UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UNINETT. Fysisk infrastruktur fagdag. UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur"

Transkript

1 UNINETT Fysisk infrastruktur fagdag UFS 121 Retningslinjer for prosjektering av UH-bygg, IKT- og AVinfrastruktur Stein Ottar Nygaard 1

2 Et bygg blir til Kjennetegn for byggeprosjekter i UH-sektoren Mangler egen byggekompetanse og er avhengig av andre (Statsbygg, entreprenører, konsulenter) Mangel på erfaring fra byggeprosesser kan medfører frustrasjon og passivisering Stort tidsspenn fra start til slutt kan medføre utskifting av personell med tap av historikk/kompetanse/erfaring Innleide IKT-rådgivere kan ha god generell kompetanse, men mangle innsikt om UH-sektoren IKT-systemer/behov 2

3 Byggets rolle Definisjon av byggest rolle/funksjon: Egen institusjon Andre institusjoner I samfunnet En eller flere brukerorganisasjoner Avklar hvilket sikkerhetsnivå IKT-installasjonene skal ha: Basis nivå: Tilknyttes eksisterende campusnett Normal nivå: Kritisk for egen institusjons virksomhet Nasjonal rolle: Kritisk for andre institusjoners funksjon Et byggs infrastruktur (IKT-rom, kabling, strømforsyning, kjøling etc.) må gjenspeile byggets rolle og krav til sikkerhetsnivå for IKT-installasjoner. 3

4 Utfordringer i et byggeprosjekt Ledelsen har uklar definisjon av byggets rolle Ulike interne faggrupper blir ikke engasjert eller engasjeres for sent IKT-rom, auditorier og undervisningsrom er teknisk kompliserte og stiller andre krav til byggs utforming, konstruksjon og infrastruktur enn øvrige rom i bygget I hvilken grad tar utførende hensyn til sektorens krav? Hva er styrende for utførelse: Krav til rasjonell produksjon, budsjett og fortjeneste Byggherrens forventning /beskrivelse Feil og mangler skyldes ofte at byggherren og utførende har ulike oppfatninger av hva som skal leveres. Årsaken: Mangelfulle spesifikasjoner. 4

5 Organisering Styringsgruppe: Forum for samarbeid og beslutning Byggherre: Ansvarlig for teknisk/økonomisk gjennomføring Brukere: Viktig premissgiver i planprosessen, overtakelse og idriftsetting Utførende: - Arkitekter - Rådgivere - Entreprenører Styringsgruppe - Kunnskapsdepartementet (Oppdragsgiver) - UH-institusjon - Forsynings- og administrasjonsdepartementet - Statsbygg Byggherre Statsbygg Utførende - Arkitekter - Rådgivere - Entreprenører Bruker UH-institusjon 5

6 Prosjektfaser Programmeringsfasen, IKT skal bidra: Definisjon av byggets innhold med budsjett på overordnet nivå. Utførende vil kunne være en institusjons ledelse med bistand fra ulike brukermiljøer og eksterne konsulenter. IKT-systemer omtales ofte i generelle vendinger. Brukerorienterte IKT-rom (serverrom, backuprom, datasaler, auditorium, datalab, IKT-lager etc.) må programmeres. IKT-rom som er en del av infrastrukturen behøver ikke å inngå programmeringsfasen. Skisseprosjekt, IKT skal bidra og kontrollere: Arbeidet utføres ofte av eksterne konsulenter. Mer detaljert enn programmeringsfasen og alternative løsninger utredes. Konkluderer med anbefalninger. IKT-personell må synliggjøre behov/funksjoner og hvilke standarder (UFSer) som skal legges til grunn, samt kontrollere/korrigere skisseprosjektet før godkjenning. 6

7 Prosjektfaser Forprosjekt, IKT skal kontrollere og eventuelt korrigere Arbeidet utføres av eksterne konsulenter Baserer seg på valg som er gjort i skisseprosjektet Ytterligere detaljering av løsning/funksjoner IKT-personell må påse at alle behov er ivaretatt og riktige standarder er lagt til grunn. Detaljeringsgrad vil kunne være så høy at en totalentreprenør vil kunne gjennomføre prosjektet uten tilleggsinformasjon. Dersom totalentreprisemodell velges vil IKT-personell få minimal påvirkning i detaljeringsfasen og produksjonsfasen. Detaljeringsprosjekt, IKT har liten innflytelse Arbeidet utføres av eksterne konsulenter eller entreprenør ved totalentreprise. Arbeidet består i å utarbeide anbudsunderlag for innhenting av anbud, samt evaluering og inngåelse av kontrakt IKT-personell bør forlange innsynsrett for å påse at krav i forprosjektet er ivaretatt, samt deltakelse i evaluering av anbud. 7

8 Prosjektfaser Produksjonsfase, IKT har liten innflytelse I byggefasen har IKT-personell liten eller ingen innflytelse Det er viktig at IKT-personell følger opp IKT-installasjoner, men kan være vanskelig å få til Overlevering, IKT skal kontrollere IKT-personell bør delta aktivt i uttesting av IKT-systemer Kontroller opp mot egne spesifikasjoner / UFSer Utarbeide mangellister og sett tidsfrister Mangel på kontroll og avdekking av feil kan medføre at institusjonen må utbedre mangler for egen regning 8

9 IKT-personells arbeidsinnsats i ulike prosjektfaser Overlevering Produksjon Detaljering Forprosjekt Skisseprosjekt Programering 9

10 Rådgiveres tidsforbruk Programmerin g 5 % Skisseprosjekt 5% Forprosjekt 20% Detaljprosjekt (Hovedprosjekt) 50% Oppfølging Produksjon 18% As build 2% 10

11 Anskaffelser I byggeprosjekter vil det kunne være mange ulike typer anskaffelser Kontrahering av rådgivergruppe Arkitekt, RIB, RIV, RIE IKT må stille kvalifikasjonskrav Kontrahering av entreprenør Flere entrepriser (mange entreprenører) som styres av byggherren eks.: bygg, VVS, elektro Totalentreprise, dvs. flere entreprenører konkurrerer om samlet leveranse. Vinneren behøver ikke innhente anbud for de ulike fag/systemer. Bruk av Uninett rammeavtaler Fordel, sikrer bruk av materiell med god / anerkjent kvalitet, samt at UH-sektoren har kompetanse Skal rammeavtaler benyttes må dette nedfelles i programmeringsfasen, skisseprosjekt og forprosjekt, samt i eventuelt konkurransedokument for totalentreprise Dersom utstyr som anskaffes via rammeavtaler skal tiltransporteres totalentreprenør må det påregnes tilleggsbetaling for administrasjon / risiko. 11

12 Bygningsdeler NS3451 Bygningsdeltabellen Fastlegger inndeling i bygningsdeler og installasjonsdeler for systematisering, klassifisering og koding av informasjon som omfatter de fysiske delene av bygningen Sorterer bygningsdeler inntil 4 nivåer NS 3451 BYGNINGSDELTABELL RÅDGIVER HOVEDDEL FAG NR 2 Bygning Arkitekt 2 Bygning RIB (Rådgivende Ingeniør Bygg) 3 VVS-installasjoner RIV (Rådgivende Ingeniør VVS) 4 Elkraft RIE (Rådgivende Ingeniør Elektro) 5 Tele og automatisering RIE (Rådgivende Ingeniør Elektro) 6 Andre installasjoner RIE, eventuelt flere 7 Utendørs Felles del 12

13 Erfaring fra UiA ved Bjørn Lindemann Vi har jo en variant som kanskje blir mer aktuelt i fremtiden med det berømmelige OPS. Privat aktør som bygger bygget og UiA som leier. Byggeprosessen er vesentlig forskjellig fra en prosess mot Statsbygg, mer utvikling etter scrummetoden. Vi var tidelig inne med å komme med føringer og vedlagt relevante UFS-dokumenter (prerelease) fordi vi hadde vært med på utviklingsarbeidet og kjente det. Dette ble lagt ved skisseprosjektet, men så tilsidesatt av byggherren. Siden har vi brukt tiden på å kjempe inn igjen hver eneste krav vi har fått aksept for, men som da har medført tillegg i prisen. Så, dersom en ikke kommer i gang allerede når ledelsen tenker å bygge nytt og er med på "kammerset" før ideen fødes og kontrakter skal utformes for hva som skal være inkludert i prisen, ser jeg ikke hvordan en kan unngå vårt scenario i en eller annen form. Når IKT bør sette inn støtet? "Gå ut hardt og så bare øker på videre til en er i mål" tror jeg er dekkende. Her nytter det ikke å sove i timene og gå utbesluttsomt å se på hverandre å lure på hvem som skal ta ansvar. Grip den og tvihold på den, men få en viss aksept for det. I alle fall hos IT-sjef som vi gjorde. Vi lagde en liten gruppe (4 personer) som understøttet UiA's byggeprosjektleder i el og IT-saker. Da hadde vi en viss innflytelse og vi avlastet prosjektleder (vinn-vinn). 13

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR

RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UNINETT Fagspesifikasjon RETNINGSLINJER FOR PROSJEKTERING AV UH-BYGG, IKT - OG AV-INFRASTRUKTUR UFS nr.: 121 Versjon: Versjon 1 Status: Godkjent Dato: 23. 06. 2010 Tittel: Retningslinjer for prosjektering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. NBL Prosjekt nr. 107273: Overgang fra byggesak til driftsfase: Dokumentasjon og brannsikkerhet 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag og konklusjoner 4 1. Innledning 7 2. Mål 7 3. Problemstilling 7 4. Metode 10 5. Regelverk 10 5.1 Byggesakslovgivningen 11 5.2 Brann- og eksplosjonsvernloven 12 5.3 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007

I~1 I~( F? ~I!II~II. Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune. Rapport Desember 2007 I~1 I~( F? ~I!II~II Buskerud Kommunerevisjon IKS Unntatt offentlighet ifølge off. loven 4 Rapport Desember 2007 Gransking av byggeprosjekt Bergtun omsorgssenter i Nore og Uvdal kommune Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT:

Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport fra kvalitetssikring (KS2) av prosjektet Medisin og Helsefag Trinn II UiT: Rapport til Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet Rapport nr: 2009 0620 Ver 2.0, 8. mai 2009 Advansia AS, Det

Detaljer

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER

BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER BYGGEARBEIDER ERFARINGER MED ULIKE PROSESSER Av Svein Johnsen, Landbruk Nord Kostnadene for nye landbruksbygg kan variere mye innen samme region uten at dette kan tilskrives ulik kvalitet eller egeninnsats.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet?

hva hvorfor når SAMSPILLSENTREPRISE Veileder om er samspillsentreprise? samspillsentreprise? er samspillsentreprise egnet? Veileder om SAMSPILLSENTREPRISE En gjennomføringsmodell og samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på tidlig involvering av partene, dialog, tillit og åpenhet. hva er samspillsentreprise?

Detaljer

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015

Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Oslo Universitetssykehus - Utvidet revisjon Rapport Endelig versjon Utvidet revisjon: Byggeprosjekter ved OUS Revisjonsperiode: Januar mai 2015 Til: Kopi til: Oppdragsansvarlig: Revisjonsteam: Morten Reymert

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

Prosjektstyring - Lunner kommune

Prosjektstyring - Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 5-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Prosjektstyring - Lunner kommune Overordnet system for styring av byggeprosjekt For kontrollutvalget i Lunner kommune September 2008

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Ski kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ski kommune 02.06.14 RAPPORT 15/2013 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ski kommune

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt NORD. Vi skaper trygghet K O M R E V 0 FORVALTNINGSREVISJON Bø kommunes håndtering av investeringsprosjekt Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 ii Forord Kontrollutvalget i Bø kommune ved K-sekretariatet bestilte den 2.11.2009

Detaljer

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014

OUS arealtiltak. DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 OUS arealtiltak DP05 Akuttfunksjoner Ullevål Sluttrapport desember 2014 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Ny gjennomgang med PA ØD 17.04.2015 Etter gjennomgang med PA 04.02.2015

Detaljer

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013

Innhold. LCC basiskurs v 3.12.2013 LCC basiskurs Innhold Om kurspakken... 5 Kapittel 1 Livssykluskostnader. En innføring... 7 Innledning... 7 Hva er LCC?... 8 Refleksjonsspørsmål... 9 Hvorfor livssykluskostnader ved oppføring av bygninger?...

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Betryggende kontroll av byggeprosjekt HEMNE KOMMUNE DESEMBER 2011 - BETRYGGENDE KONTROLL AV BYGGEPROSJEKT - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Frogn kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Frogn kommune 18.02.13 RAPPORT 1/13 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune

Detaljer

Ut i fra vårt mål og dine behov har vi delt opp Mitt Norge Bygges i tre hoveddeler: Anbud entreprenører. Hoved-/Generalentreprenør.

Ut i fra vårt mål og dine behov har vi delt opp Mitt Norge Bygges i tre hoveddeler: Anbud entreprenører. Hoved-/Generalentreprenør. 2010-09-20 Manual Velkommen som bruker! Basert på den informasjonen vi har fått fra deg, har vi opprettet personlige profiler slik at du skal få så riktig informasjon som mulig til riktig tid. Du kan ha

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter

Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter ID-nummer: 0815101 Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter Eksamenskode og kursnavn: MAN 24361 Prosjektledelse Ut- og innleveringsdato:

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference

Lier kommune. Høvik/Stoppen skoleanlegg. Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett. Sammendragsrapport. Planning Reference Høvik/Stoppen skoleanlegg Usikkerhetsanalyse av prosjektets planer og budsjett Sammendragsrapport Better Planning Reference Worse Prokonsult AS Mai 2008 INNHOLD 1. SAMMENDRAG AV ANALYSEN...3 1.1 Bakgrunn,

Detaljer

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon

2 Referanser Eier System Nr Navn Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Komm. hjemmeside organisasjon Revisjon nr.1 Utarbeidet av: agk Dato: 11.05.13 Side 1 av 6 1 Hensikt/sammendrag Sørge for at gjennomføring i prosjekteringsfasen fram til anleggsstart skjer mest mulig kostnadseffektivt og med god nok

Detaljer

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit.

Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER. ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit. Husbanken KOSTNADER OG MARKEDSVIRKNINGER VED BYGGING AV OMSORGSBOLIGER ROLV LEA, cand. oecon. PÅL FØYN JESPERSEN, cand. polit., Asplan Viak AS 2 H2-62 ISBN 82-7261-1-8 FORORD I forbindelse med gjennomføring

Detaljer