Verdens beste ledere - eller bare en myte?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdens beste ledere - eller bare en myte?"

Transkript

1 Verdens beste ledere - eller bare en myte? Konferanse om helsefremmende arbeidsplasser Arbeidsmiljøinstituttet Terje Osmundsen, Ansvarlig redaktør, Mandag Morgen

2 Introduksjon 54,9% No

3 Mandag Morgen ledernes nye verktøy Ukebrev: Skarpe analyser om aktuelle tema Arena: Ledernettverk, tenketank, seminarer Analysebank: Unik elektronisk kunnskapsbase -Alle topplederne hos våre kunder leser Mandag Morgen Rune Mørck-Wergeland, DNs mediepanel, 31.des 2005

4 Bombardert med påstander og undersøkelser om norske ledere

5 Norsk økonomi går så det suser, men kjenner vi årsaken? Økonomisk vekst Økt verdiskaping pr.sysselsatt Produktinnovasjon = Nye produkter og tjenester Prosessinnovasjon = Økt produksjon Ressursknapphet =Økte enhetspriser

6 Hva skal jeg snakke om? Finnes det en skandinavisk ledelsesmodell?

7

8 Felles verdier er grunnlaget

9 Hva betyr verdiene?

10 Fra verdier til styrkeposisjoner

11 Is there a Scandinavian model? S can d in avian co m p an ies are ro le m o d els fo r th e future because they respect their employees. Low distance from top to bottom is fundamental for the knowledge sharing, networking and partnering that is essential to knowledge- in ten sive co m p an ies. Anders Knutsen, chairman of the Danish G o vern m en t s B u sin ess C o u n cil an d fo rm er C E O of Bang & Olufsen

12 Skandinaviske ledere prioriterer medarbeidere Source: Mandag Morgen/The Øresund Region survey of 500 scandinavian leaders, june 2004

13 Scandinavian management under pressure Source: Mandag Morgen/The Øresund Region survey of 500 scandinavian leaders, june 2004 s

14 Egenvurdering Source: Mandag Morgen/The Øresund Region survey of 500 scandinavian leaders, june 2003

15 Sterke og svake sider?

16 Den norske lederen sterke sider Teamorientert Åpenhet Involvering Egalitær/ uformell Forsiktig Konsensus

17 Den norske lederen svake sider Teamorientert = Ansvarsfraskrivelse Åpenhet = Naivitet Involvering = Prosesstung Egalitær/ Uformell = Udisiplinert Forsiktig = Defensiv Konsensus = Utydelig ledelse

18 Hva skal jeg snakke om? Finnes det en skandinavisk og norsk ledelsesmodell? Norske ledere sett nedenfra

19 Om undersøkelsen Samarbeidspartnere: The Performance Group Gjensidige Forsikring CatalystOne Solutions Adecco Web-undersøkelse utført av MMI intervjuet i perioden 6. til 13. mars 2006 Utvalget er mellom 25 og 67 år Utvalget er i arbeid, men ikke øverste leder selv Vektet på kjønn, sektor og alder

20 Uforløst potensial

21 Fag fremfor ledelse Nærmeste leder Snittkarakter Fagkunnskap 4,69 Generell samfunnskunnskap 4,47 Resultatorientert 4,36 Troverdig 4,31 Målrettet 4,25 Toppleder Resultatorientert 4,26 Målrettet 4,15 Fagkunnskap 4,05 Beslutningsdyktig 4,03 Ambisiøs 4,00

22 Krevende ledere er bedre ledere L ed eren m in * får m eg o fte til å p restere b ed re en n jeg selv tro r jeg kan * Nærmeste overordnede Lederskap Ja Nei Tydelig visjon Inspirerende Langsiktig Fremtidsrettet Initiativrik Informasjon til ansatte Tillit ledelse/ansatte Troverdig Empatisk Omsorgsfull Skaper godt miljø Resultater Ja Nei Målrettet Effektiv Resultatorientert Beslutningsdyktig Ambisiøs Gjennomslagskraft 63 47

23 Ønsket lederkompetanse Lederegenskap Andel svært viktig Kommunikasjonsevne 88 Evne til å skape entusiasme blant medarbeiderne 84 Beslutningsdyktig 83 Viser ekte interesse for sine medarbeidere 77 Gjennomføringsevne 75 God til å strukturere arbeidet og utvikle prosesser/rutiner 61 Fagkunnskap 61 Fremtidsrettet 60 Klargjøre forventninger til den enkelte medarbeider 57 Viser empati/medfølelse 52

24 Eksempel på tilbakemeldinger Under halvparten har avtalt konkrete mål med sin leder Kun en tredel har avtalt en konkret utviklingsplan Bare hver fjerdedel opplever at avtalte mål og planer følges opp fra ledernes side

25 Takknemmelige kvinner Informasjon Initiativrik Fremtidsrettet Langsiktig Inspirerende Formidler visjoner tydelig Kvinne Mann Totalt %- andel som svarer bra og svært bra. (Skala fra svært dårlig, 6 svært bra. Antall fra 4 tom.6 er medtatt.

26 Takknemlige kvinner Mer tilfredse med lederne både mannlige og kvinnelige ledere God kommunikasjon Blir sett og hørt Får mer tilbakemelding

27 Marginaliseres Ansatte som er 50+: Mindre lyttet til Føler de ikke får nok oppmerksomhet Mindre systematiske medarbeidersamtaler med evaluering, konkrete mål og utviklingsplan Oppfordres ikke til å delta i beslutningsprosesser

28 Store virksomheter leder best Gjennomslagskraft Ambisiøs Beslutningsdyktig Resultatorientert Målrettet Fremtidsrettet Langsiktig Over 200 ansatte Totalt Tydelige visjoner Lederens troverdighet Tillit ansatte/ledere Info til ansatte

29 Store virksomheter leder best Avtaler konkrete mål fremover Evaluerer innsatsen min rberedt til medarbeidersamtale Over 200 ansatte Totalt rberedt til medarbeidersamtale Medarbeidersamtale årlig

30 Bransjeforskjeller H else/so sial: F o rb ed rin g sp o ten sial Mindre tillit ledelse/ansatte, lederne mindre troverdige, de ansatte mindre lyttet til, lederne mangler fagkunnskap, samfunnskunnskap, menneskekunnskap, ledelseskunnskap, gjennomslagskraft, lite resultatorienterte, effektive og ambisiøse, ansatte vet ikke nok om kriterier man måles etter, lederne ikke tydelige på forventinger til de ansatte Bank/forsikring/finans: I særklasse Medarbeidersamtaler og mål for hver enkelt medarbeider, lederne med god lederkunnskap, kommunikasjonsevne, generell samfunnskunnskap, resultatorienterte, ambisiøse, vet hva de ansatte kan, vet hvordan de måles, tydelige og regelmessige tilbakemeldinger

31 Andre resultater Utdanning: Mer tilfredse med lederne jo høyere utdanning Grunnskoleutdannede: Mindre tilfredse med lederskapet, mindre sett og hørt, mindre medarbeiderutvikling Offentlig/privat sektor: Frivillig sektor betydelig mer fornøyd med lederne enn andre Privat sektor litt mer fornøyd med lederne enn snittet Kommune/fylkeskommune mest misfornøyde Staten jevnt med snittet Lønn: De med høyest lønn (over 1 mill) er gjennomgående mer misfornøyde med lederne sine på omtrent alle parametre

32 Tre utfordringer Utfordrer ikke medarbeiderne stort uforløst potensial Managers, not leaders undervurderer medarbeidernes behov for motivasjon og å bli sett som individer Topplederknipen scorer dårligere enn nærmeste leder, særlig utfordring i lederrollen

33 Lederundersøkelse 2005: Hva vet vi om medarbeiderne?

34 Norske ledernes forbedringspotensiale? Nordmenn er fremdeles trauste og noe tilbakeholdne når det gjelder de sidene ved lederskapet som krever at man byr på seg selv, og er nysgjerrig og anerkjennende. Det er i dette rommet kreativiteten stimuleres og mobilisering av talenter skjer. Vi møter dessverre altfor ofte ledere i Norge som er mer opptatt av å være uangripelige enn av å gå nye veier. Kjetil Ørbeck, The Performance Group

35 Hva skal jeg snakke om? Finnes det en skandinavisk og norsk ledelsesmodell? Norske ledere sett nedenfra Ledelse av kunnskapsbedrifter noen perspektiver

36 etter min ære i å gjøre jobben skikkelig meg er det viktigst å ha det gøy på jobb V i er alle ku n n skap sarb eid ere som jeg ikke kan identifisere meg med sørge for at jeg får en interessant jobb Jeg trives best når jeg har stort ansvar ter for mye ansvar til den enkelte ansatt t som ofte blir negativt omtalt i mediene g vil selv disponere tiden min på jobben sterk tilknytning til bedriften jeg jobber i jeg jobber i har et tydelig verdigrunnlag 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Enig Verken enig/uenig Uenig Kilde: Mandag Morgen/Zapera

37 Kilde: Akademikerne

38 Noe å tenke på 1 Employee Ownership Companies Again Dominate Best 100 Companies List More than half of the for-profit corporations on the Great Place to Work Institute's "100 Best Companies to Work For in America" list have broad-based employee ownership, Of the 85 companies that are not nonprofits or professional partnerships, 48 had some kind of employee ownership plan: 12 gave options to most or all employees in the last year, 43 had employee stock purchase plans (ESPPs), and 18 had ESOPs. Ten of the companies with broad-based option plans also had ESPPs and the other two had ESOPs. Eleven of the 18 ESOP companies had ESPPs as well. This does not count companies that have employer stock in their 401(k) plans. Six of the companies are majority employee owned (W.L. Gore & Associates, TD Industries, Publix Supermarkets, PCL Construction Enterprises, CH2M Hill, and Quad/Graphics).

39 Noe å tenke på 2 Kilde: World at Work Journal, 1Q 2006

40 Eksempel Talentfabrikken Aker Verftsindustri: Fra dødsdom til industrieventyr Hemmeligheten en helt unik bedriftskultur Den skandinaviske modellen Ikke bare teori. --Den norske og skandinaviske væremåten preger konsernet, gjør at vi har en veldig åpen, direkte og involverende lederstil, som gjør det lett å lære av hverandre og hente ideer på tvers av landegrensene Jurgen Kunneman, konserndirektør,

41 Jakten på den medarbeiderdrevne virksomheten: To eksempler

42 En eierskapsrevolusjon på gang Tre viktige kjennetegn: Betydelig eierskap Eierskapskultur Desentralisert forretningsdisiplin

43

44 Takk for oppmerksomheten! The real voyage of discovery consists not in seeking new landscapes, but in h aving new eyes Marcel Proust

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede

European Employee Index. Veien til høyere arbeidsglede European Employee Index Norge 2012-13. årgang Veien til høyere arbeidsglede Les om norske arbeidstakeres arbeidsglede og hvordan du kan øke de ansattes engasjement i din virksomhet Leder Nordmenn har det

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

19.09.2013 VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN

19.09.2013 VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN VISJON VI LEDER OG TRENER BEST I VERDEN 1 FORUTSETNING YDMYKHET NYSGJERRIGHET KOMPETANSEOVERFØRING PÅ TVERS UTHOLD AT STYRKE SPENST BEVEGEL MENTALT ATF/HOLD TID KOMM KONFLIKT MILJØ STØTTEAP FAKTORISERING

Detaljer

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT

POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT POLITI- OG LENSMANNSETATENS MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2013 HOVEDRAPPORT 1 OM UNDERSØKELSEN 2013 Undersøkelsesperiode: Januar-Februar 2013 Metode: Elektronisk web-undersøkelse (CAWI) Samlet svarprosent: 75

Detaljer

Finnmark i kunnskapsøkonomien

Finnmark i kunnskapsøkonomien Finnmark i kunnskapsøkonomien Finnmarkskonferansen 2006 6.september 2006 Mandag Morgen v/terje Osmundsen, ansvarlig redaktør www.mandagmorgen.no terje.osmundsen@mandagmorgen.no Introduksjon 54,9% No Mandag

Detaljer

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere

PAMA. Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse. Et portrett av dagens ledere PAMA Proffice ArbeidsMarkedsAnalyse Rapport 19 Juni 2014 2300 bedriftsledere og arbeidstakere i ny undersøkelse: Et portrett av dagens ledere Myke, norske ledere. Kvinners og menns vei til lederstolen.

Detaljer

Vil fortsatt ansette

Vil fortsatt ansette perspektiver på arbeidsmarkedet nr. 3 212 2 Forsiktig framover Optimismen holder stand i Norge, men internasjonalt er det fortsatt mange tegn på nedkjøling av økonomien, og usikre tider for dem som søker

Detaljer

KPMGs Topplederundersøkelse

KPMGs Topplederundersøkelse samtaler med norske næringslivsledere KPMGs Topplederundersøkelse 2013 kpmg.no Innhold KPMGs Topplederundersøkelse 2013 Et kort innblikk i undersøkelsen Norge må satse på infrastruktur og utdanning 6 Færre

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

«Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen

«Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen «Mangfoldsledelse» og innvandreres tilknytning til arbeidsplassen Gro Mjeldheim Sandal, Hege Høivik Bye, Tonje Fyhn og Valeria Markova Society and workplace diversity group Institutt for samfunnspsykologi

Detaljer

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy

Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen. Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Heidi Lien Hilde Elisabeth Lorentzen Medarbeidersamtalen - et ledelsesverktøy Masteroppgave i styring og ledelse (MSL300) Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for samfunnsfag Oslo 2012 Sammendrag Temaet

Detaljer

En optimal start på din karriere innen Management Consulting

En optimal start på din karriere innen Management Consulting En optimal start på din karriere innen Management Consulting Vi hjelper virksomheter med å ta riktige strategiske beslutninger og implementere løsninger som gir varige resultater Capgemini Consulting er

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen

HRNORGE. Ledelse som skaper resultater. Større arbeidsglede på arbeidsplassen. Tillit til ledelsen på tross av krisen Norge 2009 Ledelse som skaper resultater Arbeidsglede i forandringstider 1 Større arbeidsglede på arbeidsplassen I krisetider øker medarbeidernes støtte til bedriften / s. 4-5 Tillit til ledelsen på tross

Detaljer

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS

Arbeidsglede virker. Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS 1 Arbeidsglede virker Hovedorganisasjonen Virke og Ennova AS Arbeidsglede smitter! 3 Hvorfor arbeidsglede? Vi har alle hatt mandager hvor det har vært tøft å stå opp og gå på jobben. Likevel svarer faktisk

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang

Norge best i verden HRNORGE. TEMA: Det daglige arbeid. Norge 2010-11. årgang Norge 2010-11. årgang 3 Norge best i verden TEMA: Det daglige arbeid - Med fokus på arbeidsoppgavene - Nye krav til lederne - En god medarbeidersamtale er gull verdt - Lønnsomt å forebygge sykefravær -

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt

Tjener på mangfold. KarrIere & utvikling BONUS TRØBBEL TALENT- JAKT: Hvordan selge seg selv. Sjefen som coach. Tenk utradisjonelt Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet KarrIere & utvikling 9. UTGAVE - AUGUST 2008 DEN NYE LEDERROLLEN: MERKEVAREBYGGING: KOSTBAR TURNOVER: Sjefen som coach Mye av opplæringsvirksomheten i norske

Detaljer

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014

Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere. Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 Mediabemanning Status 2014 Attraktive arbeidsplasser Populære ledere Lønnsutvikling Rekrutteringsråd 2014 BRANSJEUNDERSØKELSEN 2013 INNHOLD S.3 INNLEDNING S.6 STATUS 2014 S.10 ATTRAKTIVE ARBEIDSGIVERE

Detaljer

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN

Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN 1 Kundenes holdning til mindre og mellomstore energibedrifter, medlemmer av KS Bedrift og FSN TNS Gallup mai 008 TNS Gallup Energi Fakta om undersøkelsen Resultatene i denne rapporten er basert på intervju

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

I am driven by passion. Våre adferdsverdier. unleash the potential INSPIRE ME. As you grow. IKEA grows

I am driven by passion. Våre adferdsverdier. unleash the potential INSPIRE ME. As you grow. IKEA grows THINK INSPIRE ME unleash the potential yes I am driven by passion Våre adferdsverdier is an emotion As you grow IKEA grows INSPIRE ME Verdiene som holder drømmen levende empower me! wonderful future På

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer