Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg"

Transkript

1 Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg 1

2 Sammendrag Brannscenario Valg av brannscenario Analyser vs. Preaksepterte metoder Antall analyser Risikoanalyse Analysemetode Håndberegninger Sonemodeller CFD Eksempler Oppsummering 2

3 Brannscenario Retningslinjer i regelverk og forskifter: Teknisk Forskrift 1997 NS 3901 Risikoanalyse av brann i byggverk NFPA (Amerikansk brannkode) Britisk standard BS Europeiske standarder Ved bruk av utenlandske standarder er det viktig å få med alle forutsetninger som ligger til grunn for prosjekteringen. 3

4 Brannscenario TEK 7-21 og TEK 7-24 Dokumentasjon ved analyse/beregninger: Simulere brannforløp Angi nødvendig sikkerhetsmargin Anerkjent analysemetode og dokumentere egnethet til formålet Dimensjonerende brannbelastning fremkommer ved anerkjent dokumenterbare metoder Antennelse, utvikling og spredning av brann og røyk: Overtenning Varmeavgivelse Røykproduksjon Utvikling av giftige gasser Tilgjengelig tid til rømning. 4

5 Brannscenario Uendelig mange mulige brannscenarier Valg av brannscenario Mål for analysen eller vurderingen Mest konservative scenario Bruk av brannscenarier Veiledningsløsninger Fravik fra veiledningsløsninger Risikoanalyse Kriterier for å velge brannscenarier Hvorfor velge et spesifikt scenario 5

6 Brannscenarier Mål Personsikkerhet Brannstart Tilgjengelig tid til rømning vs. nødvendig tid til rømning Tid til overtenning Verdisikkerhet Seksjoneringsstørrelser Overtenning? Påregnelig slokkeinnsats Bæresystem Temperaturpåkjenninger Energilast 6

7 Brannscenario Kriterier for valg Kriterier for valg av brannscenario Må ses i sammenheng med målet Startbrann Plassering av brannen i bygget Plassering av brannen i rommet Brannstørrelse (i effekt) Bruk av tiltak Brannvekst Hva brenner eller kan brenne? Hvordan er dette stablet? Brannforløp Risikoanalyse 7

8 Brannscenario Valg av brannscenario Finne et brannscenario Hva er det mest konservative Må være etterprøvbart 8

9 Brannscenario Hvor mange brannscenario finnes? Sammenfattende brannscenario? Samme brannutvikling Samme temperaturer Samme røykspredning Design scenario Må vurderes i forhold til målet for analysen Må være dimensjonerende 9

10 Brannscenario Risikoanalyser Avdekker hendelser som man må vurdere. Hjelp til å avdekke sannsynlige hendelser. Brukes i analysen for å få en oversikt over scenarioene, sannsynlighetsfordeling. Brukes som grunnlag for vurdering av svikt i branntekniske tiltak som må vurderes. 10

11 Brannscenario Risikoanalyser NS 3901 Branntilløp og spredning i startbranncellen Røykspredning i og utenfor startbranncellen Flammespredning utenfor starbranncellen Deteksjon, aktivering, slokking Personrisiko Risiko for tap av andre verdier 11

12 Brannscenario Risikoanalyser Nødvendig pålitelighet til branntekniske systemer er avhengig av byggets utforming og virksomhet. NS 3490: 2004 Prosjektering av konstruksjoner. Krav til pålitelighet. Gir måleverdi for årlig bruddsannsynlighet for bygninger basert på pålitelighetsklasse. Pålitelighet til branntekniske tiltak finnes i litteratur for eksempel PD : 2003 Application of fire safety engineering principles to the design of buildings Probabilistic risk assessment. DSB utgir brannfrekvenser for ulike bygninger basert på innrapporteret data. Sammenstilling av dette gir grunnlag for vurdering om brannscenarioet bør inkluderes. 12

13 Analysemetode Risikoanalyse Håndberegninger Sonemodeller Numeriske strømningsbereginger (CFD modeller) 13

14 Valg av analysemetode Forskjellige faser i brannforløpet har ulike dominerende parameter. Hvilken fase i brannforløpet som må analyseres er avhengig av målet med analysen. Analysemetodene er validert/egnet for ulike områder. 14

15 Valg av analysemetode Utvikling Fult utviklet brann Reduksjon 15

16 Analysemetode Håndberegninger Finnes mange formelverk. HO/3-2000, CIBSE, BR368, Eurokoder etc. Forenklet beregning: Steady state Temperatur i røyklaget, røykfri høyde, temperatur i flammen etc. Inkluderer ofte ikke tid. Tar ikke hensyn til strømningsforhold (ventilasjon). Forenklet geometri. Ofte kun ett rom. Validering av metode (CIBSE, BR368 begrensning i røykberegninger: 3000 m 2 ) 16

17 Temperature C Analysemetode Håndberegninger EC 1 Temp Temp Distance m 17

18 Temperature C Temp. C Analysemetode Håndberegninger EC 1 Temperatures ,2 0,4 0,6 0,8 1 Time (h) T Time sec. Iso. Temp. Steel temp. 18

19 Analysemetode Sonemodeller Finnes mange typer sonemodeller: Argos, CFAST, FPETool etc. Forenklet brannsimulering: En eller to soner Temperatur, røykfylling, detektor aktivering Inkluderer tid Tar ikke hensyn til strømningsforhold (ventilasjon) Kun enkel geometri Tar ikke hensyn til moment i røyken 19

20 m Analysemetode Sonemodeller H T Distance to smokelayer V S m e T S U m S m e T a V S m m a,o a,i 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 s Distance to smokelayer m f 20

21 Analysemetode Håndberegninger og sonemodeller Godt egnet for situasjoner med relativt enkel geometri og strømningsforhold. Gir raske svar og det kan enkelt utføres mange beregninger. Godt egnet tidlig i prosjekt når geometrien ikke er 100% bestemt. Godt egnet i forbindelse med vurderinger rundt overtenning og fult utviklet brann. 21

22 Analysemetode CFD Analyser Mange ulike CFD program FDS, CFX Ikke alle er like begeistret for denne typen analyser avansert metode for å senke bygningens brannsikkerhetsnivå Utfordring til personer som benytter seg av CFD modeller. Når må man ta steget fra håndberegninger til avanserte CFD analyser? For hvilke brannscenario er CFD analyser egnet? 22

23 Analysemetode CFD CFD analyse tar for seg den faktiske geometrien og strømningsforholdene i bygningen. Deler volumet inn i kontrollvolum (celler). Generelt blir ligninger for bevaring av masse, moment og energi løst i hvert kontrollvolum. Ut fra disse kommer programmet ut med interessante variabler for brannen: Røyktetthet Hastigheter Trykk Temperaturer etc. 23

24 Analysemetode CFD 24

25 Analysemetode CFD fordeler Realistisk representasjon av geometrien. Transient fremstilling av brannforløpet. Realistisk representasjon av brannen og det aktuelle brenselet. Tar for seg de gjeldende strømningene i volumet ift. ventilasjon. Økt detaljeringsgrad av resultater. Visualisering av brannforløpet. 25

26 Analysemetode Eksempel Glassgård Sprinklet Røykventilert Stort volum (80m x 30m x 25m høyt) Oppført i brannklasse 4 HO-3/2000 Røykfri høyde: 10m (19m 2 røykluker) 26

27 Analysemetode Eksempel Glassgård HO-3/2000 Sprinklet Er HO-3/2000 egnet for denne geometrien? 27

28 Analysemetode Eksempel Brann i bokhandel. Liten brann 2MW Sprinklet område Brannareal redusert iht. HO-3/

29 Analysemetode Eksempel 29

30 Analysemetode Eksempel 30

31 Analysemetode Eksempel 31

32 Analysemetode Eksempel FDS analysen viste at det var en liten brann som ble dimensjonerende ift rømningssikkerhet Balkonger og gangbroer kan ha stor innvirkning på røykfyllingen i volumet. Denne typen røykbevegelser blir ikke inkludert i håndberegninger og sonemodeller. 32

33 Analysemetode Eksempel 33

34 Utfordringer og begrensninger Tidkrevende. Lite fleksibelt ift. design forandringer. Rektangulær geometri (FDS). Store krav til modellerer. Valg av scenario Grid oppløsning Antageler etc Problemer ifm. overtenning og fult utviklet brann. Store krav til kontroll av modelleringen. Dokumentasjonskrav. 34

35 Utfordringer og begrensninger Grid/vifter Vifte 1: 0,3m Vifte 2: 0,1m Vifte 3: 0,05 35

36 Utfordringer og begrensninger Grid/brann 36

37 Utfordringer og begrensninger Fult utviklet brann (underventilert) 37

38 Utfordringer og begrensninger Vurderinger rundt varmetransport til konstruksjoner (i tunneler) 38

39 Feilkilder Matematisk modell Den matematiske modellen vil alltid representere en tilnærming til virkeligheten, og dermed introduseres feil ift. reel løsning. Oppløsning Analytiske ligninger overføres til numerisk modell og løser det i noen punkter. Valg av løsningsmetode Valg av sub modeller i f eks FDS Konvergens Grid uavhengig løsning 39

40 Oppsummering Valg av brannscenario Avhenger av byggets risikoklasse og brannklasse Avhenger av byggets virksomhet og geometriske kompleksitet Minimum antall brannscenario må begrunnes ved risikovurdering. Worst case Sannsynlig worst case Normal tilfeller, etc. Alle prosjekt hvor en branntekniske analyse utføres bør inkludere en risikoanalyse. 40

41 Oppsummering Analysemetode Valg av analysemetode må ses i sammenheng med hva man vil oppnå med analysen. Valgte analysemetode må være validert for den type brannscenario som skal analyseres. For CFD: Sensitivitetsanalyse. Kontroll av resultat. 41

42 Takk for oppmerksomheten! 42

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Håkon Silderen Halvorsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

Varmestråling FORFATTER(E) Jan P. Stensaas OPPDRAGSGIVER(E) Statens bygningstekniske etat GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Norges branntekniske laboratorium Postadresse: 7034 Trondheim Besøksadresse: Tiller bru, Tiller Telefon: 73 59 10 78 Telefaks: 73 59 10 44 Foretaksregisteret:

Detaljer

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng Åpen Rapport Røykvarslere for bruk i bolig Kartlegging av forskningsfront Forfatter Christian Sesseng SINTEF NBL as Brannutvikling og slokking 01 1 1 Historikk DATO SBESKRIVELSE 1 01 11 30 Første versjon.

Detaljer

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS

vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Branntestt av massiv vtre Kristian Hox SP Fire Research AS Forsidebilde 1: Studenttårn med 9 etasjer. Forsidebilde 2: Oversikt over tenktt innredning i hybel. Oppdragsgiver: Studentsamskipnaden i Trondheim

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG NTNU Kursdagene 2014 Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG Geir Jensen, Anders Tornes, 1 ALARMANLEGG Brannalarmanlegg: Moden teknologi som fungerer godt 1. Kabling, overvåking

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer

Norsk brannvernforening gjennom 87 år

Norsk brannvernforening gjennom 87 år BFO dagene 2010 Norsk brannvernforening gjennom 87 år Ved hver brand der forebygges, spares verdier for samfunnet (Forsikringsdirektør J. Ødegaard, 1923) Tok initiativ til å stifte en landsforening som

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG NTNU Kursdagene 2013 Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG Geir Jensen, Anders Tornes, Ingrid Alvsåker 1 ALARMANLEGG Brannalarmanlegg: Moden teknologi som fungerer godt 1.

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt

Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Helse Førde HF Administrasjon Drift og eigedom Utgreiingar Bygg Aust - forprosjekt Side Grunnundersøkingar RIG1 m vedl A-C Helse Førde - Bygg Aust (innhaldsliste side 4) 2-18 Fundamenteringsvurderingar

Detaljer

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen

Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen 18 2012 R A P P O R T Eksempelsamling Risiko- og sårbarhetsanalyser for kraftforsyningen Norges vassdrags- og energidirektorat 2012 ISBN:

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Telle mennesker lærerveiledning

Telle mennesker lærerveiledning Telle mennesker lærerveiledning Sammendrag Barn begynner å telle allerede ved svært lav alder Telling er en viktig matematisk kompetanse i førskoleopplæring og de første klassene i grunnskolen. Men telling

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Rømning av eldre mennesker i private boliger

Rømning av eldre mennesker i private boliger Rømning av eldre mennesker i private boliger Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord / Haugesund. Avdeling Haugesund ingeniørfag Studieretning brann Våren 2011 Mildrid Arianson Kandidatnummer 68 Hilde

Detaljer

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan Øvrebyen Brannsikringsplan COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj B 13122010 ENDRINGER OPPSETT/LAYOUT TOV TOV A 16112010 DIV ENDRINGER

Detaljer

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt

Ressurs Aktivitet Resultat Effekt Vedlegg 3 til internmelding om arbeidet med evaluering i UDI Hvordan utforme en evaluering? I dette vedlegget gir vi en beskrivelse av en evaluering kan utformes og planlegges. Dette kan benyttes uavhengig

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer