Fra Tegnebordet til Ferdigattest!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fra Tegnebordet til Ferdigattest!"

Transkript

1 Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Nye byggeforskrifter, nye materialer, nye utfordringer knyttet til analyser og vurderinger, samt grensesnitt mellom fagene Siviling. ili Geir Drangsholt C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 1

2 Nye byggeforskrifter og nye materialer Har byggenæringen generelt og branntekniske rådgivere spesielt, nødvendig kunnskap? a) når nye krav til ytelser innføres og det oppstår behov for nye løsninger (PIR-isolasjon, masivtre-konstruksjoner, brannsikre ventilasjonssystem, etc) b) når nye funksjonskrav/ytelser knyttet til enkelte fag enten er i konflikt med funksjonskrav/ytelser knyttet til andre fag (UU), eller utløser økte kostnader (bruk av glass i alle skillekonstruksjoner, kanalfrie ventilasjonssystem) c) hvordan brannskillende konstruksjoner kan bygges Skal funksjonskrav knyttet til enkelte fag ha fortrinn/forrang fremfor f andre fag (estetikk, tikk energikrav, UU, miljøkrav, etc), og hvorfor i så fall? C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 2

3 Utfordringer knyttet til analyser og vurderinger Når analyser/simuleringer l i brukes til å redusere sikkerhetsmarginene for noen av ytelsene i prosjektet uten å se dette i en helhetlig sammenheng Når analyser/simuleringene omhandler en begrenset del av ytelsesbildet til brannsikkerheten Når manglende måledata/erfaringsdata knyttet til inputparameterne erstattes med generelle parameter fra vilkårlig litteratur. Det er en forutsetning at de prosjekterende har kompetanse ut over å kunne kjøre selve beregningene Det er en forutsetning at de som gjennomfører en analyse eller separate vurderinger har brannfaglig kompetanse ut over det generelle regelverk (TEK/VTEK/Standarder, etc) C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 3

4 Høytsittende markeringsskilt i røykutsatte omgivelser Markekringsskilt C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 4

5 Muligheter og utfordringer? Hvordan starter en idefase? Hvem deltar i en idefase? Hvilke rammevilkår gis de aktuelle aktørene i en idefase? Hva skal være leveransen fra en idefase? Når er idefasen blitt en forprosjektfase? Hvem deltar i forprosjektfasen? Hva består forprosjektfasen av? Hva skal være leveransen fra en forprosjektfase? Hva skjer mellom forprosjektfasen og ferdig byggverk? C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 5

6 Hvordan starter idéfasen? Hva skal skje med arven? C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 6

7 Noen har små ambisjoner og er fornøyd med sitt eget sluttresultat. C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 7

8 Idé om noe stort? Er det mulig? C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 8

9 En byggeprosess fra idefase/forprosjekt til ferdig byggverk vil derfor måtte fortone seg forskjellig fra gang til gang Alle byggeprosesser har noen klare fellestrekk uavhengig størrelse C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 9

10 Byggeprosessen ANSVARLIG SØKER, ARK ANSVARLIG SØKER, ARK - Entreprenør ANSVARLIG PROSJEKTERENDE (A) ANSVARLIG PROSJEKTERENDE (A/B) ANSVARLIG UTFØRENDE/ENTREPRENØR FORHÅNDS- KONFERANSE RAMME- TILLATELSE PROSJEK- TERING IGANG- SETTINGS- TILLATELSE UTFØRELSE PROSJEKTERING SLUTT- KONTROLL ANSVARLIG KONTROLLERENDE, KPR/KUT ANBUDS- TILBUDSINNHENTING C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 10

11 Ulike modeller e for gjennomføring g av Idefaser/forprosjekt Byggherre velger arkitekt direkte eller v/konkurranse Arkitekt velger/anbefaler de øvrige rådgiverne Byggherre har rammeavtale med en eller alle rådgiverfag Byggherren har egen stab som utarbeider funksjonsprogrammet for bygget og velger anbudskonkurranse der entreprenør med underrådgivere skal konkurrere frem en løsning allerede fra starten av etc C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 11

12 Utfordringer - hva skiller så modellene? Hvem som er rådgivernes kunde (byggherre, entreprenør) Detaljeringsgraden i forprosjektet før anbudsinnhenting (hvor langt er detaljprosjekteringen kommet) Hvem som står nærmest til å påvirke prosjekteringen (byggherre, entreprenør) Hvem som styrer kostnader og budsjetter med potensielle fortjenesten i prosjektet (byggherre, entrepenør) Hvor prosjektansvaret er plassert kontraktuelt (type entrepriseform) C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 12

13 Hva kjennetegner forprosjektfasen? Det foreligger et tegningsunderlag som er foreløpig Tiltakshaver vet ikke alltid hvem som er bruker av bygget og har i varierende grad en plan for innredning/detaljering Varierende grad av tid tilgjengelig for å utarbeide konsepter og brannplaner (Julehandel, høysessong, etc) Varierende grad av tverrfaglighet i prosjektene Stadige endringer av plangrunnlaget både mhp løsninger, arealstørrelser, og kostnader, noe som påvirker konseptene Ingen uavhengig kontroll av konseptet på dette tidspunkt, noe som kan bli kritisk C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 13

14 Hvordan gjennomføres forprosjektene? ARK utarbeider tegningsunderlag som RIBr får til vurdering ARK reviderer tegningsunderlag basert på direkte tilbakemeldinger fra RIBr, innspill fra byggherre/entreprenør RIBr utarbeider et brannteknisk konsept med brannplaner basert på et antatt endelig tegningsunderlag som går til alle fag Tekniske fag (RIV, RIE, Akustikk, etc) skisserer ut løsninger ARK reviderer tegningsunderlaget basert på innspill fra tekniske fag, innspill fra byggherre/entreprenør RIBr reviderer konsept og brannplaner Etc, etc, etc Forprosjekter lever ofte under stort tidspress! C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 14

15 Ingen inndeling eller bruker C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 15

16 Første utkast C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 16

17 Femte utkast C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 17

18 Hva kjennetegner tverrfaglighet? At alle fagene sitter sammen og diskuterer utfordringer og løsninger knyttet til sitt eget fag Tverrfaglighet fordrer at alle har noe faglig forståelse av de andres fag og orker å engasjere seg i deres problemstillinger Ikke alle liker at en brannteknisk rådgiver mener noe om VVS-faget, elektrofaget eller byggfaget For å oppnå gode løsninger må alle gap mellom funksjonskrav k med tilhørende ytelser være lukket Behovet for å begrense eget ansvar kan være en hindring for å oppnå de beste resultatene (kan du bekrefte at følgende løsning, valg av materialer, etc er OK?) C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 18

19 Hvordan ivareta grensesnittene mellom fagene? Et brannteknisk konsept inneholder funksjonskrav med tilhørende ytelser/ytelsesnivåer Ytelsene/ytelsesnivåene må være tilpasset det konkrete bygget og ikke kun være en kopi av teksten i VTEK uten tilhørighet Ytelsene må være mulige å implementere i det aktuelle bygget (takhøyde sprinkling, røykventilasjon, etc) Beskrivelsen av ytelsen/tiltaket t må ha de nødvendige di parameterne som kreves for at de detaljprosjekterende kan overta stafettpinnen og detaljere ut løsningen Brannteknisk rådgiver må ha en forståelse av intensjonen bak de enkelte ytelsene gitt i TEK/VTEK C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 19

20 Er det tilstrekkelig å henvise til en Norsk Standard når en ytelse skal beskrives i konseptet? Bygget skal sprinkles iht NS12845 Bygget skal ha brannalarmanlegg iht NS-EN54 Bygget skal ha ledesystem iht NS3926 Trapperom og glassgårder g skal røykventileres iht temaveilederen HO -3/2000 Desto mere det brannteknisk k konsept detaljerer dette, desto bedre vil løsningen kunne bli, men da kan også ansvarsgrensene knyttet til løsningen bli forskjøvet Hvordan skal den detaljprosjekterende forholde seg til et brannteknisk konsept som beskriver fravik fra en standard? C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 20

21 Hvorfor er mangel på KPR i forprosjektet kritisk? Entreprisekontrakten inngås før KPR gjennomføres Mulige endringer i konseptet som følge av at KPR avdekker avvik, feil eller mangler lar seg enten ikke endre, skaper forsinkelser og medfører økte kostnader som igjen kan være en kime til juridisk uenigheter. Uavhengig kontrollerende av den branntekniske prosjekteringen skal kontrollere om løsningene er tilstrekkelig dokumentert. En uenighet knyttet til dette kan skape konflikter som resulterer i forsinkelser og økte kostnader C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 21

22 Hva skal så brannfaglig g leveransen fra et forprosjekt være? Et godt gjennomarbeidet brannteknisk konsept med funksjonskrav med tilhørende ytelser som er dokumentert slik at de detaljprosjekterende kan utarbeide sine spesifikasjoner med minst mulig usikkerhet Ett sett branntegninger som underbygger de ytelsene som er skissert i brannteknisk konsept C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 22

23 Hva skjer mellom forprosjekt og ferdig bygg? Få eller hyppige endringer i prosjekteringsunderlaget Avvik mellom ytelser/ytelsesnivå t l gitt i konseptet t og den fysiske utførelsen (ingen sprinkling over himlingsrom < 80 cm -> målt høyde cm) Kontroll av utførelse Utarbeidelse av sluttdokumentasjon Takk for Oppmerksomheten C:\My documents\pro\ \kut - branntomta.ppt Side 23

BRANNFAGETS POSISJON i Byggeprosessen

BRANNFAGETS POSISJON i Byggeprosessen BRANNFAGETS POSISJON i Byggeprosessen Hvilken ansvarlighet kan vi forvente av bransjen med dagens rammevilkår? Har vi tilstrekkelig med retningslinjer og kompetanse til å foreta vurderingene og etablere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

FORFATTER(E) Mette Kristin Ulfsnes, Ulf Danielsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02444-7 107163 71 + 83

FORFATTER(E) Mette Kristin Ulfsnes, Ulf Danielsen GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG. Åpen 82-14-02444-7 107163 71 + 83 TITTEL SINTEF RAPPORT Norges branntekniske laboratorium as Ivaretakelse av branntekniske krav i byggeprosessen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Tiller Bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks:

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser 2 ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser Veileder for rådgivere,

Detaljer

Kontrakter i totalentrepriser

Kontrakter i totalentrepriser Kontrakter i totalentrepriser Ida Nes Bygg- og miljøteknikk (2-årig) Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Medveileder: Ben-Stian Unhjem, Hent AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015

Utkast til veiledning til forskrift om brannforebygging. Veiledning til. Forskrift om brannforebygging. Utkast 23. januar 2015 Veiledning til Forskrift om brannforebygging Utkast 23. januar 2015 1 1 Formål 1 Forskriften skal bidra til å redusere sannsynligheten 2 for brann, og begrense konsekvensene 2 slike ulykker kan få for

Detaljer

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll. Konsekvenser for prosjekteringsleder? Advokat/partner Reidar Sverdrup, KLUGE Advokatfirma DA reidar.sverdrup@kluge.no 23 11 00 00 Hva betyr

Detaljer

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling

PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling PTL - modellen Prosjektgjennomføring i samhandling Side 1 av 8 0. Innledning For å oppnå bedre prosjektgjennomføring har PTL AS i samarbeid med oppdragsgivere utviklet en alternativ gjennomføringsmodell

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen

UAVHENGIG KONTROLL. i henhold til bygningslovgivningen UAVHENGIG KONTROLL i henhold til bygningslovgivningen Foreleser: Endre Grimsmo COWI AS 1 Kontrollreform fra 1.1.2013 Uavhengig kontroll i alle søknadspliktige tiltak Definerer viktige og kritiske kontrollområder

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for lysdesign

Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Ytelsesbeskrivelse for lysdesign Utarbeidet av Roar Sande og Hege Mogård Hanssen Revisjon 0.1 2015-08-04 Forsidebilde av Philippe Bompas http://philippebompas.com/ Norske

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Steinar Leivestad, Standard Norge September 2011 Kontroll har vært en naturlig del av våre standarder på byggeområdet helt siden starten

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III...

3 Tiltakshavers valg... 6. 4 Tidspunkt for gjennomføring av uavhengig kontroll... 7 4.1 Tiltaksklasse I... 7 4.2 Tiltaksklasse II og III... VEILEDER OM UAVHENGIG KONTROLL versjon 26.10 Innhold 1 Innledning... 4 2 Kontrollområder... 4 2.1 Fuktsikring og lufttetthet i tiltaksklasse 1-3... 5 2.2 Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3... 5 2.3

Detaljer

Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014

Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014 Kontroll og kvalitet undersøkelse mars 2014 Sendt til 1.420 mottakere 19.03.14. Rapport for perioden 19.03-10.05. Totalt antall komplette besvarelser: 320, dvs en responsrate på 22,5% Link til spørreskjema:

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER

FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER FBA. GOD PROSJEKTERINGSLEDELSE KONTRAKTER Regiondirektør Taale Arstad September 2011 FAVEO, Nordens største selskap innen profesjonell prosjektledelse 320 ansatte. Omsetning 456 MNOK i 2010 Tilbyr planlegging,

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer