HOVEDUTSKRIFT. Per Torstein Hellumbråten og Gunhild Aasen ble vagt til å undertegne protokollen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Per Torstein Hellumbråten og Gunhild Aasen ble vagt til å undertegne protokollen."

Transkript

1 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresal, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 18:00 20:30 Følgende medlemmer møtte: Einar Engebrethsen, Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Gunhild Aasen, Steinar Berthelsen, Olaf Storemoen, Ricardo Fuentes, Per Torstein Hellumbråten, Even Amandus Røed, Gunhild Sole Fossan, Viel Jaren Heitmann, Dag Christian Nygård, Liv Olaug Sunde, Frøydis Hansen Aasen, Lars Erik Emrud, Ingunn Aarvelta Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Øystein Morten Følgende varamedlemmer møtte: Sigurd Gudmundsen Følgende fra administrasjonen møtte: Hans Henrik Thune, Anne Rudi, Gro Kristin L. Svingen, Inger Lene Bekkjorden, Dag Åsmuns Bilstad, Gjermund Otterholt, Gunn-Hege Laugen og Else Berit Grette. Sølvi Pettersen møtte fra Idrettskolen. Det var ingen merknader til innkalling eller sakslisten. Per Torstein Hellumbråten og Gunhild Aasen ble vagt til å undertegne protokollen. Spørsmål fra Even Røed Arbeiderpartiet til ordfører. I løpet av kort tid har vi fått flere meldinger som på den ene siden ikke gjør at vi får nye arbeidsplasser og på den andre siden gjør at vi mister arbeidsplasser. Fossanåsen med ungdomsfengsel og KA Rollag planlegger nedleggelse Dette er ting vi ikke direkte styrer selv, men vi har også egne uttalte mål som ikke an sies å ha vært

2 vellykket. Det har lenge vært snakk om at man vil forsøke å knoppskyte fra Kongsbergindustrien. Rollag og Veggli Arbeiderparti ønsker derfor svar på hva som er gjort i denne sammenhengen. Er det tatt kontakt med bedrifter i Kongsberg? Er det gjort konkrete tiltak for å gjøre oss mer attraktive for dette? Ordfører Dag Lisliens svar: Knoppskyting fra Kongsbergindustrien er at av satsingsområdene i handlingsplanen for Styret har valgt og ikke sette i gang en forstudie så langt i år. Grunnen til dette er todelt. Når det gjelder knoppskyting i tilknytning til KA Rollag, så ble det vurdert som krevende på det nåværende tidspunkt å skape knoppskyting i tilknytning til en bedrift som var i en såpass uavklart situasjon. For det andre handlet det om prioritering av tilgjengelige resurser. En har derfor så langt i år valgt å prioritere oppfølging av pågående prosjekter og involverte bedrifter og forsøke å bidra og legge til rette for et bredere og mer robust næringsliv i hele kommunen. Det er jo den grunnleggende målsettingen med omstillingen, at en skal forsøke å legge til rette for en næringsstruktur som gjør oss mindre sårbare og ensidig avhengig av en stor bedrift. Når det er sagt så betyr ikke det at det ikke har hatt et visst fokus. Det er kontakt med Kongsberg næringsforum med mål om å gjøre en kartlegging av behov for ulike støttefunksjoner som finnes i bedrifter i Kongsbergregionen. Initiativet overfor Kongsberg næringsforum var igjen et resultat av direkte kontakt med en enkelt bedrift i Kongsberg teknologipark. Kongsberg næringsforum er en medlemseiet organisasjon. Kontakten er opprettet, og en ser nå på hvordan de kan bidra i forhold til en kommune. Dette er de innstilt på å finne en løsning på. Kommunestyret har i år også gjort vedtak som åpner for salg av Rollag skole som er formidlet i media, og en har lagt opp til en studietur, sen høst/tidlig vinter, til Vang i Valdres for å se på et kontorhotell der. I og med vedtaket og avklaringen som nå er gjort, knyttet til KA sin fremtid, så er situasjonen endret. Dette vil også endre fokus og forslag til prioritering fra omstillingsorganisasjonen og komme til uttrykk i vårt forslag til handlingsplan for 2015, som vi er i gang med å forberede. Når det gjelder attraktivitet, så har jo Rollag spilt en aktiv rolle i attraktivitetsprosjektet i regi av Kongsbergregionen. Her er allerede noen produkter på plass. Så har vi klart å re-etablere Rollag i sone 2 når det gjelder differensiert AGA, noe som bør være et viktig insitament i forhold til å være mer attraktiv for bedriftsetablering. Protokollen godkjent: Per Torstein Hellumbråten Gunhild Aasen

3 Sakskart: Utvalgs Saksnr: Sakstittel Lukket/åpen PS 59/14 Godkjenning av protokoll fra møtet PS 60/14 PS 61/14 PS 62/14 PS 63/14 PS 64/14 PS 65/14 PS 66/14 PS 67/14 Meldinger og orienteringer Handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2015 Tertialrapport 2/2014 med budsjettregulering Tertialrapport 2/14 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole Høringsuttalelse - Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling for Buskerud fylkeskommune Sluttbehandling av reguleringsplan for Veggli næringspark Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsetting av valgdag Politivedtekter for Rollag kommune PS 59/14 Godkjenning av protokoll fra møtet Protokoll fra møtet ble enstemmig godkjent. PS 60/14 Meldinger og orienteringer Ordføreren orienterte om følgende: Hva kommunen hadde gjort etter at de fikk meldingen om vedtatt avvikling av KA Rollag Det skal være strategiseminar i omstillingsstyret i uke 44 Tv-aksjonen 2014 gratulere alle med et meget godt resultat.

4 PS 61/14 Handlingsprogram og økonomiplan og budsjett 2015 Rådmannen presenterte sitt forslag til Handlingsprogram og økonomiplan med Budsjett for Presentasjonen ble tatt til orientering. PS 62/14 Tertialrapport 2/2014 med budsjettregulering Følgende deltok i debatten: Steinar Berthelsen, Even Røed og Haldis Prestmoen Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 1. Rapporten for 2. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Følgende tiltak forskyves i tid: a. oppstart av arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel endres til b. Oppstart for forprosjektet Prøveboliger endres til Følgende budsjettregulering gjennomføres: Budsjettreguleringer: Rammen til Helse og omsorg økes med Rammen til Fellestjenesten (IKT) økes med Inntekter fra eiendomsskatt økes med Andre generelle statstilskudd reduseres med Kraftomsetning reduseres med Kompensasjon for lønnsoppgjør 2014 økes med Redusert arbeidsgiveravgift fra reduseres med Premieavvik/amortisering økes med PS 63/14 Tertialrapport 2/14 Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole Følgende deltok i debatten: Dag Christian Nygård, Lars Erik Emrud og Olaf Storemoen

5 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rollag kommunestyre tar Tertial 2/14 for Idrettsskolen Numedal folkehøgskole og Rollag Ressurssenter KF med økonomirapport for utgang august 2014 til etterretning. PS 64/14 Høringsuttalelse - Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling for Buskerud fylkeskommune Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rollag kommune har ingen merknader eller innspill til Regional plan for verdiskapning og næringsutvikling, og mener denne planen gir et godt grunnlag for å utvikle et framtidsrettet og en bærekraftig næringsutvikling i Buskerud. PS 65/14 Sluttbehandling av reguleringsplan for Veggli næringspark Følgende deltok i debatten: Gunhild Sole Fossan, Even Røed og Lars Erik Emrud Innstillingen ble enstemmig vedtatt Med hjemmel i Plan- og bygningslovens godkjenner kommunestyret reguleringsplan for Veggli næringspark jf plankart alternativ 2. Plankart er datert Reguleringsbestemmelser er datert Det settes følgende vilkår for vedtaket: Plankartet skal være entydig. Hele området må ha reguleringsformål med hjemmel i pbl. og være utformet i samsvar med SOSI-standard. PS 66/14 Kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 fastsetting av valgdag Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Rollag kommune avholder kommunestyrevalget og fylkestingsvalget over to dager, søndag 13. september og mandag 14. september 2015

6 PS 67/14 Politivedtekter for Rollag kommune Følgende deltok i debatten: Lars Erik Emrud og Steinar Berthelsen Lars Erik Emrud foreslo at Siste setning i 5, Det er forbudt å bære ladd skytevåpen på offentlig sted, strykes. Ved avstemmingen ble det avgitt 13 stemmer for innstillingen og 4 stemmer for Emruds endringsforslag. Forslag til nye Politivedtekter for Rollag kommune med vedtatte endringer godkjennes

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen på Rollag kommunehus Dato: 10.09.2015 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014

Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rollag kommune Omstilling og nyskaping Rapport for omstillingsarbeidet i Rollag juni 2011 april 2014 Rapportering for tildelte omstillingsmidler for 2011, 2012 og 2013 Versjon 7. mai 2014 KH 1 Innhold

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rollag kommunehus, møterom 2 Dato: 31.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Regionrådet 4. desember 2012

Regionrådet 4. desember 2012 MØTEINNKALLING! Regionrådet 4. desember 2012 Sted: Rollag kommune Kommunestyresalen - Rollag Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 26.11.12 Thomas Fosen rådsleder Eventuell melding om forfall mv meldes snarest

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole Jan Skogstad Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.10.2014 Tid: 18:30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Dag Søby, Øistein Svae Thomas Graff, Ole

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 25.10.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 18/12 Tertialrapport 2-2012 Jon Olav Berget PS 19/12

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. mars 2014

Rådmannsutvalget 28. mars 2014 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 28. mars 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 12:00 Møteleder: Magnus Mathisen referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig leder

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl. 09.00 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013

Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstillingsplan for Rollag 2012-2017 Med handlingsplan for 2013 Versjon 24.01.2013 Forslag fra Omstillingsstyret til behandling i formannskapet 31.01.2013 og kommunestyret 14.02.2013 Omstilling og nyskaping

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-12 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 10:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015

Rollag kommune. Foto: Irene Lislien. 1. tertial 2015 Rollag kommune Foto: Irene Lislien 1. tertial 2015 Innhold Innledning... 3 Demografi utvikling 1 kvartal 2015 - Folkemengde og kvartalsvis befolkningsendringer (Kilde SSB)... 4 Status handlingsprogrammet...

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 34-42 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 22.06.2009 Tidspunkt: 13:00 16:30 Det ble avholdt møter samme dag i politisk ledergruppe

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO

STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kommunestyret Nordbytun ungdomsskole, 08.09.2010 auditoriet Fra K-sak: 36/10 Fra kl.: 19.00 Til K-sak: 40/10 Til kl.: 21.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 15.12.2008 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 15.12.2008 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Styret for nyskaping og omstilling Møtedato: 15.12.2008 Møtested: Rådhuset Møtetid: kl. 12.00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 33/08 08/925 SØKNAD TIL FISKERIFONDET

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-38 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.05.2010 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Lars

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET

RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET RAKKESTAD KOMMUNE KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtedato/sted: 09.12.2010 Kommunestyresalen, Kulturhuset kl: 18.30 (Andakt kl. 18.15) SAKLISTE: 55/10 BUDSJETT 2011 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Rådmannsutvalget 28. november 2014

Rådmannsutvalget 28. november 2014 MØTREFERAT Rådmannsutvalget 28. november 2014 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Kongsbergregionen 21.11.14 Håvard Fossbakken Daglig leder tlf: 32 86 63 27 mob: 97 15

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Rollag. Midtveisevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Rollag Midtveisevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer