Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Anmodning om utbetaling av tilskudd til VRI fase III Vestfold for skrivestøtte til søknad for programperioden VRI 3 - TEKMAR - Prosjekt nr Hovedprosjekt - styringsgruppe Vestfold fylkeskommune Økonomitjenester /Rune Øystein Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 14/ Påminnelse om innsending av underveisrapport på prosjekt niversell utforming Bufdir Fakultet for Helsevitenskap /Janne Herholdt Dugstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411, 14/ Permisjon grunnet ikke bestått eksamen forrige semester Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om 4. gangs eksamensforsøk Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Revidering av bachelorgradsstudium i økonomi og ledelse (180 studiepoeng) ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold forslag til sakkyndig komité HS - prosjekt nr NKI NOKT Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Halvor Austenå Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, Besvart med utgående dokument, 14/ Revidering av bachelorgradsstudium i økonomi og ledelse (180 studiepoeng) ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold forslag til sakkyndig komité HS - prosjekt nr NKI NOKT Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Halvor Austenå Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

2 I,, N, X, S I, 14/ Forprosjekt søknad - Adam Bartley - NFR VRI 3 - TEKMAR - MTDI - Prosjekt nr Film Norges forskningsråd Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Sanda Knutson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 14/ Forprosjektsøknad - Fantasi-fabrikken- NFR VRI 3 - TEKMAR - MTDI - Prosjekt nr Film Norges forskningsråd Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Sanda Knutson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 14/ Forprosjekt søknad - Kapoow - NFR VRI 3 - TEKMAR - MTDI - Prosjekt nr Film Norges forskningsråd Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Sanda Knutson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 14/ Forprosjektsøknad - Feberfilm - NFR VRI 3 - TEKMAR - MTDI - Prosjekt nr Film Norges forskningsråd Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Sanda Knutson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 14/ VRI - forprosjektsøknad - Berge Group VRI 3 - TEKMAR - Prosjekt nr Maritim olje og gass Norges forskningsråd Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Sanda Knutson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, Tatt til orientering I, 14/ Signert avtale om elektronisk publisering BRAGE - avtaler om elektronisk publisering - studenter Høgskolen i Vestfold Øivind Berg Biblioteket /Grethe Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044

3 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om innpassing av emner Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 14/ Ang videre behandling av klage over karakterfastsetting - EFIS3102 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/020-3 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - fysikk og kjemi Studentmappe - Seksjon eksamen /Karen Margrethe Kobro Drangevåg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Forlenget søknad om 80%-stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på søknad om forlenget redusert stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Søknad om utsettelse av fag Studentmappe - Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

4 I,, N, X, S, 14/ Svar på søknad om utsettelse av fag Studentmappe - Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Signert avtale - Kathrine Gudem Praksislærere / øvingslærere PP Kathrine Gudem Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Opprettelse av prosjekt nr HE - IFSV-DR - prosjekt nr Gaveavtaler - Nasjonalt senter for optikk, syk og øyehelse - IFOS - Krona Regnskapsseksjonen /Britt Jorunn Langøy Offl 14 Økonomitjenester /Magnar Sommerstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 14/ Pensjonsmelding til SPK Personalmappe - Statens pensjonskasse Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal 221

5 I,, N, X, S, 14/ Answer to appeal regarding a grade awarded - MN-MEM4200 Studentmappe - Seksjon eksamen /Kristina Kleppan Jonstang Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert avtale m / CV- Katrine Stjelja Campus - Korttidsengasjement arbeidsavtaler - diverse Katrine Stjelja Campus Kongsberg /Gro Årstad Nordli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Marit Kristine Brettingen Johansen HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Marit Kristine Brettingen Johansen Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Martin Lingvall HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Martin Lingvall Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Anne Norvik Jervell HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Anne Norvik Jervell Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ingrid Harsem - prosjekt HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Ingrid Harsem Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S I, 15/ Signert arbeidsavtale - Caroline Adelaide Morel - prosjekt HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Caroline Adelaide Morel Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Sara Haghelai- prosjekt HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Sara Haghelai Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Cecilie Scheel - prosjekt HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Cecilie Scheel Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Agneta Gånemo - prosjekt HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Agneta Gånemo Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Reidun D. Silkoset - MOPP900 HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Reidun D. Silkoset Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ Signert kontrakt - Sverre Øystein Warem HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Sverre Øystein Warem Offl 26 femte ledd Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

7 I,, N, X, S, 15/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - MPTF2200 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage over karakterfastsetting - MPSF1101 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt I, 15/ Klage over karakterfastsetting - RFFK1202 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt, 15/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - RFFK1202 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ MPSF1101 Statikk med fasthetslære - Oppnevning av sensor Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Kjell Enger Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - MPSF1101 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S N, 15/ Forlengelse av vikariat/engasjement Personalmappe - Personalavdelingen /Simen Strømmen Offl 25 Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Vibeke Bredahl Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - sakkyndig utvalg Ref. nr 15/11-2 bistillinger i 20 % stilling - Førsteamanuensis / Førstelektor i administrasjonsfag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Elin Merethe Oftedal Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert avtale om elektronisk publisering BRAGE - avtaler om elektronisk publisering studenter Anna Pedersen Biblioteket /Grethe Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 15/ Signert avtale om elektronisk publisering BRAGE - avtaler om elektronisk publisering studenter Bjørn Atahuallpa Bejar Fjærli Biblioteket /Grethe Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 15/ Signert avtale om elektronisk publisering BRAGE - avtaler om elektronisk publisering studenter Faisal Fiaz Biblioteket /Grethe Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 15/ Signert avtale om elektronisk publisering BRAGE - avtaler om elektronisk publisering studenter Martin Nordrum Brattås Biblioteket /Grethe Lund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044

9 I,, N, X, S, 15/ Midlertidig svar på søknad om ekstra eksamensforsøk - BBED1030K Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert kontrakt - sakkyndig utvalg Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i organisasjons- og ledelsesfag - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Elin Merethe Oftedal Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - sakkyndig utvalg Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i varehandelsledelse - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Elin Merethe Oftedal Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - sakkyndig utvalg Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor i opplevelsesøkonomi - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Drammen Elin Merethe Oftedal Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, Tatt til etterretning I, 15/ Bekreftelse på ankomst (Erasmus+ utvekslingsopphold) Studentmappe - Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering X, 15/ Opprettelse av prosjekt nr HT - IMRS - Prosjekt nr Anskaffelse 1-DE Videreutdanningstilbud i karriereveiledning Regnskapsseksjonen /Britt Jorunn Langøy Offl 14 Økonomitjenester /Fredrik Theiste Sirnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

10 I,, N, X, S I, 15/ Søknad på stilling Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i finansregnskap Institutt for økonomi og ledelse - HS - Campus Vestfold Imtiaz Badshah Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Revidert offentlig søkerliste Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i finansregnskap Institutt for økonomi og ledelse - HS - Campus Vestfold Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Revidert utvidet søkerliste Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i finansregnskap Institutt for økonomi og ledelse - HS - Campus Vestfold Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Takker nei til tilbud om tilsetting Ref. nr 15/46 Postdoktor i "Integrated micro power for conditionmonitoring in energy production facilities" - TEKMAR - Campus Vestfold Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, Tatt til etterretning, 15/ Offer of employment Ref. nr 15/46 Postdoktor i "Integrated micro power for conditionmonitoring in energy production facilities" - TEKMAR - Campus Vestfold Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S, 15/ Midlertidig svar på søknad om 4. gangs eksamensforsøk - finansregnskap med analyse -BBED1030K Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på forespørsel Vurdering / fullføring av tidligere utdanning - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Carina Broen- Konradsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 514, 15/ Kunngjort stilling trekkes Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen juridiske fag - HS- Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Ringerike Aktuelle søkere Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedrørende avgjørelse om trukket kunngjort stilling innen juridiske fag Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen juridiske fag - HS- Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Ringerike Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Anne Bang Lyngdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Karakterutskrift HIT Studentmappe - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Answer to the appeal regarding a grade awarded - MN-MFA4000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Kristina Kleppan Jonstang Dok. dato: Arkivdel: Student

12 I,, N, X, S I, 15/ Appeal regarding a grade awarded - MN-MEA4000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Kristina Kleppan Jonstang Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 15/ RFFK Fysikk og kjemi - ny Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2015 / 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ DFAD Algoritmer og datastrukturer - ny Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2015 / 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ ES-SCH SW/HW co-development of embedded systems - ny Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2015 / 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ EFDI Digital Techniques - ny Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2015 / 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ RFMS Matematikk 2 og statistikk ( statistikkdel) - ny Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2015 / 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X, S X, 15/ DFMD Maskinvare og digitalteknikk - ny Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2015 / 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ MPTF Termodynamikk og fluidmekanikk ( del: fluidmek.) - ny Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2015 / 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ MPKF Konstruksjonsteknikk m/fem - ny Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2015 / 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ OBST Biostatistikk - IFOS - ny Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ OSM ndersøkelsesmetoder 1 - IFOS - ny Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ OPTO Grunnleggende optometri - IFOS - ny Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I,, N, X, S X, 15/ OPTI Optikk og optoteknikk - IFOS - ny Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ OBIN Binokulært syn - IFOS - ny Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ OBIO Generell anatomi, fysiologi og biokjemi - IFOS - ny Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ OFPA Farmakologi og patologi - IFOS - ny Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ OOPA Okulær Patologi - IFOS - ny Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ OSM ndersøkelsesmetoder 2 - IFOS - ny Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 I,, N, X, S X, 15/ OKLI Kontaktlinser 1 - IFOS - ny Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ OOBI Okulær anatomi og fysiologi 1 - IFOS - ny Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om opptak til enkeltemne Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om opptak til enkeltemne Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om innpass av fag Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Carina Broen- Konradsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende regnskapsteori og bacheloroppgave Studentmappe - Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student

16 I,, N, X, S, 15/ Vedtak om fritak av emner/fag Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om fritak av emner Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om fritak for emner Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Høgskoledirektørens godkjenning av tilsetting i eksternt finansiert stilling Tilsetting i eksternt finansiert stilling - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Elisabeth Ernø Borhaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om tilsetting i midlertidig stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tilsetting i eksternt finansiert stilling - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Vedtak om innpassing av emner Studentmappe - Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, X, S I, 15/ Emnebeskrivelser Studentmappe - Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om innpass - MIS B 2015 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fritak i fysikk på tresemester Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Barbro Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 15/ Grunnlag for fritak i fysikk Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Barbro Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 15/ Søknad om innpass - MIA-påbygg 2015 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning

18 I,, N, X, S I, 15/ Dokumentasjon for innpass MIS - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Dokumentasjon for innpass - MIS Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Dokumentasjon for innpass på MIS Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar vedrørende studieprogresjon Studentmappe - Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Angående emner som må tas for autorisasjon Studentmappe - Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I,, N, X, S I, 15/ Autorisasjonspapirer tidligere utdanning Studentmappe - Seksjon eksamen /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/02-1 Søknad om fritak av emner Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/02-2 Vedtak om fritak av emner Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/024-1 Søknad om innpassing av studier og fritak av fag Studentmappe - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/024-2 Vedtak på søknad om innpassing av studier og fritak av fag Studentmappe - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

20 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om permisjon Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Line Katinka Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Gry-Jeanette Arnås Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Gry-Jeanette Arnås Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fritak av fag Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Barbro Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 15/ Grunnlag for fritak av fag - "Ingeniørrollen" Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Barbro Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering X, 15/ Dokumentasjon for innpass - MAS Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

21 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - EFDS2002 / EFDS2201 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Legerklæring Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-24 Protokoll Tilsettingsrådet 10.06.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby 012 X, 14/02002-26 Protokoll Tilsettingsutvalget 10.06.2015 Tilsettingsutvalget

Detaljer