Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Kopi av brev - Vedrørende søknad om støtte til revisjon av maritim lærebok MARKOM2020 Kunnskapsdepartementet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 14/ Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning - Møte II Følgjegruppa for barnehagelærarutdanning - barnehagelærerutdanning Følgjegruppa for barnehagelærarutdanninga Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 419 I, 14/ ngdomstrinn i utvikling - invitasjon til tredje samling for ressurslærere i pulje 3 HT - IPS - prosjekt nr ngdomstrinn i utvikling tdanningsdirektoratet Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 14/ Desentralisert eksamen - Accounting MM-ACC4700 Studentmappe - Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om overføring av professorkvalifiseringsmidler til 2016 Personalmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Halvor Austenå Dok. dato: Arkivdel: Personal, Besvart med utgående dokument, 14/ Godkjenning av overføring av professorkvalifiseringsmidler til 2016 Personalmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Halvor Austenå Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 I,, N, X, S, 14/ Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - NAV Skanning Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Ragnhild Evensen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Klage over karakterfastsetting - SPLFOR610 Studentmappe - Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Midlertidig oppnevning til stilling som instituttleder for Institutt for pedagogikk og skoleutvikling (IPS) ved Fakultet HT Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Signert arbeidsavtale Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/00-8 tbetaling av tilskudd til Master i karriereveiledning - forskning og styrking av fagmiljøene HT - IMRS - prosjekt nr VOX - Master i karriereveiledning Vox - nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 14/00-9 Kopi av brev - tbetaling av tilskudd til Master i karriereveiledning HT - IMRS - prosjekt nr VOX - Master i karriereveiledning Vox - nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

3 I,, N, X, S I, 14/ Søknadskjema for avtale om emeritusstatus Personalmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Ragnhild Evensen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - NAV Skanning Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Ragnhild Evensen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - JR307-1 Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Oppfølgingsplan Personalmappe - NAV Tønsberg Seksjon studiekvalitet /Bjørnulf Stokvik Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - JR307-1 Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S, 14/ Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - NAV Skanning Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Ragnhild Evensen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Melding om sidegjøremål / bierverv / eierinteresser Personalmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Lise Gladhus Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale - Arild Brådalen HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - Arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - øvingslærere - studentassistenter - diverse Arild Brådalen Offl 26 femte ledd Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Kristin Barstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Per Kristian Haugen HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Per Kristian Haugen Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Sensoroppdrag - Rigmor Einang Alnes - MOPP900 mastergradsoppgave i klinisk helsearbeid HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Rigmor Einang Alnes Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ Signert kontrakt - Carl Fredrik Dons - MKARV410 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Carl Fredrik Dons Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

5 I,, N, X, S I, 15/ Signert kontrakt - Arnt Myrheim-Holm - NF-F1M2010 TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - sensorer / sensur Arnt Myrheim-Holm Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen /Kristina Kleppan Jonstang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Arnt Myrheim-Holm - NA-F1M2010 TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - sensorer / sensur Arnt Myrheim-Holm Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen /Kristina Kleppan Jonstang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning I, 15/ Signert avtale om undervisning - BDO AS HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse BDO AS Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Thomas Bogen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, Tatt til etterretning N, 15/ Oppnevning av sensor - IS-DAT1001- Databaseteknologi Fakultetssaker - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Sidsel Kari Solbrække Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011, Tatt til orientering, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - BI-BAO 3000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Nina Charlotte Grøtterød Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Interimrapport Erasmus+ mobilitet NO01-KA Erasmus+ mobilitet SI Erasmus Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 072

6 I,, N, X, S I, 15/ Signert kontrakt - Jorunn Taxt Kristiansen Eksamensvakt / eksamensinspektør Jorunn Taxt Kristiansen Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Svar på åpen søknad - Anastasiia Netylko Åpne søknader Anastasiia Netylko Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.9, 15/ Endelig svar på klage over karakterfastsetting - BSPL 108-SK Studentmappe - Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert veiledningsavtale - mastergrad Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad samt svar på søknad om eksamen som privatist - Eksamen som privatist - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Sigurd Kraft Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 440 I, 15/ Bekreftelse på tildeling av midler til 2. året HE - SFPR - prosjekt nr Recoveryverksteder - Rådet for psykisk helse Helse og rehabilitering ved Rådet for Psykisk Helse /Charlotte Elvedal Fakultet for Helsevitenskap /Therese Austrheim Johnson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

7 I,, N, X, S, 15/08-6 Endelig svar på klage over karakterfastsetting - BNAT1108 Studentmappe - Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Attestasjonsfullmakt - Anja Sofie Deraas Brochmann HT - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Attestasjonsfullmakt - Eiri Elvestad HS - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Attestasjonsfullmakt - Fred Erling Selnes HS - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Attestasjonsfullmakt - Lasse Sonne HS - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ / Attestasjonsfullmakt - Zekija Ramic Tekmar - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I,, N, X, S X, 15/ Attestasjonsfullmakt - Monica Husby Tekmar - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Budsjettdisponeringsmyndighet - Ketil Andre Sollien Tekmar - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Attestasjonsfullmakt - Zekija Ramic Tekmar - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Attestasjonsfullmakt - Thomas Martinsen Tekmar - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ xxx / Attestasjonsfullmakt - Hilde Eide HE - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Attestasjonsfullmakt - Jill Eirin ndem Campus - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I,, N, X, S X, 15/ Attestasjonsfullmakt - Anne-Kari Voldum Simonsen Studieavdelingen Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Budsjettdisponeringsfullmakt - Anne Gwendoline Fængsrud Studieavdelingen Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Attestasjonsfullmakt - Heidi Sten-Nilsen Økonomiavdelingen Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ xxx - Attestasjonsfullmakt - Roy Kenneth Skulstad-Hansen Økonomiavdelingen Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Attestasjonsfullmakt - Mari Bogen Sparby Personalavdelingen Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Budsjettdisponeringsfullmakt - Mari Bogen Sparby Personalavdelingen Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 I,, N, X, S X, 15/ xx - Budsjettdisponeringsfullmakt - Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Attestasjonsfullmakt - Henriette Øygarden Rektor - Høgskoledirektør - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Budsjettdisponeringsmyndighet - Jens Petter Aasen Rektor - Høgskoledirektør - Anvisnings-, attestasjons- og budsjettdisponeringsmyndighet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - BH-BHP 1000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Nina Charlotte Grøtterød Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S I, 15/ Akseptering av studietilbud (Letter of acceptance) - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511, Tatt til orientering I, 15/ Akseptering av studietilbud (Letter of acceptance) - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511, Tatt til orientering I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Mandat delprosjekt 4 AS-SD - ajour sikker drift Delprosjekt 4 - Administrative systemer og tjenester - Sikker Drift AS-SD Ledelsen /Ragne Brekke Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 02 X, 15/ Vurdering av anbefaling og grunnlag for vedtak - prosjektmodul Agresso Delprosjekt 4 - Administrative systemer og tjenester - Sikker Drift AS-SD Ledelsen /Ragne Brekke Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 02 X, 15/ Vedtak om felles sentralbord Delprosjekt 4 - Administrative systemer og tjenester - Sikker Drift AS-SD Ledelsen /Ragne Brekke Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 02

12 I,, N, X, S X, 15/ FS - avklaringer Delprosjekt 4 - Administrative systemer og tjenester - Sikker Drift AS-SD Ledelsen /Ragne Brekke Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 02 X, 15/ Opptak høsten anbefaling og grunnlag for vedtak Delprosjekt 4 - Administrative systemer og tjenester - Sikker Drift AS-SD Ledelsen /Ragne Brekke Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 02 X, 15/ Studentavgifter våren anbefaling og grunnlag for vedtak - SD Delprosjekt 4 - Administrative systemer og tjenester - Sikker Drift AS-SD Ledelsen /Ragne Brekke Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 02 X, 15/ Studiestart Delprosjekt 4 - Administrative systemer og tjenester - Sikker Drift AS-SD Ledelsen /Ragne Brekke Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 02 X, 15/ Mandat delprosjekt 4 AS-SD - ajour Delprosjekt 4 - Administrative systemer og tjenester - Sikker Drift AS-SD Ledelsen /Ragne Brekke Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 02, 15/ Bekreftelse Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, X, S, 15/ Oppnevning til referansegruppe for "Samvirke langs kysten i krise" HS - IØL - prosjekt nr Gaveprofessorat - Redningsselskapet Hovedredningssentralen i Sør- Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Sidsel Kari Solbrække Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - OBIN Binokulært syn Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Reåpning av anbudskonkurranse vektertjenester Anbudskonkurranse Vektertjenester Securitas AS Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045, 15/ Reåpning av anbudskonkurranse vektertjenester Anbudskonkurranse Vektertjenester Hønefoss Vaktselskap AS Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045, 15/ Søknad om permisjon Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Oversendelse av klage på hemmelighold av navn på offentlig søkerliste Rekrutteringsprosess for rektor ved Høgskolen i Sørøst- Kunnskapsdepartementet Høgskolen i Buskerud og Vestfold /Kjetil Horgmo Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 209

14 I,, N, X, S I, 15/ Vedr. klage på hemmelighold av navn på offentlig søkerliste Rekrutteringsprosess for rektor ved Høgskolen i Sørøst- Kunnskapsdepartementet Høgskolen i Buskerud og Vestfold /Kjetil Horgmo Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 209, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale Personalmappe - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ tdanningsplan - Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Eksterne emner Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak - innpassing av fag Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Endelig svar på klage over karakterfastsetting - BSPL-1101ND Studentmappe - Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S X, 15/ Høringssvar DP3 - Studieavdelingen - HBV Høring - faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Ledelsen /Ingvild Marheim Larsen Ledelsen /Ingvild Marheim Larsen Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 011 X, 15/ Opptaks- og karakterdata - Bachelor Ingeniør - Kongsberg og Vestfold og pr Frafall og gjennomstrømning - TEKMAR Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 403 I, 15/ Signert arbeidsavtale - Silje Malen Andreassen Frafall og gjennomstrømning - TEKMAR Silje Malen Andreassen Offl 26 femte ledd Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 15/ Oppstartmøte IT integrering med konsulent - referat Begrenset anbudskonkurranse - Prosess-støtte IT - Høgskolen i Sørøst- Ledelsen /Ragne Brekke Hvidsten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 X, 15/ Tilsettingsutvalgets godkjenning av kunngjøringstekst per e-post - ref. 15/86 Ref. 15/86 Fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i pedagogikk - HT - Campus Vestfold eller Drammen Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. 15/86 Ref. 15/86 Fast 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i pedagogikk - HT - Campus Vestfold eller Drammen Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 I,, N, X, S I, 15/ Endringar i bestemmelsene om økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Kunnskapsdepartementet Økonomiavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om økonomisk støtte til generalforsamling for Den europeiske studentunionen 2016 Generalforsamlingen for Den europeiske studentunionen Norsk Studentorganisasjon Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 19, 15/ FSAT Følgebrev databehandleravtale Vitnemålsbanken Databehandlingsavtale for vitnemålsbanken - FSAT Felles studieadministrativt tjenestesenter ( FSAT ) Seksjon studiekvalitet /Bjørnulf Stokvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469 I, 15/ Oppsigelse av studierett Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse - oppsigelse av studierett Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak - tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Karakterutskrift - Atlantis Medisinske Høgskole Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om å avlegge eksamen ved annen institusjon Studentmappe - Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt

18 I,, N, X, S, 15/ Søknad samt svar på søknad om å gjennomføre eksamen ved annet lærested Studentmappe - Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00290-73 Brukerutvalget, samtlige referater Campusutvikling Kongsberg - KKP OEC Consulting AS Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030, Tatt til

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00185-7 Offer of employment Personalmappe - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/00290-68 Signert avtale om kjøp

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00004-41 Kompetanse for kvalitet - Regnskapsrapport studieåret 2014/2015 HT - Prosjekt nr. 48018-48019 - 48020-48021 - 48026-48028 - 48100-48101 - 48102-48103 - 48104-48105 - 48106-48107

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00344-3 Sier opp sin stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 20.09.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00344-4 Kopi av brev - Vedtak om uførepensjon Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00128-18 Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/00128-19 Oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00082-7 Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00082-8 Signert

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00680-11 Vedtak om tilrettelagt eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01498-6 Søknad om opprykk etter oppnådd doktorgrad Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00167-2 Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Student, 14/00777-12 820233 - Likviditetsrapport

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00863-10 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal N, 14/00863-11 Vedr. oppsigelse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-9 Maksdato sykepenger Personalmappe - Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/00167-1 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00210-15 Signert arbeidsavtale samt signert skjema for melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 17.11.2015 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00143-11 Innstilling ang. søknad om ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Fakultet for Helsevitenskap /Anne Marie Gran Bruun Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-20 Budsjett brukeravhengige driftskostnader 2016 - kontrakt 9298 - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 02.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00450-6 Referat - Oppfølgingsmøte individuell omstillingsavtale Personalmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Jørn Nyberg Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-4 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 I, 14/00139-11 Signert kontrakt - sakkyndig bedømming Personalmappe - Torill Moen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00291-25 Kopi av brev - Statsbygg/arkitekter - om Samskipnadens arealer i nybygg Campusutvikling HBV - Campus Ringerike Ozren Lozo, Statsbygg Campus /Johnny Thorsen 030 I, 14/00363-15 Innvilgelse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00279-27 Anmodning om utbetaling av tilskudd til VRI fase III Vestfold for skrivestøtte til søknad for programperioden 2014-2017 VRI 3 - TEKMAR - Prosjekt nr. 36040 - Hovedprosjekt - styringsgruppe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00409-6 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige grunnlag Personalmappe -, 14/01055-10 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01709-4 Vedtak om innpass av JR1550 mot MRAD608 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01984-41 Samarbeidsavtale

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-17 Varsel om husleiereguleing - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030 I,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00290-78 Vedrørende fakturering av Trådløst, Trådfast og AV Campusutvikling Kongsberg - KKP Kongsberg Kommune Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030, 14/00369-8

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-12 Melding om innvilget ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/002-6 Informasjon - ansvarsområder Personalmappe

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00363-16 Søknad - videreføring av 80 % stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal 221, Besvart med utgående dokument,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-3 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 X, 14/00647-3 Faglig vurdering Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00369-7 Saksfremlegg DP/HE - 15/38 - Forlenget midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II Personalmappe - Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/00635-10 Rutinebeskrivelser

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00404-6 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: 07.09.2015 Arkivdel: Student I, 14/00857-13 Korrigert avvisning - Avlevering fra Høgskolen i Buskerud Konvertering og avlevering

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/03190-5 Oppnevning av studentrepresentanter til HSNs klagenemnd HSN klagenemnd Rektors ressursgruppe /Jens Petter Aasen Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: 14.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western legal culture 20.11.2015 Student I, 14/01559-3 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II 20.11.2015 Student I, 14/01574-5

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00430-19 Arbeidsavtale i retur - aksept. Periode 1.9.16.- 15.12.16 i stilling som universitetslektor Dok. dato: 11.11.2016 Arkivdel: Personal 212.14, Tatt til etterretning, 14/00979-19

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02785-3 Møteinnkalling Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge 11.12.2015 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Sørøst-Norge /Anita Dale Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-116 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Thomas Haugbro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/02143-117 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Jørgen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-31 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Aksel Ivar Rokkan Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-32 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03015-3 Søknad om innpassing Jørgen Lygre Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr I, 15/06260-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Bjarte Hundvin første ledd HR Rekruttering /Noelia

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S, 16/00070-14 Oppnevning av sensor SOPA2165 Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - HS - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Tore Hansen Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01588-13 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture I, 14/01639-18 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II, 15/00262-7 Forslag til tiltak utenfor rammen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/01309-11 Oppfølgingsplan - Personalmappe - Margrete Rundtom IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/01391-13 Søknad om forlenget permisjon Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-97 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S I, 16/00047-3 Signert sensorkontrakt - BMET3010K Gunnar K Berge Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/00070-15 Signert sensorkontrakt -SO-FAG1000 Handelshøgskolen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-64 Motpartens prosesskriv til Bergen tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor Regjeringsadvokaten

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00019-5 Svar på klage på sensur til eksamen i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Lars Erik Holtet Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg 03.02.2017 I, 17/00036-87 ndertegnet

Detaljer

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Sektor Høgskole Fakultet Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Relasjoner innenfor økonomiområdet? A-tabell x = b ± b2 4ac avsetning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer