Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Innkalling til møte i Fo-utvalget agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Dokumentasjon - Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Signert samarbeidsavtale - inhust Aps Innovatoriet - avtaler med leverandører inhust ApS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Ledelsen /Torill Lønningdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 14/ Oppnevning av ny vararepresentant til F tvalg for utdanningskvalitet - F - Innkallinger og referater Ledelsen /Jens Petter Aasen Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402

2 I,, N, X, S I, 14/ Signert arbeidsavtale - Jarl-Idar Adrian Aasen - prosjekt TEKMAR - Prosjekt nr ENT3R Kongsberg - rekruttering til realfag Jarl-Idar Adrian Aasen Offl 25 første ledd Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, Tatt til etterretning I, 14/ Gaveprofessorat og finansiering TEKMAR - MTDI - prosjekt nr Gaveprofessorat - maritim trening og evaluering Vestfold fylkeskommune /Svein Almedal Økonomitjenester /Rune Øystein Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, Tatt til etterretning, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om 4.gangs eksamensforsøk Studentmappe - Seksjon eksamen /Karen Margrethe Kobro Drangevåg Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ BOLK, HiT og HBV - statusmøte - om Kopinor-avtale Kopinor Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.5, 14/ Bekreftelse Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

3 I,, N, X, S I, 14/ Dokumentasjon - permisjon Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 14/ Dokumentasjon - permisjon Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning, 14/ Oppnevning av klagesensorer - SPLPRA421 Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Einar Tandberg Reistad Jorunn Saunes Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Tap av studierett / Loss of right to study Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Merete Elisabeth Hovet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert arbeidsavtale - Lene D. Ertner HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Lene D. Ertner Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Kari Sørensen - prosjektnr HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Kari Sørensen Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X, S I, 15/ Signert arbeidsavtale - Per Hansson - prosjektnr HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Per Hansson Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Geir Niemi - prosjektnr HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Geir Niemi Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Maria Berg - prosjektnr HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Maria Berg Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Kapstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Grethe Myklebust - prosjektnr HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Grethe Myklebust Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Bård Lundeland- prosjektnr HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Bård Lundeland Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Birgitte Appelong - LYSPRO300 HS - - sensorer / sensur Birgitte Appelong Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

5 I,, N, X, S I, 15/ Oppdatering av emner i utvekslingsopphold Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på oppdatering av emner Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert arbeidsavtale Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Tilsettingsutvalg - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - møteinnkalling Tilsettingsutvalg - HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - innkallinger og protokoller 2015 Personalavdelingen /Elisabeth Ernø Borhaug Daniel Navjord Kristiansen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Stein Laugerud Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Bent Kristiansen Fakultet for Helsevitenskap /Per Olof Lundmark Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Møteinnkalling - Tilsettingsråd Tilsettingsråd 2015 for teknisk - administrative stillinger - Innkallinger og protokoller Kai Mjøsund Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Begrunnelse i forbindelse med sen innlevering av masteroppgave Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Anne-Marie Øverland Dok. dato: Arkivdel: Student

6 I,, N, X, S I, 15/ Klage over karakterfastsetting - LYSSYN100 Studentmappe - Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Pensjonsmeldingsskjema til SPK Personalmappe - Statens pensjonskasse Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 X, 15/ G1 PEL Bachelor PEL - emnerapport - vår 2015 Institutt for pedagogikk og skoleutvikling ( IPS ) - Emnerapporter Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Ragnhild Evensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 I, 15/ Oppdatering av emner i utlandet Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på oppdatering av emner Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ikke bestått eksamen i SPLSYK200 Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student

7 I,, N, X, S I, 15/ Justering av pris o.a. i avtale mellom SAK og Høgskolen i Buskerud og Vestfold Bistand ved faglig vurdering av utenlandsk utdanning mm. i forbindelse med autorisasjon og lisens til optikere Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell ( SAK ) Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Signert tilleggsavtale HT - ISF - prosjekt nr Litteraturformidling i barnehagen 2015 Tønsberg kommune /Åse Marit Høiland Seksjon studieadministrative tjenester /Aina Enstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, Tatt til orientering, 15/015-3 Midlertidig svar klage - RADSYK200 Studentmappe - Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/015-4 Oppnevning av klagesensorer - RADSYK200 Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Einar Tandberg Reistad Hedda V. Kilen Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg ved vurdering og rangering av søkere til stilling innen organisasjon og ledelsesfag (Ref 15/ ) Ref. nr 15/55-2 faste stillinger som førsteamanuensis, føstelektor, høgskolelektor i organisasjon-og ledelsesfag - HS - Campus Ringerike Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innkalling til styremøte SIBV - - møtedokumenter Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold - SIBV Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083

8 I,, N, X, S, 15/ Signert veilederkontrakt Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om innpassing av studier Studentmappe - /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Dokumentasjon til søknad Studentmappe - /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Bekreftelse på studentstatus Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging av studier Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak - fritak fra fag Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad samt svar på søknad om innpassing av emner Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Om kontinuasjonseksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning, 15/ Vedtak om innpassing av emner Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I,, N, X, S I, 15/ Dokumentasjon - arbeidspraksis og utdanning Personalmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ ndertegnet avtale om betinget deltakelse i SFHO3201 studieåret 2015/2016 Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering

11 I,, N, X, S, 15/ Vedtak - 4. gangs eksamensforsøk BBED1010K - bedriftsøkonomi og regnskap Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på studier Studentmappe - /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om innpassing av fag Studentmappe - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ tdanningsplan for student Studentmappe - /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning, 15/ Ikke bestått eksamen i SPLSYK200 Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Midlertidig svar på klage - RADSYK200 Studentmappe - Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes Dok. dato: Arkivdel: Student

12 I,, N, X, S, 15/ Oppnevning av klagesensorer - RADSYK200 Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Einar Tandberg Reistad Hedda V. Kilen Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ TR 2015/65 Kunngjøring av vikariat - 100% stilling som førstekonsulent - Studieavdelingen - Seksjon for opptak - Ref 15/69 Ref 15/69 - Vikariat i 100% stilling som førstekonsulent innen opptak ved Studieavdelingen - Seksjon for opptak - Kongsberg Offl 25 Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Tilsetting for 6 mnd på fullmakt i matematikk - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Leiekontrakt hybel uke 43 til Avtaler om leie av bolig - praksis - Geilo Sissel Lahna Fakultet for Helsevitenskap /Kjersti Hannisdal Haga Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 N, 15/ Innstilling - Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som høgskolelektor i økonomi / regnskapsfag i Institutt for industriell økonomi - HS - Campus Kongsberg Tilsetting i midlertidig 100 % stillinger som høgskolelektor innen økonomi / regnskapsfag ( INDØK ) - Campus Kongsberg - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Offl 25 /Eivind Arne Fauskanger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klage over karakterfastsetting - FE-MAT 1000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Kristina Kleppan Jonstang Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, X, S I, 15/ Selvvalgt pensum - masteroppgave SA-MAS5000 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Høring - endringer i læreplan for Vg3 / opplæring i bedrift togelektrikerfaget Høring - endring i øæreplan for Vg3 / opplæring i bedrift togelektrikerfag tdanningsdirektoratet Fakultet for Teknologi og Maritime fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Søknad - endring av ph.d.-prosjekt / Application changing Kandidatmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Kristin Skjold Granerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 622 I, 15/ Avtale om veiledning - Agreement supervision Kandidatmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Kristin Skjold Granerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 622 I, 15/ Søknad om permisjon fra studie Studentmappe - Studieavdelingen /Kari Egelandsdal Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Samarbeidsavtale fra mellom Hive og io Prosjekt: "Kampen om texten - om lärerstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats" Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Eva Marie Bjørlin Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Eva Marie Bjørlin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 667

14 I,, N, X, S I, 15/ Planleggingsskjema - forlenget prosjektperiode Prosjekt: "Kampen om texten - om lärerstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats" Anne Line Wittek Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Eva Marie Bjørlin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 667 X, 15/ Signert avtale fra med meå universitet Prosjekt: "Kampen om texten - om lärerstudenters möten och förhandlingar med olika akademiska skrivtraditioner på vägen mot en godkänd uppsats" Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Eva Marie Bjørlin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 667 I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Rammer for arbeid med studieplaner for kull som starter høsten 2016 Rammer for arbeid med studieplaner Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Kristin Barstad Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Duy Tho Do /Sidsel Kari Solbrække Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Kapstad Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 I, 15/ Kandidatundersøkelsen 2015 og data til Akademikerregisteret Kandidatundersøkelsen data til Akademikerregisteret Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Seksjon studiekvalitet /Bjørnulf Stokvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 610 I, 15/ Ny merkeordning for lærebedrifter Merkeordning for lærebedrifter Kunnskapsdepartementet Personalavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 276.9

15 I,, N, X, S I, 15/ Høring - Mulighetsstudien - vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre for økt samvirke blant beredskapsaktørene Høring - Mulighetsstudien - vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre for økt samvirke blant beredskapsaktørene Justis- og beredskapsdepartementet Ledelsen /Per Eirik Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 X, 15/ Høringsuttalelse Høring - Mulighetsstudien - vurdering av nasjonale og regionale øvings- og kompetansesentre for økt samvirke blant beredskapsaktørene /Eric Carlström Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Delfinansiering av innstegsstillinger Delfinansiering av innstegsstillinger Kunnskapsdepartementet Personalavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 626

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-17 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 27.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/01602-7 Anmodning om forlengelse av vikariat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02017-62 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Helsesøsterutdanning - 19.05.2015 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Grethe Savosnick Institutt for helsefag /Randi

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer