Prosessbeskrivelse NFFs teknikkmerkeprøver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosessbeskrivelse NFFs teknikkmerkeprøver"

Transkript

1 Prosessbeskrivelse NFFs teknikkmerkeprøver Teknikkmerkeprøvene er prøver på fotballferdighet laget av Norges Fotballforbund Innledning Teknikkmerkeprøvene gjennomføres for spillere til og med 14 år. Det er ingen nedre aldersgrense, men 11 år ser ut til å være en passe nedre grense. Yngre spillere enn dette kan tas med etter samråd med trener. Teknikkmerkeprøver har så langt vært gjennomført 2 ganger pr år- en gang i juni og en gang i oktober. Avvikling av prøvene tar normalt ca. 3 timer. Bane: Teknikkmerkeprøvene gjennomføres normalt på Østre Greverud Grus. Denne banen må reserveres på forhånd. Beskrivelse av øvelser: Se vedlegg. Hvor på banene plasserer man de ulike øvelsene? Se vedlegg Planlegging: Planlegging gjøres normalt på et møte for ressurspersonene i ungdomsseksjonen samt representanter for miniseksjonen minimum 4 uker før man skal gjennomføre prøvene. Saker som må avklares: Tidspunkt for prøvene Hvem som møter opp når for å merke bane etc. Utnevne en sportslig ansvarlig Funksjonærbehov og hvem som skaffer funksjonærer Rutiner rundt registrering for den enkelte spiller (forslag til skjema er vedlagt) Bord og stoler til sekretariat Servering (har normalt vært saft, boller og litt kake Loddtrekning (veldig populært hvis man greier å skaffe gevinster Nøkler til Idrettshuset (toaletter + adgang til garasje) Hva man trenger av utstyr Info til spillere, lagledere og trenere Prosessbeskrivelse teknikkmerkeprøver Side 1 av 3

2 Funksjonærbehov: Øvelse 1 sjonglering 1 Øvelse 2 kort pasning 3 Øvelse 3 føring dribling 2 Øvelse 4 heading 2 Øvelse 5 lang pasning 2 Øvelse 6 mottak og kontroll 3 Øvelse 7 føring og skudd 3 Dette gir totalt 16 personer (personell i sekretariat/servering kommer i tillegg). For å ha litt fleksibilitet, anbefales det at man får med noen personer i tillegg. Utstyr: Spillerregistreringsskjemaer Opplegg rundt loddtrekning (hvis aktuelt) 7 skriveunderlag med øvelsesbeskrivelse og kulepenn Bord og stoler til sekretariat Søppelposer Merkemaskin (hentes i garasje under idrettshuset) 50 fotballer 40 kjegler 8 runde kjegler med hull på toppen (til slalomløypa) Målebånd Øvelsesbeskrivelser som settes opp der hver enkeltøvelse gjennomføres Etterarbeid Bestilling av merker sendes til Oslo Fotballkrets etter at høstens merkeprøver er gjennomført. Dokument med oversikt over hvem som har greid merkene, må oppdateres. Kontakt WEB-ansvarlig i styret for å få tilgang til dokumentet. Overordnet aktivitetsliste; Nr Aktivitet Ansvarlig Frist 1. Avklare tidspunkt for årets Leder ungdomsseksjon Uke 16 merkeprøver normalt en i juni og en i oktober (LU) 2. Reservere bane for merkeprøver via administrasjon i idrettslaget normalt benyttes LU Uke 16 Østre Greverud Grus 3. Gjennomføre møte med ressurspersonene i ungdomsseksjonen samt representanter for miniseksjonen 4. Sende ut info om tidspunkt for merkeprøvene til lagledere, LU LU 4 uker før gjennomføring av prøver 3 uker før gjennomføring av Prosessbeskrivelse teknikkmerkeprøver Side 2 av 3

3 Nr Aktivitet Ansvarlig Frist trenere og spillere prøver 5. Skaffe funksjonærer til å overvåke og veilede i LU forbindelse med prøvene prøver 6. Sørge for å få på plass nødvendig materiell for gjennomføring 7. Skaffe nøkler til toaletter og garasje i idrettshuset 8. Gjøre nødvendig rigging og merking på banen 9. Påføre data for den enkelte spiller og dele ut registreringsskjema (se vedlegg) 10. Gjennomføre prøver regn med at det tar ca. 3 timer 11. Samle inn skjemaer og sammenstille hvem som har greid hva 12. Bestille merker hos Oslo Fotballkrets LU LU LU LU LU LU LU 13. Få delt ut merkene til spillerne LU Vedlegg: NFFs beskrivelse av teknikkmerkeprøvene Plassering av øvelsene Registreringsskjema for den enkelte deltager Eksempel på aktivitetsliste 1 uke før gjennomføring av Dagen før gjennomføring av prøver agen før gjennomføring av prøver Før prøvene starter Gjøres etter at prøvene i oktober er gjennomført Prosessbeskrivelse teknikkmerkeprøver Side 3 av 3

4 Norges fotballforbunds Minimerke & Teknikkmerke Redigert utgave, mai 2006

5 Gjennomføring og registrering Målgruppe 6 14 år. Hensikt Utvikle barn og ungdoms evne til å behandle ballen, ha fokus på betydningen av god teknikk. Stimulere til fotballaktivitet også utenom fellestreningene. Men glem aldri at smålagsspill er den aller beste formen for ferdighetsutvikling. Ren teknikktrening er kun et supplement. Måle fremgang, gi spillerne følelsen av å mestre og av at trening gir resultater. De ulike merkene Merkene finnes i sju forskjellige vanskelighetsgrader: Minimerket 1 og 2, samt Teknikkmerket i blått, rødt, bronse, sølv og gull. De laveste gradene gjelder for de yngste spillerne. Generelt Alle som klarer prøvene får merke og diplom tilsendt fra fotballkretsen. En forutsetning er at klubben sender inn lister over merketakere til krets innen 31. oktober. Dette gjøres pr e-post. Gjennomført merke blir godskrevet merketakerens klubb, selv om merket er tatt på for eksempel en fotballskole i regi av annen klubb. Klubben mottar en ball fra NFF for hver 20. godkjente merkeprøve. Ballene sendes klubbene i løpet av januar påfølgende år. Godkjenning av merkeprøver En merketaker kan kun få godkjent en merkegrad en gang. NB! Bare høyeste merkegrad registreres pr år. Hvis en tar flere merker samme år, skal kun den høyeste graden registreres. Merkeprøvene må observeres og vurderes av personer over 18 år for å bli godkjent. Registrering Gjøres på eget registreringsskjema. Dette fås ved henvendelse til fotballkretsen eller på kretsens nettsider, og må fylles ut. Utfylt registreringsskjema sendes kretsen innen 31. oktober.

6 Tips til klubbene Trenerkoordinator og de enkelte trenerne og laglederne anbefales å ha kjennskap til merkeprøvene. En person i klubben bør ha ansvar for merkeprøvene. Vedkommende skal da: o Være a jour med krav og bestemmelser og informere trenere og lagledere om dette o Ha kontakt med kretsens kontaktperson på området o Planlegge merkeprøvene for lagene i klubben (sammen med lagstreneren), herunder finne kontrollører, skaffe brosjyrer og registreringsskjemaer, fylle ut skjemaene og sende dem til kretsen Trenerne bør motivere spillerne til å øve på fritida. Egenorganisert fotballaktivitet er glimrende læring! Det er kun en måte å forbedre sin fotballferdighet på: Øve, øve og øve.

7 God teknikk gjør deg til en bedre fotballspiller og selve spillet blir også morsommere! God ballkontroll er en viktig del av fotballferdigheten. Det er viktig å beherske delferdighetene pasning, mottak, vending, skudd, føring, dribling og heading. Trivsel og fotballglede står alltid i sentrum, men også trivselen øker jo mer en får til på trening og i kamp. Og husk at det er mange repetisjoner som gir bedre teknikk! Det gjelder å øve så mye at en kjapt klarer å få kontroll på ballen og kan spille den videre dit en ønsker, eventuelt drible eller skyte. NB! Fotballferdigheten består av både teknikk (selve utførelsen av en handling) og de valgene en foretar på banen (hvordan en oppfatter, vurderer og bestemmer seg i en situasjon). Det presiseres at teknikkmerket kun gir trening i forhold til utførelsen, ikke til valget. En spillers evne til å ta gode valg til det beste for laget er også en svært sentral del av fotballferdigheten! For det hjelper ikke å gjøre tingene riktig hvis du ikke gjør de riktige tingene! Trenerne har derfor en viktig oppgave i å utvikle selvstendige spillere med god fotballforståelse. Den beste måten å trene valg på, er ulike spillformer og øvelser der en hele tida må forholde seg til både med- og motspillere. Samtidig: God teknikk gir spillerne bedre tid på banen - og dermed bedre forutsetninger for å ta gode valg! Valg og utførelse henger derfor nøye sammen en må beherske begge deler for å få god fotballferdighet.

8 Minimerket 1 Gjennomføres uten tidtaking, uten stopp og med ballen under kontroll. Kjeglene skal ikke berøres. Ingen begrensning i antall forsøk. Det forutsettes øving før selve merkeprøven. Vær klar og tydelig i forhold til regler! Minimerket 1 kort løype (utstyr 19 kjegler) 20 m 1 m START ca. 4 m MÅL 2 m K-1 K-2 K m 8 m K-2 ca. 4 m K-1 K-1 ca. 4 m Beskrivelse 1. Føre ballen på fritt valgt måte 2. Føre ballen i åttetall mellom K-1 og K-2 3. Føre i slalåm mellom kjegler (ca. 1,5 m mellom hver) 4. Føre til K-1, 360 vending rundt kjegle, føre til K-2, 360 vending andre veien 5. Føre til K-1, vende på fri måte, føre til K-2, vende på fri måte, føre til neste kjegle 6. Treffe mål (2m) med ballen når en er på høyde med siste kjegle 7. Løpe så hurtig som mulig over mål

9 Minimerket 2 Gjennomføres uten tidtaking, uten stopp og med ballen under kontroll. Kjeglene skal ikke berøres. Ingen begrensning i antall forsøk. Det forutsettes øving før selve merkeprøven. Vær klar og tydelig i forhold til regler! Minimerket 2 lang løype (utstyr 20 kjegler) 20 m 1 m MÅL 1,5 m K-1 K-1 K m 8 m START K-2 K-2 ca. 4 m ca. 4 m K-1 Beskrivelse 1. Føre ballen kun med venstre fot 2. Føre ballen kun med høyre fot 3. Føre i slalåm mellom 6 kjegler, bruke både innsiden av høyre og innsiden av venstre fot 4. Føre til K-1, 360 vending rundt kjegle, føre til K-2, 360 vending andre veien 5. Føre til K-1 sålevending, føre til K-2, vending med utsiden av foten 6. Føre til K-1, Cruijff-vending, føre til K-2, overstegsvending 7. Treffe mål. Ballen spilles med innsiden av foten når en er på høyde med siste kjegle 8. Løpe så hurtig som mulig over mål

10 Forklaring på vendinger 180 grader 1. Sålevending Føre foten framover og over ballen, sette fotsålen oppå ballen og dra ballen motsatt vei med sålen samtidig som du vender. 2. Utsidevending Føre foten forbi ballen og vri tærne utover. Vend samtidig som ballen dras motsatt vei med utsiden av foten. 3. Cruyff-vending Late som om du spiller pasning eller skal skyte. I stedet fører du foten fram og over ballen. Ballen spilles bak standfoten med innsiden av foten. Vend samtidig kroppen kjapt i motsatt retning. 4. Overstegsvending Føre ballen i angrepsretningen. Løft så pasningsfoten og lat som om du skal spille en innsidepasning. Løft foten over ballen, vend mot ballen og før i motsatt retning med den andre foten.

11 Teknikkmerket Øving 1: Sjonglering Krav Blått: 5 tilslag Rødt: 10 tilslag Bronse: 25 tilslag Sølv: 50 tilslag Gull: 80 tilslag, på max. 60 sek. Hensikt Øvelsen har ingen klar overføringsverdi til spillsituasjoner, men den fremmer ballfølelsen og skaper forutsetninger for hurtig og sikker kontroll av ballen. Beskrivelse For de to laveste gradene kan en starte med ballen i hendene. For de tre øverste gradene skal ballen vippes opp med foten. En kan benytte alle kroppsdeler (unntatt armer). For alle gradene regnes bare ett tilslag med hver kroppsdel etter hverandre (to eller flere tilslag etter hverandre med f.eks. høyre fot, teller altså bare som ett tilslag).

12 Øving 2: Mottak/pasning Krav Blått: 4 treff Rødt: 5 treff Bronse: 7 treff Sølv: 8 treff Gull: 10 treff 1,5 m 10 m Hensikt Pasningsspillet er kanskje det aller viktigste i fotball. Det er viktig å beherske kontante og nøyaktige pasninger over korte avstander. Selv om innsidepasninger som regel er det sikreste, er det også viktig å lære seg å benytte utsiden av foten. Spesielt når det er viktig å skjule for motstanderen hvem en skal spille til. Nøyaktigheten er viktigst, men ikke glem at pasningsøyeblikket og retningen bør skjules! Det er også viktig å ha et godt ballmottak hvor en bruker førsteberøringen til å legge til rette for pasningen. Beskrivelse En medhjelper spiller ballen fra sidene, 5 ganger fra høyre og 5 ganger fra venstre. Medhjelper skal ikke spille ballen verken spesielt løst eller hardt, men være nøyaktig hver gang. Upresis pasning fra medhjelper gir nytt forsøk. Ballen spilles fra en avstand på ca. 5 m. Merketakeren skal så motta/dempe ballen, og deretter på berøring nummer to, spille ballen i målet, langs bakken. Målet er plassert 10 m unna og skal være 1,5 m bredt. Pasningen kan spilles med hvilken som helst del av foten. NB! Det er viktig at avstanden i tid mellom mottak og pasning er kort. Det er ikke hensiktsmessig å legge ballen død i mottaket, men pasningen skal spilles på rullende ball, etter et mottak hvor en legger til rette. For de tre øverste gradene skal pasning spilles direkte, dvs. på én berøring. Dersom ballen berører en av markørene i pasningsmålet, slik at den flytter seg, er forsøket mislykket. Når pasningen spilles mot målet skal spilleren stå bak kjeglen 10 meter unna.

13 Øving 3: Føring - dribling MÅL 30 m 5 m START 1,5 m 1,5 m 1,5 m 12,5 m 10 m 1,5 m 1,5 m Hensikt En som kan drible i fart uten å miste ballen, kan skape store problemer for motstanderen. For å hindre at motspiller får tak i ballen, er det viktig med hyppige berøringer - ofte med begge bein. Det er også viktig å kunne vende kjapt, og kan en i tillegg kombinere dribling med kjapt veggspill, har en gode hjelpemidler til å passere motstandere i angrepsspillet. Beskrivelse Starten er på høyde med første markør. Mellom fjerde og femte markør slås en kort veggpasning til medhjelper. På veien tilbake til start er de tillatt å spille ballen langt foran seg. Deretter gjennomføres en ny runde. Klokka stoppes først når ballen legges død på startstreken etter andre runde. Avstanden er 30 m fra første til siste markør. Den innbyrdes avstanden mellom de fire første og de tre siste markørene er 1,5 m. Avstanden mellom fjerde og femte markør er 12,5 m og mellom femte og sjette markør 10 m. Medhjelperen - som er vegg - plasserer seg 5 m fra løpsretningen og kan bevege seg bak en tenkt parallell linje med løpsretningen. Upresis veggpasning fra medhjelper (som forsinker merketakeren) medfører nytt forsøk. Krav Blått: 70 sek Rødt: 58 sek Bronse: 49 sek Sølv: 43 sek Gull: 40 sek 10

14 Øving 4: Heading Hensikt Selv om det kan heades med godt resultat på mange måter, er det nyttig å kunne heade hardt som angrepsspiller, samt langt som forsvarsspiller. For å heade riktig er det viktig å bruke hele kroppen, helt nede fra hofta. Det er viktig å stramme muskulaturen i hals- og nakkeregionen, da oppnås en effektiv snert i tilslaget. Det er også viktig å heade ballen med pannen, det gir økt presisjon og økt kraft. Krav Blått: 3 m Rødt: 5 m Bronse: 8 m Sølv: 10 m Gull: 12 m Beskrivelse Merketakeren kaster ballen opp til seg selv. Ballen heades så langt som mulig. Merketakeren skal stå bak en linje, og lengden på headingen måles fra denne linjen. Merketakeren må stå stille med føttene fra ballen kastes opp i lufta til den er headet. 11

15 Øving 5: Lang pasning Krav Hensikt Blått: 4 treff Å kunne spille en lang pasning med presisjon kan gi store fordeler. Langpasninger må oftest løftes fra bakken for at de ikke skal Bronse: 4 treff Rødt: 6 treff bli snappet opp. Den enkleste og beste teknikken er å bruke et Sølv: 6 treff såkalt «liggende vristspark». Det vil si at en treffer ballen med Gull: 8 treff strak vrist, men med foten litt på skrå i forhold til bakken. Dette får en til ved å ta et skrått tilløp, ha standfoten ved siden av ballen, samtidig som en bøyer godt i kneet på standbeinet. Ballen treffes midt på, men litt i underkant. Tegnet på et godt tilslag er at ballen går rett fram, uten sideskru. 5 m 5 m 5 m 5 m 25 m 15 m RØD BLÅ GULL SØLV BRONSE Beskrivelse Ballen skal spilles inn i et kvadrat på 5 x 5m. For de tre laveste gradene kan en slå på død ball. For de to øverste gradene skal ballen settes i bevegelse til siden før pasningen spilles. Ballen skal løftes - og ikke berøre bakken før den lander i kvadratet. Avstanden skal være 15 m for de to laveste gradene og 25 m for de tre øverste gradene. Merketakeren får 10 forsøk. For de tre øverste gradene skal det spilles 5 pasninger med hvert bein. 12

16 Øving 6: Mottak - skudd 5x2m Krav Blått: 4 mål Rødt: 5 mål Bronse: 5 mål Sølv: 7 mål Gull: 9 mål 12 m SØLV BRONSE RØD BLÅ Hensikt Å kunne få hurtig kontroll over en ball, for deretter å vende kjapt og skyte/spille en pasning, er også en viktig del av fotballferdigheten. Fordi motstander som regel er like i nærheten, nytter det ikke å la ballen sprette for langt fra seg. Derfor må en raskt få kontroll, slik at en kan være klar for neste trekk. Her gjelder det å være nøyaktig, både i mottak/medtak, vending og skudd. Fortsetter > 13

17 5x2m 12 m GULL Beskrivelse Medhjelper skal stå ved et punkt 12 m utenfor 16,5 m. Medhjelper spiller ballen langs bakken. Merketakeren står i 1/4-sirkelen utenfor straffesparkfeltet. En mottar så ballen - og vender uten at den forlater 1/4-sirkelen - før en skyter ballen i mål. For de to laveste gradene kan merketakeren benytte to berøringer før skudd. For de tre øverste gradene skal merketakeren vende 180 grader ved hjelp av en berøring, og så skyte ballen i mål. For de tre øverste gradene kan ballen ikke berøre bakken før den har passert målstreken. 5x2m For den høyeste graden skal medhjelper kaste ballen i en buet bane over merketakerens hodehøyde. Merketakeren vender 5 ganger til hver side - og skyter 5 ganger med hvert ben (venstre ben når en vender til høyre og omvendt). Det skal skytes med vrista. Ballen må ikke berøre bakken før den har passert målstreken. Størrelsen på målet skal være 5x2 meter. 12 m SØLV BRONSE RØD BLÅ 14

18 Øving 7: Føring - skudd Hensikt Mål kan scores på mange ulike måter - med både hode og bein. Det kan scores etter føring, på direkten og fra ulike vinkler og avstander. Noen ganger er det spesielt viktig med plassering og presisjon. Andre ganger gjelder det å klemme til raskt og hardt. Derfor bør det øves mye på å få ballen i mål i alle mulige situasjoner. Krav Blått: 4 mål Rødt: 6 mål Bronse: 5 mål Sølv: 7 mål Gull: 10 mål 5x2m 5x2m BLÅTT RØDT BRONSE SØLV GULL Avslutningsferdighet kan ofte kreve et godt vristspark. I denne øvelsen er det lagt vekt på loddrett vristspark. Det vil si at en treffer ballen med strak vrist, og at tærne peker loddrett ned mot bakken. Standbeinet plasseres ved siden av ballen. Hofta bøyes, slik at hodet er over ballen i skuddøyeblikket. Det er viktig å se på ballen når en skyter. Beskrivelse Ballen føres i ca. 10 m rett mot mål. Mens ballen ennå er i bevegelse, skytes den i mål. Det skytes med loddrett vristspark, og det skytes 5 skudd med hvert bein. Ballen må gå i mål uten å berøre bakken før den har passert målstreken. For de to laveste gradene må en skyte før ballen har passert straffesparkmerket. For de tre øverste gradene må en skyte før ballen har passert 16,5m streken. Størrelsen på målet skal være 5x2 meter. 15

19 Sportmedia AS Besøksadresse: Norges Fotballforbund Ullevaal Stadion Sognsveien 75 J 0855 Oslo

20

21 REGISTRERINGSSKJEMA ENKELTSPILLERE Norges Fotballforbunds Navn på spiller: Lag: Fødselsdato (xx.xx.xx) Til kontrollørene: TEKNIKKMERKE Signer bare i felt for den høyeste merkegraden spilleren greier i hver øvelse. Eksempel: Hvis en spiller greier 10 tilslag i øvelse 1, signeres det bare for rødt merke (og ikke blått). Blått merke Øving 1 Øving 2 Øving 3 Øving 4 Øving 5 Øving 6 Øving 7 5 tilslag 4 treff 70 sek. 3 meter 4 treff 4 mål 4 mål Rødt merke Øving 1 Øving 2 Øving 3 Øving 4 Øving 5 Øving 6 Øving 7 10 tilslag 5 treff 58 sek. 5 meter 6 treff 5 mål 6 mål Bronsemerke Øving 1 Øving 2 Øving 3 Øving 4 Øving 5 Øving 6 Øving 7 25 tilslag 7 treff 49 sek. 8 meter 4 treff 5 mål 5 mål Sølvmerke Øving 1 Øving 2 Øving 3 Øving 4 Øving 5 Øving 6 Øving 7 50 tilslag 8 treff 43 sek. 10 meter 6 treff 7 mål 7 mål Gullmerke Øving 1 Øving 2 Øving 3 Øving 4 Øving 5 Øving 6 Øving 7 80 tilslag * 10 treff 40 sek. 12 meter 8 treff 9 mål 10 mål (* på max 60 sek.)

22 Aktivitetsliste teknikkmerkeprøver oktober 2006 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig/frist Avtale tidspunkt/tidsramme Søndag 15. oktober på Østre Greverud Grus Ressurspersonene stiller kl slik at vi kan gjennomføre nødvendige forberedelser i ro og mak Hvilke lag i miniseksjonen blir invitert? Kåre og Erik Hokholt stiller kl Vi inviterer -94, -95 og -96-lagene fra miniseksjonen (trenere må sørge for å dempe forventninger noe hos de aller minste). Erik/ Håndtering av registreringsskjema hvordan sikre korrekt registrering? Oppgaver for sportslig ansvarlig Hva trenger vi av sportslig utstyr og hvem skaffer? Registreringsskjemaet vi benyttet i juni 2006 fungerte bra. Vi tar med registreringsskjemaene til dem som var med på prøvene i juni. Nye deltagere får selvfølgelig nytt skjema. Vi må derfor ha to køer foran sekretariatet. En for dem som var med på prøvene i juni En for dem som ikke var med på prøvene i juni Foliering av registreringsarkene ble vurdert som for omfattende. Vi kjøper i stedet inn noen enkle plastlommer. Ha overordnet ansvar for at vi har det materiellet vi trenger Lede arbeidet med å tilrettelegge for øvelsen (mål, kjegler, merking...) Instruere funksjonærene om gjennomføring av øvelsene og registrering av resultater Erik gjorde en fin jobb i forbindelse med merkeprøvene i juni og får full tillit denne gangen også. Vi trenger følgende utstyr: 50 baller 40 kjegler 8 runde kjegler med hull på toppen (til slalomløypa) En del pinner vi kan slå ned i bakken slik at de runde kjeglene holdes på plass Et målebånd (Erik) Øvelsesbeskrivelser som settes opp der hver enkelt øvelse gjennomføres Erik og Kåre blir enige seg i mellom om hvem som skaffer hva av dette. Kåre Geir Erik Kåre/11.10.l06 Aktivitetsliste ferdighetsmerkeprøver Side 1 av 4

23 Aktivitetsliste teknikkmerkeprøver oktober 2006 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig/frist Hvordan legger vi opp Superenkel gjennomføringsplan: gjennomføring? Rigging av øvelser, servering sekretariat etc. Alle Instruksjon av funksjonærene Erik Gjennomføring av ferdighetsmerkeprøver Alle Rydding Alle Servering og sekretariat Info til spillere, lagledere og trenere For å få til en ryddig instruksjon av funksjonærene, er det viktig at de møter Kåre vil sende ut info om dette når han har fått oversikt over hvem som stiller. Etableres midt på banen. Skaffe partytelt og vite hvordan dette settes opp Skaffe bord og stoler Skaffe 7 skriveunderlag med øvelsesbeskrivelse og kulepenn Ta med kaffekanne Skaffe plastcontainere til å ha saft i Kjøpe inn boller, saft, kjeks, servietter, plastkrus og søppelsekker Bake kake Info sendes ut og legges også ut på nettet. Kåre/ Anne-Mette Knut Geir Alle Erik Geir Anne-Mette Kåre/ Diverse nøkler Skaffe nøkler til garderobe/toaletter i idrettshuset Skaffe nøkkel til garasje der merkeutstyr står (sannsynligvis samme nøkkel som til garderobe, men dette må i alle fall sjekkes opp). Personellbehov for avvikling av øvelsene Vi gikk gjennom øvelsene og konkluderte med følgende personellbehov: Øvelse 1 sjonglering: 1 Øvelse 2 - kort pasning: 3 Øvelse 3 føring dribling 2 Øvelse 4 heading 2 Øvelse 5 lang pasning 2 Øvelse 6 mottaking, kontroll... 3 Øvelse 7 føring skudd 3 Anne-Mette Kåre + Kåre Dette gir totalt 16 personer. For å ha litt å gå på og gjøre det mulig for funksjonærene å ta en liten Aktivitetsliste ferdighetsmerkeprøver Side 2 av 4

24 Aktivitetsliste teknikkmerkeprøver oktober 2006 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig/frist pause, definerer vi behovet til å være 18 Verving av funksjonærer personer. Prosjektgruppe består av følgende personer: Sissel Merete Anne-Mette Ove Knut Geir Tore (Hovden stiller i stedet for Jeanette) Kåre Erik Følgende har spesialoppgaver, og blir derfor ikke en del av funksjonærgjengen: Merete og Anne-Mette: Sekretariat og servering Erik: Sportslig ansvarlig Kåre: Kjøre merkemaskin samt hjelpe til der det trengs. Da har vi 5 personer fra prosjektgruppa som stiller som ordinære funksjonærer (sannsynlig øvelse i parentes): Sissel (øvelse 1 sjonglering) Tore (Erik vurderer øvelse) Knut (øvelse 5 lang pasning) Geir (øvelse 5 lang pasning) Ove (øvelse 4 heading) I tillegg til øvelse 4, har Ove også ansvaret for informasjon og samfunnskontakt det vil si at han tar med kameraet og legger ut litt info på nettsidene i etterkant av arrangementet. Vi trenger 13 funksjonærer til, og disse skaffes på følgende måte (dette er altså personer i tillegg til ressurspersonen): Tore skaffer 2 fra gutter 93 Tempo Sissel skaffer 2 fra gutter 93 Maurene Ove skaffer 2 fra jenter 93 Erik skaffer 7 fra miniseksjonen NB!!!!!!! Tore/ Sissel/ Ove/ Erik/ da har vi faktisk 18 funksjonærer! Jeg skal ha følgende data for hver funksjonær: Aktivitetsliste ferdighetsmerkeprøver Side 3 av 4

25 Aktivitetsliste teknikkmerkeprøver oktober 2006 Aktivitet Beskrivelse Ansvarlig/frist Fullt navn Lag Mobiltelefon Mailadresse Start med vervearbeidet så snart som mulig og få fram at det faktisk er moro å være med på å utvikle fotballferdighetene til Oppegårds fotballspillere nevn også at det blir både kaffe og kake. De som ikke greier å skaffe funksjonærer innen fristen, vil bli utsatt for et umenneskelig press! Kåre lager en komplett funksjonærliste som han oversender Erik i forkant av prøvedagen. Dublering av øvelse 6 og 7 Hvis oppmøtet blir svært godt, kan det bli nødvendig med dublering av øvelse 6 og 7. Dette kan gjøres på gressletta ovenfor grusbanen. Vi vurderer behovet når vi ser antall deltagere. Kåre Kåre/ Erik Premiering Været Jeg snakket med Knut (Johansen) etter møtet. Han stiller med et antall premier (ca. 10). (Han var veldig skamfull over å ha trodd at møtet var dagen etter, og var derfor velvillig rundt det med premier...) Vi kjører derfor samme opplegg som i fjor rundt trekning. Alle får et nummer skrevet på registreringsskjemaet sitt Vi trekker vinnerne mens merkeprøvene pågår Den enkelte får vite om de har vunnet når de leverer inn arket sitt Vi må ha loddbøker, plakater til å skrive opp vinnernummerne, tape etc. Alle gjør hva de kan for at vi fortsatt skal ha nydelig vær under merkeprøvene! Anne-Mette Alle Aktivitetsliste ferdighetsmerkeprøver Side 4 av 4

Minimerke og teknikkmerke. Norges Fotballforbund

Minimerke og teknikkmerke. Norges Fotballforbund Minimerke og teknikkmerke Norges Fotballforbund N ELEMENT: GE GJENNOMFØRING OG REGISTRERING Målgruppe 6 14 år. Utvikle barn og ungdoms evne til å behandle ballen, ha fokus på betydningen av god teknikk.

Detaljer

Fotballaktivitet. i skole/sfo

Fotballaktivitet. i skole/sfo Fotballaktivitet i skole/sfo Fotballaktivitet i skole/sfo Hvorfor? Fotball er den klart største idretten i Norge, og Norges Fotballforbund (NFF) er i stor grad en barne- og ungdomsorganisasjon. Av de over

Detaljer

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb

Sportsplan for Sandefjord Ballklubb 2012 Sportsplan for Sandefjord Ballklubb Sportslig utvalg Sandefjord Ballklubb 01.04.2012 Forord Sportslig utvalg har hatt ansvaret for å utarbeide planen. Klubbens mandat til arbeidet med sportsplanen

Detaljer

SPORTSPLAN IL Express fotball

SPORTSPLAN IL Express fotball SPORTSPLAN IL Express fotball INNHOLDFORTEGNELSE: 1 FORORD... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Hvorfor sportsplan?... 4 2.2 IL Express fotballs overordnede mål... 5 2.3 Gode holdninger i IL Express fotball... 7

Detaljer

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag

VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag Navn: Lag LYNGDAL -IL FOTBALL VeiViser ide og arbeidsdokument for aldersbestemte lag 1 Foto: Tom Arild Støle 2006 LYNGDAL -IL FOTBALL Lyngdal il fotball ønsker med denne plan og gi: Oversikt over prinsipper

Detaljer

Sportsplan - Vedlegg

Sportsplan - Vedlegg Vedlegg Side 1 av 22 Strindheim Fotball Yngres Avdeling Sportsplan - Vedlegg Coerver Coaching Tilbud/Innhold Mål? 2006 Differensiering Hospitering Frafall? Prestasjonsgrupper G15-16 J15-16 Ferdighet/Nivå?

Detaljer

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK

SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK SPORTSPLAN FOR TJENSVOLL FK 1. Forord Tjensvoll FK ser det som sin oppgave å organisere fotballaktivitet for barn og ungdom primært i aldersgruppen 6-16 år på Tjensvoll og nærliggende områder. Formålet

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2010 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2010 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere.

abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. abc... - en praktisk veiledning for trenere og lagledere. Sesongen 2011 Nordland Fotballkrets ønsker velkommen til sesongen 2011 Som trener og lagleder støter man på mange spennende utfordringer i løpet

Detaljer

Sportsplan for Mysen IF Fotball

Sportsplan for Mysen IF Fotball Sportsplan for Mysen IF Fotball VERDIGRUNNLAG MYSEN IF FOTBALL Mysen IF Fotballs verdigrunnlag skal gi en retning i vår daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, og danne grunnlag

Detaljer

Bordtennisskolen 0-11

Bordtennisskolen 0-11 Bordtennisskolen 0-11 Norges Bordtennisforbund 1 Bordtennisskolen 0-11 Utgitt av: Norges Bordtennisforbund 2010 1 INFO Forfatter Jan Berner foto Raymond Gonzales Per-Morten Halvorsen Kazuyuki Takahashi

Detaljer

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program

REGLER & RETNINGSLINJER. Fair Play program REGLER & RETNINGSLINJER Fair Play program Som aktører på ulike nivåer norsk fotball har vi et omfattende sett regelverk å forholde oss til. Noen ganger kan det virke nærmest umulig å ikke gå seg vill i

Detaljer

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL

Innstranda - modellen. Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innstranda - modellen Sportsplan for barne og ungdomsfotballen i Innstrandens IL Innholdsfortegnelse Side Tema 2-6 Kjennetegn spillere, lag og trenere 7-9 Mini nivået 5 7 år 10-12 Mini nivået 8 10 år 13

Detaljer

Teknikktrening for 6-10 åringene. Trening av pasning og skudd

Teknikktrening for 6-10 åringene. Trening av pasning og skudd Teknikktrening for 6-10 åringene For de minste gjelder det å spille mest mulig. Det er viktig at de kjenner øvelsene godt, og at de selv kjenner at de behersker øvelsene og gjør framgang. Trening av pasning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN

INNHOLDSFORTEGNELSE BORRE FOTBALL SPORTSLIG PLAN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Treningsinnhold 4 3. Treningmengde 5 4. Differensiering 6 5. Hospitering/Skyving 7 6. Talenttreninger 9 7. Egentrening/uorganisert trening 10 8. Spillestil 10 9.

Detaljer

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi

INNHOLD 1 Innledning 2 Versjonskontroll 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 1 INNHOLD 1 Innledning 3 2 Versjonskontroll 3 3 Visjoner, grunnverdier og målsetting 4 4 Holdninger og Fair Play 5 5 Klubbens treningsfilosofi 7 6 Barnefotball (6 12 år) 9 7 Ungdomsfotball (13 16 år) 11

Detaljer

(Og med et slikt lag på banen trengs vel en god keeper?) Keepertrening

(Og med et slikt lag på banen trengs vel en god keeper?) Keepertrening (Og med et slikt lag på banen trengs vel en god keeper?) Keepertrening Et treningsopplegg for grunnleggende trening av håndballkeepere Ved Bjørn Engebretsen KEEPERTRENING 1 Innholdsfortegnelse Talent eller

Detaljer

Sportslig plan for Snertingdal Fotball

Sportslig plan for Snertingdal Fotball Sportslig plan for Snertingdal Fotball Snertingdal Fotball er et idrettslag organisert av Snertingdal IF allianseidrettslag Klubbnummer idrettens database: KL05020065 Gruppenummer idrettens database: GR05020065260

Detaljer

Velkommen til Sjetne IL og Allsidig Barneidrett(ABI)

Velkommen til Sjetne IL og Allsidig Barneidrett(ABI) Informasjonsperm for ABI Velkommen til Sjetne IL og Allsidig Barneidrett(ABI) ABI -har som oppgave å være en god rekrutteringsarena! Hovedoppgaven for Sjetne IL ABI er å gi barna i alderen 4-10 år en positiv

Detaljer

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år

Aldersbestemt fotball i Holmen IF. Barnefotball 6 12 år. Ungdomsfotball 13 19 år SPORTSPLAN Aldersbestemt fotball i Holmen IF Barnefotball 6 12 år Ungdomsfotball 13 19 år Det er viktig at alle, trenere, lagledere, foreldre og spillerne leser hele sportsplanen! SPORTSPLAN Holmen IF

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA

SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA SPORTSPLAN HASLUM IDRETTSLAG FOTBALLGRUPPA Revisjon 0.7 Jan 2014 Forord Sportsplanen skal være et hjelpemiddel til gjennomføring av den sportslige delen av aktiviteten i Haslum IL Fotballgruppa. Her skal

Detaljer

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land.

Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over det ganske land. Andreas Morisbak Utviklingssjef NFF August 2005 EN GOD FOTBALLØKT OG FOTBALL SKAL SPILLES! Ingress Godt over 14000 lag i barnefotballen og 6000 i ungdomsfotballen er i aktivitet med trening og kamp over

Detaljer

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2

Forord. Vennlig hilsen. NLM Ung Norsk Luthersk Misjonssamband. NLM Ung 2 Innhold Forord... Side 2 1. Innledning... Side 3 Allidrett... Side 4 Logo... Side 5 Til deg som er leder... Side 6 2. Hvordan komme i gang... Side 9 Forberedelser... Side 10 Hall/gymsal (m/forslag til

Detaljer

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012.

Nymark Idrettslag Sportsplan Revisjon 1. August 2012. Nymark Idrettslag Fotball Sportsplan 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Organisering av Nymark IL... 5 2.1 Organisasjonskart... 5 2.2 Sportslig Utvalg... 5 3. Verdigrunnlag i Nymark IL... 8 4.

Detaljer

Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold

Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold Utvikling keeperspillere Vidar Bekkevold Trening grunnleggende Felles forståelse er viktig for bedre læring. ü Vi må ha felles ord og uttrykk for å lette forståelse ü Felles forståelse letter kommunikasjon

Detaljer

Vinterakademiet. Plan over øktene. Harald Lien 2014/2015

Vinterakademiet. Plan over øktene. Harald Lien 2014/2015 1 Vinterakademiet Plan over øktene Harald Lien 2014/2015 Contents Vinterakademiet 2014/2015 Fremtidens fotballspiller...4 Øktoversikt...5 Økt 1 Intensitet (Gareth Bale):...6 Del 1 Oppvarming Føring i firkant

Detaljer

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING

SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING SPORTSPLAN Fotballklubben Vidar SENIORAVDELING UNGDOMSAVDELING BARNEAVDELING 2013-2015 Innhold: Oppsummering 3 Forord 4 Innledning 5 Senioravdeling 6 A-lag herrer 7 B-lag/Rek.lag 10 A-lag kvinner 11 Øvrige

Detaljer

VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook)

VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook) VEILEDNING TIL DNB IDRETTSLEKER 2014. DNB Idrettsleker arrangører (Facebook) 1 Innhold «Hjelp, jeg er blitt prosjektleder for DNB Idrettsleker!»... 3 Hvorfor er DNB Idrettsleker en kjempemulighet for klubbene?...

Detaljer

Informasjonshefte. Futsalserien 2013/2014. Jenter og gutter 10, 11 og 12 år

Informasjonshefte. Futsalserien 2013/2014. Jenter og gutter 10, 11 og 12 år Informasjonshefte Futsalserien 2013/2014 Jenter og gutter 10, 11 og 12 år KORT OM FUTSAL Futsal er en internasjonal betegnelse på en type innendørsfotball, og navnet kommer av spansk fútbol de salón. Futsal

Detaljer