Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway. Sluttrapport"

Transkript

1 Veien fra BIT Reiseliv til BookNorway Sluttrapport

2 Innhold Fra BIT Reiseliv til BookNorway 3 Erfaringer og resultater 5 Vedl. 1 Sluttrapport Fase / Vedl. 2 Nasjonalt Standardiseringsprosjekt 16 Vedl. 3 Statusrapport Fase 2 for 2007/ Vedl. 4 Statusrapport 2009/

3 Fra BIT Reiseliv til BookNorway BIT Reiseliv et ett av prosjektene i Innovasjon Norges BITprogram, (Bransjeorientert IT-program). NHO Reiseliv har vært prosjekteier siden starten av den første fasen i Fra 2007 kom også HSH (nå Hovedorganisasjonen Virke) med som samarbeidspartner. Arbeidet ble allerede fra 2004 organisert i et eget selskap, BIT Reiseliv AS, med NHO Reiseliv som største aksjonær. Fra 2004 og frem til avslutningen høsten 2011 fikk BIT Reiseliv et omfang og betydning som norsk reiselivs hittil største og mest omfattende utviklingsprosjekt. Bedrifter og reisemålsselskap fra hele landet har deltatt. Dette brede, nasjonale engasjementet har vært en nødvendig forutsetning for å lykkes på grunn av reiselivets utfordringer; det er mangfoldig og består av flere næringer; overnatting, servering, opplevelser, aktiviteter, formidling/salgsledd og transport. Kjøps prosessen er kompleks, med et utall av kanaler og segmenter. Ofte foregår kjøp mellom små lokale tilbydere og et stort antall enkeltkunder på verdensmarkedet I den første fasen, ( ), var det pilotbedriftene Reisemål Hardanger Fjord, VisitSognefjord, Gudbrandsdalen Reiseliv og Kristiansand Dyrepark som skapte grunnlaget for prosjektet sammen med 43 lokale bedrifter. I den siste fasen fra deltok nye pilotbedrifter; VisitOSLO, Destinasjon Geilo, Telemarkreiser, VisitSørlandet, Trøndelag Reiseliv og Destination Lofoten/Nordland Reiseliv, Troms Reiseliv og Finnmark Reiseliv. De nordnorske pilotene samkjørte sin deltakelse gjennom NordNorsk Reiseliv fra BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet allerede høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne få til en nasjonal bookingfunksjon. Det var også et ønske at regionale og lokale løsninger, som var under utvikling, kunne kobles opp mot en nasjonal kanal. Det ble gjennomført flere undersøkelser, både i regi av Innovasjon Norge, FFR og BIT Reiseliv som alle bidro til følgende mål i Regjeringens Reiselivsstrategi ( Verdifulle opplevelser 2007): Regjeringen vil sikre god distribusjon av norske reiselivsopplevelser og vil bidra til utviklingen av en nasjonal bookingløsning for reiselivs næringen. BIT Reiseliv ble sommeren 2009 oppfordret av sine pilotbedrifter, Forum for Reiseliv og Innovasjon Norge om å påta seg ansvaret for gjennomføringen av utviklingsprosjektet Nasjonal Booking slik at Regjeringens mål ble oppfylt. Våren 2011 ble utviklingsarbeidet avsluttet og løsningen ble i løpet av sommeren testet ut på VisitNorway.com. Som forutsatt skulle videre drift og utvikling etter dette overføres til næringen selv. Dette resulterte i et behov for nye eiere og mer kapital. BIT Reiseliv AS skiftet navn til BookNorway AS. Det ble invitert til en lukket emisjon blant Forum for Reiselivs medlemmer, noen andre sentrale bedrifter og Investinor AS. Det er nå en bredt sammensatt gruppe aksjonærer som har tatt ansvar og styrer utviklingen av BookNorway AS 1. 1) Aksjonærer i BookNorway pr. 1. september 2011 (i alfabetisk rekkefølge): Color Line AS, Fjord Norge AS, Fjord1 Nord vestlandske, Hafjell Resort AS, Hurtigruten ASA, Investinor AS, Investorium AS, Kristiansand Dyrepark AS, Nordic Choice Commercial Services AS, NordNorsk Reiseliv AS, NHO Reiseliv Servicekontoret, NSB AS, Rica Hotels AS, Scandic Hotels AS, Thon Hotels AS, Trøndelag Reiseliv AS, VisitOSLO AS, Visit Sørlandet AS, VisitSogne fjord AS. 3

4 Som vedlegg følger de viktigste rapportene som ble utarbeidet i prosjektperioden. Dette avslutningsarbeidet har gitt oss en nyttig påminnelse om den store innsatsen mange miljøer, organisasjoner, bedrifter og ikke minst enkeltpersoner har bidratt med i flere år. Vi takker dem alle. Styringsgruppen for BIT Reiseliv ønsker BookNorways eiere, ansatte og samarbeidspartnere lykke til videre. Vårt håp er at BIT Reiseliv-prosjektet har vært et viktig og helt avgjørende bidrag for å gjøre hele bredden av norske reiselivsbedrifter bookbare i stadig flere online distribusjonskanaler. Oslo, Styringsgruppen for BIT Reiseliv Knut Almquist NHO Reiseliv (leder og prosjekt ansvarlig) Per-Arne Tuftin Rolf Forsdahl Hilde C. Solheim Innovasjon Norge Hovedorganisa sjonen Virke Hovedorganisa sjonen Virke Reidar Fuglestad Kristian B. Jørgensen Pål Semb-Johansson Frid Fastbø Dyreparken Utvikling Fjord Norge Rica Hotels / Hurtigruten / Forum for Reiseliv Forum for Reiseliv Observatører Ragnar Heggdal Arne Østreng Roald Magne Johannessen President NHO Reiseliv Innovasjon Norge Innovasjon Norge Prosjektleder Elisabeth Heyerdahl Refsum BIT Reiselivs prosjektleder Elisabeth Heyerdahl Refsum svarer gjerne på spørsmål om gjennomføring, erfaringer og resultater på e-post eller telefon

5 Erfaringer og resultater Fra starten av har BIT Reiselivs overordnede mål vært å bidra til å gjøre alle typer reiselivsbedrifter tilgjengelige (bookbare). Utviklingen av det nasjonale bookingprosjektet (Switchen) ble muliggjort gjennom bredden av deltakere i BIT Reiseliv og det nære samarbeidet med Forum for Reiseliv fra Prøvelanseringen på VisitNorway fant sted sommeren 2011 og dokumenterte at teknologien fungerte som planlagt. Det må også kunne tolkes positivt at mange av landets ledende reiselivsbedrifter og Investinor AS har valgt å overta eierskap og videre drift av utviklingsprosjektet BIT Reiseliv. Evaluering Høsten 2011 ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant 40 sentrale deltakere i BIT Reiseliv, (representanter fra Styringsgrupper, Fagstyrer, prosjektledelse og engasjerte rådgivere), for å få deres synspunkter på hva man har lykkes med og hva som kunne vært gjort annerledes. På en skala fra 1-5 fikk ingen spørsmål lavere skår enn 3,6 og gjennomsnittet var 3,9. Hva har man lykkes best med i BIT Reiseliv? Respondentene var rimelig samkjørte i at det viktigste BIT Reiseliv har bidratt til er: (etter høyest skår) 1. Nye teknologiske løsninger som næringen ellers ikke hadde fått tilgang til 2. Betydningen av felles standarder for utveksling av informasjon 3. Gitt meg / min bedrift økt kunnskap om nye teknologiske muligheter, trender og utviklings trekk innen IT og Reiseliv 4. Økt kunnskap om reiselivets nye distribusjons kanaler 5. Å skape nye møteplasser/nettverk mellom alle parter i reiselivet 6. Bidratt til økt samhandling mellom overnatting, servering, opplevelser, formidling og transport I kommentarene nevnte flere respondenter følgende forhold som kunne vært gjort annerledes: For stor vektlegging på deltakelse i prosjektet av infrastrukturbedrifter (innen overnatting og reisemål), og for lite på dem som tilbyr opp levelser/aktiviteter Brukt mer tid innledningsvis i 2004 på valg av pilotbedrifter; type bedrifter, organisering og ressurser Er det noen av fagområdene som BIT Reiseliv har arbeidet med som bør videreføres, og i tilfelle av hvem? Rollen som nøytral og nasjonal plattform/ forum for ny teknologi og online distribusjon Utvikling og anvendelse av ny teknologi Kompetansebygging: booking Kompetansebygging: effektivisering og forbedring av drift og lønnsomhet hos den enkelte aktør, inkl. av bookingløsninger Følge med på, analysere og formidle utviklings trekk Nettverksbygging mellom destinasjoner Brukerforum Aktiviteter, opplevelser og pakker inn i BookNorway Markedsorientert produktutvikling Er det fagområder som ikke har vært dekket av BIT Reiseliv og som andre bør ta tak i? Her ble følgende områder nevnt: Opplevelser og aktiviteter (inkl. landbruksbasert) og kultur Utvikling av gode systemer for å fange opp online/nett-trender, prognoser for overnatting, online-statistikk generelt Roller og organisering i norsk reiseliv 5

6 BIT Reiseliv Sluttrapport Fase /2006 pr

7 ET TILGJENGELIG REISELIV Reiselivet er mangfoldig med et omfattende verdinett. Her inngår flere næringer, som overnatting, servering, opplevelser, formidling/ mellomledd (destinasjons-, landsdelsselskaper, turoperatører, reisebyråer) og transport. Kjøpsprosessen er kompleks og det er et mangfold av distribusjonskanaler og markedssegmenter. Ofte foregår kjøp og salg direkte mellom små, lokale tilbydere i Norge og et stort antall enkeltkunder i et kresent verdensmarked. Om IT-løsningene Mange reiselivsbedrifter bruker IT-systemer som i liten grad har kunnet kommunisere med andre systemer. Utviklingen av internett har gitt en felles teknologisk plattform. Dette har gjort standardmoduler og komponenter langt mer tilgjengelig enn før. Løsningene som er utviklet I BIT Reiseliv gjør at kundene kan hente inn kvalitetssikret og oppdatert informasjon som grunnlag for bestilling og betaling av tjenester, samlet og samtidig. Løsningene er ikke bare de IT-verktøyene som er utviklet. Her inngår også kunnskapsgenerering, opplæring og erfaringsoverføring. Løsningene består av åpne løsninger og moduler som kan videreutvikles og integreres etter behov. Figuren nedenfor viser hvilke moduler som kan inngå i en komplett reiselivsportal. Publisering Booking Billetter Database Betaling Kart CRM Løsningene som er utviklet av BIT Reiseliv har flere målgrupper til felles, deriblant: de reisende reiselivsbedrifter/tilbydere mellomledd som reisebyråer, turoperatører og turistkontorer destinasjoner, regioner og nettverk BIT Reiseliv er det største utviklingsprosjektet i regi av NHO Reiseliv. Hva er BIT? Bransjeorientert IT-program (BIT) er et program i regi av Innovasjon Norge. Formålet er å effektivisere forretningsprosesser gjennom økt fokus på spesifikke bransjebehov, anvendelse av IT og omfattende kompetanseutvikling i bedriftene. I Stortingsmelding nr. 15 ( ) "Om lønnsomme og konkurransedyktige reiselivsnæringer" oppfordres næringene til å gjennomføre et BIT prosjekt. NHO Reiseliv ble sterkt oppfordret av daværende SND, nå Innovasjon Norge, til å ta rollen som prosjekteier. Gjennomføring Fire delprosjekter har vært ansvarlig for gjennomføringen av BIT Reiseliv Fase 1. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med et trettitalls lokale bedrifter og IT-leverandører. De fire delprosjektene er: Kristiansand Dyrepark ASA Hotellgruppa i Sogn AL Gudbrandsdalen Reiseliv Reisemål Hardanger Fjord AS Organisering Organiseringen av BIT Reiseliv følger retningslinjene i BIT-programmet. Det er lagt stor vekt på at det er bransjene selv som styrer prosjektene. Organiseringen tilsier at det konkrete utviklingsarbeidet skjer lokalt i bedriftene, men at dette også er nasjonale prosjekter med overføringsverdi til hele bransjen. I BIT Reiseliv ble det oppnevnt en nasjonal styringsgruppe med følgende medlemmer: Per Ødegaard, NHO Reiseliv, leder Reidar Fuglestad, Kristiansand Dyrepark ASA/ styret i NHO Reiseliv Arne Glenn Flåten, Hotellgruppa i Sogn Marit Orheim Mauritzen, Hotel Mundal Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Ole A. Smidesang, AL Gudbrandsdalen Reiseliv Observatører: Arne Østreng, Innovasjon Norge Roald M. Johannessen, Innovasjon Norge Bjørn Krag Ingul, Innovasjon Norge (2004/05) Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge (2006) Styringsgruppen har hatt 4 til 6 møter i året. Innkallinger, saksdokumenter og referater fra styremøter i S1 er lagt ut på den interne delen av Side: 2/10

8 Styringsgruppen 2005 / foto: HJP bidra til et kunnskapsløft for å øke bedriftenes bevissthet om viktige endringer i markedene. Dette har resultert i at det er utviklet verktøy som gir bedre kundedata og grunnlag for pakking av reiser for nye grupper. Prosjektledelse Per Ødegaard, NHO Reiseliv, prosjektansvarlig Elisabeth Heyerdahl-Jensen, prosjektleder Rune Dalfelt, prosjektkoordinator Vidar Nygård, prosjektrådgiver/revisor Høsten 2004 ble BIT Reiseliv AS stiftet. Formålet er å ivareta de produkter og resultater som utvikles i BIT Reiseliv på vegne av aksjonærene. Selskapet ble stiftet av NHO Reiseliv (dav. RBL), de fire delprosjektene og 16 av de 30 test-bedriftene. Mål og resultater Ved oppstarten i 2004 ble det utarbeidet en visjon og overordende mål for Fase 1. Styringsgruppen for BIT Reiseliv gjennomførte en intern vurdering av måloppnåelsen ved prosjektslutt høsten BIT Reiseliv har arbeidet for å nå visjonen å skape et tilgjengelig reiseliv med utgangspunkt i kundenes behov gjennom å: være en av bidragsyterne som har satt internett som markedskanal/online booking på agendaen ha skaffet oversikt om kunnskapsnivået om IT i reiselivet og utviklet tiltak for å høyne dette få NHO Reiseliv som prosjekteier til å løfte dette opp som et sentralt tema for hele organisasjonen sette fokus på organisasjonsstrukturen i de deltakende bedriftene som en del av utviklingen av de teknologiske løsningene. På sikt vil teknologi bare være en konsekvens av at man har fått en forretningsstruktur som fungerer stimulere til samarbeid mellom bedrifter og ITleverandører. Dette for å utvikle løsninger som gir økt forståelse for betydning av samhandling for å dekke kundenes behov for et tilgjengelig reiseliv igangsette et nasjonalt standardiseringsprosjekt som også er unikt i internasjonal sammenheng. Det har bidratt til bedre integrasjon mellom bedriftenes og kundenes systemer. Grunnlaget er lagt, men det er fortsatt mye ugjort på dette feltet. Se også egen omtale av dette prosjektet side 8. forbedre systemene for innsamling, oppdatering, utveksling og distribusjon av reiselivsinformasjon. Det har vært gjennomført et eget prosjekt i samarbeid med Tellus IT AS. Det har resultert i at deres brukere har fått et mer effektivt system for datafangst og informasjonsflyt. utvikle tre ulike e-handelsløsninger basert på ulike markedstilpasninger og eksisterende reiselivsorganisering i de fire delprosjektene. Løsningene inneholder kartbehandling, ulike bookingløsninger og system for innsamling av kapasitet, integrert med et salgssystem. gjøre bedrifter og IT-leverandører mer bevisste på bruken av nettbaserte statistikkverktøy for å måle effekten av markedstiltak. gjennom å delta på de fleste av reiselivets møteplasser for å spre kunnskap og gjøre erfaringene i BIT Reiseliv tilgjengelig for flest mulig. bidra til at bedriftene er blitt mer krevende kunder i forhold til IT-leverandørene. Avtaleverket som er utviklet av Innovasjon Norge for alle BIT-prosjektene har også vært nyttig for BIT Reiseliv. Alle testbedriftene har gjennomført BIT Reiseliv Nettest (se side 9). Deres hjemmesider er blitt testet både ved oppstart og avslutning av BIT Reiseliv Fase 1. Delprosjektene og testbedriftene har også fått ny kunnskap gjennom arbeidet med å utarbeide kravspesifikasjoner. dokumentere at det er utviklet IT-løsninger som det er vilje til å betale for. Jfr. sidene 4-7. Side: 3/10

9 Reisemål Hardanger Fjord Reisemål Hardanger Fjord AS (RHF) vart etablert i 1993 som eit regionalt marknadsføringsselskap for reiselivet i kommunane Kvam, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda og Jondal. Selskapet har 180 aksjeeigarar fordelt på 60 % privat og 40 % offentlig. Omsetnaden i 2005 var på 6,7 millionar og selskapet har seks tilsette. RHF har hovudkontor i Norheimsund og eit avdelingskontor i London (UK). Utfordringer RHF har delteke i BIT Reiseliv då ein tidleg ynskte å utnytta elektronisk forretningsdrift for å effektivisere samhandlinga mellom destinasjons-selskapet, tilbydarane av reiselivsprodukt og kundane. Selskapet ynskte gjennom dette å forbetra sin eigen kompetanse som regional marknadsaktør, og der igjennom gje auka sal for tilbydarar. Visjonen har sidan 1999 vore "å gjera Hardanger bookbar på Internett ved samhandling" Resultat RHF har arbeida mot denne visjonen ved å delta i utviklinga av bransjeløysinga Reaktor Portal-booking i samarbeid med hovudleverandøren Reaktor og underleverandøren Tellus It AS. Fem testbedrifter i Hardanger har delteke i arbeidet med å utvikla løysinga i tråd med dei ulike brukarar sin behov. Løysing er per i dag eit integrert booking- og administrasjonssystem tilgjengelig via Internett administrert av RHF. Løysinga gjev grunnlag for betre samhandling og meir effektiv informasjonsflyt mellom dei involverte brukargrupper og brukarar. RHF vil vidare kvalitetssikra løysinga iht. tekniske finessar og vidare fokusera på implementering før ei lansering av løysinga ut mot nye tilbydarar finn stad. Ha i minne at Den totale bookingpakken inneheld om lag 20 % teknologi OG 80 % implementering. - Hildegunn Lund, RHF RHF har også samarbeida med Peer Gynt AS om utvikling og testing av bransjeløysninga. Ein har i samarbeid fordelt hovudansvaret for ulike funksjonar i løysinga mellom seg. Løysning vart godkjent for spreiingsal i mai Sidan sal og marknadsføring via Internett er eit relativt ukjent fagområde blant både små og større verksemder i norsk reiseliv, vil forståinga av kva elektronisk forretningsutvikling er, vera avgjerande for den målte suksess og skapt nytteverdi. Det vil difor vera viktig å prioritera ressursar til opplæring og kompetanseheving. Dette bør utførast både på eit generelt og eit individuelt behovsgrunnlag. - frå sluttrapporten, Reisemål Hardanger Fjord Gudbrandsdalen Reiseliv Gudbrandsdalen Reiseliv (GR) er et reiselivslag med vel 60 bedriftsmedlemmer. GR er en salgs- og markedsorganisasjon for reiselivet i Gudbrandsdalen med salg av overnatting og opplevelser. Opplevelsene strekker seg fra Peer Gynt-stemnet og Kristindagene til rafting og rideturer. Bedriftsmedlemmene i GR tilbyr overnatting og andre opplevelser til de tilreisende. GR er lokalisert på Vinstra i Gudbrandsdalen. Peer Gynt AS (PG) er et arrangement og utviklingselskap for kultur og næringsliv som fungerer som sekretariat for GR. PG har 12 årsverk og en omsetning på NOK 40 millioner i Utfordringer GR deltok i BIT Reiseliv fordi de ønsket å utvikle verktøy som kunne effektivisere samhandlingen mellom kunder, medlemsbedrifter og reiselivslaget. De ønsket å utvikle en løsning som ga en fordelaktig kobling mellom salg av aktiviteter/ arrangementer og salg av medlemmenes egne produkter. Løsningen skulle legge til rette for en bedre oppfølging av kundene, bidra til mersalg og muliggjøre en mer helhetlig og markedsrettet produktutvikling. Løsningen måtte være så god at medlemsbedriftene i GR så klare økonomiske fordeler i å benytte denne fremfor å utvikle egne systemer. Side: 4/10

10 Resultater GR har arbeidet mot å nå sine mål ved å delta i utviklingen av bransjeløsningen Reaktor Portal- Booking i samarbeid med IT leverandøren Reaktor Consulting AS. 10 testbedrifter i Gudbrandsdalen har deltatt i arbeidet med å kvalitetssikre løsningen. Løsningen ble godkjent for spredningssalg i mai AL Gudbrandsdalen Reiseliv sitt nye nettsted Figuren nedenfor viser Reaktorløsningens funksjonalitet og moduler for Reisemål Hardanger Fjord og Gudbrandsdalen Reiseliv. Reaktor Portalbooking Løsningen er utviklet av Reaktor Consulting AS og er en komplett bookingløsning for destinasjonsselskaper, tilbydere og reisende. Løsningen gir mulighet for sanntidsbooking, dynamisk pakking, bookingadministrasjon, online betaling, CRM, publisering og informasjonsflyt integrert med Tellus Destinator fra Tellus IT AS og kartløsningen til Avinet. Løsningen kan også integreres mot andre bookingsystemer. Løsningen er i salg og det er inngått kjøps-/intensjonsavtaler med: Fjord Norge Destinasjon Kristiansund og Nordmøre Destinasjon Geiranger og Trollstigen, Destinasjon Ålesund og Sunnmøre Reisemål Stryn og Nordfjord Stiftinga Jensbua/Vestkysten Reisemål Sunnfjord Destinasjon Aurland og Flåm Region Stavanger Destinasjon Haugalandet Reisemål Ryfylke Reisemål Valdres og Jotunheimen Nasjonalparkriket Hunderfossen Familiepark Hedmark Reiseliv Reaktor Portalbooking Reisemål Hardanger Fjord / Gudbrandsdalen Reiseliv Side: 5/10

11 Hotellgruppa i Sogn Hotellgruppa i Sogn (HS) er eit nettverk av 22 medlemar av NHO Reiseliv i Sogn. Nettverket har eksistert i 15 år. Det fungerar som eit diskusjonsforum i tillegg til å forhandle fram felles innkjøpsavtalar. Regionen har 180 overnattingsverksemder og fire reiselivslag. Dei fire reiselivslaga har oppretta Visit Sognefjord AS som skal samordna marknadsføring og profilere regionen. Selskapet har ingen tilsette. Hovudmål Hovudmålet med prosjektet var å gjere reiselivsprodukta i regionen tilgjengelege for kundane på Internett slik at dei fleste reiselivs-verksemdene i regionen kunne vere med. 1. Kart og mobile tenester Kartløysinga er utvika og testa av Hotellgruppa i samarbeid med Vestlandsforsking, Avinet og testbedriftene. Løysinga er ein dynamisk kartløysning for bruk i standard nettlesarar, handholdte PC-ar og mobiltelefonar. Ulike kartgrunnlag kan brukast, deriblant Kartverket og Google maps. Data kan leggast inn av destinasjon eller hentes opp direkte frå Tellus Destinator. Det er utvikla eit eige verkty for å leggje inn objekt, tilpasse namn og redigere innhald, kategoriar og søkefunksjonar i kartløysinga. Det er arbeidd fram eit rimeleg priskonsept for fylke, region, kommune, reisemål og enkelt-bedrifter. Kartløysinga er i sal og inngår i Reaktor Portalbooking. Den er førebels selt også til Fjord Norge, Trøndelag Reiseliv og Oppland Fylkeskommune. Versjon 2.0 av kartløysinga ligg på 2. Den virtuelle destinasjonen Ein virtuell destinasjon er eit nettverksamarbeid mellom reiselivsorganisasjonar og verksemder om å presentere og selje seg på Internett i ein eller fleire I samarbeid med Vestlandsforsking og IT leverandøren Asplan Viak Internet (AVINET) har 9 testbedrifter i Sogn deltatt med å kvalitetssikre arbeidet. portalar uavhengig korleis næringa er organisert. Den virtuelle destinasjonen krev minimal administrasjon, og er ein kostnadseffektiv måte for marknadsføring og sal utan fordyrande mellomledd mellom kundane og verksemdene. Portalen sognefjord.no presenterar verksemdene og produkta i fire ulike geografisk organiserte områder rundt Sognefjorden. Portalen har ei redaksjonsgruppe med ein redaktør, samt at reiselivslaga tek eit overordna ansvar for bedriftene for registrering og vedlikehald av informasjonen innafor sitt geografiske område. Hotellgruppa har arrangert fleire kurs og samlingar for verksemdene og reiselivslaga for å tilpasse systema og å lære dei å bruke dei. Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Tellus er brukt som produktdatabase der data er eksportert frå Fylkesarkivet til Tellus og omvendt i henhold til XML standard frå BIT Reiselivs standardiseringsprosjekt. 3. Synlegheit og tilgjengelegheit Hotellgruppa har i samarbeid med Vestlandsforsking arbeidd systematisk for å betre Sognefjordportalens kvalitet og synlegheit på nett. Sognefjord.no har hatt resultat langt betre enn forventa i dette arbeidet. Beskriving av arbeidet kan lesast i VF-rapportane: 15,16 og , og 9,10 og Kapasitetsøk utan booking Alle verksemder som vil, kan vere søkbare etter ledig kapasitet mellom to datoar uavhengig om de har bookingsystem, eller kva slags bookingsystem dei har. I samarbeid med Web-reservations i Ohio, USA har det vert utvikla eit eiget system for søk etter ledig kapasitet. Systemet kan nyttast på verksemdenes eigne sider, på destinasjonsportalar og som callcentredisplay i turistinformasjonar. Denne løysinga er prisgunstig og kan kjøpast gjennom kontakt med BIT Reiseliv. Bilde fra kartløsningen til Avinet Side: 6/10

12 Kristiansand Dyrepark Kristiansand Dyrepark (KDP) er en av Norges ledende turistattraksjoner med over årlig besøkende. KDP som attraksjonsselskap utgjør en betydelig salgskanal for omkringliggende reiselivs-bedrifter på Sørlandet. Utfordringer KDP ønsket tidlig å få etablert en langsiktig destinasjonsorientert strategi for bruken av Internett og elektroniske verktøy på Sørlandet. De ønsket en bookingløsning der kundene kan bestille billetter, bosteder og attraksjoner gjennom flere uavhengige Internettportaler. Det skulle være en enkel og effektiv samhandling mellom gjester, parken og tilbydere av overnatting og andre relaterte tjenester. Resultater KDP valgte Skiinfo AS som hovedleverandør av branjeløsningen med Restech AB, Tellus IT AS og Billettservice AS som underleverandører. Skiinfo AS bygde en ny portal for parken med bookingdialog til R360 løsningen fra Restech AB. Fem testbedrifter i regionen deltok med å kvalitetsikre løsningen. I 2005 var løsningen ferdig Eierne må ta større ansvar for valg, utvikling og drift av nye IT-løsninger. Det er behov for en aktiv prosjekteier som følger hele prosessen tett. Man trenger å avklare en langsiktig strategi i forhold til hvordan nye elektroniske salgskanaler skal benyttes. Dette krever kunnskap om forretningsmodeller, teknologi og globale markedstrender. - Reidar Fuglestad, Kristiansand Dyrepark og implementert i parkens drift. Løsningen ble godkjent for spredningssalg mai KDP etablert selskapet Skattejakt AS i samarbeid med Destinasjon Sørlandet. Selskapet forestår salg til reiselivet i hele sørlandsregionen. KDP hadde sin beste sesong noensinne i Bransjeløsningen som ble utviklet har håndtert bestillinger for over overnattingsdøgn til reiselivsbedrifter over hele Sørlandet, og over inngangsbilletter til parken. Skiinfo Destinasjonsløsning Denne bransjeløsningen er en Internettportal levert av Skiinfo AS med bookingdialog til R360 løsningen fra Restech AB. Portalen muliggjør sanntidsbooking av billetter, overnatting, betaling, publisering, kundedatabase, CRM med mer. Portalen er multispråklig og kan anvendes av et område, en destinasjon eller av en enkeltstående tilbyder. Trøndelag Reiseliv har kjøpt og tatt i bruk deler av løsningen. Destinasjon Lofoten har nylig inngått kjøpsavtaler. Skiinfo Destinasjonsløsning Kristiandsand Dyrepark Distribusjon til andre medier trykksak, portaler, kalender, epost, nyhetsbrev, annonser, kataloger, m.m. Portal: Kjernesystem: Skiinfo Destinasjonsløsning Skreddersøm: KDP Database: Tellus Bedriftsinfo. Produktinfo. Publisering Distribusjon CMS For destinasjon: Skiinfo CMS Tellus Destinator For tilbydere: Publisher Booking portlett Booking Restech Betaling Skiinfo Paynet CRM Restech Kart Ingen Billetter Restech Bill.service Integrasjon med: Restech R360; Visma økonomissystem; Skidata Inngangsbillett; Billettservice Side: 7/10

13 BIT Reiseliv fellestiltak I BIT Reiseliv har delprosjektene gått sammen om å gjennomføre noen fellestiltak som skal bidra til økt kunnskap: Nasjonalt Standardiseringsprosjekt Infoflyt Tellus Forprosjekt logistikk og vareflyt BIT Reiseliv Nettest Formidlingstiltak Nasjonalt Standardiseringsprosjekt Bakgrunnen for prosjektet var erkjennelsen av at reiselivsbedriftene har utviklet separate systemer for håndtering av informasjon og bestilling. Dette har gitt forskjellige utvekslingsformater og prosedyrer. Samtidig beveger reiselivets tradisjonelle verdikjede seg mot et internettbasert verdinett. En sentral forutsetning for at bedriftene skal klare å utnytte disse mulighetene er økt standardisering og felles utvekslingsformater. Formålet med standardiseringsarbeidet har vært å utvikle en bransjestandard. Styringsgruppen for prosjektet har følgende medlemmer: Elisabeth Heyerdahl-Jensen, BIT Reiseliv, leder Bjørn Arnesen, NHO Reiseliv Michael Borge, Tellus IT Knut Fjellstad, Fjord Norge Bjørn Sundberg, ColorLine John Erik Schønheyder, Oppdal Booking Hans Petter Aalmo, Innovasjon Norge/VisitNorway Arne Østreng, Innovasjon Norge, observatør Arne Glenn Flåten, BIT Reiseliv, prosjektleder Kategorisering Det er etablert to godkjente standarder for kategorier på nivå 1 og 2. I tillegg er det laget et dokument for anbefalt bruk av standarden. Medlemmene i arbeidsgruppene har vært representanter fra bl.a.: testbedrifter i del-prosjektene i BIT Reiseliv: Tellus IT, Trøndelag Reiseliv, Turistinfo, Reaktor, Mimir, Visbook, Skiinfo og Asplan Viak Internet. Infoflyt fellesprosjekt med Tellus IT Målet for dette prosjektet har vært å bedre overføringen av informasjon mellom databasen i Tellus til bookingssystemene som er utvklet i BIT Resieliv. Reaktor har bistått prosjektledelsen med råd og kvalitetssikring av resultatene underveis. Tellus har etablert en standard integrasjonsplattform basert på webservices og en utvidet versjon av BIT Reiseliv XML standard for utveksling av informasjon. En helt ny søkemotor leverer informasjon i sanntid. Det foreligger nå bl.a. et bildehåndteringssystem som er betydelig bedre enn det som tidligere var standard funksjonalitet. Tellus har også utviklet egendefinerte typer som gjør det mulig å lage sitt eget kategoritre og mappe disse mot Tellus-kategoriene. På denne måten får man både registrert tilbyderen i riktig teknisk kategori samtidig som man kan vise frem publikumstilpassede kategorier. Tellus har også utviklet en helt ny rapportgenerator som gjør det langt enklere for reisemålselskapene å lage trykksaker direkte fra Tellus databasen. Dette reduserer dobbeltarbeid og øker kvaliteten på informasjonen i databasen. I forbindelse med dette prosjektet har Tellus også testet og forbedret BIT Reiselivs XML-standard for utveksling av informasjon og første versjon av et standard kategorisett. Tellus står nå for viderutvikling og distribusjon av disse. Forprosjekt logistikk og vareflyt I samarbeid med Arena Thon Hotel gjøres en gjennomgang av rutinene for lagerstyring. Dette er grunnlaget for en mer omfattende undersøkelse blant NHO Reiselivs medlemmer innen servering. Her skal det gjøres kartlegginger av bedriftenes lagerprinsipper, grad av svinn, tilfredshet med dagens IT-leverandører og behovet for nye løsninger. Forprosjektet avsluttes våren Utvekslingsformater for virksomhetsinfo Det er utarbeidet et felles format for utveksling av basisinformasjon om bedriftene og deres salgbare objekter. Standarden er tatt i bruk for utveksling av informasjon mellom databasene i fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Tellus IT AS. Det er laget en XML og et UML diagram som viser standarden. Mer informasjon finnes på Side: 8/10

14 Formidlingstiltak BIT Reiseliv Nettest BIT Reiseliv Nettest er et verktøy for kvalitetskontroll av reiselivets hjemmesider. Testen ble utviklet i 2004 av Vestlandsforsking på oppdrag av BIT Reiseliv. Den kan brukes til å forbedre nettstedene og å øke deres verdi som markedsførings- og salgskanal. Den kan også brukes som en kravspesifikasjon ovenfor ITleverandørene. Nettesten består av over 50 indikatorer som måler kvaliteten på: Teknisk løsning - er nettstedet lett å finne? Innhold finner kunden ønsket informasjon? Dialog skapes det god kommunikasjon? Nettstedet blir vurdert i forhold til indikatorene og det gis poeng. På grunnlag av gitte poeng blir en karakter gitt i prosent og også uttrykt i antall stjerner fra 1-6. Det blir også vist en sammenligning med alle andre testede nettsteder. Totalkarakteren er vektet med: 1/6: Teknisk løsning, 3/6: Innhold, og 2/6: Dialog. Innovasjon Norge har spesielt trukket frem BIT Reiseliv Nettest som et eksempel på et konkret og nyttig verktøy utviklet gjennom BIT pro-grammet. Dette fordi testen både tilbys mot betaling, men også som en kostnadsfri tjeneste til bedrifter som vil gjennomføre testen selv. Totalt er det er gjennomført 80 tester, hvorav vel 50 er gjennomført i For eksempel har Finnmark Reiseliv bestilt 18 tester til noen av sine medlemsbedrifter. I 2007 er prisene for å få gjennomført en BIT Reiseliv Nettest 1200 kroner + mva for med-lemmer i NHO Reiseliv og 2400 kroner + mva for ikke-medlemmer. Ved bestilling av flere tester gis gode rabatter. Bestilling av testen kan gjøres på BIT Reiseliv sitt nettsted: Formidling av kunnskap og erfaringer er et sentralt mål i BIT-programmet. BIT Reiseliv har derfor igangsatt og gjennomført en rekke kompetansehevende tiltak i prosjektperioden. Alle rapportene ligger på Leverandørundersøkelsene Forut for Fase 1 ble det gjennomført en omfattende kartlegging av IT-leverandørene til reiselivsnæringen. Dette for å sikre at nye løsninger i BIT Reiseliv ble utviklet av leverandører med bransjekunnskap og med utgangspunkt i eksisterende systemer. I 2005 ble det gjennomført en ny undersøkelse. Formålet her var å skaffe en oppdatert oversikt over de ulike systemene. Det var også sentralt å kartlegge muligheter for å lage integrasjoner mellom bransjeløsningene utviklet i BIT Reiseliv og andre bookingløsninger. Norgeskartet I 2005 gjennomførte BIT Reiseliv en omfattende undersøkelse av vel 100 norske reiselivsportaler. Formålet var å kartlegge omfanget av online booking. Selve kartleggingen og en analyse av resultatene er tilgjengelig på Andre rapporter Det er utarbeidet et nøkkeltallskjema for markedsdata og Internettstatistikk. Dette ble benyttet for å måle utviklingen hos de 30 testbedriftene i BIT Reiseliv. Det er også laget noen temaark om aktuelle problemstillinger som mobile løsninger og emnekart. Prosjekt Norgesbooking BIT Reiseliv tok høsten 2005 initiativet til å kartlegge hvordan reiselivsbedriftene også kan bli bookbare i nasjonale kanaler. Dette som et ledd i arbeidet med å nå visjonen om å skape et tilgjengelig reiseliv. Det ble gjennomført en rekke møter med sentrale aktører. Tilbakemeldingene fra disse var entydig positive til behovet for en komplett og nøytral nasjonal bookingkanal. Innovasjon Norge og NHO Reiseliv har i fellesskap fulgt opp dette initiativet. Innovasjon Norge gjennomfører nå en foranalyse for å se nærmere på om og hvordan reiselivsbedriftene i Norge kan gjøres bookbare på Side: 9/10

15 Om NHO Reiseliv NHO Reiseliv er en nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for bedrifter innen flere av reiselivsnæringene i Norge. De arbeider for å sikre medlemsbedriftene konkurransedyktige rammebetingelser og fokuserer på lønnsomhet, kompetanse og seriøsitet i næringene. NHO Reiseliv har medlemsbedrifter med til sammen ansatte og en årlig omsetning på NOK 20 milliarder. 50% av medlemmene i NHO Reiseliv er bedrifter med under fem årsverk. Disse bedriftene har ofte vanskelig for å kunne utnytte de nye teknologiske mulighetene. Dette både fordi daglig drift krever det meste av ledelsens tid og fordi de tilbudte løsningene ofte er kompliserte og kostbare. BIT Reiseliv startet derfor med en grundig dialog og undersøkelse hos medlemsbedriftene om bruken av IT, samt hvilke forretningsprosesser bedriftene ville prioritere for utvikling av gode IT-verktøy. Her ble bruk av IT i tilknytning til bedriftenes dialog med kundene prioritert. Dette er derfor blitt et fokus i BIT Reiseliv Fase 1 Kontaktpersoner BIT Reiseliv Prosjektansvarlig Per Ødegaard, NHO Reiseliv Tlf Mobil E-post Prosjektleder Elisabeth Heyerdahl-Jensen Tlf , Mobil E-post Prosjektkoordinator Rune Dalfelt Mobil Epost Side: 10/10

16 PROGRAMMET BIT-Reiseliv Nasjonalt Standardiseringsprosjekt Er Galdhøpiggen en attraksjon eller en aktivitet? Resultater fra BIT Reiselivs Nasjonale Standardiseringsprosjekt pr. januar Kategorisering - Utvekslingsformater for virksomhetsinformasjon

17 PROGRAMMET BIT-Reiseliv Nasjonalt Standardiseringsprosjekt Hva er en bransjestandard? Dette er en standard som gjelder for en frivillig sammenslutning av aktører. Dette i motsetning til de internasjonale (f.eks. ISO) og nasjonale standarder (f.eks. Norsk Standard). Arbeidsmåte - Forslag til standardiseringarbeid innhentes fra leverandører og reiselivsbedrifter. Forslag(ene) behandles i et sekretariat og legges frem for styret (jfr. siste side). - Blir forslaget akseptert av styret, gjøres det vedtak om oppstart av standardiseringsarbeidet. - Det blir invitert til åpen deltakelse fra leverandører og reiselivsbedrifter til arbeidsgruppe(ne). - Styret godkjenner sammensetningen av arbeidsgruppen og tildeler den et mandat. - Undersøkelser av eksisterende standarder og vanlig praksis tas inn i standardiseringsarbeidet. Arbeidsgruppene har sekretær og det meste av arbeidet skjer i møter i gruppen. - Arbeidsgruppen legger arbeidet frem til godkjenning for styret før det legges ut til høring. - Arbeidsgruppen behandler innspill fra høringsrundene og lager forslag til standardiseringsvedtak. - Standardiseringsarbeidet publiseres etter at arbeidet er godkjent og vedtatt av styret. 2

18 PROGRAMMET BIT-Reiseliv Nasjonalt Standardiseringsprosjekt Godkjent bransjestandard: Kategorisering Arbeidet med kategoriseringen er avgrenset til å gjelde første og andre nivå med en beskrivelse av hver kategori. I tillegg er det laget et dokument for anbefalt bruk av standarden. Dokumentet og mer informasjon kan lastes ned på Vedtak 14. november Siste oppgradering: 14. januar BIT Reiseliv Nasjonalt Standardiseringsprosjekt. ID Kategori Kategori Beskrivelse nivå 1 nivå 2 1 Overnatting Bedrifter som tilbyr overnatting og sanitæranlegg. (ISO 18513:2003) 1.1 Hotell Bedrifter, som i tillegg til overnatting, også har resepsjon, fellesarealer og som regel også et serveringstilbud. (ISO 18513:2003) 1.2 Camping Bedrifter med sanitæranlegg, og som tilbyr overnatting i hytter (inkl. rorbuer, feriehus), og/ eller har lagt til rette for oppstilling av bobil, campingvogn eller telt. De kan i tillegg ha et serveringstilbud, kiosk eller butikk. (ISO 18513:2003) 1.3 Selvhushold Bedrifter som tilbyr overnatting og utstyr til gjestene slik at de kan tilberede egne måltider (ISO 18513:2003) 1.4 Annen overnatting Bedrifter med overnattingstilbud som ikke er definert i de øvrige kategoriene. 2 Attraksjoner Objekter som regnes som interessante å se, høre og oppleve og som ikke krever fysisk aktivitet av betydning 2.1 Naturattraksjoner Områder eller objekter i landskapet 2.2 Museum "Et museum er en permanent institusjon, ikke basert på profitt, som skal tjene samfunnet og dets utvikling og være åpent for publikum; som samler inn, bevarer/konserverer, forsker i, formidler og stiller ut materielle vitnesbyrd om mennesker og deres omgivelser i studie-, utdannings- og underholdningsøyemed." ( ICOM, International Council Of Museums) 2.3 Gallerier Steder der kunstverk stilles ut 2.4 Besøkssentre Besøkssentre fokuserer på å presentere tema. De byr ofte på aktiv eller passiv læring innenfor temaet. 2.5 Kirker Gudshus, inkl. også synagoger og moskeer 2.6 Byggverk og monumenter Byggverk og monumenter som er interessante på grunn av arkitektur, konstruksjon, størrelse, byggemateriale eller historie. 2.7 Kulturminner Spor etter menneskelig virksomhet som har historisk interesse. (Lov om kulturminner av 9. juni 1978 gir denne definisjonen: Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. ) 3 Aktiviteter Opplevelser som krever en viss fysisk aktivitet 3.1 Friluftsaktiviteter Utendørsaktiviteter som er tilrettelagt 3.2 Innendørsaktiviteter Innendørsaktiviteter som er tilrettelagt 3.3 Shopping 3.4 Sightseeing Tilrettelagte turer med guide 3

19 PROGRAMMET BIT-Reiseliv Nasjonalt Standardiseringsprosjekt 4 Hva skjer? Engangsarrangementer og/eller tidsbestemte arrangementer 4.1 Teater/show Forestillinger og opptredener 4.2 Sport Alle typer sportsarrangementer og stevner som er åpne og tilgjengelige 4.3 Musikk Alle typer konserter og andre arrangementer der musikk er hovedtema. 4.4 Festivaler Alle typer arrangementer som kaller seg festivaler 4.5 Utstillinger Arrangert visning av kunstverk og andre gjenstander 4.6 Messer og markeder Utstillinger og/eller presentasjon fra flere tilbydere på et sted 4.7 Andre arrangementer Arrangementer som faller utenom de andre kategoriene ( ). 5 Servering og uteliv Steder som serverer alle typer mat og drikke i en sosial sammenheng i offentlige omgivelser 5.1 Restauranter Spisesteder som har bord og stoler, og som tilbyr à la cartemeny. Maten blir som regel servert og betalt ved bordet. De fleste restauranter har alkoholservering. 5.2 Kafeer og kroer Spisesteder med bord og stoler der kunden bestiller/plukker selv og betaler maten over disk. 5.3 Gatekjøkken og kiosker Steder der kunden bestiller / plukker selv, betaler over disk og inntar mat/drikke stående 5.4 Barer og puber Steder der virksomheten i hovedsak er salg/skjenking av alkoholholdige drikkevarer. 5.5 Musikk- og Steder som tilbyr musikk for underholdning og/eller dans. dansesteder 5.6 Selskapslokaler Tilbydere av selskapslokaler. 6 Transport Alle kommersielle transportmidler 6.1 Båt 6.2 Fly 6.3 Tog 6.4 Buss 6.5 Taxi 6.6 Leiebil 6.7 Annen transport 7 Kurs og konferanser Tilbud av lokaler, utstyr og produkter for selskaper, møter, konferanser og andre forhåndsarrangerte sammenkomster 7.1 Konferanselokaler Tilbydere av lokaler for konferanser. 7.2 Arrangører Tilbydere som arrangerer selskaper, møter, konferanser og andre sammenkomster. 7.3 Catering Tilbydere som bringer ut forhåndsbestilt mat og drikke. 8 Turistkontorer Steder en kan henvende seg for å få informasjon, før, under og etter reisen Deltakere i arbeidsgruppe for kategorisering (2005): Iren Vatne (Info Design) Frode Myrseth (Reaktor) Michael Borge (Tellus IT) Wibeke Berge (Selje Hotel) Line Samuelsen (Trøndelag Reiseliv) Hallstein Søvik (Mimir) Bjørn Tore Stig (Turistinfo) Arne Glenn Flåten (BIT Reiseliv) 4

20 PROGRAMMET BIT-Reiseliv Nasjonalt Standardiseringsprosjekt Godkjent bransjestandard: Utvekslingsformater for virksomhetsinformasjon Felles format for utveksling av basisinformasjon om virksomheter og deres salgbare objekter. Standarden er tatt i bruk for utveksling av informasjon om reiselivsbedrifter og produkter mellom fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og Tellus IT AS for bruk i Tellus Destinator. Det er laget en XML og et UML diagram som viser standarden. Dokumentene er fritt tilgjengelig for nedlasting på Deltakere i arbeidsgruppe for virksomhetsinformasjon. Michael Borge (Tellus IT) Runar Bergheim (Asplan Viak Internet) Håkon Innerdal (Visbook) Rune Kjørlaug (RKIT) Frode Myrseth (Reaktor) Arne Glenn Flåten (BIT Reiseliv) Geir Eckhardt (Skiinfo) Skjema oversikt XML 5

BIT Reiseliv. Sluttrapport. Fase 1-2004/2006

BIT Reiseliv. Sluttrapport. Fase 1-2004/2006 BIT Reiseliv Sluttrapport Fase 1-2004/2006 pr 31.12.2006 ET TILGJENGELIG REISELIV Reiselivet er mangfoldig med et omfattende verdinett. Her inngår flere næringer, som overnatting, servering, opplevelser,

Detaljer

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009

Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Sluttrapport 2007 Fase 2: 2007 2009 Rune Werner Molnes/Innovasjon Norge Utarbeidet pr. 5. juni.2008 av prosjektledelesen i BIT Reiseliv i samarbeid med pilotbedriftene BIT Reiselivs rolle i Regjeringens

Detaljer

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen.

Du finner mer om innhold og forelesere bakerst. På siste side finner du praktiske opplysninger om selve gjennomføringen. Styreseminar og kurs IT for reiselivet Velkommen til reiselivets nye kurstilbud! Nye IT løsniner og kjøpsmønstre har gitt reiselivet mange muligheter og utfordringer. Ny og relevant kunnskap er helt nødvendig

Detaljer

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010

BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 BookNorway Hva skal selskapet være og for hvem? Status pr. 15.12.2010 1 Bakgrunn BIT Reiseliv og Forum for Reiseliv (FFR) kontaktet hver for seg høsten 2005 Innovasjon Norge for å se på hvordan man kunne

Detaljer

BIT Reiseliv - skreddersøm

BIT Reiseliv - skreddersøm - skreddersøm Nye IT-verktøy skaper nye organisasjonsformer BIT Konferansen 2004 Marit Orheim Mauritzen, Hotel Mundal 1 BIT programmet for reiseliv startet høsten 2000 Bakgrunnen for at RBLs styre fattet

Detaljer

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv

S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv S tatusrapport 2008 / 2009 Fase 2: 2007-2010 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge/ Nordland Reiseliv BIT Reiselivs rolle i Regjeringens reiselivsstrategi I desember 2007 la Regjeringen frem «Verdifulle

Detaljer

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008

Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 RAPPORTBESKRIVELSE Forprosjekt VisitOSLO bookingløsning for Oslo-regionen pr. 26. mai 2008 Utarbeidet av Fornebu Consulting på oppdrag av BIT Reiseliv og VisitOSLO Sammendrag VisitOSLO er pilotbedrift

Detaljer

Bruk av IT løsninger

Bruk av IT løsninger Bruk av IT løsninger Kartlegging av interne forutsetninger En kartlegging har som hensikt å forberede bedrifter i reiselivet på framtidige arbeidsoppgaver i forbindelse med elektronisk forretningsdrift.

Detaljer

Norgesturneen. Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder BIT Reiseliv

Norgesturneen. Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder BIT Reiseliv Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking. Hvor langt er vi kommet med teknologiutvikling og etablering av selskapet BookNorway? Elisabeth Heyerdahl Jensen, Prosjektleder

Detaljer

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT

PROSJEKTPLAN HOVEDPROSJEKT Prosjektnamn: Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Start: 010407 Slutt: 311207 Helge Møller, Reisemål Hardanger Fjord AS Venatio AS v/ Tom Nøvik 1. Bakgrunn og hensikt De fleste reiselivsdestinasjonene i

Detaljer

GuestMaker for destinasjonsselskaper

GuestMaker for destinasjonsselskaper GuestMaker for destinasjonsselskaper Destinasjonsselskaper skal oppleve våre løsninger som effektive og resultatskapende. Effektive ved at de skal spare tid og penger ved produksjon av nettsider, brosjyrer

Detaljer

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS

Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS Effektiv organisering i Fjord Norge skal bidra til mer lønnsomhet for næringen, hvordan? Kristian B. Jørgensen Adm. dir Fjord Norge AS 2 HVORFOR EFFEKTIVISERE? 3 39 % av tiden brukes operativt 4 43 % av

Detaljer

Reisemålsselskapene i Norge

Reisemålsselskapene i Norge Reisemålsselskapene i Norge Foto: Jo Michael Bakgrunn Organiseringen av det etablerte reiseliv er en debatt med lang fartstid Reiselivsmilliarden - NHD Hvor mye offentlige midler brukes til reiseliv? Ny

Detaljer

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2)

Mal: Bransjens kravspesifikasjon (K2) Bransjens kravspesifikasjon K2 Formål Bransjens kravspesifikasjon er et sentralt dokument i avtalene som inngås mellom partene for IT- løsningene i BIT Reiseliv. Formålet er å fange opp svakheter i kravspesifikasjonene

Detaljer

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012

Reiselivsorganisering i Sogn. Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 Reiselivsorganisering i Sogn Folkevalddag, Quality Hotel Sogndal, 23.4.2012 STATUSBILETE GJESTEDØGN Heile året: GJESTEDØGN Total ca. 650.000 gjestedøgn (628.603) vekst på 31.5 % (150.000) i perioden 2000-11

Detaljer

Del 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet

Del 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet Del 1 Norgesturneen Velkommen, presentasjonsrunde og formål med samlingen Nasjonal Booking Hvor langt er vi kommet med etablering av selskapet BookNorway? Forretningsplan og avtaler 1 10.30 11.15 Velkommen,

Detaljer

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI

Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er ikkje for alle kva faktorar gjev eit område føresetnader for reiselivsproduksjon? Georg Kamfjord Handelshøyskolen BI Reiseliv er kanskje ikkje for alle det kommer an på kva du mener Georg Kamfjord

Detaljer

NCE Tourism Fjord Norway

NCE Tourism Fjord Norway NCE Tourism Fjord Norway Seminar om reiselivsforskning 27. januar 2010 Ivar Petter Grøtte, Vestlandsforsking Truls Engstrøm, Univ. i Stavanger Medlemmer av styringsgruppen Visjon og hovedmål VISJON NCE

Detaljer

Samarbeidsavtale online booking

Samarbeidsavtale online booking Samarbeidsavtale online booking Versjon 17.01.07 I BIT Reiseliv Fase 1 er det utviklet bookingløsninger i samarbeid med reisemålselskap, reiselivsbedrifter og IT-levarandører. Det er også utarbeidet avtaler

Detaljer

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN

TILTAK 2006 (kroner) 2007 (kroner) Sum (kroner) Bukkerittet KIBIN Evaluering gjort av Tone Ibenholt Davoteam Davinci 6. SIVA 6.1. Organisering og aktiviteter i SIVA SIVA deltok med en ekstern konsulent i forprosjektgruppen fra oppstarten i 2006 og fram til våren 2007.

Detaljer

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! Statusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

S tatusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway!

S tatusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet. Book Norway! S tatusrapport 2009 / 2010 BIT Reiseliv og det nasjonale bookingprosjektet Book Norway! BIT Reiseliv og Nasjonal Booking BIT Reiseliv er et Bransjeorientert IT-program for reiselivsnæringen i regi av Innovasjon

Detaljer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer

Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Våre erfaringer med pakking og salg av temabaserte turer Pilotsamling BIT Reiseliv Hotel Bristol 25. November 2009 Norske Bygdeopplevelser AS Turoperatør som har spesialisert seg på ferdigpakka sykkel-,

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010

NCE TOURISM FJORD NORWAY. Kaia Finne Mai 2010 NCE TOURISM FJORD NORWAY Kaia Finne Mai 2010 World Class Clusters NCE-prosjekter 2010 NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE Tourism Fjord Norway NCE Subsea NCE Culinology NCE NODE NCE Raufoss

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012

Saknr. 12/ Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson MARKEDSSAMARBEIDET FOR ØSTLANDSREGIONEN 2012 Saknr. 12/2076-8 Ark.nr. 223 N00 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Markedssamarbeidet

Detaljer

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar,

Tilskuddet gis som et engangstilskudd. Søknad om tilskudd for 2014 må søkes på nytt og vil bli vurdert på ordinært vis. Hamar, Saknr. 12/12614-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om tilskudd til utvikling av ny elektronisk infrastruktur (Østnett) for reiselivet i Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder Saknr. 4703/08 Ark.nr. 223 N00. Saksbehandler: Ingrid Lundvall TILSKUDD TIL MARKEDSSAMARBEID FOR ØSTLANDSREGIONEN Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS

SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS QUALITY IMPROVEMENT SERVICE PERFORMANCE SOLUTIONS FOR HOSPITALITY AND TRAVEL INDUSTRIES OPPLEVELSESKONFERANSEN 29. OKTOBER 2015 0 QualityNANNA ImprovementULSTEIN Agenda Kl. 10.00 11.00 Introduksjon QI

Detaljer

Reiseliv i Nordområdene

Reiseliv i Nordområdene Reiseliv i Nordområdene Senior rådgiver Gunnar Nilssen NHO Reiseliv Nord-Norge / Arena Nord AS Ungt Entreprenørskap Tromsø 26. mai 2010 .. Den største arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om tilskudd til Markedssamarbeidet for Østlandsregionen 2011, datert Utrykte vedlegg: - Hamar, Saknr. 12/2076-1 Ark.nr. Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MARKEDSSAMARBEID ØSTLANDET 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS

Reiselivsnæringen i Hallingdal. Hallingdal Reiseliv AS Reiselivsnæringen i Hallingdal Hallingdal Reiseliv AS Reiselivets betydning for Hallingdal Sysselsettinga som følge av direkte og indirekte reiselivsrelatert etterspørsel er for Hallingdal beregnet til

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY SEMINAR BOOKING OG SALG 10. DESEMBER 2013 DEMO: BOOKNORWAY 1 BookNorway adm. dir. Roy Jacobsen, BookNorway BookNorway er planlagt å være butikken for ALT Norsk reiseliv kan by

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet

En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Norgeskartet En kartlegging av online portaler og mellomledd i det norske reiselivsmarkedet Rapporten fra kartleggingen kan du få tilsendt ved å kontakte Rune Dalfelt; rune@tourisminsight.com Om Norgeskartet

Detaljer

Fjord Norge - En region samlet på internett

Fjord Norge - En region samlet på internett Fjord Norge - En region samlet på internett Det er helt åpenbare strukturelle utfordringer ved dagens organisering på nett. De offisielle reiselivssidene (Fjord Norge og destinasjonsselskapene) taper mot

Detaljer

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen

Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Sykkelturisme i framtida røynsler frå Sunnhordland v. Gro Røhne Andersen Kvifor satse på sykkelturisme Stort uutnytta potensiale Interessen auke Miljøvenleg Krev relativt lite tilrettelegging/lave investeringskostnader

Detaljer

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene

Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene Et operativt og salgsutløsende tiltak for Sogn & Fjordane, Hordaland Bergen Sannsynligvis det mest vellykkede prosjekt i reiselivet de siste 10 årene S T A T U S & V E I E N V I D E R E Dag Jarle Aksnes,

Detaljer

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi

03.11.2011 Hovedorganisasjonen Virke - Nasjonal reiselivsstrategi Sørge for at strategien og de politiske virkemidlene i større grad spisses mot den politisk påvirkbare delen av reiselivsnæringen. En spissing inn mot den konkurranseutsatte turismen fordrer økt politisk

Detaljer

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør

Mal 5: Online booking spesifikasjon leverandør Online booking spesifikasjon leverandør Hensikten med dette skjemaet er å gi bedriften et riktig bilde av investerings- og driftskostnader i forhold til framtidig planlegging. Skejmaet skal fylles ut av

Detaljer

NHO-Reiseliv Cruise policy

NHO-Reiseliv Cruise policy NHO-Reiseliv Cruise policy Samarbeid - lønnsomhet - bærekraft rapport - cruise og landbasert reiseliv - januar 2010 Voss, 15. april 2010 Lorentz Hjelle Arbeidsgruppe for NHO si cruisesatsing PerEide/Innovasjon

Detaljer

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen

Trøndelag Reiseliv as. Reiselivssjef May Britt Hansen Trøndelag Reiseliv as Reiselivssjef May Britt Hansen Oppdrag fra reiselivsstrategien I 2020 skape større % vis vekst hos reiselivsnæringa enn resten av landet. Målt i gjestedøgn og omsetning Forretningsidé:

Detaljer

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte

Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Saknr. 16/11701-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Økt kompetanse innen internasjonalisering Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Profesjonalisering er viktig for å øke verdiskapingen i opplevelsesnæringen.

Detaljer

Organisering av reiseliv

Organisering av reiseliv Organisering av reiseliv Om Norge generelt og Hordaland spesielt Stipendiat Solveig Garnes Norsk hotellhøgskole Hvilke spørsmål har du tenkt å stille? Hvorfor har vi i dag nærmere 200 ulike reiselivsorganisasjoner

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE. Denne avtalen (Samarbeidsavtalen) ble inngått den [ AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG SAMARBEIDSPARTNERE Denne avtalen ("Samarbeidsavtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 ("Reisemålsselskapet"); og (2)

Detaljer

Norwegian Travel Workshop for Hedmark

Norwegian Travel Workshop for Hedmark Saknr. 14/8950-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norwegian Travel Workshop for Hedmark Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner at prosjektet «Norwegian Travel Workshop for Hedmark» er viktig strategisk

Detaljer

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015

Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn. Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Bærekraftig reiseliv i pakt med natur og lokalsamfunn Kongsberg 7.desember 2009 Ingunn Sørnes, prosjektleder Bærekraftig reiseliv 2015 Tema 1. Reiseliv i endring 2. Norge et bærekraftig reisemål 3. Bærekraftig

Detaljer

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast.

AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. AKTIV HEILE ÅRET Denne presentasjonen skal ikkje kopierast eller vidareformidlast. SLIDE 1 Aktiv Heile Året skal være eit samarbeidsprosjekt på tvers av kommune og fylkesgrensene, dette er heilt i tråd

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Fjord 2.0 Konferanse 2012

Fjord 2.0 Konferanse 2012 Fjord 2.0 Konferanse 2012 Lærdal Erfaringar frå Lærdal Berekraft og kommersialisering hand i hand Ny nasjonal reiselivsstrategi Berekraft som premiss Mål: 1. Auke i verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringa

Detaljer

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane

H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 H A N D L I N G S P L A N 2013 2015 for biblioteket i Høgskulen i Sogn og Fjordane Strategiplan for Høgskulen i Sogn og Fjordane 2010-2014 ligg til grunn for biblioteket sine prioriteringar OVERORDNA

Detaljer

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen

VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana februar. Britt Hansen VRI - OPPLEVELSESBASERT REISELIV Handlingsplan 2010 Presentasjon Mo i Rana 18 19 februar Britt Hansen 24.02.2010 1 24.02.2010 2 VRI - Et program for innovasjon og utvikling. Periode 1: 2008-2010 Satsningsområde:

Detaljer

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland

Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland Hvordan skaper vi videre vekst? Stein Ove Rolland DN 25.11.2013 Dette er ikke en tilfeldig historie. 3 Samarbeid og penger over tid til markedsføring Finnmark Reiseliv, Rica Hotels og Innovasjon Norge

Detaljer

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database

Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Saknr. 12/6310-31 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Søknad om støtte til utvikling av Hedmarks reiselivspresentasjon på Visitnorway og i Tellus database Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE

AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE AVTALE MELLOM REISEMÅLSSELSKAP OG KOMMUNE Denne avtalen ("Avtalen") ble inngått den [ ] 2016 mellom (1) Stor-Elvdal kommune ("Kommunen"); og (2) Visit Elverum-Regionen AS, org. nr. 998 091 705 som leverandør

Detaljer

NCE TOURISM-FJORD NORWAY

NCE TOURISM-FJORD NORWAY Pr Direktør Dag Aksnes NCE Tourism -Fjord Norway NCE TOURISM-FJORD NORWAY NCE Tourism Fjord Norway sammen bringer vi reiselivet til nye høyder Visjon Fjord Norge-regionen skal bli et av verdens ledende

Detaljer

Sekretariatsfunksjonen stilles til disposisjon av MRFK for MRR og destinasjonsselskapa. Arbeidsomfang tilsvarer omlag 0,5 årsverk. Sekretariatsfunksjonen skal utøvast av ein fast person (reiselivskoordinatoren)

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte

Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Saknr. 14/5014-3 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Norsk Elgfestival 2014 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Norsk Elgfestival 2014 forenlig med Regional plan for

Detaljer

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com

Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com Utvidet databaseanalyse for kanalen www.fjordnorway.com RANDI RANSET INNHOLD Kvalitet på informasjon litt historie 3 Konsekvenser som følge av lav kvalitet på informasjon 3 Bakgrunn for analysen 4 Analysen

Detaljer

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010

Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge. Helgelandskonferansen 2010 Nordnorsk Reiseliv AS Motor for Reiselivet i Nord-Norge Helgelandskonferansen 2010 Geir Solheim, regiondirektør NHO Reiseliv Nord-Norge styremedlem NordNorsk Reiseliv AS Mo i Rana 18. februar 2010 .. Den

Detaljer

Q1 Bedriftens navn (frivillig):

Q1 Bedriftens navn (frivillig): Q1 Bedriftens navn (frivillig): Besvart: 24 Hoppet over: 12 1 / 32 Q2 Hvilke type bedrift representerer du (flere valg mulig)? Besvart: 36 Hoppet over: 0 1. Overnatting Aktivitet / attraksjon /... Bar

Detaljer

Hardanger Fjord. Nytt. Reisemål Hardanger Fjord AS. Nr. 74 - Desember 2004. Dronninga kjem!!! www.hardangerfjord.com

Hardanger Fjord. Nytt. Reisemål Hardanger Fjord AS. Nr. 74 - Desember 2004. Dronninga kjem!!! www.hardangerfjord.com Reisemål Hardanger Fjord AS Nr. 74 - Desember 2004 Hardanger Fjord www.hardangerfjord.com Dronninga kjem!!! Så er det klart: Det vert kongeleg opning av Streif 2005 og Unionsoppløysingsmarkeringa i Hardanger

Detaljer

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland

KONFERANSEN. næring og turisme I verneland Norsk fjellturisme - korleis skape attraktive tilbod? Thor Flognfeldt: Førsteamunensis samfunnsgeograf ved reiselivsstudia ved Høgskulen i Lillehammer. Thor Flognfeldt har vore tilsett ved høgskulen sidan

Detaljer

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar,

Fylkesrådet avslår søknad om tilskudd til felles bookingsystem for Destinasjon Sør-Hedmark AS og Visit Elverumsregionen AS. Hamar, Saknr. 13/1358-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Felles bookingsystem for deler av reiselivet i Hedmark Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen

Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen Reiselivsnæringen i BARDU Morten Koster Martinussen 16.01.2017 Visit Narvik 4 ansatte Lise Hansen Kine Andreassen June Berg-Sollund Morten K. Martinussen Daglig leder Turistkontor Web/Booking/Produkt Marked

Detaljer

NCE TOURISM FJORD NORWAY

NCE TOURISM FJORD NORWAY NCE TOURISM FJORD NORWAY PARTNERSKAPSMØTE 2014 Fjord Norge regionen som ett av verdens ledende reisemål innen opplevelsesturisme Helge Otto Mathisen, konserndirektør Color Line AS DET HANDLER OM OPPLEVELSER

Detaljer

VINN Agder. Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder. Reiseliv: En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring [Verdiskaping +Innovasjon] visitnorway.com, Reiseliv: "En konkurransedyktig og lønnsom besøksnæring" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] BESØK AGDER 2030 -

Detaljer

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon

Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Kravspesifikasjon for utvikling av digitale selvbetjeningsløsninger for mobilisering til forskningsbasert innovasjon Bakgrunn Forskningsrådet har de siste årene utviklet og oppgradert flere tjenester som

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.04.2009 2006/2332-7641/2009 / U64 Saksframlegg Saksbehandler: Gunnar E. Knudsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget RAMMEBEVILGNING TIL REISELIVSTILTAK 2009

Detaljer

DESTINASJONSUTVIKLING

DESTINASJONSUTVIKLING FYLKESPLANEN I SOGN OG FJORDANE 2005 2008 SATSINGSOMRÅDE NYE NÆRINGAR OG TENESTER Foto: Terje Eggum REISELIV DESTINASJONSUTVIKLING Innspel frå Sogn og Fjordane Reiselivsråd Destinasjonsselskapa i Sogn

Detaljer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer

Kapittel 9 Reservasjonssystemer Kapittel 9 Reservasjonssystemer Dette er nytt Etter å ha lest kapitlet skal du kunne beskrive reservasjonssystemer som blir benyttet i reiselivsnæringen Innhold 9.1 Innledning 9.2 Amadeus 9.3 Reservasjonssystemer

Detaljer

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %.

Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. 2013 Salg av Fjord Pass kortet har hatt en uvanlig høy vekst i 2013 med en salgsøkning på 17,42 %. Fjord Pass tilbyr en effektiv måte å kommunisere med ditt publikum gjennom vår online nettbutikk. Fjord

Detaljer

Reiselivsorganiseringen i Hordaland

Reiselivsorganiseringen i Hordaland Kortversjonen av hovedrapporten Reiselivsorganiseringen i Hordaland Analyse av dagens forretningsmodeller og forslag til ny destinasjonsstruktur www.kaizen.no Forord Med utgangspunkt i den forrige regjeringens

Detaljer

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09

Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Vandring og reisemålsutvikling Døme frå Nordfjord Jens Chr. Skrede 22.10.09 Hovudpunkt Kvifor satsar RS&N på vandring? Produktarbeid Markedsføring Merkevara Skåla Norwegian Centre of Expertise Oslo via

Detaljer

Minipubliseringsløysing

Minipubliseringsløysing Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 2/2006 Minipubliseringsløysing Enkel løysing for å sikra at alle kan presentera seg på nett Terje Aaberge

Detaljer

Finansiering av reiselivets fellesgoder

Finansiering av reiselivets fellesgoder Finansiering av reiselivets fellesgoder Hvorfor kan ikke vi gjøre som andre land? Ved prosjektleder for HA 04 Rammebetingelser: Bård Jervan, Mimir AS Foredrag på Konferansen om allemannsrettens og friluftslivets

Detaljer

Vil du høyre om Helse Førde sine planar og utfordringar og vere med og drøfte framtidige løysingar?

Vil du høyre om Helse Førde sine planar og utfordringar og vere med og drøfte framtidige løysingar? Vil du høyre om Helse Førde sine planar og utfordringar og vere med og drøfte framtidige løysingar? Helse Førde er i gang med å planlegge framtidas spesialisthelseteneste. I fylket vårt vil vi bli stadig

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015

ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015 ÅRSBERETNING 2015 REGNSKAP 2015 BUDSJETT 2016 ÅRSBERETNING 1. TILLITSVALGTE 1.1. Styret Styrets sammensetning i beretningsperioden: Bjarte Wigdel Trysil leder 2015-2016 Rune Haugen Øyer nestleder 2015-2017

Detaljer

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål

1. MÅL OG RAMMER. 1.2 Prosjektmål Prosjekbeskrivelse Digital satsning for Valdres 2015 1 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Bakgrunn for prosjektet er et ønske om videreutvikling av det vi allerede har igangsatt i prosjektet Digital formidling

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2016 PRIORITERT OPPGAVE 5_Kommunereform veiledning Utarbeidet av Rapportdato Rapport 2016 SAMDOK Oppgave 1 av 5 OPPGAVE Ansvarlig delprosjekt Arbeidsgruppens

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen

Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen Prosjektplan for: LUK-prosjekt Øvrebyen 07.07.2010 1 1 BAKGRUNN FOR LUK Hedmark fylkeskommune har invitert alle kommunene i fylket til å søke om økonomisk støtte til prosjekter som kan bygge opp under

Detaljer

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet.

Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon til dialogkonferanse Nytt IKT-verktøy for Justervesenet. Invitasjon Justervesenet skal anskaffe et nytt IKT-system for håndtering av etatens tilsyn og tjenester. Det nye systemet skal fase ut

Detaljer

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet

Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold. Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Vind i seilene for reiselivssatsingen i Vestfold Reiselivs- og næringsaktørene i førersetet Mange står bak! Utvidet styringsgruppe: LEDER: Øyvind Hagen, Quality Hotel Tønsberg Hotell/overnatting/konferanse

Detaljer

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter

UKM skal være Norges viktigste visningsarena for unge talenter Bakgrunn UKM har siden starten i 1985 vokst enormt, og bygget opp en landsomfattende virksomhet. Hvert år deltar ca 25 000 ungdommer på 380 lokalmønstringer. Et bredt spekter av kulturuttrykk har en arena

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar,

Trykte vedlegg: - Søknad om støtte til utvikling og kvalitetssikring av Hedmark Database Hamar, Saknr. 12/6310-18 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet «Utvikling og kvalitetssikring

Detaljer

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid?

Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Kan turistfiskenæringa i Nord-Norge bedre sin lønnsomhet ved å fokusere mer på samarbeid? Masteroppgave (erfaringsbasert) i Strategisk ledelse og økonomi - desember 2014 Lars Ellingsen 1 Hvem er Lars Ellingsen?

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte

Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/9440-4 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Etablering av VisitOsloRegion 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner «Etablering av VisitOsloRegion 2015» som viktig strategisk

Detaljer

Brukerveiledning VN API

Brukerveiledning VN API Brukerveiledning VN API Forord Denne brukerveiledningen omhandler bruk av tjenesten VN API, et åpent Web API. API-et er ment for å brukes av Visit Norway, både nettsted og mobilapplikasjoner, samt andre

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsskjema for Bolyst. 1. Hva er navnet på prosjektet? LOKALE OG REGIONALE PARKER -Utvikling av parkplanlegging for bolyst og verdiskaping i Norge. 2. Hvem er juridisk eier av prosjektet? Norske Parker,

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer