heftet er å gi en kort innføring om utprøvende og eksperimentell behandling ved sjeldne diagnoser.

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

BO TRYGT OG GODT HJEMME

BO TRYGT OG GODT HJEMME BO TRYGT OG GODT HJEMME En forstudie av Agderkommunenes bruk av velferdsteknologi AUD FINDAL DAHL OG MARIANN FOSSUM Senter for omsorgsforskning rapportserie nr. 7-2012 Senter for omsorgsforskning, rapportserie

Detaljer

Vi holder Europa friskt: ECDC i aksjon

Vi holder Europa friskt: ECDC i aksjon EUROPEISK SENTER FOR SYKDOMSFOREBYGGING OG -KONTROLL Vi holder Europa friskt: ECDC i aksjon www.ecdc.europa.eu Foto Alle foto (c) ECDC, unntatt: Forside, midten; p 2; CDC. Courtesy of Cynthia Goldsmith;

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13

St.meld. nr. 16. Resept for et sunnere Norge. Folkehelsepolitikken (2002 2003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 St.meld. nr. 16 (20022003) Særskilt vedlegg: NOU 1998: 18 og NOU 1999: 13 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Den store helsepolitikken: forebygge mer for å reparere mindre 5 1.2 Mål og hensikt: et sunnere

Detaljer

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene. Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven), med merknader til de enkelte bestemmelsene Opptrykk til fylkesvise samlinger høsten 2011 Folkehelseloven ble vedtatt i Stortinget 24. juni 2011, og trer i kraft

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens. Per Kristian Haugen

Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens. Per Kristian Haugen Hvorfor egen handlingsplan for yngre personer med demens Per Kristian Haugen Hvorfor feltet «yngre personer med demens» bør være et satsningsområde i Demensplan 2015+ -Diagnostisering og oppfølging -Tilrettelagte

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste

- Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste - Et fullverdig liv Rus og psykisk helse bedre hjelp til de sykeste Forord Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen bl.a. valgt å fokusere

Detaljer

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst

Økt frivillighet. Helse Sør- Øst RHF. Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Helse Sør- Øst RHF Økt frivillighet Regional plan for riktig og redusert bruk av tvang innen psykisk helsevern i Helse Sør- Øst 1.september 2011 1 Innhold Innledning 1 1 OM OPPDRAGET FOR REGIONAL PLAN

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis.

Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Kronsike sykdommer utfordringer i allmennpraksis. Rett behandling på rett sted til rett tid Anders Østrem Lunger i Praksis Gransdalen Legesenter, Oslo Interessekonflikter (siste 3 år) Honorar for foredrag:

Detaljer

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Utbruddsrapport Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samarbeidspartnere... 3 Sammendrag... 3 Introduksjon...

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis

Prosedyreprosjektet. - et eksempel på bruk av. kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer Prosedyreprosjektet Prosedyreprosjektet - et eksempel på bruk av Kunnskapsesenterets nye PPT-mal kunnskapsbasert praksis Karin Borgen Vi trenger fagprosedyrer

Detaljer

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon

Skole der du er. En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Skole der du er En utredning om videregående skoletilbud for pasienter på helseinstitusjon Innhold Konklusjoner Innledning s. 2, Konklusjoner: s. 3, Unge funksjonshemmede anbefaler at: s. 4, Bakgrunn for

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Veileder for kurs, fagdager eller veiledning BarnsBeste har utarbeidet en powerpointpresentasjon basert på E-læringen om barn som pårørende. Denne veilederen viser

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt

! ')! DcaTS]X]V ^\ QadZ Pe 126 epzbx]t X =^avt Siden 1947 har BCG-vaksinasjon av ungdom i alderen 12-14 år inngått i det norske barnevaksinasjonsprogrammet. I løpet av disse 61 årene har forekomsten av tuberkulose sunket betydelig. Fra å være et av

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer