Del 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Del 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet"

Transkript

1 Del 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet BookNorway? Forretningsplan og avtaler 1

2 Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet BookNorway? Forretningsplan og avtaler Ved Elisabeth Heyerdahl Jensen, BIT Reiseliv Hvordan blir bedriftene og destinasjonene i Fjord Norge bookbare i den nasjonale løsningen? Hva slags bookingsystemer har bedriftene og destinasjonene i Fjord Norge i dag? Hvilke erfaringer har dere? Debatt og spørsmålsrunde. Ved deltakerne i fellesskap med Marcel Niederhauser og Kjell Galstad Arbeidslunsj BookNorways Verktøykasse Hva trenger du å vite om teknologi, krav til pakking, rundturer og mye mer. På denne samlingen gjennomgås det første utkastet til Kassa hjelp oss med å gjøre den så god og nyttig som mulig for dere. Ved deltakerne i fellesskap med BIT Reiseliv Pause Programmet kl Eksempel fra Bergen vært mal for hele turneen, med lokale tilpasninger Innholdsprosjektet krav og øvelser Hvorfor gjennomføres et stor Innholdsprosjekt som en del av det nasjonale bookingprosjektet? Hvorfor blir validering av informasjon så viktig? Øvelser i hvordan skrive korte ingresstekster som bare inneholder det kunden trenger for å kjøpe. Opplæring i registrering av informasjon i Tellus Destinator (tekst og bilder) i henhold til de kravene som er utarbeidet for Nasjonal Booking. Ved Kjell Galstad Oppsummering Hva har du fortsatt ikke fått svar på? 2

3 Forretningsplanen for BookNorway 3

4 Bakgrunn (s.1 1) BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne få til en nasjonal bookingfunksjon. Dette fordi internasjonal distribusjon er komplisert og kostbart, og store globale aktører utnytter sine volumer og posisjon, og tar seg godt betalt. I Regjeringens Reiselivsstrategi (Verdifulle opplevelser 2007) ble initiativene fulgt opp: Regjeringen vil sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser og vil bidra til utviklingen av en nasjonal bookingløsning for reiselivsnæringen. s.24 Forum for Reiseliv (FFR) utarbeidet et forprosjekt i 2008 for valg av teknisk løsning, etablering og drift av Nasjonal Booking. Visit Technology Group blir valgt som leverandør etter FFRs anbudsrunde. BIT Reiseliv ble våren 2009 anmodet av Innovasjon Norge og Forum for Reiseliv om å overta ansvaret for arbeidet med den nasjonale bookingløsningen. BIT Reiseliv er et utviklingsprosjekt med NHO Reiseliv som prosjekteier i samarbeid med HSH. Når utviklingsprosjektet er avsluttet, skal videre drift og utvikling skje gjennom etablering av et eget selskap BookNorway AS (u.s.) fra 1. kvartal FFR forutsatte i sitt forprosjekt at næringen skal ha aksjemajoriteten, «de store tar ansvar» og at eksterne investorer som Investinor kan ha inntil 49 %. 4

5 Premissene for etablering av BookNorway AS (s.1 1) Skal drives etter sunne økonomiske prinsipper med handlingsrom for risiko, drift og kontinuerlig videreutvikling av forretningskonseptet. Avkastningen på et nivå som sikrer at både næringen, som skal ha minimum 51 % av aksjene, og profesjonelle eksterne aksjonærer som Investinor ønsker å gå inn. Deler av overskuddet kan tilbakeføres bedriftene gjennom en reduksjon av distribusjonskostnadene når kravene til forsvarlig drift og avkastning er tilfredsstilt. Innovasjon Norge, landsdels- og destinasjonsselskaper skal sammen med bedriftene ivareta felles markedsaktiviteter. BookNorway skal ikke bli, eller bli oppfattet som, en konkurrent til disse. BookNorway skal ikke bygge egen merkevare. Bearbeidelse av kundedatabaser skal kun skje etter avtale og i samarbeid med kundene (VisitNorway og andre reiselivsportaler). BookNorway har en fireårig avtale med VisitNorway, noe som gir selskapet et meget solid fundament for driften de første oppbyggingsårene, frem til stabil lønnsomhet som er budsjettert fra år 3 og utover. 5

6 Visjon (1 1) BookNorway skal gjøre VisitNorway bookbar gjennom en enkel, pålitelig og kostnadseffektiv bestillingsløsning med det mest komplette tilbudet av norske reiselivsopplevelser. Tillit til Book Norway som en enkel og kostnadseffektivt distributør skal bidra til at et økende antall produkteiere vil bidra med bookbare kvalitetsprodukter VisitNorway og andre reiselivsportaler. 6

7 Hvem har ansvaret og gir føringene for det nasjonale bookingprosjektet? (1 2) Styringsgruppen i BIT Reiseliv og interimsstyret for BookNorway AS (u.s) Knut Almquist, NHO Reiseliv, Leder Per Arne Tuftin, Innovasjon Norge Rolf Forsdahl, HSH Hilde C. Solheim, HSH Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling Kristian Jørgensen, Fjord Norge Pål Semb Johansson, Rica/FFR Frid Fastbø, Hurtigruten/FFR Observatører Ragnar Heggdal, NHO Reiseliv Arne Østreng og Roald M. Johannessen, Innovasjon Norge Fagstyret for BIT Reiseliv 2010 Jørn A Jensen, FRAM Arrangement/ HSH Katrine Mosfjeld, VisitOSLO Marit Sølsnæs, Visit Sørlandet Booking AS Yanni Vikan, Destination Lofoten Gjertrud Couthino, Bergen Reiselivslag/Fjord Norge Marcel Niederhauser, NCE Tourism/Fjord Norge Roger Granum, Wellegruppen Per Glomså, De Historiske Jorunn Svidal, Thon Hotels Susanne Lindqvist, Choice Hotels Torkel Lappegård, NSB Jorge Barbosa, Color Line Jens Jore, Norwegian Observatører Johannes Devik Brekke, NHD Arne Østreng, Roald Magne Johannessen, Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge Arne Glenn Flåten, VisitSognefjord, NHO Reiseliv/ BIT Reiselivs representant i VisitNorways Referansegruppe 7

8 BIT Reiseliv pilotbedriftene NordNorsk Reiseliv Roger Johansen Tlf: VisitSørlandet Heidi Sørvig Tlf: VisitOSLO Tord Baklund Tlf: Telemarkreiser Irene Siljan Vestby Tlf: Trøndelag Reiseliv Line Samuelsen Tlf: Destinasjon Geilo Anne Varden Tlf:

9 Del 2 Forretningskonsept (2 1) BookNorways er basert på en switch som muliggjør online bestilling av et bredt tilbud av norske reiselivsprodukter. BookNorway blir en internasjonal distributør for sine kunder VisitNorway og andre reiselivsportaler, som vil nå et stort nasjonalt og internasjonalt marked. Modellen nedenfor synliggjør BookNorways forretningskonsept og plassering i verdikjedene 9

10 Produkteiere (2 1) Regionale og lokale overnattingsbedrifter, aktiviteter, opplevelser og events i løsningene fra TellusGuestMaker Booking, CityBreak, Restech og VisBook er potensialet bedrifter Nasjonale/internasjonale aktører ved lansering av BookNorway Hotellkjeder: Rica Hotels, Choice Hotels, Scandic Hotels, Thon Hotels, De Historiske, First Hotels, Radisson Blu, Best Western Hotels Transport: Color Line, Fjord Line, Hurtigruten, Norwegian, SAS/Widerøe. I tillegg pågår utredning for Stena Line + ca 400 internasjonale flyselskaper og ledende bilutleieselskaper via Amadeus. 10

11 For Produkteierne dekker BookNorway følgende behov (2 2) Gir tilgang til et større marked uten egne, nye investeringer i teknologi. Produkteier betaler kun for reservasjoner som mottas, og ingen tilknytningsavgift. BookNorway vil være den innholdsmessig mest komplette og troverdige bestillingsløsningen for reiser til og i Norge, og representere en kostnadseffektiv distribusjon. Operatør (teknisk arrangør) for reiser til/i Norge, med lovregulert forbrukeransvar. Dette forbrukeransvaret kan også ivaretas på vegne av destinasjons-/landsdelsselskapene. Administrasjonsrolle clearing-sentral for transaksjoner og betalingsstrømmer. BookNorway bidrar til opprettelse av landsdekkende standarder kvalitetssikrer innhold og språk i produktpresentasjonene tar rolle som nasjonal, teknisk arrangør 11

12 Servicesenter (2 2) Et servicesenter for håndtering av om-/avbestillinger og manuelle bestillinger blir outsourcet, og blir selvfinansierende. Dette servicesenteret vil håndtere kunder (reisebestillere) med behov for manuell hjelp til bestillinger, endringer og avbestillinger. Anbudsdokumenter ble sendt ut til et 30 tall potensielle deltagere, og valget falt tilslutt på Røros Flyservice. Selskapet tilfredsstiller alle de formalia krav som er satt i anbudsinnbydelsen og fremstår som et velfungerende fullservice reisebyrå med god erfaring rundt alle relevante arbeidsoppgaver, inkludert håndtering av flybilletter og reservasjon av turistprodukter. 12

13 Forretningsmodell Utgangspunktet fra Forum for Reiseliv var rimelig distribusjon basert på transaksjonskostnader. Det har vært jobbet med forskjellige modeller siden i vår. Mange og lange diskusjoner bekreftet at det er vanskelig å finne et «rettferdig» nivå. Provisjon er fortsatt bransjestandard også i online-kanaler. 13

14 Provisjonsinntekter År Alle tall basert på bestillinger 1,5 produkter pr bestilling 1,8 personer pr bestilling Provisjoner Antall Kostnader Leverandør Andel bestillinger Verdi Omsetning 5,0 % Overnatting 51 % Ferge 7 % Hurtigruten 3 % Leiebil 3 % Aktiviteter 9 % Pakker 8 % Destinasjonspass 3 % Nye produkter NSB, buss 800 etc.,. 3 % Kostnad kunde Fly Amadeus/Norwegian 13 % Provisjoner manuelle bestillinger Totalt 100 %

15 Kommentarer Inntektsmodellen BookNorways foreslåtte provisjonsmodell og nivåer er primært basert på et generelt provisjonsnivå på 5 % på online bestillinger og 8% på manuelle bestillinger (via Servicesenteret). I tillegg belastes produkteier kredittkortkostnader anslått til 2 %. Maksimalbegrensning for provisjonsstørrelse på kr 500. pr. produkt solgt. Det betyr at den enkelte produkteier aldri har en distribusjonskostnad på mer en kr 500. pr. bestilling (uansett antall deltagere). Provisjon beregnes av brutto beløp (hva kunden betaler) Håndtering av merverdiavgiften er komplisert og under utredning. Bl.a. må avklaringer gjøres i forhold til om det er produktets mva sats eller servicefunksjonens pålagte mva som skal legges til grunn.. 15

16 BookNorway Eierskapsmodell 16

17 Mål Eierskapsmodell Eierskapsstruktur FFR / Store bedrifter Øvrig reiseliv Investinor inntil 49 % Sum 6,0 mill 2,0 mill 7, 5 mill 15,5 mill Aksjepålydende: NOK Emisjon Prospekt for bli utarbeidet i løpet av desember i samarbeid med Bull &Co Advokater Utsendelse primo januar frist for tegning Selskapet blir etablert i løpet av 1. kvartal 2011 Jakten på daglig leder pågår målet er å ha en kandidat klar i februar 17

18 Bemanning Organisering Samlet må selskapet dekke følgende fag/kompetanseområder (ikke prioritert rekkefølge): Bred erfaring med online-salg. God oversikt over aktørene i norsk reiseliv, godt nettverk. Velutviklet kremmerånd og dokumenterbare resultater. Høy IT-kompetanse og evne/kunnskap til å tilpasse selskapets produkter og tjenester til raske endringer og nye utviklingstrekk (ny funksjonalitet, nye distribusjonskanaler). Forbrukeradferd /kundens reisesyklus, nasjonalt og internasjonalt. Erfaring fra produksjon/salg av reiser og pakker, helst også godt kjennskap til det norske reiselivsproduktet. Administrasjon, med sterk økonomistyring. Serviceinnstilling som sikrer at selskapet er til for kundene. Det er budsjettert med 5 ansatte. 18

19 Adm. direktør Ledelse av selskap med mange eiere og samarbeidspartnere fra små og store bedrifter som både konkurrerer og samarbeider. Erfaring og dokumenterbare resultater fra online salg, innovasjonsselskap Erfaring/kunnskap om dagens og fremtidens teknologi med utgangspunkt i kundebehov for brukervennlige, nettbaserte tjenester. «Kremmer». Høyere utdannelse. Ledererfaring. God på nettverk/relasjonsbygging. God skriftlig og muntlig formuleringsevne norsk og engelsk. Handlekraftig. 19

20 Avtaler 20

21 Avtalekartet BIT Reiseliv/BookNorway AS (u.s.) 1. Systemutviklingsavtaler 2. Drift, distribusjons og salgsavtaler 3. Merkantile og adm. avtaler Servicesenter Forbruker/ Reisebetingelser BIT Reiseliv AS og/eller BookNorway AS (U.S.) D. Driftsavtaler VTG VTG Geodata Andre ITleverandører Landsdels / destinasjonsselskap Innholdsleverandører Landsdels / dest.selskap/ Bedrifter White label BIT Reiseliv AS og/eller BookNorway AS (U.S.) IT leverandører IT leverandører D. Driftsavtaler VTG Produkteiere Innholdsleverandører Andre kanaler BIT Reiseliv AS og/eller BookNorway AS (U.S.) IPR avtaler (Intellectual Property Rights: varemerker, domener m.m.) D. DriftsavtalerRådgivere og ansatte VTG Investorer/ aksjonærer Betalingsaktører Kredittkort Adm. diverse eksterne tjenester som regnskap, husleie 4. Avklaringer/utredninger IPR avklaringer Avtalemaler/bibliotek

22 Vedlegg 3 Avtaleverk s. 24

23 Avtaler (s. 2-4, 2-5) De to distribusjonsavtalene som destinasjonsselskapene må forholde seg til: Avtale BookNorway Destinasjonsselskapene. Avtale Destinasjonsselskapene Lokale produkteiere, (kan legges ved eksisterende avtaler). Utgangspunktet er at BookNorway er juridisk og kommersielt ansvarlig overfor Kunden, men BookNorway har regressrett ovenfor Destinasjonsselskapet som igjen har regressrett ovenfor den lokale produkteieren. Avtaleutkastene har vært ute på omfattende høringsrunde. Målet er at avtalen med alle aktuelle destinasjoner skal være undertegnet innen utgangen av januar

Norgesturneen. Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder BIT Reiseliv

Norgesturneen. Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder BIT Reiseliv Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking. Hvor langt er vi kommet med teknologiutvikling og etablering av selskapet BookNorway? Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder

Detaljer

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

BookNorway Verktøykasse

BookNorway Verktøykasse BookNorway Verktøykasse Versjon 1.1 18. november 2010 4BForord En verktøykasse for hvem og hvorfor? BIT Reiseliv fikk ansvaret for det nasjonale bookingprosjektet sommeren 2009. Arbeidsprosessen har vært

Detaljer

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi I desember 2007 la Regjeringen frem «Verdifulle

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Rune Werner Molnes/Innovasjon Norge Utarbeidet pr. 5. juni.2008 av prosjektledelesen i BIT Reiseliv i samarbeid med pilotbedriftene BIT Reiselivs rolle i Regjeringens

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013

Incoming 2013. Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Incoming 2013 Rapport fra en spørreundersøkelse blant norske incomingoperatører. Pr. 12. desember 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Innovasjon Norge NCE Tourism Fjord Norway

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

BIT Reiseliv Startprosjekt

BIT Reiseliv Startprosjekt RBL - Reiselivsbedriftenes Landsforening og SND - Statens nærings- og distriktsutviklingsfond BIT Reiseliv Startprosjekt Sluttrapport Utarbeidet av HJP - Heyerdahl-Jensen & Partnere AS på oppdrag av RBL

Detaljer

Reiselivsundersøkelsen 2012

Reiselivsundersøkelsen 2012 Reiselivsundersøkelsen 2012 En kartlegging av museenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 27.6.2012 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag

Detaljer

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011

HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 SAK 18/11 HALLINGDAL REISELIV, SØKNAD OM TILSKOT TIL UTVIKLING AV FJELL&FJORD 2011 Saksopplysning Hallingdal Reiseliv søkjer i brev dat. 11.2.2011 om kr 700.000 til vidareutvikling av konseptet Fjell &

Detaljer

Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale løsningen?

Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale løsningen? Hvordan blir bedriftene og destinasjonene bookbare i den nasjonale løsningen? 1 BookNorway Produktene, kundene og markedene 2 Oppsummering - hva tilbyr BookNorway dere? Attraktiv, ny distribusjonskanal

Detaljer

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013»

Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» Undersøkelsen «Synlige og bookbare festivaler 2013» 27.3.2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl Refsum AS på oppdrag av Norske Festivaler Forord Høsten 2012 besluttet Norske Festivaler, (NF), å søke

Detaljer

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014

MARKEDSAKTIVITEteR 2015. Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 MARKEDSAKTIVITEteR 2015 Trøndelag Reiseliv AS - oktober 2014 1 2 Kjære samarbeidspartnere. Bookbare opplevelser dette begrepet har preget mange av markedsføringstiltakene vi har gjennomført i 2014. Vi

Detaljer

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012

«HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 «HANEN på nett» Brukerundersøkelsen 2012 En kartlegging av medlemmenes tilstedeværelse på Internett og interesse for samarbeid om økt synlighet og booking 6.2. 2013 Rapporten er utarbeidet av Heyerdahl

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Destinasjonsløsning for Innherred.

Destinasjonsløsning for Innherred. Destinasjonsløsning for Innherred. Notat fra styringsgruppen i Reisemål Innherred av 12. juni 2006 Innhold 1 Ramme for prosjektet Side 1 2 Felles vertskapsfunksjon for Innherred Side 1 3 Felles markedsføring

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer

Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen. Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Tilbud 16/11: Utvikling av reiselivsnæringen Utvikling av reiselivsnæringen i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer Innherred Reiseliv AS Steinkjer 18.5.2011 1 1 Innhold... 3 1.1 Kommentarer

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 2 - Markedsaktiviteter 2011 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norge tøffere tider krever mer kraft og større fokus! - En strategi for hvordan styrke vår posisjon i det

Detaljer

Håndbok i e-markedsføring for destinasjoner

Håndbok i e-markedsføring for destinasjoner Håndbok i e-markedsføring for destinasjoner Handbook on E-marketing for Tourism Destinations Norsk utgave BIT Reiseliv This work is published for and on behalf of the World Tourism Organization and the

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014

Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Markedsplan Telemarkreiser/Visit Telemark 2014 Versjon 07.11.2012 1 Mye tyder på at 2013 har vært et godt år, i hvert fall i en rekke av områdene i Telemark. Det gode været har hatt mye å si for dette.

Detaljer

Notat. Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web

Notat. Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web Notat Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web Utarbeidet av Anna Pollock, DestiCorp på oppdrag av BIT Reiseliv pr. 7.6.2007 BIT Reiselivs visjon er å: skape et tilgjengelig

Detaljer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer Kapittel 9 Reservasjonssystemer Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne beskrive reservasjonssystemer som blir benyttet i reiselivsnæringen Innhold 9.1 Innledning 9.2 Amadeus 9.3 Reservasjonssystemer

Detaljer

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it.

Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER. You have to be here to believe it. Fjord Norge MARKEDSAKTIVITETER 2013 You have to be here to believe it. Terje Nesthus/Fjord Norway 2 Innholdsfortegnelse Felles markedsføring og salg gir resultater 5 FJORD NORGE AS 7 Visjon 7 Forretningsidé

Detaljer

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S

ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S ERFARINGER MED BORG DESTINASJON A/S Evalueringsrapport utarbeidet for Næringsseksjonen i Fredrikstad kommune Av Knut Aarvak Stiftelsen Østfoldforskning September 2001 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR.40.01

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen

markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen markedsplan 2008 Foto: Jorunn Jensen MARKEDSPLAN FOR SØRLANDET REISELIV 2008 Aust- og Vest-Agder fylkeskommune fikk høsten 2005 sin første felles reiselivsstrategi. Strategien har fem ulike innsatsområder.

Detaljer