BRANNFAGETS POSISJON i Byggeprosessen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRANNFAGETS POSISJON i Byggeprosessen"

Transkript

1 BRANNFAGETS POSISJON i Byggeprosessen Hvilken ansvarlighet kan vi forvente av bransjen med dagens rammevilkår? Har vi tilstrekkelig med retningslinjer og kompetanse til å foreta vurderingene og etablere dokumentasjon? Siv.ing. Geir Drangsholt H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 1

2 Hva er hovedutfordringene i bransjen?? Mangel på fagkompetanse brann er tverrfaglig noe som krever kunnskap på tvers av de tradisjonelle fagene prosjekt krever mye detaljkunnskap (teori, utførelse, standarder, forskrifter, etc) de fleste aktørene er i utgangspunktet fagingeniører (elektro, bygg, VVS, arkitekt, etc) Mangel på rammevilkår (kjøreregler) nødvendig fagkompetanse og erfaring hos utøverne (sertifisering av den enkelte aktør og foretak) det er opp til det enkelte foretak å avgrense hva som er dets kjerneområde Mangel på faglige retningslinjer (brann er en premiss giver for de øvrige fag) hvilke faglige ytelser skal leveres i prosjektene (omfang i de enkelte fasene i prosjektet) hva skal leveransene inneholde (hvor detaljert skal det dokumenteres) hvem og hvordan velges rådgiveren H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 2

3 Prosjektfaser Delaktighet FORHÅNDS- KONFERANSE RAMME- RAMME- TILLATELSE TILLATELSE PROSJEK- TERING UTFØRELSE IGANG- IGANG- SETTINGS- SETTINGS- TILLATELSE TILLATELSE SLUTT- KONTROLL DRIFT Konsept og ytelser H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 3

4 Brannteknisk prosjektering i byggesak Overordnet brannotat Brannteknisk rapport - ytelsesbeskrivelse Brannteknisk dokumentasjon av løsninger Brannteknisk detaljprosjektering ARK/RIB/RIV/RIE løsningsvalg HVORDAN? SKISSE FORHÅNDS- KONFERANSE RAMME- RAMME- TILLATELSE TILLATELSE PROSJEK- TERING UTFØRELSE IGANG- IGANG- SETTINGS- SETTINGS- TILLATELSE TILLATELSE SLUTT- KONTROLL FDV/ Branndokumentasjon Utførelse av løsninger iht. detaljprosjektering HVEM FØLGER OPP ANVAR FOR BRANN I BYGGESAK?? H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 4

5 Hvem er Kunden? Hvilke krav og Forventninger har Kunden? Ark/bygg Myndighet/rådgiv Eier/bruker Entreprenør H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 5

6 Hvilken kompetanse Krever kunden Før: -Sentral godkjenning Nå: -CV Utdanning? Formell kompetanse? Referanseprosjekt? Tilgjengelighet! Lydhørhet! Ydmykhet! Ansvarsrett! H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 6

7 Erfaringer i hverdagen Fra konkrete byggeprosjekter Hvilken rolle har vi inntrykk av å bli tildelt? Plassering av ansvar (kontrollplaner, kontrollerklæringer, ansvarsrett) Gissel for valgte og ønskede løsninger (design, pris, for sent i prosessen) Økonomisk rådgiver (finn et rimeligere tiltak) Faglig rådgiver (når alt har gått galt, når REN ikke gir svar, spesielle oppdrag) Hvilken status har brann som fag i prosjektene? Ytterst varierende (avhenger av kompetansenivået hos oppdragsgiver) Alt for mange mener de vet og kan Få andre enn bransjen selv er enig i at brann er en premissgiver Liten forståelse for at brann er et vanskelig fag og at løsningene ofte er komplekse (henviser til andre bygg som alibi for valget) H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 7

8 Hvordan utfører vi rådgivning Bassert på REN Løsningene følges ukritisk Liten kontroll av gyldigheten Manglende begrunnelse for avvik Særskilte vurderinger Enkelte beregninger Synsing og antagelser Ytelsesbeskrivelser Brannteknisk konsept (ensartet) Tegningsunderlag Tverrfaglig kontroll Opp til den enkelte aktør (ingen føringer) Tilfeldig fra prosjekt til prosjekt Oppfølging i utførelsesfasen Varierer veldig med oppdragene Avhengig av kontraktens utforming Sluttdokumentasjon Ingen føringer for hva som skal leveres Tilfeldig fra prosjekt til prosjekt H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 8

9 Hvorfor er det slik? Brann betraktes ikke alltid som en premissgiver Oppdragsgiver (arkitekt, byggrådgiver, entreprenør) har ofte bestemt at det er tilstrekkelig med preaksepterte løsninger (iht REN) Løsningen som er foreslått har blitt godkjent i andre tilsvarende prosjekter Brannteknisk rådgiver betraktes som en som godkjenner de valgte løsningene; - hvorfor kan ikke du godkjenne dette når NN godkjente samme løsning i tilsvarende bygg? - hvorfor krever du så mye dokumentasjon når NN svarer rett over bordet? Alt for mange som ikke er i bransjen mener de kan det som er nødvendig mhp brann H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 9

10 Hvorfor er det slik? Brannrådgiver blir ofte kontaktet sent i prosessen Rammevilkårene er ofte for dårlig (liten aksept for at vårt arbeid tar tid) Brannteknisk rådgivning i prosjektene sendes ut på anbud oppstykket: - pris på utarbeidelse av konsept - pris på utarbeidelse av brannplaner - pris på oppfølging under utførelse (uten å vite hva som forventes av ytelse i denne fasen) - pris på endelig teknisk dokumentasjon Det skiftes rådgiver ved bruk av totalentreprise Oppdragsgiver mener at tverrfaglig kontroll er unødvendig da det ivaretas i hvert enkelt fag (elektro tar ansvar for sitt, VVS for sitt, etc) H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 10

11 Eksempler på hvordan brann oppfattes i prosjektsammenheng Arkitekt har utarbeidet skisseprosjektet i Prosjektet realiseres i januar 2004, brannrådgiver får 1-2 uker på å utarbeide komplett ytelsesbeskrivelse (konsept) for utsendelse av anbudsunderlag for totalentreprise Det forventes 2-3 sider der kravene i REN er listet opp, reagerer på timeforbruk over timer Aksepterer ikke hindringer som gjør at arkitekt må endre på løsningene Godtar ikke tiltak som er kostnadsdrivende Forventer at alle avvik kan synses bort eller beregnes bort Betegner positive avvik som feilprosjektering Forventer at brannrådgiver skal godkjenne tvilsomme løsninger Arkitekten utfører alt arbeidet og konfronterer brannrådgiver med detaljspørsmål uten å la denne se helheten Brannrådgiver kalles ikke inn til møtene for å spare penger H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 11

12 Eksempler på hvordan brann oppfattes i prosjektsammenheng Arkitekt utarbeider alle branntegning samt branndokumentasjon selv basert på konseptunderlag Alle de andre fagene leser REN som om det er forskriften Dersom de råd du gir ikke passer, så forespørres en annen brannrådgiver Det presses på for å få aksept på løsninger som er valgt andre steder uten at det vurderes hvorvidt virksomhetene er likeverdig (rømningsveier) Brannteknisk dokumentasjon leses ikke (avvik blir ikke rettet) Liten vilje til å ta kostnader knyttet til utredninger og dokumentasjon Hva er viktigst for byggeprosjektet, brukskvalitet eller trygghet; - polyuretandekke i en idrettshall gir ønsket spenst og mykhet - polyuretandekke har dårlige branntekniske egenskaper H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 12

13 Eksempler på hvordan brann blir forsøkt skviset!! Eks. 1 Arkitekt ønsker aluminiumsdør m/glass Det kreves brannmotstand av døra Entreprenøren har budsjettert med uklassifisert dør BRANNRÅDGIVER SETTES UNDER PRESS Eks. 2 Polyuretandekke er ønsket i idrettssal for å sikre god svikt Tysk dok fra et Sportslaboratorium basert på en DIN-norm fremskaffes Hvilken gyldighet har denne (Ukjent for norske laboratorier)? Leverandør viser til at produktet er benyttet mange andre tilsvarende steder BRANNRÅDGIVERS KOMPETANSE BETVILES H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 13

14 Eksempler på hvordan brann blir forsøkt skviset!! Eks. 3 Byggherre, arkitekt eller entreprenør får en annen aktør til å vurdere enkelt detaljer (branntekniske løsninger) i bygget med et annet utfall Forutsetningene er ikke presentert Utarbeidet konsept med helhetlig vurdering er ukjent HVILKEN VERDI HAR EN SLIK ANNENHÅNDS UTTALELSE H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 14

15 Eksempler på hvordan vi dokumenterer brann!! Eks. 4 Vurderer brannsikkerheten på konseptnivå basert på hvilken pålitelighet et sett av tiltak har i kombinasjon: - passiv + deteksjon: 95% - deteksjon + sprinkler: 97% HVA ER DEN REELLE SIKKERHETSDIFFERENSEN? Eks. 5 Brannrådgiver beregner ekvivalent branntid for forskjellige type rom basert på tabelerte gj.verdier av spesifikk brannbelastning hentet fra BS Brannklassen bestemmes basert på dette (28 minutter, 13 minutter, etc) HVA MED RØYKSPREDNING, RØMNINGSAVSTANDER, PERSONTALL, ETC H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 15

16 Eksempler på hvordan vi tolker REN!! Eks. 6 Hva er definisjonen på sikkert sted i en rømningssammenheng? - en utenpåliggende messanin i 2. etg med plass til 20 personer - utenfor ytterdøra uten muligheter for å ta seg videre H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 16

17 Eksempler på hvordan vi tolker REN!! Eks. 7 Hva menes med tilrettelagt for rømning? - stup ut av vinduet så lenge høyden er lavere enn 5 meter - er stige, rusjebane, leider, vindeltrapp, trapp likeverdige løsninger H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 17

18 Eksempler på hvordan vi dokumenterer brann!! Eks. 8 Bruk 3,0 mm forseglet Polyuretanskikt som toppcoat på et 12 mm gummigranulatdekke (Regupol 6015) som dekke i idrettshall: - flerbruk med rømningskapasitet til ca 600 personer - gulvareal m 2 - testet iht DIN for antennelighet/brennbarhet (bomullstest med sprit) - testet av Institut Fur Sportbodentechnik i Sveits - ingen produktdokumentasjon for øvrig foreligger Hvorfor krever du mer dokumentasjon når andre ikke gjør det og vi har benyttet dette dekke i mange andre håndballhaller? Er den fremlagte testen iht DIN relevant for bruken av bygget? H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 18

19 Eksempler på hvordan vi dokumenterer brann!! Eks. 9 Test av sandwichpanel m/pur kjerne - ca 14 min ut i testen - HRR ca 1,5 MW - store mengder røyk - giftig røyk HCN-holdig Bruk i kjølerom på skole Plasseres i rømningsvei Bryter brannskiller H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 19

20 Krav til brannteknisk dokumentasjon. Eks. 8 Når og hvordan sjekker vi gyldigheten til den dokumentasjon som presenteres (fra leverandører, entreprenører, etc)? a) hvilke testgrunnlag ligger til grunn for produktgodkjenning b) hva er sammenhengen mellom de brann-scenariene som vi må dimensjonere bygget for og de brann-scenariene som benyttes til å dokumentere produktenes brannmotstand, evne til brannspredning, røykspredning, antennelighet, etc c) vet vi hva som er grunnlaget for alle elementene knyttet til de preaksepterte løsningene gitt i REN - effekten av røykventilasjon under varierende betingelser - hva er testgrunnlaget for Eurific-tabellene og hvor gjelder disse - hvor stor kan en messanin være og hva kan den romme H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 20

21 Er det for dårlig moral, etikk og ansvarlighet i vår fagbransje? Moral, etikk og ansvarlighet er relativt sett ikke dårligere i vår bransje enn i andre bransjer; - den enkelte utøver og foretak gjør sitt beste ut ifra de gitte rammevilkår - manglende rammevilkår og kompetansenivå (teori, erfaring, tverrfaglighet, etc) oppfattes av andre faggrupper som mangel på moral, etikk og ansvarlighet - manglende kjøreregler gjør det mulig å praktisere innenfor faget uten å måtte stå til ansvar for en gitt fagkompetanse Før hadde vi Sentral Godkjenning på fag noe som ble oppfattet som en faggodkjenning og dermed ble vi verdsatt Nå skal vi vurderes av ufaglærte H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 21

22 Hvilke endringer må til For å bedre vilkårene for faget brann? Egen fagretning på NTNU (dokumentasjon av formeld kompetanse) - sivilingeniør brann - hvordan dokumentere fagkompetanse (sertifisering) Sterkere fokus på hvilke krav myndighetene stiller til brannfaglig kompetanse i prosjektene (noe som erstatter den sentrale godkjenningen) Klarere definere hvilke leveranser som kreves på de enkelte stadiene i prosjektene - hva skal en ytelsesbeskrivelse (konsept) inneholde - hva kreves av brannfaglig oppfølging i utførelsesfasen - hvordan skal sluttdokumentasjon se ut (hva skal denne inneholde) Hvilke elementer inn faget brann kan/skal andre aktører utføre H:\Foredrag\BFO-presentasjon av TEKØK april 2004.ppt Side 22

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

Utredning 1-2010. 1 Revisjoner

Utredning 1-2010. 1 Revisjoner Prosjekt: Sted: Lysaker Plan- og bygningsloven krav til brannprosjektering, rollefordeling i byggesaken. Stikkord: Kommune, saksbehandling i tilsyn og kontroll med byggesaker i eldre bebyggelse, bygårder

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for lysdesign

Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Utarbeidet av Roar Sande og Hege Mogård Hanssen Revisjon 0.1 2015-08-04 Forsidebilde av Philippe Bompas http://philippebompas.com/ Norske

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

1. Standarder (ITIL-standarden)

1. Standarder (ITIL-standarden) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Standarder (ITIL-standarden) Bjørn Klefstad 16.08.2013 Lærestoffet er utviklet for faget Systemforvaltning 1. Standarder (ITIL-standarden)

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling

Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Veiledning og vurdering av Bacheloroppgave for Informasjonsbehandling Oppdatert 15. jan. 2014, Svend Andreas Horgen (studieleder Informasjonsbehandling og itfag.hist.no) Her er noen generelle retningslinjer

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN BYGGETILSYNET FOR ØVRE ROMERIKE V/ARNE LØVBERG 20.01.2012 Kort historie I 1997 kom revisjonen av plan og bygningsloven Bygningskontrollen ble lagt ned Kommunene fikk

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID

ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID ARBEIDSBOK FOR SYSTEMATISK BRANN- OG ELSIKKERHETSARBEID 2 1. Beskrivelse av bygningen 1.1 Generelle opplysninger om bygget 1.2 Bygningstekniske opplysninger om bygget 1.3 Brannverntekniske opplysninger

Detaljer

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER!

VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! VEILEDER I KONTRAHERING AV BYGGELEDERE HVORDAN UNNGÅ BYGGESKANDALER! Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE) Januar 2008 Side 1 Innhold FORORD...3 1. INNLEDNING...5 HAR KOMMUNEN NØDVENDIG BESTILLERKOMPETANSE?...5

Detaljer

BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører:

BRANNSIKKERHET. Eksempler på oppgaver vi utfører: BRANNSIKKERHET Norconsult er, med sine nær 50 brannrådgivere, Norges ledende miljø innen brannteknisk rådgivning. Vi utfører brannteknisk rådgivning for alle typer bygninger, olje- og gassanlegg, industri,

Detaljer