Sluttrapport 2007 Fase 2:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009"

Transkript

1 Sluttrapport 2007 Fase 2: Rune Werner Molnes/Innovasjon Norge Utarbeidet pr. 5. juni.2008 av prosjektledelesen i BIT Reiseliv i samarbeid med pilotbedriftene

2 BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi I desember 2007 la Regjeringen frem «Verdifulle opplevelser - Nasjonal strategi for reiselivsnæringen». I kap. 2 Innovasjon omhandler strategien også BIT Reiseliv; Innovasjon handler blant annet om å ta i bruk ny teknologi. Det er viktig for reiselivsnæringen å utvikle og anvende gode IT-løsninger og unytte løsninger innen kommunikasjonsteknologi. Regjeringen vil gjennom utviklingsprogrammet BIT Reiseliv styrke fokuset på bruken av IKT. Regjeringen anser teknologi som et viktig verktøy også for reiselivsnæringen og vil videreutvikle BIT Reiseliv. For BIT Reiseliv er det både inspirerende og utfordrende å følge opp strategien for aktivt å bidra til at reiselivsnæringen lykkes i henhold til Regjeringens mål. Innhold BIT Reiseliv 3 Utfordringene 3 Fase 1: Fase 2: Et tilgjengelig reiseliv 7 Fellestiltak 10 Organisering 12 Kontaktinformasjon 13 2

3 BIT REISELIV BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program (BIT) for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon Norge, NHO Reiseliv og HSH - Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon. Formålet er å effektivisere forretningsprosesser gjennom økt fokus på spesifikke bransjebehov, anvendelse av IT og omfattende kompetanseutvikling i bedriftene. Arbeidet i BIT Reiseliv gjennomføres i to faser med følgende pilotbedrifter: Fase : Kristiansand Dyrepark AS, Hotellgruppa i Sogn, AL Gudbrandsdalen Reiseliv og Reisemål Hardanger Fjord AS. Fase 2: : Destinasjon Geilo, Trøndelag Reiseliv, VisitOSLO, Skattejakt og Telemarkreiser. UTFORDRINGENE Reiselivet er mangfoldig med et omfattende verdinett. Her inngår flere næringer, som overnatting, servering, opplevelser, formidling/ mellomledd (destinasjons-, landsdelsselskaper, turoperatører, reisebyråer) og transport. Kjøpsprosessen er kompleks og det er et mangfold av distribusjonskanaler og markedssegmenter. Ofte foregår kjøp og salg direkte mellom små, lokale tilbydere i Norge og et stort antall enkeltkunder i et kresent verdensmarked. På grunnlag av disse utfordringene er visjonen å skape et tilgjengelig reiseliv med utgangspunkt i kundenes behov gjennom å lykkes med de overordnede målene: 1. Gjøre alle typer reiselivsprodukter tilgjengelige, (bookbare), i alle kanaler, inkludert den planlagte nasjonale bookingkanalen/ VisitNorway, innen utgangen av Prioritere markedsfokus, spesielt internasjonalt, for å sikre at norske tilbydere er tilgjengelige hvor kundene forventer å finne dem, og at mest mulig av verdiskapningen skjer i Norge. 3. Bidra til økt kunnskap om internasjonale trender innen markedsføring og salg på Internett som grunnlag for effektiv samhandling mellom alle parter. 4. Sikre at kunnskap om internasjonal utvikling innen standardisering, programvare, nye applikasjoner og funksjonalitet følges opp av norske brukere og deres leverandører. 5. Bidra til at de IT-verktøyene som utvikles kan utnyttes og videreutvikles av nye brukere både nasjonalt og internasjonalt. 6. Utvikle kvalitetssikringssystemer for innhold/ produktinformasjon gjennom samhandling og standardisering. 7. Gjøre kunnskap og erfaringer tilgjengelig for alle medlemmene i NHO Reiseliv, HSH og norsk reiseliv for øvrig. Sikre at den kunnskapsoppbyggingen som har skjedd i BIT Reiseliv videreutvikles til et sentralt kompetansemiljø som hele reiselivet kan ha nytte av. 8. Sikre videre eierskap til resultater og kunnskap som er utviklet i BIT Reiseliv etter at Fase 2 er gjennomført våren

4 4

5 Fase 1: Fokus i denne fasen var utvikling av bransjeløsninger. De to løsningene som ble utviklet har flere målgrupper: de reisende, reiselivsbedrifter/tilbydere, mellomledd (som byråer, turoperatører) og destinasjoner, regioner og nettverk. Løsning nr. 1 for Reisemål Hardanger Fjord/Gudbrandsdalen Reiseliv Utviklet i med Reaktor Consulting AS som hovedleverandør, og TellUs IT AS og Avinet Asplan Viak Internett som underleverandør. I 2006 ble løsningen solgt fra Reaktor til selskapet Travel Destination AS, datterselskap av Travel AS som igjen eies av bla. SAS AB, NSB og Reitan servicehandel. Løsningen ble i løpet av 2007 solgt til 24 destinasjoner og har gjort vel 450 bedrifter bookbare fra sommeren Fjord Norge 2. Nasjonalparkriket 3. Reisemål Stryn og Nordfjord 4. Kristiansund og Nordmøre 5. Gudbrandsdalen Reiseliv 6. Reisemål Hardanger Fjord 7. Destinasjon Haugalandet 8. Hunderfossen Familiepark 9. Reisemål Ryfylke 10. Hedmark Reiseliv 11. Vestkysten/Jensbua 12. Aurland Flåm 13. Destinasjon Molde & Romsdal 14. Nordhordland 15. Region Stavanger 16. Sunnhordland 17. Finnmark Reiseliv 18. Destinasjon Geilo 19. Destinasjon Geiranger & Trollstigen 20. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre 21. Reisemål Sunnfjord 22. Destinasjon Voss 23. Valdres Destinasjon 24. Ustaoset Resort Løsning nr. 2 for Kristiansand Dyrepark Skattejakt Utviklet for Kristiansand Dyrepark, (KDP), og i full drift fra Bookingløsning fra Restech. KDP og fylkeskommunene i Aust/Vest- Agder inkl. alle destinasjonene eier i fellesskap selskapet Skattejakt AS som har overtatt ansvaret driften av løsningen og markedsfører hele regionen. Resultater: Teknologisk plattform for distribusjonskanalene dyreparken.no mittsorland.no sorlandet.com Solgte billetter til Dyreparken: 2006: : Mål 2008: Overnatting 2006: gjestedøgn til 32 bedrifter i hele regionen 2007: gjestedøgn til 37 bedrifter. Mangel på kapasitet begrenset salget 2008: Mål gjestedøgn 5

6 Fase 2: Etter en krevende teknologiutviklingsfase ble det besluttet å gjennomføre et forprosjekt i 1. halvår 2007 for å legge grunnlaget for tiltakene i hele treårsperioden. Hovedtiltak Forprosjekt Evaluering av Fase 1 med bistand fra bl.a. rådgiver Anna Pollock, DestiCorp, Canada. Hun vurderte i sin gjennomgang våren 2007 at Norges tilstedeværelse på Internett har følgende svakheter: 1. Mangel på en helhetlig strategi som kobler destinasjonsmarkedsføring (skape ønske om besøk) med den støttefunksjonen som er nødvendig for å drifte planlegging, bestilling, opplevelse og opptak/formidling av minner. 2. Dagens tilnærming er vesentlig mer produktfokusert enn kundefokusert. Det er for mye fokus på teknologi. 3. Manglende brukertesting. 4. Lite fokus på bruk av flere ulike distribusjonskanaler. 5. Ingen systematisk tilnærming til å bygge opp kompetanse om e-markedsføring og trender for alle reiselivets tilbydere. Prosjektetablering med Styringsgruppe og Fagstyre. Etablere pilotbedrifter og prosjekter med fokus på å få med bedrifter som hadde erfaring med booking og online markedsføring, og med et nødvendig kundefokus. Utarbeide prosjektplaner for 2. halvår 2007 og på bakgrunn av analyser og kartlegging av behov hos ulike aktører i reiselivsnæringen, inkl pilotbedrifter, IT-leverandører og FoU- miljø nasjonalt og internasjonalt. Gjennom en rekke forprosjekter har en sett på mangfoldet i reiselivsnæringen og hvilke felles utfordringer som kan løses gjennom BIT Reiseliv. 6

7 Et tilgjengelig reiseliv I denne siste fasen av BIT Reiseliv legges det opp til tre hovedtiltak, med underliggende delprosjekter, som samlet skal bidra til å lykkes med å nå målene: 1. Utvikling, 2. Samhandling og 3. Kompetanse. Noen av tiltakene startet i 2007 og vil ikke avsluttes før i Utvikling av bransjeløsninger I Fase 1 i BIT Reiseliv ble det utarbeidet en kravspesifikasjon for bransjeløsningen for reiselivet. Denne måtte leverandørene forholde seg til ved anbud/levering. Løsningene er åpne og skal sikre at moduler, (applikasjoner), også fra andre leverandører, kan skiftes ut/ videreutvikles ved behov. Erfaringen etter at Fase 1 er avsluttet viser at pilotprosjektene og leverandørene, har avdekket behov om noen nye moduler med ny funksjonalitet for å sikre nødvendig videreutvikling basert på kundekrav. I figuren nedenfor er de grønne modulene de som inngikk i kravspesifikasjonen for Fase 1. I 2008 er det fremkommet ønsker om å se nærmere på utvikling av tre nye moduler (grå): 1. Rundreise 2. Agent/mellomledd 3. Restaurantbooking Rundreise og agent/mellom ledd: Oppstart våren 2008, og da i samarbeid med pilotbedriftene, IT-leverandørene og Fjord Norge/Innovativ Fjordturisme. Restaurantbooking Våren 2007 ble det gjennomført en undersøkelse blant av NHO Reiselivs medlemmer med serveringsvirksomhet i samarbeid med NHO Reiselivs Bransjeutvalg for servering. Vel 400 svarte på undersøkelsen. Formålet var å få et innblikk i hvilke IT-verktøy bedriftene har i dag, og hvilke behov de har i årene fremover. Oppfølging med en kartlegging av hvilke IT-leverandører som har bookingsystemer for serveringsbedrifter. Kartleggingen ble utarbeides av Anders Grevby, og han anbefaler at det spesielt ses nærmere på «white label» løsningen til Livebookings. Gjennomført BIT Reiseliv nettester blant et tjuetalls serveringsbedrifter. Styret i Bransjeutvalget ønsker at det i 2008 utvikles kurs for bedriftene for å avhjelpe svakhetene som ble avdekket i nettestene. PUBLISERINGS- LØSNING BOOKING BILLETT- SYSTEM RUNDREISE DATABASE BETALINGS- SYSTEMER agent/ mellomledd RESTAURANT- BOOKING CRM KART 7

8 2. Samhandling BIT Reiseliv samarbeider med en rekke ITleverandører, og i samhandlingsprosjektet gjelder dette spesielt de leverandørene destinasjonene og deres bedrifter benytter: Restech Reservation Technology TellUs Travel Destination VisBook Visit Technology Group Skattejakt og Telemarkreiser De to pilotene ble enige om gjennomføre et felles forprosjekt da de begge ønsker et samhandlingsprosjekt hvor flere IT- leverandører samarbeider. Prosjektet tar utgangspunkt i problemstillinger knyttet til integrasjon, både spesifikt i forhold til behovene til Skattejakt og Telemarkreiser, men også behovene som er felles for alle pilotprosjektene i BIT Reiseliv. Prosjektet er også et svar på det ansvaret BIT Reiseliv har fått som tilrettelegger av prosessen med å få de regionale tilbyderne tilknyttet initiativet Nasjonal Booking, som drives frem av de store landsomfattende aktørene i bransjen. Sluttrapporten for Forprosjektet anbefaler videreføring i 2008/2009 med utvikling av en utvekslingssentral for Skattejakt og Telemarkreiser. Denne sentralen vil i første omgang sørge for integrasjon mellom de 3 aktuelle portal- og bookingsystemene de benytter: Restech, Visit og Visbook. Det en forutsetning for prosjektet at integrasjonsløsningen kan bygges ut til å dekke andre systemer enn de Skattejakt og Telemarkreiser benytter i dag. Som en del av dette prosjektet skal leverandørene av bookingløsningene tilpasse sine grensesnitt til en felles standard for tilkobling til utvekslingssentralen. Her vil også Travel Destination delta i integrasjonsarbeidet med de øvrige leverandørene. Utvekslingssentralen vil gi intern kommunikasjon mellom destinasjonenes systemer og en felles eksponering mot andre kanaler (som Nasjonal Booking). I tillegg vil annen informasjonsutveksling kunne gå igjennom sentralen, så som en integrasjon med Tellus. Hovedprosjektet starter fra høsten 2008, og det forutsettes at Nasjonal Booking har valgt leverandør før oppstart. VisitOSLO Bakgrunnen for prosjektet er økt etterspørsel etter en samlet oversikt over hotellkapasiteten i hele Osloregionen. Dette er forsterket de siste årene pga det høye belegget på Oslo-hotellene. Manglende regional oversikt over ledig kapasitet gir dårlig service for kundene og omsetningstap for bedriftene i hele regionen. Målet for prosjektet er å gjøre Osloregionen, ( både by og land ), bedre tilgjengelig/online bookbar i ett grensesnitt og i mange distribusjonskanaler/markedsplasser. I Forprosjektet ble det fokusert på at: VisitOSLO mangler til tider hotellkapasitet å tilby sine kunder. Vil det være mulig å få lagt inn hotellkapasitet for hotellene i Akershus, Drammen og Moss på VisitOSLO.com? De lokale destinasjonsselskapene på Romerike, Follo og Moss mangler booking på sine nettsider. Ville det vært mulig å tilby kundene en bookingløsning også på de lokale destinasjonenes nettsider, gjennom å gjøre VisitOSLOs bookingløsning tilgjengelig som en «white label»-løsning? Resultatet av forprosjektet er at 16 nye hoteller med til sammen en romkapasitet på rom, nå er bookbare på VisitOSLO. For hotellene innebærer dette en ny markedskanal med eksponering mot 1,2 millioner unike nettbesøkere årlig (2007 tall). Alle de tre lokale destinasjonene er med på løsningen og har fått en bookingløsning på eget nettsted. Bookingløsningen ser ut som den tilhører destinasjonen og kan i noen grad tilpasses til den enkelte destinasjon. Destinasjonen får del i provisjonen på salg gjennom sitt nettsted. I videreføringen i 2008/2009 ønsker VisitOSLO å utvide satsingen for å dekke en større del av Oslo-Regionen og får med flere bedrifter innen overnatting, servering, aktiviteter og opplevelser samt satse tungt på utvikling av pakker. 8

9 3. Kompetanse Trøndelag Reiseliv Gjennomførte testversjonen av kurset IT for reiselivet for 25 deltakere i mai. Trøndelags BIT Reiseliv-prosjekt er å utarbeide grunnlag for en IT-strategi. En innledende kartleggingsfase og mal for innhold ble utarbeidet høsten 2007,og er blitt fulgt opp av en konkretisering av hvilken bakgrunnsinformasjon Trøndelag Reiseliv trenger for å utvikle strategien i forhold til valg av forretningsmodell og IT-leverandør. Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant 300 bedrifter i regionen for å kartlegge dagens kunder, hvilke IT-systemer de har og interessen for en regional bookingløsning. Arbeidet ses også i sammenheng med den totale reiselivsstrategien som er under utarbeidelse for Trøndelag i regi av fylkeskommunene m.fl. Forprosjektrapporten anbefaler at Trøndelag Reiseliv starter et pilotprosjekt med online booking i samarbeid med et par lokale destinasjoner fra høsten Destinasjon Geilo I BIT Reiseliv er et av hovedmålene å bidra til effektivisering gjennom bedre IT-støtte i reiselivet i Norge. Destinasjon Geilos prosjekt er initiert for å kartlegge nåsituasjonen og mulige gevinster ved effektivisering av salg og markedsføring i reiselivsnæringen gjennom bedre IT-støtte og økt IT-bruk. En skisse av verdinettverket på Geilo, basert på en beskrivelse av de 15 intervjuede aktørenes samspill i forhold til salg og markedsføring. Beskrivelse av kostnaden for en booking i salg og markedsføring, spesifisert pr produkt, pr kanal og pr kundegruppe. Dokumentasjon av den direkte samfunnsøkonomiske effekten for Geilo, uttrykt i antall kroner som blir igjen på Geilo fra virksomhetene på Geilo. En beskrivelse av om det er et potensial for næringen å arbeide mer aktivt med et verktøy for «Revenue Management», og hvor stort et eventuelt potensial er. En analyse av mulige tiltak for å øke avkastningen på salg og markedsføring. Spredning av modellen til andre destinasjoner fra I forprosjektet er det utarbeidet og forankret en modell for kartlegging av gevinstmuligheter og bedret avkastning på salg- og markedsføringskostnadene til reiselivsbedriftene. Det er utarbeidet en forprosjektrapport med forslag til videreføring i 2008: 9

10 Fellestiltak I BIT Reiseliv gjennomføres det en rekke tiltak som alle pilotbedriftene samarbeider om, og som skal komme hele reiselivet til gode. I 2007 er følgende tiltak gjennomført: Økt kunnskap om internasjonale utviklingstrekk og formidling Engasjement av Anna Pollock, Canada for utarbeidelse av notater og fagartikler som er oversatt til norsk, distribuert ved alle seminarer, publisert på BIT Reiselivs nettsted samt på NHO Reiselivs nettsted og trykte medlemsmagasin. Utvikling av modell for reiselivets verdinett/ value web som et alternativ til den tradisjonelle verdikjeden. Benyttes i prosjektet til pilotbedriften Destinasjon Geilo. Brukerhistorier. Heldagsseminar med 60 deltakere fra de fem pilotområdene. Gjennomført i august under ledelse av Anna Pollock. Oppdatert innhold på og igangsatt arbeid med nytt nettsted med ny funksjonalitet for nyhetsbrev, artikler, billedarkiv m.m. Deltakelse styringsgruppen for Forprosjektet Nasjonal Booking i regi av Forum for Reiseliv. Innlegg på EU-nettverksmøte i regi av Innovasjon Norge, Oslo, september. Deltakelse med stand på Innovasjon Norges Kick off, Oslo i september og Innovativ Fjellturisme-konferansen, Geilo november. Bistand/gjennomføring program på regionale konferanser i Nord-Norge, Sørlandet og Trøndelag. Gjennomføring av IT-seminar med presentasjoner ved de fire IT-leverandørene; Restech, Visit, Travel og Travel Destination. Deltakelse med innlegg på seminar i hele landet. Samlet har ca 900 deltakere vært tilstede på arrangementene hvor BIT Reiseliv enten var hovedtema eller del av programmet. Kursene IT for Reiselivet Utviklet konsept i første halvår, og ferdig for spredning etter gjennomført testkurs i Trøndelag i mai. Erfaring viser at kursene må selges inn aktivt med personlige besøk hos lokal arrangør, inkl. hjelp til utarbeidelse av lokalt, tilpasset program og bistand til lokal medfinansiering. Videreutvikling av kursene pågår og det skal legges økt vekt på brukertesting og gjennomgang av deltakernes resultater av BIT Reiseliv Nettest som en del av kursopplegget. BIT Reiseliv Nettest Indikatorsettet er blitt oppdatert og fornyet av Vestlandsforsking i august. Antall solgte tester er totalt er 175, hvorav 95 i : : : 28 Totalt: 175 Salget er økende og testen legges nå inn i flere prosjekter. I 2007 ble 20 tester gjennomført som en del av Restaurantbookingprosjektet. Finnmark Reiseliv og Destinasjon Lofoten bestilte 15 tester for noen av sine bedrifter Dette gjorde de også i 2005/06 slik at utviklingen for de samme bedriftene nå kan måles. Prosjektet Håndplukket i regi av Innovasjon Norge bestilte tester for alle sine medlemmer i Indikatorsettet skal tas opp til fornyelse igjen i 2008 som en del av arbeidet med kursene 10

11 Noe av de beste så langt: VisitOSLO Visit Ålesund Lindstrøm Hotell Norlandia Vesterland Venabu fjellhotell Visit Nordland Reisemål Hardanger Fjord Reisemål Sunnfjord Visit Sognefjord Bølgen og Moi Brukerforum IT-leverandører I løpet av høsten er det gjennomført egne brukerforum for kundene til Visit, Restech og Travel Destination. Samlet møtte vel 50 personer. Godt mottatt av deltakerne da det var første gang de kunne møtes og diskutere felles utviklingsbehov. Flere konkrete innspill til oppgaver som ønskes løst av BIT Reiseliv; som utredning av mva-problematikken for formidlingskanalene, lovverk når det gjelder internasjonale bookinger gjennom norske portaler/destinasjoner. Videreføring av brukerforumene og oppfølging av nevnte faglige spørsmål i 2008 og E-læringsplattform BIT Reiseliv Opplæringsportal I 2007 ble en lisens for et administrasjonssystem for e-læring kjøpt hos Mintra AS. Målsettingen er at dette skal bli reiselivets plattform for læring innen relevante fagområder i BIT Reiseliv. Det første kurset, som skal gi deltakerne bedre kunnskap om Pakkereiseloven, er under utvikling og vil være klart høsten

12 Organisering Organiseringen av BIT Reiseliv følger retningslinjene i BIT-programmet. Det er lagt stor vekt på at det er bransjene og bedriftene selv som styrer prosjektene. Organiseringen tilsier at det konkrete utviklingsarbeidet skjer lokalt i bedriftene, men at dette også er nasjonale prosjekter med overføringsverdi til hele næringen. BIT Reiseliv er et krevende utviklingsprosjekt med mange involverte parter. Basert på erfaringene fra Fase 1, er det for Fase 2 etablert et eget Fagstyre med medlemmer som har bred kompetanse innen markedsføring, salg, distribusjon, strategi og IT. Fagstyret går gjennom og vurderer prosjektplanene. De gir sine anbefalinger til Styringsgruppen som har ansvaret for den faglige gjennomføringen av prosjektet, mens styret i BIT Reiseliv AS har det økonomiske ansvaret samt for øvrige oppgaver som er pålagt gjennom aksjeloven. Medlemmene i de styrende organene i 2007 har vært: Styret i BIT Reiseliv AS Knut Almquist, NHO Reiseliv (leder) Ole A. Smidesang, Gudbrandsdalen Reiseliv Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling Fagstyret Elisabeth Anspach, ColorLine/Forum for Reiseliv Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling Jørn A Jensen, FRAM Arrangement/ HSH (fra høsten 2007) Geir Kuvås, HSH (til høsten 2007) Katrine Mosfjeld, VisitOSLO Pål Semb-Johansson, Rica Hotels/Forum for Reiseliv Per Ødegaard, NHO Reiseliv Observatører Arne Østreng, Roald M. Johannessen, Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge Prosjektledelsen Per Ødegaard, NHO Reiseliv er prosjektansvarlig for BIT Reiseliv og prosjektleder er Elisabeth Heyerdahl-Jensen Styringsgruppen Knut Almquist, NHO Reiseliv Rolf Forsdahl, HSH Per-Arne Tuftin, Innovasjon Norge Ole A. Smidesang, Gudbrandsdalen Reiseliv Reidar Fuglestad, Dyreparken Utvikling 12

13 Kontaktpersoner BIT Reiseliv Direktør Per Ødegaard, NHO Reiseliv Tlf Mobil E-post Bransjedirektør Rolf Forsdahl, HSH Tlf Mobil Prosjektleder Elisabeth Heyerdahl-Jensen Tlf , Mobil E-post 13

14 bitreiseliv.no Foto: Jens Henrik Nybo/Innovasjon Norge

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen.

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen. Styreseminar og kurs IT for reiselivet Velkommen til reiselivets nye kurstilbud! Nye IT løsniner og kjøpsmønstre har gitt reiselivet mange muligheter og utfordringer. Ny og relevant kunnskap er helt nødvendig

Detaljer

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi I desember 2007 la Regjeringen frem «Verdifulle

Detaljer

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase 1 2004/2006 6 Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt

Detaljer

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 1 Bakgrunn BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne

Detaljer

BIT Reiseliv - skreddersøm

BIT Reiseliv - skreddersøm - skreddersøm Nye IT-verktøy skaper nye organisasjonsformer BIT Konferansen 2004 Marit Orheim Mauritzen, Hotel Mundal 1 BIT programmet for reiseliv startet høsten 2000 Bakgrunnen for at RBLs styre fattet

Detaljer

BIT Reiseliv. Sluttrapport. Fase 1-2004/2006

BIT Reiseliv. Sluttrapport. Fase 1-2004/2006 BIT Reiseliv Sluttrapport Fase 1-2004/2006 pr 31.12.2006 ET TILGJENGELIG REISELIV Reiselivet er mangfoldig med et omfattende verdinett. Her inngår flere næringer, som overnatting, servering, opplevelser,

Detaljer

Norgesturneen. Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder BIT Reiseliv

Norgesturneen. Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder BIT Reiseliv Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking. Hvor langt er vi kommet med teknologiutvikling og etablering av selskapet BookNorway? Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

S tatusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

S tatusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! S tatusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

Del 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet

Del 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet Del 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet BookNorway? Forretningsplan og avtaler 1 10.30 11.15 Velkommen,

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 11/3495-2 Ark.nr. 223 U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Fjellturismekonferansen

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2

NCE TOURISM FJORD NORWAY. PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2013 Planer for kontraktsperiode 2 NCE Tourism sin andre kontraktsperiode. 1. april 2013 31. mars 2016 Kontraktsperiode 3 Kontraktsperiode 2 2019 Kontraktsperiode

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer Kapittel 9 Reservasjonssystemer Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne beskrive reservasjonssystemer som blir benyttet i reiselivsnæringen Innhold 9.1 Innledning 9.2 Amadeus 9.3 Reservasjonssystemer

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway

Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway Hvordan blir vi verdensleder? NCE Tourism Fjord Norway 11. juni, 2009: Tre nye Norwegian Centres of Expertise er utnevnt NCE Tourism Fjord Norway NCE Energy and Emissions Trading NCE NODE Vi er i eliteserien!

Detaljer

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2) Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

IT i norsk reiseliv. Status, trender og teknologiske muligheter. Neste skritt for Voss Næringsforum? Pågående nasjonale satsninger. Norsk Regnesentral

IT i norsk reiseliv. Status, trender og teknologiske muligheter. Neste skritt for Voss Næringsforum? Pågående nasjonale satsninger. Norsk Regnesentral IT i norsk reiseliv Kari Aanonsen Forsker Norsk Regnesentral 11 1# Status, trender og teknologiske muligheter Pågående nasjonale satsninger Neste skritt for Voss Næringsforum? 1 - Voss Næringsforum juni

Detaljer

Kartlegging av gevinstmuligheter gjennom teknologiske hjelpemidler i reiselivsnæringen

Kartlegging av gevinstmuligheter gjennom teknologiske hjelpemidler i reiselivsnæringen SLUTTRAPPORT FORPROSJEKT Kartlegging av gevinstmuligheter gjennom teknologiske hjelpemidler i reiselivsnæringen 5. mars 2008 Utarbeidet av Lars Bjørnstad og Jonas Höfde, Fornebu Consulting på oppdrag av

Detaljer

Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Nasjonalt program for leverandørutvikling Framtidens byer 17. mars 2010 Nasjonalt program for leverandørutvikling Presentasjon 1. Bakgrunn nasjonalt leverandørutviklingsprogram 2. Om programmet,

Detaljer

Sekretariatsfunksjonen stilles til disposisjon av MRFK for MRR og destinasjonsselskapa. Arbeidsomfang tilsvarer omlag 0,5 årsverk. Sekretariatsfunksjonen skal utøvast av ein fast person (reiselivskoordinatoren)

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Håndbok Bærekraftig reiseliv

Håndbok Bærekraftig reiseliv Håndbok Bærekraftig reiseliv NCE konferansen 24. november 2010 Agnes Brudvik Engeset, Vestlandsforsking Ståle Brandshaug, Høgskulen i Sogn og Fjordane Tema Bærekraftig reiseliv Sertifiseringsordninger

Detaljer

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon

Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Reiselivsstrategier Nordland 2011-2015 Regionale møter- innspill mål/visjon Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse basert på kyst og kystkultur til norske og utenlandske turister hele året Opplevelsesnæringen

Detaljer

- løpemelding til Forum for Reiseliv

- løpemelding til Forum for Reiseliv KORTFERIER i Hordaland - løpemelding til Forum for Reiseliv Bergen 28. November 2007 Tobby Sander Tomassen, Bergen Reiselivslag prosjektleder Reiselivsforsker Arild Flagstad til Aftenposten 18. november:

Detaljer

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall)

Saker etter barneloven. Innkomne saker (antall) Saker etter barneloven Innkomne saker (antall) Domstol 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 17 12 23 16 Alta tingrett 10 17 17 11 Asker og Bærum tingrett 53 77 69 72 Aust-Agder tingrett 44 55 52 61 Aust-Telemark

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall)

Arbeidsrettssaker. Innkomne saker (antall) Arbeidsrettssaker Innkomne saker (antall) Domstol 2007 2008 2009 2010 2011 Alstahaug tingrett 3 3 4 6 3 Alta tingrett 6 2 5 5 Asker og Bærum tingrett 40 36 68 32 40 Aust-Agder tingrett 6 5 10 16 14 Aust-Telemark

Detaljer

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør Online booking spesifikasjon leverandør Hensikten med dette skjemaet er å gi bedriften et riktig bilde av investerings- og driftskostnader i forhold til framtidig planlegging. Skejmaet skal fylles ut av

Detaljer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Pilotsamling BIT Reiseliv Hotel Bristol 25. November 2009 Norske Bygdeopplevelser AS Turoperatør som har spesialisert seg på ferdigpakka sykkel-,

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap Grønt reiseliv og mat En reise i smakfulle landskap En reise i smakfulle landskap Prosjekt Grønt reiseliv og mat i Østfold Formålet er å videreutvikle ressurser som gården rår utover innen overnatting,

Detaljer

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring?

Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009. Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Vandrekonferansen på Lillehammer 21. oktober 2009 Hvordan ser IN på muligheten for en satsing på vandring? Hvorfor satser vi på aktive ferier? Sterk økning i aktivitetsferier i alle våre Europeiske markeder

Detaljer

Samarbeidsavtale online booking

Samarbeidsavtale online booking Samarbeidsavtale online booking Versjon 17.01.07 I BIT Reiseliv Fase 1 er det utviklet bookingløsninger i samarbeid med reisemålselskap, reiselivsbedrifter og IT-levarandører. Det er også utarbeidet avtaler

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING REISELIV - KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING I 30 REISELIVSBEDRIFTER I HEDMARK OG OPPLAND

UNIVERSELL UTFORMING REISELIV - KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING I 30 REISELIVSBEDRIFTER I HEDMARK OG OPPLAND Saknr. 11/5420-2 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim UNIVERSELL UTFORMING REISELIV - KARTLEGGING AV UNIVERSELL UTFORMING I 30 REISELIVSBEDRIFTER I HEDMARK OG OPPLAND Fylkesrådets innstilling

Detaljer

MORGENDAGENS REISELIV 2007

MORGENDAGENS REISELIV 2007 MORGENDAGENS REISELIV 2007 Morgendagens reiseliv er Norges nasjonalarena for ny kunnskap, nye ideer, ny inspirasjon og konstruktiv debatt. Konferansen skal bidra til styrket konkurransekraft og bedre lønnsomhet

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

Innovativ tilnærming, innsikt, nysgjerrighet og brukerfokus for å skape gode, fremtidige tjenester i NAF

Innovativ tilnærming, innsikt, nysgjerrighet og brukerfokus for å skape gode, fremtidige tjenester i NAF Innovativ tilnærming, innsikt, nysgjerrighet og brukerfokus for å skape gode, fremtidige tjenester i NAF Vegard Hafsteen Direktør Innovasjon og Utvikling Norges Automobil-Forbund Digitaliseringskonferansen

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

"Smarte" miljøvennlige anskaffelser -

Smarte miljøvennlige anskaffelser - Foto: Jo Michael "Smarte" miljøvennlige anskaffelser - Med fokus på Innovasjon Storsamling for Framtidens byer 23.4.2012, Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling Agenda Om Programmet

Detaljer

FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING. Kaia Finne NCE TOURISM

FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING. Kaia Finne NCE TOURISM FELLES INNSATS FOR MERKING OG GRADERING Kaia Finne NCE TOURISM KORT OM NCE Her startet det! Tilskueren Oppleveren Oppdageren World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation

Detaljer

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål Prosjekbeskrivelse Digital satsning for Valdres 2015 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er et ønske om videreutvikling av det vi allerede har igangsatt i prosjektet Digital formidling

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.04.2009 2006/2332-7641/2009 / U64 Saksframlegg Saksbehandler: Gunnar E. Knudsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAMMEBEVILGNING TIL REISELIVSTILTAK 2009

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

NHO-Reiseliv Cruise policy

NHO-Reiseliv Cruise policy NHO-Reiseliv Cruise policy Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 Voss, 15. april 2010 Lorentz Hjelle Arbeidsgruppe for NHO si cruisesatsing PerEide/Innovasjon

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY 1 BookNorway adm. dir. Roy Jacobsen, BookNorway BookNorway er planlagt å være butikken for ALT Norsk reiseliv kan by

Detaljer

Endringer i programmet for dagen

Endringer i programmet for dagen Endringer i programmet for dagen Forfall: Forfall Ann-Helen Blakset Yngve Stee overtar noe Åsne Folstad overtar noe Forfall Ida Marie Skiri Geir Steinar Vik overtar noe Andreas Skogseth overtar Forfall

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

Videreføring av Oslofjordprosjektet

Videreføring av Oslofjordprosjektet Arkivsak 201102804-2 Arkivnr. E: 242 U64 Saksbehandler Live Rud Saksgang Møtedato Sak nr. Verdiskaping Vestfold 25.08.2011 17/11 Videreføring av Oslofjordprosjektet Fylkesrådmannens innstilling Det innvilges

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling

Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Foto: Jo Michael Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling Tore André Sines, NHO - Fagdag IKT-anskaffelser 16.01.2014 Nasjonalt program for leverandørutvikling Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

Fjord Norge - En region samlet på internett

Fjord Norge - En region samlet på internett Fjord Norge - En region samlet på internett Det er helt åpenbare strukturelle utfordringer ved dagens organisering på nett. De offisielle reiselivssidene (Fjord Norge og destinasjonsselskapene) taper mot

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne NCE TOURISM FJORD NORWAY Møteplass reiseliv - Hordaland 2010 Kaia Finne World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE

Detaljer

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag

Digitalisering i en endringstid for Trøndelag Digitalisering i en endringstid for Trøndelag DiguT - felles satsing på digital tjenesteutvikling i Trøndelag Felles rådmannssamling Stokkøya 30.05.17 St. 27 (2015 2016) Digital agenda for Norge Digitalt

Detaljer

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012

Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Destinasjon Norge Regjeringens reiselivsstrategi Prosjektleder NHD, Eigil Rian Oktober 2012 Energi Destinasjon Norge Reiseliv er en av fem satsingssektorer Maritim Marin Miljøteknologi Reiseliv Destinasjon

Detaljer

Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv?

Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv? Hva kjennetegner bærekraftig reiseliv? Innovasjonsseminaret for fjellturismen, Hovden 27.-28. oktober 2008 Marte Lange Vik, Vestlandsforsking Om forskingssenter for bærekraftig reiseliv Bakgrunn Etablert

Detaljer

Forprosjekt Skattejakt Telemarkreiser Sluttrapport pr. 27.5.2008

Forprosjekt Skattejakt Telemarkreiser Sluttrapport pr. 27.5.2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt Skattejakt Telemarkreiser Sluttrapport pr. 27.5.2008 Utarbeidet av Pragma AS på oppdrag av BIT Reiseliv, Skattejakt og Telemarkreiser 21.12.2007 Side 1 av 36 Dokumentinformasjon

Detaljer

978-82-336-0016-7 60 000 Offentlig Privat 50 000 40 000 30 000 35 810 35 301 35 085 34 891 34 187 34 575 34 875 36 121 36 067 35 326 35 440 35 488 35 293 35 330 35 736 34 057 20 000 10 000 17 247 17

Detaljer

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018

Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Strategidokument for Foreningen Kystriksveien 2015 2018 Behandlet og vedtatt på årsmøte i Foreningen Kystriksveien den 28. april 2015 1 Innholdsfortegnelse Kystriksveisamarbeidet Side 3 Langsiktige samarbeidspartnere

Detaljer

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur

Årsrapport 2015. Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Årsrapport 2015 Arrangementsturisme i Troms Idrett & Kultur Innhold Gjennomførte aktiviteter Styringsgruppe Pressearbeid Andre nyheter I tråd med prosjektets overordnede mål: «Øke regionens motivasjon

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Notat. Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web

Notat. Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web Notat Hele markedsføringshjulet - kundens kjøpsyklus Fra verdikjede til verdi-web Utarbeidet av Anna Pollock, DestiCorp på oppdrag av BIT Reiseliv pr. 7.6.2007 BIT Reiselivs visjon er å: skape et tilgjengelig

Detaljer

Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet. Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den

Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet. Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den Prosjekt Finnmarksmodell barnevernet Presentasjon samling OSO-barnevern i Tromsø den 22.11.17 Bakgrunn for prosjekt Finnmarksmodell barnevernet På en felles samling for rådmenn og barnevernledere i juni

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer-regionen Regionrådet VIDEREFØRING AV SNOWBALL-SATSINGEN

Saksframlegg. Lillehammer-regionen Regionrådet VIDEREFØRING AV SNOWBALL-SATSINGEN Lillehammer-regionen Regionrådet Saksframlegg Saksb: Anne Kirsti Ryntveit Arkiv: 026 09/6265-12 Dato: 05.06.2012 VIDEREFØRING AV SNOWBALL-SATSINGEN 1. Innledning Eksisterende Snowball-avtale og -strategi

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

Temahefte 1 Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste

Temahefte 1 Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste Temahefte 1 Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste Incomingprosjektet 2016: Temahefte 1: Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste Temahefte 1 Salgs- og provisjonsmodeller med ordliste Innledning Dette

Detaljer

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør

Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Kristian B. Jørgensen Adm. direktør Fra stebarn til gullgutt! Hvordan skal reiselivet bli Vestlandets viktigste fremtidsnæring? 2 VI SKAL VISE VERDEN FJORDENE! FJORDENE Norges viktigste og mest kjente

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

Konrad Lillevevang Seksjonsleder markedsarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune

Konrad Lillevevang Seksjonsleder markedsarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune Konrad Lillevevang Seksjonsleder markedsarbeid Møre og Romsdal fylkeskommune Totalt 21 fergesamband 8 Bussanbud 5 Hurtigbåtanbud 20 mill kollektivreisende per år 600 mill. årlig omsetning 20.09.2016 2

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum

Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum Hvordan kan Agder utvikle seg til en innovativ treregion? Trebiennalen 2008 Risør 12. juni Direktør Erling L. Hellum SØRLANDET ER EN VITAL LANDSDEL Vi har kompetansemiljøer som er verdensledende på sine

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

Bygdeturisme og lokalmat HANENs prosjekt i Buskerud

Bygdeturisme og lokalmat HANENs prosjekt i Buskerud Reiselivskonferansen Fortsatt først mot fremtiden? Geilo 18.01.17 Bygdeturisme og lokalmat HANENs prosjekt i Buskerud 2012-2016 Ole Jonny Trangsrud HANEN HANEN næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer