Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Kopi av brev - Statsbygg/arkitekter - om Samskipnadens arealer i nybygg Campusutvikling HBV - Campus Ringerike Ozren Lozo, Statsbygg Campus /Johnny Thorsen 030 I, 14/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Tildeling av midler til " Kompetanse for mangfold " HT - IMRS - prosjekt nr / / Kompetanse for mangfold Fylkesmannen i Buskerud Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 14/ Vurderingsprotokoll klage - SPLPRA421 Einar Tandberg Reistad Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Vurderingsprotokoll klage - SPLPRA421 Jorunn Saunes Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Vurderingsprotokoll klage - SPLSYK200 Hedda Veimar Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S I, 14/ Vurderingsprotokoll klage - SPLSYK200 Fakultet for Helsevitenskap /Einar Tandberg Reistad Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om videre utsettelse av eksamen MVIT602 Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 14/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - SPLFAR305D Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Oppnevning av klagesensorer - og Gro Axelson Fuhre Standal - Farmakologi Gro Axelson Fuhre Standal Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Rutiner i forbindelse med fratredelse Personalmappe - Personalavdelingen /Ina Merete Lund Svendsen Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby /Thomas Bogen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - SPLFAR305 Dok. dato: Arkivdel: Student

3 I,, N, X, S, 14/ Oppnevning av klagesensorer - og Gro Axelson Fuhre Standal - Farmakologi Gro Axelson Fuhre Standal Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - RADFAR301 Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Oppnevning av klagesensorer - og Gro Axelson Fuhre Standal - Farmakologi Gro Axelson Fuhre Standal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Kontrakt - Elisabeth Nesset Juleavslutninger Elisabeth Nesset Service og arrangementsstøtte /Mette Marit Bie Sørum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 331 I, 14/042-2 Klage over karakterfastsetting - G2PEL103 Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/05-11 Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - RADFAR301 Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S, 14/05-12 Oppnevning av klagesensorer -, Gro Axelson Fuhre Standal - Farmakologi Gro Axelson Fuhre Standal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Vurderingsprotokoll klage - SPLFAR305D Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 14/ Vurderingsprotokoll klage - SPLFAR305D Vibeke Ortun Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 14/ Vurderingsprotokoll klage - SPLFAR305D Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 14/ Vurderingsprotokoll klage - SPLFAR305D Hugrun Ösp Egilsdottir Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Marianne Jokstad HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Marianne Jokstad Fakultet for Helsevitenskap /Ingunn Flaata Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, Tatt til etterretning

5 I,, N, X, S I, 15/ Signert avtale - Steinar Elias Grøstad HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Steinar Elias Grøstad Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert avtale - Bodo Erhardt Gunther HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Bodo Erhardt Gunther Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Cecilie Verde HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Cecilie Verde Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Hans Kristian Bekkevard - ØA-DRB1000 HS - - sensorer / sensur Hans Kristian Bekkevard Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Morten Helbæk - ØA-INF2000 HS - - sensorer / sensur Morten Helbæk Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Xiang Ying Mei HS - - sensorer / sensur Xiang Ying Mei Seksjon eksamen /Live Rykkje Lindgård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S I, 15/ Signert kontrakt - Janos Piros - MOPP900 HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Janos Piros Seksjon eksamen /Marit Evju, Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Janos Piros - MPSY608 HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Janos Piros Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Kate Mevik - MOPP900 HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Kate Mevik Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Birte Simonsen - NC-HIS1000 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Birte Simonsen Seksjon eksamen /Nina Charlotte Grøtterød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Kontrakt om sensur - Odd Tore Kaufmann HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Høgskolen i Østfold /Odd Tore Kaufmann Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Bjørnar Aas - MM-MTH5001 TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - sensorer / sensur Bjørnar Aas Seksjon eksamen /Kristina Kleppan Jonstang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

7 I,, N, X, S I, 15/ Resultat etter behandling av interimrapport 2015 / 2016 KA103 foreløpig melding Erasmus+ mobilitet SI Erasmus Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen 072, Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Kirsten Bøen Eksamensvakt / eksamensinspektør Kirsten Bøen Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 446, Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt - Signe Kathrine Gjerum Eksamensvakt / eksamensinspektør Signe Kathrine Gjærum Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 446, Tatt til orientering I, 15/ Signert avtale om elektronisk publisering BRAGE - avtaler om elektronisk publisering studenter Torill Eide Biblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 X, 15/ Signert protokoll - tilsettingsråd Tilsettingsråd 2015 for teknisk - administrative stillinger - Innkallinger og protokoller Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - SPLFAR305 Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S, 15/ Oppnevning av klagekommisjon - og Vibeke Ortun - Farmakologi Vibeke Ortun Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om utsatt innlevering av masteroppgave Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om utsatt innlevering av masteroppgave Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Vedr valgfag Markedsorientert produktutvikling Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Vurderingsprotokoll klage - SPLPRA421 Siri Elisabeth Meyer Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Vurderingsprotokoll klage - SPLPRA421 Jorunn Saunes Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S I, 15/ Engelsk karakterutskrift Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 15/ Vedr erstatning av valgfaget JR410 Arbeidsrett Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning, 15/ Oppnevning til referansegruppe for "Samvirke langs kysten i krise" HS - IØL - prosjekt nr Gaveprofessorat - Redningsselskapet Politihøgskolen /Sidsel Kari Solbrække Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 15/ Møtereferat Senter for beredskap og integrert krisehåndtering HS - IØL - prosjekt nr Gaveprofessorat - Redningsselskapet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Stig Wahlstrøm /Leif Inge Magnussen /Eric Carlström /Thomas Bogen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Signert avtale - Sigrid S. A. Doksheim Praksislærere / øvingslærere PP Sigrid S. A. Doksheim Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Marie Bakken Praksislærere / øvingslærere PP Marie Bakken Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Linda Marie Bjørlin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om individuell utdanningsplan Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om individuell utdanningsplan Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Vurderingsprotokoll klage - RADSYK200 Hedda Veimar Kilen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Vurderingsprotokoll klage - RADSYK200 Einar Tandberg Reistad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg ved vurdering og rangering av søkere til stillinger som førsteamanuensis/førstelektor ref stillinger 15/72 og 15/74 Ref. nr 15/ % fast stilling - Førsteamanuensis/førstelektor i organisasjons- og ledelsesfag Personalavdelingen /Anne Britt Bergan 212.1, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg ved vurdering og rangering av søkere til stillinger som førsteamanuensis/førstelektor ref stillinger 15/72 og 15/74 Ref. nr 15/ % fast stilling - Førsteamanuensis/førstelektor i strategi og opplevelsesøkonomi - HS - Campus Drammen Personalavdelingen /Anne Britt Bergan 212.1

11 I,, N, X, S X, 15/ Notat om studiesituasjonen november/desember 2015 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Permitted leave of studies Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Cathrin Vikhagen Gjendem Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innkalling til møte vedrørende mistanke om plagiat ved eksamen Vidsår 7,5 ECTS STR100 Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - SPLFAR305 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Oppnevning av klagekommisjon - og Vibeke Ortun - Farmakologi Vibeke Ortun Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - SPLFAR305D Dok. dato: Arkivdel: Student

12 I,, N, X, S, 15/ Oppnevning av klagesensorer - og Gro Axelson Fuhre Standal - Farmakologi Gro Axelson Fuhre Standal Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Anmodning om kunngjøring - ref. nr 15/96 Ref. nr 15/96 Stipendiat i kroppsøving - HT - Campus Vestfold Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Geir Sigvard Salvesen 216, Tatt til etterretning N, 15/ Anmodning om kunngjøring - ref. nr 15/97 Ref. nr 15/97 Stipendiat i pedagogiske ressurser for bærekraftig utvikling - HT - Campus Vestfold Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Geir Sigvard Salvesen 216, Tatt til etterretning N, 15/03-1 Anmodning om kunngjøring - ref. nr 15/98 Ref. nr 15/98 Stipendiat i tekstvitenskap - HT - Campus Vestfold Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Piotr Garbacz 216, Tatt til etterretning X, 15/03-3 Forslag til kunngjøringstekst - ref. 15/98 Ref. nr 15/98 Stipendiat i tekstvitenskap - HT - Campus Vestfold Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 N, 15/ Anmodning om kunngjøring - ref. nr 15/99 Ref. nr 15/99 Stipendiat i litteraturvitenskap / litteraturdidaktikk - HT - Campus Drammen Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Piotr Garbacz 216, Tatt til etterretning

13 I,, N, X, S X, 15/ Forslag til kunngjøringstekst - ref. nr 15/99 Ref. nr 15/99 Stipendiat i litteraturvitenskap / litteraturdidaktikk - HT - Campus Drammen Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 N, 15/ Anmodning om kunngjøring - ref. nr 15/103 Ref. 15/103 Fast 100 % stilling som førsteamanuensis i karriereveiledning og etikk - HT - Campus Drammen Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Tone Strøm 212.1, Tatt til etterretning X, 15/ Forslag til kunngjøringstekst - ref. nr 15/103 Ref. 15/103 Fast 100 % stilling som førsteamanuensis i karriereveiledning og etikk - HT - Campus Drammen Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Vedtak - utført kontroll av anlegg Campus Ringerike Offentlig tilsyn - elektriske anlegg Ringeriks-Kraft Nett AS Campus Ringerike Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030 I, 15/ Signert avtale om oppdrag - Studier inne Sped- og småbarns psykiske helse HE - prosjekt xxxxx Studier inne Sped- og småbarns psykiske helse Regionsenter for barn og unges psykiske helse - RBP Øst og Sør Fakultet for Helsevitenskap 665 N, 15/ Kunngjøringstekst - Stipendiater for 2016 innen markedsføringsledelse ved HS Ref. 15/85 - Doktorgradsstipendiater 2016 innen markedsføringsledelse - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - campus Ringerike Personalavdelingen /Anne Britt Bergan /Bjørn Solheim , Besvart med utgående dokument

14 I,, N, X, S X, 15/ Intern kunngjøring av funksjon som studiekoordinator for master i innovasjon og ledelse på IØL fra Studiekoordinator for master i innovasjon og ledelse - HS - Institutt for økonomi og ledelse - Campus Vestfold /Jon Reiersen /Thomas Bogen /Thomas Brekke /Hedda Synøve Birgitta Finstad /Line Katinka Kristoffersen /Lasse Berntzen /Trond Winther /Ansgar Ødegård /Kjell Magne Baksaas /Marius Rohde Johannessen /Gowindage Chamara Jayanath Kuruppu /Birgit Andrine Apenes Solem /Leif Inge Magnussen /Per Egil Pedersen /Øystein Hansen /Irmelin Drake /Eivind Ludvigsen /Jon Hovland Honerud /Nina Katrine Prebensen /Are Branstad /Shegaw Anagaw Mengiste /Kristin Helen Roll /Jarle Løwe Sørensen /Eric Carlström /Theo Schewe /Liv Kirsti Brunstad /Ove Roy Schjølberg /Viggo Holmstedt /Thomas Bogen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Klage over karakterfastsetting - BBED1010H Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/034-1 Klage over karakterfastsetting - SPLFAR 305 Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om duplikat av bachelorgradsvitnemål Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedr honorar for duplikat av vitnemålet Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om opptak til enkeltemne vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om opptak til enkeltemner - vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om opptak til enkeltemner vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad som enkeltemne student vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student

16 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om opptak på enkeltemner - Sosiologi / historie Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om opptak til enkeltemner Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknadsskjema enkeltemner vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om opptak enkeltemner vår 2016 Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Signert kontrakt for gjennomføring av oppdrag i 2014 HS - Prosjekt NSB Oppdrag høst 2015 Økonomitjenester /Line Merete Skullerud Onshuus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00290-73 Brukerutvalget, samtlige referater Campusutvikling Kongsberg - KKP OEC Consulting AS Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030, Tatt til

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00143-11 Innstilling ang. søknad om ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Fakultet for Helsevitenskap /Anne Marie Gran Bruun Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00128-18 Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/00128-19 Oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00344-3 Sier opp sin stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 20.09.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00344-4 Kopi av brev - Vedtak om uførepensjon Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00181-37 Kopi av brev - Vedrørende søknad om støtte til revisjon av maritim lærebok MARKOM2020 Kunnskapsdepartementet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh Dok. dato: 23.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00004-41 Kompetanse for kvalitet - Regnskapsrapport studieåret 2014/2015 HT - Prosjekt nr. 48018-48019 - 48020-48021 - 48026-48028 - 48100-48101 - 48102-48103 - 48104-48105 - 48106-48107

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00680-11 Vedtak om tilrettelagt eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01498-6 Søknad om opprykk etter oppnådd doktorgrad Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00082-7 Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00082-8 Signert

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00363-16 Søknad - videreføring av 80 % stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal 221, Besvart med utgående dokument,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00210-15 Signert arbeidsavtale samt signert skjema for melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 17.11.2015 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00450-6 Referat - Oppfølgingsmøte individuell omstillingsavtale Personalmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Jørn Nyberg Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00863-10 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal N, 14/00863-11 Vedr. oppsigelse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-9 Maksdato sykepenger Personalmappe - Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/00167-1 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00167-2 Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Student, 14/00777-12 820233 - Likviditetsrapport

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-4 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 I, 14/00139-11 Signert kontrakt - sakkyndig bedømming Personalmappe - Torill Moen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00409-6 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige grunnlag Personalmappe -, 14/01055-10 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00185-7 Offer of employment Personalmappe - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/00290-68 Signert avtale om kjøp

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00290-78 Vedrørende fakturering av Trådløst, Trådfast og AV Campusutvikling Kongsberg - KKP Kongsberg Kommune Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030, 14/00369-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-20 Budsjett brukeravhengige driftskostnader 2016 - kontrakt 9298 - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 02.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00279-27 Anmodning om utbetaling av tilskudd til VRI fase III Vestfold for skrivestøtte til søknad for programperioden 2014-2017 VRI 3 - TEKMAR - Prosjekt nr. 36040 - Hovedprosjekt - styringsgruppe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01709-4 Vedtak om innpass av JR1550 mot MRAD608 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01984-41 Samarbeidsavtale

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00369-7 Saksfremlegg DP/HE - 15/38 - Forlenget midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II Personalmappe - Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/00635-10 Rutinebeskrivelser

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00404-6 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: 07.09.2015 Arkivdel: Student I, 14/00857-13 Korrigert avvisning - Avlevering fra Høgskolen i Buskerud Konvertering og avlevering

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-17 Varsel om husleiereguleing - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030 I,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-12 Melding om innvilget ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/002-6 Informasjon - ansvarsområder Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-3 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 X, 14/00647-3 Faglig vurdering Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/03190-5 Oppnevning av studentrepresentanter til HSNs klagenemnd HSN klagenemnd Rektors ressursgruppe /Jens Petter Aasen Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: 14.01.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S, 16/00070-14 Oppnevning av sensor SOPA2165 Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - HS - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Tore Hansen Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S I, 16/00047-3 Signert sensorkontrakt - BMET3010K Gunnar K Berge Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/00070-15 Signert sensorkontrakt -SO-FAG1000 Handelshøgskolen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00035-45 Møteinnkalling Styret ved NHH 10.09.2015 31.08.2015 X, 14/00035-46 Møtebok: Styret ved NHH (10.09.2015) 31.08.2015 X, 14/00035-47 Offentlig møteinnkalling Styret ved NHH 10.09.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal U, 15/01333-13 Tilbud om stilling som stipendiat i dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater Katrine Heggstad HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00908-9 Egenmeldt sykefravær - 1.kvartal 2016 Egenmeldt sykefravær - SSB, Statistisk sentralbyrå SSB - Statistisk sentralbyrå Personal og organisasjon /Marie Steenstrup Dok. dato: 30.03.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02785-3 Møteinnkalling Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge 11.12.2015 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Sørøst-Norge /Anita Dale Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00545-5 Teknisk produksjon /Arvid Andresen Dok. dato: 24.04.2016 Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/00970-7 Ny mønsteravtale Mønsteravtale om kopiering ved universitet og høgskoler

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03-6 Prisregulering på avtaler Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med ninett 2014 Atea AS IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: 25.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 042 02.06.2016,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal X, 14/02347-341 Komplett innkalling: ARSB : Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksb./ing/bibl. () Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksbehandler/ ingeniør /bibliotekar ( ARSB ) HR

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/00012-5 Kunst- og designhøgskolen i Bergen - leiekontrakt og husleie Kontrakt - Statsbygg - Møllendalsveien 61 Statsbygg /Steinar Gjerde Økonomienheten /Øivind Skaar Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03015-3 Søknad om innpassing Jørgen Lygre Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr I, 15/06260-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Bjarte Hundvin første ledd HR Rekruttering /Noelia

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-29 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elias Latif Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer