Detaljprosjektering av et

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljprosjektering av et"

Transkript

1 Detaljprosjektering av et ledesystem? Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 1

2 Hva skal vi med et ledesystem e? Sikre at alle kommer seg ut av bygget raskt, trygt og sikkert Ledesystem etableres IKKE for de enkelte aktører i byggesaken - Prosjekterende - Leverandører - Installatører - Service-selskaper (DV) - Forsikringsselskaper C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 2

3 Grunnlaget for prosjektering av ledesystemer Byggeteknisk beskrivelse Brannteknisk konsept (må angi funksjonskrav og ytelser) Prosjekteringsgrunnlag (må angi hvilke områder som er kritisk for valg av løsning) Plantegninger av alle etasjer Observasjoner på stedet (eksisterende bygg) Branntegninger og brannplaner C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 3

4 Hvor skal det benyttes ledesystem? Teknisk forskrift (TEK10) med veiledning krever: RKl 5 og 6 Virksomhet der det er ansatte (Arbeidsmiljøloven) Store bygninger, bygninger for overnatting, bygninger med stort persontall, store og uoversiktelige brannceller, store avstander, mange retningsendringer, etc C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 4

5 Hva betyr det i praksis? Valg av løsninger er avhengig av hva lov og forskrift krever: RKl 1, 2, 3 (små bygg, lite persontall, etc) -> Merking RKl 2, 3, 4 (store bygg, stort persontall) - > Som for RKl 5,6 RKl 5 og 6 (med røyk) - > Lavt- og høytsittende ledesystem RKl 5 og 6 (uten røyk) - > Høytsittende ledesystem C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 5

6 Når trenger vi et ledesystem? Ved rømning og evakuering som følge av en utløst alarm der det ikke er tegn til brann- eller røykutvikling Ved rømning og evakuering ved bortfall av kunstig belysning Ved rømning og evakuering ering som følge av utforutsette hendelser som brann- og røykutvikling C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 6

7 Hva var målet med NS3926/NS1838/Lyskultur Publikasjon nr. 7? Legge til rette for bruk av ledesystem på en måte som gagner personsikkerheten Sørge for likeverdige konkurransevilkår uavhengig leverandørbransje Rydde tilside missoppfatninger og vrangforestillinger knyttet til etterlysende ledesystem Sikre rådgivere, prosjekterende, produsenter og leverandører gode retningslinjer for bruk av ledesystem C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 7

8 Nytte og behov for ledesystem Klart definerte rømningsveier som den enkelte kan oppfatte tidlig Entydig merking som bidrar til økt forflytningshastighet g Begrense usikkerhet som kan lede til panikk Redusere muligheten og behovet for endring av fluktvei under evakuering på grunn av usikkerhet Bidra til å gi innsatsstyrken raskere tilgang til bygget C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 8

9 Hvor skal det merkes? Innen selve branncellen Utganger fra branncellene Vises fra alle steder i rømninsgveiene og være lesbare Plasseres lavtsittende C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 9

10 Hvem detaljprosjekterer et ledesystem? Brannteknisk rådgiver skriver et brannteknisk konsept der det stilles krav til at det skal være et ledesystem og henviser til NS3926 (NS1838/NS-EN50172/Lyskultur Publikasjon nr. 7, etc) samt etablerer en branntegning for hver etasje der rømningsveiene er skissert (skravert med grønt og med grønne piler) Elektrorådgiver detaljprosjekterer j de elektriske ledesystemene mhp antall punkter, spenningsfall på kursene, antall kurser, etc Hvem beskriver/detaljerer hvor merkingen skal plasseres? C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 10

11 C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 11

12 Hva må en detaljprosjektering j inneholde? Hvilke funksjoner et ledesystem skal dekke (rømning i røyk, mulig panikk, stort persontall på liten gulvflate, behov for avgrensning av fluktvei, etc) Hvordan de enkelte ledesystemkomponentene skal plasseres for å gi den ønskede effekten (hvor på gulvet, hvor på veggene, hvor i tilknytning til dørene, hvor i tilknytning til trappetrinn, etc) De materialvalg i bygget som har betydning for detaljeringen av ledesystemet (betong i gulv, etc) etc C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 12

13 Hva kreves av merking i en rømningsvei, rømningssone, fluktvei, etc. Hva kreves av detaljprosjektering mellom utarbeidelse av branntegninger og leverandørens detaljbeskrivelse? C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 13

14 Hvilke funksjoner skal et ledesystem dekke og hvilke type anlegg skal bringes inn i bygget for å ivareta sikkerheten? C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 14

15 Mange ledesystem mangler en detaljering i prosjekterings- underlaget som sikrer en god og hensiktsmessig plassering av skilt, linjer, lamper, etc. C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 15

16 Premisser for dtlj detaljprosjekteringen jkt Beskrivelse av brannceller, fluktveier og rømningsveier Prosjekteringsdetaljer: Risikoklasse Persontall Arealstørrelser, møblering og utnyttelsesgrad Lengde på rømningsveier og fluktveier Retningsendringer i rømnings- og fluktveier C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 16

17 Rømning av personer ( 11) VTEK:...mennesker k som oppholder seg i.. byggverket under brann skal kunne rømme eller bli reddet til sikkert sted uten at de påføres alvorlige helseskader.... Bruken av bygningen og brukernes evne til å ta seg ut ved egen hjelp har stor betydning for sikkerheten ved rømning, og har gitt grunnlag gfor definisjon av risikoklasser C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 17

18 Hvilke forhold har betydning for rømningsikkerheten? Er rømningsvei iseparate brannceller? Hvor stor personbelastning er det i bygget? Har bygget uavhengige rømningsretninger, utgang til sikkert sted? Hva består overflater og kledning av? Hvordan er bredde og avstander til utgang utformet? Hva er bredde og slagretning for rømningsdørene? Hvordan er trapperommene utformet? Prinsipp: Rømning skal foregå til SIKRERE STED! Hva er sikkert sted? Ut av bygget og/eller bort fra bygget? C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 18

19 Påstand! Dersom en tidlig i et byggeprosjekt får definert en tilfredsstillende rømningsstrategi, t i med gode rømningsveier, i vil resten av brannsikkerheten være enklere å ivareta. C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 19

20 Installasjonen skal; oppfylle krav/ytelser etter aktuelt regelverk fungere som prosjektert og beskrevet etter utprøvde og anerkjente løsninger (preaksepterte løsninger) (offentlige veiledninger, standarder, private regelverk, leverandørenes anvisninger m.fl.), og/eller analyseløsninger (med prosjekteringsforutsetninger og lignende) beholde dekningsgrad og kapasitet som er tilfredsstillende også sett i forhold til ev. bygningsmessige g g endringer, vesentlig endret drift virke som forutsatt også i forhold til andre installasjoner, som f.eks. talevarsling, låsesystemer eller lignende styrt av brannalarmanlegg C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 20

21 NÅ Pilretningen i er ikke iht ISO 7010 C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 21

22 Kontrastforholdene er utilfredsstillende Leseavstand en uakseptabel C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 22

23 Symbolikken er vanskelig å tolke C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 23

24 Fargekombinasjonen er iht ISO 3864, men skiltutformingen er fravikende fra ISO 7010 C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 24

25 Linjemerking C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 25

26 Plassering av skilt C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 26

27 Plassering av linjemerking C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 27

28 Hva skal vi med et ledesystem i et bygg? Et ledesystem i et bygg, er byggets GPS som skal sikre at vi kan ta oss til sikkert sted på enkleste, raskeste og tryggeste måte. C:\My documents\prosjekter\ VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 28

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

Gystadmarka boligsameie, FELT B2

Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Ullensaker kommune BRANNKONSEPT Revisjon 3 Oslo 13.06.13 ÅF Norge AS Brann & Risiko OSLO BRANNKONSEPT OBJEKT/OPPDRAG BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER DISTRIBUSJON Gystadmarka Boligsameie,

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Hva må vi tenke på, og når? Hva er arkitektens ansvar? Elin Tørlen Lønvik Senioringeniør NEAS Brannconsult AS Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 1 Først litt brannteori Branntrekanten

Detaljer

Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE

Vedlegg: INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag og konklusjoner...3 2 Bakgrunn...5 3 Gjennomgang av dokumentasjon...6 4 Særskilt problemstilling...6 5 Brannteknisk prosjektering...6 5.1 Prosjektgrunnlaget...6 5.2 Vurdering

Detaljer

Agder Energi Produksjon

Agder Energi Produksjon 1 Agder Energi Produksjon Ca 40 kraftstasjoner i 17 kommuner De fleste er bygget mellom 1950 og 1980. Noen før 1940. Mange stasjoner er åpne fra turbinkjeller via maskinhall og ut A tunnel. Tunnel lengder

Detaljer

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Kokkersvold AS Camilla Maktabi Johan Ulriksen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIKKERHET. Grensesnitt og ytelser R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser 2 ANSVAR FOR PLANLEGGING AV BRANNSIERHET Grensesnitt og ytelser Veileder for rådgivere,

Detaljer

Byggteknisk vinteruke

Byggteknisk vinteruke Byggteknisk vinteruke Storefjell 2005 Eiers rolle/virksomhetens rolle, Myndighetenes krav og tilsynsrolle Trond Dilling senioringeniør Hvorfor så stort fokus på brannvern Vil byggverket og brannvernorganiseringen

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer

Fra Tegnebordet til Ferdigattest!

Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Nye byggeforskrifter, nye materialer, nye utfordringer knyttet til analyser og vurderinger, samt grensesnitt mellom fagene Siviling. ili Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut

Detaljer

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold

Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Veileder for Brannsikkert Scenebygg Risikoanalyse Brannalarm og Alarmorganisering Drift og Vedlikehold Versjon 1 Innholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 FAQ - Ofte stilte spørsmål... 5 1.2 Arbeidsgruppen...

Detaljer

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE

BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Modum kommune BRANNTEKNISK OVERORDNET RISIKOVURDERING STRAND BARNEHAGE Åmot Modum Utgave: 1 Utført av: Internkontroll: Pr. dato: Revisjon: TB 03.06.15 P.nr V129 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013

Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Avvikslukking - hvor begynner vi? OSLO 14. februar 2013 Et kort overblikk over prosessen Dagens tilstand slik vi kjenner den Beskrivelse av hvordan det skal være Avdekke forhold som ikke stemmer med beskrivelsen

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer

Bruksendring, restaurering og ombygging

Bruksendring, restaurering og ombygging Bruksendring, restaurering og ombygging Byggtekniske krav Wilhelm Holst Skar seniorrådgiver 1 Ansvar i forhold til TEK10 - Prosjektering Pbl 23-5, jf SAK10 12-3 - Ansvarlig prosjekterende - Utførelse Pbl

Detaljer

BRANNFAGETS POSISJON i Byggeprosessen

BRANNFAGETS POSISJON i Byggeprosessen BRANNFAGETS POSISJON i Byggeprosessen Hvilken ansvarlighet kan vi forvente av bransjen med dagens rammevilkår? Har vi tilstrekkelig med retningslinjer og kompetanse til å foreta vurderingene og etablere

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon

TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon TEK kap. 2 og 4 Dokumentasjon 1 Kap. 2 Dokumentasjon for oppfyllelse av krav Dokumentasjonen fra ansvarlig prosjekterende skal Bekrefte at tiltaket oppfyller krav i og forskrift om tekniske krav til byggverk

Detaljer