REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010"

Transkript

1 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på:

2 2

3 SAKSLISTE STUDENTTING , MANDAG 13. SEPTEMBER KL 18:15 BT-BYGGET BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ STUDENTSTYRETS HJEMMESIDE: Registrering fra klokken 18:00! 1041 KONSTITUERING GODKJENNING AV MØTELEDELSE GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE OPPNEVNELSE AV TELLEKORPS REFERATSAKER DISKUSJONSSAKER HYBELGARANTIEN PÅ UMB ADMINISTRASJONSSAKER VALG TIL ETIKKUTVALGET GODKJENNING AV KOMITÉ FOR TILDELING AV INKLUDERINGSMIDLER KOMITÉ FOR TILDELING AV VELFERDSMIDLER VALG AV REPRESENTANTER TIL GRUPPE OM FAGLIG ORGANISERING AV DET NYE UNIVERSITETET PÅ ÅS KOMITÉ FOR SEMESTERETS BESTE FORELESER VEDTAKSSAKER GODKJENNING AV REGNSKAP FOR STUDENTDEMOKRATIET OMORGANISERING AV STUDENTDEMOKRATIET VED UMB RESOLUSJON TIL VELFERDSTINGET VED UNIVERSITETET I OSLO KARRIERESENTERET VED UMB SIN FREMTID ORIENTERINGSSAKER KICK-OFF I STUDENTDEMOKRATIET PRESENTASJON AV NYTT STYRE I SAIH ÅS NAVNEKONKURRANSE FOR DET NYE UNIVERSITETET PÅ ÅS (DNU) EVENTUELT MØTEEVALUERING Vedlegg: 1. Nytt regnskapsvedlegg til sak

4 1041 Konstituering Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Nestleder i Studenstyret Edith Filippa Akerø ønsket velkommen, takket for oppmøtet og engasjementet, og påpekte hvilken viktig plikt man utførte som repesentant, og borger av universitetet. Hun informerte også litt rundt vedtektene til Studenstyret NSO-Ås, samt opplyste om vår nettside og vårt rom på ClassFronter, og hvilken informasjon man finner her Godkjenning av møteledelse Studentstyret hadde innstilt på Anders Klaseie og Julie Tangstad som kveldens møteledelse. Møteledelsen ble godkjent Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent Godkjenning av referat fra forrige møte Referatene legges ut på vår hjemmeside ( og i studentdemokratiets rom på ClassFronter en uke etter hvert Studentting. De som ønsker kan få referatet i papirutgave ved å henvende seg til Sts-kontoret. Referat fra ST-3/10 ble godkjent Oppnevnelse av tellekorps 1. Heidrun Ullerud 2. Julie Tangstad 3. Inger Haugsgjerd Tellekorpset ble godkjent. Ordstyrer Anders Klaseie gjennomgikk kort møtereglene og forretningsorden. Deretter ga alle i salen en kort presentasjon av seg selv. 4

5 1042 Referatsaker Saksforbereder: Edith Filippa Akerø På bakgrunn av redigering av vedtektene til NSO-Ås våren 2007 er det gjort forandringer når det gjelder referatsakene i Studenttingspapirene. Gjeldende fra ST-4/07 så skal referatene legges direkte inn i Studentdemokratiets rom på ClassFronter innen fredag klokka 12:00 før Studentting. Dette gjøres for å få mest mulig oppdaterte referater, samt minske papirforbruket. Det vil kun være mulig å gi korte muntlige referater på Studenttinget. Kopi av referatene vil bli skrevet ut og oppbevart på Studentstyrets kontor sammen med sakspapirene fra det gjeldende Studentting. De som har referatplikt til Studenttinget er: Universitetsstyret (US) Studienemnda (SN) Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) Studentstyret (Sts) Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) International Student Union (ISU) Forskningsnemnda (FoN) Læringsmiljøutvalget (LMU) Norsk Studentorganisasjon (NSO) Andre særoppnevnte utvalg med referatplikt: - Fellesstyret UMB/NVH ved studentrepresentanten Representanter fra de forskjellige styrene og utvalgene som var tilstede gav et kort muntlig referat. Edith Filippa Akerø p.v.a. SN og LMU orienterte litt om disse utvalgene, som to av de viktigste påvirkningsarenaene vi kan benytte oss av, på grunn av høy studentandel. Nils-Ener Lundsbakken p.v.a. US kunne opplyse at siden det var første Studentting for mange av representantene, så hadde han kopiert opp sin rapport til kveldens møte. Han oppfordret imidlertid ST-representantene før neste møte, å sette seg inn i, og lese alle rapportene som legges ut på ClassFronter. Inger Haugsgjerd p.v.a. SiÅs henviste til sin rapport. Nestleder i NSO Ørjan Arntzen ga en presentasjon av den nye organisasjonen; Norsk Studentorganisasjon. Det var ingen spørsmål til referatsakene Diskusjonssaker Hybelgarantien på UMB Saksforberedere: Ole Martin Steien og Edith Filippa Akerø HYBELGARANTI - HØSTEN 2010 Norske og internasjonale studenter på følgende studieprogram omfattes av hybelgarantien for 2010: 1. studieår - 5-årig masterprogram 1. studieår - 3-årig bachelorprogram 1. studieår - 2-årig masterprogram 1. studieår - frie realfag 1-årig grunnstudium Utvekslingsstudenter 1. studieår internasjonale PhD-studenter Evt. ledige boliger vil bli tildelt etter førstemann-til-mølla-prinsippet. Boligtilbudet gjelder kun for nye Ås-studenter. 5

6 (Kilde: Leder i Studenstyret Ole Martin Steien orienterte litt rundt hybelgarantien, og hvordan situasjonen har vært i høst. SiÅs v/styreleder Inger Haugsgjerd opplyste litt generelt rundt boligsituasjonen. UMB har en hybelgaranti for førsteårsstudenter som SiÅs forvalter. Boligdirektør i SiÅs Pål Magnus Løken redegjorde for høstens opptak til nå. Han kunne opplyse at det i høst var tildelt 546 hybler. Det var over 70 personer som ikke hadde fått noe tilbud til studiestart, men alle som har søkt innen fristen, har nå fått et tilbud selv om noe er midlertidig. Det ble stilt spørsmål om hvor mange internasjonale studenter som bor på Pentagon? Løken kunne opplyse at det bor 200 internasjonale studenter på Pentagon. (Totalt antall boliger der er 558). Momenter som har vært til diskusjon på fagutvalgsmøtene: - Hva mener Studenttinget om denne garantien med tanke på velferd, det sosiale osv.? - Hvor viktig tror Studenttinget at denne garantien er i markedsføringen av UMB? - Hvordan kan dette gjøres bedre, evt. annerledes? - Hva med andel internasjonale studenter i SiÅs-boligene? - Bør Pomona (Eplehagen) også tømmes hvert år for å få plass til nye studenter? Det ble tatt en runde på hva de forskjellige instituttene hadde diskutert på fagutvalgsmøtene: IPM: PhD kan klare seg selv fordi de får tilskudd. 2-årig master; gammel nok til å finne hybel selv. IØR: SiÅs bør vente med å love garanti før de kan holde det. Kanskje Eplehagen bør tømmes likt med Pentagon. Må bedre samarbeidet med kommunen angående hybelbygging. IKBM: Bra at det er en garanti. UMB bør definere den bedre, siden det er de som lover en hybelgaranti. Tømming av Eplehagen, det blir bare å forskyve problemet. (Men midlertidig, bedre enn ingenting). IHA: UMB kan ikke garantere noe de ikke kan holde. Det bør da kalles noe annet en "garanti". Eplehagen bør ikke tømmes hvert år. Kjempeviktig at internasjonale studenter får hybel; bedre integreringen uten garanti. NORAGRIC: Ikke hatt møte enda, men Pentagon er viktig for de internasjonale studentene. IMT: PhD bør finne seg noe annet enn Pentagon. INA: Vente med å leie ut hybler som blir ledige om våren. Regningen for de "tomme" månedene bør sendes til de som stiller garantien. INA: Eplehagen bør vurderes og tømmes. Kutte ut å garantere, bør heller brukes som et lokkemiddel. ILP: Enig i mye av det som er sagt. Bør tømme Eplehagen for å holde på garantien. Andre som tok ordet i saken var: Einride Berg, Ola Skår Dahl, Margrethe Valler, Ole Gunnar Skinnes, Frode Syrtveit, Sigurd Ueland, Nils-Ener Lundsbakken, Nora Svenson Paus, Ørjan Arntzen, Inger Haugsgjerd, Helene Lund-Johansen, Anders Eika, Ole Martin Steien, Fredrik Stuve, Ingunn Ruud, Ole Gunnar Skinnes, Liv Nedrebø, Mathilde Skjelbred Det ble stilt forskjellige spørsmål som SiÅs, Studenstyret og US besvarte. Leder i Studenstyret Ole Martin Steien kunne komme med noe saksopplysning når det gjelder utenlandske PhD studenter. En del av kvotestudentene har ikke annet enn vanlig studielån, og dermed ikke bedre råd enn vanlig studenter. Direktør i SiÅs Einride Berg kunne opplyse at man i dag betaler kr 3.205,- for leie i Eplehagen. Denne leien er basert på 12 måneders leie. SiÅs ønsker å holde husleien nede overfor det private markedet, og ikke signalisere at disse kan øke husleien. US representant Nils-Ener Lundsbakken ga en redegjørelse for hvordan boligutviklingen har vært i høst, og hvilke utfordringer man står overfor i forhold til økning av antall studenter, men ikke like stor økning av antall boliger. 6

7 SiÅs kunne opplyse at de nå har fått tilsagn på bygging av 50 nye boliger, men det vil tidligst skje fra De besvarte også et spørsmål fra salen at det i dag bor 30 % internasjonale studenter i SiÅs sine boliger. NSO v/arntzen kunne opplyse at mangel på studenthybler er en stor nasjonal problemstilling. Momenter som kom frem under diskusjonen: - Rimelige studentboliger; noe av det viktigste velferdstilbudet UMB har i dag. - Alle (UMB, SiÅs, Sts, og NSO) jobber for flere studentboliger. - Foreninger bør fortsatt få lov til å bo på Pentagon. Dette er viktig for det sosiale miljøet. - UMB og SiÅs bør jobbe sammen for å opprettholde hybelgarantien. - Det bør legges mer press på kommunen % av studentene sier at det var helt vesentlig med hybelgarantien for at de søkte seg til UMB i første omgang Administrasjonssaker Valg til Etikkutvalget Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Ordstyrerbordet presenterte saken. Det skal velges én fast representant og én vara. Vervet er ettårig. Kandidater: Fast representant: Sigurd Stenshaug Ueland (gjenvalg) Valgt ved akklamasjon. Vararepresentant: Kjetil Sommerfelt Reine Valgt ved akklamasjon Godkjenning av komité for tildeling av inkluderingsmidler Saksforbereder: Nora Svenson Paus Ordstyrerbordet presenterte saken. Forslag til sammensetning: Internasjonalt ansvarlig i Studentstyret: Nora Svenson Paus Velferdsansvarlig i Studentstyret: Anne Guri Weihe Arrangementssjef i Samfunnsstyret: Torbjørn Kornstad President i ISU: Connor Cavanagh Representant fra Studentenes informasjonstorg (SiT) Vedtak: Studenttinget godkjenner at disse personene i ulike verv er representert i komité for tildeling av inkluderingsmidler. Vedtatt. 7

8 Komité for tildeling av velferdsmidler Saksforbereder: Nora Svenson Paus Ordstyrerbordet presenterte saken. Sammensetningen høst 2010 og vår 2011 vil bli seende slik ut: Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Økonomisjef Samfunnsstyret Tidligere representant. Representant valgt av ST-4/10 Representant valgt av ST-4/10 Anne Guri Weihe Nora Svenson Paus Anne Dieset Camilla Sæbjørnsen xxx xxx Studenttinget godkjenner at de ovenstående kandidatene skal sitte i fordelingskomiteen for velferdsmidler høsten 2010 og våren Kandidater: Representant: Ole Gunnar Skinnes Tilstede og presenterte seg Ole Stabekk Tilstede og presenterte seg Helene Lund-Johansen Tilstede og presenterte seg Det ble stilt tre spørsmål som kandidatene besvarte. Etter spørsmål fra velferdsansvarlig i Studenstyret, Anne Guri Weihe, trakk imidlertid Helene Lund- Johansen og Ole Stabekk seg grunnet at de ikke kom til å være tilstede når tildelingsmøtet skal foretas i høst. De som da ble valgt som representant til komiteen er: Ole Gunnar Skinnes Mathilde Skjelbred Godkjent Valg av representanter til gruppe om faglig organisering av Det nye Universitetet på Ås Saksforbereder: Nils Amund Krog Ordstyrerbordet presenterte saken. På grunnlag av tidligere arbeid og føringer som er foretatt av Stortinget, Kunnskapsdepartementet, Interimsstyret og Fellesstyret, skal det nedsettes en arbeidsgruppe som skal foreta en utredning om hvilken organisering som er passende til Det nye Universitetet (DnU). Utredningen skal blant annet foreslå hvilke fakulteter DnU skal ha, og hvilke fagområder som skal legges til respektive fakulteter. Det skal velges en fast representant og en vararepresentant. Vervene er ettårig (juni 2011). Kandidater: Castro Suntharasigamany Tilstede og presenterte seg Edith Akerø Tilstede og presenterte seg Det ble stilt spørsmål som begge kandidatene besvarte. Ordstyrerbordet stilte spørsmål til kandidatene om det var greit at den som fikk færrest stemmer ble vararepresentant. Kandidatene godkjente dette. Den som ble valgt til fast representant er: Edith Filippa Akerø Den som ble valgt til vararepresentant er: Castro Suntharasigamany 8

9 Godkjent Komité for semesterets beste foreleser Saksforbereder: Anne Guri Weihe Ole Martin Steien orienterte i saken. I komité for semesterets beste foreleser skal det sitte fire studenter, vervet er ettårig. Det er ønskelig med kjønnsbalanse i komiteen. Nestleder i Studentstyret bistår komiteen i arbeidet. Kandidater: Kristin S. Frydendal Tiril Selboe Anders Klaseie Erika Berle Valgt ved akklamasjon Vedtakssaker Godkjenning av regnskap for Studentdemokratiet 2009 Saksforberedere: Margrethe Valler og Ole Martin Steien Ole Martin Steien og tidligere leder i Studenstyret Margrethe Valler orienterte i saken. De gjennomgikk kort et nytt vedlegg i saken. (Se vedlegg 1 i referatet). Det var ingen spørsmål. Vedtak: Studenttinget godkjenner regnskapet for Studenstyret Vedtatt Omorganisering av Studentdemokratiet ved UMB Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Nestleder i Studenstyret Edith Filippa Akerø orienterte i saken. Bakgrunn: Vedtak fra Allmøtet 5. mai 2010: Med bakgrunn i mange gode og konstruktive tilbakemeldinger i saken mener Studentstyret at det må settes ned et utvalg, nedsatt av Studenttinget på ST-4, som kan se på nye organisasjonsmodeller for Studentdemokratiet på Ås. Utvalget skal legge disse forholdene til grunn for sitt arbeid: - Se på hvordan andre studentdemokratier ved utdanningsinstitusjoner i Norge er organisert, og lære av dem. - Involvere studentdemokratiet ved NVH aktivt i prosessen. - Framlegge en helhetlig ny organisasjonsmodell for hele Studentdemokratiet på Ås som ivaretar hensynet til demokrati i hele organisasjonen. - Sørge for at den nye organisasjonen kan imøtekomme de endringer som skjer gjennom økning av studentmassen og eller tilkommet av nye institutt/fakultet ved universitetet. 9

10 Det helhetlige arbeidet skal legges fram for ekstraordinært Allmøte i løpet av våren 2011, hvor nye vedtekter og ny organisasjonsmodell framlegges for vedtak. Dette for å sikre godt forarbeid og en demokratisk og god behandling på et Allmøte som bare skal behandle denne og anliggende saker. Andre som tok ordet i saken var: Nils-Ener Lundsbakken, Ole Martin Steien, Sigurd Ueland, Margrethe Valler, Ingunn Ruud, Anders Klaseie, Anne Guri Weihe, Daniel Ewald Momenter som kom frem under diskusjonen: - I 2013 blir vi én organisasjon; viktig å få med NVH i komiteen. - Blir kanskje vanskelig å få veterinærene til å prioritere dette? Det ble diskutert en del rundt om vedtektene skulle være med i vedtaket eller ikke. (Se endringsforslag nedenfor). Ole Martin Steien orienterte litt rundt Allmøtets funksjon og bakgrunnen for vedtaket som ble fattet i denne saken. Studenstyret har foreslått at utvalget kan bestå av: Leder av Studentstyret Representant for Studenttinget (ST) Et tidligere medlem av Studentdemokratiet på UMB eller annen med bakgrunn fra studentorganisasjonene på UMB En ekstern fra Norsk studentorganisasjon (NSO) En representant fra VSU/NVH En med organisasjonsbakgrunn/kunnskap, som også kan fungere som veileder Studentstyret vil arbeide for en ordning der gruppen kompenseres i form av studiepoeng som et fritt emne på 5 stp for arbeidet. Overordna tidsplan: September 2010 ST-6/10 Mars/april Utvalget nedsettes og starter sitt arbeid. Utvalget leverer sin første rapport/ rapporterer til ST. Sts innkaller til ekstraordniært Allmøte med fremlegg av den ferdige saken. Kandidater: Ole Martin Steien Opprinnelig forslag til vedtak: Overnevnte godkjennes som utvalg, og skal legge frem nye vedtekter og ny organisasjonsmodell for vedtak for ekstraordinært Allmøte våren Falt. Det ble fremmet endringsforslag fra Nils-Ener Lundsbakken. Nytt forslag til vedtak: Overnevnte godkjennes som utvalg, og skal legge frem ny organisasjonsmodell for vedtak for ekstraordinært Allmøte våren Falt. Det ble fremmet endringsforlag fra Anders Klaseie. Nytt forslag til vedtak: 10

11 Overnevnte godkjennes som forslag til sammensetning av utvalg, som skal legge frem nye vedtekter og ny organisasjonsmodell for vedtak for ekstraordinært Allmøte våren Vedtatt Resolusjon til Velferdstinget ved Universitetet i Oslo Saksforbereder: Nils-Ener Lundsbakken i samarbeid med Studentstyret US representant Nils-Ener Lundsbakken orienterte litt rundt samskipnader, bokhandler, maktfordeling og problemet med Akademika. De bryter med tradisjoner for "skikk og bruk" i samskipnadsverdenen. Hensikt: Å vedta en resolusjon om Akademikas markedsføring på UMBs campus og oversende denne til Velferdstinget ved UiO. Andre som tok ordet i saken var: Ole Gunnar Skinnes, Ole Martin Steien, Anders Eika, Idunn Landa, Margrethe Valler, Pauline Kajl, Inger Haugsgjerd, Erika Berle Det ble diskutert og klarert litt mer rundt bakgrunnen og historien. Det ble også nevnt at Akademika har vært fysisk inne i bokandelen til Studentsamskipnaden i Tromsø, som har oversendt en klage til Samskipnadsrådet. Det kom frem noen synspunkter rundt tilbudet til Boksmia, men ordstyrer understreket at dette evt. var en annen sak. Boksmias innkjøp av få bøker i små opplag som trengs på masternivå her på UMB, blir sett på som et godt og nødvendig tiltak for studentene. Ole Martin Steien fremmet et forslag til vedtak i saken (siden det manglet). Forslag til vedtak: Resolusjonen sendes til Velferdstinget ved UiO. Vedtatt Karrieresenteret ved UMB sin fremtid Saksforbereder: Erika Berle Erika Berle orienterte i saken. Hensikt: Forankre Karrieresenteret ved UMB i Studentdemokratiet NSO-Ås. Opprinnelig forslag til vedtak: Studenttinget stiller seg bak et forslag om å pålegge Karrieresenteret rapporteringsplikt til Studienemnda. Falt. Det ble fremmet endringsforslag fra Sigurd Ueland. Nytt forslag til vedtak: Studenttinget stiller seg bak et forslag om å pålegge Karrieresenteret rapporteringsplikt til Studienemnda en gang i året. Vedtatt. 11

12 1046 Orienteringssaker Kick-off i Studentdemokratiet Saksforbereder: Edith Filippa Akerø Ordstyrerbordet presenterte saken. Klaseie invitert alle til kursing og påfølgende fest! Det ble også presisert at alle vararepresentanter er invitert til kick-off. Onsdag den 22. september i demokratitimen inviterer vi ALLE tillitvalgte til kick-off i Studentdemokratiet! Fra kl 12 til kl 14 blir det en faglig/gruppearbeid-del i U130, der vi får besøk fra Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), og DU skal få lære hvordan DINE hjertesaker kan bli løftet opp og frem! Usikker på hvor du skal starte? Om du har noen med deg? Still opp, lær og knytt kontakter! Fra kl 19 blir det en mer sosial og uformell del, der vi spiser pizza og finner på sprell. VELKOMMEN! Presentasjon av nytt styre i SAIH Ås Saksforbereder: Nora Svenson Paus Nora Svenson Paus orienterte i saken. SAIH Ås hadde årsmøte den 7. september. Styret som ble valgt: Leder: Emilie Larsen Ørneseidet Nestleder: Inga Marie Nymo Riseth PR.ansvarlig: Oda C.P. Grip og Stine S. Navarsete Økonomiansvarlig: Hanna M. Sveinssen Sekretær: Johanne T. Blomdal Navnekonkurranse for Det nye Universitetet på Ås (DnU) Saksforbereder: Frida Holand Frida Holand orienterte i saken. Hun ønsket seg flere forslag, og oppfordret folk til å delta på UMB studententens diskusjonsforum på Facebook. På 2. Fellesstyremøte ble det vedtatt følgende: Fellesstyret slutter seg til forslaget om at utforming av navn, visjon og verdigrunnlag for det nye universitetet utformes etter en bred involvering av ansatte og studenter. Frist for innspill fra ansatte og studenter settes til 15. september 2010, og fellesstyret ber sekretariatet om å fremme en sak ovenfor fellesstyret etter at forslagene er videre bearbeidet. 12

