Pilot regionalt konsortium

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pilot regionalt konsortium"

Transkript

1 Pilot regionalt konsortium Søknadssum kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Universitetsbiblioteket i Bergen Adresse Postboks Bergen Organisasjonsnummer Hjemmeside Institusjonens leder Randi E. Taxt Ansvarlig kontaktperson (søker) Ole G. Evensen Telefon / Epost Mål for prosjektet Et to-årig pilotprosjekt under UH Nett Vest med målsetting om å oppnå akseptable og forutsigbare betingelser og priser for e-ressurser også for små fagmiljø i distriktene. Prosjektet skal være et nasjonalt pilotprosjekt for å høste erfaringer i forhold til å få til gode, fleksible løsninger for nasjonale lisenser. Prosjektet skal også se på de tilknyttede forskningsinstituttene og eventuelle behov og løsninger for disse. Prosjektbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Pilotprosjekt for opprettelse av et regionalt innkjøpskonsortium for lisensierte e-ressurser. Bakgrunn Fag og forskningsbibliotekene har gjennom de siste årene blitt stilt overfor store og nye problemstillinger i arbeidet med å gjøre tilgjengelig ny og oppdatert faglig informasjon. Slik informasjon finnes i dag først og fremst i digital form i store internasjonale kommersielt driftete vitenskapelige databaser og tidsskriftsamlinger der leverandørene (utgiverne og agentene) har styrt en markedsutvikling som gjør bibliotekene til en utsatt kundegruppe prisgitt en uforutsigbar og ugjennomtrengelig prispolitikk. En av konsekvensene er at små enheter, som regionale høgskoler, blir for små til å passe inn i leverandørenes prismodeller. Fram til i år har budsjettene ved de store universitetsbibliotekene så vidt vært store nok til å dekke forskere og studenters behov for tilgang til tidsskrifter og databaser tegner til å bli et økonomisk kriseår for fag og forskningsbibliotek over hele verden. UHR beskriver situasjonen slik i sitt innspill til stortingsmeldingen om forskning, Klima for forskning : Tilgang til forskningsbasert kunnskap for alle UHR har kommentert forskningsmeldingens tiltaksforslag i Side 1 av 6

2 hoveddokumentet, men har en tilleggskommentar. I UHRs innspill til Kunnskapsdepartementet av 30. Januar 2009 Økt tilgang til forskningsresultater argumenterer arbeidsgruppen med at kjøp av abonnement på tidsskrifter og Open Access må sees i sammenheng. Det er et stort behov for samordning i sektoren, og nasjonale lisenser kan være et langt skritt på veien mot lik tilgang til forskningsresultater. Muligheten for å innarbeide rettigheter i kontraktene som muliggjør lagring og tilgjengeliggjøring i institusjonelle arkiver bør også utforskes da det er store forskjeller i forlagenes policy på dette området. Videre er det nødvendig å utrede problemstillinger rundt forfatterbetaling i Open Access tidsskrifter. UHR anbefaler at Kunnskapsdepartementet engasjerer seg i konsortieforhandlingene som allerede føres med forlagene for å få gode lisensavtaler med UH-institusjonene. Det kan vurderes om det skal settes i gang noen kortsiktige pilotprosjekter for å belyse disse problemstillingene, f.eks. i regi av et eller flere av de regionale samarbeidsnettverkene innenfor UH-sektoren. Det er imidlertid viktig at prosessene koordineres og kunnskapen gjenbrukes nasjonalt. Vi gjør også oppmerksom på at Biblioteksmeldingen og Digitaliseringsmeldingen begge omtaler behovet for større samordning rundt spørsmålet om nasjonale lisenser. Det vises også til UHR sitt innspill til stortingets familie og kulturkomite om bibliotek- og digitaliseringsmelding (vedlagt). Problemstilling for prosjektet Hverken universitets- og høgskolebibliotekene har økonomi til å kjøpe mer enn de gjør i dag. Høgskolene ønsker tilgang for sine små fagmiljø til elektroniske ressurser som utgiverne i dag ikke tilbyr med lisensbetingelsene som er økonomisk akseptable for små institusjoner. Både universiteter og høgskoler sliter med at litteraturtilbudet stagnerer og blir mindre faglig relevant i forhold til forskningsfronten. Prosjektskisse Vi foreslår å opprette et to-årig pilotprosjekt under UH Nett Vest med målsetting om å oppnå akseptable og forutsigbare betingelser og priser for e-ressurser også for små fagmiljø i distriktene. Prosjektet skal være et nasjonalt pilotprosjekt for å høste erfaringer i forhold til å få til gode, fleksible løsninger for nasjonale lisenser. Prosjektet skal også se på de tilknyttede forskningsinstituttene og eventuelle behov og løsninger for disse. Det er ønskelig å starte prosjektet umiddelbart før eller etter sommerferien for å kunne komme i havn med avtaler som kan gjelde allerede fra I første omgang velges det ut en eller to leverandører/kilder for konsortiet. Disse leverandørene bør velges både ut fra sannsynlighet for å komme fram til en avtale og med tanke på signaleffekt. Det bør derfor være relativt sentrale leverandører. Utvalget baseres på innmeldte ønsker og behov fra deltakerne i konsortiet. Tidlig i prosessen bør de utvalgte leverandørene inviteres til et orienteringsmøte med konsortiet der fokus er på det norske regionale UH- systemets organisering, distriktsprofil, økonomiske forutsetninger m m. Hvis konsortiet oppnår resultater bør en så tidlig som mulig begynne å arbeide med en framtidig driftsmodell for konsortiet og vi har allerede vært i kontakt med ABM om samarbeid Organisering Det opprettes et regionalt fast innkjøpskonsortium Side 2 av 6

3 Prosjektet drives som en pilot i samarbeid med ABM-utviklings konsortiegruppe Konsortiet bemannes med en person som har erfaring fra arbeid med elektroniske vitenskaplige ressurser (20 % stilling) Konsortiet står fritt til å knytte til seg profesjonell forhandlingskompetanse på timebasis Det bør vurderes om personell fra institusjonenes innkjøpsavdelinger bør ha en rolle i prosjektet Side 3 av 6

4 Start- og sluttdato for prosjektet Fra dato Til dato Flerårig prosjekt, i fase Andre år Aktivitetsplan for prosjektet Beskrivelse Fra dato Til dato Prosjektmøte Prioritering av e-ressurser Orienteringsmøter med utgivere Erfaringsoverføring - workshop Møte med innkjøpere Utarb. av forsl. til reg. lis.avt Kurs i forhandlingsteknikk Utarb. av forsl. til nasj. lisavt Opprettelse av lisensavtaler Evaluering, arbeid med sluttrapport Andre opplysninger Aktivitetene er gjennomført med unntak av: Møte med innkjøpere fra institusjonene - ikke aktuelt Utarbeidelse av forslag til regional lisensavtale - utsatt 2011 Kurs i forhandlingsteknikk - utsatt 2011 Utarbeidelse av forslag til nasjonale lisensavtale - ikke aktuelt Opprettelse av lisensavtaler - forsinket Evaluering, arbeid med sluttrapport Se ellers vedlagte statusrapport Samarbeidspartnere Side 4 av 6

5 Organisasjon/institusjon Formell avtale Rolle Høgskulen i Sogn og Fjordane, Biblioteket Postboks Sogndal Høgskolen Stord/Haugesund, Biblioteket Postboks Stord Høgskolen i Bergen, Biblioteket Postboks Bergen Høgskulen i Volda, Biblioteket Postboks Volda ABM-utvikling Postboks 8145 Dep 0033 Oslo Side 5 av 6

6 Søknadssum Søknadssum Nasjonalbiblioteket Søknadssum kroner Budsjett Utgifter Kategori Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader Koordinator Tjenester kjøpt av andre Konsulenthjelp Annet Reiser, øvrig drift Totale utgifter Inntekter Kategori Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Tilskudd fra Nasjonalbiblioteket Andre tilskudd ( bekreftet ) Søknadsbeløp Beløp Fra UH NettVest Totale inntekter Side 6 av 6

Hva lærer de? (Ref #1109)

Hva lærer de? (Ref #1109) Hva lærer de? (Ref #1109) Søknadssum: 370000 Varighet: Toårig Kategori: Fritt forsøk Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Høgskulen i Sogn og Fjordane, biblioteket / 974246724 Boks 133 6851 Sogndal

Detaljer

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013

Årsplan 2013. Versjon 1.0 1.3.2013 Årsplan 2013 Versjon 1.0 1.3.2013 1 Innledning Dette dokumentet viser oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene i CRIStin i 2013. Mer detaljerte planer med delaktiviteter og milepæler lages innenfor

Detaljer

Portal for utlån av ebøker

Portal for utlån av ebøker Portal for utlån av ebøker Søknadssum 400 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Buskerud fylkesbibliotek Adresse PB 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 974606097 Hjemmeside http://www.buskerud.fylkesbibl.no/

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013

Rapport og planer 2012-2013. Versjon 1.0 15.3.2013 Rapport og planer 2012-2013 Versjon 1.0 15.3.2013 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2012 2012 er CRIStins andre leveår. Høyeste prioritet i 2012 har vært å få alle deltagerinstitusjoner i

Detaljer

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2)

Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Modell for en bedre digital hverdag (Ref #acac3ae2) Søknadssum: 170 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Tjenesteutvikling Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud

Detaljer

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner

Nettbiblioteket. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 250 000 kroner Nettbiblioteket Søknadssum 250 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Forsand kommune Adresse Organisasjonsnummer 939347801 Hjemmeside 4110 Forsand Institusjonens leder Åshild Hus Ansvarlig

Detaljer

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner

DigitalDus. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 90 000 kroner DigitalDus Søknadssum 90 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn NORD-AURDAL KOMMUNE Adresse Månovegen 16 A 2920 Leira i Valdres Organisasjonsnummer 961381908 Hjemmeside Institusjonens leder

Detaljer

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner

Popkult. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 300 000 kroner Popkult Søknadssum 300 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Drammen bibliotek Adresse Postboks 3554 3007 Drammen Organisasjonsnummer 939214895 Hjemmeside http://www.dbib.no Institusjonens

Detaljer

Årsrapport (2014-2015)

Årsrapport (2014-2015) Årsrapport (2014-2015) Versjon 1.0 20.3.2015 1 Styrets beretning CRIStin er fortsatt en ung organisasjon, men det er styrets oppfatning at man har oppnådd svært mye i løpet av de 4 årene organisasjonen

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014

Rapport og planer 2013-2014. Versjon 1.0 14.3.2014 Rapport og planer 2013-2014 Versjon 1.0 14.3.2014 0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2013 CRIStin har nå vært gjennom sitt tredje leveår. Selv om mye gjenstår før vi kan si at vi har nådd en

Detaljer

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678)

Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Juniorakademiet forprosjekt (Ref #6685f678) Søknadssum: 150 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Vestre Toten folkebibliotek

Detaljer

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263)

Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Helseinfo via folkebibliotek (Ref #1318544217263) Søknadssum: 318000 Kategori: Forprosjekt Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Stange bibliotek / 974623005 Skolegaten 1 2335

Detaljer

BIBLIOLEK (Ref #1318589583849)

BIBLIOLEK (Ref #1318589583849) BIBLIOLEK (Ref #1318589583849) Søknadssum: 300000 Kategori: Ny formidling Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Fredrikstad bibliotek / 974772671 J.N. Jacobsensgt. 1 1606 Fredrikstad

Detaljer

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755)

Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Studentene og digitale tekster (Ref #1318332460755) Søknadssum: 250000 Kategori: Ny formidling Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Handelshøyskolen BI / 971228865 0442 Oslo http://www.bi.no

Detaljer

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9)

Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Prøysen-bibliografi (Ref #8e35dac9) Søknadssum: 300 000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Samarbeid og partnerskap Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826)

Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Æ e E-Trønder (Ref #12b41826) Søknadssum: 170 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trondheim folkebibliotek

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d)

Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Bibliotekets kultursal = BYGDAS HJERTE (Ref #6dce515d) Søknadssum: 120 000 Varighet: Treårig Kategori: Innsatsområder Biblioteket som møteplass Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Trysil kommune,

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Digital historiefortelling (Ref #1068)

Digital historiefortelling (Ref #1068) Digital historiefortelling (Ref #1068) Søknadssum: 150000 Varighet: Ettårig Kategori: Innsatsområder Mangfold og inkludering Samarbeid og partnerskap Ny formidling Opplysninger om søker Organisasjonsnavn

Detaljer

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462)

Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Bibliotek i badedrakt (Ref #1318599633462) Søknadssum: 100000 Kategori: Fritt forsøk Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Froland bibliotek / 946439045 Postboks 34 4855 Froland

Detaljer

Skriving og etisk kildebruk (Ref #1317993120454)

Skriving og etisk kildebruk (Ref #1317993120454) Skriving og etisk kildebruk (Ref #1317993120454) Søknadssum: 398400 Kategori: Samarbeid Varighet: Ettårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Universitetsbiblioteket i Bergen / 874789542 Nyg#rdsgaten

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning

Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning Publikasjoner, delingskultur og tilgang til forskning lars wenaas cristin Hvordan ville du reagert hvis det ble forlangt at du var med på å betale for en og samme ting tre ganger, men likevel ikke fikk

Detaljer

Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak

Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting som klimatiltak «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» 06.03.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2015/81 Saksbehandler: Hege Haugland Svar på oppdrag - Utforming pilotfasen - Skogplanting

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15

Kunnskapsdepartementet Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning. Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning Dato: 2009-05-15 Analyse av markedet for desentralisert høyere utdanning 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Analyse av markedet for

Detaljer

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning

Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Notat Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning I forbindelse med innspillsmøte med Kunnskapsdepartementet

Detaljer