Norges forskningsråd Evaluering av byggesaksreformen Seminar Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 1 av 25. Byggesaksreformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges forskningsråd Evaluering av byggesaksreformen Seminar 14.09.2004. Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 1 av 25. Byggesaksreformen"

Transkript

1 Norges forskningsråd Evaluering av byggesaksreformen Seminar Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer Effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Dr. ing. Vidar Stenstad Foto: Byggforsk BYGGFORSK Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 1 av 25 Byggesaksreformen Hovedmål: Sikring av kvalitet Hovedvirkemidler (Ot.prp. nr. 39) Ansvaret for at regelverket er fulgt opp legges som hovedprinsipp på den som faktisk utfører jobben. Godkjenningsordning for utøvere med ansvarsrett. Heving av kompetansen anses nødvendig. Nytt opplegg for kontroll Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 2 av 25 1

2 Hvorfor er prosjekteringsprosessen viktig? Svikt i prosjekteringen kan være årsak til halvparten av byggskadene!! Byggforskserien Byggforvaltning Årsaker til byggskader Feil på materialer Feil utførelse Feil prosjektering Prosjekteringsunnlatelser Byggherrens rammebetingelser Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 3 av 25 Basert på sporbare endringer Synlig ansvarsavklaring og plassering Formelle krav til styringssystemer At kontroll skal være planlagt og dokumentert Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 4 av 25 2

3 Hypotese Dersom de sporbare endringene som byggesaksreformen pålegger prosjekteringsprosessen, etterleves og følges opp som tilsiktet, vil dette medføre færre feil og mangler i prosjekteringen i forhold til tidligere. Dette vil igjen medføre færre byggskader i ferdige bygninger. Foto: Byggforsk Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 5 av 25 Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer Effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Hovedproblemstilling Har byggesaksreformen gitt oss bedre bygninger gjennom en forbedret prosjekteringsprosess? Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 6 av 25 3

4 Grunnlag Case-studier og intervjuer 3 kommuner ulike størrelser 8 byggeprosjekter (før-etter reformen) 4 større 4 eneboliger 16 foretak arkitekter, tekniske rådgivere, entreprenører, byggmestere Saksgjennomgang Skoler, helsebygg, næringsbygg, boligblokker Til sammen 42 prosjekter 18 kommuner, 13 fylker Utprøving 5 arkitektforetak/ ansvarlige søkere 759 foretak 181 respondenter (24 %) Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 7 av 25 Undersøkte fagområder brannteknikk bygningsfysikk (klimaskall) energibruk inneklima Prosjektering av helhetlig konsept Nødvendig grunnlag for detaljprosjektering Ytelser/ytelsesnivåer Dokumentasjon for tilfredsstillelse av myndighetskrav Foto: Moss Dagblad Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 8 av 25 4

5 Problemstillinger Er nødvendige prosjekteringsoppgaver definert? Er ansvaret for prosjekteringsoppgavene tildelt? Er kontroll av prosjekteringsoppgavene planlagt? Er kontroll av prosjekteringsoppgavene gjennomført? Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 9 av 25 Saksgjennomgang og spørreundersøkelse Ansvar Egne fagområder i andel av byggeprosjekter Avtalt ansvar Saksgjennomgang Brann Bygningsfysikk Energi Fagområde Inneklima Ja Nei Vet ikke Ikke svart Ansvar angitt i ansvarsoppgave (gjelder tiltaksklasse 2 og 3) Er ansvar avtalt hvis dette ikke framgår av ansvarsoppgave? Vidar Stenstad, Byggforsk nr. av 25 5

6 Saksgjennomgang 42 prosjekter i tiltaksklasse 2-3 BRUK AV SPESIALKOMPETANSE Brannteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3 (121.3) 25 prosjekter Bygningsfysikk, tiltaksklasse 3 (122.3) 8 prosjekter Prosjektering av energibruk, tiltaksklasse 3 (125.3) 4 prosjekter Prosjektering av inneklima, tiltaksklasse 3 (126.3) 2 prosjekter Fagområder/koder i h.t. Godkjenningskatalogen gyldige til 15. nov. 23 Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 11 av 25 Saksgjennomgang Prosjektering av skolebygg Prosjektering av inneklima eget ansvarsområde i ett av 14 undersøkte prosjekter. Ansvar hos RIB Prosjektering av energibruk eget ansvarsområde i to av 14 undersøkte prosjekter. Ansvar hos hhv. RIB og RIV Foto: Byggforsk Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 12 av 25 6

7 Tid brukt på kontroll Tid brukt på kontroll i forhold til før reformen Arkitekt Teknisk prosjekterende Kombinerte foretak Alle Mer tid Som før Mindre tid Vet ikke/ikke svart 64 % av alle respondentene oppgir at de nå bruker mer tid på kontroll enn før reformen Type foretak Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 13 av 25 Kontrollkvalitet Reell endring av kontrollen som følge av reformen Vel 5 % av alle respondentene mener reformen har bidratt til at kontrollen er bedre enn før Arkitekt Teknisk prosjekterende Kombinerte foretak Alle Bedre Som før Dårligere Vet ikke/ikke svart Type foretak Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 14 av 25 7

8 Kontrollresultat Avdekking av feil ved kontroll av prosjektering 12 Flere enn før 8 Om trent som før 6 Færre enn før 4 Vet ikke/ikke svart 2 Arkitekt Teknisk prosjekterende Kombinerte foretak Alle 2 % av de prosjekterende foretakene mener at endrede kontrollrutiner har medført at det nå avdekkes flere feil ved kontroll av prosjekteringen Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 15 av 25 Kontrollformer Bruk av sidemannskontroll Bruk av uavhengig kontroll Alltid Ofte Sjelden Aldri Vet ikke/ikke svart Arkitekt Teknisk prosjekterende Kombinerte foretak Ofte Sjelden Aldri Vet ikke/ikke svart Arkitekt Teknisk prosjekterende Kombinerte foretak Stor grad av operatørkontroll, også i store, kompliserte prosjekter Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 16 av 25 8

9 Prosjekteringskvalitet 19 % av de responderende utførende foretak mener prosjekteringsunderlaget er blitt bedre som følge av reformen 11 % av de responderende utførende foretak mener prosjekteringsunderlaget er blitt dårligere Endring av prosjekteringsunderlag som følge av nye regler om ansvarsklargjøring og kontroll Kombinerte foretak Alle Bedre Som før Dårligere Vet ikke/ikke svart Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 17 av 25 Reklamasjoner Arkitekt Teknisk prosjekterende Reklamasjoner i forhold til før reformen Kombinerte foreta k Alle Flere Som før Færre Vet ikke/ikke svart 13 % av alle respondentene oppgir at omfanget av reklamasjoner er mindre nå enn før reformen Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 18 av 25 9

10 Oppsummering Styringssystem Reformen direkte utløsende Har medført større fokus på kontroll og kvalitet Vi er redde for å miste godkjenningen Føler større ansvar Og lettere å plassere Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 19 av 25 Oppsummering Kontroll Kontrollen synes å ha blitt bedre enn før Bruker mer tid, men mye går til papirarbeid Mer bruk av sjekklister Men: Kontrollen er i stor grad begrenset til operatørkontroll Selv i kompliserte prosjekter Uavhengig kontroll brukes sjelden En liten omskrivning: Den etaten gir en godkjenning gir den også forstand - eller i alle fall en kontrollør Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 2 av 25

11 Oppsummering Ansvar Ansvarsforholdene er i mange tilfeller fortsatt uklare Ansvar for prosjektering av viktige/kritiske områder er ofte ikke avklart Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 21 av 25 Oppsummering Kompetanse Det brukes i liten grad spesialkompetanse på viktige fagområder Dette gjelder også i større/kompliserte prosjekter Delvis unntak: Brannteknisk prosjektering Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 22 av 25 11

12 Oppsummering Kvalitet? Kvalitet? Kvalitet Kompetanse Kompetanse Kompetanse Ansvar Ansvar Ansvar Oppgave (krav/rammer) Oppgave (krav/rammer) Oppgave (krav/rammer) Alt. 1 Alt. 2 Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 23 av 25 Hovedkonklusjoner Uklare ansvarsforhold og udekkede ansvarsområder ( som før ) Liten bruk av spesialkompetanse ( som før ) Bedre kontroll (men ofte bare operatørkontroll) Det er sannsynlig at reformen har bidratt til en forbedring av prosjekteringen og dermed av kvaliteten på det som bygges. Dette skyldes primært forbedret kontroll. Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 24 av 25 12

13 Takk for oppmerksomheten! Vidar Stenstad, Byggforsk nr. 25 av 25 13

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport I

Detaljer

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering

Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Vidar Stenstad og Anna Næss Rolstad Klarere ansvarsforhold og nye kontrollprosedyrer effekt i forhold til feil og mangler ved prosjektering Delrapport II

Detaljer

Bedre kontroll over byggevirksomheten?

Bedre kontroll over byggevirksomheten? Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Siri Nørve Bedre kontroll over byggevirksomheten? En evaluering av kommunal iverksetting og byggeforetakenes endrede kontrollpraksis 390 Prosjektrapport

Detaljer

Endring i byggekvalitet

Endring i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Jacob Mehus, Anna Næss Rolstad, Viggo Nordvik og Vidar Stenstad Endring i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Sluttrapport 35 30 1993

Detaljer

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål

Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tove L. Mordal og Veronica Lorentzen Virkninger av endringer i plan- og bygningsloven for private tiltakshavere som bygger for eget formål Oppdragsrapport nr. 4-2004 Tittel

Detaljer

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10)

Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) 16.06.2011 Høringsutkast Forslag til endringer i forskrift om byggesak (SAK10) Nedenfor følger forslag til endringer i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) av 26. mars 2010 nr. 488. Det er kun

Detaljer

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse

Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Kristin holthe, tom gjertsen, lars-erik fiskum og vidar hellstrand Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet fokus på tilsyn, kontrollarbeid og kompetanse Prosjektrapport 15 2008 Sanitæranlegg og vannskadesikkerhet

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER

. Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER . Utarbeidet for Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 5. februar 2015. UNDERSØKELSE OM EFFEKTEN AV UAVHENGIG KONTROLL I BYGGESAKER KUNDE Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) KONTAKTPERSON Frode Grindahl

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30

4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 MØTEPROTOKOLL Fra møte: 4 / 14 Klagenemnda for sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett Dato/tid: 18.09.2014 kl. 09.30 til kl. 16.30 Sted: Deltakere: Sekreteriatet: Møteleder: Referent: Referat også

Detaljer

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013.

Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. uavhengig kontroll Nye kontrollregler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker har trådt i kraft fra 1.1.2013. Dette heftet inneholder informasjon som omfatter blandt annet: Gjennomføring av kontroll

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Endringer i byggekvalitet

Endringer i byggekvalitet Programmet Evaluering av plan- og bygningsloven Anna Næss Rolstad, Jacob Mehus, Vidar Stenstad og Viggo Nordvik Endringer i byggekvalitet Kvantitativ registrering av byggskadeomfang Rapport fra fase 1

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL- Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth, Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Tekna 9. april 2013 1 11 April 2013 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder

GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder GJENNOMFØRINGSPLAN OG UAVHENGIG KONTROLL - Konsekvenser for prosjekteringsleder Advokat Anders Evjenth Kluge advokatfirma DA anders.evjenth@kluge.no Trondheim 8. januar 2014 Kort om gjennomføringsplan

Detaljer

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll

Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Ny plan- og bygningslov (Pbl. 2008) Gjennomføringsplan og uavhengig kontroll Oslo 29. september 2011 Advokat Anders Evjenth, KLUGE adv. fa. DA anders.evjenth@kluge.no 1 I. Om gjennomføringsplan Gammel

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Praktiske konsekvenser for bransjen

Praktiske konsekvenser for bransjen Obligatorisk, uavhengig kontroll: Praktiske konsekvenser for bransjen Anders Kirkhus SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Krav om sentral godkjenning for uavhengig kontroll av utvalgte områder i (nesten)

Detaljer

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015

Tilsyn. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.09.2015 Tilsyn Del 1 Gjennomføring av tilsyn Innledning Publikasjonsnummer: HO-2/2012 Temaveiledningen er et hjelpemiddel for kommuner ved utøvelse av ulike

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven

Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven 1 Kvalitetssikring og kontroll i den nye plan- og bygningsloven Gustav Pillgram Larsen Assisterende direktør Statens bygningstekniske etat 2 Vi bryr oss om 3 NOU 2005:12 Formål med endringene Forenkling

Detaljer

Hvordan unngå prosjekteringsfeil

Hvordan unngå prosjekteringsfeil Hvordan unngå prosjekteringsfeil Sluttrapport Mindre prosjekteringsfeil gir lavere byggekostnader, mer forutsigbar byggeprosess og sikrere fremdriftsstyring av byggeprosjekter 1 INNHOLD: 1. MÅLSETTING...3

Detaljer

Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger?

Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger? Høye krav til energieffektivisering hva gjør vi med eksisterende bygninger? Problemstilling Totalt er ca 3.8 millioner bygninger registrert i Matrikkelen. Ifølge Enovas byggstatistikk for 2007 var det

Detaljer

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN

TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN TILSYN ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN BYGGETILSYNET FOR ØVRE ROMERIKE V/ARNE LØVBERG 20.01.2012 Kort historie I 1997 kom revisjonen av plan og bygningsloven Bygningskontrollen ble lagt ned Kommunene fikk

Detaljer

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider

Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Standard for kontroll av prosjektering og utførelse av byggearbeider Steinar Leivestad, Standard Norge September 2011 Kontroll har vært en naturlig del av våre standarder på byggeområdet helt siden starten

Detaljer

Tilsyn. Del 3 Vedlegg

Tilsyn. Del 3 Vedlegg Del 3 Vedlegg Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 25.08.2015 Del 3 Vedlegg Vedlegg 3.1. Funksjonskrav og tekniske løsninger Eksempler på hvordan funksjonskrav omsettes og fortolkes til ytelser

Detaljer

Veileder om uavhengig kontroll

Veileder om uavhengig kontroll Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.09.2012 Veileder om uavhengig kontroll 1 Innledning Denne veilederen er utarbeidet av Direktoratet for byggkvalitet. Veilederen beskriver anbefalt gjennomføring

Detaljer

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015

Uavhengig kontroll. Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Uavhengig kontroll Publikasjonsnummer: HO-1/2012 Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 2 1 Innledning Innledning Veiledningen beskriver

Detaljer