13 1047 Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt Møteevaluering Kort oppsummert: - Ordstyrer må bli bedre på tid - Bra jobba! - Savner meierismør - Savner mer kaffe - God mat - Ønsker strengere ordstyrer - Flere bør ta ordet - Ordstyrer bør ikke blande seg inn i diskusjonene 13

Studenttingsmøte nr. 4~2010

Studenttingsmøte nr. 4~2010 Studenttingsmøte nr. 4~2010 Mandag 13. september 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2010, MANDAG 13. SEPTEMBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2011

Studenttingsmøte nr. 2~2011 Studenttingsmøte nr. 2~2011 Mandag 14. mars 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2011, MANDAG 14. MARS KL.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2010

Studenttingsmøte nr. 5~2010 Studenttingsmøte nr. 5~2010 Mandag 11. oktober 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2010, MANDAG 11. OKTOBER KL.

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2009, MANDAG 30. MARS KL. 18:15 I BT-BYGGET,

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2008 Mandag 10. november 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: HUwww.umb.no/studentdemokratiet 2 UKONSTITUERINGU... UVEDTAKSSAKERU...

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2009 Mandag 9. november 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 Møterommet på Samfunnet NB! Se nytt møtetidspunkt og sted møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 NB! Merk Bt3a.16 nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2010

REFERAT Allmøte høst 2010 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2007

Studenttingsmøte nr. 4~2007 Studenttingsmøte nr. 4~2007 Mandag 24. september 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2007, MANDAG 24. SEPTEMBER

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2009

Studenttingsmøte nr. 4~2009 Studenttingsmøte nr. 4~2009 Mandag 14. september 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Festspisesalen på Samfunnet møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet SAKSLISTE STUDENTTING 4-2009, MANDAG

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008

REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 REFERAT Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2011

Studenttingsmøte nr. 3~2011 Studenttingsmøte nr. 3~2011 Mandag 11. april 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 Bt3a.16 NB! Merk nytt møtetidspunkt! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 6~2010

Studenttingsmøte nr. 6~2010 Studenttingsmøte nr. 6~2010 Mandag 8. november 2010 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! SE NYTT MØTETIDSPUNKT! møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2010,

Detaljer

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting

LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET S HJEMMESIDE: studentstyret.umb.no/studentting STUDENTTING 4-2012, MANDAG 17. SEPTEMBER KL. 18:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE LEGGES OGSÅ UT PÅ CLASSFRONTER OG STUDENTSTYRET

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 Konstituerende Studentting 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. november 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2011

REFERAT Allmøte vår 2011 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2009

Studenttingsmøte nr. 3~2009 Studenttingsmøte nr. 3~2009 Mandag 30. mars 2009 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 30. MARS KL.

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2011

Studenttingsmøte nr. 1~2011 Studenttingsmøte nr. 1~2011 Mandag 14. februar 2011 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2011, MANDAG 14.FEBRUAR

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 Referat fra møtet er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/referat-fra-studenttingsmotene

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Konstituerende Studentting 2015

Konstituerende Studentting 2015 1 2 3 4 Konstituerende Studentting 2015 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 30. 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF, Fløy III Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 4~2008

Studenttingsmøte nr. 4~2008 Studenttingsmøte nr. 4~2008 Mandag 15. september 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 4-2008, MANDAG 15. SEPTEMBER

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2010 Mandag 15. mars 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2010, MANDAG 15.

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2009

Studenttingsmøte nr. 1~2009 Studenttingsmøte nr. 1~2009 Mandag 9. februar 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2009, MANDAG 9.FEBRUAR

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ STUDENTTING 4-2013, MANDAG 16. SEPTEMBER KL. 17:15 I TF 102, Fløy III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2008

Studenttingsmøte nr. 1~2008 Studenttingsmøte nr. 1~2008 Mandag 11. februar 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 Meieribygningen Rom MU67 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1-2008, MANDAG 11.FEBRUAR

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2008

Studenttingsmøte nr. 3~2008 Studenttingsmøte nr. 3~2008 Mandag 7. april 2008 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2008, MANDAG 7. APRIL KL.

