Utbrudd av alvorlig E.coli infeksjon erfaringer fra oppklaringen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utbrudd av alvorlig E.coli infeksjon erfaringer fra oppklaringen"

Transkript

1 Utbrudd av alvorlig E.coli infeksjon erfaringer fra oppklaringen Øistein Løvoll Avdeling for infeksjonsovervåking Nordisk helseberedskapskonferanse 2006

2 Seks barn rammet av akutt nyre-svikt Folkehelsa jakter på mystisk bakterie Seks norske småbarn har fått akutt nyresvikt etter å ha blitt rammet av en mystisk bakterie.

3 Innhold Beskrive et utbrudd av alvorlig E.coli sykdom Se på: Hvordan ble det oppdaget Hvordan ble det utredet Utfordringer Samarbeidsforhold Informasjonhåndtering Mediarelasjoner Må vi være helt sikre før vi gjør tiltak? Hvem er ansvarlig?

4 E.coli O 103 Vakker, men farlig

5 Mandag 20. februar Varsel til Folkehelseinstituttet(Fhi) fra pediatrisk avdeling ved Ullevål sykehus: 3 tilfeller av HUS, uvanlig mange Ble varslet slik loven krever kunne vært varslet fra lokalsykehus uken før, skal varsles via kommunelege. Fhi varslet Sosial-og helsedirektoratet

6 Enterohemorragisk E. coli (EHEC) Symptomer Diaré, ofte blodig 10% får Hemolytisk-uremisk syndrom (HUS) Inkubasjonstid: 3-4 dager (1-14 dager) Ca 10 innenlands tilfeller med EHEC-inf. per år Reservoar: Drøvtyggere

7 Utfordringer ved utbruddsetterforskninger Stor hast stanse smittekilden Starter uten hypotese Få tilfeller Press for å finne løsningen Skjevheter skapt av massemediene Juridisk og økonomisk press Mange etater involvert

8 Varsling av utbrudd Kontinuerlig varslingskjede fra lokal helsearbeider til EU og WHO: via kommunelege til Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen Alvorlige utbrudd varsles videre fra Fhi til Sosial-og helsedirektorat som varsler departementet Ved mulige internasjonale implikasjoner varsler Fhi til EU (EWRS) og WHO

9 Loven krever varsling Enkelttilfeller av Sars Botulisme Difteri Flekktyfus Hemoragisk feber Kolera Kopper Legionellose Meningokokksykdom Meslinger Miltbrann Pest Poliomyelitt Rabies Røde hunder Trikinose Utbrudd Utbrudd av meldingspliktige sykdommer Utbrudd av andre alvorlige sykdommer Matbårne utbrudd Alvorlige utbrudd Overlagt spredning Utbrudd knyttet til utstyr

10 Hvordan ble utbruddet etterforsket?

11 Tre parallelle aktiviteter Epidemiologisk etterforskning Miljøundersøkelser Smitteverntiltak Ansvarlige: Folkehelseinstituttet, Mattilsynet, kommunelegene

12 Lag hypoteser Pilotintervjuer Generell kunnskap -tidligere utbrudd -økologisk nisje Mistenkt ca 20 matvarer Deskriptiv epidemiologi Annen informasjon om utbruddet

13 Utbruddets første fase (februar) 20: Varsel til Folkehelseinstituttet 21: Pilotintervjuer 22: Pilotintervjuer + kasus-kontrollundersøkelse 23: Kasus kontroll-undersøkelse, analyse 24: Kjøttdeig mistenkt, Gilde trekker fra Rudshøgda, E.coli O103 påvist hos pasienter 25 --: Videre arbeid, alternative hypoteser, miljøundersøkelser

14 Eksponeringer blant kasus Kasus-kontrollstudien Eksponeringer blant kontroller tid

15 Resultat: Gilde kjøttdeig Pasient nummer Pasienten Kontrollperson A Kontrollperson B Kontrollperson C 1 Ja Nei Ja Ja 2 Ja Nei Nei Nei 3 Ja Nei Ja Nei 4 Ja Nei Nei Ja 5 Ja Nei Nei Nei 6 Ja Ja Ukjent Ja

16 Dumper 65 tonn kjøttdeig

17 Utfordringer Når er mistanken til smittekilde sterk nok til at vedtak kan gjøres om tilbaketrekning av et næringsmiddel? Epidemiologiske analyser? Påvisning av smittestoffet i matvare? Spore smittekilde og spredning Produksjon av kjøttprodukter er komplisert Kjøtt fra ett dyr til mange produksjonssteder Meget vanskelig sporingsarbeid fra dyr til bord

18 16 barn og to voksne E.coli-utbruddet 10 diagnostisert med HUS, alder 2-8 år Epidemikurve pasienter med HUS/O103 per innsykningsuke 22. januar 13. mars Antall Troms Tilbaketrekning kjøttdeig Sør Trøndelag 6 Akershus 5 Østfold 4 Varsel Tilbaketrekning morr Hordaland 3 Sogn og Fjordane 2 Oppland 1 Hedmark 0 Oslo (besøkt Oppland) Innsykningsuke

19 Utbruddets andre fase: mars 9: et barn dør 15: Morrpølse hos 7, 8, 10 og 11 16: Kasus kontroll-undersøkelse pekte mot spekemat, foreløpig rapport til Mattilsynet 20: Rapport til Mattilsynet, omsetningsforbud for Gildes morrpølser 22: Funn av O 103 i morrpølse 31: Funn av bakterie i råvare (sau)

20 Resultat: Gildes morrpølser Kasus Kontroll A Kontroll B Kontroll C 1 Nei Nei Nei Nei 2 Ja* Ja Nei Nei 3 Ja Nei Ja Nei 4 Ja** Nei Nei Nei 5 Nei Nei Nei Nei 6 Nei Nei Nei Ja 7 Ja Nei Ja Nei 8 Ja Nei Nei Nei 9 Ja*** Nei Ja Nei 10 Ja Ja Ja Ja 11 Ja Ja Nei Nei 12 Ja Nei Nei Nei 13 Ja Nei Ja Nei

21 Tok vi feil om kjøttdeigen? Vi mener det var god grunn til mistanke Vi mener det var rett å si fra Alvorlig sykdom Barn Vanlig produkt Vi mener Gilde gjorde rett i å trekke kjøttdeigen Gildes kjøttdeig viste seg å være et blindspor Vi fulgte det til ende Vi er lei for belastningen på Gildes medarbeidere på Rudshøgda

22 Skulle vi ha avslutta kjøttdeigsporet før? Komplisert distribusjon og ompakking Vanskelig å utelukke at nye pasienter hadde spist Gilde kjøttdeig Gilde kjøttdeig var kamuflert i andre produkter Vi hadde begrenset informasjon McDonalds hamburgere Negative prøver begrenset verdi

23 Kunne vi oppdaget morrpølsene tidligere? Vi fulgte andre spor parallelt med hovedsporet Bare ett av de seks første barna oppga at de hadde spist morrpølse Vanskelig intervjusituasjon Lang inkubasjonstid, derfor ingen matrester å ta prøve av vanskelig å huske så langt tilbake Først etter kasus 11 la vi merke til morrpølsene hos kasus 7, 8, 10 og 11 Fire andre av de seks første har siden sannsynliggjort morrpølser (en hjemme, to hos bestemor, en på sykehus)

24 Utfordring Mange aktører skal samarbeide Mat og veterinær instanser: Mattilsyn lokalt, regionalt og sentralt Veterinærinstitutt/høyskole Landbruksdepartementet/Helse-og omsorgsdep. Humanhelse instanser: Nasjonalt folkehelseinstitutt Epidemiologi, referanselab., infoavd. Kommunelegene Sykehus Sosial-og helsedirektoratet Helse-og omsorgsdepartementet Kjøttbransjen

25 Involverte parter og deres oppgaver Kommunelegen Mattilsynet (lokalt) Lede etterforskningen, myndighet Miljøundersøkelse, myndighet Fastleger og sykehus Diagnostisere og behandle Medisinsk lab. Undersøke pasientprøver Mat-laboratorium Undersøke miljøprøver Folkehelseinstituttet Lede når flere kommuner er involvert Referanselaboratoriet Sammenlikne prøver MSIS Overvåke, gi råd, støtte k-legen og M. Sosial- og helsedir. Myndighet, evt overprøve k-legen

26 Internasjonale kontakter Enter-net Europeisk Salmonella og E coli-nettverk ECDC Europeisk smitteverninstitutt Statens Seruminstitut WHO referanselaboratorium for E coli HPA Wales Universitetet i Münster Andre

27 Samarbeid Daglig kontakt Fhi og Mattilsyn Daglig felles pressebriefing Daglige møter i utbruddsgruppa i Fhi

28 Utfordringer informasjon og media Informasjon til befolkningen, helsetjenesten, enkeltgrupper osv. Daglig oppdatering på hjemmesider Håndtere enormt mediapress Sikre personvernet til syke

29 Mediarelasjoner Stort mediatrykk fra 22. februar Folkehelseinstituttet og Mattilsynet etablerte etter få dager daglige pressebriefinger Media som medspiller Få viktig info ut til befolkningen Dempe uro ved nøkterne fakta Media som motspiller Dramatiserer, skaper unødig uro hos befolkningen Press på aktørene, påvirke til feilbeslutninger?? Folkehelseinstituttets policy: åpenhet

30 Utfordring hvem har ansvar for at maten er trygg? Hvilket ansvar har offentlig myndighet og hvilket ansvar har produsent? Behov for at produsent får mer ansvar for tiltak Er det forskjell på spekepølse og en Volvo?

31 Matbransjen er ikke som andre bransjer Trygg mat er blitt et statlig ansvar Bransjen overlater mye av etterforskningen og informasjonen til staten Bransjen vil ha standarder og krav fra Mattilsynet Skal Mattilsynet være bransjens buffer mot forbrukerne? Neste matkrise: Bransjen ordne opp sjøl!?

32

33 Hvem har ansvaret for Volvo-skandalen? Vi skal sikre Trygg bil i Norge!

34 Egenevaluering Gjennomgang Godt nok håndverk? Hvorfor blindspor? Avslutte blindsporet raskt nok? Forsinket oppdaging av smittekilden? Nok ressurser? God nok utnyttelse av ressurser? Regjerings evalueringsutvalg

35 Foreløpig lærdommer Mer informasjon fra bransjen tidligere Forenkle sporingsmulighetene Større vekt på gjentatte intervjuer med pasienter Større produktkunnskap Bedre kommunikasjon til publikum og bransjen Større utveksling av informasjon mellom statlige etater Produksjon av spekepølser må sikres eller forbrukerne må advares

36 Etterforskningen er ikke avsluttet før vi har avslørt årsaken til utbruddet og iverksatt tiltak for å hindre at det gjentar seg

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014

Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 2015 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2014 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Solveig Jore Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman-Herrador Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Lin Thorstensen

Detaljer

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013

Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 2014 Årsrapport Mat- og vannbårne infeksjoner 2013 Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) Heidi Lange Karin Nygård Bernardo Guzman Kathrine Stene-Johansen Phuong Dao Ulf Dahle Georg Kapperud Line

Detaljer

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS

HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling og behandling av helseopplysninger... Page 1 of 30 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS FOR 2003-06-20 nr 740: Forskrift om innsamling

Detaljer

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola

Interimplan Desember 2014. Nasjonal beredskapsplan mot ebola Interimplan Desember 2014 Nasjonal beredskapsplan mot ebola 0 Forord Behovet for en egen nasjonal beredskapsplan mot ebola fremkom med basis i et utbrudd av ebola i Vest-Afrika i 2014 hvor flere norske

Detaljer

Mattilsynets rutiner ved matbårne utbrudd erfaringer fra DK Trondheim

Mattilsynets rutiner ved matbårne utbrudd erfaringer fra DK Trondheim Mattilsynets rutiner ved matbårne utbrudd erfaringer fra DK Trondheim Erik Wahl Mattilsynet, Distriktskontoret for Trondheim Foredrag på smittevernseminar, Oslo, 28.10.2005 Nasjonalt Folkehelseinstitutt

Detaljer

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013

Utbruddsrapport. Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Utbruddsrapport Utbrudd av Campylobacteriose blant deltakere i sykkelrittet Garborgriket Rundt, 20. mai 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samarbeidspartnere... 3 Sammendrag... 3 Introduksjon...

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge

RAPPORT VEILEDNING. Ny influensa A (H1N1) 2009. Gjennomgang av erfaringene i Norge 10 RAPPORT VEILEDNING Ny influensa A (H1N1) 2009 Gjennomgang av erfaringene i Norge Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2010 ISBN: 978-82-7768-239-6 Opplag: 2. opplag Grafisk

Detaljer

Vi holder Europa friskt: ECDC i aksjon

Vi holder Europa friskt: ECDC i aksjon EUROPEISK SENTER FOR SYKDOMSFOREBYGGING OG -KONTROLL Vi holder Europa friskt: ECDC i aksjon www.ecdc.europa.eu Foto Alle foto (c) ECDC, unntatt: Forside, midten; p 2; CDC. Courtesy of Cynthia Goldsmith;

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011

Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport om dødsfall av influensa A(H1N1) 2009 under pandemien 2009-2010, 14. mars 2011 Rapport Tid Mandag 14. mars 2011 Innhold Oppsummering av kartleggingsundersøkelsen av dødsfall av influensa A(H1N1)

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR HURUM KOMMUNE Administrativt vedtatt 04.05.04 C:\Documents and Settings\annegi\Local Settings\Temporary Internet Files\Smittevernplan Hurum kommune 2009.odt Forord 2 Lov om vern mot

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14-31.05.14

BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14-31.05.14 BRANNEN I LÆRDAL 18.01.14-31.05.14 Innledning Bakgrunn og hensikt Denne medieanalysen er utarbeidet på oppdrag fra Lærdal kommune. Medieanalysen skal være en kartlegging og gi en forståelse av Lærdal kommunes

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Go mørning. Salt: Kjøtt og helse. RFID- merking av storfe. Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner

Go mørning. Salt: Kjøtt og helse. RFID- merking av storfe. Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner Smartingris Fremtidens Ingris for bruk på mobiltelefoner og nettbrett 5 RFID- merking av storfe 9 ESBL - Hva kan gjøres for å begrense forekomsten? 41 Go mørning Tidsskrift fra Animalia 26. årgang 0113

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Forebygging av legionellasmitte en veiledning

Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2010 Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen Vannrapport 115 Forebygging av legionellasmitte en veiledning 2. utgave Jens Erik Pettersen 2 Utgitt av

Detaljer

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar

Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Evalueringsrapport fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag etter ekstremværene Hilde og Ivar Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag at vi skal evaluere uønskede hendelser av regional betydning, og at dette skal

Detaljer

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa

Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa 1 AGDENES KOMMUNE Kommunal beredskapsplan ved pandemisk influensa Delplan i Agdenes kommunes Smittevernplan November 2009 1 2 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hovedpunktene i planen... 3 2.1 Hva er en pandemi...

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar

20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar 20. Skadeforbyggende arbeid et felles ansvar Av skade blir man klok men ikke rik. Per Vetaas Vesta Forsikring AS per.vetaas@vesta.no Endringene i næringslivet går raskere og risikobildet blir stadig mer

Detaljer

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet?

Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? Skal vi danne en folkebevegelse for sikker behandling i helsevesenet? For oss som kjenner til sikkerhetskulturen i Luftfarten, er helsevesenets innstilling til sikkerhet helt uforståelig. Det er nesten

Detaljer