Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 14/ Vedtak - tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S I, 14/ Signert samarbeidsavtale mellom HBV og Bakkefaret FS barnehage Samarbeidsavtaler om praksisopplæring i barnehagelærer / førskolelærerutdanning Bakkefaret FS barnehage Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 14/ Signert samarbeidsavtale mellom HBV og Jordbærkollen barnehage Samarbeidsavtaler om praksisopplæring i barnehagelærer / førskolelærerutdanning Jordbærkollen barnehage Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 14/ Signert samarbeidsavtale mellom HBV og Konnerud barnehage Samarbeidsavtaler om praksisopplæring i barnehagelærer / førskolelærerutdanning Konnerud barnehage Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 14/ Signert samarbeidsavtale mellom HBV og Carpe Diem Barnehage Samarbeidsavtaler om praksisopplæring i barnehagelærer / førskolelærerutdanning Carpe Diem Barnehage Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 14/ Signert samarbeidsavtale mellom HBV og Stenseth Barnehage Samarbeidsavtaler om praksisopplæring i barnehagelærer / førskolelærerutdanning Stenseth barnehage Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 14/ Samarbeidsavtale mellom HBV og Sprellopp Solbergmoen AS barnehage Samarbeidsavtaler om praksisopplæring i barnehagelærer / førskolelærerutdanning Sprellopp Solbergmoen AS Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083

3 I,, N, X, S I, 14/ Samarbeidsavtale mellom HBV og tforskeren Kanvas-barnehage Samarbeidsavtaler om praksisopplæring i barnehagelærer / førskolelærerutdanning tforskeren Kanvas-barnehage Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083, 14/ Forlenget tilsetting som stipendiat Personalmappe - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Signert avtale om elektronisk publisering BRAGE - avtaler om elektronisk publisering - studenter Høgskolen i Vestfold Mats Christensen Biblioteket /Grethe Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 14/ Signert avtale om elektronisk publisering BRAGE - avtaler om elektronisk publisering - studenter Høgskolen i Vestfold Karl Fredrik Skorge Hansen Biblioteket /Grethe Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044, 14/ Tilbud om forlenget tilsetting i midlertidig 20 % oppdragsstilling som førstekonsulent ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold TEKMAR - Prosjekt nr ENT3R Kongsberg - rekruttering til realfag Offl 25 Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 14/ Svar på forespørsel om karakterfordeling på masterarbeid - Kvalitetssikring av grunnlagsmateriale niversitets- og høgskolerådet - HR - karakterpanelene ( referansepanelene ) niversitetet i Bergen Seksjon eksamen /Karen Margrethe Kobro Drangevåg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400

4 I,, N, X, S X, 14/ Opprettelse av prosjekt nr TEKMAR - MTDI - prosjekt nr Gaveprofessorat - maritim trening og evaluering Regnskapsseksjonen /Britt Jorunn Langøy Offl 14 Økonomitjenester /Rune Øystein Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 14/ Søknad om permisjon studieåret 2015 / 2016 Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage over karakterfastsetting - VISKOM102 Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - BSTR2020K Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student

5 I,, N, X, S, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om å få skrive bacheloroppgave alene Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 14/ Vedtak om mulighet for å få skrive bacheloroppgaven alene Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Gjennomføring av nasjonal deleksamen i grunnskolelærerutdanningen høsten 2015 Nasjonale deleksamener i lærer-, sykepleie- og revisjonsutdanninger NOKT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Seksjon eksamen /Karen Margrethe Kobro Drangevåg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 440 X, 14/ Gjennomføring av nasjonal deleksamen i grunnskolelærerutdanningen høsten 2015 Nasjonale deleksamener i lærer-, sykepleie- og revisjonsutdanninger Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Hilde Sørensen psahl Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Vibeke Bredahl Seksjon studieadministrative tjenester /Stian Bøhler Seksjon eksamen /Nina Charlotte Grøtterød Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Seksjon eksamen /Karen Margrethe Kobro Drangevåg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 440 I, 15/ Signert arbeidsavtale - Sigrid Straand HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Sigrid Straand Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S I, 15/ Signert arbeidsavtale - Sissel Torgersen HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Sissel Torgersen Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Kristine Flaten HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Kristine Flaten Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Kristoffer Barth Skeie - stud.ass. MTDI TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - arbeidsavtaler - timelærere / gjesteforelesere - studentassistenter Kristoffer Barth Skeie Fakultet for Teknologi og Maritime fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Joachim Forbergskog Lenes - stud.ass. MTDI TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - arbeidsavtaler - timelærere / gjesteforelesere - studentassistenter Joachim Forbergskog Lenes Fakultet for Teknologi og Maritime fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Julius Jahre Sætre - stud.ass. MTDI TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - arbeidsavtaler - timelærere / gjesteforelesere - studentassistenter Julius Jahre Sætre Fakultet for Teknologi og Maritime fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Peer Andersen - G1MAT101 HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - sensorer / sensur Høgskolen i Telemark /Peer Andersen Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

7 I,, N, X, S I, 15/ Signert kontrakt - Christian Bjerke - G1NOR15410 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Christian Bjerke Seksjon eksamen /Nina Charlotte Grøtterød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ Signert kontrakt - Yuka Kitayama - MHMJ801 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Yuka Kitayama Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Tilbud om tilsetting i midlertidig 100 % oppdragsstilling som førstekonsulent ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 X, 15/ tsettelse av Masteroppgave Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Halvor Schøyen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - BSTR2020K Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Protokoll Høgskolestyret HBV Styret Høgskolen i Buskerud og Vestfold Innkallinger og referater Ledelsen /Lars Gunnar Sønsteby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

8 I,, N, X, S X, 15/ SPLAK - Sykepleie til akutt kritisk syke - emnerapport - vår 2015 Institutt for sykepleievitenskap Campus Drammen ( IFSV-DR ) - Emnerapporter Fakultet for Helsevitenskap /Lise Gladhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 X, 15/ BL-KKK1000 Deltid - Forming, musikk, drama og pedagogikk - vår emnerapport Institutt for Praktiske-og estetiske fag ( IPEF ) - Emnerapporter Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Geir Sigvard Salvesen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Registrert - avslutter studiene på master i klinisk helsearbeid. Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Innstilling - Ytterlige forlengelse av midlertidig tilsetting Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Offl 25 Fakultet for Helsevitenskap /Lise Gladhus Dok. dato: Arkivdel: Personal 221

9 I,, N, X, S X, 15/ Emnerapport - MH-HA Masteroppgaven i helsefremmende arbeid / 2015 Institutt for helsefremmende arbeid - Emnerapporter Fakultet for Helsevitenskap /Ingun Stang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 I, 15/ Takker nei til tilbud om tilsetting Ref. nr 15/46 Postdoktor i "Integrated micro power for conditionmonitoring in energy production facilities" - TEKMAR - Campus Vestfold Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, Tatt til etterretning I, 15/ Exemption application Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Budsjett - prosjekt nr HS - IØL - Prosjekt nr Statsetater - Samhandlende lederskap Offl 14 Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Hedda Synøve Birgitta Finstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Vedtak om 4. gangs eksamensforsøk - BBED1030K Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

10 I,, N, X, S, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen I, 15/ Søknad om å endre eksamensform - MAR405 Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om endret eksamensform MAR405 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endret eksamensform - MET420 Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om endret eksamensform i MET420 Strategi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Fullstendig forslag til vedtak - TR-sak 2015/59 Ref. nr 15/54 Fast 100 % stilling som førstekonsulent - EV - Fakultet HS - Campus Vestfold Ledelsen /Kai Terje Mjøsund Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Sidsel Kari Solbrække Personalavdelingen /Elisabeth Ernø Borhaug Økonomitjenester /Inger Margrethe Tollefsen Seksjon studiekvalitet /Tone-Beth Strandborg Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

11 I,, N, X, S X, 15/ Regarding Examination Seksjon eksamen /Karen Margrethe Kobro Drangevåg Seksjon eksamen /Karen Margrethe Kobro Drangevåg Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ E-postutveksling om tilgang til eksamen Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Kristin Imenes Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Merete Elisabeth Hovet Seksjon eksamen /Karen Margrethe Kobro Drangevåg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Anbudskonkurranse - innplassering av ledere Delprosjekt 7 - Innplassering av ledere Doffin - direktoratet for forvalting og IKT Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 02 Norge I, 15/ Søknad om innpassing av studier Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Barbro Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 15/ Søknad om å ta maritime emner som valgfag Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby

12 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om innpassing - pedagogikk og praksis Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Hanne Kjeang Amdahl Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om innpassing - pedagogikk og praksis Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Hanne Kjeang Amdahl I, 15/ Søknad om innpassing av emne Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke , Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om innpassing av emne Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke

13 I,, N, X, S I, 15/ Signert samarbeidsavtale mellom Norsk kulturskoleråd - IRIS-prjosektet og HBV Samarbeidsavtale mellom Norsk kulturskoleråd - IRIS-prosjektet og HBV - HT Kuluturskolerådet/Iris prosjekt Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 15/ Legeattest Tønsberg kommune Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedrørende godkjente fag Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Hanne Kjeang Amdahl, 15/ Svar på søknad om bytte av fagdidaktikk i PP Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Hanne Kjeang Amdahl Dok. dato: Arkivdel: Student

14 I,, N, X, S I, 15/ Forslag til medlemmer til nytt styre for Norgesuniversitetet Nytt styre for Norgesuniversitetet niversitets- og høgskolerådet Studieavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 001 I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr, Tatt til orientering I, 15/ Signert avtale - leie av kontor, undervisningsrom og infrastruktur for drift av maritim fagskoleutdanning ved HBV - Campus Vestfold / 2016 Fagskolen i Vestfold - Maritim fagskoleutdanning Fagskolen Vestfold Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Duy Tho Do Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 419 I, 15/ Søknad om fritak fra fag Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing - pedagogikk Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Hanne Kjeang Amdahl Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om innpassing - pedagogikk Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Hanne Kjeang Amdahl Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S I, 15/ Dokumentasjon for fravær ved rettskildekurs Seksjon eksamen /Live Rykkje Lindgård , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permisjon Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Besvart med utgående dokument, 15/ Systemic development of teachers knowledge and schools Systemic Development of teachers' knowledge and schools niversitetet i Stavanger Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Bjørn Aksel Flatås Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 072 I, 15/ Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Høring - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Seksjon opptak Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Søknad om innpassing av fag Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Carina Broen- Konradsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om innpassing av fag Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Carina Broen- Konradsen Dok. dato: Arkivdel: Student

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01029-99 Tilbud om partnerskolekontrakt AL - kontrakter om praksisopplæring - grunnskole - 2015 Nygårdslien skole Avdeling for lærerutdanning /Eli Borsholm Dok. dato: 20.04.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01025-8 Svar på tilbod om lærlingeplass i IKT-servicefaget ved Høgskolen i Bergen Avtaler om lærlingeplasser 2015 Vegard Heggland Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Siren

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer