Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pasning og mottaksdrill. Beskrivelse: Hvorfor: Variasjon/utbygging: Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning."

Transkript

1 Pasning og mottaksdrill For hver bane, sett opp 2 kjegler ca 15 meter fra hverandre. Plasser 2-3 spillere ved hver kjegle. Bruk 1 ball. Ballen spilles mellom spillerne hvor den første i rekka ved hver kjegle møter pasningen, gjør et mottak og sender pasning tilbake til førstemann i rekka på motsatt side. Rygg tilbake i rekka, hold blikket vendt mot øvelsen hele tiden. Ha fokus på enten pasningen eller mottaket. Lag flere baner etter hvor mange spillere som skal delta i øvelsen. Fotballspillet består i all hovedsak av en rekke pasninger og mottak i forskjellige varianter. Det hjelper ikke hvor gode spillerne er til å løpe, kommunisere eller ha god forståelse for spillet om ikke pasningen treffer medspilleren, eller at medspilleren ikke klarer å ta imot ballen på en tilfredsstillende måte. Det er derfor ekstremt viktig at spillere mestrer denne delen av spillet. Dette er kanskje den viktigste ferdigheten i spillet. - Øk eller minsk avstanden mellom kjeglene. - Sett begrensninger på antall berøringer (1. touch, 2.touch). - Retningsbestemte mottak. - Pasning eller mottak med forskjellige bein. - Pasning eller mottak med innside/ytterside av foten. - Møte opp skrått mot en av sidene for så å gjør mottak innover mot banen. Øvelsen kan også utføres ved å bare ha 1 spiller ved den ene kjeglen, Spilleren blir da stående. Spill langs bakken som vist over eller kast til møtende spiller fra motsatt side. Gjør banen kortere 5-10 meter. Møtende spiller kan variere ved kast: - Slå direkte tilbake uten at ballen er i bakken med innside eller vrist. - Motta på fot/lår/bryst og spille tilbake i luften eller langs bakken. - Retningsbestemt mottak på ball i lufta. Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. - Kroppen skal peke mot pasningsmottaker. - Stive av i ankelen (tærne peker oppover). - God fart i ballen, harde pasninger. - Ha god balanse i pasningsøyeblikket. - Dempende bevegelse i mottaket. - Få ballen litt vekk fra kroppen i mottaket. Ca ½ meter. - Husk å øv med begge bein. Spill mot en vegg eller med en venn. Øv på momentene

2 Pasning og mottak Sett opp kjegler som vist over, fordel spillere bak kjeglene. 2 spillere på kjeglen i midten, vendt hver sin vei. 1-2 spillere på hver av de andre kjeglene. - Spiller A slår pasning til Spiller B som møter opp. - Spiller C starter og får pasning i medløp fra Spiller B. - Spiller C fører og slår pasning til Spiller D. - Spiller D slår pasning til Spiller E som møter opp. - Spiller F starter og får pasning i medløp fra Spiller D. - Spiller F fører og slår pasning til Spiller A. Osv Roter plassering med klokka etter involvering. Spillere i midten blir stående men bør byttes ut jevnlig. Pasningsøvelse satt i spill. Ha fortsatt fokus på pasning og/eller mottak. Fotballspillet består i all hovedsak av en rekke pasninger og mottak i forskjellige varianter. Det hjelper ikke hvor gode spillerne er til å løpe, kommunisere eller ha god forståelse for spillet om ikke pasningen treffer medspilleren, eller at medspilleren ikke klarer å ta imot ballen på en tilfredsstillende måte. Det er derfor ekstremt viktig at spillere mestrer denne delen av spillet. Dette er kanskje den viktigste ferdigheten i spillet. - Øk eller minsk avstander - Begrens antall berøringer (1. touch, 2. touch) - 2 baller i spill - Isoler høyre/venstre/innside/ytterside pasning eller mottak. Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. - Kroppen skal peke mot pasningsmottaker. - Stive av i ankelen (tærne peker oppover). - God fart i ballen, harde pasninger. - Ha god balanse i pasningsøyeblikket. - Dempende bevegelse i mottaket. - Få ballen litt vekk fra kroppen i mottaket. Ca ½ meter. - Husk å øv med begge bein.

3 Pasning, mottak, kommunikasjon, heve blikk Sett opp 6 kjegler som vist over og plasser 2-3 spillere bak hver kjegle. - Spill pasning til en spiller ved en av de 3 kjeglene på motsatt side. - Møte og sentre til spiller ved en av de 3 kjeglene på motsatt side. - Løp å ta plassen til spilleren du sentret til. - Ha fokus på enten pasning, mottak, heve blikk eller kommunikasjon. - Start med 1 ball for så å bytte ut med flere baller i spill. Denne øvelsen kan brukes til mye. Fin oppvarmingsøvelse med mye bevegelse. Du kan ha fokus på momenter som pasning, mottak, heve blikk og kommunikasjon. Øvelsen berører mange viktige momenter i spillet. - Øk eller minsk avstander. - Begrens antall berøringer (1. touch, 2. touch). - Flere baller i spill. - Isoler høyre/venstre/innside/ytterside pasning eller mottak. - Ikke lov å prate, bruk kun kroppsspråk. Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. - Kroppen skal peke mot pasningsmottaker. - Stive av i ankelen (tærne peker oppover). - God fart i ballen, harde presise pasninger. - Ha god balanse i pasningsøyeblikket. - Dempende bevegelse i mottaket. - Få ballen litt vekk fra kroppen i mottaket. Ca ½ meter. - Overblikk, ikke treffe andre baller eller spillere som er med i øvelsen. - God kommunikasjon mellom pasningslegger og mottaker

4 Pasning, mottak, vending For hver bane, sett opp 2 kjegler ca 20 meter fra hverandre. Plasser 2-3 spillere ved hver kjegle. Bruk 1 ball. - Spiller C møter opp i midten og får pasning fra Spiller A. - Spiller C vender, slår pasning til Spiller D og løper tilbake i rekka. - Spiller A møter opp i midten og får pasning fra Spiller D. - Spiller A vender, slår pasning til Spiller B og løper tilbake i rekka. Osv Ha fokus på enten pasningen eller mottaket. Lag flere baner etter hvor mange spillere som skal delta i øvelsen. Fotballspillet består i all hovedsak av en rekke pasninger og mottak i forskjellige varianter. Det hjelper ikke hvor gode spillerne er til å løpe, kommunisere eller ha god forståelse for spillet om ikke pasningen treffer medspilleren, eller at medspilleren ikke klarer å ta imot ballen på en tilfredsstillende måte. Det er derfor ekstremt viktig at spillere mestrer denne delen av spillet. Dette er kanskje den viktigste ferdigheten i spillet. - Øk eller minsk avstanden mellom kjeglene. - Sett begrensninger på antall berøringer (1. touch, 2.touch). - Retningsbestemte mottak, mottak mot høyre/venstre. - Pasning eller mottak med forskjellige bein. - Pasning eller mottak med innside/ytterside av foten. - Møte opp skrått mot en av sidene for så å gjør mottak innover mot banen. Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. - Kroppen skal peke mot pasningsmottaker. - Stive av i ankelen (tærne peker oppover). - God fart i ballen, harde pasninger. - Ha god balanse i pasningsøyeblikket. - Dempende bevegelse i mottaket. - Få ballen litt vekk fra kroppen i mottaket. Ca ½ meter. - Husk å øv med begge bein. Spill mot en vegg eller med en venn. Øv på momentene

5 Pasning Mottak (Møte - Pasning) Alternativ: 1 Alternativ: 2 Alternativ 1: 3 spillere, 1 ball. A spiller til B når denne gjør en møtebevegelse for å få ball. B spiller tilbake til A. A spiller til C. Deretter gjør B samme bevegelse mot C. Kjør intervaller hvor alle spillere bytter på å være B. Viktig at B kommer seg ut av pasningsbanen når A skal spille til C. Alternativ 2: 3 spillere 2 baller. A spiller til B når denne gjør en møtebevegelse for å få ball. B spiller tilbake til A, og gjør deretter samme bevegelse med C. Kjør intervaller hvor alle spillerne bytter på å være B. - Mottak av ball i møte bevegelse - Pasning, både kort og lang - Bevegelse fra B, utløser pasning fra A og C - Avstanden spillerne mellom - Lang pasning i lufta - Retningsbestemt mottak - 1 eller flere touch på B Alternativ 2 kan kjøres ved at A og C kaster ball til B, slik at denne må utføre: Volley, heading, dempe og pasning, osv. Instruksjonsmomenter: - Standfot ved siden ball (Lett bøyd i kneleddet). - Stive av ankel ved pasning (tærne peker oppover) - Treffe ball midt på, og pendle foten gjennom ballen. - Fjære av i mottak - Legge ball tilrette på første berøring (skrått fremover) - Orientere seg (se opp når ball er på vei) - Møte ball Slå ball mot en vegg, og øv på mottak og pasning (gjerne på 1 touch)

6 Pasning Mottak 2 (Møte Pasning) 3 spillere 2 baller. Sett opp kjegler som vist på tegningen. A spiller til B når denne gjør en møtebevegelse for å få ball. B spiller tilbake til A, og jobber så hurtig som mulig rundt sin egen kjegle, og får ny ball fra C. Bevegelsen til B skal være med hurtige små skritt rundt kjeglen. Kjør korte intervaller hvor alle spillerne bytter på å være B. B skal kjøre maks intensitet hele tiden. - Mottak av ball i møte bevegelse - Pasning og mottak i stresset situasjon. - Bevegelse fra B, utløser pasning fra A og C - Avstanden spillerne mellom - 1 eller flere touch på B - Etter at B har spilt pasning: Raskt opp og ned på magen Raskt opp og ned på ryggen Stupe kråke - A og C kaster ball, slik at B må: Spille på volley Heade Dempe + pasning Instruksjonsmomenter: - Standfot ved siden ball (Lett bøyd i kneleddet). - Stive av ankel ved pasning (tærne peker oppover) - Treffe ball midt på, og pendle foten gjennom ballen. - Fjære av i mottak - Møte ball - Høy intensitet og konsentrasjon Slå ball mot en vegg. Jobbe hurtig frem og tilbake (møte ball).

7 Retningsbestemt mottak - Pasning 2 mål lages bed hjelp av kjegler. 2 og 2 spillere med en ball, hvor spillerne tar posisjon bak målene. A spiller pasning til B gjennom målet. B tar med seg ball til en av sidene på første berøring, og spiller pasning gjennom målet til A. A tar med seg ball til siden... - Retningsbestemt mottak (bort fra motspiller) - Få berøringer før ny pasning - Beskytte ball for motspiller - Den som mottar må plassere seg riktig for å være spillbar gjennom målet. - Antall touch på ball - Kroppsfinte motsatt vei av mottaket, rett før man mottar ball - Mottak: Innside, utside, venstre, høyre - Mottak med ett ben Pasning med det andre Instruksjonsmomenter: - Standfot ved siden ball (Lett bøyd i kneleddet). - Stive av ankel ved pasning (tærne peker oppover) - Treffe ball midt på, og pendle foten gjennom ballen. - Fjære av i mottak - Legge ball tilrette på første berøring (skrått fremover) - Orientere seg (se opp når ball er på vei) Slå ball mot en vegg, og øv på mottak og pasning.

8 Pasningskonkurranse For hver bane, sett opp 2 kjegler 5-15 meter fra hverandre. Vurder avstand etter ferdigheter. Plasser 2 spillere bak hver kjegle, alternativt 2 og 1. Bruk 1 ball. Spillere bak kjeglene ovenfor hverandre er på lag. Øvelsen går ut på å treffe kjeglen på motsatt side med en pasning slik at den tipper over. Tipper kjeglen får laget 1 poeng. Etter at spilleren har sendt en pasning løper han over å stiller seg i rekken bak kjeglen på motsatt side. Kjeglene på begge sider kan treffes og pasningene går så frem og tilbake til et av lagene har nådd en bestemt poengsum eller tiden har gått ut. Lag flere baner slik la lagene konkurrere mot hverandre om å bli først ferdig eller få flest poeng innen et bestemt tidsrom. Pasningsdrill-øvelser kan være kjedelige i lengden, og spillere kan fort bli ukonsentrerte. Bruk gjerne denne øvelsen for å ha en litt mer morsom form for pasningsøvelse. - Øk eller minsk avstanden mellom kjeglene. - Isoler bruk av høyre eller venstre bein. - Isoler bruk av innside eller ytterside av foten. Instruksjonsmomenter: - Plassering av stamfot og kroppen bak ballen ved pasning. - Kroppen skal peke mot pasningsmottaker. - Stive av i ankelen (tærne peker oppover). - God fart i ballen, harde pasninger. - Ha god balanse i pasningsøyeblikket. - Husk å øv med begge bein. Lag et merke i veggen, forøk å treffe merket. Varier avstand, høyre/venstre bein, innside og ytterside.

9 Basisferdighet - Sirkel Sett opp en sirkel ved hjelp av kjegler (eller midtbane sirkelen). Fordel ½ parten av spillerne rundt sirkelen med ball (blå), og de andre inni uten ball (rød). Spillere inni, møter opp mot spiller på utsiden får pasning spiller tilbake. Innside pasning, med mottak eller direkte (begge ben). Kjør 1 minutts intervaller, før spillerne bytter på å være inni/ute. - Møte ball - Mottak/pasning i fart - Be om ball (kommunikasjon) - Orientere seg (finne spiller med ball, ikke kollidere med andre) Sett inn en firkant (grå kjegler), slik at spillerne inni MÅ innom firkanten mellom hver nye pasning. Spillerne på utsiden spiller ball med fot: - Vending i mottak ny vending - pasning tilbake - Retningsbestemt mottak pasning tilbake Spillerne på utsiden kaster ballen: - Dempe på fot Tilbake langs bakken - Volley tilbake i hendene på den som kaster - Dempe på lår Tilbake langs bakken - Dempe på lår Tilbake på volley før den har vært i bakken. - Dempe på bryst Tilbake langs bakken - Dempe på bryst Tilbake på volley før den har vært i bakken. - Heade tilbake - Dempe på hode - Tilbake på volley før den har vært i bakken. - Dempe på bryst oppover, heade tilbake på neste touch. Instruksjonsmomenter: - Standfot ved siden ball (Lett bøyd i kneleddet). - Stive av ankel ved pasning (tærne peker oppover) - Treffe ball midt på, og pendle foten gjennom ballen. - Fjære av i mottak - Orientere seg (se opp når ball er på vei) Slå ball mot en vegg, og øv på mottak og pasning.

10 Pasning i forhold til løp Lag en firkant med 4 kjegler på ca 25x25 meter og fordel spillere jevnt på hver av kjeglene. 1. Spiller starter med ball mot neste kjegle 2. Spiller på neste kjegle starter løp mot 3. Ballfører sender pasning på tvers til spiller på løp 4. Spiller på neste kjegle starter løp 5. Ballfører sender pasning på tvers til spiller på løp Osv NB! Må være minst 5 spillere for å kunne gjennomføre. Spillere bør kunne mestre å sende pasning til medspiller i bevegelse. Det er her viktig å kunne sende pasningen slik at medspilleren slipper å bremse eller stoppe opp for å kunne motta pasningen. En dårlig slått pasning sinker spillet og øker sjansen for at motspiller raskere kommer i taklingsposisjon. Medspilleren får dermed dårligere tid med ball, noe som gjør det vanskeligere å slå en god pasning videre, gjøre riktige valg osv Viktig da at pasningen blir spilt med riktig kraft og retning i forhold til løpet. Møte og legge igjen - Øvelsen starter som vist over (1). Spiller fører ball mot neste kjegle - Spiller på neste kjegle starter imot og møter ballfører - Få pasning fra ballfører, legge igjen ballen, snu og løper rundt egen kjegle - Får igjen pasning på tvers fra ballfører Øvelsen fortsetter slik rundt Snu retning - Øvelsen som vist eller en av variasjonene, motsatt vei (med klokka). Flere baller - Øvelsen som vist eller en av variasjonene bare med flere baller i spill. Instruksjonsmomenter: - Pasning foran spiller på løp. - Sette riktig fart og retning på ballen. - Orientere seg, opp med blikket. Ta med deg en venn, løp parallelt med hverandre mens dere spiller pasninger mellom dere. Varier fart og avstand etter hvor bra dere mestrer øvelsen.

11 Pasning i forhold til løp Sett opp kjegler som vist over, fordel spillere bak kjeglene. 2 spillere på kjeglen i midten, vendt hver sin vei. 1-2 spillere på hver av de andre kjeglene. - Spiller A slår pasning til Spiller B som møter opp og legger igjen til A - Spiller C starter og får pasning i medløp fra Spiller A. - Spiller C fører og slår pasning til Spiller D. - Spiller D slår pasning til Spiller E som møter opp og legger igjen til D - Spiller F starter og får pasning i medløp fra Spiller D. - Spiller D fører og slår pasning til Spiller A. Roter plassering med klokka etter involvering. Spillere i midten blir stående men bør byttes ut jevnlig. Spillere bør kunne mester å sende pasning til medspiller i bevegelse. Det er her viktig å kunne sende pasningen slik at medspilleren slipper å bremse eller stoppe opp for å kunne motta pasningen. En dårlig slått pasning sinker spillet og øker sjansen for at motspiller raskere kommer i taklingsposisjon. Medspilleren får dermed dårligere tid med ball, noe som gjør det vanskeligere å slå en god pasning videre, gjøre riktige valg osv Viktig da at pasningen blir spilt med riktig kraft og retning i forhold til løpet. - Øk eller minsk avstander etter ferdigheter. - Sett 2 baller i spill Instruksjonsmomenter: - Pasning foran spiller på løp. - Sette riktig fart og retning på ballen i forhold til løp og underlag. - Orientere seg, opp med blikket. Ta med deg en venn, løp paralellt med hverandre mens dere spiller pasninger mellom dere. Varier fart og avstand etter hvor bra dere mestrer øvelsen.

12 Finter Lag en korridor ved hjelp av kjegler som vis over og plasser spillere på hver sin ende. Baller kun på den ene siden. 1 mot 1. Spiller D skal finte seg forbi spiller A og føre kontrollert over enden av korridoren. Roter slik at alle for prøve. Fokuser kun på angrepspilleren. Øve ferdigheter 1-mot-1 i angrep. - Plasser et mål med keeper i den ene enden og la angrepspilleren få avslutte på mål. - Konkurranse. Poeng for å føre ball kontrollert over enden av korridor. Instruksjonsmomenter: - Holde fart inn i finta. - Teknisk gjennomføring av finte. - Rykke ut av finte, tempoveksling. - Prøve forskjellige finter, oversteg, kroppsfinte, skuddfinte osv.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre.

Pasning og mottak. Dempe ball med innersiden, evnt. sålen. Dempe med høyre/ventre ben om hverandre. Pasning og mottak Momenter: 2 spillere, 1 ball 4 kjegler til å markere hvor man skal stå (varier avstand etter ferdighet). Den ene spiller pasning, mens den andre demper, før det spilles tilbake igjen.

Detaljer

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012

Innebandy i skolen Innebandy i skolen, Sogn vgs, La Santa 2012 Innebandy i skolen Innholdsfortegnelse Innledning s. 3 Grep og fatning, ballkontroll og regler s. 4 Øvelsesbank s. 6 - Parinnebandy s. 6 - Alene med ball s. 6 - Teknikkløype s. 7 - Firkantøvelser s. 7

Detaljer

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA. Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 1 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Deler opp i fem deler : Basis-ferdigheter (side2) - Tema: Touch på ball, såle-rulle ball, heading, demping, triksing, finter. Føring

Detaljer

1. Spiller i gruppe 1. fører ball skyter utenfor 16m. Forsetter å slå vegg for gruppe 2 og 3.

1. Spiller i gruppe 1. fører ball skyter utenfor 16m. Forsetter å slå vegg for gruppe 2 og 3. Øvelse 1. Avslutning 7 til 30 år 1 2 Innlegg Vegg Vegg 4 1 2 3 1. Spiller i gruppe 1. fører ball skyter utenfor 16m. Forsetter å slå vegg for gruppe 2 og 3. 2. Gruppe 4. Spiller fører mot dødlinje slår

Detaljer

2 og 2 sammen med en ball sender pasninger til hverandre. Bruke innsiden av foten til å sende pasninger til hverandre på 1 touch.

2 og 2 sammen med en ball sender pasninger til hverandre. Bruke innsiden av foten til å sende pasninger til hverandre på 1 touch. PASNINGER. 2 og 2 sammen med en ball sender pasninger til hverandre. ruke innside av foten til å sende pasning og til å motta ballen. - Avstanden mellom spillerne fra kort til lang avstand. - Om å la ballen

Detaljer

Scoringstrening - avslutninger på mål

Scoringstrening - avslutninger på mål Side 1 for Scoringstrening 07:41 2 mot 1 + keeper med løp bakfra (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) Satt inn fra Side 2 for Scoringstrening

Detaljer

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOL

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOL INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOL SKOLE 2014 Ang Øvelsene Øvelsene i dette heftet er et utgangspunkt for de ulike øktene. Det er viktig at man tilpasser øvelser til den gruppen man har ansvar for. Vær

Detaljer

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. Det er lurt å ta med joggesko til hver trening.

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. Det er lurt å ta med joggesko til hver trening. GENERELL INFORMASJON: Minner alle på at det ikke er lenge igjen til seriestart. Første Bredde kamp er 4 april. Første KM kamp er 21 april. UKE 11. 4 planlagte treningsøkter. Uke 12. Vi kjører trening for

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 6 - Sperreteknikk Tema: - Sperreteknikk. NB! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter. Her ligger det også linker til mer materiell

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 4 - Finter

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 4 - Finter SoneUtviklingsMiljø 3 år Økt 4 - Finter Tema: - Finter Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hovedbudskap i økten: Alle spillere må trene/øve på finter.

Detaljer

Øvelser for Juli-August

Øvelser for Juli-August Øvelser for Juli-August Det er lagt til rette for opptil 2 treninger + kamp i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) Felles\åpen trening for årskull 06-05 ute på Sofiemyr Match Treningssammensetningen

Detaljer

Startøvelser / Ballkontroll

Startøvelser / Ballkontroll Øvelsesbank LYN FOTBALL Startøvelser / Ballkontroll Startøvelser er øvelser som har til hensikt å øve enkeltspilleren individuelt med ballen. Her er målet flest mulig kvalitetstouch med ball med ulik vanskelighetsgrad,

Detaljer

Plan gutter 8 år første halvår 2013

Plan gutter 8 år første halvår 2013 Plan gutter 8 år første halvår 2013 Innhold i folderen: 1. Overordnede mål 2. individuelle mål (ferdighetsmål) 3. Lagmessige mål 4. Planlagte økter med øvelser på ca.1t Plan vår 2013: - Foreldremøte i

Detaljer

Smålagsspill. Smålagsspill - Spill to mot to. 20. desember 2011 13:53. Side 1 for Smålagsspill

Smålagsspill. Smålagsspill - Spill to mot to. 20. desember 2011 13:53. Side 1 for Smålagsspill Side 1 for 13:53 - Spill to mot to 2 mot 2 - differensiert smålagsspill (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) To lag med to spillere på hvert lag. To småmål. Banestørrelse 10x 20 m - Når, hvor og hvordan føre,

Detaljer

Eksempel på gode øvelser for barn og unge

Eksempel på gode øvelser for barn og unge Eksempel på gode øvelser for barn og unge 1) Hauk og due med ball eller dribleren og den italienske forsvareren (øvelse nr. 1 i kapittel 3.0 i vår øvelsesbank). Her følger vi vanlige regler, bortsett fra

Detaljer

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690

TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 TRENINGSØKTA 2 Nils Henrik Valderhaug - September 2010 - Tlf 41647690 Pasningsspill Ballkontroll 1 Smålag-spill mot 2 el.4 mål. Diverse øvelser/spill. 1) Spillerne i den innerste 4-kanten rygger inn mot

Detaljer

Øvelse #1: Pasning/Medtak

Øvelse #1: Pasning/Medtak Øvelse #1: Pasning/Medtak Denne øvelsen passer til alle aldersgrupper i barnefotballen. Øvelsen er enkel å sette i gang, og åpner for mange gjentagelser. Fokus er korte pasninger og retningsbestemte medtak.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 6 - Sperreteknikk Tema: - Bruk av riktig sperreteknikk. Hovedbudskap i økten: Alle spillere må trene på å være linjespiller og bør beherske grunnleggende sperreteknikker.

Detaljer

CSK G95 Øvelsesbank. Øvelser til bruk for CSK G95. Av Svein Erik Hopen, trener G95

CSK G95 Øvelsesbank. Øvelser til bruk for CSK G95. Av Svein Erik Hopen, trener G95 Øvelser til bruk for CSK G95 Av Svein Erik Hopen, trener G95 Øvelse: To mot en Spille opp møtende spiller (feilvendt) Rettvende seg Bueløp Utnytte to mot en Vinkel på pasning Timing på pasning i forhold

Detaljer

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER

GRUE FOTBALL MOT NYE HØYDER SPILLEREN I FOKUS FELLESTRENING GRUE FOTBALL Denne øvelsesbanken er ment som retningsgivende for hvilke ferdigheter en Grue-trener skal vektlegge i treningsarbeidet. Øvelsesbanken er selvsagt ikke uttømmende.

Detaljer

PASNINGER Innsidepasning Utsidepasning Halvtliggende vristspark (lang pasning) Skrupasning (lang pasning)

PASNINGER Innsidepasning Utsidepasning Halvtliggende vristspark (lang pasning) Skrupasning (lang pasning) PASNINGER Innsidepasning - Treffe med innsiden av fot X X X X X X X X X - Stive av ankelledd (bøyd kneledd, tærne peker opp) X X X X X X X X - Treffpunkt midt på ball X X X X X X X X X - Fullføre sparket

Detaljer

Kl starter stasjonene. 10 min per stasjon. Dette inkluderer forflytning fra en stasjon til en annen.

Kl starter stasjonene. 10 min per stasjon. Dette inkluderer forflytning fra en stasjon til en annen. Jentedag 20. august Plan for dagen Oppvarming de yngste jentene Kl. 10.00 Stiv heks med og uten ball Heksene har på seg vest For å bli fri igjen kan de hjelpe hverandre pa følgende måter: 1) Ved å krabbe

Detaljer

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016

Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 Kvinesdal Tine Fotballskolen 2016 På hver stasjon så ligger det en øvelse for fredag og en for lørdag. På noen av stasjonene er det i tillegg er det lagt inn en ekstra øvelse. Det vil si at hvis det begynner

Detaljer

Øvelser for Januar-Februar

Øvelser for Januar-Februar Øvelser for Januar-Februar Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) 1 for årskullet ute på Sofiemyr KG Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Månedens tema: Pasninger og avslutninger

Månedens tema: Pasninger og avslutninger Månedens tema: Pasninger og avslutninger Vi skal denne måneden jobbe med pasninger og avslutninger- Vi skal denne måneden jobbe med en grunnleggende forståelse av hvordan en kan linke (kombinere) med en

Detaljer

Sjef over ballen. Sjef over ballen - Ballkontroll. 20. desember 2011 10:38. Side 1 for Sjef over ballen

Sjef over ballen. Sjef over ballen - Ballkontroll. 20. desember 2011 10:38. Side 1 for Sjef over ballen Side 1 for 10:38 2 og 2 - tilslagstrening (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) - To og to spillere går sammen om en ball. - Spillerne med ball stiller seg på en rekke, med partneren rett overfor. - Spillerne

Detaljer

Treningsøvelser - BØNES G96

Treningsøvelser - BØNES G96 Treningsøvelser - BØNES G96 PASNINGER 1) AJAX FRA IMOT 8 spillere. Øvelse: Skaffe rom, blikk, 1. berøring, tilslag/pasning. 1. Spiller beveger seg bakover/sidelengs mot forsvarer (kjeglen i midten) 2.

Detaljer

Øvelser for Mai-Juni

Øvelser for Mai-Juni Øvelser for Mai-Juni Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

NFFs Ferdighetsmerke

NFFs Ferdighetsmerke NFFs Ferdighetsmerke Merket kan tas i fem vanskelighetsgrader: Blått, Rødt, Bronse, Sølv og Gull. Barn til og med 12 år bør på forhånd ha tatt Minimerket 1 og 2. Alle gutter og jenter kan ta ferdighetsmerket

Detaljer

Øvelser for Mai og Juni

Øvelser for Mai og Juni Øvelser for Mai og Juni Mål og innhold: Bygger videre på det vi har gjort. Malen er samme som vi har gjort inne ift mindre grupperinger. - Bruker fot innside og utside, få med begge ben: føring\dribbling.

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 6 - Sperreteknikk Tema: - Bruk av riktig sperreteknikk. Hovedbudskap i økten: Alle spillere må trene på å være linjespiller og bør beherske grunnleggende sperreteknikker.

Detaljer

Se oversikt Kåja. Knut Bakken Keepertrening. Se oversikt Kvam. Jon Monshaugen. Se oversikt. Jon Monshaugen. Sør-Fron Kulturhus

Se oversikt Kåja. Knut Bakken Keepertrening. Se oversikt Kvam. Jon Monshaugen. Se oversikt. Jon Monshaugen. Sør-Fron Kulturhus Februar Sted Tema Ansvarlige Øvelser Kamp spill Rolf Mikkelsen shallen -Presist pasningsspill og medtaksferdigheter i øvelser, jobbing med 1. og 2. forsvarsferdigheter. Jobbing med grunnleggende forståelse

Detaljer

Øvelse 1. Øvelse 2. Diverse Føringer og vendinger til linje

Øvelse 1. Øvelse 2. Diverse Føringer og vendinger til linje Øvelser Øvelse 1 Diverse Føringer og vendinger til linje Spillerne står på linje med en ball hver. Trener, eller en av spillerne viser forskjellige måter å føre/kontrollere ball, finter, vendinger etc.

Detaljer

TRENERENS LILLE JUKSELAPP

TRENERENS LILLE JUKSELAPP TRENERENS LILLE JUKSELAPP Rettledning i teknisk trening INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSPLAN 3 REGLEMENT FOR SMÅGUTT 89 4 PASNINGER 5 MOTTAK 7 SKUDD 9 NIKKE 11 FØRING AV BALL 12 FINTER 13 VENDINGER 15 FORSVARSARBEID

Detaljer

Minimerke & Teknikkmerke

Minimerke & Teknikkmerke Norges fotballforbunds Minimerke & Teknikkmerke Redigert utgave, mai 2006 Gjennomføring og registrering Målgruppe 6 14 år. Hensikt Utvikle barn og ungdoms evne til å behandle ballen, ha fokus på betydningen

Detaljer

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG

RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG RBK FOTBALLSKOLE 2014 INSTRUKTØRHEFTE MED ØVELSESUTVALG Gutter/jenter 1 Fair play dreier seg om mer enn å unngå gule og røde kort. Fair play dreier seg om hvordan vi oppfører oss mot hverandre, både på

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 7-8 ÅR INNHOLD I TRENINGENE 7-8 år SJEF OVER BALLEN/ LEIK 40 % SPILLE MED/MOT 10 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Ballbehandling, 1 spiller

Ballbehandling, 1 spiller Øvelsesutvalg LITT OM ØVELSENE Ballen er håndballspillernes redskap, slik skiene er for en skiløper. Det er derfor naturlig at vi bruker mye ball i treningen. Men hvor mange er flinke til å trene spillerne

Detaljer

Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt

Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt Øktnummer Uke Fysisk Mentalt Alder 12 år 1 økt til 6 økt 7 økt til 12 økt 13 økt til 18 økt 19 økt til 24 økt 25 økt til 30 økt Ballkonttroll Ballkonttroll Pasning - mottak/medtak Avslutninger Forsvars

Detaljer

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter.

Skoleringsplan. Lykke til med trenergjerningen og den viktige jobben med å utvikle Hundvåg Fotball sine mange talenter. Den gule tråd Skoleringsplan Heftet du nå holder i hånden beskriver Hundvåg Fotball sine minimumskrav til treningsmengde, læringsmomenter og holdninger for hvert enkelt årstrinn fra og med 7 år og til

Detaljer

Forslag til lekbaserte øvelser Her finner dere forskjellige øvelser hvor innholdet er bygd opp rundt leik. Differensiere så godt dere kan ved

Forslag til lekbaserte øvelser Her finner dere forskjellige øvelser hvor innholdet er bygd opp rundt leik. Differensiere så godt dere kan ved Forslag til lekbaserte øvelser Her finner dere forskjellige øvelser hvor innholdet er bygd opp rundt leik. Differensiere så godt dere kan ved gruppesammensetting. (Aldersgruppe: 6 8 og oppover) Cowboy

Detaljer

FOTBALLØKTA. Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : Mål :

FOTBALLØKTA. Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : Mål : FOTBALLØKTA Denne økta er tilpassa for barn fra 6 12 år. Deler opp i fire deler : 1) Ballkontroll (føring av ball, vending med ball, lek med ball). 2) Spille sammen med (pasnings spill i upresset/presset

Detaljer

Del Hva Bilde Tid Oppvarming FIFA 11 +

Del Hva Bilde Tid Oppvarming FIFA 11 + Treningsøkt 1 Tid: 90 utter Oppvarg FIFA 11 + - Lag god vinkel / skråstill - Orientering før mottak - Vending med innside og utside. - Slippe ball forbi uten touch - Lavt tyngdepunkt. - Tyngdeoverføring

Detaljer

FF20120 G13 sesongen 2013

FF20120 G13 sesongen 2013 FF20120 G13 sesongen 2013 Retningslinjer For denne aldersgruppen skal det fortsatt arbeides i breddeperspektiv, og følgende prioriteres: spillerutvikling kvalitet i trening videreutvikle tekniske læremoment

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 7 - Duellspill Tema: - Duellspill NB! I rammeplanen finner du illustasjoner av øvelsene som ligger under basisferdigheter. Her ligger det også linker til mer materiell og

Detaljer

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE

INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE INSTRUKTØRHEFTE NBK TINE FOTBALLSKOLE 2015 Ang Øvelsene Øvelsene i dette heftet er et utgangspunkt for de ulike øktene. Det er viktig at man tilpasser øvelser til den gruppen man har ansvar for. Vær heller

Detaljer

UKE 36 Denne uken så har vi planlagt 3 treningsøkter og det er 3/4 stk serie kamper denne uken. Møtt opp på kamp og trening.

UKE 36 Denne uken så har vi planlagt 3 treningsøkter og det er 3/4 stk serie kamper denne uken. Møtt opp på kamp og trening. GENERELL INFORMASJON: UKE 36 Denne uken så har vi planlagt 3 treningsøkter og det er 3/4 stk serie kamper denne uken. Møtt opp på kamp og trening. Gjennomgående fokus områder: - Rask ballbehandling. -

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR

UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR UTVIKLINGSPLANER FOR BARNEFOTBALLEN I TIF FOTBALL 9-10 ÅR/ INNHOLD I TRENINGENE 9-10 ÅR SJEF OVER BALLEN/ LEIK 30 % SPILLE MED/MOT 20 % SMÅLAGSSPILL 40 % AVSLUTNING 10 % VARIGHET PR.TRENING 1 time ANT.TRENINGER

Detaljer

Finter og dribling. Finte og drible - holde motstanderen på avstand. 21. desember :53. Side 1 for Finte og drible

Finter og dribling. Finte og drible - holde motstanderen på avstand. 21. desember :53. Side 1 for Finte og drible Side 1 for Finte og drible 07:53 Finte og drible - holde motstanderen på avstand (Aldersgruppe: 9-11 og Angriperen mottar en pasning og er presset av forsvareren. Angriperen trener på å holde motstanderen

Detaljer

Øvelser for November og Desember

Øvelser for November og Desember Øvelser for November og Desember Mål og innhold: - Bruker fot innside og utside, få med begge ben: føring\dribbling. mottak, medtak og tilrettelegging pasning\skudd. Bokstavlek og trafikklys. - Deler fortsatt

Detaljer

Ut av pasningsskyggen! Vis fronten mot medspilleren. Plassér deg litt bak og til siden for motspiller. Spill ballen i forkant av medspilleren.

Ut av pasningsskyggen! Vis fronten mot medspilleren. Plassér deg litt bak og til siden for motspiller. Spill ballen i forkant av medspilleren. Månedens tema: Å linke (kombinere) med en medspiller. Vi skal denne måneden jobbe med en grunnleggende forståelse av hvordan en kan linke (kombinere) med en medspiller for å skape gjennombrudd eller bedre

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast over soner. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast: Fra bakken, fra luften - Sirkelkast: Fra bakken, fra luften, liten sirkel, stor sirkel.

Detaljer

Merk dere at treningen det er lagt inn enn ekstra økt uke 14. Dette for å ha god tid til spill økter på de andre dagene. Ekstra økten er på onsdag.

Merk dere at treningen det er lagt inn enn ekstra økt uke 14. Dette for å ha god tid til spill økter på de andre dagene. Ekstra økten er på onsdag. GENERELL INFORMASJON: Merk dere at treningen det er lagt inn enn ekstra økt uke 14. Dette for å ha god tid til spill økter på de andre dagene. Ekstra økten er på onsdag. Vi har nå innført faste dager hvor

Detaljer

UKE 38 Denne uken så har vi planlagt 4 treningsøkter og det er 2 stk serie kamper denne uken. Møtt opp på kamp og trening.

UKE 38 Denne uken så har vi planlagt 4 treningsøkter og det er 2 stk serie kamper denne uken. Møtt opp på kamp og trening. GENERELL INFORMASJON: UKE 38 Denne uken så har vi planlagt 4 treningsøkter og det er 2 stk serie kamper denne uken. Møtt opp på kamp og trening. Gjennomgående fokus områder: - Rask ballbehandling. - Spill

Detaljer

I et godt angrepsspill på seniornivå vil vi se kombinasjoner av de tre spillformene i angrep.

I et godt angrepsspill på seniornivå vil vi se kombinasjoner av de tre spillformene i angrep. 3.0 Angrepsspill Angrepsspillet kan deles inn i tre såkalte øvingsrammer: Opprullingsspill Overgangsspill Krysningsspill I denne fremstillingen har vi konsentrert oss om opprullingsspill og overgangsspill.

Detaljer

Øvelser for Januar-Februar

Øvelser for Januar-Februar Øvelser for Januar-Februar Mål og innhold for perioden: - Bruke hele fot innside og utside(begge ben): føring\dribbling. mottak og tilrettelegging pasning skudd. vende(snu) med innside og utside. Årsak

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 2 - Skuddteknikker Tema: - Skuddteknikker Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hovedbudskap i økten: Hva er viktig ved

Detaljer

Øvelser for Januar-Februar

Øvelser for Januar-Februar Øvelser for Januar-Februar Mål og innhold for perioden: - Bruke hele fot innside og utside(begge ben): føring\dribbling. mottak og tilrettelegging pasning skudd. vende(snu) med innside og utside. Årsak

Detaljer

Trening med Gyro Board

Trening med Gyro Board Trening med Gyro Board Gyro Board er et balanseapparat som kommer fra New Zealand. Gyro Board er en morsom og utfordrene måte å trene balanse og styrke på. Gyro Board brukes av idrettsutøvere, fysioterapeuter,

Detaljer

KVINESDAL MINIPUTT ØVELSER OG TIPS. Aktivitetsprinsippet: Planlegg økta. Kom raskt i gang

KVINESDAL MINIPUTT ØVELSER OG TIPS. Aktivitetsprinsippet: Planlegg økta. Kom raskt i gang KVINESDAL MINIPUTT ØVELSER OG TIPS Aktivitetsprinsippet: Planlegg økta. Kom raskt i gang Flyt i aktivitetene og unngå unødvendige pauser ALDRI KØ! Pass på at ingen «melder seg ut»- Se alle Vurder gruppestørrelser

Detaljer

Øvelser for November-Desember

Øvelser for November-Desember Øvelser for November-Desember Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Gruppeøvelser, ballidrett

Gruppeøvelser, ballidrett Gruppeøvelser, ballidrett Fagstoff ODDBJØRG VATN SLAPGAARD, JAN BOLLE, KOLBJØRN EKKER Her vil du finne en samling av øvelser som kan brukes i forskjelige idretter og aktiviteter. Til disse øvelsene vil

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 15 år

SoneUtviklingsMiljø 15 år SoneUtviklingsMiljø 15 år Økt 2 - Skudd fra posisjoner/valgøvelser Tema: - Skudd fra posisjoner/valgøvelser Felles fokusområder i skuddtrening: - Balanse og kroppskontroll i alle aksjoner. - Troverdig

Detaljer

Leik - ballkontroll. Sjef over ballen - Leik. 20. desember :24. Side 1 for Leik - Ballkontroll

Leik - ballkontroll. Sjef over ballen - Leik. 20. desember :24. Side 1 for Leik - Ballkontroll Side 1 for Leik - Ballkontroll 11:24 Cowboy og indianer (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) - Indianerne (de gule spillerne) skal føre ballen fra den ene siden til den andre med kontroll på egen ball - Cowboyene

Detaljer

Syverfotball LYN. Tips:

Syverfotball LYN. Tips: Syverfotball LYN Her er noen enkle spilleprinsipper som forklarer hvordan spillerne kan posisjonere- og bevege seg for å skape bedre flyt og samhandling i spillet. Gjennom noen små taktiske- og strategiske

Detaljer

UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE ÅR

UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE ÅR UTVIKLINGSPLANER HAUGARØKTENE 10-12 ÅR Tema 1: Førsteangriper (1A) Tema 2: Førsteforsvarer (1F) Tema 3: Scoringsferdighet Organisering med øktplan 1 som eksempel: Tema førsteforsvarer (1F). Dette er et

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 8 - Pådrag / viderespill SoneUtviklingsMiljø år Økt 8 - Pådrag / viderespill Tema: - Pådrag og viderespill Hovedbudskap i økten: Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke

Detaljer

VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008

VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008 VÅLERENGA FOTBALL KEEPERTRENING 2008 Utarbeidet av Gjermund Østby og Thore André Krystad INNEHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKSJON 3 TEMAER TEMAER 12-14 ÅR 4 TEMAER 14-16 ÅR 5 TEMAER 16-19 ÅR 6 INSTRUKSJONSMOMENTER

Detaljer

Håndballseminaret 2015

Håndballseminaret 2015 Motspill til utgruppert forsvar 1/10 2/10 Trener som spillepunkt for begge sider En mot en øvelse med to passningspunkter. Angrepsspilleren skal legge ballen mellom kjeglene for å skore. Den som har ballen

Detaljer

Øvelser for Mars-April

Øvelser for Mars-April Øvelser for Mars-April Det er lagt til rette for opptil 2 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) 1 for årskullet ute på Sofiemyr KG Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Pors Grenland Fotball

Pors Grenland Fotball Pors Grenland Fotball Sportsplan 2010 2013 spredt og i klynger der elven seg slynger ligger du porsblomstens by Side 1 av 12 1. Sportsplan 1. Innledning Pors har i det etterfølgende laget en sportsplan

Detaljer

Teknikktrening for 6-10 åringene. Trening av pasning og skudd

Teknikktrening for 6-10 åringene. Trening av pasning og skudd Teknikktrening for 6-10 åringene For de minste gjelder det å spille mest mulig. Det er viktig at de kjenner øvelsene godt, og at de selv kjenner at de behersker øvelsene og gjør framgang. Trening av pasning

Detaljer

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på.

Møtt opp i godt tid før treningen starter ferdig påkledd med fotball utstyret på. GENERELL INFORMASJON: Merk dere at treningen på mandag og tirsdag er til kl 2110 og trening på torsdag er til kl 1830. (dette for å få tid til mye spille, styrke trening og aktiv uttøying etter endt økt).

Detaljer

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen:

- 1 - 1. Oppvarming: Øvingsmomenter i oppvarmingen: 1. Oppvarming: For keepere som alle andre fotballspillere er oppvarmingen viktig både foran trening og kamper. Keeperne gjennomfører ofte sin oppvarming ved siden av den felles oppvarmingen, og gjerne

Detaljer

Øvelser for September og Oktober

Øvelser for September og Oktober Øvelser for September og Oktober Mål og innhold: - Bruker fot innside og utside, få med begge ben: føring\dribbling. mottak, medtak og tilrettelegging pasning\skudd. Bokstavlek og trafikklys. - Deler fortsatt

Detaljer

Øvelser for Mai-Juni

Øvelser for Mai-Juni Øvelser for Mai-Juni Det er lagt til rette for opptil 2 treninger + kamp i uken for årskullet: a) 1 individuell inne ved lokal skole b) 1 for årskullet ute på Sofiemyr KG Treningssammensetningen må tilpasses

Detaljer

Faste dager for de som ønsker å trene 2 ganger i uken er merket blå under.

Faste dager for de som ønsker å trene 2 ganger i uken er merket blå under. GENERELL INFORMASJON: Vi ønsker at så mange som mulig av dere får trent fotball i løpet av hver enkelt uke, uavhengig av målsetting og ferdighets nivå. Vi har nå innført faste dager hvor de som ønsker

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 4 - Finteteknikk Tema: - Innlæring og utvikling av finter. Hovedbudskap i økten: Hensiktsmessig finteteknikk er en viktig del av alle spilleres personlig tekniske register.

Detaljer

2 Oppvarming. Hva er oppvarming?

2 Oppvarming. Hva er oppvarming? 2 Oppvarming Hva er oppvarming? Før du går i gang med hard fysisk aktivitet, bør du varme opp. Det kan for eksempel være til å begynne med i en kroppsøvingstime eller ei treningsøkt, eller det kan være

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak

SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak SoneUtviklingsMiljø 13 år Økt 1 - Kast og mottak Tema: - Kast og mottak Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du på siste side i øktplanen. Hvilke typer kast har vi? - Støtkast:

Detaljer

Spille med og mot. Spille med og mot - Forsvarsspill. 20. desember 2011 11:35. Side 1 for Ny inndeling 1

Spille med og mot. Spille med og mot - Forsvarsspill. 20. desember 2011 11:35. Side 1 for Ny inndeling 1 Side 1 for Ny inndeling 1 11:35 - Forsvarsspill 1 mot 1 - Ballfører feilvendt (Aldersgruppe: 6-8 og oppover) - Ballen spilles opp mot feilvendt angrepsspiller - Forsvarsspiller starter et stykke unna -

Detaljer

Treningsøkt 5/2017 G2006

Treningsøkt 5/2017 G2006 Treningsøkt 5/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Treningsøkt 6/2017 G2006

Treningsøkt 6/2017 G2006 Treningsøkt 6/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

Treningsøkt 7/2017 G2006

Treningsøkt 7/2017 G2006 Treningsøkt 7/2017 G2006 Organisering Spillerne skal være klare til trening og vi skal ha foretatt opprop før treningstiden starter Trenere møter opp senest 15 minutter før økten for å rigge de første

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år

SoneUtviklingsMiljø 14 15 år SoneUtviklingsMiljø 14 15 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk nedgruppert Tema: - Beredskapsstilling - Takling - Blokk - Samarbeide to og to i forsvar Informasjon om målvaktens fokusområder på denne

Detaljer

Øvelser for Juli-August

Øvelser for Juli-August Øvelser for Juli-August Det er lagt til rette for opptil 3 treninger i uken for årskullet: a) 1 individuell ved lokal skole b) Felles\åpen trening på Sofiemyr Match c) Åpne lørdagstreninger med mer avansert

Detaljer

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder:

BRUKSANVISNING. Bucket Blast Spill- og aktivitetssett. Inneholder: BRUKSANVISNING Bucket Blast Spill- og aktivitetssett Inneholder: 24 erteposer 4 x 6 farger 6 bøtter i ass. farger 6 belter for bøttene 6 øyebind i ass farger 4 kjegler Innendørs spill (I) Utendørs spill

Detaljer

Innføringskurs for trenere. Guide for gjennomføring

Innføringskurs for trenere. Guide for gjennomføring Innføringskurs for trenere Guide for gjennomføring Barnefotballtreneren for de minste Kjennetegn for alderen: - Oppsøker treneren for bekreftelse ofte - Tar verbal instruksjon fremdeles dårlig, korte instruksjoner,

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 8 - Overgang og pådragsspill Tema: - Valgsituasjoner i overgangsspill og rullespill. Hovedbudskap i økten: På denne økten er vi først og fremst opptatt av hvordan vi kan utnytte

Detaljer

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball

Ferdighetsutvikling, Store Bergan Fotball og taktiske ferdigheter. 8 år: Innsidespark Vristspark Innsidemottak Sålemottak Føre ball Snu Tråkke på ball Vende til siden Sålevending Takle på stilleliggende ball (holdt av trener) Bruk volleyball/plastball,

Detaljer

SoneUtviklingsMiljø 14 år

SoneUtviklingsMiljø 14 år SoneUtviklingsMiljø 14 år Økt 3 - Individuell forsvarsteknikk Tema: - Beredskapsstilling. - Forflytning. - Samarbeide to og to i forsvar. Informasjon om målvaktens fokusområder på denne økten finner du

Detaljer

Side 1 av 10. Trenere sesongen 2006. Anders Risan Trond Jacobsen Svein Ramstad Ole Tom Furu

Side 1 av 10. Trenere sesongen 2006. Anders Risan Trond Jacobsen Svein Ramstad Ole Tom Furu Målsettinger: Flest mulig, lengst mulig! Fotball skal spilles, ikke sparkes! Basisferdigheter, basisferdigheter, basisferdigheter!! Artig fotballaktivitet og godt sosialt miljø Foreldreinvolvering Trenere

Detaljer

Tid Aktivitet Øvelser Trenerinfo Ca 10 min Forberedelse Trenerne kommer ca 10 minutter før trening, slik at alt er forberedt og vi kan begynne kl 6.

Tid Aktivitet Øvelser Trenerinfo Ca 10 min Forberedelse Trenerne kommer ca 10 minutter før trening, slik at alt er forberedt og vi kan begynne kl 6. Navn: Astor fotball 999 Sted: Astor FKs kunstgressbane Dato: 3. februar 008 Tid: 830-930(45) Utstyr: Fotballer, mål, vester Mål: Hovedfokus pasninger og rom DE FIRE FUNKSJONSKATEGORIENE:. Aktiviteter med

Detaljer

Treningsoppplegg/øvelser mini/juniorhåndball OPPLEGG FOR FORSKJELLIGE ØKTER

Treningsoppplegg/øvelser mini/juniorhåndball OPPLEGG FOR FORSKJELLIGE ØKTER 12 forskjellige treningsøkter, 1 times varighet. Tidsangivelse fra start (0 min) til slutt (60 min) TRENING NR. 1 TRENING NR. 2 00-02 min Velkommen + kort hva vi skal gjøre 02-10 min Oppvarming: Nappe

Detaljer

1 Oppvarming. 8 Vg1 Oppvarming

1 Oppvarming. 8 Vg1 Oppvarming 8 Vg1 Oppvarming 1 Oppvarming Før du går i gang med et hardt fysisk arbeid, bør du varme opp. Oppvarming fra hvile til arbeid Kroppen trenger tid til å omstille seg fra hvile til arbeid. Derfor bør du

Detaljer

Øvelser for Juli og August

Øvelser for Juli og August Øvelser for Juli og August Mål og innhold: - Bruker fot innside og utside, få med begge ben: føring\dribbling. mottak, medtak og tilrettelegging pasning\skudd. Bokstavlek og trafikklys. - Deler fortsatt

Detaljer

Merk dere at treningen det er lagt inn enn ekstra økt denne uke. Dette for å ha god tid til spill økter på de andre dagene. Ekstra økten er på onsdag.

Merk dere at treningen det er lagt inn enn ekstra økt denne uke. Dette for å ha god tid til spill økter på de andre dagene. Ekstra økten er på onsdag. GENERELL INFORMASJON: Merk dere at treningen det er lagt inn enn ekstra økt denne uke. Dette for å ha god tid til spill økter på de andre dagene. Ekstra økten er på onsdag. Vi har nå innført faste dager

Detaljer

E1. EGENTRENING SOMMER 2016.

E1. EGENTRENING SOMMER 2016. E1. EGENTRENING SOMMER 2016. Hei alle ivrige fotballspillere. Endelig er sommer ferien her og det har dere virkelig fortjent etter en flott vår/sommer sesong med masse treninger og kamper. Når sommeren

Detaljer

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside

4 5 ÅR FOTBALL ER GØY. Vending innside + såle Skudd - innside. Pasning med innside Heading Mottak - innside BARNEFOTBALLEN 4 TIL 12 ÅR 4 5 ÅR FOTBALL ER GØY Organisering Sportslig Felles gutte- og jentegruppe Trening 1 dag pr uke Et rent treningstilbud organisert som et lekeparti, kamper blir en del av aktiviteten

Detaljer

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012.

Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Vikersund fotball G 99- treningsplan høsten 2012. Oppvarming kjøres noe forskjellig med fokus på en del basisøvelser, herunder pasning, kort/lang, heading, med og uten press, demping/ mottak/ touch. Dag

Detaljer