Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 X, 14/ Faglig vurdering Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Anne Kari Botnmark, 14/ Gjenopptak av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Lønnskrav i hht forhandlinger Personalmappe - Seksjon internasjonalisering /Heidi Tovsrud Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Drammen Personalavdelingen /Elisabeth Ernø Borhaug Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Angående søknad om opprykk til professor i historie Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 I,, N, X, S X, 14/ Lønnsendring i forbindelse med opprykk Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Forlenget tilsetting som stipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Revidert resultatrapport VRI forprosjekt VRI 3 - TEKMAR - MTDI - prosjekt nr Maritim olje og gass Techno House AS Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Sanda Knutson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, Tatt til etterretning I, 14/ Revidert timelister VRI forprosjekt VRI 3 - TEKMAR - MTDI - prosjekt nr Maritim olje og gass Techno House AS Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Sanda Knutson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, Tatt til etterretning I, 14/ Tilsagn om driftsmidler for ENT3R v/ Høgskolen i Buskerud og Vestfold TEKMAR - Prosjekt nr ENT3R Kongsberg - rekruttering til realfag Nasjonalt senter for realfagsrekruttering Fakultet for Teknologi og Maritime fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 14/ Signert kontrakt - Monica Nardelli Samarbeid med eksterne aktører om studier i utlandet Monica Nardelli Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Anya Skreppedal Andersen , Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S, 14/ Tilsetting i fast stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om permisjon m/anbefaling Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Tilsetting i fast stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om eksamen som privatist - Eksamen som privatist - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Vibeke Bredahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 440, 14/ Varsel om fare for å få ikke bestått praksisperiode emne SPLPRA310 Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Tilsetting i fast stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal

4 I,, N, X, S I, 14/ Avtale om beredskapsfri Personalmappe - Røde Kors Re Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Roy Rasmussen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Invitasjon til informasjonsmøte for arbeidsgivere Informasjonsmøte for arbeidsgivere - lønnsområdet Kemneren i Drammensregionen Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231.9, 14/ Oppnevning av sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om personlig opprykk til professor i psykisk helsearbeid Personalmappe - Sakkyndig utvalg Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale - Kjell Rosenberg HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Kjell Rosenberg Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum 212.2, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Hans Abraham Hauge HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Hans Abraham Hauge Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Roger Larsen - prosjekt HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Roger Larsen Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap 212.2, Tatt til etterretning

5 I,, N, X, S I, 15/ Signert arbeidsavtale - Odd-Arne Hansen Heidsær - prosjekt HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Odd-Arne Hansen Heidsær Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Rune Jarle Hansen - ØA-FRA1001 HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - sensorer / sensur Rune Jarle Hansen Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg, 15/ Sensoroppdrag ny sensur - BNAT Jon Helge Halleraker Jan Helge Halleraker Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Sensoroppdrag masteroppgave - MH-OPP Catharina Bjørnquist Catharina Bjørnquist Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse, 15/ Sensoroppdrag masteroppgave - MH-OPP Anne Inga Nilsen Anne Inga Nilsen Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse, 15/ Sensoroppdrag masteroppgave - MH-OPP lf P. Dahl lf P. Dahl Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse

6 I,, N, X, S, 15/ Sensoroppdrag masteroppgave - MH-OPP Steffen Torp Fakultet for Helsevitenskap /Steffen Torp Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse, 15/ Sensoroppdrag masteroppgave - MH-OPP Ole Jacob Thomassen Fakultet for Helsevitenskap /Ole Jacob Thomassen Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse, 15/ Sensoroppdrag - KVAL100 - Sissel Andreassen Sissel Andreassen Seksjon eksamen /Marit Evju, 15/ Sensoroppdrag - KOS100 - Caroline Adelaide Morel Caroline Adelaide Morel Seksjon eksamen /Marit Evju, 15/ Sensoroppdrag masteroppgave - MH-OPP Elisabeth Fransson Elisabeth Fransson Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse, 15/ Sensoroppdrag masteroppgave - MH-OPP Ole Jacob Thomassen Fakultet for Helsevitenskap /Ole Jacob Thomassen Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse

7 I,, N, X, S I, 15/ Signert kontrakt - Arnulf Myklebust - OBIN2012 Arnulf Myklebust Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Jan Olav Notevarp - BSPL206 Jan Olav Notevarp Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Monica Nordbakke - G1MAT102 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Monica Nordbakke Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr , Tatt til orientering I, 15/ Motivasjon i egen idrettsaktivitet - En kvalitativ undersøkelse om betydningen av autonomi, kompetanse og sosial tilhørighet for motivasjon hos unge utøvere Masteroppgaver - Fakultet for helsevitenskap - HE Bente Rognlien Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Hopmark 4 I, 15/ Et arbeidsliv, en arbeidsplass vi er vår egen lykkes smed? En kvalitativ studie om arbeidsplassen, arbeidsmiljøet under og etter en omstillingsprosess samt ansatte og ledere sitt bidrag til arbeidsmiljøet Masteroppgaver - Fakultet for helsevitenskap - HE Janne Farstad Kirkhus Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Hopmark 4 I, 15/ Søknad om overflytting - Overflyttingssøknader - HE - Fakultet for helsevitenskap / 2016 Studieavdelingen /Kari Egelandsdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

8 I,, N, X, S, 15/ Presisering av vedtak om ekstra eksamensforsøk ved henvendelse om avmelding Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende sykdom på eksamensdagen Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen X, 15/ Protokoll T/HE - møtedato Tilsettingsutvalg HE - Fakultet for helsevitenskap - innkallinger og protokoller Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Protokoll T/HE - møtedato Tilsettingsutvalg HE - Fakultet for helsevitenskap - innkallinger og protokoller Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Tilsettingsutvalg for dosenter og professorer - protokoll Tilsettingsutvalg for dosenter og professorer - innkallinger og protokoller Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Tilsettingsutvalg - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - protokoll Tilsettingsutvalg - HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - innkallinger og protokoller 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

9 I,, N, X, S X, 15/ Tilsettingsutvalg - Fakultet for teknologi og maritime fag - protokoll Tilsettingsutvalg - TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - innkallinger og protokoller 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-FRA1001 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg X, 15/ Referat fra Programrådsmøte - PP - Campus Drammen Programråd - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Hanne Kjeang Amdahl 012 X, 15/ Referat fra referansesamtale - ref. nr 15/44 Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i finansregnskap Institutt for økonomi og ledelse - HS - Campus Vestfold Offl 25 første ledd Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Thomas Bogen 212.1, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-FRA1001 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - NA-F1O1001 Studentmappe - Seksjon eksamen /Kristina Kleppan Jonstang

10 I,, N, X, S I, 15/ Interimrapport Erasmus pluss mobilitet - finansieringsavtale NO01-KA Erasmus+ ansattmobilitet SI Erasmus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om Erasmus+ stipend (ansattmobilitet) - Bjørn Atahuallpa Bejar Fjærli Erasmus+ ansattmobilitet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Bjørn Atahuallpa Bejar Fjærli 072, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-FRA 1001 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg I, 15/ Informasjon om vedtak /18 Hverdagstrygghet - en vei mot bedring? HE Studentprosjekt Bachelor Master ( REK NSD ) Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 669, 15/ Søknad - Øyeplager og muskel- og skjelettplager hos barn i forbindelse med bruk av nettbrett og smarttelefon HE Studentprosjekt Bachelor Master ( REK NSD ) Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Mari Schiøtz Thorud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 669, 15/ Tilsetting i fast stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal

11 I,, N, X, S I, 15/ Signert kontrakt - sakkyndig bedømming Personalmappe - Bjørn Gjevik Personalavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Dekanens innstilling ved lønnsinnplassering ved opprykk Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap , 15/ Svar på søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap , 15/ Svar på søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap , 15/ Svar på søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap

12 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap I, 15/ Akseptering av studietilbud (Letter of Acceptance) - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511, Tatt til orientering I, 15/ Akseptering av studietilbud (Letter of Acceptance) og studieprogramsavtale (ikke signert ved HBV) - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap , Tatt til orientering, 15/ Svar på søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511, 15/ Svar på søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 X, 15/ BNAT gang - Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige emner Løsningsforslag Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap - studieåret 2015 / 2016 Seksjon eksamen /Hilde Sæther 451

13 I,, N, X, S X, 15/ BSPL108SK - Grunnleggende sykepleie og sykepleie til utvalgte pasientgrupper Løsningsforslag Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap - studieåret 2015 / 2016 Seksjon eksamen /Hilde Sæther 451 X, 15/ BSPL206 - Sykepleiens faglige-/vitenskapelige-/naturvitenskapelige- og samfunnsvitenskapelige emner, integrert eksamen - 2 år Løsningsforslag Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap - studieåret 2015 / 2016 Seksjon eksamen /Hilde Sæther 451 X, 15/ SH-KLV Kurs 8: Kunnskapsbasert praksis, ledelse og veiledning i sykepleie Løsningsforslag Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap - studieåret 2015 / 2016 Seksjon eksamen /Hilde Sæther 451 X, 15/ SH-KLV Kurs 8: Kunnskapsbasert praksis, ledelse og veiledning i sykepleie Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap - studieåret 2015 / 2016 Seksjon eksamen /Hilde Sæther 451 I, 15/ Signert avtale - Kjetil Hobber Praksislærere / øvingslærere PP Kjetil Hobber Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Linda Marie Bjørlin , Tatt til etterretning, 15/ Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/68 Midlertidig 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i RLE - HT - Campus Drammen Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

14 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - NA-F Studentmappe - Seksjon eksamen /Kristina Kleppan Jonstang I, 15/ Innsynsbegjæring Rekrutteringsprosess for rektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge Bø Blad AS /Marta Kjøllesdal Høgskolen i Buskerud og Vestfold /Kjetil Horgmo Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 209 Norge, 15/ Tilsetting i fast stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Innstilling sakkyndig medlemmer Ref. nr 15/73 2. gangs utlysning % fast stilling - Førsteamanuensis/førstelektor i varehandelsledelse Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Birger Opstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Innstilling sakkyndig medlemmer Ref. nr 15/ % fast stilling - Førsteamanuensis/førstelektor i strategi og opplevelsesøkonomi Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Birger Opstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - NA-F1M2010 Studentmappe - Seksjon eksamen /Kristina Kleppan Jonstang Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag , 15/ Tilbud om midlertidig tilsetting i oppdragsstilling som prosjektmedarbeider ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - engasjement - prosjektmedarbeider - Reisepol - Offl I, 15/ Godkjenning fra høgskoledirektør vedr midlertidig tilsetting i eksternfinansiert stilling HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - engasjement - prosjektmedarbeider - Reisepol - Ledelsen /Kai Terje Mjøsund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, Tatt til etterretning, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - NF-F1M2010 Studentmappe - Seksjon eksamen /Kristina Kleppan Jonstang Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Høringssvar - IMRS Høring - faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Ledelsen /Ingvild Marheim Larsen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Thor Christian Bjørnstad Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 011 Norge X, 15/031-4 Godkjent kunngjøringstekst - ref. 15/84 Ref. nr 15/ % 1-2 midlertidige stillinger i matematikk - HT - Campus Vestfold og Campus Drammen 212.2

16 I,, N, X, S I, 15/ Aksept fra MSS - Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen, 15/ Tilbud om forlenget tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis II ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om forlenget tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis II ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Forlenget tilsetting i midlertidig bistilling førsteamanuensis II - Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Ny dato for utsatt eksamen i emne MVIT602 Studentmappe - Studieavdelingen /Kari Egelandsdal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Karakterutskrift Studentmappe - NKI Nettstudier Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om fritak Studentmappe - NKI Nettstudier Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, X, S, 15/ Vedtak om fritak Studentmappe - NKI Nettstudier Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage om innpassing emne 4 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Mette Larsen, 15/ Varsel om fare for å få ikke bestått praksisperiode i emne SPLPRA310 Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Varsel om fare for å få ikke bestått på praksisperiode i emnet SPLPRA310 Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Varsel om fare for å få ikke bestått praksisperiode i emnet SPLPRA310 Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Korrigering av innlevering Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I,, N, X, S, 15/ Vedr. innlevering i SINT1133- Introduksjon til statsvitenskap Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/03-5 Aksept fra NTN Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedr. fremmøte i pedagogikk Studentmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Hanne Kjeang Amdahl Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Oppsigelse av studieplass Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Merete Elisabeth Hovet Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Ikke levert obligatoriske oppgaver i VISDES104 og VISIKT101 Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey I, 15/ Signert intensjonsavtale KulMat HT - IPED - Prosjekt - KulMat Horten kulturskole Seksjon studieadministrative tjenester /Mette Larsen 666

19 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Hopmark Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Hopmark I, 15/ Medfinansiering av digitaliseringsprosjekt i statlige virksomheter Digitaliseringsprosjekt i staten Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) Campus /Johnny Thorsen 053 I, 15/032-1 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg, Besvart med utgående dokument, 15/032-2 Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fritak fra fag Studentmappe - NKI Nettstudier Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

20 I,, N, X, S, 15/ Vedtak om fritak fra fag - Studentmappe - NKI Nettstudier Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ tlysning - prosjektmidler universell utforming tvikling av feltet universell utforming Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00082-7 Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00082-8 Signert

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01709-4 Vedtak om innpass av JR1550 mot MRAD608 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01984-41 Samarbeidsavtale

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-20 Budsjett brukeravhengige driftskostnader 2016 - kontrakt 9298 - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 02.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00181-37 Kopi av brev - Vedrørende søknad om støtte til revisjon av maritim lærebok MARKOM2020 Kunnskapsdepartementet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh Dok. dato: 23.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00450-6 Referat - Oppfølgingsmøte individuell omstillingsavtale Personalmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Jørn Nyberg Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00210-15 Signert arbeidsavtale samt signert skjema for melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 17.11.2015 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00344-3 Sier opp sin stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 20.09.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00344-4 Kopi av brev - Vedtak om uførepensjon Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00863-10 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal N, 14/00863-11 Vedr. oppsigelse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00185-7 Offer of employment Personalmappe - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/00290-68 Signert avtale om kjøp

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00279-27 Anmodning om utbetaling av tilskudd til VRI fase III Vestfold for skrivestøtte til søknad for programperioden 2014-2017 VRI 3 - TEKMAR - Prosjekt nr. 36040 - Hovedprosjekt - styringsgruppe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00680-11 Vedtak om tilrettelagt eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01498-6 Søknad om opprykk etter oppnådd doktorgrad Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00167-2 Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Student, 14/00777-12 820233 - Likviditetsrapport

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00290-78 Vedrørende fakturering av Trådløst, Trådfast og AV Campusutvikling Kongsberg - KKP Kongsberg Kommune Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030, 14/00369-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00128-18 Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/00128-19 Oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-17 Varsel om husleiereguleing - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030 I,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00404-6 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: 07.09.2015 Arkivdel: Student I, 14/00857-13 Korrigert avvisning - Avlevering fra Høgskolen i Buskerud Konvertering og avlevering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-12 Melding om innvilget ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/002-6 Informasjon - ansvarsområder Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/03190-5 Oppnevning av studentrepresentanter til HSNs klagenemnd HSN klagenemnd Rektors ressursgruppe /Jens Petter Aasen Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: 14.01.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S I, 16/00047-3 Signert sensorkontrakt - BMET3010K Gunnar K Berge Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/00070-15 Signert sensorkontrakt -SO-FAG1000 Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02769-6 Søknad om permisjon og anbefaling fra instituttet Dok. dato: 02.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 14/02769-7 Svar på søknad om permisjon Dok. dato: 03.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv X,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02785-3 Møteinnkalling Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge 11.12.2015 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Sørøst-Norge /Anita Dale Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00237-21 Lønnsjustering - vit. ass. Børsprosjektet Dok. dato: 25.02.2016 Arkivdel: Personal 212.14 I, 14/00642-3 Avtale om overføring av ferie 2015 til 2016 Avtaler om overføring av ferie organisasjonsutvikling

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00108-27 810210 og 820210 NHH Likviditetsrapport for tidsrommet 01.02.2016-29.02.2016 Likviditetsrapporter for 2013, 2014, 2015 Direktoratet for økonomistyring - seksjon for regelverk og

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01523-3 Mandat for utgreiingsarbeid - HiB, HSH, HiSF SAKS - Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv 321 N,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM.

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM. Offentlig journal Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00368-018 X Datert: 02.11.2012 Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 6.7.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2011.

Journaldato: 6.7.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.06.2011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.7.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 07.07.2011 Klage på sensur Klage på sensur 2011/1346-3 5006/2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S, 16/00070-14 Oppnevning av sensor SOPA2165 Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - HS - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Tore Hansen Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato:

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer