Brannsikkerhet i bygninger 15 Prosjektpresentasjon Arena Thor Heyerdahl Videregående Skole. Oslo 6. mai 2010 Audun Borg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brannsikkerhet i bygninger 15 Prosjektpresentasjon Arena Thor Heyerdahl Videregående Skole. Oslo 6. mai 2010 Audun Borg"

Transkript

1 Brannsikkerhet i bygninger 15 Prosjektpresentasjon Arena Thor Heyerdahl Videregående Skole Oslo 6. mai 2010 Audun Borg 1

2 Sammendrag Informasjon om bygget Risikoklasse, brannklasse etc. Brannstrategi Risikoanalyse Uønskede hendelser Rømningsanalyse SIMULEX Resultater Brannanalyse FDS Resultater 2

3 Informasjon om oppdraget Flerbrukshall Areal ca m 2 Idrettsarrangement (Larvik Håndballklubb) Konserter Etc. Tilknyttet THVS skolebygget Samspillskontrakt Felles ansvar Rådgivere, ARK og entreprenører kom inn på tidlig tidspunkt (konseptfase) Mulig noe høyere prosjekteringskostnader, men mer tilrettelagte løsninger. Arealeffektive og kostnadsbesparende løsninger. 3

4 Utforming 4

5 Bilder 5

6 Bilder 6

7 Brannstrategi Persontall: Virksomhet: Forsamlingslokale Risikoklasse iht. VTEK: 5 Brannklasse 3 Branntekniske premisser følger i hovedsak premisser for BKL 3 iht. VTEK. Fravik fra preaksepterte løsninger Bæreevne til takkonstruksjonen. Fagverk oppført uten brannmotstand. Redusert samlet fri bredde for rømningsveier. 0,8 cm per person medregnet personale og funksjonærer. 7

8 Branntegning Plan 1 8

9 Branntegning Plan 2 9

10 Branntegning Plan 3 10

11 Risikoanalyse Risikoanalyse ble gjennomført iht. NS 5814: 2008 Krav til risikoanalyser og NS 3901: 1998 Risikoanalyse for brann i byggverk. Bakgrunn og mål for analysen: Stort antall personer (THVS Skolebygget BKL4). Fravik fra preaksepterte løsninger. Dokumentasjon av valgte branntekniske løsninger. Sårbarhets analyse. Arbeidet startet opp allerede i 2006 med brukermøter. Selve risikoanalysen ble gjennomført som HAZID grovanalyse (Hazard Identification) 11

12 Risikoanalyse 12

13 Risikoanalyse Ytterligere oppdeling av sannsynlighetsklassene Brannbelastning i brannrommet (rangert fra 1 til 3) Tennkilder (rangert fra 1 til 3) Tilgjengelighet ift. hærverk / ildspåsettelse (rangert 1 til 3). Produktet av parameterne danner grunnlaget for sannsynlighetsklassen. 13

14 Risikoanalyse 14

15 Risikoanalyse Resultat Risiko for personer Hendelse 2a brann i Arena med svikt i brannalarmanlegget (ingen røykventilasjon). 15

16 Risikoanalyse Resultat Risiko for materielle verdier Hendelse på rødt området forutsetter svikt i branntekniske tiltak. 16

17 Rømningsanalyse Rømningsprinsipp Få retningsforandringer Rømningsveier korresponderer med eventuelt løst inventar (stolrader etc.) Ikke mer enn 3 minutter i kø Verifiseringsprinsipp Rømning fra hallen, tribuner og konsertoppsett ble simulert med programmet SIMULEX Sammenstilling av nødvendig tid til rømning (pluss sikkerhetsmargin) vs. tilgjenglig tid til rømning (FDS) 17

18 Rømningsanalyse Forflytningstid Kampoppsett: 280 sekunder Konsertoppsett: 420 sekunder 18

19 FDS Analyse Bakgrunn for FDS analysen: Fravik fra preaksepterte løsninger (rømningsbredde og bæreevne i taket). Utfordrende geometri (stort volum, balkonger) Mål med FDS analysen Beregne tilgjengelig tid til rømning Temperaturer i røyksøylen ved fagverk Arbeidsforhold for brannvesenet (innsatstid satt til 15 minutter) 19

20 Effekt (kw) Effekt (kw) Brannscenario To dimensjonerende brannscenario Scenario 1: 12,5MW brann i hallen (normal tilveksttid) Scenario 2: 1,5MW brann under tribune (normal tilveksttid) Brannen: Polyuretan (sotfraksjon 0,1) Akseptkriterier: Sikt: 10m over gulvnivå i plan 2. Temperatur: 500 C i røyksøylen over brannen Energiutvikling Tid (s) Energiutvikling Tid (s) Total Andel varmestråling Total Andel varmestråling 20

21 Geometri Scenario 1 21

22 Geometri Scenario 2 22

23 Røykventilasjon Termiske røykluker: effektivt areal 28 m 2 Tilluft via dører i fasaden 41 m 2 Mekanisk avtrekk (komfortventilasjon) 2 x m 3 /t Positiv effekt tidlig i brannforløpet Gunstige strømningsforhold i volumet 23

24 Resultat Scenario 1 (Sikt) 24

25 Temp. C Resultat Scenario 1 (Temperatur) Temperatur i fagverk Middel temp Tid (s) 25

26 Resultat Røykspredning 26

27 Resultat Scenario 2 (sikt) 27

28 Resultat Scenario 2 (sikt) 28

29 Resultat Scenario 2 (sikt) 29

30 Resultat Scenario 2 (sikt) 30

31 Tilgjengelig tid til rømning Scenario 1: 730 sekunder Scenario 2: 900 sekunder Sikkerhetsmargin 50 % (redusert til 30%) Nødvendig tid til rømning: 480 sekunder (plan 2), inkludert 60 sekunders reaksjonstid. Margin: 480 sek x 0,3 = 144 sek < tilgjengelig margin 250 sek ( ). 31

32 Takk for oppmerksomheten! 32