Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S X, 14/ Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte Personalmappe - NAV Tønsberg Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Pensjonsmeldingsskjema til SPK Personalmappe - Statens pensjonskasse Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Ny prismodell og varsel om prisstigning for tjenester fra FSAT Studieadministrativt datasystem FS Felles studieadministrativt tjenestesenter ( FSAT ) Seksjon studieadministrative tjenester /Aina Enstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081, Tatt til orientering, 14/ Svar på søknad om desentralisert eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Live Rykkje Lindgård Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Signert partnerskapsavtale mellom Levre skole og HBV - samarbeid om praksisopplæring Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring i grunnskolelærerutdanningen 1-7 / 5-10 Levre skole Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Øyvind Andreas Hennum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

2 I,, N, X, S, 14/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - SPLFAR305 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Oppnevning av klagesensorer - Jan Helge Halleraker og Vibeke Ortun - Farmakologi Studentmappe - Jan Helge Halleraker Vibeke Ortun Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar vedr. utsatt innlevering av masteroppgaven - våren 2016 Studentmappe - Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Vedr. veiledningsressurser for masteroppgave Studentmappe - Studieavdelingen /Neringa Tullut /Øystein Sørebø I, 14/ Erasmus+ studieprogramsavtale (praksismobilitet) Studentmappe - Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering, 14/ Vedrørende for mye lønn i forbindelse med foreldrepermisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om midlertidig uførepensjon Personalmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 14/ Pensjonsmeldingsskjema til SPK Personalmappe - Statens pensjonskasse Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - SPLSYK300 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ nntak fra arbeidsgiverperioden - melding om vedtak Personalmappe - NAV Lier Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Referat fra LM Læringsmiljøutvalget - LM Ledelsen /Merete Ræstad Campus /Johnny Thorsen Fakultet for Helsevitenskap /Lise Gladhus Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Thor Kristen Sanna Seksjon studieadministrative tjenester /Thorvald Tangjerd Abrahamsen Seksjon studieadministrative tjenester /Turid Eline Næss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/ Informasjon om permisjon Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S, 14/ Vedrørende opphør av midlertidig tilsettingsforhold ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Innstilling - sakkyndig vurdering Personalmappe - Sakkyndig utvalg Offl 25 Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 14/ Saksfremlegg for klagenemnda - klage på avslag om 6. gangs eksamensforsøk Studentmappe -, 14/ Orientering om sak for klagenemnda ved HBV Studentmappe -, 14/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - SPLFAR305 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Oppnevning av klagesensorer - Jan Helge Halleraker og Vibeke Ortun - Farmakologi Studentmappe - Jan Helge Halleraker Vibeke Ortun Dok. dato: Arkivdel: Student

5 I,, N, X, S, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - SPLFAR 305 Studentmappe -, 14/ Oppnevning av klagesensorer - Jan Helge Halleraker og Vibeke Ortun - Farmakologi Studentmappe - Jan Helge Halleraker Vibeke Ortun Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - RADFAR 301 Studentmappe -, 14/ Bekreftelse - utsatt innlevering av masteroppgave Studentmappe - Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - RADFAR 301 Studentmappe -, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - RADFAR 301 Studentmappe -

6 I,, N, X, S I, 14/ Klage over karakterfastsetting - JR307 Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø , Midlertidig svar sendt I, 14/ Innvilgelse av uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Arkivseksjonen HBV /Gro Wisting Haugland Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - SPLSYK300 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - SPLFAR 305 Studentmappe -, 14/041-5 Bekreftelse på ikke avviklet ferie Personalmappe - NAV Forvaltning Buskerud Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Avslutning av studierett Studentmappe - Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student

7 I,, N, X, S N, 14/ Mistanke om plagiat Studentmappe - Seksjon eksamen /Marit Evju /Torunn Synnøve Mehus Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering N, 14/ Mistanke om plagiat Studentmappe - Seksjon eksamen /Marit Evju /Torunn Synnøve Mehus Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering N, 14/ Mistanke om plagiat Studentmappe - Seksjon eksamen /Marit Evju /Torunn Synnøve Mehus Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering, 14/ Innkalling til møte vedrørende mistanke om plagiering i emnene VISDES105 Designstudio 1 og VISDES307 Designstudio 2 Studentmappe - Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - RADFAR301 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Oppnevning av klagesensorer - Jan Helge Halleraker og Vibeke Ortun - Farmakologi Studentmappe - Jan Helge Halleraker Vibeke Ortun Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - SPLAFAR 305D Studentmappe - I, 15/ Signert kontrakt - Åssiden videregående skole - innleie Per Trondsen - Pedagogisk veiledning / 2016 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - Arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - øvingslærere - studentassistenter - diverse Åssiden videregående skole Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Elin Varne Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Vladimira Duka HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - Arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - øvingslærere - studentassistenter - diverse Vladimira Duka Offl 26 femte ledd Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Piotr Garbacz Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Elise Håheim Campus - Korttidsengasjement arbeidsavtaler - diverse Elise Håheim Offl 26 femte ledd Campus Vestfold /Britt Karin Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Eline Korneliussen HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Eline Korneliussen Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Vera Engebakken HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Vera Engebakken Fakultet for Helsevitenskap /Kristin Meum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

9 I,, N, X, S I, 15/ Vedrørende undervisning i teknisk sikkerhet - Henning Martinsen Olin TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - arbeidsavtaler - timelærere / gjesteforelesere - studentassistenter DNV GL AS - Maritime Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Silja Gulbrandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til orientering I, 15/ Signert arbeidsavtale - Frederic Syversen Avias - EA-MEA og digitalteknikk TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - arbeidsavtaler - timelærere / gjesteforelesere - studentassistenter Fredric Syversen Avias Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Tone Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Frederic Syversen Avias - EA-PHM 3000 TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - arbeidsavtaler - timelærere / gjesteforelesere - studentassistenter Frederic Syversen Avias Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Tone Gran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Leiv Blakstad HS - - sensorer / sensur /Leiv Blakstad Seksjon eksamen /Live Rykkje Lindgård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning, 15/ Sensoroppdrag klage - Jan Helge Halleraker - SPLSYK300 / RADSYK300 / SPLSYK300D HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Jan Helge Halleraker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ Signert avtale om undervisning - Corporate Effect AS v/ Kari Marthinussen - prosjekt nr HS - - Arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Corporate Effect AS /Hedda Synøve Birgitta Finstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S I, 15/ Signert arbeidsavtale - Torgrim Gjesme HS - - Arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Torgrim Gjesme Offl 26 femte ledd /Bjørn Solheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Maung Kyaw Sein HS - - Arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse Maung Kyaw Sein Offl 26 femte ledd /Bjørn Solheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Resultat på eksamen avlagt som privatist - Eksamen som privatist - Fakultet for helsevitenskap Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 440, 15/ Resultat på eksamen avlagt som privatist - Eksamen som privatist - Fakultet for helsevitenskap Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 440 X, 15/ Resultatliste - Hjemmeeksamen 2015 HT - IMRS - prosjekt nr Sorg og traumer - når krisen rammer barn og unge Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Elin Varne Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 15/ Resultatliste - Kontinuasjonseksamen - SORG HT - IMRS - prosjekt nr Sorg og traumer - når krisen rammer barn og unge Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Elin Varne Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

11 I,, N, X, S X, 15/ Signert protokoll - Tilsettingsråd Tilsettingsråd 2015 for teknisk - administrative stillinger - Innkallinger og protokoller Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ Søknad om innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kari Voreland Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 15/ Faglig vurdering Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kari Voreland Hagen /Anne Mathisrud Sørebø Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kari Voreland Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende opphør av midlertidig tilsettingsforhold ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - RADFAR 301 Studentmappe -

12 I,, N, X, S I, 15/ Klage over karakterfastsetting - BBED1030H Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student , Midlertidig svar sendt X, 15/ Saksfremlegg for klagenemnda - mistanke om fusk Studentmappe -, 15/ Orientering om sak for klagenemnda ved HBV Studentmappe - X, 15/ Innvilget fritak for bacheloroppgave i strategi og kompetanseledelse Studentmappe - Studieavdelingen /Neringa Tullut /Kåre Slåtten Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Dokumentasjon for vurdering av fritak for bacheloroppgave Studentmappe - Studieavdelingen /Neringa Tullut Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Sier opp sin stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Besvart med utgående dokument

13 I,, N, X, S, 15/ Vedkomme oppseiing Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Notification - loss of right to study Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Merete Elisabeth Hovet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 15/ Søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 15/ Søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 15/ Søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511

14 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511, 15/ Signert Erasmus+ studieprogramavtale (Learning Agreement) - tenlandske / innreisende studenter - HS Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 N, 15/ Mistanke om plagiering Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Redegjørelse fra student vedrørende mistanke om fusk Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 15/ Saksfremlegg for klagenemnda ved HBV - mistanke om fusk Studentmappe -, 15/ Orientering om sak for klagenemnda Studentmappe -

15 I,, N, X, S I, 15/ Lisenser fra Software Innovation Lisenser - Software Innovation Software Innovation IT-seksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - SPLSYK300 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert avtale - Einar Magne Skeide - lstein vidaregåande skule Praksislærere / øvingslærere PP Einar Magne Skeide Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435 I, 15/ Signert avtale - Iren Giller - Hedrum ungdomsskole Praksislærere / øvingslærere PP Iren Giller Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Linda Marie Bjørlin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Forlenget frist - Invitasjon til deltakelse i faggruppe Ifm. utlysning av rammeavtale - Vikartjenester til pleieog omsorgssektoren - BTV Innkjøp Vikartjenester til pleie- og omsorgssektoren - BTV Innkjøp Telemark Fylkeskommune Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Kapstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 080 X, 15/ Saksfremlegg for klagenemnda ved HBV - Klage på vedtak om gyldig fravær Studentmappe -

16 I,, N, X, S, 15/ Orientering om sak for klagenemnda ved HBV Studentmappe -, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Rapport - Kunnskap om velferdsteknologi HS - IØL - Prosjekt nr Samarbeid med Nøtterøy kommune - forskningsprosjekt og omvisning i Innovatoriet Nøtterøy kommune /Are Branstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 15/ Referat fra telefonsamtale - Muntlig varsel om tap av studierett på grunn av brukte eksamensforsøk, og om permisjonssøknad Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Hernes Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Anbud vektertjenester - Innstilling til valg av leverandør Anbudskonkurranse Vektertjenester NOKAS AS Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045, 15/ Anbud vektertjenester - Innstilling til valg av leverandør Anbudskonkurranse Vektertjenester S.O.S Security AS Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045

17 I,, N, X, S, 15/ Anbud vektertjenester - Innstilling til valg av leverandør Anbudskonkurranse Vektertjenester Securitas AS Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 I, 15/ Presisering av prisskjema Anbudskonkurranse Vektertjenester Securitas AS Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak om 4. gangs eksamensforsøk Studentmappe - Seksjon eksamen /Live Rykkje Lindgård Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad om akkreditering Ph.d.-utdanning i maritime operasjoner - fellesgrad NOKT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Anne Kari Botnmark Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 641, 15/ Påmelding til innkjøpssamarbeidet om deltakelse på ny rammeavtale- "Møblerskole,kontor,barnehage,institusjons- og hjemmemøbler-rammeavtale for BTV -samarbeidet " Rammeavtale for BTV - samarbeidet Møbler- skole, kontor, barnehage, institusjon ( ikke senger ) og hjemmemøbler Telemark Fylkeskommune Økonomiavdelingen /Stig Ove Sneen Fjeldsæter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 051

18 I,, N, X, S, 15/ Midlertidig svar på klage over karakterfastsetting - SPLSYK300 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert arbeidsavtale samt signert skjema for prøvetidsregler Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Forslag om opphevelse av lov om fiendegods o.a. og enkelte andre lover, samt endringer i sjøloven Høring - Forslag om opphevelse av lov om fiendegods o.a. og enkelte andre lover, samt endringer i sjøloven Nærings- og fiskeridepartementet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Ketil Andre Sollien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Budsjett - vår 2016 HS - IØL - Prosjekt nr Coaching og ledelse ( COL08 ) /Hedda Synøve Birgitta Finstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 15/ Klage over karakterfastsetting - NF-F1M2010 Studentmappe - Seksjon eksamen /Kristina Kleppan Jonstang Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Presisering av emner for opptak til enkeltemner Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon uten lønn Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedrørende søknad om permisjon uten lønn Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Søknad HE - IFOS - Prosjekt - Moldoca - Norwegian collaboration program in optometry - enhancing primary eye health care in Moldova Senter for internasjonalisering av utdanning Fakultet for Helsevitenskap /Irene Langeggen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00344-3 Sier opp sin stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 20.09.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00344-4 Kopi av brev - Vedtak om uførepensjon Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00181-37 Kopi av brev - Vedrørende søknad om støtte til revisjon av maritim lærebok MARKOM2020 Kunnskapsdepartementet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh Dok. dato: 23.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00680-11 Vedtak om tilrettelagt eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01498-6 Søknad om opprykk etter oppnådd doktorgrad Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00290-73 Brukerutvalget, samtlige referater Campusutvikling Kongsberg - KKP OEC Consulting AS Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030, Tatt til

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00863-10 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal N, 14/00863-11 Vedr. oppsigelse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00143-11 Innstilling ang. søknad om ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Fakultet for Helsevitenskap /Anne Marie Gran Bruun Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00291-25 Kopi av brev - Statsbygg/arkitekter - om Samskipnadens arealer i nybygg Campusutvikling HBV - Campus Ringerike Ozren Lozo, Statsbygg Campus /Johnny Thorsen 030 I, 14/00363-15 Innvilgelse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-9 Maksdato sykepenger Personalmappe - Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/00167-1 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00004-41 Kompetanse for kvalitet - Regnskapsrapport studieåret 2014/2015 HT - Prosjekt nr. 48018-48019 - 48020-48021 - 48026-48028 - 48100-48101 - 48102-48103 - 48104-48105 - 48106-48107

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00082-7 Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00082-8 Signert

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-4 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 I, 14/00139-11 Signert kontrakt - sakkyndig bedømming Personalmappe - Torill Moen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00279-27 Anmodning om utbetaling av tilskudd til VRI fase III Vestfold for skrivestøtte til søknad for programperioden 2014-2017 VRI 3 - TEKMAR - Prosjekt nr. 36040 - Hovedprosjekt - styringsgruppe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-20 Budsjett brukeravhengige driftskostnader 2016 - kontrakt 9298 - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 02.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00185-7 Offer of employment Personalmappe - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/00290-68 Signert avtale om kjøp

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00210-15 Signert arbeidsavtale samt signert skjema for melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 17.11.2015 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00409-6 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige grunnlag Personalmappe -, 14/01055-10 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00167-2 Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Student, 14/00777-12 820233 - Likviditetsrapport

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00404-6 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: 07.09.2015 Arkivdel: Student I, 14/00857-13 Korrigert avvisning - Avlevering fra Høgskolen i Buskerud Konvertering og avlevering

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00290-78 Vedrørende fakturering av Trådløst, Trådfast og AV Campusutvikling Kongsberg - KKP Kongsberg Kommune Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030, 14/00369-8

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00450-6 Referat - Oppfølgingsmøte individuell omstillingsavtale Personalmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Jørn Nyberg Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-17 Varsel om husleiereguleing - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030 I,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01709-4 Vedtak om innpass av JR1550 mot MRAD608 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01984-41 Samarbeidsavtale

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00369-7 Saksfremlegg DP/HE - 15/38 - Forlenget midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II Personalmappe - Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/00635-10 Rutinebeskrivelser

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-12 Melding om innvilget ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/002-6 Informasjon - ansvarsområder Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00363-16 Søknad - videreføring av 80 % stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal 221, Besvart med utgående dokument,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-3 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 X, 14/00647-3 Faglig vurdering Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Inngående eksternt produsert, 14/01151-3 Klage på sensurvedtak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/01181-12 Disiplinærsak - Orientering om

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/03190-5 Oppnevning av studentrepresentanter til HSNs klagenemnd HSN klagenemnd Rektors ressursgruppe /Jens Petter Aasen Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: 14.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02248-64 Motpartens prosesskriv til Bergen tingrett Tilsettingssak - AHS - Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi - Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor Regjeringsadvokaten

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02785-3 Møteinnkalling Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge 11.12.2015 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Sørøst-Norge /Anita Dale Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik I,, N, X, S I, 14/01188-8 Klage på sensurvedtak i emnet SPL 2031 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/01256-6 Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S I, 16/00047-3 Signert sensorkontrakt - BMET3010K Gunnar K Berge Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/00070-15 Signert sensorkontrakt -SO-FAG1000 Handelshøgskolen

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S, 16/00070-14 Oppnevning av sensor SOPA2165 Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - HS - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Tore Hansen Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-116 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Thomas Haugbro Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/02143-117 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Jørgen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00214-8 Studierett i PhD-programmet ved NHH utløper / Your right to study in the PhD programme will expire og tilsetting i stipendiatstilling Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse, 14/00512-12

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal X, 14/02347-341 Komplett innkalling: ARSB : Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksb./ing/bibl. () Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksbehandler/ ingeniør /bibliotekar ( ARSB ) HR

Detaljer

Oversikt over standardtitler på studentsaker

Oversikt over standardtitler på studentsaker Oversikt over standardtitler på studentsaker Hva Dok.type Type Studentmappe Studentmappe [Etternavn Fornavn Mellomnavn] - ephorte [20xx/xxx] Søknad om permisjon - Søknad om permisjon [Studieprogram] Permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-114 Tillatelse til tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter via Brage Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring av elektroniske dokumenter

Detaljer