Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/ Påminnelse - refusjonskrav Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud IT-seksjonen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Tildelingsbrev 2015 MARKOM2020 Bergen Maritime Fagskole Økonomitjenester /Rune Øystein Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 14/ Tildelingsbrev 2015 MARKOM2020 Fagskolen Troms - avdeling Tromsø maritime skole Økonomitjenester /Rune Øystein Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 14/ Tildelingsbrev 2015 MARKOM2020 Karmsund videregående skole - Maritim Fagskole Økonomitjenester /Rune Øystein Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 14/ Tildelingsbrev 2015 MARKOM2020 Fagskolen i Ålesund Økonomitjenester /Rune Øystein Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

2 I,, N, X, S I, 14/ ngdomstrinn i utvikling invitasjon til tredje samling for ressurslærere i pulje 2 HT - Prosjekt ngdomstrinn i utvikling tdanningsdirektoratet Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - BSOK3021K Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Kvittering for mottatt arkivuttrekk fra ephorte for fra Høgskolen i Vestfold Konvertering og avlevering av arkivdatabaser Riksarkivet Arkivseksjonen /Gro Wisting Haugland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.1, Tatt til etterretning I, 14/ Signert rammeavtale på renholdstjenester - InnoWin Renhold Campus Vestfold InnoWin AS Campus Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030 I, 14/ Bekreftelse på ankomst Studentmappe - Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering

3 I,, N, X, S N, 14/ Innstilling - ny lønnsfastsettelse Personalmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Digitale verktøy - en hjelp i formativ vurdering Masteroppgaver - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap - HT ( samt høst 2013 ) Pål Helland Seksjon studieadministrative tjenester /Stian Bøhler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 4 I, 14/ Motivasjon i skolen - Motiveringsstrategier i rektors ledelse av skolen Masteroppgaver - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap - HT ( samt høst 2013 ) John Ingvald Betsi Seksjon studieadministrative tjenester /Stian Bøhler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 4 I, 14/ Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - BMIS1010H Studentmappe - Seksjon eksamen /Live Rykkje Lindgård Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - SFAC1123 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Protokoll fra klagesensor - SFAC1123 Studentmappe - Baard Herman Borge Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering

4 I,, N, X, S I, 14/ Informasjon - krav om elektronisk faktura på EHF fra leverandører Elektronisk faktura ( EHF-faktura ) Fredrikstad kommune Regnskapsseksjonen /Britt Jorunn Langøy Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Vedtak - 4. gangs eksamensforsøk - BBED2010K Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om endret eksamensform - BBED1030H-1 Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 14/ Vedtak om endret eksamensform - BBED1030H-1 Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Oppfølgingsplan for arbeidstaker Personalmappe - NAV Tønsberg Fakultet for Helsevitenskap /Anne Marie Gran Bruun Dok. dato: Arkivdel: Personal 221

5 I,, N, X, S I, 15/ Signert arbeidsavtale - Heidi Maria Høeg Remberg HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - Arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - øvingslærere - studentassistenter - diverse Heidi Maria Høeg Remberg Offl 26 femte ledd Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale ( 2. stk. ) - Hilde Nygaard HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Hilde Nygaard Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Svein Olav Daatland HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Svein Olav Daatland Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Jon B Reitan HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Jon B. Reitan Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Kristin Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Adam Balfour - prosjekt nr NISE TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - arbeidsavtaler - timelærere / gjesteforelesere - studentassistenter Adam Balfour Offl 26 femte ledd Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Silja Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Kjetil Korslund - SFAC1123 HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - sensorer / sensur Cand. Philol. Kjetil Korslund Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til orientering

6 I,, N, X, S, 15/ Kontrakt om sensur HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Stener Ekern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 15/ Kontrakt om sensur HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Mikkel Berg-Nordli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ Signert kontrakt - Anne Grethe Mjøberg - G1PEL104 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Anne Grethe Mjøberg Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om privatisteksamen - Eksamen som privatist - Fakultet for helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 15/ Forlenget tilsetting som førstekonsulent ved Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 15/ Åpen søknad - Dainora Zvinklyte Åpne søknader Dainora Zvinklyte Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.9

7 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ G2-NOR Norsk 1, emne 1 - emnerapport - vår 2015 Institutt for språkfag - Emnerapporter Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Piotr Garbacz Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412, 15/ Oppdatert Learning Agreement - engelsk fag Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Referat - Oppfølgingsmøte individuell omstillingsavtale Personalmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Tone Strøm Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Tony Burner Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Bent Kristiansen Personalavdelingen /Nils Christian Brørs Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 X, 15/ Emnerapport - MH-VTP Vitenskapelig skriving, temautvikling og prosjektbekrivelse - vår 2015 Institutt for helsefremmende arbeid - Emnerapporter Fakultet for Helsevitenskap /Ingun Stang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 X, 15/ RADSKJE Skjelett - Thorax - Emnerapport - vår 2015 HE - Institutt for radiografi og helseteknologi (IFRH) - Emnerapporter Fakultet for Helsevitenskap /Aud Mette Myklebust Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412

8 I,, N, X, S X, 15/ RADPRA Praksis - Skjelett - Thorax - Emnerapport - Vår 2015 HE - Institutt for radiografi og helseteknologi (IFRH) - Emnerapporter Fakultet for Helsevitenskap /Aud Mette Myklebust Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412, 15/ Vedrørende forespørsel om å ta enkeltemner Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Faglig vurdering Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Anne Kari Botnmark Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endret eksamensform - BBED1030 Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om endret eksamensform for - BBED1030H Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ TR 2015/56 Tilsetting i fast 100% stilling som resepsjonsmedarbeider/konsulent ved Campusavdelingen - Campus Drammen - ref. nr 15/53 Ref. nr 15/53 Fast 100 % stilling som resepsjonsmedarbeider ved Campusavdelingen - Campus Drammen Offl 25 Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

9 I,, N, X, S I, 15/ Protokoll fra klagesensor - NKI-BED1050 Studentmappe - NKI Nettstudier /Kim Ottosen Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Korrigert utdanningsplan for vår 2016 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anbudskonkurranse Konsulenttjenester E-søknad / Horizon 2020 Anbudskonkurranse - Konsulenttjenester E-søknader / Horizon 2020 Innovayt Norge AS Økonomiavdelingen /Heidi Sten-Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 040 Besvart med utgående dokument I, 15/ Anbudskonkurranse E-søknad / Horizon Tilbud Anbudskonkurranse - Konsulenttjenester E-søknader / Horizon 2020 Nordic Innovators P/S Økonomiavdelingen /Heidi Sten-Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 040 Besvart med utgående dokument I, 15/ Anbudskonkurranse E-søknad / Horizon Tilbud Anbudskonkurranse - Konsulenttjenester E-søknader / Horizon 2020 Pera Technology Ltd Økonomiavdelingen /Heidi Sten-Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 040 Besvart med utgående dokument I, 15/ Bekreftelse på ankomst Studentmappe - Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering

10 I,, N, X, S, 15/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - ASK1 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Siri Kolflaath Auen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - VESDES202 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Protokoll fra klagesensor - VISDES202 Studentmappe - Thomas Wilhelmsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering X, 15/ Mistanke om plagiering vedrørende mastergradsoppgave innlevert Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Egil Ax Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Mistanke om plagiering - møte Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S X, 15/ Mistanke om plagiering vedrørende mastergradsoppgave innlevert Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Egil Ax Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Opprettelse av prosjekt nr HT - IPS - prosjekt nr Appreciative Inquiry Regnskapsseksjonen /Britt Jorunn Langøy Offl 14 Økonomitjenester /Fredrik Theiste Sirnes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, 15/ Tilsetting i 66,67% fast stilling som renholder ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Campusavdelingen Renhold Vestfold Ref. nr 15/63 Intern kunngjøring av fast stilling som fagarbeider med fagbrev / renholder - 66,67 % - Campusavdelingen - Campus Vestfold Offl 25 Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Midlertidig svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - RFMS2101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student

12 I,, N, X, S, 15/ Ny dokumentasjon - tilrettelegging Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/022-4 Samarbeidsavtale - Veiavangen ungdomsskole Samarbeidsavtaler om praksisopplæring skoleåret 2015 / Praktisk Pedagogisk tdanning Veiavangen ungdomsskole Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om permisjon fra bachelor i sykepleie Studentmappe - Studieavdelingen /Kari Egelandsdal Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, X, S, 15/ Bekreftelse - studentstatus - progresjon Studentmappe - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Anne-Marie Støvreide Hanche Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Vurdering av studiekompetanse Vurdering av studiekompetanse - Seksjon opptak /Hilde S. Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 514, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar vedrørende vurdering av studiekompetanse Vurdering av studiekompetanse - Seksjon opptak /Hilde S. Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 514 I, 15/ Søknad om innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kari Voreland Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om innpass av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kari Voreland Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av emner Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

14 I,, N, X, S I, 15/ Vedlegg til søknad om innpassing av emner Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 15/ Faglig vurdering Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om innpassing av emner Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Presisering - innpassing av emne Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/025-1 Vurdering av studiekompetanse Vurdering av studiekompetanse - Seksjon opptak /Hilde S. Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 514, Besvart med utgående dokument, 15/025-2 Svar vedrørende vurdering av kompetanse Vurdering av studiekompetanse - Seksjon opptak /Hilde S. Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 514

15 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kari Voreland Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kari Voreland Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fritak fra emne Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument X, 15/ Faglig vurdering Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om fritak fra emne Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - OBIO1012 Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt

16 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Vitnemål Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Barbro Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Høring - krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Høring - krav om politiattest for personell i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet Fakultet for Helsevitenskap /Anne Marie Gran Bruun Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Hanne Kjeang Amdahl Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Hanne Kjeang Amdahl Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, X, S I, 15/ Invitasjon til å søke om nye studieplasser i PP fra våren 2016 prioritert mot teknologi og realfag Nye studieplasser i PP fra våren 2016 prioritert mot teknologi og realfag Kunnskapsdepartementet Studieavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 001 I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om godkjenning av norsk bachelorutdanning i sykepleie m/ uttalelse fra fakultetet Godkjenning av utenlandsk utdanning - Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om godkjenning av norsk bachelorutdanning i sykepleie Godkjenning av utenlandsk utdanning - Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer