Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 16/ Oppnevning av sensor SOPA2165 Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - HS - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Tore Hansen Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Oppnevning av sensor - SPLSAM530 / RADSAM530 Fakultet for helsevitenskap - HE - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Leena Heinonen Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Oppnevning av sensor - SPLELD510 Fakultet for helsevitenskap - HE - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Egil Bekkhus Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Signert sensorkontrakt - SPLFOR610 Fakultet for helsevitenskap - HE - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Jorunn Saunes Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 16/ Oppnevning av sensor ORG1000 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Ivar Heskestad Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Signert sensorkontrakt - IF-IFS1300 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Ronald Nolet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

2 I,, N, X, S I, 16/ Signert sensorkontrakt - MP-END4400 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Dag Ingvar Jacobsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert sensorkontrakt - G2-NAT1100 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Erik Halvorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Signert sensorkontrakt - PP-PED2000 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Geir Luthen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Signert sensorkontrakt - MAA302-SKR Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Odd Tore Kaufmann Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Signert sensorkontrakt - MP-LB4800 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Ola Johan Sjøbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Signert sensorkontrakt - MB-BBP4100 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Bernt Andreas Hennum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S I, 16/ Signert sensorkontrakt - BI-IDR1100 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Kari Christiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 16/ Oppnevning av sensor G2PEL103 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Einar Sundsdal Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Signert sensorkontrakt - BL-SRL1000 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Olav Hovdelien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Signert sensorkontrakt - MPED-M/MP-OPG5000 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Irene Velsvik Bele Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Sensorrapport - SPES 309 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Hein Lindquist Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Sensorrapport - 15 DIØ Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Knut Steinar Engelsen Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X, S I, 16/ Sensorrapport - Bacheloroppgave GL Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Hein Lindquist Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Midlertidig svar på klage på karakterfastsetting - BED301-2 Ilker Yusuf Soykan Seksjon eksamen /Live Rykkje Lindgård Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Signert arbeidsavtale - flytting til Bakkenteigen - Montessori Arbeidsavtaler - gjesteforelesere og ansatte på timesbasis HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Carla Marie Foster Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Knut Roar Engh Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Signert arbeidsavtale - prosjekt Reiselitteratur Arbeidsavtaler - gjesteforelesere og ansatte på timesbasis HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Carsten Jensen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Piotr Garbacz Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 16/ Dekanens vurdering av lønnskrav Tilsettingssak Fast stilling som høgskolelektor - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Offl 25 Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Kristin Barstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 16/ Tilbud om tilsetting med ny lønnsinnplassering Tilsettingssak Fast stilling som høgskolelektor - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Anne Sæther Holmedal Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

5 I,, N, X, S I, 16/ Signert arbeidsavtale Arbeidsavtaler - gjesteforelesere og ansatte på timesbasis HE - Fakultet for helsevitenskap Haakon Hovde Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert arbeidsavtale - ndervisning / hjerteinfarktpasienten Arbeidsavtaler - gjesteforelesere og ansatte på timesbasis HE - Fakultet for helsevitenskap Vidar Ruddox Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert arbeidsavtale - ndervisning / hjertesvikt på intensiv Arbeidsavtaler - gjesteforelesere og ansatte på timesbasis HE - Fakultet for helsevitenskap Vidar Ruddox Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Signert arbeidsavtale - ndervisning / lymfeødem Arbeidsavtaler - gjesteforelesere og ansatte på timesbasis HE - Fakultet for helsevitenskap Kristin Ruder Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Midlertidig svar på klage på karakterfastsetting - BED320 Frida Stuveseth Seksjon eksamen /Live Rykkje Lindgård Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på søknad om permisjon - Avskjermet Permisjon Avskjermet /Sissel Rønningsland Dok. dato: Arkivdel: Student 531

6 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om opptak vårsemesteret 2016 tenlandsk / innreisende student - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Sebastian-Alin Luciu Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511, Besvart med utgående dokument I, 16/ Klage på karakterfastsetting -LS - ny klage på samme emne Espen Halvorsen /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Informasjon om sammenslåing - ny postadresse - ny fakturarutine Elektroniske fakturaer - Meldinger om nye fakturaadresser - nye fakturarutiner Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Økonomiseksjonen /Nina Sundet Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 139, 16/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - OPED3013 Henriette Lotre Brekmo Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ NorFab II - Endelig søknad Fakultet for teknologi og maritime fag - TEKMAR IMST - Prosjekt NorFab II The Norwegian Infrastructure for Micro-and Nanofabrication II ( NFR ) NTN - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Yngvar Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 16/ Endelig bevilgning for Norwegian Micro- and Nanofabrication Facility II Fakultet for teknologi og maritime fag - TEKMAR IMST - Prosjekt NorFab II The Norwegian Infrastructure for Micro-and Nanofabrication II ( NFR ) NTN - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Yngvar Berg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

7 I,, N, X, S, 16/ Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor og oppnevning som studiekoordinator ved Høgskolen i Sørøst-Norge Tilsettingssak Midlertidig stilling som høgskolelektor - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Borghild Tenden Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 16/ Administrativ ressurs i Senter for beredskap og krisehåndtering - svar fra Forskningsavdelingen Senter for beredskap og integrert krisehåndtering i HSN Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Thomas Bogen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Midlertidig svar på klage på karakterfastsetting - OPED3013 Hien Anh Nguyen Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Midlertidig svar på klage på karakterfastsetting - bsøk2010k Lorena Fremming Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Midlertidig svar på klage på karakterfastsetting - bbed2010k Lorena Fremming Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om selvkomponert bachelorgrad Selvkomponert bachelorgrad Michael Evensen Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Anne-Marie Støvreide Hanche Dok. dato: Arkivdel: Student 463

8 I,, N, X, S, 16/ Tildeling av grad Selvkomponert bachelorgrad Michael Evensen Offl 26 første ledd Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Anne-Marie Støvreide Hanche Dok. dato: Arkivdel: Student 463 I, 16/ Signert arbeidsavtale - MM-SOP4001 Arbeidsavtaler - gjesteforelesere og ansatte på timebasis TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag Ellen Cathrine Bjune Fakultet for Teknologi og Maritime fag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om permisjon Permisjon Avskjermet /Anne Hegard Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 16/ Klage på karakterfastsetting - OPED3013 Abdulrashid Ahmed Sheikh Nur Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt, 16/ Midlertidig svar på klage på karakterfastsetting - OPED3013 Abdulrashid Ahmed Sheikh Nur Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karakterfastsetting - BS-VIT110-DR Maria Løken Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S I, 16/ Klage på karakterfastsetting - PPPED30 Tone Oppsato Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karakterfastsetting - BSPL206 Signe Endrestøl Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karakterfastsetting - SPES 309 Tonje Berg Halvorsen /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karakterfastsetting - BEMT1010H Helene Olsen Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karakterfastsetting - EFAE2101 Hans-Magnus Bjølgerud Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Melding om mistanke om fusk - Avskjermet Disiplinærsak - 30SPES Avskjermet /Else Kasin Haugen Dok. dato: Arkivdel: Student 535

10 I,, N, X, S I, 16/ Redegjørelse fra student - Avskjermet Disiplinærsak - 30SPES Avskjermet /Else Kasin Haugen Dok. dato: Arkivdel: Student 535 I, 16/ Svar på søknad om å arrangere Pestalozzi-workshop i Norge 2016 Arrangering av Prestalozzi-workshop i Norge 2016 Senter for internasjonalisering av utdanning Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Lena Lybæk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 339 I, 16/ Refusjon av lønnskostnader - organisasjonssekretær SOT Refusjon av lønnskostnader Studentsamskipnaden i Telemark Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 239 I, 16/ Signert arbeidsavtale Kathrine Bordevich Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 16/ Signert arbeidsavtale Søren Rapple Institutt for lærerutdanningsfag /Carl-Magnus Nystad Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 16/ Takker ja til videre engasjement Tilsetting i 50% engasjement som konsulent - Fellesadministrasjonen - HIT Nina Marie Andersen Personalavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal

11 I,, N, X, S I, 16/ Signert arbeidsavtale samt skjema for prøvetidsreglene Berit Bungum Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 16/ Takker ja til fungering som instituttleder - IKH Fungering - instiuttleder - IKH Sven Arntzen Personalavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Avisning av tilbud - konsulentbistand ledelsesutvikling Avisning av tilbud - konsulentbistand ledelsesutvikling Ringerike kommune Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 16/ Klage på karakterfastsetting E6 Eileen Wahlstrøm Jorang Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Signert arbeidsavtale Ida Annette Moen Markeds- og kommunikasjonsenheten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Klage på karakterfastsetting Camilla Hofsødegård Fakultet for helse- og sosialfag /Bente Bang Andersen Dok. dato: Arkivdel: Student

12 I,, N, X, S I, 16/ Klage på karakterfastsetting - FO1415 s/e Anette Strand Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt I, 16/ Søknad om tilrettelegging - Avskjermet Tilrettelegging eksamen Erik Ripel Eie Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student 443 Midlertidig svar sendt I, 16/ Søknad om opptak til enkeltemner vår 2016 Opptak enkeltemner Abdikarim Dahir Osmael Seksjon studieadministrative tjenester /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 16/ Klage på karakterfastsetting Adrian Fagerheim Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Signert arbeidskontrakt Hans Christian tkilen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Søknad om privatisteksamen Privatist Benedicte Bergum Joten Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 446, Tatt til etterretning

13 I,, N, X, S, 16/ Svar på søknad om privatisteksamen Privatist Benedicte Bergum Joten Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 446 I, 16/ Signert arbeidsavtale Marit Johansson Fo-seksjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Signert arbeidsavtale Merethe Roos Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, Tatt til etterretning I, 16/ Signert arbeidsavtale Fasil Tassew Fakultet for teknologiske fag /Eldrid Eilertsen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Opplysningsskjema Fasil Tassew Offl 26 femte ledd Fakultet for teknologiske fag /Eldrid Eilertsen Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 16/ Søknad om dispensasjon fra karakterkrav C for opptak til master i avansert klinisk sykepleie høsten 2016 Dispensasjon fra Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Sørøst- Norge Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument

14 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om godskriving av emner Godskriving av emner Christian Lien Offl 26 første ledd Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student 473, Tatt til etterretning I, 16/ Klage på karakterfastsetting - PPOED Shamira Marlene Asp /Hilde Bergendal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om selvkomponert bachelorgrad Selvkomponert bachelorgrad Kristine Sollesnes Larsen Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 463 I, 16/ Søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - eksamen Avskjermet Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student 443, Besvart med utgående dokument, 16/ Vedtak om tilrettelegging Tilrettelegging - eksamen Avskjermet Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student 443, 16/ Vedrørende praksis EFL Praksis Avskjermet /Mona Evensen Moen Dok. dato: Arkivdel: Student 435

15 I,, N, X, S I, 16/ Klage på karakterfastsetting - FBV matematikk Kjetil Nilssen Fakultet for teknologiske fag /Gry Tykhelle Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på karakterfastsetting Viktoria Evensen Lauesen Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Ingrid R Bakkeland Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Helsekontroll rapport HiT AF INHM Bø 2015 Helseundersøkelse ved INHM 2015 Bedriftshelsen AS Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Live Semb Vestgarden Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - eksamen Avskjermet Fakultet for allmennvitenskapelige fag Dok. dato: Arkivdel: Student 443 I, 16/ Bekymringsmelding Bekymringsmelding Høvik skole Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Øyvind Andreas Hennum Dok. dato: Arkivdel: Student 534 I, 16/ Bekymringsmelding Bekymringsmelding Konnerud skole Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Øyvind Andreas Hennum Dok. dato: Arkivdel: Student 534

16 I,, N, X, S I, 16/ Sakkyndig vurdering Opprykk til høgskolelektor HS Sakkyndig komité Offl 25 Fakultet for helse- og sosialfag /Kristin Tandberg-Hemsøe Dok. dato: Arkivdel: Personal 222 N, 16/ tøke stillingsprosent tøket stillingsprosent Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Vibeke Bredahl Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 16/ Kartlegging fra EA-the EA Refugees Welcom Map - tiltak rettet mot flykninger Migrasjon og flykningsituasjonen - kartlegging niversitets- og høgskolerådet Studieavdelingen /Maija Heinilä Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004 I, 16/ Klage på karakterfastsetting - EXPHIL100 Salman Ali Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02785-3 Møteinnkalling Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge 11.12.2015 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Sørøst-Norge /Anita Dale Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S I, 16/00047-3 Signert sensorkontrakt - BMET3010K Gunnar K Berge Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/00070-15 Signert sensorkontrakt -SO-FAG1000 Handelshøgskolen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00344-3 Sier opp sin stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 20.09.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00344-4 Kopi av brev - Vedtak om uførepensjon Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00185-7 Offer of employment Personalmappe - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/00290-68 Signert avtale om kjøp

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00680-11 Vedtak om tilrettelagt eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01498-6 Søknad om opprykk etter oppnådd doktorgrad Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00181-37 Kopi av brev - Vedrørende søknad om støtte til revisjon av maritim lærebok MARKOM2020 Kunnskapsdepartementet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh Dok. dato: 23.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/03190-5 Oppnevning av studentrepresentanter til HSNs klagenemnd HSN klagenemnd Rektors ressursgruppe /Jens Petter Aasen Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: 14.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00082-7 Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00082-8 Signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-69 Timelærerkontrakt sangundervisning EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Anne-Carolyn Schlüter fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 01.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 09.09.2015,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00128-18 Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/00128-19 Oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00863-10 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal N, 14/00863-11 Vedr. oppsigelse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01573-2 Vedr. arbeidskontrakt - AF - Overførte dokumentnummer fra tilsettingssak - ephorte - 14/791 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-1 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Heirekshaug barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00450-6 Referat - Oppfølgingsmøte individuell omstillingsavtale Personalmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Jørn Nyberg Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00210-15 Signert arbeidsavtale samt signert skjema for melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 17.11.2015 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00167-2 Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Student, 14/00777-12 820233 - Likviditetsrapport

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00404-6 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: 07.09.2015 Arkivdel: Student I, 14/00857-13 Korrigert avvisning - Avlevering fra Høgskolen i Buskerud Konvertering og avlevering

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-20 Budsjett brukeravhengige driftskostnader 2016 - kontrakt 9298 - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 02.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01709-4 Vedtak om innpass av JR1550 mot MRAD608 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01984-41 Samarbeidsavtale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01595-25 Søknader om I-midler vår 2016 - søknader fra HS I-midler 2014-2016- Søknader, tildelinger og rapporter Fo-seksjonen /Espen Johansen Fakultet for helse- og sosialfag /Geir Rougthvedt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-12 Melding om innvilget ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/002-6 Informasjon - ansvarsområder Personalmappe

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01563-2 Fast tilsetting Tilsetting i to faste stillinger som renholder Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Terje Dehli Jacobsen Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01644-6 Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01563-6 Retur av signert arbeidsavtale Tilsetting i to faste stillinger som renholder Driftstjenesten Notodden Dok. dato: 21.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01592-1 ERASMS PLS CALL OF PROPOSALS 2015 Leonardo da Vinci prosjekt-hs academiacordoba /María López Fernández Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 26.11.2014

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00279-27 Anmodning om utbetaling av tilskudd til VRI fase III Vestfold for skrivestøtte til søknad for programperioden 2014-2017 VRI 3 - TEKMAR - Prosjekt nr. 36040 - Hovedprosjekt - styringsgruppe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01603-52 Foreløpig informasjon om fagseminar for tilbydere av videreutdanning i matematikk EFP - EFL - Kompetanse for kvalitet 2012-2016 - Prosjektnr 87019, 87020, 87021, 87035 - Finansieringskilde

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01580-111 Intensjonsavtale - Letter of Intent Erasmus+ bilaterale avtaler Moholy-Nagy niversity of Art and Design Budapest Fo-seksjonen Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 I, 14/01607-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01567-1 Søknad - Tilrettelegging eksamen - Journaldato: Tilg. kode: /Anne Hegard Dok. dato: 02.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 14/01573-1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-3 Søknad Strategiske partnerskap- Siv Roel Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 19.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01586-5 CPEASTIP-H2011/10484 - Euroasia stipendprogram - Godkjenning av årsrapport 2015 Eurasiaprogrammet - H2011/10484 Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen /Anette Staaland

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01660-70 Timelærerkontrakt mediedesign EFL - Timelærere - Studieåret 2014-2015 Tom Klovholt fjerde led /Britt Granseth Wien Dok. dato: 26.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv 18.09.2015, Tatt til orientering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal U, 15/01333-13 Tilbud om stilling som stipendiat i dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater Katrine Heggstad HR Rekruttering /Anne

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01592-2 Bekreftelse på godkjent sluttrapport - Leonardo da Vinci Partnerskap - 2013-1-BE3-LEO04-07511 9 Leonardo da Vinci prosjekt - HS Senter for internasjonalisering av utdanning Fo-seksjonen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01612-3 Igangsetting av inntill 9 studieplasser 2015-2016, videreutdanning for barnehagemyndighetene EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling),

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-17 Varsel om husleiereguleing - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030 I,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00290-78 Vedrørende fakturering av Trådløst, Trådfast og AV Campusutvikling Kongsberg - KKP Kongsberg Kommune Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030, 14/00369-8

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01571-1 Høring Ny eksamensforskrift ved Høgskolen i Telemark Eksamensforskrift, revisjon, (14/1351) Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Hilde Kvålen /Hilde Bergendal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N N, 14/01564-3 SV: Avtale med Statens vegvesen Region sør INHM & Statens vegvesen Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag /Jörn Klein Journaldato: Tilg. kode: Institutt for natur-, helse- og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01584-1 Signert Mo fra Makerere niversity, ganda Samarbeidsavtaler i Afrika niversity of Makerere Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 29.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 07 20.06.2015, Tatt til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10.

Offentlig journal. Bekreftelse. TF Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014 TF/BGL 29.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.10.2014-2.11.2014, Dokumenttype: I,,N, tatus: J,A 11.11.2014 Bekreftelse TF ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/400-20 5512/2014 23.04.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02769-6 Søknad om permisjon og anbefaling fra instituttet Dok. dato: 02.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 14/02769-7 Svar på søknad om permisjon Dok. dato: 03.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00108-27 810210 og 820210 NHH Likviditetsrapport for tidsrommet 01.02.2016-29.02.2016 Likviditetsrapporter for 2013, 2014, 2015 Direktoratet for økonomistyring - seksjon for regelverk og

Detaljer