Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Offer of employment Personalmappe - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Signert avtale om kjøp og drift av trådløst nett Campusutvikling Kongsberg - KKP Fagskolen Tinius Olsen Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030, Tatt til etterretning I, 14/ Campusutvikling i samarbeid med Drammensbiblioteket Campusutvikling Drammen Drammen bibliotek Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030, Tatt til etterretning, 14/ Fare for å få ikke bestått praksisperiode emne SPLPRA310 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Notat fra halvtidsevaluering SPLPRA310 høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

2 I,, N, X, S, 14/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Endringer i budsjett Oslofjordfond - prosjekt FjordOs TEKMAR - Prosjekt nr FjordOs - varsling av strøm, vannstand og hydrografi, her anvendt på oljevernberedskap og havneutvikling Norsk institutt for vannforskning (NIVA) Økonomitjenester /Rune Øystein Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 N, 14/ Innstilling % permisjon uten lønn Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Fakultet for Helsevitenskap /Bente Monica Aakre Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Tilsagnsbrev om tilskudd til " Master i karriereveiledning forskning og styrking av fagmiljøene " HT - IMRS - prosjekt nr VOX - Master i karriereveiledning Vox - nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 14/ Tilbud om tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Tilbud om tilsetting i forlenget vikariat som førstesekretær ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal 221

3 I,, N, X, S N, 14/ Innstilling - 20 % permisjon uten lønn Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Fakultet for Helsevitenskap /Bente Monica Aakre Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Orientering om vedtak i klagenemnda ved HBV Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Egil Ax Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Angående oppstart av studier etter endt permisjon Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Angående oppstart av studier etter endt permisjon Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Avslutter studiene Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Tilsagn om tilskudd til Mentor Studentmappe - NAV Vestfold Fakultet for Teknologi og Maritime fag Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S I, 14/ Notat fra halvtidsevaluering - SPLPRA310 Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering, 15/ Sensoroppdrag - HD100 - Mohammad Rizvi HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Mohammad Rizvi Seksjon eksamen /Marit Evju 441, 15/ Sensoroppdrag - N-BAVEIL100 / N-VEIL100 - Gro Røkholt HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Gro Røkholt Seksjon eksamen /Marit Evju 441, 15/ Sensoroppdrag - VIT100 - Sara Terese Osland HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Sara Terese Osland Seksjon eksamen /Marit Evju 441 I, 15/ Signert kontrakt - Jan Olav Notevarp - BSPL108-SK HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Jan Olav Notevarp Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen 441

5 I,, N, X, S, 15/ Innkalling til møte i EV-teamet HS Innkalling og referater - EV-teamet - HS Seksjon studieadministrative tjenester /Cathrine Eriksen Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Elisabeth Klever Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Cecilia Bjerke Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Hedda Synøve Birgitta Finstad Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Inger Lise Nes Seksjon studieadministrative tjenester /Kristin Hamremoen Studieavdelingen /Kari Aasheim Seksjon studieadministrative tjenester /Marianne Kirkhus Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Sidsel Kari Solbrække 012 X, 15/ Protokoll - Tilsettingsråd Tilsettingsråd 2015 for teknisk - administrative stillinger - Innkallinger og protokoller Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Angående oppstart av studier etter endt permisjon Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Angående oppstart av studier etter endt permisjon Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ To søknader om støtte for publisering i Open Access Publiseringsfondet HBV Open access Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Arvid Siqveland Biblioteket /Kari Fagerjord 321, Besvart med utgående dokument

6 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om støtte for publisering i Open Access Publiseringsfondet HBV Open access Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Arvid Siqveland Biblioteket /Kari Fagerjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321, 15/ tvidet stilling som førstekonsulent ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 N, 15/ Vedrørende utøkning av stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Offl 25 Personalavdelingen /Elisabeth Ernø Borhaug Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning X, 15/ Student meldt fra om oppstart etter permisjon Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Heidi Gilberg Fakultet for Helsevitenskap /Kjersti Hannisdal Haga Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Orientering om vedtak i klagenemnda ved HBV Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Egil Ax Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tilbud om tilsetting i fast 100 % stilling som ph.d-koordinator / seniorrådgiver ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/ Fast 100 % stilling som ph.d.-koordinator / seniorrådgiver ved Fakultet HS - Campus Ringerike Offl 25 Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

7 I,, N, X, S I, 15/ Informasjon om vedtak /1841 Naturlig fødsel i norske sykehus HE Studentprosjekt Bachelor Master ( REK NSD ) Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 669 I, 15/ Informasjon om vedtak /1899 Pasienters erfaringer med intervensjonen Positive Attitude Awareness (PAA) i psykomotorisk behandling relatert til smerte og negativt stress HE Studentprosjekt Bachelor Master ( REK NSD ) Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 669, 15/ Melding om opprykk - ny lønnsinnplassering Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 15/ Akseptering av studietilbud (Letter of Acceptance) og studieprogramavtale (ikke undertegnet ved HBV) - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511, Tatt til orientering I, 15/ Akseptering av studietilbud (Letter of Acceptance) - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen 511, Tatt til orientering I, 15/ Akseptering av studietilbud (Letter of acceptance) - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511, Tatt til orientering

8 I,, N, X, S I, 15/ Akseptering av studietilbud (Acceptance letter) - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511, Tatt til orientering I, 15/ Søknad om opptak - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Anne- Kari Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 Besvart med utgående dokument, 15/ Studieprogramavtale (Learning Agreement) - tenlandske / innreisende studenter - HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511, 15/ Orientering om vedtak i klagenemnda ved HBV Politiattest med merknad - Seksjon studiekvalitet /Egil Ax 517, 15/ Orientering om beslutning i klagenmnda ved HBV Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Egil Ax Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ BNAT gang - Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige emner Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap - studieåret 2015 / 2016 Seksjon eksamen /Hilde Sæther 451

9 I,, N, X, S X, 15/ BNAT gang - Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige emner Løsningsforslag Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap - studieåret 2015 / 2016 Seksjon eksamen /Hilde Sæther 451, 15/ Offer of employment Ref. nr 15/67 Dr.gradsstipendiat i Vibration energy harvesting - TekMar - Campus Vestfold Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Tilbud om tilsetting i vikariat % stilling som førstekonsulent ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref nr 15/69 - Vikariat i 100% stilling som førstekonsulent innen opptak ved Studieavdelingen - Seksjon for opptak - Campus Kongsberg Offl 25 Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Søknad - Workplace innovation in krane Workplace Innovation - søknad om støtte fra Eurasia-programmet SI Erasmus Seksjon internasjonalisering /Heidi Tovsrud Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 073, 15/ Søknad - Såkornmidler - Educating workplace innovation Workplace Innovation - søknad om støtte fra Eurasia-programmet SI Erasmus Seksjon internasjonalisering /Heidi Tovsrud Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 073, 15/ Tilbud om tilsetting i vikariat % stilling som førstekonsulent ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tilsetting i vikariat som førstekonsulent ved Studieavdelingen - Seksjon for eksamen og studentservice - Campus Vestfold Offl 25 Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

10 I,, N, X, S X, 15/ Ferdig kunngjøringstekst - grafisk design / interaksjonsdesign Ref. nr 15/79 Fast % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i grafisk design / interaksjonsdesign - HS - (tidligere stilling 14/95) Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Tilbud om tilsetting i stilling som vitenskapelig assistent ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tilsetting av vitenskapelig assistent - TekMar - Campus Vestfold - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Ferdig godkjent kunngjøringstekst Ref. nr 15/82 - Fast 66,67 % stilling som fagarbeider m/fagbrev / renholder ved Campusavdelingen - Campus Vestfold Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Ferdig kunngjøringstekst Ref. nr 15/83 - Vikariat i 66,67 % stilling som fagarbeider m/fagbrev / renholder ved Campusavdelingen - Campus Vestfold Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Høringssvar fra Økonomiavdelingen - HBV Økonomiavdelingen /Terje Thomassen Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- I, 15/ Svar på høring - faglig plattform og fag- og administrativ organisering - bibliotek HiT Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst-

11 I,, N, X, S I, 15/ Svar på høring - faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering - NTL-HiT Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- X, 15/ Høringssvar Delprosjekt 1, 2 og 3 - personalavdelingen HBV Personalavdelingen /Elisabeth Ernø Borhaug Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- I, 15/ Høringssvar - Forskerforbundet - HIT Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- I, 15/ Høringsvar - Fusjon HIT og HBV - tdanningsforbundet HiT Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- I, 15/ Høringsuttalelse til fusjonsprosjektet - Norsk Sykepleierforbund ved HiT Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- I, 15/ Høringssvar - fra administrasjonen ved fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst-

12 I,, N, X, S X, 15/ Høringssvar - Fakultet for helsevitenskap - HBV Fakultet for Helsevitenskap /Vibeke Narverud Nyborg Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- I, 15/ Høringssvar - Fakultet for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- X, 15/ Høringssvar - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - HBV Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Hans Anton Stubberud Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- I, 15/ Høringssvar - Fakultet for helse- og sosialfag - HiT Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- X, 15/ Høringssvar - delprosjekt 2 - Forskningsavdelingen - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- X, 15/ Høringssvar - delprosjekt 3 - Forskningsavdelingen - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst-

13 I,, N, X, S X, 15/ Høringssvar - delprosjekt 1 - Forskningsavdelingen - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- X, 15/ Høringssvar - Eysten Raude Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Eystein Raude Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- X, 15/ Høringssvar - Campusavdelingen - HBV Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- I, 15/ Høringssvar - Tekna - HiT Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- I, 15/ Høringssvar - Fellesadministrasjonen - HiT Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- I, 15/ Høyringssvar - Allmenvitenskapelig Fakultet - HiT Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst-

14 I,, N, X, S X, 15/ Høringssvar - Fakultet for teknologi og maritime fag - HBV Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Duy Tho Do Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- X, 15/ Høringsuttalelse fra Forskerforbundet - HBV Fakultet for Helsevitenskap /Jonn Øyvind Syse Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- X, 15/ Høringssvar - Fakultet for Humaniora og utdanningsvitenskap - HBV Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Kristin Barstad Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- I, 15/ Aksept / bekreftelse fra Sandnes videregående skole Studentmappe - Sandnes videregående skole Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om å avlegge eksamen eksternt Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Midlertidig svar - søknad om å avlegge eksamen eksternt Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om desentralisert eksamen - med aksept fra institusjon Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Mistanke om fusk - Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jon Fossen- Thaugland Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ ttalelse fra studenten Studentmappe - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Referat fra samtale med student Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Monica Husby Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Student

16 I,, N, X, S I, 15/ Erasmus+ bilateral avtale 2014/ /2017 niversidad Nacional de Educacion a Distancia, Spania - samarbeid / avtaler niversidad Nacional de Educacion a Distancia Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til orientering X, 15/ Forslag til filtreringsløsning på fagområder Nye nettsider HSN Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Seksjon opptak /Gro Smedsrud Dok. dato: Arkivdel: Høgskolen i Sørøst- 053, 15/ Intensjonsavtale HE - IHA - Prosjekt - A good start to a healty life - Earlystart niversitetet i Bergen Fakultet for Helsevitenskap /Ingun Stang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Fou-statistikk 2015 Fou-Statistikk Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 643 I, 15/ Nordisk standard for revisjon av små foretak Nordisk standard for revisjon av små foretak Den Norske Revisorforening Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Thomas Bogen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 134, Besvart med utgående dokument, 15/ Høringssvar - Nordisk standard for revisjon av små foretak Nordisk standard for revisjon av små foretak Den Norske Revisorforening Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Thomas Bogen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 134

17 I,, N, X, S N, 15/ Innstilling - tilsetting i 20% stilling som førsteamanuensis Midlertidig tilsetting i 20 % stilling som førsteamanuensis ved HE - IFOS - Campus Kongsberg Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Offl 25 Fakultet for Helsevitenskap /Bente Monica Aakre I, 15/ CV Midlertidig tilsetting i 20 % stilling som førsteamanuensis ved HE - IFOS - Campus Kongsberg Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00082-7 Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00082-8 Signert

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00290-73 Brukerutvalget, samtlige referater Campusutvikling Kongsberg - KKP OEC Consulting AS Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030, Tatt til

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00167-2 Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Student, 14/00777-12 820233 - Likviditetsrapport

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00344-3 Sier opp sin stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 20.09.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00344-4 Kopi av brev - Vedtak om uførepensjon Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00863-10 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal N, 14/00863-11 Vedr. oppsigelse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-20 Budsjett brukeravhengige driftskostnader 2016 - kontrakt 9298 - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 02.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00181-37 Kopi av brev - Vedrørende søknad om støtte til revisjon av maritim lærebok MARKOM2020 Kunnskapsdepartementet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh Dok. dato: 23.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00680-11 Vedtak om tilrettelagt eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01498-6 Søknad om opprykk etter oppnådd doktorgrad Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00004-41 Kompetanse for kvalitet - Regnskapsrapport studieåret 2014/2015 HT - Prosjekt nr. 48018-48019 - 48020-48021 - 48026-48028 - 48100-48101 - 48102-48103 - 48104-48105 - 48106-48107

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00450-6 Referat - Oppfølgingsmøte individuell omstillingsavtale Personalmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Jørn Nyberg Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01709-4 Vedtak om innpass av JR1550 mot MRAD608 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01984-41 Samarbeidsavtale

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00210-15 Signert arbeidsavtale samt signert skjema for melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 17.11.2015 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00128-18 Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/00128-19 Oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00143-11 Innstilling ang. søknad om ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Fakultet for Helsevitenskap /Anne Marie Gran Bruun Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-4 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 I, 14/00139-11 Signert kontrakt - sakkyndig bedømming Personalmappe - Torill Moen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-9 Maksdato sykepenger Personalmappe - Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/00167-1 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00290-78 Vedrørende fakturering av Trådløst, Trådfast og AV Campusutvikling Kongsberg - KKP Kongsberg Kommune Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030, 14/00369-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00369-7 Saksfremlegg DP/HE - 15/38 - Forlenget midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II Personalmappe - Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/00635-10 Rutinebeskrivelser

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-17 Varsel om husleiereguleing - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030 I,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00279-27 Anmodning om utbetaling av tilskudd til VRI fase III Vestfold for skrivestøtte til søknad for programperioden 2014-2017 VRI 3 - TEKMAR - Prosjekt nr. 36040 - Hovedprosjekt - styringsgruppe

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-12 Melding om innvilget ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/002-6 Informasjon - ansvarsområder Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00291-25 Kopi av brev - Statsbygg/arkitekter - om Samskipnadens arealer i nybygg Campusutvikling HBV - Campus Ringerike Ozren Lozo, Statsbygg Campus /Johnny Thorsen 030 I, 14/00363-15 Innvilgelse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-3 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 X, 14/00647-3 Faglig vurdering Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00409-6 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige grunnlag Personalmappe -, 14/01055-10 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00404-6 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: 07.09.2015 Arkivdel: Student I, 14/00857-13 Korrigert avvisning - Avlevering fra Høgskolen i Buskerud Konvertering og avlevering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA

Offentlig journal. Tilbakekalling av søknad om støtte. Personalmappe - ***** ***** 04.05.2012 HELSE/HKA 20.04.2012. Høgskolen i Buskerud HELSE/HKA Offentlig journal Seleksjon:, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A Rapport ferdigstilt: 07.05.2012 Tilbakekalling av søknad om støtte Personalmappe - ***** ***** * 20.04.2012 HELSE/HKA PR nntatt etter Offentleglova

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00430-19 Arbeidsavtale i retur - aksept. Periode 1.9.16.- 15.12.16 i stilling som universitetslektor Dok. dato: 11.11.2016 Arkivdel: Personal 212.14, Tatt til etterretning, 14/00979-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S, 16/00070-14 Oppnevning av sensor SOPA2165 Handelshøgskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - HS - Sensorer - Studieåret 2015 / 2016 Tore Hansen Seksjon eksamen /Tine Gravningsmyr Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/03190-5 Oppnevning av studentrepresentanter til HSNs klagenemnd HSN klagenemnd Rektors ressursgruppe /Jens Petter Aasen Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: 14.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02785-3 Møteinnkalling Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge 11.12.2015 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Sørøst-Norge /Anita Dale Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Inngående eksternt produsert, 14/01151-3 Klage på sensurvedtak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/01181-12 Disiplinærsak - Orientering om

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00052-2 Årsoppgave for AGA - Følgeskriv til lønns- og tr.oppgaver for 2014 - endringsmelding Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite Dok. dato: 12.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/00289-1 Referat 1-2015 Bibliotekledermøte Bibliotekledermøter 2015 Avdelingsbibliotek, campus Elverum /Anne-Cathrine Børke Overskott Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Sakarkiv 02 X, 15/00317-7

Detaljer

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Sektor Høgskole Fakultet Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Relasjoner innenfor økonomiområdet? A-tabell x = b ± b2 4ac avsetning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 13/00150-12 Signert arbeidsavtale for fast stilling som fagansvarlig fysioterapeut i 50% fra 010815 Dok. dato: 21.12.2016 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer