Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord"

Transkript

1 Kartlegging av konsekvenser i forbindelse med nedbemanning REC Glomfjord En spørreundersøkelse blant bedrifter i Meløy kommune i perioden 26. januar 2012 til 9. februar

2 Undersøkelsen er gjennomført av Nordland fylkeskommune, i samarbeid med Meløy kommune Mars 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Nøkkeltall Har din bedrift mistet leveranser til REC Glomfjord i 2011? Har din bedrift hatt leveranser til andre bedrifter som er berørt av nedbemanningen ved REC Glomfjord Er bedriften indirekte berørt av det som har skjedd ved REC enten i form av redusert handel eller tjenester generelt? Forventet utvikling i Ønsker bedriften å bli kontaktet av Innovasjon Norge for å drøfte eventuelle innovasjons- og utviklingsprosjekter i bedriften?

3 Kartlegging av konsekvenser i fm nedbemanning REC Glomfjord 1. Innledning Nordland fylkeskommune gjennomført i perioden til , en spørreundersøkelse blant 84 bedrifter i Meløy. Undersøkelsen ble gjennomført via questback. E-post adressene ble fremskaffet via Meløy Næringsforum. Til sammen 36 bedrifter svarte på undersøkelsen etter en purrerunde. Dette gir en svarprosent på 43. Bedriftene er godt fordelt mellom alle hoved bransjer fra industri til personlig tjenesteyting.. I undersøkelsen har vi også bedt om å få en oversikt over opplæringsbehovet og hvem som ønsker kontakt med Innovasjon Norge Nordland. De som svarer positivt på disse to spørsmålene vil bli fulgt opp enten via Meløy Næringsutvikling as eller Innovasjon Norge Nordland 2. Nøkkeltall Omsetning Svarbedriftene hadde en samlet omsetning i 2010 på vel 1,66 mill. NOK. Omsetningen økte med vel 415 mill. kr i 2011 til 2,08 mill. NOK. I disse tallene inngår ikke de to REC bedriftene. En av underleverandørene har ikke oppgitt omsetningstallene eller dens leveranser til REC-bedriftene. Dette skyldes at regnskapet inkluderer andre produksjonssteder i Norge. Omsetning Omsetning Figur 1. Omsetningen 2010 og 2011 Hele økningen i omsetningen skyldes økt produksjon ved Yara Glomfjord. For de øvrige bedriftene var omsetningen i 2011 tilnærmet lik tallene for Sysselsetting Svarbedriftene hadde en samlet sysselsetting i 2010 på 580 ansatte. I løpet av 2011 gikk sysselsettingen ned med 39 personer. SIC Processing AS, Si Pro AS og SEMEK AS hadde en nedgang i sysselsettingen på 44 personer. Dette innebærer at de øvrige bedriftene som inngår i undersøkelsen hadde en svak vekst på 5 personer. 3

4 Sysselsetting Sysselsetting Figur 2. Sysselsettingen i 2010 og 2011 Figur 2 viser at sysselsettingen har gått ned i Nedgangen er i hovedsak kommet blant bedrifter som har blitt rammet av reduserte leveranser til REC Glomfjord. 3. Har din bedrift mistet leveranser til REC Glomfjord i 2011? Bedriftene blir her spurt om de har mistet leveranser til REC Glomfjord i bedrifter eller 44 % av svarbedriftene oppgir at de har tapt leveranser til REC Glomfjord. Til sammen leverte disse bedriftene varer og tjenester for til sammen 72 mill. kr. i 2010, mens sum leveranser i 2011 var på 50,5 mill. kr. Dette gir en nedgang på vel 22 mill. Bedriftene ble også spurt om hvilke konsekvenser dette har fått for antall sysselsatte. Her svarer 8 bedrifter at sysselsettingen har gått ned med 51 personer. I tillegg har 60 personer mistet mulighetene til feriearbeid. Figur 3. Har din bedrift mistet leveranser til REC Glomfjord i Ja 44,4 % 16 2 Nei 55,6 % 20 4

5 I figur 4 ser vi at kun 3 av de berørte bedriftene har funnet nye alternative markeder for sine produkter. 7 bedrifter oppgir at de jobber for å finne nye markeder. Figur 4. Har din bedrift funnet nye alternative markeder 1 Ja 18,8 % 3 2 Nei 37,5 % 6 3 Jobber for å finne nye markeder 43,8 % 7 Total Har din bedrift hatt leveranser til andre bedrifter som er berørt av nedbemanningen ved REC Glomfjord. I undersøkelsen stilte vi også spørsmål om bedriften har mistet leveranser til andre sentrale bedrifter som inngår i solcelleclusteret. Vi spurte spesielt om leveransene til Meløy BedriftsService AS, Si Pro AS, Scan Crucible AS, SIC Processing AS, SEMEK AS og andre. Svarene viser at 20 bedrifter eller 55,6 % av bedriftene svarer at de har mistet leveranser i 2011 til disse bedriftene. Kun 12 av de 20 bedriftene har tallfestet omsetningssvikten. Blant de som har oppgitt omsetningstall, finner vi at leveransene til de angitte bedriftene har sunket med vel 4 mill. kr. fra 12,9 mill. NOK. i 2010 til 8,8 mill. NOK. i

6 Figur 5. Har din bedrift hatt leveranser til andre bedrifter som er direkte berørt av nedbemanningen ved REC Glomfjord 1 Ja 55,6 % 20 2 Nei 44,4 % 16 Figur 6 viser fordelingene mellom de opplistede bedriftene i spørreskjemaet. Leveransene var størst til bedriftene Si Pro AS, Scan Crucible AS (konkurs i desember 2011) og SIC Processing as. Viser at mange bedrifter oppgir at de har leveranser til flere av bedriftene. Hvilke av disse bedriftene har mottatt leveranser fra dere i 2011: Figur 6. Fordeling av leveranser etter bedrift. Tegnforklaringen framgår av tabellen nedenfor. 1 Meløy BedriftsService AS 42,1 % 8 2 Si Pro AS 78,9 % 15 3 Scan Crucible AS 73,7 % 14 4 SIC Processing AS 68,4 % 13 5 SEMEK AS 36,8 % 7 6 Andre: 26,3 % 5 Total 19 6

7 Har bedriften funnet nye alternative markeder: Når det gjelder arbeidet med å finne alternative markedet, ser vi at fordelingen mellom ja, nei og jobber med å finne alternative markeder, er relativt lik det vi finner ad. leveranser til REC-fabrikkene. Dette er naturlig i og med at samtlige bedrifter som inngår i solcelleclusteret hadde full produksjon fram til sommeren På dette tidspunktet ble produksjonen ved REC Multi stanset, mens full produksjonen ved mono-fabrikken fortsatt fram til januar Figur 7. Har din bedrift funnet alternative markeder 1 Ja 15,0 % 3 2 Nei 40,0 % 8 3 Jobber for å finne nye markeder 45,0 % 9 Total 20 Har bedriften behov for opplæring av ansatte? I spørreundersøkelsen stilte vi spørsmål om bedriften hadde behov for opplæring av ansatte. Hvis svaret var ja ble de også bedt om å svare på om de ønsket å motta kontakt fra Meløy Næringsutvikling for å drøfte bedriftens opplæringsbehov. I figur 8 ser vi at 10 av 20 bedrifter har svart ja, mens 16 bedrifter ikke besvarte dette spørsmålet. Et stort flertall av de som svarte ja, var blant de som fikk reduserte leveranser til REC Glomfjord i Nivået på de som har svart ja må også sees i forhold til hvor mange bedrifter som har fått nye markeder etter nedbemanningen ved REC. Det er grunn til å tro at behovet vanskelig lar seg registrer på nåværende tidspunkt. 7

8 Figur 8. Har din bedrift behov for opplæring av sine ansatte 1 Ja 50,0 % 10 2 Nei 50,0 % 10 Total 20 Figur 9. Ønsker bistand for å løse opplæringsbehovet 1 Ja 47,1 % 8 2 Nei 52,9 % 9 Total 17 8

9 5. Er bedriften indirekte berørt av det som har skjedd ved REC enten i form av redusert handel eller tjenester generelt? I og med at spørreundersøkelsen også var rettet mot bedrifter som ikke er/har vært underleverandører til REC-fabrikkene, var det viktig å få undersøkt om hvordan næringslivet anser seg som indirekte berørt av det som skjer i Glomfjord. Her viser tallene at 77 % av bedriftene som svarte på undersøkelsen sier at de er indirekte berørt, enten via redusert handel eller tjenester generelt. Dette gir en klar indikasjon på alvoret i den situasjonen som Meløy står overfor. Arbeidsmarkedet i kommunen er begrenset og når det skjer omfattende oppsigelser eller permitteringer vil dette påvirke den øvrige handelen. Figur 10 Er din bedrift indirekte berørt av det som har skjedd ved REC Glomfjord i Ja 77,8 % 28 2 Nei 22,2 % 8 Her ser vi at det kun er 8 bedrifter av de som svarte, som oppgir at de ikke ble berørt av nedbemanningen ved REC i Blant kommentarene kan en tolke at flere bedrifter er usikker på hva som skjer i

10 6 Forventet utvikling i 2012 Forventet omsetning: Av de 36 bedriftene som svarte på vår undersøkelser oppgir 44 % at de venter nedgang i omsetningen, mens 28 % venter en økning. I figur 12 ser vi at kun 22 % venter en nedgang i sysselsettingen. Dette indikerer at næringslivet har tro på at det omstillingsarbeidet som er startet opp og at ønsker å framstå som positiv i forhold til det omstillingsarbeidet som er startet opp. Figur 11. Forventet omsetning i bedriften 1 Positivt 27,8 % 10 2 Uforandret 27,8 % 10 3 Negativt 44,4 % 16 Antall ansatte Figur 12. Forventet sysselsetting 1 Positivt 13,9 % 5 2 Uforandret 63,9 % 23 3 Negativt 22,2 % 8 10

11 7. Ønsker bedriften å bli kontaktet av Innovasjon Norge for å drøfte eventuelle innovasjons- og utviklingsprosjekter i bedriftene? Innovasjon Norge har en sentral rolle både i et omstillingsarbeid men også ved å være en medspiller med hensyn til å få igangsatt nye innovasjons- og utviklingsprosjekter i bedriftene. Undersøkelsen viser at 64 % av bedriftene ønsker å bli kontakter av Innovasjon Norge for å drøfte nye muligheter for produksjon og utvikling av egen bedrift. Figur 13 Ønsker din bedrift å bli kontaktet av Innovasjon Norge Nordland 1 Ja 63,9 % 23 2 Nei 36,1 % 13 11

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord

Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Omstillingsbehovet i meløy En analyse av situasjonen etter nedbemanningen av REC WAFER NORWAY AS Glomfjord Foto: Glomfjord Industripark Mars 2012 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1. Innledning...

Detaljer

Rapport. Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018. Lothar Maruhn 10.02.2013

Rapport. Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018. Lothar Maruhn 10.02.2013 Rapport Årsrapportering 2012 for omstillingen i Meløy 2012-2018 Lothar Maruhn 10.02.2013 Dokumentet er en oppsummering og oppdatering av omstillingen i Meløy kommune for 2012 vedtatt i Meløy kommunestyret

Detaljer

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide

perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Evaluering av FRAMprogrammet i Nord-Trøndelag, perioden 1998-2002 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 04/2006 Innhold Innhold... 2 Innledning... 3 Om tidligere evaluering av FRAM... 4 Om

Detaljer

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013

HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 OPPSUMMERING AV RESULTATENE HANENs medlemsundersøkelse foran sommersesongen 2013 i Norge gjennomførte i juni 2013 en nettbasert undersøkelse blant sine medlemmer. 377 næringsmedlemmer i HANEN-mottok undersøkelsen

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004

Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Evaluering av de regionale etablererkontorene i Telemark 2004 Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 11/2005 Forord Denne rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av virksomheten

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk

Aktuell kommentar. Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? Nr. 4 2013. Pengepolitikk Nr. 4 213 Aktuell kommentar Pengepolitikk Hvordan vil omsetningen i norske bedrifter bli påvirket av et fall i oljeprisen? En analyse basert på Norges Banks regionale nettverk Av Anna Sandvig Brander,

Detaljer

Privatmarkedet i byggenæringen

Privatmarkedet i byggenæringen Privatmarkedet i byggenæringen - Spørreundersøkelse blant medlemsbedrifter i Byggenæringens Landsforening og Norsk Teknologi Rolf K. Andersen, Line Eldring & Johan Røed Steen Fafo, 28. august 2013 1 Innhold

Detaljer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer

Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer Harstad/Narvik lufthavn, Evenes Næringslivets reisebehov og ønsker om forbedringer av Thor-Erik Sandberg Hanssen Gisle Solvoll Senter for Innovasjon og Bedriftsøkonomi (SIB AS) SIB-notat 1003/2007 Harstad/Narvik

Detaljer

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling En vurdering av lokale og regionale virkninger av landets hovedflyplass OE-rapport 2014-19 Oslo Lufthavns betydning for sysselsetting og næringsutvikling

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Norsk renholdsverks-forening

Norsk renholdsverks-forening Norsk renholdsverks-forening Hjemmekompostering i kommunal regi NRF medlemsundersøkelse Rapport nr 5/2005 NRF - Samarbeidsforum for avfallshåndtering R A P P O R T Rapport nr: 5/05 Distribusjon: Fri Dato:

Detaljer

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Spørreundersøkelse om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene KARTLEGGING AV STATUS FOR KOMMUNER SOM IKKE HAR SØKT OM TILSKUDD TIL ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD PER

Detaljer

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011

Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Norsk Venturekapitalforening (NVCA) Verdiskapingsanalyse for norske aktive eierfond 2011 Utført av Menon Business Economics Menon Business Economics 01.12.2011 2 VERDISKAPINGSANALYSE FOR NORSKE AKTIVE

Detaljer

Norad Report 9/2013. Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012

Norad Report 9/2013. Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012 Norad Report 9/2013 Gjennomgang av Norads søknadsbaserte støtte til næringslivet for perioden 2009-2012 Foto: Ken Opprann Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien

Detaljer

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø

Næringsmonitor Skien. Av Knut Vareide. Telemarksforsking-Bø Næringsmonitor Skien Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 8/2007 Forord Denne undersøkelsen ble laget på oppdrag fra Skien kommune. Hensikten er å avdekke hvordan næringslivet vurderer ulike

Detaljer

SNF-rapport nr. 19/10

SNF-rapport nr. 19/10 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora av Rune Mjørlund SNF-prosjekt nr. 1181: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Flora Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 Rapport etter dokumentbasert tilsyn med autoriserte regnskapsførere høsten 2010 DATO: 15.06.2011 OFFENTLIG VERSJON INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG HOVEDTREKK 4 1. OM DOKUMENTBASERT TILSYN 5 2. GENERELT

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007. En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005

Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007. En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005 Utstyrs- og driftssituasjonen i grunnopplæringen 2006-2007 En gjentatt kartlegging og en sammenlikning med 2004-2005 2/36 Forord Rapporten er utarbeidet av konsulentfirma Steinar Østerby på oppdrag fra

Detaljer

Hvor innovativ er offentlig sektor? Resultater fra en undersøkelse blant Teknas medlemmer i offentlig sektor

Hvor innovativ er offentlig sektor? Resultater fra en undersøkelse blant Teknas medlemmer i offentlig sektor Hvor innovativ er offentlig sektor? Resultater fra en undersøkelse blant Teknas medlemmer i offentlig sektor 1 2 F orord Som partner i arbeidslivet har Tekna som satsingsområde å bidra aktivt til å skape

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11

IA-avtalen i praksis. Små og mellomstore virksomheter. Rapport 2013-11 IA-avtalen i praksis Små og mellomstore virksomheter Rapport 2013-11 Proba-rapport nr. 2013-11, Prosjekt nr. 12062 ISSN: 1891-8093 LEB/PDS, TT, 09.08.2013 -- Offentlig -- Rapport 2013-11 IA-avtalen i

Detaljer

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av:

Innledning. Utvalget. Dette er undersøkelsene. Utvalget har bestått av: RAPPORT FRA NJS MIDLERTIDIGUTVALG MARS 2011 1 Innhold Innledning!!!!!!!!!!! 3 Utvalget!!!!!!!!!!! 3 Dette er undersøkelsene!!!!!!!!! 3 Klubblederundersøkelsen!!!!!!!!! 5! Antall midlertidige i bransjen!!!!!!!

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL?

VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? Norut Tromsø Rapport nr.: 4/2010 ISSN 1890-5226 ISBN 978-82-7492-226-6 VI VIL, VI VIL MEN FÅR VI DET TIL? SAMHANDLINGEN MELLOM NÆRINGSLIV OG FOU-MILJØ I TROMS Geir Bye (red.) Trude Høgvold Olsen Didrik

Detaljer

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med

KRISINO 2011. Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge. Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge Gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i samarbeid med i samarbeid/med støtte fra Justisdepartementet v/embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

SNF-Rapport nr. 07/09

SNF-Rapport nr. 07/09 SNF-Rapport nr. 07/09 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune av Inger Beate Pettersen SNF-prosjekt 4245: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Våler kommune Prosjektet er finansiert

Detaljer