Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 , 14/ Refusjonskrav lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg, 14/ Kontrakt om sensur - Ole E. Wattne - VISDES304 - Prosjekt Ole E. Wattne, 14/ Kontrakt om klagesensur - VISDES304 Ole E. Wattne, 14/ Kontrakt om sensur - Ole Lund - VISDES304 - prosjekt Høgskolen i Gjøvik /Ole Lund, 14/ Kontrakt om klagesensur - VISDES304 Høgskolen i Gjøvik /Ole Lund

2 , 14/ Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - Personalmappe - NAV Skanning Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Samarbeidsavtale mellom Nedre Eiker kommune og HBV HT - IMRS - prosjekt nr / / Kompetanse for mangfold Nedre Eiker kommune Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 14/ Oppnevning av klagesensor - VISDES304 - prosjekt Ole E. Wattne, 14/ Oppnevning av klagesensor - VISDES304 - prosjekt Høgskolen i Gjøvik /Ole Lund, 14/ Tilbakemelding på møtereferat - Personalmappe - NAV Re Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - Seksjon eksamen /Nina Charlotte Grøtterød Dok. dato: Arkivdel: Student

3 I, 14/ Tillegg til prolongering av samarbeidsavtalen - Nye produkter - Picomed AS Innovatoriet - avtaler med leverandører Picomed AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Ledelsen /Torill Lønningdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Prolongering av samarbeidsavtalen - AKPdesign Aps Innovatoriet - avtaler med leverandører AKPdesign ApS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Ledelsen /Torill Lønningdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Oppnevning av klagesensor - VISDES304 - prosjekt Ole E. Wattne, 14/ Oppnevning av klagesensor - VISDES304 - prosjekt Høgskolen i Gjøvik /Ole Lund, 14/ Orientering om Klagenemndas vedtak Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Bekreftelse på ankomst ifm Erasmus+ utvekslingsopphold høst 2015 Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering

4 I, 14/ Bekreftelse på ankomst ifm Erasmus+ utvekslingsopphold høst 2015 Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 14/ Årlig progresjonsrapport Kandidatmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 14/ Vedtak om innpassing av emner i ph.d-studiet Kandidatmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 622 I, 14/ Innpassing av emner - dokumentasjon Kandidatmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Klage over karakterfastsetting - SFAC1123 Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Søknad og svar om fritak fra bacheloroppgave Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Eivind Arne Fauskanger Dok. dato: Arkivdel: Student

5 I, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen , Tatt til orientering I, 14/ Søknad om permisjon Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande, Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på søknad om permisjon Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om bytte fra Industriell økonomi til Strategi og kompetanseledelse Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Svar vedrørende bytting av studieretning Studieavdelingen /Neringa Tullut

6 X, 14/ Vedr. bytte fra Industriell økonomi til Strategi og kompetanseledelse Studieavdelingen /Neringa Tullut Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Vedrørende søknad om permisjon uten lønn fra stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Pensjonsmeldingsskjema til SPK Personalmappe - Statens pensjonskasse Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 15/ Signert arbeidsavtale - Nina Bjerknes HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Nina Bjerknes Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Tone Burvald Enersen HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Tone Burvald Enersen Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Astrid Bergland HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Astrid Bergland Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

7 I, 15/ Signert arbeidsavtale - Trond Berg Eriksen HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Trond Berg Eriksen Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Kjetil Gjerdalen TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - arbeidsavtaler - timelærere / gjesteforelesere - studentassistenter Kjetil Gjerdalen Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Tone Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Kontrakt om sensur - VISDES202 HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - sensorer / sensur Phidias AS v/ Thomas Wilhelmsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 15/ Sensoroppdrag - ny sensur - BSPL306 - Jan Olav Notevarp HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Jan Olav Notevarp Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 15/ Sensoroppdrag - ny sensur - BSPL306 - Eva Merethe Solum HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Fakultet for Helsevitenskap /Eva Merethe Solum Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ Signert kontrakt - MGER601 - Solveig Hauge HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Solveig Hauge Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til orientering

8 I, 15/ Signert kontrakt - SPLPRA421 - Jorunn Saunes HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Jorunn Saunes Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til orientering X, 15/ Protokoll fra Klagenemndas møte Klagenemnda ved HBV Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Sakkyndig vurdering angående din søknad på stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/ % fast - førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i bedriftsøkonomiske fag - HS - Campus Drammen - 2. og 3. gangs utlysning Aktuelle søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innsigelser til sakkyndig utvalg og videre ansettelsesprosess ved HBV Ref. nr 15/ % fast - førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i bedriftsøkonomiske fag - HS - Campus Drammen - 2. og 3. gangs utlysning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Sakkyndig vurdering angående din søknad på stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/11-2 bistillinger i 20 % stilling - Førsteamanuensis / Førstelektor i administrasjonsfag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Aktuelle søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Sakkyndig vurdering angående din søknad på stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/12-3 bistillinger i 20 % - Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i bedriftsøkonomiske fag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Aktuelle søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

9 I, 15/ Innsigelser til sakkyndig utvalg og videre ansettelsesprosess ved HBV Ref. nr 15/12-3 bistillinger i 20 % - Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i bedriftsøkonomiske fag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Karakterutskrift BI Offl 26 første ledd Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Trekker innstilling - saksfremlegg T 15/12 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som høgskolelektor i Institutt for økonomi og ledelse - HS - Campus Vestfold - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Thomas Bogen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 15/ IDR Kropp, funksjon og trening - Vår Emnerapport Institutt for Praktiske-og estetiske fag ( IPEF ) - Emnerapporter Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Kristoffer Toldnes Cumming Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 X, 15/ BI-TRV Treningsveileder i styrke, utholdenhet og bevegelighet - Våren Emnerapport Institutt for Praktiske-og estetiske fag ( IPEF ) - Emnerapporter Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Kristoffer Toldnes Cumming Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412, 15/ Sakkyndig vurdering angående din søknad på stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i organisasjons- og ledelsesfag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Aktuelle søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 , 15/ Sakkyndig vurdering angående din søknad på stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i varehandelsledelse - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Aktuelle søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Sakkyndig vurdering angående din søknad på stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i opplevelsesøkonomi - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Aktuelle søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap 2015 Kunnskapsdepartementet Regnskapsseksjonen /Britt Jorunn Langøy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg ved vurdering og rangering av søkere til stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i barnehagepedagogikk Ref. nr 15/32 Inntil fem faste stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i barnehagepedagogikk - HT - Campus Vestfold og Campus Drammen Sakkyndig utvalg Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Anskaffelsesprotokoll instrumenter - prosjekt nr TEKMAR - prosjekt nr Lasepro - NFR Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Søknad om utvidet studietid Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

11 , 15/ Svar på søknad om utvidet studietid Studieavdelingen /Neringa Tullut I, 15/ Signert kontrakt angående leasing Leiekontrakt - leieobjekt - PS brikke Atea Finance AS IT-seksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 15/ Innovasjonspraksiser i IKT-bedrifter Masteroppgaver - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Jiwan Lal Sandhu Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Hedda Synøve Birgitta Finstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Innstilling - Ref 15/53 Ref. nr 15/53 Fast 100 % stilling som resepsjonsmedarbeider ved Campusavdelingen - Campus Drammen Personalavdelingen /Simen Strømmen Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klage over karakterfastsetting - RFMA-1001 Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Får følge studiet uten sikret praksisplass Fakultet for Helsevitenskap /Kjersti Hannisdal Haga Dok. dato: Arkivdel: Student

12 , 15/ Svar på søknad om Erasmus+ stipend (ansattmobilitet) høst Merete Elisabeth Hovet Erasmus+ ansattmobilitet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Merete Elisabeth Hovet Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 072, 15/ Orientering om Klagenemndas vedtak Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Prosjektskisse masteroppgave Seksjon studiekvalitet /Egil Ax Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Sigrunn Tvedten Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - Seksjon eksamen /Nina Charlotte Grøtterød Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ ttalelse fra student Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall, Tatt til etterretning, 15/ Orientering om Klagenemndas vedtak Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student

13 , 15/ Orientering om Klagenemndas vedtak Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Regarding registration for courses - Maritime Management Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby X, 15/ Registration for courses - Maritime Management Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Anne Kari Botnmark I, 15/ Invitasjon til avklaringsmøte om utvikling av kurspakke og gjennomføring av opplæring knyttet til «Helhetlige pasientforløp i hjemmet» «Helhetlige pasientforløp i hjemmet» - HPH - Follokommunene Kompetansehjulet i Follo Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, 15/ Svar på søknad om reservering av studieplass - Reservering av studieplass Seksjon opptak /Siri Stefansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516 I, 15/ Søknad om reservering av studieplass - Reservering av studieplass Seksjon opptak /Siri Stefansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516, Besvart med utgående dokument

14 , 15/ Svar på søknad om reservering av studieplass - Reservering av studieplass Seksjon opptak /Siri Stefansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516 I, 15/ Avslutter studier Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Merete Elisabeth Hovet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fjerde forsøk på eksamen - Matte 2 og statistikk Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Innstilling - tilsetting i oppdragsstilling Oppdragsstilling ved Institutt for Strategi og økonomi - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - prosjekt nr Ledelsen /Kai Terje Mjøsund Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Hans Anton Stubberud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, Besvart med utgående dokument N, 15/ Godkjenning fra høgskoledirektør Oppdragsstilling ved Institutt for Strategi og økonomi - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - prosjekt nr Ledelsen /Kai Terje Mjøsund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Endring i kvalitetsforskriften av nr. 96 Forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Kunnskapsdepartementet Seksjon studiekvalitet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

15 N, 15/ Innstilling - tilsetting i oppdragsstilling Oppdragsstilling ved Institutt for Strategi og økonomi - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - prosjekt nr Ledelsen /Kai Terje Mjøsund Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Hans Anton Stubberud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, Besvart med utgående dokument N, 15/ Godkjenning fra høgskoledirektør Oppdragsstilling ved Institutt for Strategi og økonomi - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - prosjekt nr Ledelsen /Kai Terje Mjøsund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Bekreftelse på navnemelding Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad på stilling Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Elise Håheim Campus Vestfold /Britt Karin Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad på stilling Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Sylwia Krupinska Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad på stilling Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Emilia Dabrowska Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

16 X, 15/ tvidet søkerliste - ref. nr 15/63 - Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Offentlig søkerliste - ref. nr 15/63 Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad på stilling Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Heidi Strøm Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ TR 2015/54 Kunngjøring av vikariat - 100% stilling som førstekonsulent - Studieavdelingen - Seksjon for opptak - Campus Vestfold - ref 15/64 Ref. nr 15/64 - Vikariat som førstekonsulent innen opptak - Vestfold Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møteprotokoll Høgskolestyret Meldingssaker - Høgskolestyret Ledelsen /Lars Gunnar Sønsteby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ Søknad om innpassing av ekstern utdanning i masterprogram Innpassing av ekstern utdanning i masterprogram Seksjon studieadministrative tjenester /Anne-Marie Øverland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 536

17 I, 15/ Søknad om godkjenning av tidligere eksamener Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Oppnevning av klagesensor- VISDES304 - prosjekt Ole E. Wattne, 15/ Oppnevning av klagesensor - VISDES304 - prosjekt Høgskolen i Gjøvik /Ole Lund N, 15/ Innstilling Anbefaling av permisjonssøknad Personalmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Bjørn Solheim Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 15/ Bekreftelse på oppfylt utdanningskrav - autorisert regnskapsfører Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student

18 , 15/ Midlertidig svar på søknad om innpassing av studier Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Anne-Marie Støvreide Hanche Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om innpassing av fag Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedrørende innpass Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Anne Kari Botnmark, 15/ Registrert: tsatt frist på innlevering av masteroppgaven til Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen I, 15/ Vedrørende eksamensresultater Bekreftelse på fullført studium - Høgskoleingeniør - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

19 , 15/ Informasjon om utstedelse av nytt vitnemål (duplikat) m.m. Bekreftelse på fullført studium - Høgskoleingeniør - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 461 I, 15/ Ber om duplikat av vitnemål Bekreftelse på fullført studium - Høgskoleingeniør - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på fullført studium - Høgskoleingeniør Bekreftelse på fullført studium - Høgskoleingeniør - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 461 I, 15/ Søknad om innpassing av emner Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ FS-import av ekstern norsk utdanning Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Joakim Bjørk Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem I, 15/ Klage over karakterfastsetting - REFY1200 Seksjon eksamen /Berit Knutsen Midlertidig svar sendt

20 N, 15/ Signerte retningslinjer for praksisplassfordeling - studiested Drammen Fakultet for Helsevitenskap - Fordeling av praksisplasser - Campus Drammen Fakultet for Helsevitenskap /Kjersti Hannisdal Haga Fakultet for Helsevitenskap /Kjersti Hannisdal Haga Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Søknad om fritak fra praksis Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument I, 15/ Informasjon om navnendring Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Anne-Marie Støvreide Hanche Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Avslutter studier Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Carina Broen- Konradsen, Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på avslutning av studier Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Carina Broen- Konradsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av fag Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Carina Broen- Konradsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

21 , 15/ Vedtak om innpassing av fag Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Carina Broen- Konradsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Engasjement i oppdragsstilling Tilsetting i midlertidig oppdragsstilling som førstekonsulent ved Fakultet HS - Campus Ringerike Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Halvor Austenå Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om innpassing av fag Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Anne-Marie Støvreide Hanche Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpass av emner fra HiØ Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument X, 15/ Faglig vurdering Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student

22 I, 15/ Karakterutskrift Høgskolen i Østfold Offl 26 første ledd Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpass av emner fra Høgskolen i Østfold Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Liv Lund-Isaksen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student

23 I, 15/ Høring - Regional plan for kunnskapssamfunnet Høring - Regional plan for kunnskapssamfunnet Buskerud fylkeskommune Ledelsen /Per Eirik Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Klage over karakterfastsetting - MFSOPG Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer