* Prosjektstart (dato) * Prosjektslutt (dato) (planen går fram til denne dato, aktiviteten vil gå over lengre tid)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "* Prosjektstart (dato) * Prosjektslutt (dato) 10.01.2011 31.12.2011 (planen går fram til denne dato, aktiviteten vil gå over lengre tid)"

Transkript

1 Utarbeidet av: Jan Meijer Sist oppdatert: Godkjent av: Dato for godkjenning: Prosjektplanen fylles ut for hele prosjektperioden. Prosjektplanen skal godkjennes av prosjektgodkjenningsgruppen. Fyll ut malens hvite felter og fjern all grå tekst. Alle felter merket med må fylles ut. PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnavn Prosjektnummer ecampus - Webmøter (ecampus we) U Oppdragsgiver Prosjekteier Prosjektleder Kunnskapsdepartementet Ingrid Melve Jan Meijer NØKKELINFORMASJON Prosjektstart (dato) Prosjektslutt (dato) (planen går fram til denne dato, aktiviteten vil gå over lengre tid) Formål Webmøter skal sørge for enkel og god kommunikasjon over nett til alle i UH-sektoren, gjennom å tilby en webbasert løsning som alle kan bruke for å snakke sammen med lyd og bilde, dele applikasjoner, vise fram lysark og samarbeide på samme arbeidsflate. Det skal bygges et samarbeidsmiljø for bruk av webmøter i forskning og utdanning. Prosjektets mål Leveranser fra prosjektet er 1. Gjennomført anbudsprosess for felles løsning for webmøter, operativ vår Operativ interimsløsning for webmøter, basert på AdobeConnect, til juni Forståelse for brukbarhet av åpen kildekode (Big Blue Button) i fleksibel læring og møtevirksomhet 4. Standard "open courseware" kursopplegg for opplæring i bruk av webmøter 5. Levende nettverk av personer og grupper som støtter fleksibel læring og bruk av webmøter for forskningsprosjekter 6. UFS for MS Lync utrulling i en institusjon og en SAK-allianse 7. Forståelse for webmøter posisjon i verktøykasse for sanntidskommunikasjon Prosjektets målgruppe(r) Prosjektet retter seg primært mot dem på hver institusjon/sak-samarbeid som hjelper andre med å ta i bruk webmøter. Konkret betyr det forelesere, IKT-Pedagogi støttegrupper og IT Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

2 avdelinger. Beskrivelse av prosjektet MILEPÆLER Dato Navn / beskrivelse av milepæl Anbuds-arbeidsgruppen etablert: Brukerveiledning: Hvilket verktøy brukes i når: Utlyse oppdrag til utvikling av open courseware: Kontraktforlenging til desember 2011 gjennomført: Presentasjon utkast kravspesifikasjon og beskrivelsen ønsket løsning: Oppgradering AdobeConnect 8 fullført: Avtale om utvikling av open courseware: Presentasjon anbudskravspesifikasjon og anbefalinger arbeidsgruppen: Utkast MS Lync UFS: go/no-go avgjørelsen webmøte-anbud: Utlysning anbud: Open Coursware ferdig: kursløp 1 "train the trainer" med bruk av Open Courseware fullført: Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

3 MS Lync UFS: BBB-pilot rapport: kursløp 2 "train the trainer" med bruk av Open Courseware fullført: Revidert webmøternotat: Svarfrist for å levere tilbud: Første evalueringsmøte anbuds-arbeidsgruppe: Avgjørelsen om veien videre med BBB: Leverandør valgt: Felles løsning tilgjengelig til bruk: AKTIVITETER Navn på aktivitet Teknologi tilrettelegging : Gjennomførin g anbud Beskrivelse Anbud er forutsett å bli av typen "forhandlet prosedyre". Etter at leverandører har levert anbud vil det bli møte fra evalueringsgruppe følgt av forhandlingsmøte med leverandører. Syklussen gjentar seg maks. 2 ganger. Gjennomføring av selve anbudet skjer i tett samarbeid med UNINETTs innkjøpsgruppe men under ecampus ansvar.for en felles tjeneste på størrelsen av vår midlertidig løsning og med samme betingelser (Feide, ingen begrensninger til antall møtevert eller antall møter) regnes det med ca /år til å betale en leverandør, som må bekostes av deltagende institusjoner. Startdato Sluttdato Hvem Ingrid Melve (100), Jan Meijer (200), Lars Skogan (170) Timer 470 Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

4 Navn på aktivitet Opplæring og støtte Beskrivelse Aktiviteten forutsetter at min. 10 institusjonene deltar i anbudet. Aktivitetets mål er å tilrettelegge for at støttegrupper og støttepersoner for fleksibel læring (f.eks. Sevu, Uvett) kan heve og får hevet kunnskap og kompetanse i bruk av synkron kommunikasjonsverktøy i fleksibel læring.a. organiser og subsidier AdobeConnect opplæring av 1 gruppe med max. 4 nøkkelpersoner/institusjon for institusjonene som benytter seg av felles interim løsningen, med bruk av ekstern opplæringsleverandør (WeZupport). Budsjettet holder for max. 66 personer. Det er en del institusjoner som abonnerte seg i fjor på tjenesten og ikke har gjennomført treningen enda. b. utvikle modulær "open courseware" for opplæring i bruk av synkron kommunikasjonsverktøy i fleksibel læring. Kursets vekt vil ligge på verktøy-uavhengig kompetanse. Kursets oppbygging burde tilrettelegge for verktøyspesifikke modul, hvor ecampus sponsorer utvikling av modulen "AdobeConnect kunskap" for å tilrettelegge for oppskalering av AdobeConnect opplæring inn i de institusjoner som bruker løsningen. Arbeidet vil bli utplassert til en ekstern aktør, gjerne innenfor norske UHsektor. Målet er å få en fri tilgjengelig kurspakke ut til de som støtter fleksibel læring.c. gjennomfør kurs med bruk av open courseware materialer ifølge "train the trainer" prinsipp: organiser 2-4 kursløp for nøkkelpersoner hos støttegrupper for fleksibel læring. En annen mulighet er å sette kurset opp som et emne.d. vedlikehold og utbygging av nasjonal webmøte-støttenettverk. Hver institusjon som abonnerer seg på ecampus sin midlertidig løsning må utpeke en webmøte-kontaktperson. Det har ført til at vi nå har et nettverk av kontaktpersoner Startdato Sluttdato Hvem Ingrid Melve (50), Jan Meijer (100) Timer 150 Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

5 Navn på aktivitet Teknologi tilrettelegging : BBB-pilot Beskrivelse som må vedlikeholdes og kan bygges ut. e. deltagelse i internasjonale webmøtestøttenett: det er etablert et nordisk samarbeid med webmøteansvarlige i danske og svenske forskningsnett hvor det møtes jevnlig (online) for å dele erfaringer og dele ressurser. Gruppen er nyttig for å etablere teknologi-uavhengig framtidsrettet samarbeid i nordisk sammenheng rettet mot støtte av fleksibel utdanning. Det er mye fleksibel-utdanningsamarbeid på tvers av landsgrensene mellom ulike institusjoner. I tilleg er det en "European AdobeConnect User Group" hvor det utveksles erfaringer og koordineres mellom ca. 15 forskningsnett/universiteter i hele Europa. EAUC er nyttig så lenge vi har AdobeConnect, skulle vi bytte teknologiplatform er det ikke sikker at det er gruppen som er mest aktuelt for oss. November 2011 startet ecampus en pilot med Big Blue Button (BBB), den mest lovende åpen kildekode webmøteløsningen. BBB ble utviklet av Carleton University og støttes kommersielt av BlindSide Networks. Høgskolen i Telemark drifter en BBB installasjon tilgjengelig for hele UH-sektoren, BlindSide Networks er engasjert for å kunne garantere at felles BBB installasjonen funker uten problemer slik at piloten kan fokussere på testing av bruk. Aktiviteten i 2011 er rettet mot å få installasjonen brukt i ulike sammenheng, gjerne inkludert forelesning. Piloten tar slutt 11. november, uten eksplisitt avgjørelse om å fortsette vil felles BBB installasjon blir tatt ned etter det.pilotbrukere blir spørt om dokumentere erfaringene sine gjennom ecampus blogginnlegg. Startdato Sluttdato Hvem Jan Meijer (100) Timer 100 Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

6 Navn på aktivitet Teknologi tilrettelegging : Forbereding mulig anbud Teknologi tilrettelegging : Videreføring AdobeConnec t interim Beskrivelse Det er uklar hvilket verktøy for sanntidskommunikasjon egner seg best for fleksibel læring. Derfor er det ønskelig å ha en lett tilgjengelig felles webmøte-løsning (Feide pålogging, praktisk lisensiering) i årene som kommer i UH sektorens økosystemet for sanntidskommunikasjonsverktøy. Webmøter vil ha en plass i verktøykassen sammen med H323, SIP, MS Lync og gratis verktøy som f.eks. Skype.I 2010 ble det etablert en felles midlertidig webmøte-løsning som ble tatt godt imot. For å kunne beholde en felles løsning etter juni 2012 må det utlyses et offentlig anbud. Finansering for løsningen må hentes inn fra deltagende institusjonene og det krever at anbudet er godt forankret i både IT avdelinger og støttepersoner/grupper for fleksibel læring. Arbeidet med forankring har ikke helt kommet i mål i I aktiviteten vil det jobbes med forankringen og samtidig med utarbeiding av kravspesifikasjon for webmøte-anbud. Kravspesifikasjonen blir utarbeidet av en formell etablert arbeidsgruppe med en god blanding av kunnsap om økonomi, bruk av webmøter i læring og teknologi. Arbeidsgruppen avslutter med en ferdig kravspesifikasjon samt anbefaling for go/no-go beslutning. Go-no go beslutning er øyeblikket hvor de ulike institusjoner tar avgjørelsen om de ønsker å være med i anbudprosessen, eller ikke. Det forutsettes at i hvert fall 10 institusjoner ønsker å være med for å kunne sette i gang selve anbudsprosessen.jevnlige muligheter for tilbakemelding fra og innspill til arbeidsgruppen vil bli organisert. a. teknisk: organiser oppgradering til AdobeConnect versjon 8b. koordering mellom NORDUnet, Feide, driftsenteret, sorge for at tjenesten funker, at brukere blir hjulpet, at det vedlikeholdes kontakt Startdato Sluttdato Hvem Ingrid Melve (50), Jan Meijer (200), Lars Skogan (30) Ingrid Melve (50), Jan Meijer (150) Timer Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

7 Navn på aktivitet Beskrivelse Startdato Sluttdato Hvem Timer felles løsning med superbrukere, leverandørkontakt etc.c. forlenging leveransekontrakt med NORDUnet til med intensjon til å forlenge til 30 juni Det fører til forutsigbarhet for de som ønsker å bruke tjenesten i fleksibel utdanning i neste skoleår og gir oss tid til å etablere og rulle ut det som kommer ut av anbudet, hvis anbudet finner sted. Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

8 Navn på aktivitet Beskrivelse Startdato Sluttdato Hvem Timer IKTarkitektur Webmøte-teknologi er en av de mulige framtidige synkrone lærings- og møteverktøy. Økosystemet omfatter utenom webmøter også SIP, H323, MS Lync. Aktiviteten er rettet mot å beskrive hvordan webmøte-teknologi passer inn i økosystemet, og for å gjøre en start med å støtte MS Lync utrulling i UH sektoren Ingrid Melve (50), Jan Meijer (150) 200 Av tekniske grunner er timer ført opp på Ingrid Melve, men planlegges flyttet til Simon Skrødal når han starter i jobb 14. mars. Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

9 Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

10 TILKNYTNING TIL ANDRE PROSJEKT OG/ELLER PROGRAM Prosjekt/program Beskrivelse av tilknytningen ecampus 0 UNINETT Sigma 0 UNINETT Sanntid 0 EVENTUELT ANDRE FORUTSETNINGER FOR PROSJEKTGJENNOMFØRINGEN 1. medvirkning fra relevante parter i UH sektor (IT avdelinger og IKT-pedagogikk støttegrupper) 2. støtte fra UNINETT innkjøpsgruppe for anbudsprosess 3. støtte for markedsføring av tjenestene INFORMASJONSOPPGAVER Målgruppe Oppgave Når oppgaven utføres UH ecampus kommunikasjonsplan UH Undervisningsopplegg for webmøter Webmøte kontaktpersoner Opplæring lokale superbrukere, etablering og vedlikehold levende nettverk av webmøte kontaktpersoner SELVDEKLARERING SAMORDNING Kjenner du til lignende prosjekt gjennomført tidligere i UNINETT? Ja Dersom JA eller DELVIS, gjør kort rede for hvordan dette tas hensyn til i planleggingen: Kjenner du til lignende prosjekt gjennomført tidligere av andre? Delvis Dersom JA eller DELVIS, gjør kort rede for hvordan dette tas hensyn til i planleggingen: Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

11 2010 ecampus arbeidet Sammenlignende aktiviteter finner sted i Danmark og Sverige, samt resten av Europa. Vi har en månedlig webmøte med nordiske webmøtesamarbeidspartnere og det er en "European AdobeConnect User Group" som organiserer møter hvor vi deltar. Så langt ser ingen av grupper til helheten av webmøter + SIP + Lync + h323. Innenfor Uninett er det en koordineringsjobb å gjøre med H323 (MCU) og SIP arbeidet. ARKITEKTURPRINSIPPER REGJERINGENS ARKITEKTURPRINSIPPER Redegjør for om det planlegges å følge regjeringens arkitekturprinsipp: Tjenesteorientering Interoperabilitet Tilgjengelighet Sikkerhet Åpenhet Fleksibilitet Skalerbarhet Vil regjeringens arkitekturprinsipper følges? Ja Kommentar UNINETTS ARKITEKTURPRINSIPPER Vil prinsippet om åpne standarder følges? Ja Kommentar Informasjonssikkerhet - Er UNINETTs/institusjonens sikerhetspolicy ivaretatt/relevant? Nei BUDSJETT Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

12 Budsjettet gjelder totalt for prosjektet eksklusive planleggingsfasen. Pass på at ressursforbruket skal samsvare med aktivitetsplanen over. Merk! Timepris angis kun for de prosjektene dette er aktuelt for. Dersom timepris ikke oppgis vil timekostnaden være null, og total kostnad beregnes eksklusive timekostnader. Gjeldende timepriser fås på forespørsel hos RESSURSER Rolle Navn Avdelingsselskapstilhørighet Timer Timepris Klarert med linjeleder PL Jan Meijer Tjenesteavdeling 900 kr 700 Nei PD Ingrid Melve 300 kr 700 Nei PD Lars Skogan Administrasjonsgruppa 200 kr 800 Nei Sum (timer) / gjennomsnitt (timepris) 1400 kr 714 KOSTNADER Kostnadspost Beløp Timekostnader kr Reiser kr 0 Øvrige kostnader kr Forlenge AdobeConnect interim løsning til 31 desember forlenging 25 AdobeConnect "hosted" rom Opplæring superbrukere AdobeConnect gjennom WeZupport Open courseware bruk online møter + gjennomføring "train the trainer" kursopplegg Technical writer MS Lync UFS Opplæring prosjektleder (NKI) kr kr kr kr kr Total kostnad kr Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

13 FINANSERINGSKILDER / INNTEKTER Kilde Beløp ecampus (timer Simon og Lars, direkte kostnader) kr UNINETT (timer Jan) kr Total finansering kr RESULTAT kr 0 EVENTUELT ANDRE OPPLYSNINGER OM PROSJEKTET Prosjektet er detaljplanlagt til desember Prosjektmandatet skisserer aktivitet fram til 1. juli Milepæler og datoer i anbudsprosessen er indikativ. Nøyaktige datoer settes opp i henhold til anbudslovverket og kan avvike noe fra det som er skissert i prosjektplanen. Hvor det sies timer til Ingrid Melve er det egentlig timer til Simon Skrødal som brukes. Prosjektplanverktøy har en uheldig begrensning. Utkastnummer mal: 1.02 DP Mal oppdatert:

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler

ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler ecampus Investeringsveikart for universiteter og høgskoler Versjon: 1.0 (5.november 2013) Postadresse/Postal address UNINETT AS NO- 7465 Trondheim Besøksadresse/Visiting address Abels gate 5 Trondheim,

Detaljer

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009

UNINYTT. På terskelen til et nytt tiår 05. 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD. Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 UNINYTT Aktuelt fra UNINETT Nr. 4 2009 På terskelen til et nytt tiår 05. ECAMPUS MED FOKUS VIRTUALISERING PÅ FORELESNINGER SPARER PENGER 10. 18. KIKKHULLS- OPERASJON I HD Innhold: ecampus satser på videoforelesninger

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 10. 12.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 10. 12. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 1/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund UNINETT i endring hva betyr det i praksis? 12. FRA EUROPA IDÉSKISSE LÆRER NYE TJENESTER

Detaljer

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling

ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling ecampus Norge en moderne infrastruktur for forskning, undervisning og formidling Innhold Innledning 2 1. Visjon for høyere utdanning 3 2. Internasjonal utvikling 5 2.1 Trender innenfor høyere utdanning

Detaljer

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no

Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektplan 7.2 BRUKERVEILEDNING Prosjektforum AS, Postboks 173, 1431 Ås Tlf. 64 94 35 70 post@prosjektforum.no - www.prosjektforum.no Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan 7.2 Side 2 Innhold

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler

Naturarven som verdiskaper tips og eksempler VEILEDER M-380 2015 Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Naturarven som verdiskaper tips og eksempler Utførende institusjon: Miljødirektoratet M-nummer: M-380 2015 År: 2015 Sidetall: 25 Utgiver:

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2

Oslo kommune Utdanningsetaten. Utdanningsetatens prosjektverktøy. Prosjekthåndbok. Versjon 1.2 Utdanningsetaten Utdanningsetatens prosjektverktøy Versjon 1.2 Utdanningsetaten Side 3 Innholdsfortegnelse 1. Dokumentinformasjon... 4 1.1 Dokumenteier... 4 1.2 Endringslogg... 4 1.3 Godkjennelse... 5

Detaljer

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15.

UNINYTT. Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund. Nye nettverktøy åpner nye muligheter 16. 20. 15. UNINYTT Aktuelt fra fra UNINETT Nr. 2/2012 1 2010 Utvidelser i Arktis UNINETT planlegger fi berforbindelse til Ny Ålesund Nye nettverktøy åpner nye muligheter 12. FRA HOLD IDÉSKISSE ORDEN PÅ NYE TJENESTER

Detaljer

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING

STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING STRATEGI, ORGANISERING OG STYRING av de felles administrative IT-systemene i universitets- og høgskolesektoren Universitets- og høgskolerådets utvalg for felles administrative systemer Illustrasjonen på

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder

FORORD. Kristiansand, 1. desember 2011. Espen Fosse Prosjektleder FORORD Universitetet i Agder (UiA) har arbeidet med temaet «Digital eksamen» i flere år. Denne prosjektrapporten skiller seg ut fra det øvrige arbeidet ved å favne bredere og mer overordnet. Målet har

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL

Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Sluttrapport for SAK-prosjekt: Digitale læringsressurser og modeller for fleksibilisering ved HiG, HH og HiL Versjon 1.1 17. januar 2012 Best før 2013 1 Innhold 1 Sammendag 4 2 Innledning 6 2.1 Deltakere

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF

Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser ved Helse Nord RHF Internrevisjonsrapport 03/09 23.12.09 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 3. Metode og datagrunnlag... 4

Detaljer

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013

Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune. Mars 2013 Evaluering av PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune Mars 2013 1 Innledning PC-ordningen i Nord-Trøndelag fylkeskommune er i all hovedsak en videreføring av den opprinnelige Strategisk plan for digital

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no

Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no Prosjektplan 10.0 Brukerveiledning Prosjektforum AS Fredrik A. Dahls vei 20, 1430 Ås Telefon 64 94 35 70 ~ post@prosjektforum.no ~ www.prosjektforum.no Prosjektforum AS Brukerveiledning for Prosjektplan

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn

KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn KONKURRANSEGRUNNLAG Konkurranse med forhandling i ett trinn forskriftens del I og del II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester) for kjøp av videreutdanningstilbud

Detaljer

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank

SPRÅKRÅDET. REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006. Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank SPRÅKRÅDET Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo REF. VÅR REF. DATO 2006/04040 KU/KU3 IE:kdp 200600064-4 TB 28.08.2006 Svar på KKDs brev av 29. mai 2006 om en norsk språkbank Brevet

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø

Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø Opprettelse av undervisning for sjette års medisinerstudenter i Bodø 5. års oppgave, stadium IV Profesjonsstudiet i medisin, Universitetet i Tromsø. Student: Elisabeth Rekkedal, kull 06 E-post: elirek@yahoo.com

Detaljer