REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010"

Transkript

1 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 Mandag 15. mars 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på:

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 15. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 18:00! 1021 KONSTITUERING GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER SEMESTERAVGIFTEN EVENTUELT... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED ADMINISTRASJONSSAKER GODKJENNING AV REPRESENTANTER TIL SENTRAL OPPTAKSKOMITÉ GODKJENNING AV REPRESENTANTER TIL KLAGENEMNDA STYRINGSGRUPPE FOR SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (SEVU) FADDERGENERAL SUPPLERINGSVALG STUDENTDEMOKRATIETS VALGNEMND VALG AV REPRESENTANT TIL NOVA KONTAKTFORUM GODKJENNING AV STUDENTREPRESENTANT TIL INNSTILLINGSUTVALGET FOR NY UNIVERSITETSDIREKTØR VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV TILDELING AV VELFERDSMIDLER VÅR ARBEIDSGRUPPE FOR UTREDNING AV STUDENTDEMOKRATIET NSU-ÅS EVALUERING AV STUDENTSTYRET NOKUTS EVALUERING AV UMBS KVALITETSSIKRINGSSYSTEM DISKUSJONSSAKER INNSPILL TIL UMBS FORSKNINGSSTRATEGI OG SAMARBEID MED NÆRINGSLIV OG FORVALTNING (SAK UTSATT FRA FORRIGE ST) MULIG FAKULTETSORDNING PÅ DET NYE UNIVERSITETET ORIENTERINGSSAKER OPPFØLGING AV LESESALRESOLUSJON EVENTUELT MØTEEVALUERING VEDLEGG: 1. Detaljert oversikt velferdsmidler (kun i papirutgave) 2. UMBs kvalitetsutviklingshjul (kun i papirutgave) 3. Eventuelt sak; innmeldt av Glenn Myhre (kun i papirutgave) 3

4 Ordstyrer Frida Holand ønsket velkommen, samt gjennomgikk møtereglene Konstituering Godkjenning av innkalling og dagsorden Det var noen forandringer på dagsorden. - Sak Semesteravgiften skulle tas rett etter 1022 Referatsaker. - Sak NOKUTs evaluering av UMBs kvalitetssikringsstystem skulle tas når det passet inn fordi det skulle komme en ekstern foredragsholder. - Det ble også meldt inn en sak til eventuelt, fra Glenn Myhre. Innkalling og dagsorden ble deretter godkjent Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret Oppnevnelse av tellekorps Tellekorpset ble godkjent. 1. Karen Golmen 2. Pål Preede Revheim 3. Marianne Svinsholt Smith 1022 Referatsaker Saksforbereder: Edith Filippa Akerø På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSU-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka 12:00 før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: - Universitetsstyret (US) - Studienemnda (SN) - Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) - Studentstyret (Sts) - Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) - International Student Union (ISU) - Forskningsnemnda (FoN) - Læringsmiljøutvalget (LMU) - Norsk Studentunion (NSU) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: - Fellesstyret UMB/NVH ved studentrepresentanten 4

5 Universitetsstyret US representant Nils-Ener Lundsbakken stilte spørsmålstegn ved hvor mange av Studenttingsrepresentantene som hadde lest rapportene/referatene som er lagt ut på ClassFronter. Det ble foretatt en håndsopprekning, og det var kun 2 av 22 Studenttingsrepresentanter som hadde lest rapportene. Lundsbakken synes dette var dårlig, og oppfordret Studenstyret til å evaluere om man eventuelt skal gå tilbake til referater i papirutgave, eller se på andre løsninger. Studentstyret tar innspillet til etterretning. NSU Fagpolitisk ansvarlig i NSU Karen Golmen kunne opplyse at de jobber mye med sammenslåingsprosessen mellom NSU og StL. Det var bare å ta kontakt hvis man hadde noen spørsmål Semesteravgiften Saksforbereder: Camilla Sæbjørnsen Internasjonalt ansvarlig i Studenstyret Camilla Sæbjørnsen orienterte i saken. Økning av semesteravgiften er ikke nødvendig pga økt studentantall. Studenttallet har økt såpass våren 2010 at inntektene fra dette vil dekke det budsjetterte underskuddet. SiÅs styret har bestemt at det ikke er nødvendig å søkes om økt semesteravgift til kunnskapsdepartementet med bakgrunn i dette. Se for øvrig vedlegg 4 i sakspapirene, brev fra SiÅs adm. dir. Einride Berg, for mer info. Andre som tok ordet i saken var: Idunn Landa, Arne Fagersten, Salman Saeed IKBM v/idunn Landa ytret et ønske om: - Allmennlege på campus (basert på ønske om bedre allmennlegeordning på Ås for studenter som har behov utover det helsestasjonen tilbyr.) - Utbygging av GG-hallen Arne Fagersten, representant for IØR mente man ikke trengte å lete etter noe å bruke pengene på, slik at det blir en økning av semesteravgiften; da det er alltids noe man ønsker seg. Styreleder i SiÅs-styret Salman Saeed minnet Studenttinget på at det er semesteravgiften man snakker om, en særskatt man ikke må sløse med. Saeed kunne også opplyse at det er nedsatt en plankomité som skal jobbe med utbedringen av GG-hallen, og at SiÅs har økt budsjettet med kr 600 mill. for i år. Mari Helen Varøy fra NSO felles valgkomite ga en presentasjon av verv på valg til stiftelsesmøtet. Hun gjennomgikk en power point presentasjon, og var tilgjengelig for spørsmål. For ytterligere informasjon/spørsmål i saken, var det bare å ta kontakt på; 5

6 1023 Administrasjonssaker Godkjenning av representanter til sentral opptakskomité Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Ordstyrerbordet presenterte saken. Komiteen har vanligvis ett møte i året, i begynnelsen av juli. Det er også en fordel hvis kandidatene er bosatt på Østlandsområdet. Faste representanter Det skal godkjennes to representanter, og representantene sitter i ett år. Kandidater: Thomas Schiøtz Oda Pedersen Valgt ved akklamasjon. Vara representanter Det skal godkjennes to representanter, og representantene sitter i ett år. Kandidater: Vedtatt at Studenstyret skal finne to vararepresentanter Godkjenning av representanter til Klagenemnda Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Ordstyrerbordet presenterte saken. Det er Klagenemnda som behandler saker der det er mistanke om juks på eksamen og oppgaver. Klagenemnda har 5 medlemmer, deriblant 2 studenter. Antall møter varierer etter hvor mange saker som kommer opp, men det kan påregnes ca. tre møter i semesteret. Faste representanter Det skal godkjennes to faste representanter. Vervet er ettårig med tiltredelse 1. juli. Nils-Ener Lundsbakken minnet om at jf. vedtektene til NSU-Ås skal det tilstrebes kjønnsbalanse. " 8. Det skal tilstrebes kjønnsbalanse i alle organ i NSU-Ås, samt alle organ ved Universitetet og i Samskipnaden hvor studenter er representert." Kandidater: Ingrid Wendelbo Turid Snuggerud Magnus Wear Eline Utberg Omdahl Eirik Olav Mo Wroldsen - Presentasjon opplest av ordstyrer - Tilstede og presenterte seg - Helene Lund-Johansen presenterte Magnus - Helene Lund-Johansen presenterte Eline - Tilstede og presenterte seg Kandidatene som ble valgt som fast representant til Klagenemnda: Turid Snuggerud Eirik Olav Mo Wroldsen 6

7 Vara representanter Det skal godkjennes to vararepresentanter. Vervet er ettårig med tiltredelse 1. juli. Kandidater: De resterende fra valget ovenfor. Kandidatene som ble valgt som vararepresentant til Klagenemnda: Ingrid Wendelbo Magnus Wear Styringsgruppe for Senter for etter- og videreutdanning (SEVU) Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Ordstyrerbordet forhørte seg om det var noen kandidater til dette vervet. Kandidater Fast representant: Vara representant: Da det ikke var noen aktuelle kandidater, fikk Studenstyret i oppgave å finne to representanter, en fast og en vara til Styringsgruppen for Senter for etter- og videreutdanning Faddergeneral Saksforbereder: Anne Guri Weihe Ordstyrerbordet presenterte saken. Faddergeneralen blir valgt av Studenttinget på ST-2, og tiltrer vervet umiddelbart. Vervet er ettårig og går ut på å administrere fadderuka 2010 ( ) og koordinere faddersjefene fra de 8 instituttene. Faddergeneralen skal være et bindeledd mellom studentorganene, UMB og faddersjefgruppa. Kandidater: Camilla Østingsen Tilstede og presenterte seg Arne Fagersten Tilstede og presenterte seg Det ble stilt et par spørsmål som kandidatene besvarte. Da det ble lik avstemming (22 representanter var til stede i Studenttinget i dag), ble det åpnet for flere spørsmål til kandidatene, samt ny avstemming. Arne Fagersten ble valgt til faddergeneral. Interimsstyrets studentrepresentant ved UMB Tor Einar Lundteigen presenterte seg, samt ga en kort orientering om status i saken. Se også deres endelige rapport til Kunnskapsdepartementet av 1. mars (Ligger på ClassFronter under rapporter til ST-2/2010). 7

8 Suppleringsvalg Studentdemokratiets valgnemnd Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Ordstyrerbordet presenterte saken. På ST-1/10 ble Linn Stabbetorp valgt frem til Vårallmøtet, og Kirsti Lysklætt og Mark Antonypillai valgt frem til Høstallmøtet. Sistnevnte har nå trukket seg, og det trengs en ny kandidat. Med virketid til Høstallmøtet 2010: Kandidat Cato Andersen Valgt ved akklamasjon Valg av representant til NOVA kontaktforum Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Ordstyrerbordet presenterte saken. Vervet er for 2 år, dette fordi det kun er 3 møter i året, og man ønsker å ha kontinuitet i organisasjonen. Stilingen tiltres 1. juni Kandidater: Camilla Sæbjørnsen - Tilstede og presenterte seg Jon-Henning Aasum - Tilstede og presenterte seg Simen Killingstad - Tilstede og presenterte seg Patrick Bakke - Tilstede og presenterte seg Camilla Sæbjørnsen ble valgt som representant til NOVA kontaktforum Godkjenning av studentrepresentant til innstillingsutvalget for ny universitetsdirektør Saksforbereder: Nils Amund Krog Ordstyrerbordet presenterte saken. UMB utlyser fra universitetsdirektørstillingen. Stillingen skal tiltres sensommer/høsten 2010, og gjelder for 4 år. US har vedtatt at innstillingsutvalget, som til sist ansetter den nye universitetsdirektøren 20. mai, skal bestå av: - Rektor - En instituttleder - Et eksternt styremedlem - En representant fra tjenestemannsorganisasjonene - En representant oppnevnt av studentene Studentstyrets innstilling til studentrepresentant: Margrethe Valler Valgt ved akklamasjon. 8

9 Ordstyrerbodet påpekte at ordlyden i vedtaket ble oppfattet som udemokratisk, noe Studentstyret tok til seg Vedtakssaker Godkjenning av tildeling av velferdsmidler vår 2010 Saksforbereder: Anne Guri Weihe Velferdsansvarlig i Studenstyret Anne Guri Weihe orienterte i saken. En detaljert oversikt over tildelte velferdsmidler ble forelagt Studenttingets medlemmer (vedlegg 1). Komiteen for våren 2010 har bestått av: Anne Guri Weihe (Velferdsansvarlig Studentstyret 2010) Camilla Sæbjørnsen (Internasjonalt ansvarlig, 2009/2010) Siri Emilie Kirsebom Strandman (tidl. økonomisjef i Samfunnsstyret) Anne Dieset (Økonomisjef i Samfunnsstyret 2010) Arild Sundt (valgt av ST ) Pål Ryen (valgt av ST ) I 2010 har Studenttinget kr som kan fordeles til ulike lag og foreninger ved UMB. Retningslinjene for fordeling av velferdsmidler (ST ) er som følger: Kategorier % Kr Aktivitetsmidler Grunnstøtte Samfunnsmøtemidler Tilleggsmidler Sum Grupper under aktivitetsmidler % Kr Faglag Kultur: Musikk Ikke-musikk Politikk, Religion og Samfunn Internasjonal Annet Sum Forslag til vedtak: Studenttinget godtar fordelingen av velferdsmidler våren 2010 som fremlagt i vedlegg 2 i sakspapirene. Enstemmig vedtatt. 9

10 Arbeidsgruppe for utredning av Studentdemokratiet NSU-Ås Saksforbereder: Margrethe Valler Leder i Studenstyret Margrethe Valler orienterte i saken. Hun henviste til evalueringsrapporten fra våren 2008, og oppfordret arbeidsgruppen til å se på denne. Arbeidsgruppen: Camilla Sæbjørnsen Nils Amund Krog Tore Syvert Haga Helle Lind Storvik Arbeidsgruppen ble valgt ved akklamasjon Evaluering av Studentstyret Saksforbereder: Marianne Svinsholt Smith Styremedlem i Studenstyret Marianne Svinsholt Smith orienterte i saken. Link til forrige evaluering: Kandidater: Nina K. Stein Helland Erik Wegge Bergvik Oda Fosse Ovennevnte kandidater ble valgt ved akklamasjon NOKUTs evaluering av UMBs kvalitetssikringssystem Saksforbereder: Margrethe Valler Margrethe Valler orienterte i saken og opplyste litt rundt hva NOKUT er. Seniorrådgiver i studieavdelingen ved UMB Cecilie Mathiesen informerte også om hva NOKUT er, samt hva de skal gjøre når de kommer hit til UMB. Hun gjennomgikk UMBs kvalitetsutviklingshjul, se vedlegg 2 til dette referatet. Ref. også UMBs kvalitetsområder: Kvalitet på opptatte studenter Utdanningstilbudet Akademiske ressurser og studentstøtte Det totale læringsmiljøet Forskerutdanning Internasjonalisering Kvalitet på kandidater Hovedbesøket fra NOKUT er april. 10

11 Andre som tok ordet i saken var: Arne Fagersten, Helene Lund-Johansen, Pål Preede Revheim, Ulla E. Jensen, Ane Nytrø, Nils-Ener Lundsbakken. Spesielt emneevaluering skapte stort engasjement. Noen av spørsmålene som kom opp: - Finnes det undersøkelse på hvor gode UMB-kandidatene er etter utdanning? - Finnes det noen nasjonale målinger/evalueringer av foreleserne? - Er det reell evaluering? - Studentene ønsket masteroppgave-evaluering. Mathiesen kunne opplyse at det ved studieprogram først avholdes en intern evaluering, deretter en ekstern evaluering, per institutt. Alle emner er i følge Mathisen blitt evaluert siden 2002 med skala fra 1-6, der det sakte, men sikkert (i gjennomsnitt) er blitt bedrede resultater. Alle forelesere ser resultatene i en database. Det er fremdeles en utfordring å få representativt og mange nok studenter til å besvare. Dette arbeides det med for å forbedre. Masteroppgave-evaluering er blitt gjennomført tidligere, og prosessen rundt det skal også forbedres. Det skal gjennomføres kandidatundersøkelse. Noen innspill: - Ved noen institutt har UU-leder personlig møte med forelesere for de 4 dårligste emneevalueringsresultatene. - En student fortalte om erfaring fra UiO der tillitsvalgt i klassen og emneansvarlig diskuterer emnet først uten foreleser, så med foreleser tilstede. Hva som kommer ut av innspillene bør oppfølges. - En student kommenterte at det var positivt å høre ved semesterstart hvilke endringer som er gjort ved emnet som følge av emneevaluering. Mathiesen takket for innspill i saken Diskusjonssaker Innspill til UMBs forskningsstrategi og samarbeid med næringsliv og forvaltning (sak utsatt fra forrige ST) Saksforbereder: Margrethe Valler Margrethe Valler orienterte i saken. Momenter som har vært til diskusjon i fagutvalgene: FORSKNING: Hvilken hovedretning ønsker vi at UMB tar innen forskning? I hvilken grad og til hvilket tidspunkt ønsker studentene å bli trukket inn i forskningsarbeidet her på UMB? På hvilken måte ønsker studentene å kunne ta initiativ til forskning? Hvordan ønsker studentene at forskning blir formidlet, både internt og eksternt? SAMARBEID MED NÆRINGSLIV OG FORVALTNING o Hvordan kan og et karrieresenter brukes? 11

12 o Hva mener vi om forhold til immaterielle rettigheter og kommersialisering av forskning? Andre som tok ordet i saken var: Marie Loe Halvorsen, Oda Fosse, Ulla E. Jensen, Camilla Sæbjørnsen, Anne Guri Weihe, Pål Preede Revheim, Ole Stabekk Momenter som kom frem under diskusjonen: (dessverre ble det for liten tid til å diskutere alle momenter) - Studentene er usikre på hva det forskes på her på UMB. - Ønsker mer informasjon og kunne i større grad delta på seminarer og fag-sosiale arrangementer - Noen mente det skjer at professorene i for stor grad fokuserer på sitt smale forskningsfelt, og at det ikke alltid er tilstrekkelig relevant i forhold til pensum. (Studentene ønsket ikke for mye fokus på opplevd urelevant forskning). - Flere ønsket være med på forskningsprosjekter som er relevant ift. utdanningen sin, da dette kan virke motiverende og engasjerende, på tidligere tidspunkt enn masteroppgaven. - Lab burde styrkes i forhold til at det tas mer relevant læring ut av det. Nå kan det oppleves Mulig fakultetsordning på det nye universitetet Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Nestleder i Studenstyret Edith Filippa Akerø orienterte i saken, samt ønsket seg innspill for å ta med seg videre. Akerø kunne opplyse hvem som sitter i utvalget/prosjektgruppa, samt det som har blitt diskutert så langt. Hun har, etter tilbakemeldinger på fagutvalgsmøtene, skjønt at det er mange spørsmål i forhold til begrepet schools, men kunne ikke definere dette per idag. Forslag til ordninger kommer i rapporten fremlagt på ST-3/10. Andre som tok ordet i saken var: Anne Guri Weihe, Helene Lund-Johansen, Nils-Ener Lundsbakken, Arne Fagersten, Margrethe Valler, Oda Fosse, Ulla E. Jensen, Simen Auli Staff Spørsmål og momenter som kom opp: - Hva er gulroten for å samarbeide? Økonomi? - Hva vil vi oppnå med fakulteter? Ønske om mer avklaring rundt dette. - Mye diskusjon rundt schools: o Hva ønsker vi å oppnå med "schools"? o Skal alle institutter bli "schools"? - IHA og veterinærene bør kanskje slås sammen? - Viktig med tverrfaglig samarbeid. Lage en samlende struktur? Svar på disse var at det nok kun er IØR og IMT som vurderer schools -organiseringen, men at NVH, VI og IHA nok er tenkt sammenslått uansett. Akerø kunne oppsummere med at prosessene fremdeles er på diskusjonsstadiet, men det kommer til å foreligge et utkast til rapport til det nye fellesstyret innen mai måned. Studentting vil få mulighet til å påvirke denne på ST Orienteringssaker 12

13 Oppfølging av lesesalresolusjon Saksforbereder: Anne Guri Weihe Anne Guri Weihe orienterte i saken, samt oppfordret studentene til å komme med innspill til gruppen, nevnt under. Gruppen består foreløpig av nestleder Edith F. Akerø og velferdsansvarlig Anne Guri Weihe i Studentstyret samt sekretær i LMU Bodil Norderval. Link til sak fra ST-5/2009: Eventuelt Sak 1 innmeldt av Glenn Myhre, student ved ILP (vedlegg 3) Glenn Myhre refererte til side 4 i siste utgave av Tuntreet (nr. 3/2010) sak Skoggården - prosessen. Han rettet kritikk mot Studenstyrets presentasjon av saken. Han ønsket også en formell beklagelse fra Studenstyret. Danskebåten blir i Tuntreet presentert som et synkende skip. Dette er fremmed for Danskbåten, og alle "kapteinene". Myhre mente at det heller ikke er tilfelle at "slaget er over". Det har ikke kommet noen formelle klager, og hele kjelleren er godkjent av brannvesenet. Andre som tok ordet i saken var: Simen Auli Staff, Erik Wegge Bergvik, Frida Holand, Arne Fagersten, Nils-Ener Lundsbakken, Anette Urtegård, Karianne Kåsinn, Helene Lund-Johansen, Edith Filippa Akerø, Anne Guri Weihe Noen momenter som kom frem under diskusjonen: - IHA; setter oss i dårlig lys, vil ikke sammenlignes med nachspiel - Saken fremstår som om det er "Danskebåten" som er kjernen i saken - IHA mistet lesesalsplassene sine, det er det som er de sin sak. - Det ble stilt spørsmål rundt den faktiske driften av Danskebåten som festlokale. Margrethe Valler svarte på kritikken som var rettet mot Studenstyret. Hun uttrykket at det hadde vært en vanskelig og lang sak. Hun unnskyldte måten saken var kommet ut på. Studentstyret skal beklage dette i neste utgave av Tuntreet. Hun opplyste at det ikke var Studenstyret som hadde satt kryss over bildet i Tuntreet. Hun beklaget at Studenstyret ikke konfererte med Danskebåten og IHA-studentene før artikkelen gikk i trykken, og at deler av artikkelen kunne bli oppfattet som krenkende. Edith Filippa Akerø håpet på et konstruktivt møte førstkommende onsdag mellom ledelsen ved UMB og IHA Møteevaluering - Det kom kommentarer på om ikke diskusjonssakene kunne flyttes frem til neste møte. Dette for å kunne diskutere med litt "klarere hodet", og ikke på slutten av møtet når alle er slitne. 13

14 - Tips om møte onsdag 24. mars kl hvor det skal diskuteres; IØR/Handelshøyskole. - Ok møte i dag. Litt på overtid, men det var grunnet gode diskusjoner. - God møteledelse. 14

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2009

Studenttingsmøte nr. 2~2009 Studenttingsmøte nr. 2~2009 Mandag 9. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2009, MANDAG 9. MARS KL. 18:15

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2010

Studenttingsmøte nr. 3~2010 Studenttingsmøte nr. 3~2010 Mandag 19. april 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2010, MANDAG 19. APRIL KL. 18:15

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2008

REFERAT Allmøte høst 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012 Mandag 19. mars 2012 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtereferat er også å finne på: http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2012,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 Referat fra møtet er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/referat-fra-studenttingsmotene

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ STUDENTTING 4-2013, MANDAG 16. SEPTEMBER KL. 17:15 I TF 102, Fløy III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2009

Studenttingsmøte nr. 5~2009 Studenttingsmøte nr. 5~2009 Mandag 12. oktober 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Sørhellinga S 119 (2. etg.) møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2009, MANDAG

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Vedtekter for NSU-ÅS

Vedtekter for NSU-ÅS Vedtekter for NSU-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 - Urnevalg... 11 DEL 2 STUDENTTINGET (FORRETNINGSORDEN)... 12 Del 2-1 Generell del... 12

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III Studentting 1 2014 Mandag 10. februar 2014 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1 2014, MANDAG 10. FEBRUAR

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 5 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 12. oktober 2015 kl 18.15 kl 21.00 Rom BT 3 A16 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2011

Studenttingsmøte nr. 1~2011 Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2012

Studenttingsmøte nr. 1~2012 Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/sakspapirer-for-studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2008

REFERAT Allmøte vår 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 Mandag 14. november 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2011, MANDAG 14. NOVEMBER KL. 17:15

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 1 2 STUDENTTING 3-2013, MANDAG 15. APRIL KL. 17:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Vedtekter for NSO-ÅS

Vedtekter for NSO-ÅS Vedtekter for NSO-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 Elektronisk urnevalg...11 Del 1-4 Studentstyret...12 DEL 2 STUDENTTINGETS FORRETNINGSORDEN...14

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21. Studentting 6 2015 Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.00 Gjesteserveringen Adamstua Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2011

Studenttingsmøte nr. 5~2011 Studenttingsmøte nr. 5~2011 Mandag 17. oktober 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! MERK NYTT MØTETIDSPUNKT møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2008

Studenttingsmøte nr. 6~2008 Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU... UDISKUSJONSSAKERU...

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2009

Studenttingsmøte nr. 6~2009 Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Velferdsmidlene Vedtatt på Studentting 6, 14.11.16 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21. Studentting 5 2016 Referat Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern Tirsdag 18. oktober 2016 kl 17.15 kl 21.00 U 122, Urbygningen Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft?

LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget sin rolle og funksjon Supperåd eller utvalg med reell handlekraft? 1302 1901 LMU-SAK NR: 13/2006 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2008 Læringsmiljøutvalget

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4 i lov om Studentsamskipnader.

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Studenttinget 2013/2014

Studenttinget 2013/2014 Studenttinget 2013/2014 Sakspapir 9.10.2013 SAK: 00-13/14 VAL AV ORDSTYRAR... 1 SAK: 01-13/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG REFERAT... 2 SAK: 02-13/14 GODKJENNING AV SAKLISTE... 3 SAK: 03-13/14 GODKJENNING

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på studentting 6-2010 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10

Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10 Dokument: Årsplan studienemnda 2010 Fra: Studiedirektøren Til: Studienemnda Versjon Oppdatert pr. 20.08.10 Møtedatoer 13. januar, 3. februar, 10. mars, 3. mai, 26. mai, 8. september, 13. oktober, 10. november

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6 2008 1 Formål Velferdsmidlene skal gå til "interesser som knytter seg til studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested", jfr. 4

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 24.08.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.00 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger

Studentting Mandag 19. september 2016 kl kl TF 102, fløy III Campus Ås. Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Studentting 4 2016 Mandag 19. september 2016 kl 17.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Campus Ås Møteledelse: Lasse Hjelle og Tord Eirik Feldt Enger Referent: Maria Sibbern Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015

REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 REFERAT FRA PARLAMENTSFORSAMLING 29.04.2015 Tid: 29.04.2015 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra Parlamentsforsamling: Kenneth Røyseth Andersen Tina Bredesen Aase Lena

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen

Studentting Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november Gjesteserveringen Campus Adamstuen Studentting 6 2016 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 14. november 2016 Gjesteserveringen Campus Adamstuen BUSS GÅR FRA STUDENTPOSTEN OPPMØTE KL 16.15. Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011

REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011 REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011 Mandag 17. oktober 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! MERK NYTT MØTETIDSPUNKT møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter. Høstsemesteret 2010 Trondheim Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Ida Onshus og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Høstsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe

Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport fra arbeidsgruppe SN-SAK NR: 39/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØREN ARKIVSAK NR: Saksnummer: 39/2011 Studiekvalitetsrapport 2010 rapport

Detaljer