Stifinner-kommunenes samarbeid med lokalt næringsliv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stifinner-kommunenes samarbeid med lokalt næringsliv"

Transkript

1 Stifinner-kommunenes samarbeid med lokalt næringsliv v/ Arild Farsund, Ann Karin T. Holmen og Ståle Opedal International Research Institute of Stavanger

2 Kjennetegn ved bedriftene Størrelse: 43 % er små (1 til 4 ansatte) 47 % er mellomstore (5 til 30 ansatte) 10 % er store (mer enn 31 ansatte) Næring/bransje: 22 % er fra industri, kraft og bygg 27 % er fra varehandel, hotell og restaurant 22 % er fra privat tjenesteyting

3 Hvor mange bedrifter har deltatt?

4 Leserveiledning Presentasjonen tar for seg tre hovedtemaer: Del I: Samarbeid og kontakt mellom kommunen og lokalt næringsliv Del II: Erfaringer lokalt næringsliv har med kommunen Del III: Utviklings- og forbedringsområder sett fra næringslivets ståsted Noen av spørsmålene er ikke brutt ned på kommunenivå. Det skyldes at svarene er for få til å foreta en slik inndeling. Det må understrekes at for noen av kommunene er svarprosenten på spørreundersøkelsen lav. Det gjelder særlig for Porsgrunn. Resultatene må derfor tolkes med forsiktighet.

5 Del I: Hvor mange av bedriftene som har kontakt med ordfører rer (i prosent)

6 Del I: Hvor mange av bedriftene som har kontakt med andre politikere (i prosent)

7 Del I: Hvor mange av bedriftene som har kontakt med rådmannen r (i prosent)

8 Del I: Hvor mange bedrifter som har kontakt med saksbehandlere (i prosent)

9 Del I: Bedriftenes kontakt med kommunen De fire tjenesteområdene som har mest kontakt med lokalt næringsliv: Infrastruktur: 39 % Byggesaker: 34 % Næringsutvikling: 27 % Plan og areal: 18 %

10 Del I: Prosentandel av bedriftene som mener at kontakten med kommunen har svært/noks rt/nokså stor betydning for bedriften

11 Del 1: Initiativet til kontakt/samarbeid Hvem tar initiativ til kontakt: Som oftest bedriften 56 % Som oftest kommunen 9 % Omtrent like mye hver 21 %

12 Del I: Bakgrunn for kontakt Hva er innholdet og bakgrunnen for kontakten: Kommunen er reguleringsmyndighet: 42 % Kommunen er kunde: 37 % Samarbeidspartner/felles prosjekt: 20 % Kommunen er deltaker i næringsforum: 18 %

13 Del I: Prosentandel av bedriftene som mener at det i stor/i nokså stor grad er et problem å ikke ha kontakt med kommunen?

14 Del II: Bedriftenes erfaringer med kontakt Hva har samarbeidet med kommunen betydd for bedriften: Lite eller ingen ting: 30 % Nytteverdi for bedriften: 27 % Forventningene ble innfridd: 22 %

15 Del II: Prosentandel av bedriftene som er svært/noks rt/nokså tilfreds med samarbeidet med kommunen

16 Del II: Prosentandel av bedriftene er svært/noks rt/nokså tilfreds med kunnskapen om næringslivetn

17 Del II: Prosentandel av bedriftene som er svært/noks rt/nokså tilfreds med kommunens fokus påp saker som er viktige for næringslivetn

18 Del II: Prosentandel av bedriftene som er svært/noks rt/nokså tilfreds med kommunens effektivitet og ryddighet i saksbehandlingen

19 Del II: Prosentandel av bedriftene som er svært/noks rt/nokså tilfreds med kommunens åpenhet og service overfor bedriften

20 Del II: Prosentandel av bedriftene som er svært/noks rt/nokså tilfreds med tilgjengeligheten til relevante personer i kommunen

21 Del II: Prosentandel av bedriftene som er svært/noks rt/nokså tilfreds med kommunens vilje til å rådføre seg med bedriftene

22 Del II: Prosentandel av bedriftene som er svært/nokså tilfreds med informasjonen fra kommunen Bømlo Herøy Molde Porsgrunn Sogndal Tingvoll Vadsø Totalt

23 Del II: Prosentandel av bedriftene som er svært/noks rt/nokså tilfreds med bedriftens gjennomslagskraft overfor kommunen

24 Del II: Prosentandel av bedriftene som er svært/noks rt/nokså tilfreds med kommunens tilrettelegging for næringsutviklingn

25 Del II: Prosentandel av bedriftene som er svært/nokså tilfreds med kommunens velferdstjenester Bømlo Herøy Molde Porsgrunn Sogndal Tingvoll Vadsø Totalt

26 Del II: Prosentandel av bedriftene som er enige i at mange politikere taler næringslivets n sak

27 Del II: Prosentandel av bedriftene som er enige i at bedriften ikke har ressurser til å være politisk aktiv

28 Del II: Prosentandel av bedriftene som er enige i at det er for mye byråkrati forbundet med å samarbeide med kommunen

29 Del II: Prosentandel av bedriftene som er enige i at bedriften har lite kjennskap til kommunens oppgaver

30 Del II: Prosentandel av bedriftene som er enige i at forholdet mellom kommunen og næringslivet n er konfliktfylt

31 Del III: Bedriftenes forventninger De viktigste forventningene bedriftene har til kommunene: Satse på de bedriftene som er i kommunen: 55 % Stimulere sterkere til etablerervirksomhet: 46 % Redusere avgiftene for næringslivet: 37 % Stimulere til nettverksbygging: 36 %

32 Del III: Prosentandel av bedriftene som ønsker utvidet samarbeid med kommunen Bømlo Herøy Molde Porsgrunn Sogndal Tingvoll Vadsø Totalt

33 Del III: Prosentandel av bedriftene som ønsker å delta i fellesprosjekter mellom kommunen og næringslivet Bømlo Herøy Molde Porsgrunn Sogndal Tingvoll Vadsø Totalt

34 Del III: Prosentandel av bedriftene som ønsker flere møte- eller samarbeidsarenaer mellom kommunen og næringslivet Bømlo He røy Molde Porsgrunn Sognd al Tingvoll Vadsø Totalt

35 Del III: Prosentandel av bedriftene som ønsker mindre involvering i næringslivet fra kommunens side Bømlo Herøy Molde Porsgrunn Sogndal Tingvoll Vadsø Totalt

36 Del III: Prosentandel av bedriftene som ønsker mer informasjon om kommunens arbeid med næringsutvikling Bømlo Herøy Molde Porsgrunn Sogndal Tingvoll Vadsø Totalt

37 Del III: Prosentandel av bedriftene som mener det er svært/nokså aktuelt for bedriften å delta i næringsplan-/kommuneplanarbeid Bømlo Herøy Molde Porsgrunn Sogndal Tingvoll Vadsø Totalt

38 Del III: Prosentandel av bedriftene som mener det er svært/noks rt/nokså aktuelt for bedriften å delta i etablering/deltakelse i næringsforumn

39 Del III: Prosentandel av bedriftene som mener det er svært/noks rt/nokså aktuelt for bedriften å delta i nettverksbygging og kompetanseutvikling

40 Del III: Prosentandel av bedriftene som mener det er svært/nokså aktuelt for bedriften å delta i råd, utvalg, komiteer oppnevnt av kommunen Bømlo Herøy Molde Porsgrunn Sogndal Tingvoll Vadsø Totalt

41 Del III: Prosentandel av bedriftene som mener det er svært/nokså aktuelt for bedriften å delta i partnerskapsprosjekter med kommunen Bømlo Herøy Molde Porsgrunn Sogndal Tingvoll Vadsø Totalt

42 Del III: Prosentandel av bedriftene som mener det er svært/noks rt/nokså aktuelt for bedriften å bidra med lærlingl rling- og praksisplasser

43 Del III: Prosentandel av bedriftene som mener det er svært/noks rt/nokså aktuelt å bidra med informasjon i skolen

44 Del III: Prosentandel av bedriftene som mener det er svært/nokså aktuelt for bedriften å bidra i forbindelse med kulturelle arrangement Bømlo Herøy Molde Porsgrunn Sogndal Tingvoll Vadsø Totalt

45 Forskjeller mellom store og små bedrifter De største bedriftene: Har mest kontakt med kommunens ledelse Er i større grad representert i kommunale råd og utvalg Er mest tilfreds med kommunen Er mest interessert å delta i partnerskapsprosjekter Er mest fornøyd med bedriftens gjennomslagskraft overfor kommunen Har flere ressurser til å være politisk aktiv

46 Konklusjoner Til dels omfattende samarbeid mellom kommunene og næringslivet, lavt konfliktnivå og lite aversjon fra næringslivets side mot involvering fra kommunenes side Initiativet til samarbeid tas som oftest av næringslivet selv, stort sett er de fornøyd med gjennomslagskraften overfor kommunen Barrierene mot samarbeid er mange små bedrifter med små ressurser og byråkrati forbundet med å samarbeide med kommunen Mest fornøyd med kommunen er næringslivet i Herøy sammen med kommunene Bømlo og Tingvoll Porsgrunn og Sogndal skårer lavest på en del av indikatorene som måler næringslivets tilfredshet med kommunen Næringslivet i kommunene ønsker i stor grad å bygge ut samarbeidet med kommunen; flere fellesprosjekter, mer informasjon og nettverksbygging er forhold som særlig blir trukket fram

47 Oppsummering Lokalt næringsliv i Vadsø er godt tilfreds med tilgjengeligheten til relevante personer i kommunen og gjennomslagskraften overfor kommunen Næringslivet er mer misfornøyd med kommunens kunnskap om næringslivet enn gjennomsnittet for stifinner kommunene. Kommunen skårer lavere enn gjennomsnittet når det gjelder effektivitet i saksbehandlingen, åpenhet og service, tilrettelegging og vilje til å rådføre seg med næringslivet.

48 Oppsummering forts. Næringslivet ønsker mer samarbeid med kommunen Næringslivet ønsker mer informasjon og flere fellesprosjekter og uttrykker sterkt ønske om å delta på ulike måter i forhold til kommunen.

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

VEDLEGG LANDBRUKET. Jordbruksproduksjon 2008 Antall Antall. Førstehåndsverdien av jordbruks- og husdyrvekster i 0124 ASKIM 2008

VEDLEGG LANDBRUKET. Jordbruksproduksjon 2008 Antall Antall. Førstehåndsverdien av jordbruks- og husdyrvekster i 0124 ASKIM 2008 VEDLEGG LANDBRUKET Førstehåndsverdien av skogbruket i Askim 2008 står for ca. 6 millioner kr. årlig Førstehåndsverdien av jordbruks- og husdyrvekster i 0124 ASKIM 2008 Fjørfe 18,1 Gris 5,3 Storfe og småfe

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12

Spørreundersøkelser rettet mot VGS skoleåret 11/12 Rapport fra undersøkelser rettet mot lærere og elever på videregående skole skoleåret 11/12 Bakgrunn. Som en del av vårt kvalitetssikrings- og forbedringsarbeid gjennomfører Nordnes Verksteder årlige undersøkelser

Detaljer

På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram

På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Gro Sandkjær Hanssen, Ann Karin T. Holmen, Ståle Opedal, Inger Marie Stigen På rett veg? Midtveisevaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Arbeidsnotat RF-2005/127 Samarbeidsnotat

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Fra innvortes til utvortes bruk Sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram

Fra innvortes til utvortes bruk Sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Ståle Opedal og Inger Marie Stigen Fra innvortes til utvortes bruk Sluttrapport fra evaluering av Kommunal- og regionaldepartementets Stifinnerprogram Rapport IRIS-2007/050 Samarbeidsrapport mellom International

Detaljer

Gode intensjoner holder det?

Gode intensjoner holder det? Gode intensjoner holder det? En undersøkelse blant deltakere på gjestebud om arbeid og psykisk helse av Angelika Schafft og Asbjørn Grimsmo AFI-rapport 9/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE

Detaljer

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008

Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 Brukerundersøkelse på forvaltningsområdet 2007 Senter for statlig økonomistyring, 29. februar 2008 RAPPORT 2/2008 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Vurdering av egen økonomistyring... 4 2.1 Generelt...

Detaljer

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003

Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule. Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Torgeir Nyen Anna Hagen Sveinung Skule Livslang læring i norsk arbeidsliv Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Forord Livslang læring i norsk arbeidsliv. Resultater fra Lærevilkårsmonitoren 2003 Dette

Detaljer

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004

Brukerundersøkelse blant Norids registrarer. Grafikkrapport med kommentarer. Statskonsult 30.04.2004 Brukerundersøkelse blant Norids registrarer Grafikkrapport med kommentarer Statskonsult 30.04.2004 Referanser Tittel: Brukerundersøkelse Norid Forfatter(e): Karin Johansen og John Nonseid Utgiver: Statskonsult

Detaljer

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner

Rapport: Spørreundersøkelse om kompetansebehov innen universell utforming i fylker og kommuner Statlig samarbeid om utvikling av kompetanseprogram for universell utforming i kommuner og fylker. Forprosjekt om kompetanseutvikling om universell utforming regionalt og lokalt i fylker og kommuner. Rapport:

Detaljer

Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet

Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet Arbeidsdokument 50410 Oslo 05.07.2013 3911 Tromsø lufthavn Petter Dybedal Tom Erik Julsrud Tromsø lufthavn nytteverdi for det regionale næringslivet Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Metode og utvalg... 3

Detaljer

ByPass Oslo løpende evaluering

ByPass Oslo løpende evaluering ByPass Oslo løpende evaluering Statusrapport desember 2002 Av Knut Aarvak Fredrikstad desember 2002 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR 36.02 ISBN nr: 82-7520-471-2 ISSN nr: 0803-6659 Rapporttype: Oppdragsrapport

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014

Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017. Møte med politikerne 25. november 2014 Nedskjæring skolebudsjett Elverumsskolen 2013-2017 Møte med politikerne 25. november 2014 Forfattere: FAU lederne ved skolene i Elverum Dato: 18. november 2014 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Hensikt med

Detaljer

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Studiebygda - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Innhold Innledning... 4 Del 1. Studenter og elevers synspunkter om Stydiebygda Volda... 5 Hovedfunn del

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

På sporet av en identitet

På sporet av en identitet På sporet av en identitet Kartlegging av inntrykk og opplevelse av Hordaland fylkeskommunene blant innbyggere, samarbeidspartnere, fylkestingspolitikere og egne ansatte. KARTLEGGING AV HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines if needed

Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines if needed Evaluering Kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat Desember 2014 Second line optional lorem ipsum B Subhead lorem ipsum, date quatueriure Engaging title in Green Descriptive element in Blue 2 lines

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid

Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid Undersøkelse om norske bedrifters klimaarbeid Zapera Receptor Norway AS På oppdrag fra Mandag Morgen i samarbeid med Miljøverndepartementet Bakgrunn og målgruppe For å kartlegge blant annet hvordan norsk

Detaljer

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport

EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) Beregnet til Mental Helse. Dokument type Rapport Beregnet til Mental Helse Dokument type Rapport Dato September 2012 EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123) OG NETTJENESTE (SIDETMEDORD.NO) EVALUERING AV MENTAL HELSES HJELPETELEFON (116 123)

Detaljer

Regionalt framsyn i Hedmark

Regionalt framsyn i Hedmark Regionalt framsyn i Hedmark - en kort presentasjon av de 7 store tema HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hvorfor gjennomførte vi prosjektet Regionalt framsyn? Prosjektet var viktig for å få en oppdatert og god gjennomgang

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2013 Hva mener innbyggerne? Rapport 2013:6 ISSN 1890-6583 Forord Denne rapporten går igjennom de viktigste resultatene fra innbyggerdelen av innbyggerundersøkelsen 2013, som ble

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583

Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Innbyggerundersøkelsen 2015 Hva mener innbyggerne? Difi-rapport 2015:5 ISSN 1890-6583 Forord Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Den skal gi et bedre kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av

Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Medlemsundersøkelsen 2010 intervju med 283 medlemmer av Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Dette er en medlemsundersøkelse gjennomført blant Rana Næringsforenings medlemmer. Undersøkelsen

Detaljer

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter

Næringsutvikling i Kristiansundsregionen. Status og fremtidsmuligheter www.pwc.no Næringsutvikling i Kristiansundsregionen Status og fremtidsmuligheter Sluttrapport 10. juni 2013 Innhold Forord... 3 1. Kartlegging av næringsutviklingsaktørene på Nordmøre... 6 1.1 Aktørene...

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer.

Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. 1 Innledning Innbyggerundersøkelsen 2012 Innbyggernes syn på kommunen som tjenesteleverandør, kommunen som bosted og hvordan lokaldemokratiet fungerer. Sentral stab Rapport I 15.06.2012 2 Innledning INNLEDNING

Detaljer