Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 , 14/ Refusjonskrav lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg, 14/ Kontrakt om sensur - Ole E. Wattne - VISDES304 - Prosjekt Ole E. Wattne, 14/ Kontrakt om klagesensur - VISDES304 Ole E. Wattne, 14/ Kontrakt om sensur - Ole Lund - VISDES304 - prosjekt Høgskolen i Gjøvik /Ole Lund, 14/ Kontrakt om klagesensur - VISDES304 Høgskolen i Gjøvik /Ole Lund

2 , 14/ Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger - Personalmappe - NAV Skanning Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Samarbeidsavtale mellom Nedre Eiker kommune og HBV HT - IMRS - prosjekt nr / / Kompetanse for mangfold Nedre Eiker kommune Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 14/ Oppnevning av klagesensor - VISDES304 - prosjekt Ole E. Wattne, 14/ Oppnevning av klagesensor - VISDES304 - prosjekt Høgskolen i Gjøvik /Ole Lund, 14/ Tilbakemelding på møtereferat - Personalmappe - NAV Re Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - Seksjon eksamen /Nina Charlotte Grøtterød Dok. dato: Arkivdel: Student

3 I, 14/ Tillegg til prolongering av samarbeidsavtalen - Nye produkter - Picomed AS Innovatoriet - avtaler med leverandører Picomed AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Ledelsen /Torill Lønningdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Prolongering av samarbeidsavtalen - AKPdesign Aps Innovatoriet - avtaler med leverandører AKPdesign ApS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Ledelsen /Torill Lønningdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Oppnevning av klagesensor - VISDES304 - prosjekt Ole E. Wattne, 14/ Oppnevning av klagesensor - VISDES304 - prosjekt Høgskolen i Gjøvik /Ole Lund, 14/ Orientering om Klagenemndas vedtak Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Bekreftelse på ankomst ifm Erasmus+ utvekslingsopphold høst 2015 Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering

4 I, 14/ Bekreftelse på ankomst ifm Erasmus+ utvekslingsopphold høst 2015 Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 14/ Årlig progresjonsrapport Kandidatmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 14/ Vedtak om innpassing av emner i ph.d-studiet Kandidatmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 622 I, 14/ Innpassing av emner - dokumentasjon Kandidatmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 14/ Klage over karakterfastsetting - SFAC1123 Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Søknad og svar om fritak fra bacheloroppgave Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Eivind Arne Fauskanger Dok. dato: Arkivdel: Student

5 I, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen , Tatt til orientering I, 14/ Søknad om permisjon Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande, Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på søknad om permisjon Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om bytte fra Industriell økonomi til Strategi og kompetanseledelse Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Svar vedrørende bytting av studieretning Studieavdelingen /Neringa Tullut

6 X, 14/ Vedr. bytte fra Industriell økonomi til Strategi og kompetanseledelse Studieavdelingen /Neringa Tullut Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Vedrørende søknad om permisjon uten lønn fra stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Pensjonsmeldingsskjema til SPK Personalmappe - Statens pensjonskasse Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 15/ Signert arbeidsavtale - Nina Bjerknes HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Nina Bjerknes Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Tone Burvald Enersen HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Tone Burvald Enersen Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Astrid Bergland HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Astrid Bergland Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

7 I, 15/ Signert arbeidsavtale - Trond Berg Eriksen HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Trond Berg Eriksen Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Kjetil Gjerdalen TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - arbeidsavtaler - timelærere / gjesteforelesere - studentassistenter Kjetil Gjerdalen Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Tone Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Kontrakt om sensur - VISDES202 HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - sensorer / sensur Phidias AS v/ Thomas Wilhelmsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 15/ Sensoroppdrag - ny sensur - BSPL306 - Jan Olav Notevarp HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Jan Olav Notevarp Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 15/ Sensoroppdrag - ny sensur - BSPL306 - Eva Merethe Solum HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Fakultet for Helsevitenskap /Eva Merethe Solum Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ Signert kontrakt - MGER601 - Solveig Hauge HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Solveig Hauge Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til orientering

8 I, 15/ Signert kontrakt - SPLPRA421 - Jorunn Saunes HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Jorunn Saunes Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til orientering X, 15/ Protokoll fra Klagenemndas møte Klagenemnda ved HBV Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Sakkyndig vurdering angående din søknad på stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/ % fast - førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i bedriftsøkonomiske fag - HS - Campus Drammen - 2. og 3. gangs utlysning Aktuelle søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innsigelser til sakkyndig utvalg og videre ansettelsesprosess ved HBV Ref. nr 15/ % fast - førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i bedriftsøkonomiske fag - HS - Campus Drammen - 2. og 3. gangs utlysning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Sakkyndig vurdering angående din søknad på stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/11-2 bistillinger i 20 % stilling - Førsteamanuensis / Førstelektor i administrasjonsfag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Aktuelle søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Sakkyndig vurdering angående din søknad på stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/12-3 bistillinger i 20 % - Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i bedriftsøkonomiske fag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Aktuelle søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

9 I, 15/ Innsigelser til sakkyndig utvalg og videre ansettelsesprosess ved HBV Ref. nr 15/12-3 bistillinger i 20 % - Førsteamanuensis / Førstelektor / Høgskolelektor i bedriftsøkonomiske fag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Karakterutskrift BI Offl 26 første ledd Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Trekker innstilling - saksfremlegg T 15/12 Tilsetting i midlertidig 100 % stilling som høgskolelektor i Institutt for økonomi og ledelse - HS - Campus Vestfold - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Thomas Bogen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 15/ IDR Kropp, funksjon og trening - Vår Emnerapport Institutt for Praktiske-og estetiske fag ( IPEF ) - Emnerapporter Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Kristoffer Toldnes Cumming Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 X, 15/ BI-TRV Treningsveileder i styrke, utholdenhet og bevegelighet - Våren Emnerapport Institutt for Praktiske-og estetiske fag ( IPEF ) - Emnerapporter Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Kristoffer Toldnes Cumming Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412, 15/ Sakkyndig vurdering angående din søknad på stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i organisasjons- og ledelsesfag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Aktuelle søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 , 15/ Sakkyndig vurdering angående din søknad på stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i varehandelsledelse - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Aktuelle søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Sakkyndig vurdering angående din søknad på stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i opplevelsesøkonomi - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Aktuelle søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap 2015 Kunnskapsdepartementet Regnskapsseksjonen /Britt Jorunn Langøy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 131, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg ved vurdering og rangering av søkere til stilling som førsteamanuensis/ førstelektor/ høgskolelektor i barnehagepedagogikk Ref. nr 15/32 Inntil fem faste stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i barnehagepedagogikk - HT - Campus Vestfold og Campus Drammen Sakkyndig utvalg Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Anskaffelsesprotokoll instrumenter - prosjekt nr TEKMAR - prosjekt nr Lasepro - NFR Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Søknad om utvidet studietid Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

11 , 15/ Svar på søknad om utvidet studietid Studieavdelingen /Neringa Tullut I, 15/ Signert kontrakt angående leasing Leiekontrakt - leieobjekt - PS brikke Atea Finance AS IT-seksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 15/ Innovasjonspraksiser i IKT-bedrifter Masteroppgaver - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Jiwan Lal Sandhu Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Hedda Synøve Birgitta Finstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning N, 15/ Innstilling - Ref 15/53 Ref. nr 15/53 Fast 100 % stilling som resepsjonsmedarbeider ved Campusavdelingen - Campus Drammen Personalavdelingen /Simen Strømmen Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klage over karakterfastsetting - RFMA-1001 Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Får følge studiet uten sikret praksisplass Fakultet for Helsevitenskap /Kjersti Hannisdal Haga Dok. dato: Arkivdel: Student

12 , 15/ Svar på søknad om Erasmus+ stipend (ansattmobilitet) høst Merete Elisabeth Hovet Erasmus+ ansattmobilitet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Merete Elisabeth Hovet Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 072, 15/ Orientering om Klagenemndas vedtak Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Prosjektskisse masteroppgave Seksjon studiekvalitet /Egil Ax Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Sigrunn Tvedten Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - Seksjon eksamen /Nina Charlotte Grøtterød Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ ttalelse fra student Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall, Tatt til etterretning, 15/ Orientering om Klagenemndas vedtak Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student

13 , 15/ Orientering om Klagenemndas vedtak Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Regarding registration for courses - Maritime Management Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby X, 15/ Registration for courses - Maritime Management Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Anne Kari Botnmark I, 15/ Invitasjon til avklaringsmøte om utvikling av kurspakke og gjennomføring av opplæring knyttet til «Helhetlige pasientforløp i hjemmet» «Helhetlige pasientforløp i hjemmet» - HPH - Follokommunene Kompetansehjulet i Follo Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, 15/ Svar på søknad om reservering av studieplass - Reservering av studieplass Seksjon opptak /Siri Stefansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516 I, 15/ Søknad om reservering av studieplass - Reservering av studieplass Seksjon opptak /Siri Stefansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516, Besvart med utgående dokument

14 , 15/ Svar på søknad om reservering av studieplass - Reservering av studieplass Seksjon opptak /Siri Stefansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516 I, 15/ Avslutter studier Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Merete Elisabeth Hovet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fjerde forsøk på eksamen - Matte 2 og statistikk Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Innstilling - tilsetting i oppdragsstilling Oppdragsstilling ved Institutt for Strategi og økonomi - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - prosjekt nr Ledelsen /Kai Terje Mjøsund Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Hans Anton Stubberud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, Besvart med utgående dokument N, 15/ Godkjenning fra høgskoledirektør Oppdragsstilling ved Institutt for Strategi og økonomi - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - prosjekt nr Ledelsen /Kai Terje Mjøsund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Endring i kvalitetsforskriften av nr. 96 Forslag til endringer i fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften Kunnskapsdepartementet Seksjon studiekvalitet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

15 N, 15/ Innstilling - tilsetting i oppdragsstilling Oppdragsstilling ved Institutt for Strategi og økonomi - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - prosjekt nr Ledelsen /Kai Terje Mjøsund Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Hans Anton Stubberud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, Besvart med utgående dokument N, 15/ Godkjenning fra høgskoledirektør Oppdragsstilling ved Institutt for Strategi og økonomi - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - prosjekt nr Ledelsen /Kai Terje Mjøsund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Bekreftelse på navnemelding Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad på stilling Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Elise Håheim Campus Vestfold /Britt Karin Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad på stilling Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Sylwia Krupinska Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad på stilling Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Emilia Dabrowska Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

16 X, 15/ tvidet søkerliste - ref. nr 15/63 - Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Offentlig søkerliste - ref. nr 15/63 Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad på stilling Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Heidi Strøm Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ TR 2015/54 Kunngjøring av vikariat - 100% stilling som førstekonsulent - Studieavdelingen - Seksjon for opptak - Campus Vestfold - ref 15/64 Ref. nr 15/64 - Vikariat som førstekonsulent innen opptak - Vestfold Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Møteprotokoll Høgskolestyret Meldingssaker - Høgskolestyret Ledelsen /Lars Gunnar Sønsteby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ Søknad om innpassing av ekstern utdanning i masterprogram Innpassing av ekstern utdanning i masterprogram Seksjon studieadministrative tjenester /Anne-Marie Øverland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 536

17 I, 15/ Søknad om godkjenning av tidligere eksamener Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Oppnevning av klagesensor- VISDES304 - prosjekt Ole E. Wattne, 15/ Oppnevning av klagesensor - VISDES304 - prosjekt Høgskolen i Gjøvik /Ole Lund N, 15/ Innstilling Anbefaling av permisjonssøknad Personalmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Bjørn Solheim Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 15/ Bekreftelse på oppfylt utdanningskrav - autorisert regnskapsfører Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student

18 , 15/ Midlertidig svar på søknad om innpassing av studier Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Anne-Marie Støvreide Hanche Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om innpassing av fag Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedrørende innpass Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Anne Kari Botnmark, 15/ Registrert: tsatt frist på innlevering av masteroppgaven til Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen I, 15/ Vedrørende eksamensresultater Bekreftelse på fullført studium - Høgskoleingeniør - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

19 , 15/ Informasjon om utstedelse av nytt vitnemål (duplikat) m.m. Bekreftelse på fullført studium - Høgskoleingeniør - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 461 I, 15/ Ber om duplikat av vitnemål Bekreftelse på fullført studium - Høgskoleingeniør - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på fullført studium - Høgskoleingeniør Bekreftelse på fullført studium - Høgskoleingeniør - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 461 I, 15/ Søknad om innpassing av emner Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ FS-import av ekstern norsk utdanning Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Joakim Bjørk Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem I, 15/ Klage over karakterfastsetting - REFY1200 Seksjon eksamen /Berit Knutsen Midlertidig svar sendt

20 N, 15/ Signerte retningslinjer for praksisplassfordeling - studiested Drammen Fakultet for Helsevitenskap - Fordeling av praksisplasser - Campus Drammen Fakultet for Helsevitenskap /Kjersti Hannisdal Haga Fakultet for Helsevitenskap /Kjersti Hannisdal Haga Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Søknad om fritak fra praksis Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument I, 15/ Informasjon om navnendring Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Anne-Marie Støvreide Hanche Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Avslutter studier Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Carina Broen- Konradsen, Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på avslutning av studier Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Carina Broen- Konradsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av fag Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Carina Broen- Konradsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

21 , 15/ Vedtak om innpassing av fag Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Carina Broen- Konradsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Engasjement i oppdragsstilling Tilsetting i midlertidig oppdragsstilling som førstekonsulent ved Fakultet HS - Campus Ringerike Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Halvor Austenå Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om innpassing av fag Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Anne-Marie Støvreide Hanche Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpass av emner fra HiØ Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument X, 15/ Faglig vurdering Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student

22 I, 15/ Karakterutskrift Høgskolen i Østfold Offl 26 første ledd Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpass av emner fra Høgskolen i Østfold Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Liv Lund-Isaksen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student

23 I, 15/ Høring - Regional plan for kunnskapssamfunnet Høring - Regional plan for kunnskapssamfunnet Buskerud fylkeskommune Ledelsen /Per Eirik Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Klage over karakterfastsetting - MFSOPG Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00290-73 Brukerutvalget, samtlige referater Campusutvikling Kongsberg - KKP OEC Consulting AS Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030, Tatt til

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00344-3 Sier opp sin stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 20.09.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00344-4 Kopi av brev - Vedtak om uførepensjon Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00082-7 Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00082-8 Signert

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00863-10 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal N, 14/00863-11 Vedr. oppsigelse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00167-2 Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Student, 14/00777-12 820233 - Likviditetsrapport

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00185-7 Offer of employment Personalmappe - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/00290-68 Signert avtale om kjøp

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00680-11 Vedtak om tilrettelagt eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01498-6 Søknad om opprykk etter oppnådd doktorgrad Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00128-18 Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/00128-19 Oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00181-37 Kopi av brev - Vedrørende søknad om støtte til revisjon av maritim lærebok MARKOM2020 Kunnskapsdepartementet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh Dok. dato: 23.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00143-11 Innstilling ang. søknad om ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Fakultet for Helsevitenskap /Anne Marie Gran Bruun Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00279-27 Anmodning om utbetaling av tilskudd til VRI fase III Vestfold for skrivestøtte til søknad for programperioden 2014-2017 VRI 3 - TEKMAR - Prosjekt nr. 36040 - Hovedprosjekt - styringsgruppe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00450-6 Referat - Oppfølgingsmøte individuell omstillingsavtale Personalmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Jørn Nyberg Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-20 Budsjett brukeravhengige driftskostnader 2016 - kontrakt 9298 - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 02.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-9 Maksdato sykepenger Personalmappe - Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/00167-1 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00404-6 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: 07.09.2015 Arkivdel: Student I, 14/00857-13 Korrigert avvisning - Avlevering fra Høgskolen i Buskerud Konvertering og avlevering

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00210-15 Signert arbeidsavtale samt signert skjema for melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 17.11.2015 Arkivdel: Personal

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00409-6 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige grunnlag Personalmappe -, 14/01055-10 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00369-7 Saksfremlegg DP/HE - 15/38 - Forlenget midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II Personalmappe - Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/00635-10 Rutinebeskrivelser

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00290-78 Vedrørende fakturering av Trådløst, Trådfast og AV Campusutvikling Kongsberg - KKP Kongsberg Kommune Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030, 14/00369-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-4 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 I, 14/00139-11 Signert kontrakt - sakkyndig bedømming Personalmappe - Torill Moen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-12 Melding om innvilget ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/002-6 Informasjon - ansvarsområder Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-17 Varsel om husleiereguleing - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030 I,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01709-4 Vedtak om innpass av JR1550 mot MRAD608 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01984-41 Samarbeidsavtale

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00291-25 Kopi av brev - Statsbygg/arkitekter - om Samskipnadens arealer i nybygg Campusutvikling HBV - Campus Ringerike Ozren Lozo, Statsbygg Campus /Johnny Thorsen 030 I, 14/00363-15 Innvilgelse

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00004-41 Kompetanse for kvalitet - Regnskapsrapport studieåret 2014/2015 HT - Prosjekt nr. 48018-48019 - 48020-48021 - 48026-48028 - 48100-48101 - 48102-48103 - 48104-48105 - 48106-48107

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/03190-5 Oppnevning av studentrepresentanter til HSNs klagenemnd HSN klagenemnd Rektors ressursgruppe /Jens Petter Aasen Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: 14.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00363-16 Søknad - videreføring av 80 % stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal 221, Besvart med utgående dokument,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00019-5 Svar på klage på sensur til eksamen i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Lars Erik Holtet Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg 03.02.2017 I, 17/00036-87 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-3 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 X, 14/00647-3 Faglig vurdering Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S I, 16/00047-3 Signert sensorkontrakt - BMET3010K Gunnar K Berge Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/00070-15 Signert sensorkontrakt -SO-FAG1000 Handelshøgskolen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S, 16/00070-14 Oppnevning av sensor SOPA2165 Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - HS - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Tore Hansen Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-64 Motpartens prosesskriv til Bergen tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor Regjeringsadvokaten

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01155-11 Søknad om 20 % permisjon Arbeidsforhold Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 17.08.2016, Besvart

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00427-14 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 1810) i stilling som universitetslektor, 14/00856-34 Forlengelse av stipendiatperiode Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling,

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-116 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Thomas Haugbro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/02143-117 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Jørgen

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00499-14 Kopi NHH: Sensorer og feriepenger Sensurordninger på lavere grad Kunnskapsdepartementet Seksjon for økonomi /Marit Borsholm 04.09.2017 Sakarkiv 335 Saksfremlegg/innstilling,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00035-45 Møteinnkalling Styret ved NHH 10.09.2015 31.08.2015 X, 14/00035-46 Møtebok: Styret ved NHH (10.09.2015) 31.08.2015 X, 14/00035-47 Offentlig møteinnkalling Styret ved NHH 10.09.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03015-3 Søknad om innpassing Jørgen Lygre Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr I, 15/06260-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Bjarte Hundvin første ledd HR Rekruttering /Noelia

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00430-19 Arbeidsavtale i retur - aksept. Periode 1.9.16.- 15.12.16 i stilling som universitetslektor Dok. dato: 11.11.2016 Arkivdel: Personal 212.14, Tatt til etterretning, 14/00979-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/ Pause fra studie - Avskjermet

I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/ Pause fra studie - Avskjermet I, 14/01301-18 Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Studentmappe - I, 14/01549-5 Pause fra studie - Studentmappe - Dok. dato: 12.08.2015 Arkivdel: Student 19.08.2015, Besvart med utgående dokument I,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer