Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS"

Transkript

1 Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

2 SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid? Skal vi irømmeirø i røyk k? Hvor robust er sikkerhetstiltakene?

3 HVA SKAL VI MED ET LEDESYSTEM? Sikre at alle kommer seg ut av bygget raskt, trygt og sikkert Ledesystem etableres IKKE for de enkelte aktører i byggesaken Prosjekterende Leverandører Installatører Service-selskaper (DV) Forsikringsselskaper

4 HVORFOR HAR VI NØDBELYSNING OG LEDESYSTEM Vi har nødbelysning og ledesystem som en ekstra beredskap når de ordinære systemene i en bygning ikke fungerer. Nødbelysningen og ledesystemet er altså ikke tenkt å være i bruk under en normalsituasjon. Betingelsen for at nødbelysning og ledesystem skal fungere, er at de leder personene riktig, gjennom sikker evakuering ut av bygningen raskest mulig. Hensikten er altså: Riktige valg Vinne tid

5 NÅR EVAKUERER VI? Evakuering skjer det av ulike grunner er farlig å være i bygningen, for eksempel ved: Strømsvikt Brann/røyk Trusler Oversvømmelser Gasslekkasjer Eksplosjonsfare Etc. (listen er faktisk ganske lang) I de fleste tilfellene blir strømforsyningen brutt.

6 BETYDNINGEN AV TID Uansett årsak til evakuering, handler det om å vinne tid. Hvis årsaken er brann, røykutvikling, annen kjemisk påvirkning, er den farlige situasjonen kombinasjonen mengde røyk/gass i kombinasjon med eksponeringstiden. Hvis årsaken er risiko for brann, eksplosjon eller annen kjemisk påvirkning, handler det om å komme seg ut før det blir farlig. Tid vinnes hvis: Evakueringen kommer i gang raskt Evakuerende forstår hva de skal gjøre Man ledes ut ved riktige veivalg (færrest mulig feil veivalg) Man kan bevege seg raskt

7 HVOR SKAL DET BENYTTES LEDESYSTEM? Teknisk forskrift (TEK10) med veiledning krever: RKl 5 og 6 Virksomhet der det er ansatte (Arbeidsmiljøloven) Store bygninger, bygninger for overnatting, bygninger med stort persontall, store og uoversiktelige brannceller, store avstander, mange retningsendringer, etc

8 TILRETTELEGGING FOR RØMNING OG REDNING (IV - 11) Sitat fra Teknisk forskrift ( 11) Byggverk skal utformes og utføres for rask og sikker rømning og redning. Fra branncelle skal det være minst én utgang til: sikkert sted, eller rømningsvei som har to alternative rømningsretninger g som fører videre til forskjellige rømningsveier eller sikre steder. I den tid branncelle eller rømningsvei skal benyttes til rømning av personer, skal det ikke forekomme temperatur, røykgasskonsentrasjoner eller andre forhold som hindrer rømning. Rømningsveier og atkomst til disse skal være lette å bruke og tilrettelagt for sikker rømning. Trappers funksjon som sikker rømningsvei skal ivaretas

9 TILRETTELEGGING FOR RØMNING OG REDNING (IV - 11) Sitat t fra Teknisk k forskrift ( 11-11) 11) Den tiden som er tilgjengelig g g for rømning, skal være lenger enn den tiden som er nødvendig for rømning fra byggverket. Det skal legges inn en tilfredsstillende sikkerhetsmargin. Fluktvei fra oppholdssted til utgang fra branncelle skal være oversiktlig og tilrettelagt for raskog effektiv rømning Skilt symbol og tekst som viser rømningsveier og Skilt, symbol og tekst som viser rømningsveier og sikkerhetsutstyr skal kunne leses og oppfattes under rømning når det er brann eller røykutvikling

10 TID I FORHOLD TIL BRANN Brannforløp Brann starter Mennesker reagerer Evakuering starter Alle er ute Tid

11 HVA BETYR DET I PRAKSIS? Valg av løsninger er avhengig av hva lov og forskrift krever: RKl 1, 2, 3 (små bygg, lite persontall, etc) -> Merking RKl 2, 3, 4 (store bygg, stort persontall) - > Som for RKl 5,6 RKl 5 og 6 (med røyk) - > Lavt- og høytsittende ledesystem RKl 5 og 6(uten røyk) - > Høytsittende ledesystem

12 NÅR TRENGER VI ET LEDESYSTEM? Ved rømning og evakuering som følge av en utløst t alarm der det ikke er tegn til branneller røykutvikling Ved rømning og evakuering ved bortfall av kunstig belysning Ved rømning og evakuering som følge av utforutsette hendelser som brann- og røykutvikling

13 HVA VAR MÅLET MED LYSKULTURS PUBLIKASJON NR. 7? Legge til rette for bruk av ledesystem på en måte som gagner g personsikkerheten Sørge for likeverdige konkurransevilkår uavhengig ggleverandørbransje Rydde til side misoppfatninger og vrangforestillinger knyttet til etterlysende ledesystem Sikre rådgivere, prosjekterende, produsenter og leverandører gode retningslinjer for bruk av ledesystem

14 NYTTE OG BEHOV FOR LEDESYSTEM Klart definerte rømningsveier som den enkelte kan oppfatte tidlig Entydig merking som bidrar til økt forflytningshastighet Begrense usikkerhet som kan lede til panikk Redusere muligheten og behovet for endring av fluktvei under evakuering på grunn av usikkerhet Bidra til å gi innsatsstyrken t raskere tilgang til bygget

15 HVOR SKAL DET MERKES? Innen selve branncellen Utganger fra branncellene Vises fra alle steder i rømningsveiene og være lesbare Plasseres lavtsittende

16 Hvem detaljprosjekterer et ledesystem? Brannteknisk rådgiver skriver et brannteknisk konsept der det stilles krav til at det skal være et ledesystem og henviser til NS3926, NS1838/NS-EN50172/Lyskultur Publikasjon nr. 7, etc samt etablerer en branntegning for hver etasje der rømningsveiene er skissert (skravert med grønt og med grønne piler) Elektrorådgiver detaljprosjekterer de elektriske ledesystemene mhp antall punkter, spenningsfall på kursene, antall kurser, etc Hvem beskriver/detaljerer hvor merkingen skal plasseres?

17

18 HVA MÅ EN DETALJPROSJEKTERING INNEHOLDE? Hvilke funksjoner et ledesystem skal dekke (rømning i røyk, mulig panikk, stort persontall på liten gulvflate, behov for avgrensning av fluktvei, etc) Hvordan de enkelte ledesystemkomponentene skal plasseres for å gi den ønskede effekten (hvor på gulvet, hvor på veggene, hvor i tilknytning til dørene, hvor i tilknytning til trappetrinn, etc) De materialvalg i bygget som har betydning for detaljeringen av ledesystemet (betong i gulv, etc)

19 Hva kreves av merking i en rømningsvei, rømningssone, fluktvei, etc. Hva kreves av detaljprosjektering mellom utarbeidelse av branntegninger og leverandørens detaljbeskrivelse?

20 Hvilke funksjoner skal et ledesystem dekke og hvilke type anlegg skal bringes inn i bygget for å ivareta sikkerheten?

21 Mange ledesystem mangler en detaljering i prosjekteringsunderlaget som sikrer en god og hensiktsmessig plassering av skilt, linjer, lamper, etc.

22 INSTALLASJONEN SKAL; oppfylle krav/ytelser etter aktuelt regelverk fungere som prosjektert og beskrevet etter utprøvde og anerkjente løsninger (preaksepterte løsninger) (offentlige veiledninger, standarder, private regelverk, leverandørenes anvisninger m.fl.), og/eller analyseløsninger (med prosjekteringsforutsetninger og lignende) beholde dekningsgrad og kapasitet som er tilfredsstillende også sett i forhold til ev. bygningsmessige i endringer, vesentlig endret drift virke som forutsatt også i forhold til andre installasjoner, som f.eks. talevarsling, låsesystemer eller lignende styrt av brannalarmanlegg

23 Pilretningen er ikke i henhold til ISO 7010

24 Kontrastforholdene er utilfredsstillende till d Leseavstanden er uakseptabel

25 Symbolikken er vanskelig å tolke

26 Fargekombinasjonen er i henhold til ISO 3864, men skiltutformingen er avvikende fra ISO 7010

27 Linjemerking

28 Plassering av skilt

29 Plassering av linje- merking

30 SKAL VI RØMME I RØYK? Tidligere het det at man ikke skal rømme i røyk. Så døde mange mennesker på grunn av røyk. I dag erkjenner man at man kan risikere å måtte rømme i røyk, men vi prøver å unngå det. Hvis en brann eller røykutvikling oppstår, skal vi alltid velge den veien ut som gir minst risiko. ik Derfor skal det alltid være to mulige fluktveier

31 NØD- OG LEDESYSTEMERS ROBUSTHET I en evakueringssituasjon er bygget i en unormal tilstand som i mange tilfeller påfører utstyret ekstra belastning. Utstyret må være så robust at det fungerer i den nødvendige tiden som trengs for å kunne evakuere bygget.

32 STRØMFORSYNINGENS ROBUSTHET Strømbasert nødbelysning og ledesystem er avhengig av en sikker strømforsyning i den tiden evakueringen tar. En viktig sikkerhetsfilosofi går ut på alltid å ha noe i bakhånd, om noe går galt. Det bør alltid være en form for dobbel sikring, selv om ikke alltid forskriftene krever det. Eksempler på dette er: Minimum i to nødlysarmaturer i samme rom, om en skulle svikte. Minimum to kurser som strømforsyning til nødbelysningen i samme rom Ekstra sikring av kabler som passerer flere brannceller Begrense antall nødlysarmaturer på hver kurs Osv. I tillegg kommer systematisk kontroll av systemet, slik at det faktisk virker når man trenger det.

33 HVA SKAL VI MED ET LEDESYSTEM I ET BYGG? Et ledesystem i et bygg, er byggets GPS som skal sikre at vi kan ta oss til sikkert sted på enkleste, raskeste og tryggeste måte.

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK "15/2290 Innspill TEK"

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK 15/2290 Innspill TEK DIBK "15/2290 Innspill TEK" FREMTIDIG FORENKLING AV BYGGTEKNISK FORKSKRIFT INNSPILL FRA RAMBØLL FAGNETTVERK - BRANN OG SIKKERHET Rambøll Norges fagnettverk for brann og sikkerhet gleder seg over at DIBK

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Fastsatt av Produkt- og Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 6. november 1998 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner

Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Nr. 2006:4 Arbeid med informasjonssikkerhet; fra juss til styring og rutiner Skrevet på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Forord Statskonsult viderefprte i 2005 sitt flerflrige arbeid

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363

Mal for kommentarer Dato: 2012-08-15 Dokument: N 363 3.1) SB Generelt Se vedlagte kommentar N 328. SK Mandat (I høringsnotat) Pkt.1, sist i første avsnitt standard rapportmal Ge/te De har behov for en mer presis standard enn NS 3424:1995 og er i hovedsak

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

DEL B: Bruksanvisning

DEL B: Bruksanvisning DEL B: Bruksanvisning 1. VEILEDNING... 5 2. DEFINER EVAKUERINGSOBJEKTET... 6 3. DEFINER BRANNSCENARIER... 7 4. DEFINER BEREGNINGSSONER... 8 5. BEREGN TILGJENGELIG EVAKUERINGSTID... 9 5.1 Forhåndsberegnede

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser

Arbeidstilsynet. Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser Arbeidstilsynet Er du byggherre? Arbeidstilsynet Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser 1 Innhold 3 Byggherreforskriften 4 Byggherrens ansvar og plikter/oppgaver 7 SHA-koordinatorens

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter

Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Veiledning om bruk av barrierer for jernbanevirksomheter Utgitt februar 2015 Innhold 1 Bakgrunn... 3 2 Hensikt... 3 3 Omfang... 3 4 Sentrale regelverkskrav... 3 5 Hva er en barriere?... 5 5.1 Definisjoner

Detaljer

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge?

Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Rapport fra Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Hvordan er kvaliteten på sprinkleranlegg i Norge? Opplysningskontoret for sprinkleranlegg Sekretariat i Norsk brannvernforening Postadresse: Postboks

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer