Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Vedr. oppsigelse Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Fakultet for Helsevitenskap /Anne Marie Gran Bruun Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Informasjon om innvilgelse av arbeidsavklaringspenger Personalmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om ytterligere utsettelse av masteroppgave Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen, Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på søknad om ytterligere utsettelse av masteroppgave Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Rapport etter ergonomisk arbeidsplassvurdering Personalmappe - Stamina Helse AS Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Thomas Bogen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

2 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om ytterligere utsettelse av masteroppgave Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen, Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på søknad om ytterligere utsettelse av masteroppgave Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innlevering av masteroppgave Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Signert arbeidsavtale Personalmappe - Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/ Klage over karakterfastsetting - SPLFAR305 Studentmappe - Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes, 14/ Svar på søknad om å følge et emne på juss-studiet Eksamen som privatist - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Seksjon eksamen /Karen Margrethe Kobro Drangevåg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 440

3 I,, N, X, S, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Fare for ikke bestått praksis i emne SPLPRA310 Studentmappe - N, 14/ Innstilling - ref. nr 14/89 Ref. nr 14/89 - Tre faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i datateknikk - TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - Campus Kongsberg Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, Tatt til etterretning, 14/ Vedtak - tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Rettelse angående eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Examination in external location MLA-5701 Studentmappe - Oren Packiasothy Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse

4 I,, N, X, S I, 14/ Signert arbeidsavtale Personalmappe - Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 14/ Angående videre studier på sykepleie Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen X, 14/ Referat fra studieutvalgsmøtet for maritime bachelorstudier (MTDI og IMAR) Studieutvalgsmøte IMAR og MTDI - TEKMAR Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Hernes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 14/ Søknad om endring i opplæringsplan Kandidatmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Kristin Skjold Granerød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 622 I, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale - Jorun Haugerud ( Haugland ) Jorun Haugerud Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum

5 I,, N, X, S I, 15/ Signert avtale - Per Kristian Haugen - prosjekt Per Kristian Haugen Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale - Inger lleberg Inger lleberg Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale - Andreas Dietze - prosjekt Andreas Dietze Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale - Kirsti Espeseth - prosjekt Kirsti Espeseth Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale - Mona Boysen - prosjekt Mona Boysen Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale - Ellen Krohn - prosjekt Ellen Krohn Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S I, 15/ Signert avtale - Hilde Irmeli Selbo - prosjekt Hilde Irmeli Selbo Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale - Kirsti Espeseth - prosjekt Kirsti Espeseth Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale - Kirsti Espeseth - prosjekt Kirsti Espeseth Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale MAKS620 - Ole Kristian Andersen Ole Kristian Andersen Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Merethe Westberg Merethe Westberg Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Kontrakt om sensur - Åsmund Dimmen - TD407 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Åsmund Dimmen Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

7 I,, N, X, S I, 15/ Signert kontrakt - Anne Julie Semb - MHMK900 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Anne Julie Semb Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Anne Hellum - MHMK900 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Anne Hellum Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Linda Gurvin Opheim - KK-MAT8101 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur niversitetet i Agder /Linda Gurvin Opheim Seksjon studieadministrative tjenester /Aina Enstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Hege Kaarstein - KK-MAT 8201 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Hege Kaarstein Seksjon studieadministrative tjenester /Aina Enstad 441, Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Elisabeta Eriksen - EVMAT201 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Høgskolen i Oslo og Akershus /Elisabeta Eriksen Seksjon studieadministrative tjenester /Aina Enstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til orientering I, 15/ Signert arbeidsavtale - Thomas Wilhelmsen HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Thomas Wilhelmsen Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Bjørn Solheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I,, N, X, S X, 15/ Møteinnkalling Høgskolestyret HBV Styret Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innkallinger og referater Ledelsen /Lars Gunnar Sønsteby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Organisatoriske endringer i forbindelse med fusjon Fusjon - Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Høgskolen i Telemark - ( HBV / HiT ) - Høgskolen i Sørøst Norge Kunnskapsdepartementet Regnskapsseksjonen /Britt Jorunn Langøy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 02 X, 15/ Referat fra samtale med student - Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Saksfremlegg til klagenemnda Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ ttalelse - Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 15/ Klage over karakterfastsetting - SPLFAR305 Studentmappe - Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S X, 15/ Avtale - italienske E-agentur Milano HS - Erasmus+ prosjekt Heritage training for young adults - HETYA Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Lasse Sonne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 072 I, 15/ Vedrørende betaling av studieavgiften for høstsemesteret 2015 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Studieavgiften for videreutdanning i smertebehandling høstsemesteret 2015 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Fare for ikke bestått praksis i emne SPLPRA310 Studentmappe - I, 15/ Manglende statusrapport for forskningsprosjekt - Lidenskap og motivasjon for trening HS Studentprosjekt Bachelor Master ( REK NSD ) Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Halvor Austenå Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 6 X, 15/ Innstilling på forlenget tilsetting Personalmappe - Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal

10 I,, N, X, S N, 15/ Innstilling på tilsetting i fast stilling Personalmappe - Offl 25 første ledd Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Geir Sigvard Salvesen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ Angående søknad på stilling ved HBV Ref. nr 15/ % fast stilling som professor / førsteamanuensis innen innovasjon og ledelse Institutt for økonomi og ledelse - HS - Campus Vestfold Aktuelle søkere Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om forlenget permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Lone Mette Solberg Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument, 15/ Studieprogramsavtale ( Learning Agreement ) - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen 511 I, 15/ Akseptering av studietilbud (Letter of Acceptance) - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511, Tatt til orientering, 15/ Varsel om fare for tap av studierett ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Hernes Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Hernes Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Anbudskonkurranse på vektertjenester - Innstilling til valg av leverandør Anbudskonkurranse Vektertjenester Securitas AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045, 15/ Anbudskonkurranse på vektertjenester - innstilling til valg av leverandør Anbudskonkurranse Vektertjenester Hønefoss Vaktselskap AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045, 15/ Svar - faglig råd i forbindelse med autorisasjon som optiker - Faglig råd i forbindelse med søknad om autorisasjon som optiker - Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell ( SAK ) Fakultet for Helsevitenskap /Bente Monica Aakre Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472 I, 15/ Klage over karakterfastsetting - SPELD510 Studentmappe - Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tildeling av Erasmus+ stipend (studieopphold) - Studentmappe - Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Student

12 I,, N, X, S I, 15/ Innhenting av inntektsopplysninger Personalmappe - NAV Drammen Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Vedrørende resterende studieavgift for VIDIT Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Frafall av resterende studieavgift for VIDIT Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ E-post vedrørende svar på permisjonssøknad Studentmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Liv Lund-Isaksen I, 15/ Hovedtariffoppgjøret ber om innspill Hovedtariffoppgjøret 2016 Kunnskapsdepartementet Personalavdelingen /Elisabeth Ernø Borhaug I, 15/ Styremedlemmer til stiftelsen RBP Øst og Sør Stiftelsen RBP Øst og Sør - styremedlemmer Regionsenter for barn og unges psykiske helse - RBP Øst og Sør Fakultet for Helsevitenskap 081

13 I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 15/ Tildeling av ph.d.-grad i mikro- og nanosystemteknologi Kandidatmappe - Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Student 622 I, 15/ Søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Orientering om saksgang og rettigheter Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Saksfremlegg til klagenemnda Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tilbud om midlertidig tilsetting i oppdragsstilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Midlertidig tilsetting ved kallelse - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Resultat av forvurdering i Oslofjordfondet Tekmar - IFIV - Prosjekt - Autonomus - autonom null-energi overflatefartøy Oslofjordfondet Fakultet for Teknologi og Maritime fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

14 I,, N, X, S I, 15/ Signert arbeidsavtale Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage over karakterfastsetting - BBED1010H Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø X, 15/ Opprettelse av prosjekt nr HS - prosjekt nr NKI 2015 / 2016 Regnskapsseksjonen /Britt Jorunn Langøy Offl 14 Økonomitjenester /Line Merete Skullerud Onshuus 665

15 I,, N, X, S, 15/ Tildeling av Erasmus+ stipend vår 2016 (studieopphold) - Studentmappe - Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tildeling av Erasmus+ stipend (studieopphold) - Studentmappe - Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Fare for ikke bestått praksis i emne SPLPRA310 Studentmappe - Saksfremlegg/innstilling, 15/ Meldingssaker Meldingssaker til høgskolestyret HBV Ledelsen /Lars Gunnar Sønsteby 012, 15/ Fare for ikke bestått praksis i emne SPLPRA310 Studentmappe -, 15/ Fare for ikke bestått praksis i emne SPLPRA310 Studentmappe -

16 I,, N, X, S N, 15/ Innstilling på tilsetting i stilling som professor II Tilsetting av professor II i naturfagdidaktikk - HT Offl 25 første ledd Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Jørn Nyberg 212.1, Tatt til etterretning N, 15/ Anmodning om kunngjøring - ref. nr 15/93 Ref. nr 15/93 En-to midlertidige stillinger som professor II i statsvitenskap knyttet til master i Human Rights and Multiculturalism - HT - Campus Drammen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Bent Kristiansen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Tone Strøm X, 15/ Forslag kunngjøringstekst - ref. 15/93 Ref. nr 15/93 En-to midlertidige stillinger som professor II i statsvitenskap knyttet til master i Human Rights and Multiculturalism - HT - Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Anmodning om kunngjøring - ref. nr 15/94 Ref. nr 15/94 Midlertidig stilling som professor II i rettsvitenskap knyttet til master i Human Rights and Multiculturalism - HT - Campus Drammen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Tone Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 15/ Forslag til kunngjøringstekst - ref. 15/94 Ref. nr 15/94 Midlertidig stilling som professor II i rettsvitenskap knyttet til master i Human Rights and Multiculturalism - HT - Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I,, N, X, S I, 15/ Signert samarbeidsavtale - Horten videregående skole Samarbeidsavtaler PP - praksis Horten videregående skole Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Linda Marie Bjørlin 083, Tatt til etterretning I, 15/ Signert samarbeidsavtale - Kongseik ungdomsskole Samarbeidsavtaler PP - praksis Kongseik ungdomsskole Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Linda Marie Bjørlin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083, Tatt til etterretning I, 15/ Signert samarbeidsavtale - Sande ungdomsskole Samarbeidsavtaler PP - praksis Sande ungdomsskole Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Linda Marie Bjørlin 083, Tatt til etterretning I, 15/ Signert samarbeidsavtale - Gjøklep ungdomsskole Samarbeidsavtaler PP - praksis Gjøklep ungdomsskole Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Linda Marie Bjørlin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083, Tatt til etterretning I, 15/ Signert rabattavtale med Tools AS, Kongsberg Avtale mellom Tools AS og HBV Tools AS Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter 0, Tatt til orientering I, 15/ Signert rabattavtale med Øberg Verktøy AS Avtale med Øberg Verktøy AS Øberg Verktøy AS Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 0, Tatt til orientering

18 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om utsettelse av eksamen i emne Kun500 Kunst- og ttrykksterapi Studentmappe -, Besvart med utgående dokument, 15/ tsettelse av eksamen i emne Kun500 Kunst- og ttrykksterapi Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om utsettelse av innlevering av eksamen - KVAL100 Studentmappe - Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om utsettelse av innlevering av eksamen - KVAL100 Studentmappe - Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage over karakterfastsetting - SPLELD510 Studentmappe - Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes

19 I,, N, X, S N, 15/ Høring - Internasjonal strategi for Høgskolen i Sørøst-Norge - HSN Strategi for internasjonalisering - Høgskolen i Sørøst-Norge - HSN Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Duy Tho Do Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Halvor Austenå Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Kristin Barstad Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Kapstad Ledelsen /Jorun Margrethe lvestad Ledelsen /Merete Ræstad Personalavdelingen /Elisabeth Ernø Borhaug Campus /Johnny Thorsen Økonomiavdelingen /Terje Thomassen Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Ledelsen /Jens Petter Aasen Seksjon internasjonalisering /Heidi Tovsrud Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 070 N, 15/ Mistanke om fusk Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Egil Ax Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Anmodning om kunngjøring - ref. nr 15/102 Ref. 15/102 Fast 100 % stilling som professor i profesjonskunnskap om vold og overgrep - HT - Campus Drammen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Tone Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, Tatt til etterretning X, 15/ Forslag til kunngjøringstekst - ref. 15/102 Ref. 15/102 Fast 100 % stilling som professor i profesjonskunnskap om vold og overgrep - HT - Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ ttalelse fra fakultetet Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Høgskolen i Buskerud og Vestfold /Tone Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

20 I,, N, X, S N, 15/ Informasjon fra praksis - Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Høgskolen i Buskerud og Vestfold /Tone Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Hopmark Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Hopmark Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ tlysning av bistilling Ref. nr 15/ % - Optikere i bistilling - Institutt for optometri og synsvitenskap Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Fakultet for Helsevitenskap /Bente Monica Aakre Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Oppnevning av medlemmer fra høyskolene til utvalg i niversitets- og høgskolerådet for perioden Oppnevning av medlemmer fra høyskolene til utvalg i niversitets- og høgskolerådet niversitets- og høgskolerådet Ledelsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 001 I, 15/ Klage over karakterfastsetting - SPLFAR305 Studentmappe - Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes Dok. dato: Arkivdel: Student

21 I,, N, X, S I, 15/ Høring - forslag til læreplaner i Vg2 maritime fag, Vg3 matros og Vg3 motormann Høring - forslag til læreplaner i Vg2 maritime fag, Vg3 matros og Vg3 motormann tdanningsdirektoratet Fakultet for Teknologi og Maritime fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00185-7 Offer of employment Personalmappe - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/00290-68 Signert avtale om kjøp

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00290-73 Brukerutvalget, samtlige referater Campusutvikling Kongsberg - KKP OEC Consulting AS Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030, Tatt til

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00082-7 Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00082-8 Signert

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00167-2 Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Student, 14/00777-12 820233 - Likviditetsrapport

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00680-11 Vedtak om tilrettelagt eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01498-6 Søknad om opprykk etter oppnådd doktorgrad Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00344-3 Sier opp sin stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 20.09.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00344-4 Kopi av brev - Vedtak om uførepensjon Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00181-37 Kopi av brev - Vedrørende søknad om støtte til revisjon av maritim lærebok MARKOM2020 Kunnskapsdepartementet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh Dok. dato: 23.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00143-11 Innstilling ang. søknad om ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Fakultet for Helsevitenskap /Anne Marie Gran Bruun Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-4 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 I, 14/00139-11 Signert kontrakt - sakkyndig bedømming Personalmappe - Torill Moen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00409-6 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige grunnlag Personalmappe -, 14/01055-10 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00128-18 Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/00128-19 Oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-20 Budsjett brukeravhengige driftskostnader 2016 - kontrakt 9298 - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 02.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00450-6 Referat - Oppfølgingsmøte individuell omstillingsavtale Personalmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Jørn Nyberg Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00210-15 Signert arbeidsavtale samt signert skjema for melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 17.11.2015 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-9 Maksdato sykepenger Personalmappe - Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/00167-1 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01709-4 Vedtak om innpass av JR1550 mot MRAD608 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01984-41 Samarbeidsavtale

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00004-41 Kompetanse for kvalitet - Regnskapsrapport studieåret 2014/2015 HT - Prosjekt nr. 48018-48019 - 48020-48021 - 48026-48028 - 48100-48101 - 48102-48103 - 48104-48105 - 48106-48107

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00290-78 Vedrørende fakturering av Trådløst, Trådfast og AV Campusutvikling Kongsberg - KKP Kongsberg Kommune Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030, 14/00369-8

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-17 Varsel om husleiereguleing - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030 I,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00404-6 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: 07.09.2015 Arkivdel: Student I, 14/00857-13 Korrigert avvisning - Avlevering fra Høgskolen i Buskerud Konvertering og avlevering

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-12 Melding om innvilget ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/002-6 Informasjon - ansvarsområder Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00279-27 Anmodning om utbetaling av tilskudd til VRI fase III Vestfold for skrivestøtte til søknad for programperioden 2014-2017 VRI 3 - TEKMAR - Prosjekt nr. 36040 - Hovedprosjekt - styringsgruppe

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00369-7 Saksfremlegg DP/HE - 15/38 - Forlenget midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II Personalmappe - Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/00635-10 Rutinebeskrivelser

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00291-25 Kopi av brev - Statsbygg/arkitekter - om Samskipnadens arealer i nybygg Campusutvikling HBV - Campus Ringerike Ozren Lozo, Statsbygg Campus /Johnny Thorsen 030 I, 14/00363-15 Innvilgelse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Eventuelt: Full makt for tildeling av ph.d. - grad i mikro - og nanosystemsteknologi til Fjodors Tjulkins

Eventuelt: Full makt for tildeling av ph.d. - grad i mikro - og nanosystemsteknologi til Fjodors Tjulkins MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 11.12.2015 kl. 13 :00 Møtet ble holdt Til stede Campus Drammen Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-3 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 X, 14/00647-3 Faglig vurdering Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00430-19 Arbeidsavtale i retur - aksept. Periode 1.9.16.- 15.12.16 i stilling som universitetslektor Dok. dato: 11.11.2016 Arkivdel: Personal 212.14, Tatt til etterretning, 14/00979-19

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00363-16 Søknad - videreføring av 80 % stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal 221, Besvart med utgående dokument,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02785-3 Møteinnkalling Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge 11.12.2015 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Sørøst-Norge /Anita Dale Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/03190-5 Oppnevning av studentrepresentanter til HSNs klagenemnd HSN klagenemnd Rektors ressursgruppe /Jens Petter Aasen Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: 14.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-116 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Thomas Haugbro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/02143-117 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Jørgen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

MØTEBOK. Vedtakssaker

MØTEBOK. Vedtakssaker MØTEBOK TORSDAG 13.februar 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Campus Drammen Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, Styremedlem Marit G.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02278-11 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger - Kommunal skolepolitiker studie 2014 Innsamling/behandling av personopplysninger

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00057-24 Certificate - attest Midlertidig tilsetting Sophia K. Leiva Seksjon for arkiv /Signe Petra Morvik Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/00116-10 Tilbud om forlenget midlertidig tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02147-79 Oppsigelse av praksisplass 3BL LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler Bybrua FS barnehage Ingunn Rausand Studieadministrativ

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00499-14 Kopi NHH: Sensorer og feriepenger Sensurordninger på lavere grad Kunnskapsdepartementet Seksjon for økonomi /Marit Borsholm 04.09.2017 Sakarkiv 335 Saksfremlegg/innstilling,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer