Sykdomspulsen overvåking i primærhelsetjenesten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykdomspulsen overvåking i primærhelsetjenesten"

Transkript

1 Sykdomspulsen overvåking i primærhelsetjenesten Smitteverndagene 22. april 2013 Inger Cappelen Avdeling for infeksjonsovervåking (SMAO)

2 Hva er Sykdomspulsen? Sanntidsovervåking av smittsomme sykdommer eller symptomer basert på diagnoser satt ved konsultasjoner i allmennpraksis (fastlege + legevakt) TTT fordi: Juridiske avklaringer: Anonyme data Tekniske avklaringer datafangst: direkte fra EPJ eller via HELFO/KUHR? Hvordan presentere data? Tabeller, grafer, kart? Hvordan vurdere «uønskede hendelser» hva skal utløse en alarm?

3 Hva er HELFO/KUHR? Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) ble 1. januar 2009 opprettet som ytre etat under Helsedirektoratet og hovedkontoret ligger i Tønsberg Regningen for all behandling som utføres utenfor sykehus, sendes til HELFO for utbetaling og kontroll KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon) er fagsystemet for HELFO Ca 80 % av alle regningene er innsendt innen 14 dg og ca 10 % første dag Noen legevakter sender inn regninger daglig, kan alle gjøre det?

4 Formål: Overvåking av (symptomer på) smittsomme sykdommer Sykdomsutbrudd? Legebesøk? KUHR Refusjonsdata Persondata FHI: Database Diagnoser Øvrige variable Statistiske analyser Avvik oppdaget Signaler generert Utbrudd? Alarm? Utbrudd? Alarm? Tilbakemelding må gis Lokalt Kommuneoverlege Nasjonalt FHI

5 Hvilke data skal samles inn? Personopplysninger (anonyme) Fødselsår (aldersgruppe), kjønn Bostedskommune, bydel Administrative opplysninger Kode for sted der helsehjelp gis Kommune/bydel for helseenheten Konsultasjonsdato Takstkode (sier noe om kontakttype) Medisinske opplysninger Alle diagnoser (ICPC-koder) knyttet til smittsomme tilstander Influensalignende sykdommer Andre akutte luftveisinfeksjoner Akutte mage- og tarmsykdommer og flere

6 Omfang: Signalgenerator Totalt legekontakter per dag (20 mill per år), avhengig av definisjon (konsultasjon, sykebesøk, andre kontakter) Signaler for eventuelle utbrudd må: genereres pr sykdomsgruppe, fylke, kommune, alder, kjønn beregnes ut fra flere matematiske modeller som kan være forskjellig for ulike sykdomsgrupper, alder, geografi m.m. Vi risikerer uhåndterlig mange falsk positive og at reelle utbrudd ikke oppdages Fare for ulv ulv syndrom Hvordan takle: signaler, vurdering av utbrudd, når slå alarm?

7 Kan vi stole på influensadiagnosene? Hvilken diagnose brukes før og etter «rykter» om start av influensasesongen? ICPC: R05 Hoste R74 Akutt øvre luftveisinfeksjon R80 Influensa R83 Luftveisinfeksjon IKA Hva bruker 200 vakttårnleger som skal sende inn ukentlige influensatall?

8 Influensa (R80) fra KUHR og fra vakttårnlegene sesongen Andel konsultasjoner (R80/totalt) 11 årig gutt døde

9 Andel konsultasjoner med gitt diagnose Respirasjonsdiagnoser (KUHR) Bergen totalt ca konsultasjoner

10 Uke des 2012 Landet: 0,7 % - VT: 1,2 % Prosent ILS 0-1,3% 1,4-2,5% 2,6-4,0% 4,1-5,0% 5,1%+

11 Uke des 2012 Landet: 1,0 % - VT: 1,6 % Prosent ILS 0-1,3% 1,4-2,5% 2,6-4,0% 4,1-5,0% 5,1%+

12 Uke des 2012 Landet: 1,5 % - VT: 2,2 % Prosent ILS 0-1,3% 1,4-2,5% 2,6-4,0% 4,1-5,0% 5,1%+

13 Uke 1 28.des 3.jan 2013 Landet: 3,3 % - VT: 5,2 % Prosent ILS 0-1,3% 1,4-2-5% 2,6-4,0% 4,1-5,0% 5,1%+

14 Uke jan 2013 Landet: 3,7 % - VT: 5,7 % Prosent ILS 0-1,3% 1,4-2-5% 2,6-4,0% 4,1-5,0% 5,1%+

15 Hvordan skal data fra Sykdomspulsen presenteres? Internt (FHI) og eksternt (leger/allmennheten)? Forprosjekt: Kartpresentasjonsverktøy der løsningen skal: varsle om når et område (fylke, kommune bydel) har nådd terskelverdien for utbrudd av sykdom legge til rette for at data for ulike grupper (alder, kjønn) kan visualiseres v.h.a. kart, grafer, tabeller Kunne vise utvikling over tid (for eksempel siste 2 uker) Hvilke behov har kommuneoverlegene? Ukentlig informasjon om alle sykdomsgruppene, fordelt på alder, kjønn? Enkle løsninger kun data som det kan gjøres noe med? Egen e-post eller webløsning?

16 Ukentlig epost mange symptomgrupper mange lenker til detaljert statistikk

17 Eksempel Forside for internt bruk - Sykdomspulsen

18 Eksempel flere visualiseringer i kart

19 MULIGHET FOR ANDRE DATAKILDER (FEKS YR.NO)

20 Selvrapportert influensa via nettet i USA

21 Hva skjer videre? Alt ligger klart for at anonyme KUHR data kan overføres til FHI kontinuerlig før sommeren Det skal utvikles et enkelt system for å ta ut og bearbeide data (datavarehus) Signalmodeller skal utvikles videre skal kunne ta hensyn til naturlige svingninger og til rapporteringsforsinkelse Drøfte hvor mye data og i hvilken form resultater skal sendes ut til kommunene Egen webløsning, e-post med lenker, app på smarttelefon, Twitter, Facebook hva ønsker dere?

22 Takk for meg! Håper vi har en løsning klar til Smitteverndagene i 2014!