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og

Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Møtet starter nøyaktig klokken 12.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Valg av kandidater til Studentstyret og Universitetsstyret, dette er din gylne sjanse! Vi håper på god

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2008

Studenttingsmøte nr. 5~2008 Studenttingsmøte nr. 5~2008 Mandag 13. oktober 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2008, MANDAG 13. OKTOBER

Detaljer

Referat fra Allmøte vår 2009

Referat fra Allmøte vår 2009 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Referat

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 3~2010

Studenttingsmøte nr. 3~2010 Studenttingsmøte nr. 3~2010 Mandag 19. april 2010 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 3-2010, MANDAG 19. APRIL KL. 18:15

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2007

Studenttingsmøte nr. 5~2007 Studenttingsmøte nr. 5~2007 Mandag 22. oktober 2007 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2007, MANDAG 22. OKTOBER

Detaljer

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll

Studentting 4 2015. Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00. TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011

REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 REFERAT Studenttingsmøte nr. 6~2011 Mandag 14. november 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING 6-2011, MANDAG 14. NOVEMBER KL. 17:15

Detaljer

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012

REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012 REFERAT Studenttingsmøte nr. 2~2012 Mandag 19. mars 2012 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget BT3A.16 møtereferat er også å finne på: http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2012,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2009

Studenttingsmøte nr. 2~2009 Studenttingsmøte nr. 2~2009 Mandag 9. mars 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2009, MANDAG 9. MARS KL. 18:15

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 1 2 STUDENTTING 3-2013, MANDAG 15. APRIL KL. 17:15 I BT-BYGGET, BT3A.16. FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011

REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011 REFETAT Studenttingsmøte nr. 5~2011 Mandag 17. oktober 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! MERK NYTT MØTETIDSPUNKT møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 2~2008

Studenttingsmøte nr. 2~2008 Studenttingsmøte nr. 2~2008 Mandag 10. mars 2008 kl. 18:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a.16 møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 2-2008, MANDAG 10. MARS KL.

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 07.12.2011 GODKJENNING 29.02.2012 TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 07.12.2011 Siri Margrethe Løksa (SML), Arnljot Mehl

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

REFERAT Allmøte høst 2008

REFERAT Allmøte høst 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. REFERAT

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 1~2012

Studenttingsmøte nr. 1~2012 Studenttingsmøte nr. 1~2012 Mandag 20. februar 2012 kl 18.15 kl 21.00 BT-bygget BT3A.16 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentstyret/artikkel/sakspapirer-for-studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk)

https://www.nmbu.no/student/livet-rundt/studenttinget (link til nettsiden på norsk) Referat fra allmøte for studenter, mandag 07.11.16. Sted: Arabidopsis, BioTek bygget Referent: Maria Sibbern Ordstyrer/møteleder: Lasse Hjelle Studenttingets Arbeidsutvalgs leder, Mariya Khanamiryan, åpnet

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2009

Studenttingsmøte nr. 5~2009 Studenttingsmøte nr. 5~2009 Mandag 12. oktober 2009 kl. 18:15 kl. 21:00 Sørhellinga S 119 (2. etg.) møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentdemokratiet 2 SAKSLISTE STUDENTTING 5-2009, MANDAG

Detaljer

http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 STUDENTTING 6-2013, MANDAG 11. NOVEMBER KL. 18:15 TF 102, FLØY III FULLSTENDIGE SAKSPAPIRER SENDES KUN TIL STUDENTTINGETS FASTE REPRESENTANTER. SAKSPAPIRENE

Detaljer

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører

MØTEREFERAT. Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato: stk. Representanter og vara Observatører MØTEREFERAT Til: 05 stk. Arbeidsutvalget Dato:. 01.06.06 14 stk. Representanter og vara Observatører Møtested: Samfundet, Selskapssiden. Kl.18.15 21.30 Referent: Kopi til: Heidi Skålvik Kestilæ 3 stk:

Detaljer

Vedtekter for NSU-ÅS

Vedtekter for NSU-ÅS Vedtekter for NSU-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 - Urnevalg... 11 DEL 2 STUDENTTINGET (FORRETNINGSORDEN)... 12 Del 2-1 Generell del... 12

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III

Studentting Mandag 10. februar 2014 kl kl TF 102, fløy III Studentting 1 2014 Mandag 10. februar 2014 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, fløy III Møtepapirene er også å finne på http://studentstyret.umb.no/studenttinget/ 2 SAKSLISTE STUDENTTING 1 2014, MANDAG 10. FEBRUAR

Detaljer

Vedtekter for NSO-ÅS

Vedtekter for NSO-ÅS Vedtekter for NSO-ÅS Innhold DEL 1 - GENERELT... 2 Del 1-1 - Studenttinget... 5 Del 1-2 - Allmøtet... 8 Del 1-3 Elektronisk urnevalg...11 Del 1-4 Studentstyret...12 DEL 2 STUDENTTINGETS FORRETNINGSORDEN...14

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2008

REFERAT Allmøte vår 2008 møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap REFERAT

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

REFERAT Allmøte vår 2012

REFERAT Allmøte vår 2012 Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap P REFERAT Allmøte vår 2012 Onsdag 2. mai 2012 kl 12.15 kl 15.00 i Festsalen

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Studentting Mandag 14. september 2015 kl kl TF 102, Fløy lll

Studentting Mandag 14. september 2015 kl kl TF 102, Fløy lll Studentting 4 2015 Mandag 14. september 2015 kl 18.15 kl 21.00 TF 102, Fløy lll Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING 4 2015, MANDAG 14. SEPTEMBER

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Allmøte

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo

SAKSPAPIRER STYREMØTE VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo SAKSPAPIRER STYREMØTE 19.01.2017 VIP-møterom C6-045 indre fløy, BI campus Oslo Handelshøyskolen BI - campus Oslo INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 01-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 1 2017 Mandag 13. februar 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.15-21.00 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.

Studentting 6 2015. Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern. Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21. Studentting 6 2015 Referat Ordstyrere: Kine Nossen og Ingvild K.R. Strøm Referent: Maria Sibbern Mandag 09. november 2015 kl 17.15 kl 21.00 Gjesteserveringen Adamstua Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU

UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Universitetet i Stavanger Læringsmiljøutvalget LMU-sak 27/07 UTKAST TIL NYTT MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR LMU Bakgrunn Universitetet i Stavanger er pålagt i henhold til Universitets- og høgskoleloven å

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG

UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG UTKAST TIL BUDSJETT 2013 VETERINÆRMEDISINSK STUDENTUTVALG INNTEKTER Støtte fra skolen kr 120 000,00 Støtte fra Velferdstinget kr 25 000,00 Sum kr 145 000,00 UTGIFTER Lag og foreninger kr 110 000,00 Støtte

Detaljer

Vedtekter for studentrådet

Vedtekter for studentrådet STUDENTRÅDET DET HELSEVITENSKAPELIGE FAKULTET / UNIVERSITETET I TROMSØ Vedtekter Revidert: 23.03.10 Utskrevet: 25.03.10 Ref.: Arbeidsutvalget Vedtekter for studentrådet Studentrådet ved Helsefak Vedtekter

Detaljer

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget

MØTEBOK Møte i Læringsmiljøutvalget MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.02.2012 GODKJENNING TIDSPUNK: 12.15-14.00 MØTEBOK Til stede: Observatører: Referent: Møte i Læringsmiljøutvalget 29.02.2012 Torbjørn Kornstad (TK), Siri Margrethe Løksa (SML),

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 1-2013, redigert januar 2014. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et

Detaljer

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 12. oktober 2015 kl kl Rom BT 3 A16. Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 5 2015 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Mandag 12. oktober 2015 kl 18.15 kl 21.00 Rom BT 3 A16 Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC)

MØTEBOK. Møte i Studienemnda 29.05.2013. Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen (KC) STUDIENEMNDA MØTEBOK 1302 1901 UTKAST 29.05.2013 GODKJENNING. VARIGHET: 11.00-13.45 MØTEBOK Møte i Studienemnda 29.05.2013 Til stede: Mari Sundli Tveit (MST) Prorektor for utdanning Kolbjørn Christoffersen

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap

LMU-sak 18/2008 Revisjon av vedtekter for Læringsmiljøet ved Universitetet for miljø og biovitenskap 1302 1901 LMU-SAK NR: 18/2008 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 18/2008 Revisjon av

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14.

Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. Reglement for tildeling av velferdsmidler Vedtatt på Studentting 6, 10.11.14. 1 Velferdsmidlene 1.1 Formål Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på NMBU for å bidra til et livlig, mangfoldig og

Detaljer

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21.

Studentting Referat. Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern. Tirsdag 18. oktober 2016 kl kl 21. Studentting 5 2016 Referat Ordstyrere: Lasse Hjelle og Alf H Næsje Referent: Maria Sibbern Tirsdag 18. oktober 2016 kl 17.15 kl 21.00 U 122, Urbygningen Campus Ås Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget

Detaljer

Studenttingsmøte nr. 5~2011

Studenttingsmøte nr. 5~2011 Studenttingsmøte nr. 5~2011 Mandag 17. oktober 2011 kl. 17:15 kl. 21:00 BT-bygget Bt3a. 16 NB! MERK NYTT MØTETIDSPUNKT møtepapirene er også å finne på: www.umb.no/studentstyret 2 SAKSLISTE STUDENTTING

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet?

Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? Studentdemokratiet ved Universitetet for miljø- og biovitenskap Hvilke forventninger har studentene til det nye universitetet? ved Maja Stade Aarønæs Leder i Studentstyret NSU-Ås 18. mars 2009 Universitetet

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer